Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 2

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Archimedesa 25 Kędzierzyn-Koźle
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice OSIEDLE ZACHÓD-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Archimedesa-numery nieparzyste od 17 do końca i numery parzyste od 10 do końca, Artylerzystów, Gazowa, Grenadierów, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Jasińskiego, Kanonierów, Jana Kochanowskiego, Kolejowa, Koszarowa, Ignacego Łukasiewicza-numery nieparzyste od 17 do końca i numery parzyste od 8 do końca, Juliana Ursyna Niemcewicza, Pokucie, Saperska, Słowiańska, Świętojańska, Zawiszy Czarnego.
Liczba mieszkańców 1610
Liczba wyborców 1370
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 1
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 1
Sejmiku Województwa Opolskiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
  • Wybory Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Opolskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1379
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1379
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1236
3 Liczba kart niewykorzystanych 486
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 751
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 751
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 741
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 741
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 732
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chrzanowski andrzejCHRZANOWSKI Andrzej 48 wyższe Kędzierzyn-Koźle 133 0.01817
18.17
2 mazur andrzej michalzMAZUR Andrzej Michał 66 wyższe Kędzierzyn-Koźle 70 0.00956
9.56
3 nowosielska sabina jozzefaNOWOSIELSKA Sabina Józefa 56 wyższe Kędzierzyn-Koźle 404 0.05519
55.19
4 piasecki marek jaroslzawPIASECKI Marek Jarosław 44 wyższe Kędzierzyn-Koźle 125 0.01708
17.08
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1379
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1230
3 Liczba kart niewykorzystanych 480
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 751
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 748
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 748
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 726
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 twers bozzzenaTWERS Bożena 58 Kędzierzyn-Koźle 13 0.00179
1.79
2 komor antoni alfonsKOMOR Antoni Alfons 66 Kędzierzyn-Koźle 23 0.00317
3.17
3 danielski rafalzDANIELSKI Rafał 42 Kędzierzyn-Koźle 4 0.00055
0.55
4 winnicka ewa mariolaWINNICKA Ewa Mariola 60 Kędzierzyn-Koźle 10 0.00138
1.38
5 potezga henryk janPOTĘGA Henryk Jan 72 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00041
0.41
6 bulak katarzyna jolantaBULAK Katarzyna Jolanta 48 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
Razem 53
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 53

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krebs andrzej slzawomirKREBS Andrzej Sławomir 73 Kędzierzyn-Koźle 45 0.0062
6.20
2 dziuba dorota wiktoriaDZIUBA Dorota Wiktoria 52 Kędzierzyn-Koźle 25 0.00344
3.44
3 mateja grzegorz slzawomirMATEJA Grzegorz Sławomir 47 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00014
0.14
4 blzach krzysztof stanislzawBŁACH Krzysztof Stanisław 54 Kędzierzyn-Koźle 6 0.00083
0.83
5 fulzawka grzegorzFUŁAWKA Grzegorz 68 Kędzierzyn-Koźle 14 0.00193
1.93
6 domerecka elzzzbieta helenaDOMERECKA Elżbieta Helena 33 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00041
0.41
7 krysz lidia jadwigaKRYŚ Lidia Jadwiga 47 Kędzierzyn-Koźle 21 0.00289
2.89
8 majer mieczyslzawMAJER Mieczysław 65 Kędzierzyn-Koźle 7 0.00096
0.96
Razem 122
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 122

Lista nr 14 - KWW NIEZALEŻNI Z MARKIEM PIASECKIM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olejnik rafalz adamOLEJNIK Rafał Adam 45 Kędzierzyn-Koźle 34 0.00468
4.68
2 szczepanzska-majcher barbaraSZCZEPAŃSKA-MAJCHER Barbara 63 Kędzierzyn-Koźle 5 0.00069
0.69
3 derej karolina antoninaDEREJ Karolina Antonina 35 Kędzierzyn-Koźle 26 0.00358
3.58
4 rajchel wojciech janRAJCHEL Wojciech Jan 39 Kędzierzyn-Koźle 10 0.00138
1.38
5 nowak jadwiga barbaraNOWAK Jadwiga Barbara 50 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
6 nepelska-zzzak anna mariaNEPELSKA-ŻAK Anna Maria 34 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00028
0.28
7 pawlik przemyslzaw piotrPAWLIK Przemysław Piotr 35 Kędzierzyn-Koźle 23 0.00317
3.17
Razem 100
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 100

Lista nr 15 - KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gisman jozzef andrzejGISMAN Józef Andrzej 63 Kędzierzyn-Koźle 72 0.00992
9.92
2 wczasek waldemarWCZASEK Waldemar 42 Kędzierzyn-Koźle 32 0.00441
4.41
3 reszka sabina mariaRESZKA Sabina Maria 49 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00014
0.14
4 plonka anna elzzzbietaPLONKA Anna Elżbieta 36 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00014
0.14
5 solzga bernard arminSOŁGA Bernard Armin 57 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
6 dudek malzgorzata iwonaDUDEK Małgorzata Iwona 47 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00014
0.14
7 augustyniak ewaAUGUSTYNIAK Ewa 62 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00041
0.41
8 barteczko daniel jozzefBARTECZKO Daniel Józef 34 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
Razem 110
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 110

Lista nr 16 - KWW SABINY NOWOSIELSKIEJ-KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymanzski dariusz janSZYMAŃSKI Dariusz Jan 59 Kędzierzyn-Koźle 70 0.00964
9.64
2 maselzko pawelz janMASEŁKO Paweł Jan 38 Kędzierzyn-Koźle 162 0.02231
22.31
3 migocz izabela monikaMIGOCZ Izabela Monika 47 Kędzierzyn-Koźle 33 0.00455
4.55
4 wezgrzyn stanislzaw mieczyslzawWĘGRZYN Stanisław Mieczysław 63 Kędzierzyn-Koźle 18 0.00248
2.48
5 ceglarek danuta annaCEGLAREK Danuta Anna 60 Urbanowice 19 0.00262
2.62
6 jellinek annaJELLINEK Anna 56 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00041
0.41
7 gohla patrick joachimGOHLA Patrick Joachim 26 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
8 wencel robert dominikWENCEL Robert Dominik 46 Kędzierzyn-Koźle 36 0.00496
4.96
Razem 341
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 341
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Opolskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1379
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1233
3 Liczba kart niewykorzystanych 483
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 751
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 740
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 740
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 18
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 722
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kochan helena mariaKOCHAN Helena Maria 60 Pawłowiczki 2 0.00028
0.28
2 klimek michalz antoniKLIMEK Michał Antoni 45 Lubieszów 2 0.00028
0.28
3 kupny danuta teresaKUPNY Danuta Teresa 42 Góra Świętej Anny 0 0
0.00
4 neuwald marek jozzefNEUWALD Marek Józef 43 Łany 1 0.00014
0.14
5 wieczorek-griner agnieszka danutaWIECZOREK-GRINER Agnieszka Danuta 36 Zakrzów 2 0.00028
0.28
6 gola ewa barbaraGOLA Ewa Barbara 51 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
7 kiel tomasz teodorKIEL Tomasz Teodor 40 Kędzierzyn-Koźle 9 0.00125
1.25
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kolenda-lzabusz brygidaKOLENDA-ŁABUŚ Brygida 68 Kędzierzyn-Koźle 171 0.02368
23.68
2 plaskota mariuszPLASKOTA Mariusz 49 Większyce 8 0.00111
1.11
3 salzacki andrzej alfredSAŁACKI Andrzej Alfred 64 Zakrzów 72 0.00997
9.97
4 siewiera zdzislzaw janSIEWIERA Zdzisław Jan 70 Zawadzkie 4 0.00055
0.55
5 muc-klimek ewa helenaMUC-KLIMEK Ewa Helena 38 Ligota Czamborowa 4 0.00055
0.55
6 gazdek-radwanowska marzanna aleksandraGĄDEK-RADWANOWSKA Marzanna Aleksandra 53 Kędzierzyn-Koźle 4 0.00055
0.55
7 wezgrzyn robertWĘGRZYN Robert 50 Kędzierzyn-Koźle 41 0.00568
5.68
Razem 304
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 304

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pietrzyk kazimierzPIETRZYK Kazimierz 76 Kędzierzyn-Koźle 41 0.00568
5.68
2 gaida olga helenaGAIDA Olga Helena 52 Strzelce Opolskie 2 0.00028
0.28
3 oczosz malzgorzata joannaOCZOŚ Małgorzata Joanna 51 Kędzierzyn-Koźle 11 0.00152
1.52
4 tomala dorota annaTOMALA Dorota Anna 51 Kędzierzyn-Koźle 8 0.00111
1.11
5 magdziarz marian tadeuszMAGDZIARZ Marian Tadeusz 69 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00014
0.14
6 kampa annaKAMPA Anna 35 Tarnów Opolski 3 0.00042
0.42
7 nowak stanislzawNOWAK Stanisław 67 Stradunia 9 0.00125
1.25
Razem 75
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 75

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mucha pawelz jozzefMUCHA Paweł Józef 26 Kędzierzyn-Koźle 4 0.00055
0.55
2 faron sabina nataliaFARON Sabina Natalia 26 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00014
0.14
3 peljan piotr damianPELJAN Piotr Damian 36 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00042
0.42
4 szypowska aleksandra iwonaSZYPOWSKA Aleksandra Iwona 29 Strzelce Opolskie 1 0.00014
0.14
5 wasiuk miroslzaw jozzefWASIUK Mirosław Józef 48 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sokolzowska katarzyna joannaSOKOŁOWSKA Katarzyna Joanna 42 Opole 4 0.00055
0.55
2 janicki jozzefJANICKI Józef 71 Kędzierzyn-Koźle 5 0.00069
0.69
3 marcisz henryka zdzislzawaMARCISZ Henryka Zdzisława 71 Opole 0 0
0.00
4 kaminzska reginaKAMIŃSKA Regina 61 Opole 0 0
0.00
5 gozrny jaroslzawGÓRNY Jarosław 31 Opole 2 0.00028
0.28
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymanzski andrzejSZYMAŃSKI Andrzej 51 Kędzierzyn-Koźle 30 0.00416
4.16
2 mrozwka ireneusz waldemarMRÓWKA Ireneusz Waldemar 53 Kędzierzyn-Koźle 4 0.00055
0.55
3 morkis elzzzbieta mariaMORKIS Elżbieta Maria 52 Kędzierzyn-Koźle 8 0.00111
1.11
4 pajazk szymon jozzefPAJĄK Szymon Józef 23 Reńska Wieś 0 0
0.00
5 bojar slzawomir czeslzawBOJAR Sławomir Czesław 52 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00028
0.28
6 szkucik-jezdrzejewska iwona elzzzbietaSZKUCIK-JĘDRZEJEWSKA Iwona Elżbieta 34 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00014
0.14
7 wadowska justyna magdalenaWADOWSKA Justyna Magdalena 30 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00014
0.14
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajer dawid mateuszGAJER Dawid Mateusz 22 Jemielnica 3 0.00042
0.42
2 kandziora gilbert tobiaszKANDZIORA Gilbert Tobiasz 19 Maciowakrze 1 0.00014
0.14
3 kryszyn dagmara katarzynaKRYSZYN Dagmara Katarzyna 25 Strzelce Opolskie 2 0.00028
0.28
4 szczepanek marek jozzefSZCZEPANEK Marek Józef 63 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00028
0.28
5 surowiecka kinga agataSUROWIECKA Kinga Agata 18 Zdzieszowice 2 0.00028
0.28
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tomaszek bogdan stanislzawTOMASZEK Bogdan Stanisław 64 Kędzierzyn-Koźle 75 0.01039
10.39
2 niewadzisz piotrNIEWADZISZ Piotr 39 Kędzierzyn-Koźle 29 0.00402
4.02
3 mutwin roland jozzefMUTWIN Roland Józef 52 Większyce 13 0.0018
1.80
4 tworek beata malzgorzataTWOREK Beata Małgorzata 52 Strzelce Opolskie 8 0.00111
1.11
5 tokarczyk andrzejTOKARCZYK Andrzej 57 Reńska Wieś 19 0.00263
2.63
6 kuczma izabela krystynaKUCZMA Izabela Krystyna 55 Otmice 2 0.00028
0.28
7 peczkis elzzzbieta annaPECZKIS Elżbieta Anna 37 Kędzierzyn-Koźle 25 0.00346
3.46
Razem 171
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 171

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowak janusz bronislzawNOWAK Janusz Bronisław 41 Opole 2 0.00028
0.28
2 witosza witold sylwesterWITOSZA Witold Sylwester 44 Klucz 0 0
0.00
3 denys beata bronislzawaDENYS Beata Bronisława 46 Opole 2 0.00028
0.28
4 stysiak janSTYSIAK Jan 63 Opole 3 0.00042
0.42
5 szyndler barbaraSZYNDLER Barbara 44 Namysłów 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 12 - KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kolek roman jacekKOLEK Roman Jacek 56 Jemielnica 5 0.00069
0.69
2 steuer zygfryd franciszekSTEUER Zygfryd Franciszek 59 Gierałtowice 10 0.00139
1.39
3 gola edyta mariaGOLA Edyta Maria 46 Leśnica 2 0.00028
0.28
4 groeger bernard adamGROEGER Bernard Adam 49 Łany 7 0.00097
0.97
5 waclzawczyk konrad jozzefWACŁAWCZYK Konrad Józef 39 Staniszcze Wielkie 0 0
0.00
6 przezdzienk-grzybek krystynaPRZEZDZIENK-GRZYBEK Krystyna 62 Reńska Wieś 7 0.00097
0.97
7 rak dorota mariaRAK Dorota Maria 53 Większyce 36 0.00499
4.99
Razem 67
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 67

Lista nr 13 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 broncel grzegorz robertBRONCEL Grzegorz Robert 30 Gąsiorowice 0 0
0.00
2 wieczorek andrzej stanislzawWIECZOREK Andrzej Stanisław 43 Zakrzów 6 0.00083
0.83
3 rochatka gabrielaROCHATKA Gabriela 54 Kielcza 0 0
0.00
4 kislinger krystynaKISLINGER Krystyna 54 Nysa 0 0
0.00
5 moc dawid romanMOC Dawid Roman 23 Opole 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1379
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1379
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1234
3 Liczba kart niewykorzystanych 484
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 751
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 751
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 749
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 749
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 14
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 735
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ksiezski wieslzaw dariuszKSIĘSKI Wiesław Dariusz 58 Kędzierzyn-Koźle 11 0.0015
1.50
2 zzzarowski jacek mariuszŻAROWSKI Jacek Mariusz 49 Kędzierzyn-Koźle 11 0.0015
1.50
3 jarzezbski grzegorz piotrJARZĘBSKI Grzegorz Piotr 66 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00027
0.27
4 wiercinzska danuta iwonaWIERCIŃSKA Danuta Iwona 55 Kędzierzyn-Koźle 7 0.00095
0.95
5 giecewicz krystyna stanislzawaGIECEWICZ Krystyna Stanisława 58 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00041
0.41
6 glzaz tadeusz michalzGŁAZ Tadeusz Michał 72 Kędzierzyn-Koźle 9 0.00122
1.22
7 kluba sylwia annaKLUBA Sylwia Anna 48 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
8 golzawski ireneusz wieslzawGOŁAWSKI Ireneusz Wiesław 49 Kędzierzyn-Koźle 4 0.00054
0.54
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wolzkowiecki slzawomir andrzejWOŁKOWIECKI Sławomir Andrzej 58 Kędzierzyn-Koźle 42 0.00571
5.71
2 pabiasz kazimierzPABIASZ Kazimierz 62 Kędzierzyn-Koźle 12 0.00163
1.63
3 skowron grzegorz antoniSKOWRON Grzegorz Antoni 57 Kędzierzyn-Koźle 7 0.00095
0.95
4 rogus tomaszROGUS Tomasz 48 Kędzierzyn-Koźle 28 0.00381
3.81
5 kucalza katarzyna kamilaKUCAŁA Katarzyna Kamila 53 Kędzierzyn-Koźle 11 0.0015
1.50
6 mochnik agnieszka joannaMOCHNIK Agnieszka Joanna 42 Kędzierzyn-Koźle 28 0.00381
3.81
7 krozlik daniel piotrKRÓLIK Daniel Piotr 45 Kędzierzyn-Koźle 8 0.00109
1.09
8 mysiak anna mariaMYSIAK Anna Maria 61 Kędzierzyn-Koźle 4 0.00054
0.54
Razem 140
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 140

Lista nr 15 - KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 swientek ewald jozzefSWIENTEK Ewald Józef 79 Kędzierzyn-Koźle 26 0.00354
3.54
2 drost jerzy maksymilianDROST Jerzy Maksymilian 66 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00041
0.41
3 polis malzgorzata dorotaPOLIS Małgorzata Dorota 48 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00014
0.14
4 wrona joanna mariaWRONA Joanna Maria 61 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00027
0.27
5 dambonz sonia wiktoriaDAMBOŃ Sonia Wiktoria 37 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00014
0.14
6 born marcin karolBORN Marcin Karol 51 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00027
0.27
7 czerner piotr pawelzCZERNER Piotr Paweł 48 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00014
0.14
8 jona lzukasz janJONA Łukasz Jan 34 Kędzierzyn-Koźle 37 0.00503
5.03
Razem 73
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 73

Lista nr 17 - KWW NIEZALEŻNI Z MARKIEM PIASECKIM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fazfara wieslzaw kazimierzFĄFARA Wiesław Kazimierz 61 Kędzierzyn-Koźle 53 0.00721
7.21
2 cylok-sokolzowski grzegorz janCYLOK-SOKOŁOWSKI Grzegorz Jan 43 Kędzierzyn-Koźle 6 0.00082
0.82
3 carynzska izabela magdaCARYŃSKA Izabela Magda 30 Kędzierzyn-Koźle 9 0.00122
1.22
4 turemka rafalz grzegorzTUREMKA Rafał Grzegorz 43 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
5 bajewicz ingryda mariaBAJEWICZ Ingryda Maria 59 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00014
0.14
6 sebesta-jablzonzska karolina helenaSEBESTA-JABŁOŃSKA Karolina Helena 31 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00027
0.27
7 piechulek rafalz rufinPIECHULEK Rafał Rufin 25 Kędzierzyn-Koźle 17 0.00231
2.31
Razem 88
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 88

Lista nr 18 - KWW SABINY NOWOSIELSKIEJ-KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowak michalz benedyktNOWAK Michał Benedykt 36 Kędzierzyn-Koźle 57 0.00776
7.76
2 kopacki andrzej marekKOPACKI Andrzej Marek 46 Kędzierzyn-Koźle 172 0.0234
23.40
3 radka grazzzyna kazimieraRADKA Grażyna Kazimiera 57 Kędzierzyn-Koźle 9 0.00122
1.22
4 odulinzska ewa mariaODULIŃSKA Ewa Maria 58 Kędzierzyn-Koźle 36 0.0049
4.90
5 albin malzgorzataALBIN Małgorzata 46 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00041
0.41
6 mlzot piotrMŁOT Piotr 53 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00041
0.41
7 bazczkowska teresa mariaBĄCZKOWSKA Teresa Maria 70 Kędzierzyn-Koźle 25 0.0034
3.40
8 wiszniewski ireneusz stanislzawWIŚNIEWSKI Ireneusz Stanisław 43 Kędzierzyn-Koźle 82 0.01116
11.16
Razem 387
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 387