Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 15

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Św. Antoniego 43/45 Tomaszów Mazowiecki
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Armii Krajowej, Bartosza Głowackiego od nr 18 do końca, Bohaterów 14 Brygady, Czołgistów, Niecała, Olgi i Andrzeja Małkowskich, Partyzantów, Św. Antoniego od nr 37 do 75 i od nr 40 do 66, Zapiecek, Szkolna nr 1 i od nr 2 do 12
Liczba mieszkańców 2596
Liczba wyborców 2246
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 3
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim 3
Sejmiku Województwa Łódzkiego 5

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
  • Wybory Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2246
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2246
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2045
3 Liczba kart niewykorzystanych 909
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1132
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1132
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1136
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1136
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 44
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 22
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 22
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1092
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 witczak adrianWITCZAK Adrian 27 Tomaszów Mazowiecki 165 0.01511
15.11
2 koszarna sylwia annaKOSZARNA Sylwia Anna 41 Tomaszów Mazowiecki 25 0.00229
2.29
3 jodlzowski michalzJODŁOWSKI Michał 35 Tomaszów Mazowiecki 90 0.00824
8.24
4 rybarczyk-kwiecienz natalia agataRYBARCZYK-KWIECIEŃ Natalia Agata 40 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00073
0.73
5 kowalik krzysztof tomaszKOWALIK Krzysztof Tomasz 50 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00046
0.46
6 krasonz lidia annaKRASOŃ Lidia Anna 48 Tomaszów Mazowiecki 14 0.00128
1.28
7 sielicka barbara annaSIELICKA Barbara Anna 53 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00037
0.37
8 sklzadowski kacper filipSKŁADOWSKI Kacper Filip 31 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00055
0.55
9 balicki robert krzysztofBALICKI Robert Krzysztof 40 Tomaszów Mazowiecki 13 0.00119
1.19
Razem 330
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 330

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baranzski andrzejBARAŃSKI Andrzej 59 Tomaszów Mazowiecki 64 0.00586
5.86
2 gozrecki jan miroslzawGÓRECKI Jan Mirosław 62 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00037
0.37
3 galzek julita ewaGAŁEK Julita Ewa 52 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00055
0.55
4 witek izabela mariaWITEK Izabela Maria 41 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00073
0.73
5 nawrocki adamNAWROCKI Adam 49 Tomaszów Mazowiecki 15 0.00137
1.37
6 mokrogulska daria magdalenaMOKROGULSKA Daria Magdalena 35 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00037
0.37
7 malzek hieronimMAŁEK Hieronim 80 Tomaszów Mazowiecki 11 0.00101
1.01
8 dzbanek arkadiuszDZBANEK Arkadiusz 33 Tomaszów Mazowiecki 7 0.00064
0.64
9 franczak beataFRANCZAK Beata 54 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00055
0.55
Razem 125
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 125

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 poplzawska marzanna stanislzawaPOPŁAWSKA Marzanna Stanisława 51 Tomaszów Mazowiecki 105 0.00962
9.62
2 tarka dorota emiliaTARKA Dorota Emilia 50 Tomaszów Mazowiecki 36 0.0033
3.30
3 szwidzinzski bartlzomiej kamilŚWIDZIŃSKI Bartłomiej Kamil 31 Tomaszów Mazowiecki 15 0.00137
1.37
4 bazler anna lucjanaBAZLER Anna Lucjana 54 Tomaszów Mazowiecki 10 0.00092
0.92
5 pieprzycki mariuszPIEPRZYCKI Mariusz 32 Tomaszów Mazowiecki 12 0.0011
1.10
6 musialz janinaMUSIAŁ Janina 62 Tomaszów Mazowiecki 28 0.00256
2.56
7 bartnik wojciech boleslzawBARTNIK Wojciech Bolesław 58 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00055
0.55
8 jozzefowicz slzawomirJÓZEFOWICZ Sławomir 61 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00073
0.73
9 gozzdzik barbara bozzzenaGOŹDZIK Barbara Bożena 47 Tomaszów Mazowiecki 22 0.00201
2.01
Razem 242
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 242

Lista nr 16 - KWW NOWA JAKOŚĆ'18

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 witczak anna izabelaWITCZAK Anna Izabela 37 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00018
0.18
2 wezgrzynowski rafalz waldemarWĘGRZYNOWSKI Rafał Waldemar 43 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00073
0.73
3 wozjcik andrzej tadeuszWÓJCIK Andrzej Tadeusz 52 Tomaszów Mazowiecki 12 0.0011
1.10
4 kwarciana sandraKWARCIANA Sandra 25 Tomaszów Mazowiecki 1 9.0E-5
0.09
5 przybysz marta ewaPRZYBYSZ Marta Ewa 24 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00027
0.27
6 szwinoga krzysztof ryszardŚWINOGA Krzysztof Ryszard 46 Tomaszów Mazowiecki 1 9.0E-5
0.09
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 17 - KWW MARCINA WITKO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przedbora elzzzbieta annaPRZEDBORA Elżbieta Anna 49 Tomaszów Mazowiecki 80 0.00733
7.33
2 pierszcinzski krzysztof wlzadyslzawPIERŚCIŃSKI Krzysztof Władysław 66 Tomaszów Mazowiecki 28 0.00256
2.56
3 storczyk malzgorzata katarzynaSTORCZYK Małgorzata Katarzyna 44 Tomaszów Mazowiecki 14 0.00128
1.28
4 rybak marcinRYBAK Marcin 43 Tomaszów Mazowiecki 51 0.00467
4.67
5 madzio edwardMADZIO Edward 53 Tomaszów Mazowiecki 10 0.00092
0.92
6 drzewoska agnieszka beataDRZEWOSKA Agnieszka Beata 47 Tomaszów Mazowiecki 28 0.00256
2.56
7 matyszewski jacekMATYSZEWSKI Jacek 53 Tomaszów Mazowiecki 37 0.00339
3.39
8 markiewicz bozzzena alicjaMARKIEWICZ Bożena Alicja 60 Tomaszów Mazowiecki 9 0.00082
0.82
9 sygitowicz mikolzaj marekSYGITOWICZ Mikołaj Marek 18 Tomaszów Mazowiecki 22 0.00201
2.01
Razem 279
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 279

Lista nr 18 - KWW WSZYSCY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran kazimierzBARAN Kazimierz 53 Tomaszów Mazowiecki 43 0.00394
3.94
2 mrowinzski przemyslzaw piotrMROWIŃSKI Przemysław Piotr 38 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00018
0.18
3 borowski piotr maciejBOROWSKI Piotr Maciej 58 Tomaszów Mazowiecki 14 0.00128
1.28
4 gasyna monika sylwiaGASYNA Monika Sylwia 24 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00073
0.73
5 janas-pawlzowska ilona malzgorzataJANAS-PAWŁOWSKA Ilona Małgorzata 35 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00027
0.27
6 flejterski artur grzegorzFLEJTERSKI Artur Grzegorz 51 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00073
0.73
7 andryszkiewicz agnieszka malzgorzataANDRYŚKIEWICZ Agnieszka Małgorzata 42 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00046
0.46
8 krzysztofik anna bogumilzaKRZYSZTOFIK Anna Bogumiła 54 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00027
0.27
9 szulc grzegorz janSZULC Grzegorz Jan 65 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00027
0.27
Razem 89
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 89
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2246
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2167
3 Liczba kart niewykorzystanych 1037
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1130
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1130
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1130
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 45
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 16
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 29
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1085
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajda zuzanna iwonaGAJDA Zuzanna Iwona 21 Zgierz 12 0.00111
1.11
2 borys jerzyBORYS Jerzy 43 Zgierz 2 0.00018
0.18
3 grzybowska ilona annaGRZYBOWSKA Ilona Anna 35 Emilia 7 0.00065
0.65
4 gawron jakub mateuszGAWRON Jakub Mateusz 43 Zgierz 4 0.00037
0.37
5 lzukasiewicz daniel lzukaszŁUKASIEWICZ Daniel Łukasz 33 Rawa Mazowiecka 4 0.00037
0.37
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klimczak dariuszKLIMCZAK Dariusz 38 Kaliszki 56 0.00516
5.16
2 bagienzski artur janBAGIEŃSKI Artur Jan 47 Paradyż 8 0.00074
0.74
3 olszewska grazzzyna mariannaOLSZEWSKA Grażyna Marianna 66 Skierniewice 3 0.00028
0.28
4 dudka iwona mariaDUDKA Iwona Maria 55 Brzeziny 3 0.00028
0.28
5 koras malzgorzata mariaKORAS Małgorzata Maria 55 Skierniewice 2 0.00018
0.18
6 zzzerek janŻEREK Jan 64 Tomaszów Mazowiecki 14 0.00129
1.29
7 wojtaszek wlzodzimierzWOJTASZEK Włodzimierz 59 Smardzewice 3 0.00028
0.28
Razem 89
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 89

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszniewski bartlzomiej gabrielWIŚNIEWSKI Bartłomiej Gabriel 24 Skierniewice 4 0.00037
0.37
2 kobylinzski jakubKOBYLIŃSKI Jakub 35 Łódź 1 9.0E-5
0.09
3 fajkowska olga joannaFAJKOWSKA Olga Joanna 45 Łódź 1 9.0E-5
0.09
4 ossowicka beataOSSOWICKA Beata 51 Łódź 5 0.00046
0.46
5 piaztkowski tomasz maciejPIĄTKOWSKI Tomasz Maciej 44 Łódź 4 0.00037
0.37
6 stalmierska anna izabelaSTALMIERSKA Anna Izabela 51 Łódź 3 0.00028
0.28
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajewski arkadiusz pawelzGAJEWSKI Arkadiusz Paweł 47 Tomaszów Mazowiecki 235 0.02166
21.66
2 nowak renata annaNOWAK Renata Anna 59 Wągry 26 0.0024
2.40
3 senejko andrzej jerzySENEJKO Andrzej Jerzy 54 Skierniewice 1 9.0E-5
0.09
4 kuba elzzzbieta ewaKUBA Elżbieta Ewa 52 Wałowice 5 0.00046
0.46
5 lewandowska gertruda mariaLEWANDOWSKA Gertruda Maria 41 Żarnów 8 0.00074
0.74
6 matysiak bartlzomiej krzysztofMATYSIAK Bartłomiej Krzysztof 37 Tomaszów Mazowiecki 39 0.00359
3.59
7 bujnowski tadeusz ryszardBUJNOWSKI Tadeusz Ryszard 65 Skierniewice 12 0.00111
1.11
Razem 326
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 326

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smurzynzski jaroslzaw jozzefSMURZYŃSKI Jarosław Józef 59 Łódź 18 0.00166
1.66
2 menke lech mikolzajMENKE Lech Mikołaj 68 Tomaszów Mazowiecki 45 0.00415
4.15
3 karbowiak malzgorzata stanislzawaKARBOWIAK Małgorzata Stanisława 61 Skierniewice 3 0.00028
0.28
4 iwaszkiewicz adam bogdanIWASZKIEWICZ Adam Bogdan 69 Rawa Mazowiecka 1 9.0E-5
0.09
5 wiszniewska-kabat emilia malzgorzataWIŚNIEWSKA-KABAT Emilia Małgorzata 34 Łódź 2 0.00018
0.18
6 staryga jacek waldemarSTARYGA Jacek Waldemar 61 Skierniewice 1 9.0E-5
0.09
7 ciesielska katarzyna karolinaCIESIELSKA Katarzyna Karolina 37 Opoczno 8 0.00074
0.74
Razem 78
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 78

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 panak martaPANAK Marta 39 Lipce Reymontowskie 8 0.00074
0.74
2 bartosiewicz rafalzBARTOSIEWICZ Rafał 36 Skierniewice 2 0.00018
0.18
3 klemba julia annaKLEMBA Julia Anna 36 Skierniewice 2 0.00018
0.18
4 podpora mariusz lzukaszPODPORA Mariusz Łukasz 32 Tomaszów Mazowiecki 9 0.00083
0.83
5 bies joanna agnieszkaBIES Joanna Agnieszka 33 Skierniewice 0 0
0.00
6 lewandowski tomaszLEWANDOWSKI Tomasz 27 Skierniewice 1 9.0E-5
0.09
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antoniak adrianANTONIAK Adrian 25 Skierniewice 3 0.00028
0.28
2 fazk andrzejFĄK Andrzej 51 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00018
0.18
3 kamocki konradKAMOCKI Konrad 27 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00037
0.37
4 plzocka ewelinaPŁOCKA Ewelina 25 Czerwonka 4 0.00037
0.37
5 salamon kalina mariaSALAMON Kalina Maria 27 Łódź 0 0
0.00
6 mikulska marlena dianaMIKULSKA Marlena Diana 22 Brzustów 0 0
0.00
7 fornalczyk patryk jacekFORNALCZYK Patryk Jacek 29 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00055
0.55
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rozg slzawomir stanislzawRÓG Sławomir Stanisław 54 Opoczno 7 0.00065
0.65
2 lewandowska malzgorzata annaLEWANDOWSKA Małgorzata Anna 54 Rokiciny Kolonia 5 0.00046
0.46
3 liszewska ewa barbaraLISZEWSKA Ewa Barbara 31 Skierniewice 6 0.00055
0.55
4 kowalski krzysztof waldemarKOWALSKI Krzysztof Waldemar 66 Drzewica 2 0.00018
0.18
5 kobylzczak pawelz piotrKOBYŁCZAK Paweł Piotr 38 Tuniki 4 0.00037
0.37
6 bartosiak-chylak anna malzgorzataBARTOSIAK-CHYLAK Anna Małgorzata 29 Sadkowice 4 0.00037
0.37
7 chachulza lzukaszCHACHUŁA Łukasz 35 Tomaszów Mazowiecki 19 0.00175
1.75
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sezk adrianSĘK Adrian 21 Tomaszów Mazowiecki 14 0.00129
1.29
2 gawalzkiewicz andrzejGAWAŁKIEWICZ Andrzej 63 Skierniewice 1 9.0E-5
0.09
3 trzonek lzukasz jakubTRZONEK Łukasz Jakub 33 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00046
0.46
4 specjalski michalz mariuszSPECJALSKI Michał Mariusz 35 Skierniewice 0 0
0.00
5 zzzak karolina annaŻAK Karolina Anna 27 Brudzewice Kolonia 1 9.0E-5
0.09
6 ruben majaRUBEN Maja 41 Skierniewice 1 9.0E-5
0.09
7 blzoch ewelina annaBŁOCH Ewelina Anna 26 Wykno 1 9.0E-5
0.09
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojciechowski grzegorz michalzWOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał 58 Regnów 144 0.01327
13.27
2 wendrowska ewa beataWENDROWSKA Ewa Beata 50 Tomaszów Mazowiecki 177 0.01631
16.31
3 antkiewicz dariusz pawelzANTKIEWICZ Dariusz Paweł 49 Łódź 8 0.00074
0.74
4 salzek pawelzSAŁEK Paweł 43 Maków 33 0.00304
3.04
5 krzysztofik paulinaKRZYSZTOFIK Paulina 34 Tomaszów Mazowiecki 28 0.00258
2.58
6 ozga-flejszer beata ewaOZGA-FLEJSZER Beata Ewa 52 Skierniewice 5 0.00046
0.46
7 ciesielski janusz kazimierzCIESIELSKI Janusz Kazimierz 50 Zajączków 21 0.00194
1.94
Razem 416
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 416

Lista nr 11 - KWW AKCJA NARODOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzel edytaMANZEL Edyta 34 Skierniewice 1 9.0E-5
0.09
2 kulhawik arkadiusz janKULHAWIK Arkadiusz Jan 42 Mokra Prawa 1 9.0E-5
0.09
3 jung mariaJUNG Maria 49 Łódź 2 0.00018
0.18
4 chazdzynzski piotr eugeniuszCHĄDZYŃSKI Piotr Eugeniusz 43 Gałków Mały 0 0
0.00
5 szliwkiewicz waldemar adamŚLIWKIEWICZ Waldemar Adam 72 Dobra 1 9.0E-5
0.09
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowakowski sylwesterNOWAKOWSKI Sylwester 68 Bełchatów 0 0
0.00
2 wlzodarczyk miroslzawaWŁODARCZYK Mirosława 64 Wieluń 1 9.0E-5
0.09
3 sobczyk anna mariaSOBCZYK Anna Maria 37 Rawa Mazowiecka 0 0
0.00
4 sikora wiktor kamilSIKORA Wiktor Kamil 36 Srock 0 0
0.00
5 jaszczuk marian stanislzawJASZCZUK Marian Stanisław 62 Zgierz 0 0
0.00
6 piaztkowska anna anetaPIĄTKOWSKA Anna Aneta 35 Rawa Mazowiecka 3 0.00028
0.28
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 13 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gos jolanta teresaGOS Jolanta Teresa 64 Biała Rawska 1 9.0E-5
0.09
2 telenga wojciechTELENGA Wojciech 65 Skierniewice 1 9.0E-5
0.09
3 jablzonzska agnieszka katarzynaJABŁOŃSKA Agnieszka Katarzyna 30 Rawa Mazowiecka 4 0.00037
0.37
4 stefanzski marcinSTEFAŃSKI Marcin 31 Rawa Mazowiecka 2 0.00018
0.18
5 stolarczuk oleksandrSTOLARCZUK Oleksandr 21 Łódź 1 9.0E-5
0.09
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2246
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2246
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2045
3 Liczba kart niewykorzystanych 907
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1132
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1132
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1138
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1138
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 14
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1124
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klatka barbara ewaKLATKA Barbara Ewa 53 wyższe Tomaszów Mazowiecki 282 0.02509
25.09
2 kucharski sylwester wojciechKUCHARSKI Sylwester Wojciech 45 wyższe Tomaszów Mazowiecki 155 0.01379
13.79
3 witko marcinWITKO Marcin 47 wyższe Tomaszów Mazowiecki 687 0.06112
61.12
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2246
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2047
3 Liczba kart niewykorzystanych 914
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1132
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1132
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1132
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 40
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 19
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 21
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1092
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koszcista barbara elzzzbietaKOŚCISTA Barbara Elżbieta 61 Tomaszów Mazowiecki 34 0.00311
3.11
2 dezbiec cezary tomaszDĘBIEC Cezary Tomasz 47 Tomaszów Mazowiecki 14 0.00128
1.28
3 kazzmierczyk anetaKAŹMIERCZYK Aneta 38 Tomaszów Mazowiecki 9 0.00082
0.82
4 wasilewska anna agataWASILEWSKA Anna Agata 38 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00027
0.27
5 kmita krzysztofKMITA Krzysztof 44 Tomaszów Mazowiecki 16 0.00147
1.47
6 nowak sebastian slzawomirNOWAK Sebastian Sławomir 44 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00037
0.37
Razem 80
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 80

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzuczak pawelz przemyslzawŁUCZAK Paweł Przemysław 49 Tomaszów Mazowiecki 96 0.00879
8.79
2 parada marekPARADA Marek 63 Wąwał 124 0.01136
11.36
3 walzach malzgorzata dorotaWAŁACH Małgorzata Dorota 54 Tomaszów Mazowiecki 79 0.00723
7.23
4 jablzonzski pawelzJABŁOŃSKI Paweł 23 Tomaszów Mazowiecki 50 0.00458
4.58
5 smolarek anna malzgorzataSMOLAREK Anna Małgorzata 27 Tomaszów Mazowiecki 15 0.00137
1.37
6 menke katarzyna monikaMENKE Katarzyna Monika 33 Tomaszów Mazowiecki 35 0.00321
3.21
Razem 399
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 399

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wezgrzynowski mariusz tomaszWĘGRZYNOWSKI Mariusz Tomasz 48 Tomaszów Mazowiecki 187 0.01712
17.12
2 kaczmarek ewa bozzzenaKACZMAREK Ewa Bożena 51 Tomaszów Mazowiecki 91 0.00833
8.33
3 ludwiczak monikaLUDWICZAK Monika 35 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00055
0.55
4 blzonzski slzawomir pawelzBŁOŃSKI Sławomir Paweł 48 Tomaszów Mazowiecki 10 0.00092
0.92
5 frazckowiak sylwia lidiaFRĄCKOWIAK Sylwia Lidia 47 Tomaszów Mazowiecki 34 0.00311
3.11
6 zdonek marcinZDONEK Marcin 40 Tomaszów Mazowiecki 18 0.00165
1.65
Razem 346
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 346

Lista nr 14 - KWW MARCINA WITKO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 strzezpek mariusz edwardSTRZĘPEK Mariusz Edward 51 Dąbrowa 46 0.00421
4.21
2 stanzdo stanislzaw wlzadyslzawSTAŃDO Stanisław Władysław 73 Tomaszów Mazowiecki 32 0.00293
2.93
3 sudak iwona bogumilzaSUDAK Iwona Bogumiła 51 Tomaszów Mazowiecki 35 0.00321
3.21
4 chilinzska maria jolantaCHILIŃSKA Maria Jolanta 59 Tomaszów Mazowiecki 21 0.00192
1.92
5 piotrowska iwona izabelaPIOTROWSKA Iwona Izabela 49 Tomaszów Mazowiecki 42 0.00385
3.85
6 juda ryszardJUDA Ryszard 57 Tomaszów Mazowiecki 22 0.00201
2.01
Razem 198
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 198

Lista nr 15 - KWW WSZYSCY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 borysowski konrad piotrBORYSOWSKI Konrad Piotr 28 Tomaszów Mazowiecki 26 0.00238
2.38
2 blzazzzejewska-wojtaszczyk lidiaBŁAŻEJEWSKA-WOJTASZCZYK Lidia 43 Tomaszów Mazowiecki 13 0.00119
1.19
3 tomczyk leszekTOMCZYK Leszek 60 Tomaszów Mazowiecki 11 0.00101
1.01
4 kot sylwia joannaKOT Sylwia Joanna 41 Przesiadłów 7 0.00064
0.64
5 pietras ewa bernardaPIETRAS Ewa Bernarda 57 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00037
0.37
6 osojca jaroslzawOSOJCA Jarosław 29 Ciebłowice Duże 8 0.00073
0.73
Razem 69
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 69