Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 641
Wyborców 2 173
Obwodów 5
 • Wybory do Rady Gminy Boguty-Pianki
 • Wybory Wójta Gminy Boguty-Pianki
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Pawła Olszewskiego 2 Boguty-Pianki stały Tak Sołectwa: Boguty-Pianki, Boguty-Rubiesze, Boguty-Żurawie, Drewnowo-Lipskie, Drewnowo-Ziemaki, Kamieńczyk-Ryciorki, Kamieńczyk Wielki, Kunin-Zamek, Szpice-Chojnowo.
2 Szkoła Podstawowa, 10 Białe-Szczepanowice stały Tak Sołectwa: Białe-Kwaczoły, Białe-Misztale, Białe-Szczepanowice, Drewnowo-Gołyń, Godlewo-Łuby.
3 Szkoła Podstawowa, 46 Kutyłowo-Perysie stały Tak Sołectwa: Boguty-Milczki, Kutyłowo-Perysie, Kutyłowo-Skupie, Trynisze-Kuniewo, Trynisze-Moszewo, Złotki-Przeczki, Złotki-Stara Wieś.
4 Szkoła Podstawowa, 18 Tymianki-Bucie stały Nie Sołectwa: Tymianki-Adamy, Tymianki-Bucie, Tymianki-Okunie.
5 Szkoła Podstawowa, 58 Zawisty, Zawisty-Dworaki stały Nie Sołectwa: Godlewo-Baćki, Kraszewo-Czarne, Zabiele-Pikuły, Zawisty-Dworaki.

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Boguty-Pianki: ul. Aleja Papieża Jana Pawła II od Nr 1 do Nr 49 po lewej stronie ulicy i od Nr 2 do Nr 58 po prawej stronie ulicy, ul. Borowa, ul. Kościelna, ul. Łąkowa, ul. Pawła Olszewskiego, ul. Wiejska. Sołectwo Boguty-Rubiesze miejscowości: Boguty-Rubiesze, Boguty-Augustyny, Boguty-Leśne, Kutyłowo-Bródki. 1 221 2 2
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Boguty-Żurawie: miejscowość Boguty-Pianki: ul. Aleja Papieża Jana Pawła II od Nr 51 do końca numeracji po lewej stronie ulicy i od Nr 60 do końca numeracji po prawej stronie ulicy, ul. Spacerowa, ul. Wiatraczna, ul. Wierzbowa, ul. Wiktora Ignacego Godlewskiego, ul. Żurawia 1 119 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Boguty-Żurawie miejscowość Boguty-Pianki: ul. Lipowa, ul. Targowa, ul. Nowa. 1 97 2 2
0.0000040000Nr 4 sołectwo Kunin-Zamek, sołectwo Szpice-Chojnowo: miejscowości: Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-Warzyno 1 110 1 1
0.0000050000Nr 5 sołectwo Kamieńczyk-Ryciorki: miejscowości: Kamieńczyk-Ryciorki, Kamieńczyk-Borowy, Kamieńczyk-Pierce, sołectwo Kamieńczyk Wielki: miejscowości: Kamieńczyk Wielki, Kamieńczyk-Jankowięta. 1 181 2 2
0.0000060000Nr 6 sołectwo Drewnowo-Ziemaki: miejscowości: Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Daćbogi, sołectwo Drewnowo-Lipskie: miejscowości: Drewnowo-Lipskie, Konarze. 1 134 2 2
0.0000070000Nr 7 sołectwa: Białe-Szczepanowice, Drewnowo-Gołyń 1 138 2 2
0.0000080000Nr 8 sołectwo Godlewo-Łuby, sołectwo Białe-Kwaczoły: miejscowości: Białe-Kwaczoły, Białe-Chorosze, Białe-Figle. 1 134 2 2
0.0000090000Nr 9 sołectwo Białe-Misztale: miejscowości: Białe-Misztale, Białe-Giezki, Białe-Papieże, Białe-Zieje, Michałowo-Wróble. 1 96 2 2
0.0000100000Nr 10 sołectwo Kutyłowo-Perysie, sołectwo Boguty-Milczki: miejscowości: Boguty-Milczki Drewnowo-Dmoszki 1 148 2 2
0.0000110000Nr 11 sołectwa: Kutyłowo-Skupie, Trynisze-Kuniewo, Złotki-Przeczki, Trynisze-Moszewo, Złotki-Przeczki, sołectwo Złotki-Stara Wieś: miejscowości: Złotki-Stara Wieś, Złotki-Pułapki 1 194 3 3
0.0000120000Nr 12 sołectwo Tymianki-Adamy, sołectwo Tymianki-Bucie: miejscowości: Tymianki-Bucie, Tymianki-Skóry. 1 186 2 2
0.0000130000Nr 13 sołectwo Tymianki-Okunie: miejscowości: Tymianki-Okunie, Tymianki-Dębosze, Tymianki-Moderki, Tymianki-Pachoły, Tymianki-Szklarze. 1 142 2 2
0.0000140000Nr 14 sołectwo Godlewo-Baćki, sołectwo Kraszewo-Czarne: miejscowości: Kraszewo-Czarne, Murawskie-Miazgi. 1 110 1 1
0.0000150000Nr 15 sołectwo Zabiele-Pikuły: miejscowości: Zabiele-Pikuły, Murawskie-Czachy, sołectwo Zawisty-Dworaki: miejscowości: Zawisty-Dworaki , Zawisty-Króle, Zawisty-Kruki, Zawisty-Piotrowice, Zawisty-Wity, Zawisty-Koziany. 1 163 2 2
Podsumowanie 15 2 173 29 29

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA BOGUCKIEGO KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEF BOGUCKI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA OSTROWSKA KWW ZIEMIA OSTROWSKA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 DREWNOWSKI Jędrzej Michał 27 średnie KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Drewnowo-Ziemaki
1 BOGUCKI Józef 61 wyższe rolnicze, wyższe ekonomiczne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA BOGUCKIEGO Boguty-Pianki

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 223 136 136 60.99% 0.06099
131 96.32% 0.09632
Tak
2 119 90 90 75.63% 0.07563
87 96.67% 0.09667
Tak
3 97 67 67 69.07% 0.06907
67 100.00% 0.1
Tak
4 Bez głosowania Nie
5 181 102 102 56.35% 0.05635
98 96.08% 0.09608
Tak
6 134 93 93 69.40% 0.0694
91 97.85% 0.09785
Tak
7 138 74 74 53.62% 0.05362
72 97.30% 0.0973
Tak
8 134 77 77 57.46% 0.05746
73 94.81% 0.09481
Tak
9 96 68 68 70.83% 0.07083
68 100.00% 0.1
Tak
10 148 95 95 64.19% 0.06419
92 96.84% 0.09684
Tak
11 194 118 118 60.82% 0.06082
117 99.15% 0.09915
Tak
12 187 108 108 57.75% 0.05775
107 99.07% 0.09907
Tak
13 142 96 97 68.31% 0.06831
96 98.97% 0.09897
Tak
14 Bez głosowania Nie
15 163 93 92 56.44% 0.05644
90 97.83% 0.09783
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 675 13 56.77% 0.05677
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA BOGUCKIEGO 468 15 39.36% 0.03936
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA OSTROWSKA 46 1 3.87% 0.00387

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 675 13 8 56.77% 0.05677
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA BOGUCKIEGO 468 15 7 39.36% 0.03936
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA OSTROWSKA 46 1 0 3.87% 0.00387

Rada Gminy Boguty-Pianki - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 ZŁOTKOWSKI Konrad 80 61.07% 0.06107
Tak
1 18 18 WYSZYŃSKI Henryk 51 38.93% 0.03893
Nie
2 10 10 MAJEWSKI Józef 39 44.83% 0.04483
Nie
2 18 18 BOGUCKI Piotr 48 55.17% 0.05517
Tak
3 10 10 SZCZEŚNIAK Stanisław 27 40.30% 0.0403
Nie
3 18 18 TYMIŃSKA Jadwiga 40 59.70% 0.0597
Tak
4 18 18 NIENAŁTOWSKI Jan Jarosław Bez głosowania Tak
5 10 10 GODLEWSKI Mieczysław 69 70.41% 0.07041
Tak
5 18 18 KRYŃSKI Sławomir Szczepan 29 29.59% 0.02959
Nie
6 10 10 GODLEWSKI Mariusz 79 86.81% 0.08681
Tak
6 18 18 BOGUCKI Stanisław Lucjan 12 13.19% 0.01319
Nie
7 10 10 PIOTROWSKI Stanisław 25 34.72% 0.03472
Nie
7 18 18 KAZANOWSKI Mirosław 47 65.28% 0.06528
Tak
8 10 10 GODLEWSKA Aneta 43 58.90% 0.0589
Tak
8 18 18 GODLEWSKI Jarosław 30 41.10% 0.0411
Nie
9 10 10 JAMIOŁKOWSKI Piotr 32 47.06% 0.04706
Nie
9 18 18 SKOWROŃSKI Eugeniusz 36 52.94% 0.05294
Tak
10 10 10 ZAWISTOWSKI Artur Marek 52 56.52% 0.05652
Tak
10 18 18 SIENICKI Waldemar 40 43.48% 0.04348
Nie
11 10 10 TYMIŃSKI Piotr Paweł 52 44.44% 0.04444
Tak
11 18 18 KAMIŃSKI Tomasz Maciej 19 16.24% 0.01624
Nie
11 19 19 TYMIŃSKA Anna 46 39.32% 0.03932
Nie
12 10 10 TYMIŃSKI Grzegorz 82 76.64% 0.07664
Tak
12 18 18 LIPIŃSKI Krzysztof 25 23.36% 0.02336
Nie
13 10 10 SIKORSKI Krzysztof 42 43.75% 0.04375
Nie
13 18 18 MURAWSKI Mirosław 54 56.25% 0.05625
Tak
14 18 18 SKŁODOWSKI Bogdan Bez głosowania Tak
15 10 10 GODLEWSKA Jadwiga 53 58.89% 0.05889
Tak
15 18 18 ZARĘBA Małgorzata 37 41.11% 0.04111
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BOGUCKI Józef 61 wyższe rolnicze, wyższe ekonomiczne Boguty-Pianki, 577 44.18 Nie
2 DREWNOWSKI Jędrzej Michał 27 średnie Drewnowo-Ziemaki, 729 55.82 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Pawła Olszewskiego 2 Boguty-Pianki stały 862 533 533 61.83% 0.06183
528 99.06%
2 Szkoła Podstawowa, 10 Białe-Szczepanowice stały 368 219 219 59.51% 0.05951
217 99.09%
3 Szkoła Podstawowa, 46 Kutyłowo-Perysie stały 342 213 213 62.28% 0.06228
212 99.53%
4 Szkoła Podstawowa, 18 Tymianki-Bucie stały 329 203 204 62.01% 0.06201
202 99.02%
5 Szkoła Podstawowa, 58 Zawisty, Zawisty-Dworaki stały 273 149 149 54.58% 0.05458
147 98.66%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 2 641 2 173 5 1