Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 13

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Przedszkole nr 2, ul. Stefana Czarnieckiego 12/14 Tomaszów Mazowiecki
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 43 do końca i od nr 42 do końca, Bezdomna, Bluszczowa, Botaniczna, Bracka, Brzozowa, Dąbrowska od nr 1 do 57 i od nr 2 do 54, Dywanowa, gen. Józefa Bema od nr 1 do 93 i od nr 2 do końca, gen. Józefa Sowińskiego, Górna od nr 25 do końca i od nr 18 do końca, Hetmańska, Husarska, Jagodowa, Jana Karola Chodkiewicza, Jana Sobieskiego, Jeżynowa, Juliusza Słowackiego od nr 51 do końca i od nr 44 do końca, Kanonierów, Kmicica, Konwaliowa, Lawendowa, Legionów od nr 21 do 35 i od nr 16 do 32, Malinowa, Ogrodowa od nr 55 do końca i od nr 58 do końca, Pomorska, Poziomkowa, Przejazd Dąbrowski, Przemysłowa, Przędzalniana, Przyrodnicza od nr 1 do 5 i od nr 2 do 6, Rycerska, Skrzetuskiego, Smugowa od nr 59 do końca i od nr 52 do końca, Stanisława Żółkiewskiego, Stefana Batorego, Stefana Czarnieckiego, Szarotki, Śląska, Ułańska, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Zielona od nr 49 do końca i od nr 50 do końca
Liczba mieszkańców 2487
Liczba wyborców 2072
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 1
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim 1
Sejmiku Województwa Łódzkiego 5

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
  • Wybory Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2072
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2072
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1879
3 Liczba kart niewykorzystanych 729
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1149
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1149
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1149
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1149
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 26
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1123
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski piotrKUCHARSKI Piotr 40 Tomaszów Mazowiecki 103 0.00917
9.17
2 smyk maria magdalenaSMYK Maria Magdalena 36 Tomaszów Mazowiecki 47 0.00419
4.19
3 walasik agnieszka mariaWALASIK Agnieszka Maria 41 Tomaszów Mazowiecki 43 0.00383
3.83
4 lesiak zofia wieslzawaLESIAK Zofia Wiesława 66 Tomaszów Mazowiecki 38 0.00338
3.38
5 wodzinzski andrzej adamWODZIŃSKI Andrzej Adam 68 Tomaszów Mazowiecki 43 0.00383
3.83
6 nagrodzka ewa edytaNAGRODZKA Ewa Edyta 47 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00071
0.71
7 czechowski tomasz michalzCZECHOWSKI Tomasz Michał 55 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00036
0.36
8 maj krzysztof edwardMAJ Krzysztof Edward 57 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00036
0.36
9 tkaczyk-butrym dorotaTKACZYK-BUTRYM Dorota 52 Tomaszów Mazowiecki 9 0.0008
0.80
10 skorupinzski marcin bartlzomiejSKORUPIŃSKI Marcin Bartłomiej 32 Tomaszów Mazowiecki 16 0.00142
1.42
Razem 315
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 315

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaszuba cezary adamKASZUBA Cezary Adam 53 Tomaszów Mazowiecki 32 0.00285
2.85
2 blzonzski andrzej marekBŁOŃSKI Andrzej Marek 59 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00027
0.27
3 maciejczyk czeslzaw piotrMACIEJCZYK Czesław Piotr 67 Tomaszów Mazowiecki 1 9.0E-5
0.09
4 szwirta elzzzbieta barbaraŚWIRTA Elżbieta Barbara 64 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00027
0.27
5 wojtasik piotrWOJTASIK Piotr 24 Tomaszów Mazowiecki 7 0.00062
0.62
6 zalewska izabela wiolettaZALEWSKA Izabela Wioletta 32 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00053
0.53
7 borkowski wieslzaw jozzefBORKOWSKI Wiesław Józef 65 Tomaszów Mazowiecki 7 0.00062
0.62
8 franczak anetaFRANCZAK Aneta 25 Tomaszów Mazowiecki 1 9.0E-5
0.09
Razem 60
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 60

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzski zbigniew franciszekKAMIŃSKI Zbigniew Franciszek 63 Tomaszów Mazowiecki 43 0.00383
3.83
2 woskowska annaWOSKOWSKA Anna 66 Tomaszów Mazowiecki 14 0.00125
1.25
3 rospezdowski grzegorz januszROSPĘDOWSKI Grzegorz Janusz 68 Tomaszów Mazowiecki 51 0.00454
4.54
4 matyjek sebastian konradMATYJEK Sebastian Konrad 39 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00053
0.53
5 szmid bogumilzaSZMID Bogumiła 51 Tomaszów Mazowiecki 9 0.0008
0.80
6 eisentraut grazzzyna mariaEISENTRAUT Grażyna Maria 61 Tomaszów Mazowiecki 7 0.00062
0.62
7 pawlzowski tadeusz michalzPAWŁOWSKI Tadeusz Michał 65 Tomaszów Mazowiecki 13 0.00116
1.16
8 wodzinowski dariusz ireneuszWODZINOWSKI Dariusz Ireneusz 49 Tomaszów Mazowiecki 1 9.0E-5
0.09
9 panek martynika liliannaPANEK Martynika Lilianna 42 Tomaszów Mazowiecki 19 0.00169
1.69
10 kruk krzysztof tadeuszKRUK Krzysztof Tadeusz 59 Tomaszów Mazowiecki 45 0.00401
4.01
Razem 208
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 208

Lista nr 16 - KWW NOWA JAKOŚĆ'18

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szczezsna monika patrycjaSZCZĘSNA Monika Patrycja 38 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00053
0.53
2 tokarski jacek tomaszTOKARSKI Jacek Tomasz 46 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00027
0.27
3 gos elzzzbietaGOS Elżbieta 51 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
4 wozjciak rafalzWÓJCIAK Rafał 42 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00027
0.27
5 klimek mariola agnieszkaKLIMEK Mariola Agnieszka 42 Tomaszów Mazowiecki 1 9.0E-5
0.09
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 17 - KWW MARCINA WITKO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 witko marcinWITKO Marcin 47 Tomaszów Mazowiecki 207 0.01843
18.43
2 gajek ewelinaGAJEK Ewelina 30 Tomaszów Mazowiecki 13 0.00116
1.16
3 stanzczyk beataSTAŃCZYK Beata 48 Tomaszów Mazowiecki 54 0.00481
4.81
4 pietrzyk kazimierz andrzejPIETRZYK Kazimierz Andrzej 66 Tomaszów Mazowiecki 15 0.00134
1.34
5 seredyn urszula mariaSEREDYN Urszula Maria 59 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00053
0.53
6 flamholc iwonaFLAMHOLC Iwona 55 Tomaszów Mazowiecki 14 0.00125
1.25
7 kowalczyk jerzy jacekKOWALCZYK Jerzy Jacek 63 Tomaszów Mazowiecki 51 0.00454
4.54
8 galicki adam jerzyGALICKI Adam Jerzy 38 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00036
0.36
9 sklzadowski bartlzomiejSKŁADOWSKI Bartłomiej 29 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00071
0.71
10 borowski konrad waldemarBOROWSKI Konrad Waldemar 29 Tomaszów Mazowiecki 41 0.00365
3.65
Razem 413
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 413

Lista nr 18 - KWW WSZYSCY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski sylwester wojciechKUCHARSKI Sylwester Wojciech 45 Tomaszów Mazowiecki 83 0.00739
7.39
2 albrecht-geszcz aneta katarzynaALBRECHT-GESZCZ Aneta Katarzyna 43 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00036
0.36
3 radzynzska jadwigaRADZYŃSKA Jadwiga 71 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
4 jaskulza wojciechJASKUŁA Wojciech 45 Tomaszów Mazowiecki 10 0.00089
0.89
5 burchard agnieszka annaBURCHARD Agnieszka Anna 30 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00045
0.45
6 cymerman pawelzCYMERMAN Paweł 36 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00027
0.27
7 szustakowski krzysztofSZUSTAKOWSKI Krzysztof 29 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00036
0.36
8 slzowinzski jerzy wlzodzimierzSŁOWIŃSKI Jerzy Włodzimierz 67 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
9 szarlej wlzodzimierz franciszekSZARLEJ Włodzimierz Franciszek 62 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00027
0.27
10 kozzzuchowska ewa mariaKOŻUCHOWSKA Ewa Maria 36 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00018
0.18
Razem 114
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 114
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2072
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2072
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1879
3 Liczba kart niewykorzystanych 730
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1149
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1149
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1149
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1149
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 18
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1131
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klatka barbara ewaKLATKA Barbara Ewa 53 wyższe Tomaszów Mazowiecki 264 0.02334
23.34
2 kucharski sylwester wojciechKUCHARSKI Sylwester Wojciech 45 wyższe Tomaszów Mazowiecki 175 0.01547
15.47
3 witko marcinWITKO Marcin 47 wyższe Tomaszów Mazowiecki 692 0.06118
61.18
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2072
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1879
3 Liczba kart niewykorzystanych 732
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1149
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1148
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1148
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 35
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 28
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1113
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 domanzski miroslzawDOMAŃSKI Mirosław 54 Tomaszów Mazowiecki 23 0.00207
2.07
2 kowalczyk bozzzena irenaKOWALCZYK Bożena Irena 62 Tomaszów Mazowiecki 19 0.00171
1.71
3 olczyk jakubOLCZYK Jakub 43 Tomaszów Mazowiecki 19 0.00171
1.71
4 wojciechowski stanislzawWOJCIECHOWSKI Stanisław 62 Tomaszów Mazowiecki 18 0.00162
1.62
5 sobczak ewa mariaSOBCZAK Ewa Maria 58 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00036
0.36
6 drozdowska bogumilza anielaDROZDOWSKA Bogumiła Aniela 65 Tomaszów Mazowiecki 12 0.00108
1.08
Razem 95
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 95

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzegota slzawomir jacekŻEGOTA Sławomir Jacek 59 Tomaszów Mazowiecki 247 0.02219
22.19
2 zdonek tomasz robertZDONEK Tomasz Robert 53 Tomaszów Mazowiecki 76 0.00683
6.83
3 szczukocka beata mariaSZCZUKOCKA Beata Maria 53 Tomaszów Mazowiecki 29 0.00261
2.61
4 ciach jolantaCIACH Jolanta 58 Tomaszów Mazowiecki 22 0.00198
1.98
5 pierzchalza ewa malzgorzataPIERZCHAŁA Ewa Małgorzata 43 Tomaszów Mazowiecki 13 0.00117
1.17
6 remisz piotr krzysztofREMISZ Piotr Krzysztof 58 Tomaszów Mazowiecki 34 0.00305
3.05
Razem 421
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 421

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kociubinzski marek franciszekKOCIUBIŃSKI Marek Franciszek 59 Tomaszów Mazowiecki 70 0.00629
6.29
2 felinzski jaroslzawFELIŃSKI Jarosław 55 Tomaszów Mazowiecki 51 0.00458
4.58
3 kotynia aneta karolinaKOTYNIA Aneta Karolina 30 Tomaszów Mazowiecki 35 0.00314
3.14
4 ignasiak dorotaIGNASIAK Dorota 45 Tomaszów Mazowiecki 34 0.00305
3.05
5 karkocha pawelzKARKOCHA Paweł 46 Tomaszów Mazowiecki 19 0.00171
1.71
6 stanzczak-szwiderska ewa mariolaSTAŃCZAK-ŚWIDERSKA Ewa Mariola 49 Tomaszów Mazowiecki 30 0.0027
2.70
Razem 239
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 239

Lista nr 14 - KWW MARCINA WITKO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wendrowski waldemar pawelzWENDROWSKI Waldemar Paweł 50 Tomaszów Mazowiecki 46 0.00413
4.13
2 kieliszek annaKIELISZEK Anna 78 Tomaszów Mazowiecki 29 0.00261
2.61
3 ogozrek leszek zbigniewOGÓREK Leszek Zbigniew 60 Tomaszów Mazowiecki 78 0.00701
7.01
4 wilczek-kopacz honorata aleksandraWILCZEK-KOPACZ Honorata Aleksandra 36 Tomaszów Mazowiecki 17 0.00153
1.53
5 szliwinzska izabela beataŚLIWIŃSKA Izabela Beata 45 Wąwał 27 0.00243
2.43
6 biskup krzysztof jaroslzawBISKUP Krzysztof Jarosław 48 Tomaszów Mazowiecki 26 0.00234
2.34
Razem 223
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 223

Lista nr 15 - KWW WSZYSCY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chojnacki jakub szymonCHOJNACKI Jakub Szymon 46 Tomaszów Mazowiecki 75 0.00674
6.74
2 karda wieslzawa anielaKARDA Wiesława Aniela 61 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00054
0.54
3 tomczyk urszulaTOMCZYK Urszula 36 Dąbrowa 5 0.00045
0.45
4 koszel wiktorKOSZEL Wiktor 30 Tomaszów Mazowiecki 9 0.00081
0.81
5 kolzodziejczyk zofia teresaKOŁODZIEJCZYK Zofia Teresa 63 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00018
0.18
6 wysmyk jacekWYSMYK Jacek 49 Dąbrowa 38 0.00341
3.41
Razem 135
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 135
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2072
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1977
3 Liczba kart niewykorzystanych 831
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1149
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1145
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1145
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 50
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 41
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1095
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajda zuzanna iwonaGAJDA Zuzanna Iwona 21 Zgierz 17 0.00155
1.55
2 borys jerzyBORYS Jerzy 43 Zgierz 5 0.00046
0.46
3 grzybowska ilona annaGRZYBOWSKA Ilona Anna 35 Emilia 2 0.00018
0.18
4 gawron jakub mateuszGAWRON Jakub Mateusz 43 Zgierz 5 0.00046
0.46
5 lzukasiewicz daniel lzukaszŁUKASIEWICZ Daniel Łukasz 33 Rawa Mazowiecka 6 0.00055
0.55
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klimczak dariuszKLIMCZAK Dariusz 38 Kaliszki 48 0.00438
4.38
2 bagienzski artur janBAGIEŃSKI Artur Jan 47 Paradyż 25 0.00228
2.28
3 olszewska grazzzyna mariannaOLSZEWSKA Grażyna Marianna 66 Skierniewice 1 9.0E-5
0.09
4 dudka iwona mariaDUDKA Iwona Maria 55 Brzeziny 3 0.00027
0.27
5 koras malzgorzata mariaKORAS Małgorzata Maria 55 Skierniewice 1 9.0E-5
0.09
6 zzzerek janŻEREK Jan 64 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00055
0.55
7 wojtaszek wlzodzimierzWOJTASZEK Włodzimierz 59 Smardzewice 3 0.00027
0.27
Razem 87
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 87

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszniewski bartlzomiej gabrielWIŚNIEWSKI Bartłomiej Gabriel 24 Skierniewice 3 0.00027
0.27
2 kobylinzski jakubKOBYLIŃSKI Jakub 35 Łódź 4 0.00037
0.37
3 fajkowska olga joannaFAJKOWSKA Olga Joanna 45 Łódź 0 0
0.00
4 ossowicka beataOSSOWICKA Beata 51 Łódź 3 0.00027
0.27
5 piaztkowski tomasz maciejPIĄTKOWSKI Tomasz Maciej 44 Łódź 1 9.0E-5
0.09
6 stalmierska anna izabelaSTALMIERSKA Anna Izabela 51 Łódź 1 9.0E-5
0.09
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajewski arkadiusz pawelzGAJEWSKI Arkadiusz Paweł 47 Tomaszów Mazowiecki 250 0.02283
22.83
2 nowak renata annaNOWAK Renata Anna 59 Wągry 30 0.00274
2.74
3 senejko andrzej jerzySENEJKO Andrzej Jerzy 54 Skierniewice 0 0
0.00
4 kuba elzzzbieta ewaKUBA Elżbieta Ewa 52 Wałowice 11 0.001
1.00
5 lewandowska gertruda mariaLEWANDOWSKA Gertruda Maria 41 Żarnów 9 0.00082
0.82
6 matysiak bartlzomiej krzysztofMATYSIAK Bartłomiej Krzysztof 37 Tomaszów Mazowiecki 32 0.00292
2.92
7 bujnowski tadeusz ryszardBUJNOWSKI Tadeusz Ryszard 65 Skierniewice 6 0.00055
0.55
Razem 338
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 338

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smurzynzski jaroslzaw jozzefSMURZYŃSKI Jarosław Józef 59 Łódź 13 0.00119
1.19
2 menke lech mikolzajMENKE Lech Mikołaj 68 Tomaszów Mazowiecki 17 0.00155
1.55
3 karbowiak malzgorzata stanislzawaKARBOWIAK Małgorzata Stanisława 61 Skierniewice 7 0.00064
0.64
4 iwaszkiewicz adam bogdanIWASZKIEWICZ Adam Bogdan 69 Rawa Mazowiecka 3 0.00027
0.27
5 wiszniewska-kabat emilia malzgorzataWIŚNIEWSKA-KABAT Emilia Małgorzata 34 Łódź 4 0.00037
0.37
6 staryga jacek waldemarSTARYGA Jacek Waldemar 61 Skierniewice 3 0.00027
0.27
7 ciesielska katarzyna karolinaCIESIELSKA Katarzyna Karolina 37 Opoczno 6 0.00055
0.55
Razem 53
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 53

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 panak martaPANAK Marta 39 Lipce Reymontowskie 8 0.00073
0.73
2 bartosiewicz rafalzBARTOSIEWICZ Rafał 36 Skierniewice 1 9.0E-5
0.09
3 klemba julia annaKLEMBA Julia Anna 36 Skierniewice 1 9.0E-5
0.09
4 podpora mariusz lzukaszPODPORA Mariusz Łukasz 32 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00037
0.37
5 bies joanna agnieszkaBIES Joanna Agnieszka 33 Skierniewice 0 0
0.00
6 lewandowski tomaszLEWANDOWSKI Tomasz 27 Skierniewice 4 0.00037
0.37
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antoniak adrianANTONIAK Adrian 25 Skierniewice 5 0.00046
0.46
2 fazk andrzejFĄK Andrzej 51 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00055
0.55
3 kamocki konradKAMOCKI Konrad 27 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00037
0.37
4 plzocka ewelinaPŁOCKA Ewelina 25 Czerwonka 0 0
0.00
5 salamon kalina mariaSALAMON Kalina Maria 27 Łódź 0 0
0.00
6 mikulska marlena dianaMIKULSKA Marlena Diana 22 Brzustów 0 0
0.00
7 fornalczyk patryk jacekFORNALCZYK Patryk Jacek 29 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00037
0.37
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rozg slzawomir stanislzawRÓG Sławomir Stanisław 54 Opoczno 10 0.00091
0.91
2 lewandowska malzgorzata annaLEWANDOWSKA Małgorzata Anna 54 Rokiciny Kolonia 16 0.00146
1.46
3 liszewska ewa barbaraLISZEWSKA Ewa Barbara 31 Skierniewice 2 0.00018
0.18
4 kowalski krzysztof waldemarKOWALSKI Krzysztof Waldemar 66 Drzewica 9 0.00082
0.82
5 kobylzczak pawelz piotrKOBYŁCZAK Paweł Piotr 38 Tuniki 1 9.0E-5
0.09
6 bartosiak-chylak anna malzgorzataBARTOSIAK-CHYLAK Anna Małgorzata 29 Sadkowice 1 9.0E-5
0.09
7 chachulza lzukaszCHACHUŁA Łukasz 35 Tomaszów Mazowiecki 36 0.00329
3.29
Razem 75
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 75

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sezk adrianSĘK Adrian 21 Tomaszów Mazowiecki 10 0.00091
0.91
2 gawalzkiewicz andrzejGAWAŁKIEWICZ Andrzej 63 Skierniewice 1 9.0E-5
0.09
3 trzonek lzukasz jakubTRZONEK Łukasz Jakub 33 Tomaszów Mazowiecki 7 0.00064
0.64
4 specjalski michalz mariuszSPECJALSKI Michał Mariusz 35 Skierniewice 0 0
0.00
5 zzzak karolina annaŻAK Karolina Anna 27 Brudzewice Kolonia 2 0.00018
0.18
6 ruben majaRUBEN Maja 41 Skierniewice 0 0
0.00
7 blzoch ewelina annaBŁOCH Ewelina Anna 26 Wykno 5 0.00046
0.46
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojciechowski grzegorz michalzWOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał 58 Regnów 159 0.01452
14.52
2 wendrowska ewa beataWENDROWSKA Ewa Beata 50 Tomaszów Mazowiecki 172 0.01571
15.71
3 antkiewicz dariusz pawelzANTKIEWICZ Dariusz Paweł 49 Łódź 10 0.00091
0.91
4 salzek pawelzSAŁEK Paweł 43 Maków 14 0.00128
1.28
5 krzysztofik paulinaKRZYSZTOFIK Paulina 34 Tomaszów Mazowiecki 22 0.00201
2.01
6 ozga-flejszer beata ewaOZGA-FLEJSZER Beata Ewa 52 Skierniewice 6 0.00055
0.55
7 ciesielski janusz kazimierzCIESIELSKI Janusz Kazimierz 50 Zajączków 33 0.00301
3.01
Razem 416
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 416

Lista nr 11 - KWW AKCJA NARODOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzel edytaMANZEL Edyta 34 Skierniewice 4 0.00037
0.37
2 kulhawik arkadiusz janKULHAWIK Arkadiusz Jan 42 Mokra Prawa 0 0
0.00
3 jung mariaJUNG Maria 49 Łódź 2 0.00018
0.18
4 chazdzynzski piotr eugeniuszCHĄDZYŃSKI Piotr Eugeniusz 43 Gałków Mały 0 0
0.00
5 szliwkiewicz waldemar adamŚLIWKIEWICZ Waldemar Adam 72 Dobra 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowakowski sylwesterNOWAKOWSKI Sylwester 68 Bełchatów 0 0
0.00
2 wlzodarczyk miroslzawaWŁODARCZYK Mirosława 64 Wieluń 1 9.0E-5
0.09
3 sobczyk anna mariaSOBCZYK Anna Maria 37 Rawa Mazowiecka 0 0
0.00
4 sikora wiktor kamilSIKORA Wiktor Kamil 36 Srock 1 9.0E-5
0.09
5 jaszczuk marian stanislzawJASZCZUK Marian Stanisław 62 Zgierz 0 0
0.00
6 piaztkowska anna anetaPIĄTKOWSKA Anna Aneta 35 Rawa Mazowiecka 1 9.0E-5
0.09
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 13 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gos jolanta teresaGOS Jolanta Teresa 64 Biała Rawska 1 9.0E-5
0.09
2 telenga wojciechTELENGA Wojciech 65 Skierniewice 2 0.00018
0.18
3 jablzonzska agnieszka katarzynaJABŁOŃSKA Agnieszka Katarzyna 30 Rawa Mazowiecka 2 0.00018
0.18
4 stefanzski marcinSTEFAŃSKI Marcin 31 Rawa Mazowiecka 0 0
0.00
5 stolarczuk oleksandrSTOLARCZUK Oleksandr 21 Łódź 3 0.00027
0.27
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8