Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 21

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Obiekt sportowy Kręgielnia, ul. Strzelecka 24/26 Tomaszów Mazowiecki
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Batalionów Chłopskich, ks. Piotra Ściegiennego, Łąkowa, Mazowiecka od nr 1 do 5 i od nr 2 do 2c, Strzelecka od nr 21 do końca i od nr 2 do końca, Św. Antoniego od nr 89 do końca i od nr 106 do końca, Wodna
Liczba mieszkańców 2499
Liczba wyborców 2116
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 1
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim 1
Sejmiku Województwa Łódzkiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
  • Wybory Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2140
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2140
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1912
3 Liczba kart niewykorzystanych 740
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1171
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1171
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1170
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1170
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1164
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klatka barbara ewaKLATKA Barbara Ewa 53 wyższe Tomaszów Mazowiecki 332 0.02852
28.52
2 kucharski sylwester wojciechKUCHARSKI Sylwester Wojciech 45 wyższe Tomaszów Mazowiecki 162 0.01392
13.92
3 witko marcinWITKO Marcin 47 wyższe Tomaszów Mazowiecki 670 0.05756
57.56
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2140
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2140
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1915
3 Liczba kart niewykorzystanych 743
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1171
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1171
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1171
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1171
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 36
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 18
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1135
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski piotrKUCHARSKI Piotr 40 Tomaszów Mazowiecki 139 0.01225
12.25
2 smyk maria magdalenaSMYK Maria Magdalena 36 Tomaszów Mazowiecki 23 0.00203
2.03
3 walasik agnieszka mariaWALASIK Agnieszka Maria 41 Tomaszów Mazowiecki 29 0.00256
2.56
4 lesiak zofia wieslzawaLESIAK Zofia Wiesława 66 Tomaszów Mazowiecki 16 0.00141
1.41
5 wodzinzski andrzej adamWODZIŃSKI Andrzej Adam 68 Tomaszów Mazowiecki 119 0.01048
10.48
6 nagrodzka ewa edytaNAGRODZKA Ewa Edyta 47 Tomaszów Mazowiecki 15 0.00132
1.32
7 czechowski tomasz michalzCZECHOWSKI Tomasz Michał 55 Tomaszów Mazowiecki 1 9.0E-5
0.09
8 maj krzysztof edwardMAJ Krzysztof Edward 57 Tomaszów Mazowiecki 1 9.0E-5
0.09
9 tkaczyk-butrym dorotaTKACZYK-BUTRYM Dorota 52 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00026
0.26
10 skorupinzski marcin bartlzomiejSKORUPIŃSKI Marcin Bartłomiej 32 Tomaszów Mazowiecki 36 0.00317
3.17
Razem 382
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 382

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaszuba cezary adamKASZUBA Cezary Adam 53 Tomaszów Mazowiecki 34 0.003
3.00
2 blzonzski andrzej marekBŁOŃSKI Andrzej Marek 59 Tomaszów Mazowiecki 11 0.00097
0.97
3 maciejczyk czeslzaw piotrMACIEJCZYK Czesław Piotr 67 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
4 szwirta elzzzbieta barbaraŚWIRTA Elżbieta Barbara 64 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00053
0.53
5 wojtasik piotrWOJTASIK Piotr 24 Tomaszów Mazowiecki 9 0.00079
0.79
6 zalewska izabela wiolettaZALEWSKA Izabela Wioletta 32 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00035
0.35
7 borkowski wieslzaw jozzefBORKOWSKI Wiesław Józef 65 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00035
0.35
8 franczak anetaFRANCZAK Aneta 25 Tomaszów Mazowiecki 9 0.00079
0.79
Razem 77
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 77

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzski zbigniew franciszekKAMIŃSKI Zbigniew Franciszek 63 Tomaszów Mazowiecki 67 0.0059
5.90
2 woskowska annaWOSKOWSKA Anna 66 Tomaszów Mazowiecki 31 0.00273
2.73
3 rospezdowski grzegorz januszROSPĘDOWSKI Grzegorz Janusz 68 Tomaszów Mazowiecki 17 0.0015
1.50
4 matyjek sebastian konradMATYJEK Sebastian Konrad 39 Tomaszów Mazowiecki 29 0.00256
2.56
5 szmid bogumilzaSZMID Bogumiła 51 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00044
0.44
6 eisentraut grazzzyna mariaEISENTRAUT Grażyna Maria 61 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00035
0.35
7 pawlzowski tadeusz michalzPAWŁOWSKI Tadeusz Michał 65 Tomaszów Mazowiecki 13 0.00115
1.15
8 wodzinowski dariusz ireneuszWODZINOWSKI Dariusz Ireneusz 49 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00053
0.53
9 panek martynika liliannaPANEK Martynika Lilianna 42 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00035
0.35
10 kruk krzysztof tadeuszKRUK Krzysztof Tadeusz 59 Tomaszów Mazowiecki 15 0.00132
1.32
Razem 191
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 191

Lista nr 16 - KWW NOWA JAKOŚĆ'18

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szczezsna monika patrycjaSZCZĘSNA Monika Patrycja 38 Tomaszów Mazowiecki 8 0.0007
0.70
2 tokarski jacek tomaszTOKARSKI Jacek Tomasz 46 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00026
0.26
3 gos elzzzbietaGOS Elżbieta 51 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00035
0.35
4 wozjciak rafalzWÓJCIAK Rafał 42 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
5 klimek mariola agnieszkaKLIMEK Mariola Agnieszka 42 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00018
0.18
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 17 - KWW MARCINA WITKO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 witko marcinWITKO Marcin 47 Tomaszów Mazowiecki 225 0.01982
19.82
2 gajek ewelinaGAJEK Ewelina 30 Tomaszów Mazowiecki 32 0.00282
2.82
3 stanzczyk beataSTAŃCZYK Beata 48 Tomaszów Mazowiecki 24 0.00211
2.11
4 pietrzyk kazimierz andrzejPIETRZYK Kazimierz Andrzej 66 Tomaszów Mazowiecki 11 0.00097
0.97
5 seredyn urszula mariaSEREDYN Urszula Maria 59 Tomaszów Mazowiecki 19 0.00167
1.67
6 flamholc iwonaFLAMHOLC Iwona 55 Tomaszów Mazowiecki 8 0.0007
0.70
7 kowalczyk jerzy jacekKOWALCZYK Jerzy Jacek 63 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00053
0.53
8 galicki adam jerzyGALICKI Adam Jerzy 38 Tomaszów Mazowiecki 15 0.00132
1.32
9 sklzadowski bartlzomiejSKŁADOWSKI Bartłomiej 29 Tomaszów Mazowiecki 8 0.0007
0.70
10 borowski konrad waldemarBOROWSKI Konrad Waldemar 29 Tomaszów Mazowiecki 25 0.0022
2.20
Razem 373
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 373

Lista nr 18 - KWW WSZYSCY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski sylwester wojciechKUCHARSKI Sylwester Wojciech 45 Tomaszów Mazowiecki 46 0.00405
4.05
2 albrecht-geszcz aneta katarzynaALBRECHT-GESZCZ Aneta Katarzyna 43 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00053
0.53
3 radzynzska jadwigaRADZYŃSKA Jadwiga 71 Tomaszów Mazowiecki 9 0.00079
0.79
4 jaskulza wojciechJASKUŁA Wojciech 45 Tomaszów Mazowiecki 1 9.0E-5
0.09
5 burchard agnieszka annaBURCHARD Agnieszka Anna 30 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00018
0.18
6 cymerman pawelzCYMERMAN Paweł 36 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00026
0.26
7 szustakowski krzysztofSZUSTAKOWSKI Krzysztof 29 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
8 slzowinzski jerzy wlzodzimierzSŁOWIŃSKI Jerzy Włodzimierz 67 Tomaszów Mazowiecki 17 0.0015
1.50
9 szarlej wlzodzimierz franciszekSZARLEJ Włodzimierz Franciszek 62 Tomaszów Mazowiecki 10 0.00088
0.88
10 kozzzuchowska ewa mariaKOŻUCHOWSKA Ewa Maria 36 Tomaszów Mazowiecki 1 9.0E-5
0.09
Razem 95
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 95
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2140
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1916
3 Liczba kart niewykorzystanych 745
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1171
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1170
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1170
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1148
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 domanzski miroslzawDOMAŃSKI Mirosław 54 Tomaszów Mazowiecki 30 0.00261
2.61
2 kowalczyk bozzzena irenaKOWALCZYK Bożena Irena 62 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00052
0.52
3 olczyk jakubOLCZYK Jakub 43 Tomaszów Mazowiecki 12 0.00105
1.05
4 wojciechowski stanislzawWOJCIECHOWSKI Stanisław 62 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00035
0.35
5 sobczak ewa mariaSOBCZAK Ewa Maria 58 Tomaszów Mazowiecki 13 0.00113
1.13
6 drozdowska bogumilza anielaDROZDOWSKA Bogumiła Aniela 65 Tomaszów Mazowiecki 22 0.00192
1.92
Razem 87
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 87

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzegota slzawomir jacekŻEGOTA Sławomir Jacek 59 Tomaszów Mazowiecki 159 0.01385
13.85
2 zdonek tomasz robertZDONEK Tomasz Robert 53 Tomaszów Mazowiecki 260 0.02265
22.65
3 szczukocka beata mariaSZCZUKOCKA Beata Maria 53 Tomaszów Mazowiecki 40 0.00348
3.48
4 ciach jolantaCIACH Jolanta 58 Tomaszów Mazowiecki 31 0.0027
2.70
5 pierzchalza ewa malzgorzataPIERZCHAŁA Ewa Małgorzata 43 Tomaszów Mazowiecki 13 0.00113
1.13
6 remisz piotr krzysztofREMISZ Piotr Krzysztof 58 Tomaszów Mazowiecki 31 0.0027
2.70
Razem 534
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 534

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kociubinzski marek franciszekKOCIUBIŃSKI Marek Franciszek 59 Tomaszów Mazowiecki 80 0.00697
6.97
2 felinzski jaroslzawFELIŃSKI Jarosław 55 Tomaszów Mazowiecki 37 0.00322
3.22
3 kotynia aneta karolinaKOTYNIA Aneta Karolina 30 Tomaszów Mazowiecki 32 0.00279
2.79
4 ignasiak dorotaIGNASIAK Dorota 45 Tomaszów Mazowiecki 21 0.00183
1.83
5 karkocha pawelzKARKOCHA Paweł 46 Tomaszów Mazowiecki 22 0.00192
1.92
6 stanzczak-szwiderska ewa mariolaSTAŃCZAK-ŚWIDERSKA Ewa Mariola 49 Tomaszów Mazowiecki 18 0.00157
1.57
Razem 210
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 210

Lista nr 14 - KWW MARCINA WITKO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wendrowski waldemar pawelzWENDROWSKI Waldemar Paweł 50 Tomaszów Mazowiecki 71 0.00618
6.18
2 kieliszek annaKIELISZEK Anna 78 Tomaszów Mazowiecki 43 0.00375
3.75
3 ogozrek leszek zbigniewOGÓREK Leszek Zbigniew 60 Tomaszów Mazowiecki 62 0.0054
5.40
4 wilczek-kopacz honorata aleksandraWILCZEK-KOPACZ Honorata Aleksandra 36 Tomaszów Mazowiecki 11 0.00096
0.96
5 szliwinzska izabela beataŚLIWIŃSKA Izabela Beata 45 Wąwał 10 0.00087
0.87
6 biskup krzysztof jaroslzawBISKUP Krzysztof Jarosław 48 Tomaszów Mazowiecki 36 0.00314
3.14
Razem 233
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 233

Lista nr 15 - KWW WSZYSCY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chojnacki jakub szymonCHOJNACKI Jakub Szymon 46 Tomaszów Mazowiecki 49 0.00427
4.27
2 karda wieslzawa anielaKARDA Wiesława Aniela 61 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00026
0.26
3 tomczyk urszulaTOMCZYK Urszula 36 Dąbrowa 8 0.0007
0.70
4 koszel wiktorKOSZEL Wiktor 30 Tomaszów Mazowiecki 11 0.00096
0.96
5 kolzodziejczyk zofia teresaKOŁODZIEJCZYK Zofia Teresa 63 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00035
0.35
6 wysmyk jacekWYSMYK Jacek 49 Dąbrowa 9 0.00078
0.78
Razem 84
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 84
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2140
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2025
3 Liczba kart niewykorzystanych 854
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1171
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1170
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1170
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 34
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 24
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1136
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajda zuzanna iwonaGAJDA Zuzanna Iwona 21 Zgierz 9 0.00079
0.79
2 borys jerzyBORYS Jerzy 43 Zgierz 2 0.00018
0.18
3 grzybowska ilona annaGRZYBOWSKA Ilona Anna 35 Emilia 11 0.00097
0.97
4 gawron jakub mateuszGAWRON Jakub Mateusz 43 Zgierz 1 9.0E-5
0.09
5 lzukasiewicz daniel lzukaszŁUKASIEWICZ Daniel Łukasz 33 Rawa Mazowiecka 0 0
0.00
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klimczak dariuszKLIMCZAK Dariusz 38 Kaliszki 45 0.00396
3.96
2 bagienzski artur janBAGIEŃSKI Artur Jan 47 Paradyż 12 0.00106
1.06
3 olszewska grazzzyna mariannaOLSZEWSKA Grażyna Marianna 66 Skierniewice 0 0
0.00
4 dudka iwona mariaDUDKA Iwona Maria 55 Brzeziny 1 9.0E-5
0.09
5 koras malzgorzata mariaKORAS Małgorzata Maria 55 Skierniewice 0 0
0.00
6 zzzerek janŻEREK Jan 64 Tomaszów Mazowiecki 38 0.00335
3.35
7 wojtaszek wlzodzimierzWOJTASZEK Włodzimierz 59 Smardzewice 5 0.00044
0.44
Razem 101
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 101

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszniewski bartlzomiej gabrielWIŚNIEWSKI Bartłomiej Gabriel 24 Skierniewice 1 9.0E-5
0.09
2 kobylinzski jakubKOBYLIŃSKI Jakub 35 Łódź 1 9.0E-5
0.09
3 fajkowska olga joannaFAJKOWSKA Olga Joanna 45 Łódź 1 9.0E-5
0.09
4 ossowicka beataOSSOWICKA Beata 51 Łódź 2 0.00018
0.18
5 piaztkowski tomasz maciejPIĄTKOWSKI Tomasz Maciej 44 Łódź 1 9.0E-5
0.09
6 stalmierska anna izabelaSTALMIERSKA Anna Izabela 51 Łódź 3 0.00026
0.26
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajewski arkadiusz pawelzGAJEWSKI Arkadiusz Paweł 47 Tomaszów Mazowiecki 343 0.03019
30.19
2 nowak renata annaNOWAK Renata Anna 59 Wągry 38 0.00335
3.35
3 senejko andrzej jerzySENEJKO Andrzej Jerzy 54 Skierniewice 3 0.00026
0.26
4 kuba elzzzbieta ewaKUBA Elżbieta Ewa 52 Wałowice 9 0.00079
0.79
5 lewandowska gertruda mariaLEWANDOWSKA Gertruda Maria 41 Żarnów 12 0.00106
1.06
6 matysiak bartlzomiej krzysztofMATYSIAK Bartłomiej Krzysztof 37 Tomaszów Mazowiecki 27 0.00238
2.38
7 bujnowski tadeusz ryszardBUJNOWSKI Tadeusz Ryszard 65 Skierniewice 9 0.00079
0.79
Razem 441
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 441

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smurzynzski jaroslzaw jozzefSMURZYŃSKI Jarosław Józef 59 Łódź 10 0.00088
0.88
2 menke lech mikolzajMENKE Lech Mikołaj 68 Tomaszów Mazowiecki 29 0.00255
2.55
3 karbowiak malzgorzata stanislzawaKARBOWIAK Małgorzata Stanisława 61 Skierniewice 7 0.00062
0.62
4 iwaszkiewicz adam bogdanIWASZKIEWICZ Adam Bogdan 69 Rawa Mazowiecka 7 0.00062
0.62
5 wiszniewska-kabat emilia malzgorzataWIŚNIEWSKA-KABAT Emilia Małgorzata 34 Łódź 4 0.00035
0.35
6 staryga jacek waldemarSTARYGA Jacek Waldemar 61 Skierniewice 1 9.0E-5
0.09
7 ciesielska katarzyna karolinaCIESIELSKA Katarzyna Karolina 37 Opoczno 5 0.00044
0.44
Razem 63
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 63

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 panak martaPANAK Marta 39 Lipce Reymontowskie 5 0.00044
0.44
2 bartosiewicz rafalzBARTOSIEWICZ Rafał 36 Skierniewice 0 0
0.00
3 klemba julia annaKLEMBA Julia Anna 36 Skierniewice 0 0
0.00
4 podpora mariusz lzukaszPODPORA Mariusz Łukasz 32 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00053
0.53
5 bies joanna agnieszkaBIES Joanna Agnieszka 33 Skierniewice 2 0.00018
0.18
6 lewandowski tomaszLEWANDOWSKI Tomasz 27 Skierniewice 1 9.0E-5
0.09
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antoniak adrianANTONIAK Adrian 25 Skierniewice 9 0.00079
0.79
2 fazk andrzejFĄK Andrzej 51 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00018
0.18
3 kamocki konradKAMOCKI Konrad 27 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00018
0.18
4 plzocka ewelinaPŁOCKA Ewelina 25 Czerwonka 1 9.0E-5
0.09
5 salamon kalina mariaSALAMON Kalina Maria 27 Łódź 1 9.0E-5
0.09
6 mikulska marlena dianaMIKULSKA Marlena Diana 22 Brzustów 2 0.00018
0.18
7 fornalczyk patryk jacekFORNALCZYK Patryk Jacek 29 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rozg slzawomir stanislzawRÓG Sławomir Stanisław 54 Opoczno 10 0.00088
0.88
2 lewandowska malzgorzata annaLEWANDOWSKA Małgorzata Anna 54 Rokiciny Kolonia 15 0.00132
1.32
3 liszewska ewa barbaraLISZEWSKA Ewa Barbara 31 Skierniewice 4 0.00035
0.35
4 kowalski krzysztof waldemarKOWALSKI Krzysztof Waldemar 66 Drzewica 3 0.00026
0.26
5 kobylzczak pawelz piotrKOBYŁCZAK Paweł Piotr 38 Tuniki 0 0
0.00
6 bartosiak-chylak anna malzgorzataBARTOSIAK-CHYLAK Anna Małgorzata 29 Sadkowice 0 0
0.00
7 chachulza lzukaszCHACHUŁA Łukasz 35 Tomaszów Mazowiecki 19 0.00167
1.67
Razem 51
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 51

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sezk adrianSĘK Adrian 21 Tomaszów Mazowiecki 11 0.00097
0.97
2 gawalzkiewicz andrzejGAWAŁKIEWICZ Andrzej 63 Skierniewice 0 0
0.00
3 trzonek lzukasz jakubTRZONEK Łukasz Jakub 33 Tomaszów Mazowiecki 13 0.00114
1.14
4 specjalski michalz mariuszSPECJALSKI Michał Mariusz 35 Skierniewice 0 0
0.00
5 zzzak karolina annaŻAK Karolina Anna 27 Brudzewice Kolonia 1 9.0E-5
0.09
6 ruben majaRUBEN Maja 41 Skierniewice 1 9.0E-5
0.09
7 blzoch ewelina annaBŁOCH Ewelina Anna 26 Wykno 0 0
0.00
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojciechowski grzegorz michalzWOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał 58 Regnów 140 0.01232
12.32
2 wendrowska ewa beataWENDROWSKA Ewa Beata 50 Tomaszów Mazowiecki 155 0.01364
13.64
3 antkiewicz dariusz pawelzANTKIEWICZ Dariusz Paweł 49 Łódź 10 0.00088
0.88
4 salzek pawelzSAŁEK Paweł 43 Maków 30 0.00264
2.64
5 krzysztofik paulinaKRZYSZTOFIK Paulina 34 Tomaszów Mazowiecki 27 0.00238
2.38
6 ozga-flejszer beata ewaOZGA-FLEJSZER Beata Ewa 52 Skierniewice 5 0.00044
0.44
7 ciesielski janusz kazimierzCIESIELSKI Janusz Kazimierz 50 Zajączków 10 0.00088
0.88
Razem 377
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 377

Lista nr 11 - KWW AKCJA NARODOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzel edytaMANZEL Edyta 34 Skierniewice 0 0
0.00
2 kulhawik arkadiusz janKULHAWIK Arkadiusz Jan 42 Mokra Prawa 1 9.0E-5
0.09
3 jung mariaJUNG Maria 49 Łódź 1 9.0E-5
0.09
4 chazdzynzski piotr eugeniuszCHĄDZYŃSKI Piotr Eugeniusz 43 Gałków Mały 0 0
0.00
5 szliwkiewicz waldemar adamŚLIWKIEWICZ Waldemar Adam 72 Dobra 1 9.0E-5
0.09
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowakowski sylwesterNOWAKOWSKI Sylwester 68 Bełchatów 1 9.0E-5
0.09
2 wlzodarczyk miroslzawaWŁODARCZYK Mirosława 64 Wieluń 1 9.0E-5
0.09
3 sobczyk anna mariaSOBCZYK Anna Maria 37 Rawa Mazowiecka 2 0.00018
0.18
4 sikora wiktor kamilSIKORA Wiktor Kamil 36 Srock 0 0
0.00
5 jaszczuk marian stanislzawJASZCZUK Marian Stanisław 62 Zgierz 1 9.0E-5
0.09
6 piaztkowska anna anetaPIĄTKOWSKA Anna Aneta 35 Rawa Mazowiecka 3 0.00026
0.26
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 13 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gos jolanta teresaGOS Jolanta Teresa 64 Biała Rawska 0 0
0.00
2 telenga wojciechTELENGA Wojciech 65 Skierniewice 0 0
0.00
3 jablzonzska agnieszka katarzynaJABŁOŃSKA Agnieszka Katarzyna 30 Rawa Mazowiecka 1 9.0E-5
0.09
4 stefanzski marcinSTEFAŃSKI Marcin 31 Rawa Mazowiecka 2 0.00018
0.18
5 stolarczuk oleksandrSTOLARCZUK Oleksandr 21 Łódź 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3