Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 9

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Majowa 1/13 Tomaszów Mazowiecki
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Bartosza Głowackiego od nr 1 do 7 i od nr 2 do 16, Browarna, Dolna, Jarzębinowa, Jodłowa, Kępa, Ligi Morskiej i Rzecznej, Majowa, Miła, Mireckiego, Modra, Niska, Nowowiejska od nr 1 do 27 i od nr 2 do 26, Orla, Osiedlowa, Prezydenta Ignacego Mościckiego od nr 21 do końca i od nr 26 do końca, Prosta, Szczęśliwa od nr 129 do końca i od nr 114 do końca, Ustronie, Zacisze od nr 1 do 27 i od nr 2 do 60
Liczba mieszkańców 2718
Liczba wyborców 2196
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 3
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim 3
Sejmiku Województwa Łódzkiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
  • Wybory Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2197
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2197
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1985
3 Liczba kart niewykorzystanych 863
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1127
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1127
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1124
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 5
10 Liczba kart ważnych 1119
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1108
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klatka barbara ewaKLATKA Barbara Ewa 53 wyższe Tomaszów Mazowiecki 272 0.02455
24.55
2 kucharski sylwester wojciechKUCHARSKI Sylwester Wojciech 45 wyższe Tomaszów Mazowiecki 168 0.01516
15.16
3 witko marcinWITKO Marcin 47 wyższe Tomaszów Mazowiecki 668 0.06029
60.29
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2197
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1993
3 Liczba kart niewykorzystanych 868
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1127
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1127
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1127
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 40
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 20
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 20
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1087
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koszcista barbara elzzzbietaKOŚCISTA Barbara Elżbieta 61 Tomaszów Mazowiecki 33 0.00304
3.04
2 dezbiec cezary tomaszDĘBIEC Cezary Tomasz 47 Tomaszów Mazowiecki 15 0.00138
1.38
3 kazzmierczyk anetaKAŹMIERCZYK Aneta 38 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00028
0.28
4 wasilewska anna agataWASILEWSKA Anna Agata 38 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00055
0.55
5 kmita krzysztofKMITA Krzysztof 44 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00055
0.55
6 nowak sebastian slzawomirNOWAK Sebastian Sławomir 44 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00046
0.46
Razem 68
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 68

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzuczak pawelz przemyslzawŁUCZAK Paweł Przemysław 49 Tomaszów Mazowiecki 111 0.01021
10.21
2 parada marekPARADA Marek 63 Wąwał 65 0.00598
5.98
3 walzach malzgorzata dorotaWAŁACH Małgorzata Dorota 54 Tomaszów Mazowiecki 74 0.00681
6.81
4 jablzonzski pawelzJABŁOŃSKI Paweł 23 Tomaszów Mazowiecki 33 0.00304
3.04
5 smolarek anna malzgorzataSMOLAREK Anna Małgorzata 27 Tomaszów Mazowiecki 24 0.00221
2.21
6 menke katarzyna monikaMENKE Katarzyna Monika 33 Tomaszów Mazowiecki 33 0.00304
3.04
Razem 340
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 340

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wezgrzynowski mariusz tomaszWĘGRZYNOWSKI Mariusz Tomasz 48 Tomaszów Mazowiecki 195 0.01794
17.94
2 kaczmarek ewa bozzzenaKACZMAREK Ewa Bożena 51 Tomaszów Mazowiecki 46 0.00423
4.23
3 ludwiczak monikaLUDWICZAK Monika 35 Tomaszów Mazowiecki 21 0.00193
1.93
4 blzonzski slzawomir pawelzBŁOŃSKI Sławomir Paweł 48 Tomaszów Mazowiecki 9 0.00083
0.83
5 frazckowiak sylwia lidiaFRĄCKOWIAK Sylwia Lidia 47 Tomaszów Mazowiecki 9 0.00083
0.83
6 zdonek marcinZDONEK Marcin 40 Tomaszów Mazowiecki 22 0.00202
2.02
Razem 302
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 302

Lista nr 14 - KWW MARCINA WITKO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 strzezpek mariusz edwardSTRZĘPEK Mariusz Edward 51 Dąbrowa 72 0.00662
6.62
2 stanzdo stanislzaw wlzadyslzawSTAŃDO Stanisław Władysław 73 Tomaszów Mazowiecki 23 0.00212
2.12
3 sudak iwona bogumilzaSUDAK Iwona Bogumiła 51 Tomaszów Mazowiecki 36 0.00331
3.31
4 chilinzska maria jolantaCHILIŃSKA Maria Jolanta 59 Tomaszów Mazowiecki 32 0.00294
2.94
5 piotrowska iwona izabelaPIOTROWSKA Iwona Izabela 49 Tomaszów Mazowiecki 11 0.00101
1.01
6 juda ryszardJUDA Ryszard 57 Tomaszów Mazowiecki 20 0.00184
1.84
Razem 194
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 194

Lista nr 15 - KWW WSZYSCY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 borysowski konrad piotrBORYSOWSKI Konrad Piotr 28 Tomaszów Mazowiecki 102 0.00938
9.38
2 blzazzzejewska-wojtaszczyk lidiaBŁAŻEJEWSKA-WOJTASZCZYK Lidia 43 Tomaszów Mazowiecki 11 0.00101
1.01
3 tomczyk leszekTOMCZYK Leszek 60 Tomaszów Mazowiecki 49 0.00451
4.51
4 kot sylwia joannaKOT Sylwia Joanna 41 Przesiadłów 6 0.00055
0.55
5 pietras ewa bernardaPIETRAS Ewa Bernarda 57 Tomaszów Mazowiecki 9 0.00083
0.83
6 osojca jaroslzawOSOJCA Jarosław 29 Ciebłowice Duże 6 0.00055
0.55
Razem 183
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 183
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2197
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2124
3 Liczba kart niewykorzystanych 972
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1127
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1120
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1120
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 50
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 14
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 36
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1070
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajda zuzanna iwonaGAJDA Zuzanna Iwona 21 Zgierz 20 0.00187
1.87
2 borys jerzyBORYS Jerzy 43 Zgierz 5 0.00047
0.47
3 grzybowska ilona annaGRZYBOWSKA Ilona Anna 35 Emilia 8 0.00075
0.75
4 gawron jakub mateuszGAWRON Jakub Mateusz 43 Zgierz 1 9.0E-5
0.09
5 lzukasiewicz daniel lzukaszŁUKASIEWICZ Daniel Łukasz 33 Rawa Mazowiecka 7 0.00065
0.65
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klimczak dariuszKLIMCZAK Dariusz 38 Kaliszki 71 0.00664
6.64
2 bagienzski artur janBAGIEŃSKI Artur Jan 47 Paradyż 21 0.00196
1.96
3 olszewska grazzzyna mariannaOLSZEWSKA Grażyna Marianna 66 Skierniewice 0 0
0.00
4 dudka iwona mariaDUDKA Iwona Maria 55 Brzeziny 1 9.0E-5
0.09
5 koras malzgorzata mariaKORAS Małgorzata Maria 55 Skierniewice 0 0
0.00
6 zzzerek janŻEREK Jan 64 Tomaszów Mazowiecki 18 0.00168
1.68
7 wojtaszek wlzodzimierzWOJTASZEK Włodzimierz 59 Smardzewice 2 0.00019
0.19
Razem 113
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 113

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszniewski bartlzomiej gabrielWIŚNIEWSKI Bartłomiej Gabriel 24 Skierniewice 2 0.00019
0.19
2 kobylinzski jakubKOBYLIŃSKI Jakub 35 Łódź 2 0.00019
0.19
3 fajkowska olga joannaFAJKOWSKA Olga Joanna 45 Łódź 2 0.00019
0.19
4 ossowicka beataOSSOWICKA Beata 51 Łódź 1 9.0E-5
0.09
5 piaztkowski tomasz maciejPIĄTKOWSKI Tomasz Maciej 44 Łódź 4 0.00037
0.37
6 stalmierska anna izabelaSTALMIERSKA Anna Izabela 51 Łódź 2 0.00019
0.19
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajewski arkadiusz pawelzGAJEWSKI Arkadiusz Paweł 47 Tomaszów Mazowiecki 228 0.02131
21.31
2 nowak renata annaNOWAK Renata Anna 59 Wągry 38 0.00355
3.55
3 senejko andrzej jerzySENEJKO Andrzej Jerzy 54 Skierniewice 4 0.00037
0.37
4 kuba elzzzbieta ewaKUBA Elżbieta Ewa 52 Wałowice 10 0.00093
0.93
5 lewandowska gertruda mariaLEWANDOWSKA Gertruda Maria 41 Żarnów 5 0.00047
0.47
6 matysiak bartlzomiej krzysztofMATYSIAK Bartłomiej Krzysztof 37 Tomaszów Mazowiecki 31 0.0029
2.90
7 bujnowski tadeusz ryszardBUJNOWSKI Tadeusz Ryszard 65 Skierniewice 8 0.00075
0.75
Razem 324
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 324

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smurzynzski jaroslzaw jozzefSMURZYŃSKI Jarosław Józef 59 Łódź 11 0.00103
1.03
2 menke lech mikolzajMENKE Lech Mikołaj 68 Tomaszów Mazowiecki 28 0.00262
2.62
3 karbowiak malzgorzata stanislzawaKARBOWIAK Małgorzata Stanisława 61 Skierniewice 3 0.00028
0.28
4 iwaszkiewicz adam bogdanIWASZKIEWICZ Adam Bogdan 69 Rawa Mazowiecka 0 0
0.00
5 wiszniewska-kabat emilia malzgorzataWIŚNIEWSKA-KABAT Emilia Małgorzata 34 Łódź 6 0.00056
0.56
6 staryga jacek waldemarSTARYGA Jacek Waldemar 61 Skierniewice 2 0.00019
0.19
7 ciesielska katarzyna karolinaCIESIELSKA Katarzyna Karolina 37 Opoczno 3 0.00028
0.28
Razem 53
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 53

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 panak martaPANAK Marta 39 Lipce Reymontowskie 8 0.00075
0.75
2 bartosiewicz rafalzBARTOSIEWICZ Rafał 36 Skierniewice 3 0.00028
0.28
3 klemba julia annaKLEMBA Julia Anna 36 Skierniewice 4 0.00037
0.37
4 podpora mariusz lzukaszPODPORA Mariusz Łukasz 32 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00056
0.56
5 bies joanna agnieszkaBIES Joanna Agnieszka 33 Skierniewice 0 0
0.00
6 lewandowski tomaszLEWANDOWSKI Tomasz 27 Skierniewice 3 0.00028
0.28
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antoniak adrianANTONIAK Adrian 25 Skierniewice 6 0.00056
0.56
2 fazk andrzejFĄK Andrzej 51 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00056
0.56
3 kamocki konradKAMOCKI Konrad 27 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00019
0.19
4 plzocka ewelinaPŁOCKA Ewelina 25 Czerwonka 1 9.0E-5
0.09
5 salamon kalina mariaSALAMON Kalina Maria 27 Łódź 0 0
0.00
6 mikulska marlena dianaMIKULSKA Marlena Diana 22 Brzustów 0 0
0.00
7 fornalczyk patryk jacekFORNALCZYK Patryk Jacek 29 Tomaszów Mazowiecki 1 9.0E-5
0.09
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rozg slzawomir stanislzawRÓG Sławomir Stanisław 54 Opoczno 13 0.00121
1.21
2 lewandowska malzgorzata annaLEWANDOWSKA Małgorzata Anna 54 Rokiciny Kolonia 14 0.00131
1.31
3 liszewska ewa barbaraLISZEWSKA Ewa Barbara 31 Skierniewice 1 9.0E-5
0.09
4 kowalski krzysztof waldemarKOWALSKI Krzysztof Waldemar 66 Drzewica 6 0.00056
0.56
5 kobylzczak pawelz piotrKOBYŁCZAK Paweł Piotr 38 Tuniki 1 9.0E-5
0.09
6 bartosiak-chylak anna malzgorzataBARTOSIAK-CHYLAK Anna Małgorzata 29 Sadkowice 1 9.0E-5
0.09
7 chachulza lzukaszCHACHUŁA Łukasz 35 Tomaszów Mazowiecki 12 0.00112
1.12
Razem 48
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 48

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sezk adrianSĘK Adrian 21 Tomaszów Mazowiecki 13 0.00121
1.21
2 gawalzkiewicz andrzejGAWAŁKIEWICZ Andrzej 63 Skierniewice 1 9.0E-5
0.09
3 trzonek lzukasz jakubTRZONEK Łukasz Jakub 33 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00028
0.28
4 specjalski michalz mariuszSPECJALSKI Michał Mariusz 35 Skierniewice 1 9.0E-5
0.09
5 zzzak karolina annaŻAK Karolina Anna 27 Brudzewice Kolonia 6 0.00056
0.56
6 ruben majaRUBEN Maja 41 Skierniewice 0 0
0.00
7 blzoch ewelina annaBŁOCH Ewelina Anna 26 Wykno 2 0.00019
0.19
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojciechowski grzegorz michalzWOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał 58 Regnów 145 0.01355
13.55
2 wendrowska ewa beataWENDROWSKA Ewa Beata 50 Tomaszów Mazowiecki 156 0.01458
14.58
3 antkiewicz dariusz pawelzANTKIEWICZ Dariusz Paweł 49 Łódź 9 0.00084
0.84
4 salzek pawelzSAŁEK Paweł 43 Maków 26 0.00243
2.43
5 krzysztofik paulinaKRZYSZTOFIK Paulina 34 Tomaszów Mazowiecki 21 0.00196
1.96
6 ozga-flejszer beata ewaOZGA-FLEJSZER Beata Ewa 52 Skierniewice 6 0.00056
0.56
7 ciesielski janusz kazimierzCIESIELSKI Janusz Kazimierz 50 Zajączków 22 0.00206
2.06
Razem 385
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 385

Lista nr 11 - KWW AKCJA NARODOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzel edytaMANZEL Edyta 34 Skierniewice 8 0.00075
0.75
2 kulhawik arkadiusz janKULHAWIK Arkadiusz Jan 42 Mokra Prawa 0 0
0.00
3 jung mariaJUNG Maria 49 Łódź 1 9.0E-5
0.09
4 chazdzynzski piotr eugeniuszCHĄDZYŃSKI Piotr Eugeniusz 43 Gałków Mały 0 0
0.00
5 szliwkiewicz waldemar adamŚLIWKIEWICZ Waldemar Adam 72 Dobra 1 9.0E-5
0.09
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowakowski sylwesterNOWAKOWSKI Sylwester 68 Bełchatów 0 0
0.00
2 wlzodarczyk miroslzawaWŁODARCZYK Mirosława 64 Wieluń 2 0.00019
0.19
3 sobczyk anna mariaSOBCZYK Anna Maria 37 Rawa Mazowiecka 1 9.0E-5
0.09
4 sikora wiktor kamilSIKORA Wiktor Kamil 36 Srock 0 0
0.00
5 jaszczuk marian stanislzawJASZCZUK Marian Stanisław 62 Zgierz 0 0
0.00
6 piaztkowska anna anetaPIĄTKOWSKA Anna Aneta 35 Rawa Mazowiecka 5 0.00047
0.47
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 13 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gos jolanta teresaGOS Jolanta Teresa 64 Biała Rawska 4 0.00037
0.37
2 telenga wojciechTELENGA Wojciech 65 Skierniewice 1 9.0E-5
0.09
3 jablzonzska agnieszka katarzynaJABŁOŃSKA Agnieszka Katarzyna 30 Rawa Mazowiecka 1 9.0E-5
0.09
4 stefanzski marcinSTEFAŃSKI Marcin 31 Rawa Mazowiecka 0 0
0.00
5 stolarczuk oleksandrSTOLARCZUK Oleksandr 21 Łódź 3 0.00028
0.28
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2197
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2197
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1994
3 Liczba kart niewykorzystanych 864
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1127
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1127
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1127
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1127
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 32
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 20
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1095
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 witczak adrianWITCZAK Adrian 27 Tomaszów Mazowiecki 148 0.01352
13.52
2 koszarna sylwia annaKOSZARNA Sylwia Anna 41 Tomaszów Mazowiecki 27 0.00247
2.47
3 jodlzowski michalzJODŁOWSKI Michał 35 Tomaszów Mazowiecki 38 0.00347
3.47
4 rybarczyk-kwiecienz natalia agataRYBARCZYK-KWIECIEŃ Natalia Agata 40 Tomaszów Mazowiecki 16 0.00146
1.46
5 kowalik krzysztof tomaszKOWALIK Krzysztof Tomasz 50 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00037
0.37
6 krasonz lidia annaKRASOŃ Lidia Anna 48 Tomaszów Mazowiecki 13 0.00119
1.19
7 sielicka barbara annaSIELICKA Barbara Anna 53 Tomaszów Mazowiecki 7 0.00064
0.64
8 sklzadowski kacper filipSKŁADOWSKI Kacper Filip 31 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00055
0.55
9 balicki robert krzysztofBALICKI Robert Krzysztof 40 Tomaszów Mazowiecki 9 0.00082
0.82
Razem 268
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 268

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baranzski andrzejBARAŃSKI Andrzej 59 Tomaszów Mazowiecki 42 0.00384
3.84
2 gozrecki jan miroslzawGÓRECKI Jan Mirosław 62 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00055
0.55
3 galzek julita ewaGAŁEK Julita Ewa 52 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00018
0.18
4 witek izabela mariaWITEK Izabela Maria 41 Tomaszów Mazowiecki 1 9.0E-5
0.09
5 nawrocki adamNAWROCKI Adam 49 Tomaszów Mazowiecki 7 0.00064
0.64
6 mokrogulska daria magdalenaMOKROGULSKA Daria Magdalena 35 Tomaszów Mazowiecki 18 0.00164
1.64
7 malzek hieronimMAŁEK Hieronim 80 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00027
0.27
8 dzbanek arkadiuszDZBANEK Arkadiusz 33 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00037
0.37
9 franczak beataFRANCZAK Beata 54 Tomaszów Mazowiecki 18 0.00164
1.64
Razem 101
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 101

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 poplzawska marzanna stanislzawaPOPŁAWSKA Marzanna Stanisława 51 Tomaszów Mazowiecki 101 0.00922
9.22
2 tarka dorota emiliaTARKA Dorota Emilia 50 Tomaszów Mazowiecki 26 0.00237
2.37
3 szwidzinzski bartlzomiej kamilŚWIDZIŃSKI Bartłomiej Kamil 31 Tomaszów Mazowiecki 28 0.00256
2.56
4 bazler anna lucjanaBAZLER Anna Lucjana 54 Tomaszów Mazowiecki 9 0.00082
0.82
5 pieprzycki mariuszPIEPRZYCKI Mariusz 32 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00046
0.46
6 musialz janinaMUSIAŁ Janina 62 Tomaszów Mazowiecki 12 0.0011
1.10
7 bartnik wojciech boleslzawBARTNIK Wojciech Bolesław 58 Tomaszów Mazowiecki 1 9.0E-5
0.09
8 jozzefowicz slzawomirJÓZEFOWICZ Sławomir 61 Tomaszów Mazowiecki 7 0.00064
0.64
9 gozzdzik barbara bozzzenaGOŹDZIK Barbara Bożena 47 Tomaszów Mazowiecki 28 0.00256
2.56
Razem 217
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 217

Lista nr 16 - KWW NOWA JAKOŚĆ'18

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 witczak anna izabelaWITCZAK Anna Izabela 37 Tomaszów Mazowiecki 7 0.00064
0.64
2 wezgrzynowski rafalz waldemarWĘGRZYNOWSKI Rafał Waldemar 43 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00073
0.73
3 wozjcik andrzej tadeuszWÓJCIK Andrzej Tadeusz 52 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00037
0.37
4 kwarciana sandraKWARCIANA Sandra 25 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00018
0.18
5 przybysz marta ewaPRZYBYSZ Marta Ewa 24 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00027
0.27
6 szwinoga krzysztof ryszardŚWINOGA Krzysztof Ryszard 46 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00018
0.18
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 17 - KWW MARCINA WITKO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przedbora elzzzbieta annaPRZEDBORA Elżbieta Anna 49 Tomaszów Mazowiecki 58 0.0053
5.30
2 pierszcinzski krzysztof wlzadyslzawPIERŚCIŃSKI Krzysztof Władysław 66 Tomaszów Mazowiecki 53 0.00484
4.84
3 storczyk malzgorzata katarzynaSTORCZYK Małgorzata Katarzyna 44 Tomaszów Mazowiecki 14 0.00128
1.28
4 rybak marcinRYBAK Marcin 43 Tomaszów Mazowiecki 26 0.00237
2.37
5 madzio edwardMADZIO Edward 53 Tomaszów Mazowiecki 20 0.00183
1.83
6 drzewoska agnieszka beataDRZEWOSKA Agnieszka Beata 47 Tomaszów Mazowiecki 17 0.00155
1.55
7 matyszewski jacekMATYSZEWSKI Jacek 53 Tomaszów Mazowiecki 39 0.00356
3.56
8 markiewicz bozzzena alicjaMARKIEWICZ Bożena Alicja 60 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00018
0.18
9 sygitowicz mikolzaj marekSYGITOWICZ Mikołaj Marek 18 Tomaszów Mazowiecki 21 0.00192
1.92
Razem 250
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 250

Lista nr 18 - KWW WSZYSCY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran kazimierzBARAN Kazimierz 53 Tomaszów Mazowiecki 179 0.01635
16.35
2 mrowinzski przemyslzaw piotrMROWIŃSKI Przemysław Piotr 38 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00037
0.37
3 borowski piotr maciejBOROWSKI Piotr Maciej 58 Tomaszów Mazowiecki 10 0.00091
0.91
4 gasyna monika sylwiaGASYNA Monika Sylwia 24 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00055
0.55
5 janas-pawlzowska ilona malzgorzataJANAS-PAWŁOWSKA Ilona Małgorzata 35 Tomaszów Mazowiecki 15 0.00137
1.37
6 flejterski artur grzegorzFLEJTERSKI Artur Grzegorz 51 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00027
0.27
7 andryszkiewicz agnieszka malzgorzataANDRYŚKIEWICZ Agnieszka Małgorzata 42 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00027
0.27
8 krzysztofik anna bogumilzaKRZYSZTOFIK Anna Bogumiła 54 Tomaszów Mazowiecki 1 9.0E-5
0.09
9 szulc grzegorz janSZULC Grzegorz Jan 65 Tomaszów Mazowiecki 12 0.0011
1.10
Razem 233
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 233