Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 19 784
Wyborców 16 009
Obwodów 16
 • Wybory do Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Wybory Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Burmistrza
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Budynek: "Stare Kino" w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Adama Mickiewicza 4 Kalwaria Zebrzydowska stały Tak Kalwaria Zebrzydowska-ulice: Batalionów Chłopskich, Adama Mickiewicza, Dworcowa, Brodzka, Lanckorońska, Klasztorna, Tadeusza Kościuszki, 3 Maja, Rzeźniana, Bernardyńska, Piaskowa, Rynek, Krakowska, Targowa, Błażkówka, Józefa Piłsudskiego, Kazimierza Pułaskiego, Armii Krajowej, Jana III Sobieskiego, 11 Listopada, Mikołaja Zebrzydowskiego, Marii Konopnickiej, Rzemieślnicza, Aleja Jana Pawła II, Broniewskiego, ks. Jerzego Popiełuszki
2 Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, al. Jana Pawła II 24 Kalwaria Zebrzydowska stały Tak Kalwaria Zebrzydowska-ulice: Długa, Polna, Rólki, Jagiellońska, Sowińskiego, Stolarska, Zjednoczenia, Zgody, Nowa, Szewska, Partyzantów, Czerna, Krótka, Świętego Floriana, Królowej Jadwigi, Podlesie, Ogrodowa, Wojska Polskiego, Kolejowa, Sądowa, Wojciecha Weissa
3 Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, 213 Barwałd Górny stały Tak Sołectwo Barwałd Górny
4 Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim, 70 Barwałd Średni stały Nie Sołectwo Barwałd Średni
5 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, 479 Brody stały Tak Sołectwa: Brody I-część południowa sołectwa Brody
6 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, 479 Brody stały Tak Sołectwa: Brody-część północna sołectwa Brody
7 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bugaju, Bugaj, Bugaj stały Nie Sołectwo: Bugaj
8 Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, 276 Leńcze stały Tak Sołectwo: Leńcze
9 Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach, 542 Przytkowice stały Tak Sołectwo: Przytkowice
10 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, 256 Stanisław Dolny stały Nie Sołectwa: Stanisław Dolny, Zebrzydowice-Bieńkowice
11 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym-Dolany, 73 Stanisław Dolny, Dolany stały Tak Sołectwo: Stanisław Dolny Dolany
12 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, 193 Zebrzydowice stały Nie Sołectwo: Zebrzydowice
13 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzycach Wielkich, 56 Zarzyce Wielkie stały Nie Sołectwo : Zarzyce Wielkie
14 Świetlica Wiejska w Zarzycach Małych, Zarzyce Małe, Zarzyce Małe stały Tak Sołectwo Zarzyce Małe
15 Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach-Przedszkole Publiczne w Podolanach, 21 Podolany stały Tak Sołectwo: Podolany
16 Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach, 1 Zebrzydowice dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach (obwód odrębny)

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Kalwaria Zebrzydowska I-ulice: Krakowska, Rynek, 3 Maja, Rzeźniana, Piaskowa, Tadeusza Kościuszki, Klasztorna, Bernardyńska, Lanckorońska, Brodzka, Błażkówka 1 829 4 4
0.0000020000Nr 2 Kalwaria Zebrzydowska II-ulice: Dworcowa, Batalionów Chłopskich, Adama Mickiewicza, Targowa, Broniewskiego, Aleja Jana Pawła II, Marii Konopnickiej, Rzemieślnicza, Jana III Sobieskiego, Kazimierza Pułaskiego, Mikołaja Zebrzydowskiego, 11 Listopada, Józefa Piłsudskiego, Armii Krajowej 1 990 4 4
0.0000030000Nr 3 Kalwaria Zebrzydowska III-ulice: Wojciecha Weissa, Sądowa, Rólki, Kolejowa, Podlesie, Królowej Jadwigi, Świętego Floriana, Szewska, Długa, Nowa, Polna 1 938 4 4
0.0000040000Nr 4 Kalwaria Zebrzydowska IV-ulice: Ogrodowa, Czerna, Krótka, Jagiellońska, Zgody, Partyzantów, Zjednoczenia, Wojska Polskiego, Stolarska, Sowińskiego 1 853 3 3
0.0000050000Nr 5 Barwałd Górny 1 1 120 2 2
0.0000060000Nr 6 Barwałd Średni 1 1 110 4 4
0.0000070000Nr 7 Brody I, Bugaj 1 1 399 4 4
0.0000080000Nr 8 Brody II 1 1 120 4 4
0.0000090000Nr 9 Leńcze 1 1 210 2 2
0.0000100000Nr 10 Przytkowice I 1 1 274 3 3
0.0000110000Nr 11 Przytkowice II 1 894 3 3
0.0000120000Nr 12 Stanisław Dolny, Zebrzydowice-Bieńkowice 1 1 336 4 4
0.0000130000Nr 13 Stanisław Dolny Dolany 1 808 2 2
0.0000140000Nr 14 Zebrzydowice 1 1 234 2 2
0.0000150000Nr 15 Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe, Podolany 1 894 3 3
Podsumowanie 15 16 009 48 48

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY SAMORZĄD KWW NIEZALEŻNY SAMORZĄD 1 1 1 1 1 1 1 1 8
19 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNI KALWARIA KW NIEZALEŻNI KALWARIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 HERBUT Dawid Julian 41 wyższe KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNI KALWARIA Kalwaria Zebrzydowska
3 ORMANTY Augustyn Leszek 63 wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Polskie Stronnictwo Ludowe Brody
4 STELA Tadeusz 46 wyższe zawodowe-ekonomiczne KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Kalwaria Zebrzydowska
2 JOŃCZYK Zofia Anna 52 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY SAMORZĄD Kalwaria Zebrzydowska

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 827 493 492 59.49% 0.05949
487 98.98% 0.09898
Tak
2 989 648 649 65.62% 0.06562
640 98.61% 0.09861
Tak
3 936 509 508 54.27% 0.05427
496 97.64% 0.09764
Tak
4 852 475 475 55.75% 0.05575
466 98.11% 0.09811
Tak
5 1 118 625 625 55.90% 0.0559
612 97.92% 0.09792
Tak
6 1 112 504 504 45.32% 0.04532
495 98.21% 0.09821
Tak
7 1 399 811 810 57.90% 0.0579
808 99.75% 0.09975
Tak
8 1 124 554 554 49.29% 0.04929
540 97.47% 0.09747
Tak
9 1 206 650 649 53.81% 0.05381
636 98.00% 0.098
Tak
10 1 271 547 545 42.88% 0.04288
533 97.80% 0.0978
Tak
11 893 440 438 49.05% 0.04905
429 97.95% 0.09795
Tak
12 1 335 653 652 48.84% 0.04884
646 99.08% 0.09908
Tak
13 808 410 409 50.62% 0.05062
392 95.84% 0.09584
Tak
14 1 230 661 661 53.74% 0.05374
645 97.58% 0.09758
Tak
15 895 488 488 54.53% 0.05453
475 97.34% 0.09734
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3 293 15 39.67% 0.03967
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2 086 10 25.13% 0.02513
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY SAMORZĄD 619 8 7.46% 0.00746
19 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNI KALWARIA 2 302 15 27.73% 0.02773

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3 293 15 6 39.67% 0.03967
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2 086 10 5 25.13% 0.02513
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY SAMORZĄD 619 8 0 7.46% 0.00746
19 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNI KALWARIA 2 302 15 4 27.73% 0.02773

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 TORBUS Sławomir Jacek 39 8.01% 0.00801
Nie
1 10 10 JANUSIEWICZ Piotr 220 45.17% 0.04517
Tak
1 18 18 DŹWIERZYŃSKA Maria 110 22.59% 0.02259
Nie
1 19 19 HERBUT Dawid Julian 118 24.23% 0.02423
Nie
2 2 2 BRÓZDA Marta Kazimiera 120 18.75% 0.01875
Nie
2 10 10 STRADOMSKI Zbigniew Stanisław 209 32.66% 0.03266
Nie
2 18 18 JOŃCZYK Zofia Anna 100 15.63% 0.01563
Nie
2 19 19 DRAGAN Łukasz Tadeusz 211 32.97% 0.03297
Tak
3 2 2 KONICKI Edward Tadeusz 55 11.09% 0.01109
Nie
3 10 10 ZADORA Marcin Piotr 254 51.21% 0.05121
Tak
3 18 18 KLESZCZ Bartosz Piotr 50 10.08% 0.01008
Nie
3 19 19 JAMRÓZ Józef Andrzej 137 27.62% 0.02762
Nie
4 2 2 BRZUCHACZ Anna 107 22.96% 0.02296
Nie
4 10 10 MIKOŁAJEK Robert 162 34.76% 0.03476
Nie
4 19 19 KOCHAN Zbigniew Władysław 197 42.27% 0.04227
Tak
5 2 2 WILK Tadeusz Józef 423 69.12% 0.06912
Tak
5 19 19 MICHALIK Zbigniew 189 30.88% 0.03088
Nie
6 2 2 KLESZCZ Fryderyk 105 21.21% 0.02121
Nie
6 10 10 LEJA Józef Jan 122 24.65% 0.02465
Nie
6 18 18 KLESZCZ Krzysztof Jan 122 24.65% 0.02465
Nie
6 19 19 ŁUCZAK Wiesław Edward 146 29.49% 0.02949
Tak
7 2 2 HEBDA Paweł Jan 522 64.60% 0.0646
Tak
7 10 10 ZAJDA Rafał Piotr 122 15.10% 0.0151
Nie
7 18 18 ZACHARSKA Teresa Zofia 35 4.33% 0.00433
Nie
7 19 19 WÓJCICKI Stefan Kazimierz 129 15.97% 0.01597
Nie
8 2 2 JAGLARZ Henryk 157 29.07% 0.02907
Nie
8 10 10 LENIK Jarosław Karol 195 36.11% 0.03611
Tak
8 18 18 ŁYCZAK Sławomir Sergiusz 102 18.89% 0.01889
Nie
8 19 19 MOSKWA Justyna Ewa 86 15.93% 0.01593
Nie
9 2 2 KRZESZOWSKA-MIROCHA Jolanta Irena 327 51.42% 0.05142
Tak
9 19 19 SKRZYŃSKI Mirosław Paweł 309 48.58% 0.04858
Nie
10 2 2 CHROSTEK Tadeusz Jan 132 24.77% 0.02477
Nie
10 10 10 RUDECKI Wiesław Paweł 312 58.54% 0.05854
Tak
10 19 19 BIK Dorota 89 16.70% 0.0167
Nie
11 2 2 TARGOSZ Kazimierz Jan 106 24.71% 0.02471
Nie
11 10 10 RUDECKI Robert Józef 259 60.37% 0.06037
Tak
11 19 19 UNIWERSAŁ Barbara 64 14.92% 0.01492
Nie
12 2 2 FABER Mirosław Andrzej 338 52.32% 0.05232
Tak
12 10 10 MUSIAŁ Maciej Adam 231 35.76% 0.03576
Nie
12 18 18 GÓRALCZYK-GRZYBOWSKA Anna Katarzyna 40 6.19% 0.00619
Nie
12 19 19 WYSOGLĄD Marcin 37 5.73% 0.00573
Nie
13 2 2 PACUT Ewa Małgorzata 296 75.51% 0.07551
Tak
13 19 19 CHOLEWA Krystyna Jadwiga 96 24.49% 0.02449
Nie
14 2 2 JARGUZ Marzena Józefa 266 41.24% 0.04124
Nie
14 19 19 OŻÓG Marcin Michał 379 58.76% 0.05876
Tak
15 2 2 KUMOR Piotr Michał 300 63.16% 0.06316
Tak
15 18 18 SROKA Renata Halina 60 12.63% 0.01263
Nie
15 19 19 WITKOWSKA Agnieszka Anna 115 24.21% 0.02421
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 HERBUT Dawid Julian 41 wyższe Kalwaria Zebrzydowska, 1 715 20.41 Nie
2 JOŃCZYK Zofia Anna 52 średnie Kalwaria Zebrzydowska, 536 6.38 Nie
3 ORMANTY Augustyn Leszek 63 wyższe Brody, 3 469 41.28 Druga tura
4 STELA Tadeusz 46 wyższe zawodowe-ekonomiczne Kalwaria Zebrzydowska, 2 684 31.94 Druga tura

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Budynek: "Stare Kino" w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Adama Mickiewicza 4 Kalwaria Zebrzydowska stały 1 816 1 141 1 141 62.83% 0.06283
1 126 98.69%
2 Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, al. Jana Pawła II 24 Kalwaria Zebrzydowska stały 1 788 984 984 55.03% 0.05503
981 99.70%
3 Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, 213 Barwałd Górny stały 1 118 625 625 55.90% 0.0559
619 99.04%
4 Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim, 70 Barwałd Średni stały 1 112 504 504 45.32% 0.04532
502 99.60%
5 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, 479 Brody stały 1 004 587 586 58.37% 0.05837
584 99.66%
6 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, 479 Brody stały 1 124 554 554 49.29% 0.04929
550 99.28%
7 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bugaju, Bugaj, Bugaj stały 395 224 224 56.71% 0.05671
222 99.11%
8 Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, 276 Leńcze stały 1 206 650 648 53.73% 0.05373
646 99.69%
9 Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach, 542 Przytkowice stały 2 164 987 984 45.47% 0.04547
976 99.19%
10 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, 256 Stanisław Dolny stały 1 335 653 652 48.84% 0.04884
648 99.39%
11 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym-Dolany, 73 Stanisław Dolny, Dolany stały 808 410 410 50.74% 0.05074
406 99.02%
12 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, 193 Zebrzydowice stały 1 198 647 647 54.01% 0.05401
645 99.69%
13 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzycach Wielkich, 56 Zarzyce Wielkie stały 473 270 270 57.08% 0.05708
269 99.63%
14 Świetlica Wiejska w Zarzycach Małych, Zarzyce Małe, Zarzyce Małe stały 101 69 69 68.32% 0.06832
69 100.00%
15 Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach-Przedszkole Publiczne w Podolanach, 21 Podolany stały 321 149 149 46.42% 0.04642
147 98.66%
16 Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach, 1 Zebrzydowice dom pomocy społecznej 32 14 14 43.75% 0.04375
14 100.00%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 ORMANTY Augustyn Leszek 63 wyższe Brody, 3754 52.36 Tak
2 STELA Tadeusz 46 wyższe zawodowe-ekonomiczne Kalwaria Zebrzydowska, 3416 47.64 Nie

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych ORMANTY Augustyn Leszek Głosów ważnych oddanych na kandydatów STELA Tadeusz
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Budynek: "Stare Kino" w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Adama Mickiewicza 4 Kalwaria Zebrzydowska 978 441 45.09% 0.04509
54.91% 537
2 Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, al. Jana Pawła II 24 Kalwaria Zebrzydowska 860 416 48.37% 0.04837
51.63% 444
3 Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, 213 Barwałd Górny 546 398 72.89% 0.07289
27.11% 148
4 Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim, 70 Barwałd Średni 356 209 58.71% 0.05871
41.29% 147
5 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, 479 Brody 545 399 73.21% 0.07321
26.79% 146
6 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, 479 Brody 460 320 69.57% 0.06957
30.43% 140
7 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bugaju, Bugaj, Bugaj 185 100 54.05% 0.05405
45.95% 85
8 Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, 276 Leńcze 539 229 42.49% 0.04249
57.51% 310
9 Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach, 542 Przytkowice 882 312 35.37% 0.03537
64.63% 570
10 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, 256 Stanisław Dolny 556 320 57.55% 0.05755
42.45% 236
11 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym-Dolany, 73 Stanisław Dolny, Dolany 328 205 62.50% 0.0625
37.50% 123
12 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, 193 Zebrzydowice 505 228 45.15% 0.04515
54.85% 277
13 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzycach Wielkich, 56 Zarzyce Wielkie 224 85 37.95% 0.03795
62.05% 139
14 Świetlica Wiejska w Zarzycach Małych, Zarzyce Małe, Zarzyce Małe 57 19 33.33% 0.03333
66.67% 38
15 Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach-Przedszkole Publiczne w Podolanach, 21 Podolany 139 69 49.64% 0.04964
50.36% 70
16 Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach, 1 Zebrzydowice 10 4 40.00% 0.04
60.00% 6

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Budynek: "Stare Kino" w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Adama Mickiewicza 4 Kalwaria Zebrzydowska stały 1824 984 984 53.95% 0.05395
978 99.39%
2 Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, al. Jana Pawła II 24 Kalwaria Zebrzydowska stały 1794 865 865 48.22% 0.04822
860 99.42%
3 Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, 213 Barwałd Górny stały 1123 550 550 48.98% 0.04898
546 99.27%
4 Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim, 70 Barwałd Średni stały 1111 358 358 32.22% 0.03222
356 99.44%
5 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, 479 Brody stały 1006 546 546 54.27% 0.05427
545 99.82%
6 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, 479 Brody stały 1119 461 461 41.20% 0.0412
460 99.78%
7 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bugaju, Bugaj, Bugaj stały 397 186 186 46.85% 0.04685
185 99.46%
8 Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, 276 Leńcze stały 1212 541 541 44.64% 0.04464
539 99.63%
9 Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach, 542 Przytkowice stały 2167 886 886 40.89% 0.04089
882 99.55%
10 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, 256 Stanisław Dolny stały 1345 560 560 41.64% 0.04164
556 99.29%
11 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym-Dolany, 73 Stanisław Dolny, Dolany stały 808 328 328 40.59% 0.04059
328 100.00%
12 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, 193 Zebrzydowice stały 1200 506 506 42.17% 0.04217
505 99.80%
13 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzycach Wielkich, 56 Zarzyce Wielkie stały 473 224 224 47.36% 0.04736
224 100.00%
14 Świetlica Wiejska w Zarzycach Małych, Zarzyce Małe, Zarzyce Małe stały 102 58 58 56.86% 0.05686
57 98.28%
15 Zespół Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach-Przedszkole Publiczne w Podolanach, 21 Podolany stały 322 140 140 43.48% 0.04348
139 99.29%
16 Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach, 1 Zebrzydowice dom pomocy społecznej 32 11 11 34.38% 0.03438
10 90.91%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 19 784 16 009 16 1