Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 7

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 Przedszkole nr 11, ul. Farbiarska 51/57 Tomaszów Mazowiecki
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Bogusława Meca, Chłodna, Ciesielska, Elizy Orzeszkowej, Fabryczna, Farbiarska, Gen. J. Hallera, Górna od nr 1 do 23 i od nr 2 do 16, Grunwaldzka od nr 1 do 5 i od nr 2 do 8, Krótka, Krzyżowa od nr 1 do 7 i od nr 2 do 10, ks. Stanisława Grada, Legionów od nr 1 do 19 i od nr 2 do 14, Letnia, Mostowa, Murarska, Obwodowa, Plac Gabriela Narutowicza, Przeskok, Ruda, Rybaki, Rzeźnicza, Siedmiodomki, Spacerowa, Środkowa, Tkacka, Zawadzka od nr 103 do końca i od nr 108 do końca, Zdrojowa, Zgorzelicka od nr 1 do 23 i od nr 2 do 22, Żytnia
Liczba mieszkańców 2502
Liczba wyborców 2041
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 3
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim 3
Sejmiku Województwa Łódzkiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
  • Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2042
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2042
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1851
3 Liczba kart niewykorzystanych 913
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 938
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 938
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 938
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 938
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 931
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klatka barbara ewaKLATKA Barbara Ewa 53 wyższe Tomaszów Mazowiecki 162 0.0174
17.40
2 kucharski sylwester wojciechKUCHARSKI Sylwester Wojciech 45 wyższe Tomaszów Mazowiecki 94 0.0101
10.10
3 witko marcinWITKO Marcin 47 wyższe Tomaszów Mazowiecki 675 0.0725
72.50
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2042
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1963
3 Liczba kart niewykorzystanych 1025
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 938
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 938
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 937
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 47
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 36
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 890
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajda zuzanna iwonaGAJDA Zuzanna Iwona 21 Zgierz 15 0.00169
1.69
2 borys jerzyBORYS Jerzy 43 Zgierz 6 0.00067
0.67
3 grzybowska ilona annaGRZYBOWSKA Ilona Anna 35 Emilia 4 0.00045
0.45
4 gawron jakub mateuszGAWRON Jakub Mateusz 43 Zgierz 0 0
0.00
5 lzukasiewicz daniel lzukaszŁUKASIEWICZ Daniel Łukasz 33 Rawa Mazowiecka 4 0.00045
0.45
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klimczak dariuszKLIMCZAK Dariusz 38 Kaliszki 40 0.00449
4.49
2 bagienzski artur janBAGIEŃSKI Artur Jan 47 Paradyż 8 0.0009
0.90
3 olszewska grazzzyna mariannaOLSZEWSKA Grażyna Marianna 66 Skierniewice 1 0.00011
0.11
4 dudka iwona mariaDUDKA Iwona Maria 55 Brzeziny 6 0.00067
0.67
5 koras malzgorzata mariaKORAS Małgorzata Maria 55 Skierniewice 2 0.00022
0.22
6 zzzerek janŻEREK Jan 64 Tomaszów Mazowiecki 9 0.00101
1.01
7 wojtaszek wlzodzimierzWOJTASZEK Włodzimierz 59 Smardzewice 1 0.00011
0.11
Razem 67
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 67

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszniewski bartlzomiej gabrielWIŚNIEWSKI Bartłomiej Gabriel 24 Skierniewice 3 0.00034
0.34
2 kobylinzski jakubKOBYLIŃSKI Jakub 35 Łódź 1 0.00011
0.11
3 fajkowska olga joannaFAJKOWSKA Olga Joanna 45 Łódź 1 0.00011
0.11
4 ossowicka beataOSSOWICKA Beata 51 Łódź 1 0.00011
0.11
5 piaztkowski tomasz maciejPIĄTKOWSKI Tomasz Maciej 44 Łódź 0 0
0.00
6 stalmierska anna izabelaSTALMIERSKA Anna Izabela 51 Łódź 1 0.00011
0.11
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajewski arkadiusz pawelzGAJEWSKI Arkadiusz Paweł 47 Tomaszów Mazowiecki 151 0.01697
16.97
2 nowak renata annaNOWAK Renata Anna 59 Wągry 18 0.00202
2.02
3 senejko andrzej jerzySENEJKO Andrzej Jerzy 54 Skierniewice 0 0
0.00
4 kuba elzzzbieta ewaKUBA Elżbieta Ewa 52 Wałowice 6 0.00067
0.67
5 lewandowska gertruda mariaLEWANDOWSKA Gertruda Maria 41 Żarnów 8 0.0009
0.90
6 matysiak bartlzomiej krzysztofMATYSIAK Bartłomiej Krzysztof 37 Tomaszów Mazowiecki 24 0.0027
2.70
7 bujnowski tadeusz ryszardBUJNOWSKI Tadeusz Ryszard 65 Skierniewice 4 0.00045
0.45
Razem 211
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 211

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smurzynzski jaroslzaw jozzefSMURZYŃSKI Jarosław Józef 59 Łódź 10 0.00112
1.12
2 menke lech mikolzajMENKE Lech Mikołaj 68 Tomaszów Mazowiecki 7 0.00079
0.79
3 karbowiak malzgorzata stanislzawaKARBOWIAK Małgorzata Stanisława 61 Skierniewice 6 0.00067
0.67
4 iwaszkiewicz adam bogdanIWASZKIEWICZ Adam Bogdan 69 Rawa Mazowiecka 1 0.00011
0.11
5 wiszniewska-kabat emilia malzgorzataWIŚNIEWSKA-KABAT Emilia Małgorzata 34 Łódź 5 0.00056
0.56
6 staryga jacek waldemarSTARYGA Jacek Waldemar 61 Skierniewice 0 0
0.00
7 ciesielska katarzyna karolinaCIESIELSKA Katarzyna Karolina 37 Opoczno 10 0.00112
1.12
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 panak martaPANAK Marta 39 Lipce Reymontowskie 10 0.00112
1.12
2 bartosiewicz rafalzBARTOSIEWICZ Rafał 36 Skierniewice 1 0.00011
0.11
3 klemba julia annaKLEMBA Julia Anna 36 Skierniewice 2 0.00022
0.22
4 podpora mariusz lzukaszPODPORA Mariusz Łukasz 32 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00067
0.67
5 bies joanna agnieszkaBIES Joanna Agnieszka 33 Skierniewice 0 0
0.00
6 lewandowski tomaszLEWANDOWSKI Tomasz 27 Skierniewice 3 0.00034
0.34
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antoniak adrianANTONIAK Adrian 25 Skierniewice 4 0.00045
0.45
2 fazk andrzejFĄK Andrzej 51 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
3 kamocki konradKAMOCKI Konrad 27 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00067
0.67
4 plzocka ewelinaPŁOCKA Ewelina 25 Czerwonka 0 0
0.00
5 salamon kalina mariaSALAMON Kalina Maria 27 Łódź 0 0
0.00
6 mikulska marlena dianaMIKULSKA Marlena Diana 22 Brzustów 0 0
0.00
7 fornalczyk patryk jacekFORNALCZYK Patryk Jacek 29 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00034
0.34
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rozg slzawomir stanislzawRÓG Sławomir Stanisław 54 Opoczno 15 0.00169
1.69
2 lewandowska malzgorzata annaLEWANDOWSKA Małgorzata Anna 54 Rokiciny Kolonia 13 0.00146
1.46
3 liszewska ewa barbaraLISZEWSKA Ewa Barbara 31 Skierniewice 4 0.00045
0.45
4 kowalski krzysztof waldemarKOWALSKI Krzysztof Waldemar 66 Drzewica 2 0.00022
0.22
5 kobylzczak pawelz piotrKOBYŁCZAK Paweł Piotr 38 Tuniki 1 0.00011
0.11
6 bartosiak-chylak anna malzgorzataBARTOSIAK-CHYLAK Anna Małgorzata 29 Sadkowice 2 0.00022
0.22
7 chachulza lzukaszCHACHUŁA Łukasz 35 Tomaszów Mazowiecki 14 0.00157
1.57
Razem 51
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 51

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sezk adrianSĘK Adrian 21 Tomaszów Mazowiecki 11 0.00124
1.24
2 gawalzkiewicz andrzejGAWAŁKIEWICZ Andrzej 63 Skierniewice 1 0.00011
0.11
3 trzonek lzukasz jakubTRZONEK Łukasz Jakub 33 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00022
0.22
4 specjalski michalz mariuszSPECJALSKI Michał Mariusz 35 Skierniewice 0 0
0.00
5 zzzak karolina annaŻAK Karolina Anna 27 Brudzewice Kolonia 2 0.00022
0.22
6 ruben majaRUBEN Maja 41 Skierniewice 3 0.00034
0.34
7 blzoch ewelina annaBŁOCH Ewelina Anna 26 Wykno 2 0.00022
0.22
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojciechowski grzegorz michalzWOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał 58 Regnów 167 0.01876
18.76
2 wendrowska ewa beataWENDROWSKA Ewa Beata 50 Tomaszów Mazowiecki 167 0.01876
18.76
3 antkiewicz dariusz pawelzANTKIEWICZ Dariusz Paweł 49 Łódź 15 0.00169
1.69
4 salzek pawelzSAŁEK Paweł 43 Maków 18 0.00202
2.02
5 krzysztofik paulinaKRZYSZTOFIK Paulina 34 Tomaszów Mazowiecki 28 0.00315
3.15
6 ozga-flejszer beata ewaOZGA-FLEJSZER Beata Ewa 52 Skierniewice 1 0.00011
0.11
7 ciesielski janusz kazimierzCIESIELSKI Janusz Kazimierz 50 Zajączków 25 0.00281
2.81
Razem 421
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 421

Lista nr 11 - KWW AKCJA NARODOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzel edytaMANZEL Edyta 34 Skierniewice 0 0
0.00
2 kulhawik arkadiusz janKULHAWIK Arkadiusz Jan 42 Mokra Prawa 0 0
0.00
3 jung mariaJUNG Maria 49 Łódź 1 0.00011
0.11
4 chazdzynzski piotr eugeniuszCHĄDZYŃSKI Piotr Eugeniusz 43 Gałków Mały 1 0.00011
0.11
5 szliwkiewicz waldemar adamŚLIWKIEWICZ Waldemar Adam 72 Dobra 1 0.00011
0.11
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowakowski sylwesterNOWAKOWSKI Sylwester 68 Bełchatów 0 0
0.00
2 wlzodarczyk miroslzawaWŁODARCZYK Mirosława 64 Wieluń 0 0
0.00
3 sobczyk anna mariaSOBCZYK Anna Maria 37 Rawa Mazowiecka 1 0.00011
0.11
4 sikora wiktor kamilSIKORA Wiktor Kamil 36 Srock 0 0
0.00
5 jaszczuk marian stanislzawJASZCZUK Marian Stanisław 62 Zgierz 0 0
0.00
6 piaztkowska anna anetaPIĄTKOWSKA Anna Aneta 35 Rawa Mazowiecka 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 13 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gos jolanta teresaGOS Jolanta Teresa 64 Biała Rawska 2 0.00022
0.22
2 telenga wojciechTELENGA Wojciech 65 Skierniewice 1 0.00011
0.11
3 jablzonzska agnieszka katarzynaJABŁOŃSKA Agnieszka Katarzyna 30 Rawa Mazowiecka 2 0.00022
0.22
4 stefanzski marcinSTEFAŃSKI Marcin 31 Rawa Mazowiecka 0 0
0.00
5 stolarczuk oleksandrSTOLARCZUK Oleksandr 21 Łódź 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2042
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1860
3 Liczba kart niewykorzystanych 922
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 938
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 938
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 937
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 41
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 14
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 27
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 896
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koszcista barbara elzzzbietaKOŚCISTA Barbara Elżbieta 61 Tomaszów Mazowiecki 14 0.00156
1.56
2 dezbiec cezary tomaszDĘBIEC Cezary Tomasz 47 Tomaszów Mazowiecki 18 0.00201
2.01
3 kazzmierczyk anetaKAŹMIERCZYK Aneta 38 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00045
0.45
4 wasilewska anna agataWASILEWSKA Anna Agata 38 Tomaszów Mazowiecki 9 0.001
1.00
5 kmita krzysztofKMITA Krzysztof 44 Tomaszów Mazowiecki 1 0.00011
0.11
6 nowak sebastian slzawomirNOWAK Sebastian Sławomir 44 Tomaszów Mazowiecki 9 0.001
1.00
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzuczak pawelz przemyslzawŁUCZAK Paweł Przemysław 49 Tomaszów Mazowiecki 89 0.00993
9.93
2 parada marekPARADA Marek 63 Wąwał 34 0.00379
3.79
3 walzach malzgorzata dorotaWAŁACH Małgorzata Dorota 54 Tomaszów Mazowiecki 39 0.00435
4.35
4 jablzonzski pawelzJABŁOŃSKI Paweł 23 Tomaszów Mazowiecki 22 0.00246
2.46
5 smolarek anna malzgorzataSMOLAREK Anna Małgorzata 27 Tomaszów Mazowiecki 20 0.00223
2.23
6 menke katarzyna monikaMENKE Katarzyna Monika 33 Tomaszów Mazowiecki 19 0.00212
2.12
Razem 223
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 223

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wezgrzynowski mariusz tomaszWĘGRZYNOWSKI Mariusz Tomasz 48 Tomaszów Mazowiecki 156 0.01741
17.41
2 kaczmarek ewa bozzzenaKACZMAREK Ewa Bożena 51 Tomaszów Mazowiecki 58 0.00647
6.47
3 ludwiczak monikaLUDWICZAK Monika 35 Tomaszów Mazowiecki 12 0.00134
1.34
4 blzonzski slzawomir pawelzBŁOŃSKI Sławomir Paweł 48 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00089
0.89
5 frazckowiak sylwia lidiaFRĄCKOWIAK Sylwia Lidia 47 Tomaszów Mazowiecki 18 0.00201
2.01
6 zdonek marcinZDONEK Marcin 40 Tomaszów Mazowiecki 40 0.00446
4.46
Razem 292
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 292

Lista nr 14 - KWW MARCINA WITKO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 strzezpek mariusz edwardSTRZĘPEK Mariusz Edward 51 Dąbrowa 86 0.0096
9.60
2 stanzdo stanislzaw wlzadyslzawSTAŃDO Stanisław Władysław 73 Tomaszów Mazowiecki 27 0.00301
3.01
3 sudak iwona bogumilzaSUDAK Iwona Bogumiła 51 Tomaszów Mazowiecki 26 0.0029
2.90
4 chilinzska maria jolantaCHILIŃSKA Maria Jolanta 59 Tomaszów Mazowiecki 41 0.00458
4.58
5 piotrowska iwona izabelaPIOTROWSKA Iwona Izabela 49 Tomaszów Mazowiecki 14 0.00156
1.56
6 juda ryszardJUDA Ryszard 57 Tomaszów Mazowiecki 39 0.00435
4.35
Razem 233
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 233

Lista nr 15 - KWW WSZYSCY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 borysowski konrad piotrBORYSOWSKI Konrad Piotr 28 Tomaszów Mazowiecki 41 0.00458
4.58
2 blzazzzejewska-wojtaszczyk lidiaBŁAŻEJEWSKA-WOJTASZCZYK Lidia 43 Tomaszów Mazowiecki 12 0.00134
1.34
3 tomczyk leszekTOMCZYK Leszek 60 Tomaszów Mazowiecki 23 0.00257
2.57
4 kot sylwia joannaKOT Sylwia Joanna 41 Przesiadłów 8 0.00089
0.89
5 pietras ewa bernardaPIETRAS Ewa Bernarda 57 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00056
0.56
6 osojca jaroslzawOSOJCA Jarosław 29 Ciebłowice Duże 4 0.00045
0.45
Razem 93
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 93
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2042
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2042
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1860
3 Liczba kart niewykorzystanych 922
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 938
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 938
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 938
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 938
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 36
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 30
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 902
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 witczak adrianWITCZAK Adrian 27 Tomaszów Mazowiecki 92 0.0102
10.20
2 koszarna sylwia annaKOSZARNA Sylwia Anna 41 Tomaszów Mazowiecki 23 0.00255
2.55
3 jodlzowski michalzJODŁOWSKI Michał 35 Tomaszów Mazowiecki 21 0.00233
2.33
4 rybarczyk-kwiecienz natalia agataRYBARCZYK-KWIECIEŃ Natalia Agata 40 Tomaszów Mazowiecki 12 0.00133
1.33
5 kowalik krzysztof tomaszKOWALIK Krzysztof Tomasz 50 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00089
0.89
6 krasonz lidia annaKRASOŃ Lidia Anna 48 Tomaszów Mazowiecki 10 0.00111
1.11
7 sielicka barbara annaSIELICKA Barbara Anna 53 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00055
0.55
8 sklzadowski kacper filipSKŁADOWSKI Kacper Filip 31 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00067
0.67
9 balicki robert krzysztofBALICKI Robert Krzysztof 40 Tomaszów Mazowiecki 7 0.00078
0.78
Razem 184
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 184

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baranzski andrzejBARAŃSKI Andrzej 59 Tomaszów Mazowiecki 30 0.00333
3.33
2 gozrecki jan miroslzawGÓRECKI Jan Mirosław 62 Tomaszów Mazowiecki 10 0.00111
1.11
3 galzek julita ewaGAŁEK Julita Ewa 52 Tomaszów Mazowiecki 16 0.00177
1.77
4 witek izabela mariaWITEK Izabela Maria 41 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00055
0.55
5 nawrocki adamNAWROCKI Adam 49 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
6 mokrogulska daria magdalenaMOKROGULSKA Daria Magdalena 35 Tomaszów Mazowiecki 7 0.00078
0.78
7 malzek hieronimMAŁEK Hieronim 80 Tomaszów Mazowiecki 7 0.00078
0.78
8 dzbanek arkadiuszDZBANEK Arkadiusz 33 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00022
0.22
9 franczak beataFRANCZAK Beata 54 Tomaszów Mazowiecki 10 0.00111
1.11
Razem 87
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 87

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 poplzawska marzanna stanislzawaPOPŁAWSKA Marzanna Stanisława 51 Tomaszów Mazowiecki 94 0.01042
10.42
2 tarka dorota emiliaTARKA Dorota Emilia 50 Tomaszów Mazowiecki 38 0.00421
4.21
3 szwidzinzski bartlzomiej kamilŚWIDZIŃSKI Bartłomiej Kamil 31 Tomaszów Mazowiecki 19 0.00211
2.11
4 bazler anna lucjanaBAZLER Anna Lucjana 54 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00089
0.89
5 pieprzycki mariuszPIEPRZYCKI Mariusz 32 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00067
0.67
6 musialz janinaMUSIAŁ Janina 62 Tomaszów Mazowiecki 22 0.00244
2.44
7 bartnik wojciech boleslzawBARTNIK Wojciech Bolesław 58 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00067
0.67
8 jozzefowicz slzawomirJÓZEFOWICZ Sławomir 61 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00022
0.22
9 gozzdzik barbara bozzzenaGOŹDZIK Barbara Bożena 47 Tomaszów Mazowiecki 33 0.00366
3.66
Razem 228
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 228

Lista nr 16 - KWW NOWA JAKOŚĆ'18

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 witczak anna izabelaWITCZAK Anna Izabela 37 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00044
0.44
2 wezgrzynowski rafalz waldemarWĘGRZYNOWSKI Rafał Waldemar 43 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00089
0.89
3 wozjcik andrzej tadeuszWÓJCIK Andrzej Tadeusz 52 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00022
0.22
4 kwarciana sandraKWARCIANA Sandra 25 Tomaszów Mazowiecki 1 0.00011
0.11
5 przybysz marta ewaPRZYBYSZ Marta Ewa 24 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00044
0.44
6 szwinoga krzysztof ryszardŚWINOGA Krzysztof Ryszard 46 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 17 - KWW MARCINA WITKO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przedbora elzzzbieta annaPRZEDBORA Elżbieta Anna 49 Tomaszów Mazowiecki 147 0.0163
16.30
2 pierszcinzski krzysztof wlzadyslzawPIERŚCIŃSKI Krzysztof Władysław 66 Tomaszów Mazowiecki 22 0.00244
2.44
3 storczyk malzgorzata katarzynaSTORCZYK Małgorzata Katarzyna 44 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00055
0.55
4 rybak marcinRYBAK Marcin 43 Tomaszów Mazowiecki 52 0.00576
5.76
5 madzio edwardMADZIO Edward 53 Tomaszów Mazowiecki 9 0.001
1.00
6 drzewoska agnieszka beataDRZEWOSKA Agnieszka Beata 47 Tomaszów Mazowiecki 14 0.00155
1.55
7 matyszewski jacekMATYSZEWSKI Jacek 53 Tomaszów Mazowiecki 35 0.00388
3.88
8 markiewicz bozzzena alicjaMARKIEWICZ Bożena Alicja 60 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00033
0.33
9 sygitowicz mikolzaj marekSYGITOWICZ Mikołaj Marek 18 Tomaszów Mazowiecki 18 0.002
2.00
Razem 305
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 305

Lista nr 18 - KWW WSZYSCY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran kazimierzBARAN Kazimierz 53 Tomaszów Mazowiecki 51 0.00565
5.65
2 mrowinzski przemyslzaw piotrMROWIŃSKI Przemysław Piotr 38 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00067
0.67
3 borowski piotr maciejBOROWSKI Piotr Maciej 58 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00089
0.89
4 gasyna monika sylwiaGASYNA Monika Sylwia 24 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00022
0.22
5 janas-pawlzowska ilona malzgorzataJANAS-PAWŁOWSKA Ilona Małgorzata 35 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00033
0.33
6 flejterski artur grzegorzFLEJTERSKI Artur Grzegorz 51 Tomaszów Mazowiecki 1 0.00011
0.11
7 andryszkiewicz agnieszka malzgorzataANDRYŚKIEWICZ Agnieszka Małgorzata 42 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00067
0.67
8 krzysztofik anna bogumilzaKRZYSZTOFIK Anna Bogumiła 54 Tomaszów Mazowiecki 1 0.00011
0.11
9 szulc grzegorz janSZULC Grzegorz Jan 65 Tomaszów Mazowiecki 1 0.00011
0.11
Razem 79
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 79