Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 3

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Przedszkolny Przedszkole Nr 12, ul. Kombatantów 1/3 Tomaszów Mazowiecki
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Dzieci Polskich od nr 1 do 25 i od nr 2 do 28, Kombatantów, Kwiatowa od nr 21 do końca, Warszawska od nr 83 do 89
Liczba mieszkańców 2460
Liczba wyborców 2093
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 2
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim 2
Sejmiku Województwa Łódzkiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
  • Wybory Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2119
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2119
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1894
3 Liczba kart niewykorzystanych 765
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1129
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1129
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1129
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 1128
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 19
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 17
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1109
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klatka barbara ewaKLATKA Barbara Ewa 53 wyższe Tomaszów Mazowiecki 300 0.02705
27.05
2 kucharski sylwester wojciechKUCHARSKI Sylwester Wojciech 45 wyższe Tomaszów Mazowiecki 108 0.00974
9.74
3 witko marcinWITKO Marcin 47 wyższe Tomaszów Mazowiecki 701 0.06321
63.21
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2119
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2119
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1902
3 Liczba kart niewykorzystanych 773
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1129
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1129
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1127
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1127
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 40
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 18
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 22
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1087
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klatka barbara ewaKLATKA Barbara Ewa 53 Tomaszów Mazowiecki 197 0.01812
18.12
2 grzelczak lzukasz hubertGRZELCZAK Łukasz Hubert 33 Tomaszów Mazowiecki 21 0.00193
1.93
3 trzonek tomasz marcinTRZONEK Tomasz Marcin 43 Tomaszów Mazowiecki 34 0.00313
3.13
4 kobalczyk marta grazzzynaKOBALCZYK Marta Grażyna 39 Tomaszów Mazowiecki 36 0.00331
3.31
5 pajazk marian jozzefPAJĄK Marian Józef 74 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00074
0.74
6 kucharski michalzKUCHARSKI Michał 41 Tomaszów Mazowiecki 15 0.00138
1.38
7 rek magdalena katarzynaREK Magdalena Katarzyna 45 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00046
0.46
8 dolinzczyk beata mariaDOLIŃCZYK Beata Maria 57 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00028
0.28
9 kolzodziejczyk konrad lzukaszKOŁODZIEJCZYK Konrad Łukasz 23 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00046
0.46
10 smolarek bogdan jerzySMOLAREK Bogdan Jerzy 53 Tomaszów Mazowiecki 15 0.00138
1.38
Razem 339
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 339

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kumek tomaszKUMEK Tomasz 68 Tomaszów Mazowiecki 33 0.00304
3.04
2 dezbiec zbigniew janDĘBIEC Zbigniew Jan 62 Tomaszów Mazowiecki 26 0.00239
2.39
3 matuszewska sabina wieslzawaMATUSZEWSKA Sabina Wiesława 62 Tomaszów Mazowiecki 13 0.0012
1.20
4 wezglinzski antoniWĘGLIŃSKI Antoni 73 Tomaszów Mazowiecki 11 0.00101
1.01
5 bernat jaroslzawBERNAT Jarosław 46 Tomaszów Mazowiecki 1 9.0E-5
0.09
6 wozzniak katarzyna mariaWOŹNIAK Katarzyna Maria 50 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00046
0.46
7 kaczmarczyk anna elzzzbietaKACZMARCZYK Anna Elżbieta 54 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00046
0.46
8 paszkowski artur lechPASZKOWSKI Artur Lech 40 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
9 glzowacka martaGŁOWACKA Marta 31 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00018
0.18
10 salski andrzej wieslzawSALSKI Andrzej Wiesław 66 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00046
0.46
Razem 101
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 101

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krzysztofik piotrKRZYSZTOFIK Piotr 36 Tomaszów Mazowiecki 69 0.00635
6.35
2 bartsch-cielebon katarzyna annaBARTSCH-CIELEBON Katarzyna Anna 46 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00055
0.55
3 szmidt jolanta teresaSZMIDT Jolanta Teresa 65 Tomaszów Mazowiecki 25 0.0023
2.30
4 marjanzska boguslzawaMARJAŃSKA Bogusława 68 Tomaszów Mazowiecki 32 0.00294
2.94
5 michalecki michalz andrzejMICHALECKI Michał Andrzej 43 Tomaszów Mazowiecki 9 0.00083
0.83
6 kowalski marek janKOWALSKI Marek Jan 43 Tomaszów Mazowiecki 7 0.00064
0.64
7 pietrzyk maria emiliaPIETRZYK Maria Emilia 57 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00074
0.74
8 buczynzski marianBUCZYŃSKI Marian 59 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00018
0.18
9 lechowicz arkadiusz stanislzawLECHOWICZ Arkadiusz Stanisław 71 Tomaszów Mazowiecki 12 0.0011
1.10
10 karp joannaKARP Joanna 29 Tomaszów Mazowiecki 13 0.0012
1.20
Razem 183
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 183

Lista nr 17 - KWW MARCINA WITKO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymanzska zofia aleksandraSZYMAŃSKA Zofia Aleksandra 31 Tomaszów Mazowiecki 68 0.00626
6.26
2 kuchta krzysztof janKUCHTA Krzysztof Jan 55 Tomaszów Mazowiecki 28 0.00258
2.58
3 wawro tomasz leszekWAWRO Tomasz Leszek 36 Tomaszów Mazowiecki 53 0.00488
4.88
4 kubiak marek andrzejKUBIAK Marek Andrzej 39 Tomaszów Mazowiecki 17 0.00156
1.56
5 skrzypczyk marekSKRZYPCZYK Marek 53 Tomaszów Mazowiecki 16 0.00147
1.47
6 grabek monikaGRABEK Monika 38 Tomaszów Mazowiecki 11 0.00101
1.01
7 dziubalztowski krzysztofDZIUBAŁTOWSKI Krzysztof 39 Tomaszów Mazowiecki 62 0.0057
5.70
8 puchalska alicja mariaPUCHALSKA Alicja Maria 62 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00055
0.55
9 szustorowska jolanta barbaraSZUSTOROWSKA Jolanta Barbara 54 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00055
0.55
10 batorski jaroslzaw marekBATORSKI Jarosław Marek 29 Tomaszów Mazowiecki 89 0.00819
8.19
Razem 356
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 356

Lista nr 18 - KWW WSZYSCY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krawczyk cezary jaroslzawKRAWCZYK Cezary Jarosław 59 Tomaszów Mazowiecki 34 0.00313
3.13
2 dworczak henrykDWORCZAK Henryk 71 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00028
0.28
3 batorska izabela beataBATORSKA Izabela Beata 53 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00074
0.74
4 adamczyk weronika dagmaraADAMCZYK Weronika Dagmara 22 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00037
0.37
5 pawlik tomasz arturPAWLIK Tomasz Artur 48 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00046
0.46
6 sierpinzska grazzzyna elzzzbietaSIERPIŃSKA Grażyna Elżbieta 65 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
7 jakozbczak alicja ewaJAKÓBCZAK Alicja Ewa 32 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00028
0.28
8 lzysakowski tomasz wiktorŁYSAKOWSKI Tomasz Wiktor 43 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00028
0.28
9 kowalczyk beata magdalenaKOWALCZYK Beata Magdalena 49 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00037
0.37
10 czechowicz michalzCZECHOWICZ Michał 38 Tomaszów Mazowiecki 44 0.00405
4.05
Razem 108
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 108
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2119
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1902
3 Liczba kart niewykorzystanych 773
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1129
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1129
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1129
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 55
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 17
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 38
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1074
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gawron iwona wieslzawaGAWRON Iwona Wiesława 53 Tomaszów Mazowiecki 35 0.00326
3.26
2 gozzdzik ryszardGOŹDZIK Ryszard 60 Tomaszów Mazowiecki 13 0.00121
1.21
3 biniek agnieszka zuzannaBINIEK Agnieszka Zuzanna 47 Smardzewice 18 0.00168
1.68
4 glapinzski marek piotrGLAPIŃSKI Marek Piotr 45 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
5 jarzynzski tomasz slzawomirJARZYŃSKI Tomasz Sławomir 63 Tomaszów Mazowiecki 9 0.00084
0.84
6 rusek grazzzynaRUSEK Grażyna 49 Wąwał 11 0.00102
1.02
Razem 86
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 86

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hes bogna joannaHES Bogna Joanna 50 Tomaszów Mazowiecki 163 0.01518
15.18
2 kowalewski jacek janKOWALEWSKI Jacek Jan 71 Tomaszów Mazowiecki 73 0.0068
6.80
3 krawczyk marekKRAWCZYK Marek 52 Tomaszów Mazowiecki 59 0.00549
5.49
4 szwiech marzena teresaŚWIECH Marzena Teresa 42 Tomaszów Mazowiecki 21 0.00196
1.96
5 szymanzski slzawomirSZYMAŃSKI Sławomir 51 Tomaszów Mazowiecki 11 0.00102
1.02
6 saktura monika annaSAKTURA Monika Anna 42 Smardzewice 20 0.00186
1.86
Razem 347
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 347

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pardej krzysztofPARDEJ Krzysztof 55 Tomaszów Mazowiecki 34 0.00317
3.17
2 misiak krzysztofMISIAK Krzysztof 67 Tomaszów Mazowiecki 91 0.00847
8.47
3 rurarz krystyna elzzzbietaRURARZ Krystyna Elżbieta 50 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00074
0.74
4 kuklinzski miroslzawKUKLIŃSKI Mirosław 59 Tomaszów Mazowiecki 98 0.00912
9.12
5 panek bozzzena lucynaPANEK Bożena Lucyna 67 Tomaszów Mazowiecki 9 0.00084
0.84
6 bobinzska krystynaBOBIŃSKA Krystyna 64 Tomaszów Mazowiecki 25 0.00233
2.33
Razem 265
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 265

Lista nr 14 - KWW MARCINA WITKO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bazk waclzawa helenaBĄK Wacława Helena 56 Tomaszów Mazowiecki 178 0.01657
16.57
2 banasiak miroslzawBANASIAK Mirosław 67 Osiedle Niewiadów 18 0.00168
1.68
3 madzio kamilla mariaMADZIO Kamilla Maria 50 Tomaszów Mazowiecki 18 0.00168
1.68
4 wilczynzska elzzzbieta malzgorzataWILCZYŃSKA Elżbieta Małgorzata 51 Tomaszów Mazowiecki 30 0.00279
2.79
5 dziubalztowski januszDZIUBAŁTOWSKI Janusz 55 Tomaszów Mazowiecki 29 0.0027
2.70
6 michalak szymon ryszardMICHALAK Szymon Ryszard 36 Tomaszów Mazowiecki 26 0.00242
2.42
Razem 299
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 299

Lista nr 15 - KWW WSZYSCY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karwas stanislzawKARWAS Stanisław 52 Tomaszów Mazowiecki 20 0.00186
1.86
2 dezbiec barbara ewaDĘBIEC Barbara Ewa 61 Tomaszów Mazowiecki 25 0.00233
2.33
3 habiera-czaplinzska dorota ryszardaHABIERA-CZAPLIŃSKA Dorota Ryszarda 52 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00056
0.56
4 radzimierska ewa mariaRADZIMIERSKA Ewa Maria 61 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00074
0.74
5 mokrogulski mariusz tomaszMOKROGULSKI Mariusz Tomasz 43 Tomaszów Mazowiecki 7 0.00065
0.65
6 wozzniak hubert miroslzawWOŹNIAK Hubert Mirosław 19 Tomaszów Mazowiecki 11 0.00102
1.02
Razem 77
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 77
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2119
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2046
3 Liczba kart niewykorzystanych 917
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1129
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1129
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1129
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 80
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 69
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1049
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajda zuzanna iwonaGAJDA Zuzanna Iwona 21 Zgierz 18 0.00172
1.72
2 borys jerzyBORYS Jerzy 43 Zgierz 1 0.0001
0.10
3 grzybowska ilona annaGRZYBOWSKA Ilona Anna 35 Emilia 7 0.00067
0.67
4 gawron jakub mateuszGAWRON Jakub Mateusz 43 Zgierz 5 0.00048
0.48
5 lzukasiewicz daniel lzukaszŁUKASIEWICZ Daniel Łukasz 33 Rawa Mazowiecka 4 0.00038
0.38
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klimczak dariuszKLIMCZAK Dariusz 38 Kaliszki 61 0.00582
5.82
2 bagienzski artur janBAGIEŃSKI Artur Jan 47 Paradyż 8 0.00076
0.76
3 olszewska grazzzyna mariannaOLSZEWSKA Grażyna Marianna 66 Skierniewice 4 0.00038
0.38
4 dudka iwona mariaDUDKA Iwona Maria 55 Brzeziny 3 0.00029
0.29
5 koras malzgorzata mariaKORAS Małgorzata Maria 55 Skierniewice 0 0
0.00
6 zzzerek janŻEREK Jan 64 Tomaszów Mazowiecki 18 0.00172
1.72
7 wojtaszek wlzodzimierzWOJTASZEK Włodzimierz 59 Smardzewice 6 0.00057
0.57
Razem 100
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 100

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszniewski bartlzomiej gabrielWIŚNIEWSKI Bartłomiej Gabriel 24 Skierniewice 5 0.00048
0.48
2 kobylinzski jakubKOBYLIŃSKI Jakub 35 Łódź 2 0.00019
0.19
3 fajkowska olga joannaFAJKOWSKA Olga Joanna 45 Łódź 4 0.00038
0.38
4 ossowicka beataOSSOWICKA Beata 51 Łódź 4 0.00038
0.38
5 piaztkowski tomasz maciejPIĄTKOWSKI Tomasz Maciej 44 Łódź 1 0.0001
0.10
6 stalmierska anna izabelaSTALMIERSKA Anna Izabela 51 Łódź 4 0.00038
0.38
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajewski arkadiusz pawelzGAJEWSKI Arkadiusz Paweł 47 Tomaszów Mazowiecki 220 0.02097
20.97
2 nowak renata annaNOWAK Renata Anna 59 Wągry 30 0.00286
2.86
3 senejko andrzej jerzySENEJKO Andrzej Jerzy 54 Skierniewice 6 0.00057
0.57
4 kuba elzzzbieta ewaKUBA Elżbieta Ewa 52 Wałowice 8 0.00076
0.76
5 lewandowska gertruda mariaLEWANDOWSKA Gertruda Maria 41 Żarnów 11 0.00105
1.05
6 matysiak bartlzomiej krzysztofMATYSIAK Bartłomiej Krzysztof 37 Tomaszów Mazowiecki 21 0.002
2.00
7 bujnowski tadeusz ryszardBUJNOWSKI Tadeusz Ryszard 65 Skierniewice 14 0.00133
1.33
Razem 310
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 310

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smurzynzski jaroslzaw jozzefSMURZYŃSKI Jarosław Józef 59 Łódź 9 0.00086
0.86
2 menke lech mikolzajMENKE Lech Mikołaj 68 Tomaszów Mazowiecki 11 0.00105
1.05
3 karbowiak malzgorzata stanislzawaKARBOWIAK Małgorzata Stanisława 61 Skierniewice 6 0.00057
0.57
4 iwaszkiewicz adam bogdanIWASZKIEWICZ Adam Bogdan 69 Rawa Mazowiecka 1 0.0001
0.10
5 wiszniewska-kabat emilia malzgorzataWIŚNIEWSKA-KABAT Emilia Małgorzata 34 Łódź 3 0.00029
0.29
6 staryga jacek waldemarSTARYGA Jacek Waldemar 61 Skierniewice 2 0.00019
0.19
7 ciesielska katarzyna karolinaCIESIELSKA Katarzyna Karolina 37 Opoczno 12 0.00114
1.14
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 panak martaPANAK Marta 39 Lipce Reymontowskie 7 0.00067
0.67
2 bartosiewicz rafalzBARTOSIEWICZ Rafał 36 Skierniewice 4 0.00038
0.38
3 klemba julia annaKLEMBA Julia Anna 36 Skierniewice 3 0.00029
0.29
4 podpora mariusz lzukaszPODPORA Mariusz Łukasz 32 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00048
0.48
5 bies joanna agnieszkaBIES Joanna Agnieszka 33 Skierniewice 1 0.0001
0.10
6 lewandowski tomaszLEWANDOWSKI Tomasz 27 Skierniewice 5 0.00048
0.48
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antoniak adrianANTONIAK Adrian 25 Skierniewice 4 0.00038
0.38
2 fazk andrzejFĄK Andrzej 51 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00038
0.38
3 kamocki konradKAMOCKI Konrad 27 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00029
0.29
4 plzocka ewelinaPŁOCKA Ewelina 25 Czerwonka 4 0.00038
0.38
5 salamon kalina mariaSALAMON Kalina Maria 27 Łódź 1 0.0001
0.10
6 mikulska marlena dianaMIKULSKA Marlena Diana 22 Brzustów 1 0.0001
0.10
7 fornalczyk patryk jacekFORNALCZYK Patryk Jacek 29 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rozg slzawomir stanislzawRÓG Sławomir Stanisław 54 Opoczno 9 0.00086
0.86
2 lewandowska malzgorzata annaLEWANDOWSKA Małgorzata Anna 54 Rokiciny Kolonia 17 0.00162
1.62
3 liszewska ewa barbaraLISZEWSKA Ewa Barbara 31 Skierniewice 5 0.00048
0.48
4 kowalski krzysztof waldemarKOWALSKI Krzysztof Waldemar 66 Drzewica 4 0.00038
0.38
5 kobylzczak pawelz piotrKOBYŁCZAK Paweł Piotr 38 Tuniki 0 0
0.00
6 bartosiak-chylak anna malzgorzataBARTOSIAK-CHYLAK Anna Małgorzata 29 Sadkowice 1 0.0001
0.10
7 chachulza lzukaszCHACHUŁA Łukasz 35 Tomaszów Mazowiecki 25 0.00238
2.38
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sezk adrianSĘK Adrian 21 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00029
0.29
2 gawalzkiewicz andrzejGAWAŁKIEWICZ Andrzej 63 Skierniewice 0 0
0.00
3 trzonek lzukasz jakubTRZONEK Łukasz Jakub 33 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00076
0.76
4 specjalski michalz mariuszSPECJALSKI Michał Mariusz 35 Skierniewice 0 0
0.00
5 zzzak karolina annaŻAK Karolina Anna 27 Brudzewice Kolonia 0 0
0.00
6 ruben majaRUBEN Maja 41 Skierniewice 0 0
0.00
7 blzoch ewelina annaBŁOCH Ewelina Anna 26 Wykno 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojciechowski grzegorz michalzWOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał 58 Regnów 139 0.01325
13.25
2 wendrowska ewa beataWENDROWSKA Ewa Beata 50 Tomaszów Mazowiecki 156 0.01487
14.87
3 antkiewicz dariusz pawelzANTKIEWICZ Dariusz Paweł 49 Łódź 14 0.00133
1.33
4 salzek pawelzSAŁEK Paweł 43 Maków 40 0.00381
3.81
5 krzysztofik paulinaKRZYSZTOFIK Paulina 34 Tomaszów Mazowiecki 34 0.00324
3.24
6 ozga-flejszer beata ewaOZGA-FLEJSZER Beata Ewa 52 Skierniewice 4 0.00038
0.38
7 ciesielski janusz kazimierzCIESIELSKI Janusz Kazimierz 50 Zajączków 17 0.00162
1.62
Razem 404
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 404

Lista nr 11 - KWW AKCJA NARODOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzel edytaMANZEL Edyta 34 Skierniewice 0 0
0.00
2 kulhawik arkadiusz janKULHAWIK Arkadiusz Jan 42 Mokra Prawa 0 0
0.00
3 jung mariaJUNG Maria 49 Łódź 6 0.00057
0.57
4 chazdzynzski piotr eugeniuszCHĄDZYŃSKI Piotr Eugeniusz 43 Gałków Mały 1 0.0001
0.10
5 szliwkiewicz waldemar adamŚLIWKIEWICZ Waldemar Adam 72 Dobra 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowakowski sylwesterNOWAKOWSKI Sylwester 68 Bełchatów 0 0
0.00
2 wlzodarczyk miroslzawaWŁODARCZYK Mirosława 64 Wieluń 0 0
0.00
3 sobczyk anna mariaSOBCZYK Anna Maria 37 Rawa Mazowiecka 4 0.00038
0.38
4 sikora wiktor kamilSIKORA Wiktor Kamil 36 Srock 1 0.0001
0.10
5 jaszczuk marian stanislzawJASZCZUK Marian Stanisław 62 Zgierz 0 0
0.00
6 piaztkowska anna anetaPIĄTKOWSKA Anna Aneta 35 Rawa Mazowiecka 3 0.00029
0.29
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 13 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gos jolanta teresaGOS Jolanta Teresa 64 Biała Rawska 2 0.00019
0.19
2 telenga wojciechTELENGA Wojciech 65 Skierniewice 0 0
0.00
3 jablzonzska agnieszka katarzynaJABŁOŃSKA Agnieszka Katarzyna 30 Rawa Mazowiecka 4 0.00038
0.38
4 stefanzski marcinSTEFAŃSKI Marcin 31 Rawa Mazowiecka 0 0
0.00
5 stolarczuk oleksandrSTOLARCZUK Oleksandr 21 Łódź 1 0.0001
0.10
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7