Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 12

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Św. Antoniego 29 Tomaszów Mazowiecki
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice P. O. W. , Polna od nr 1 do 29 i od nr 2 do 34, Prezydenta Ignacego Mościckiego od nr 1 do 19 i od nr 2 do 24, Prof. T. Seweryna, Św. Antoniego od nr 1 do 35 i od nr 2 do 38, Tadeusza Kawki
Liczba mieszkańców 2581
Liczba wyborców 2093
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 3
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim 3
Sejmiku Województwa Łódzkiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
  • Wybory Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2093
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2093
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1909
3 Liczba kart niewykorzystanych 937
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 972
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 972
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 971
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 3
10 Liczba kart ważnych 968
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 15
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 953
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klatka barbara ewaKLATKA Barbara Ewa 53 wyższe Tomaszów Mazowiecki 217 0.02277
22.77
2 kucharski sylwester wojciechKUCHARSKI Sylwester Wojciech 45 wyższe Tomaszów Mazowiecki 107 0.01123
11.23
3 witko marcinWITKO Marcin 47 wyższe Tomaszów Mazowiecki 629 0.066
66.00
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2093
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1909
3 Liczba kart niewykorzystanych 938
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 971
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 971
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 971
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 54
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 21
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 33
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 917
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koszcista barbara elzzzbietaKOŚCISTA Barbara Elżbieta 61 Tomaszów Mazowiecki 20 0.00218
2.18
2 dezbiec cezary tomaszDĘBIEC Cezary Tomasz 47 Tomaszów Mazowiecki 7 0.00076
0.76
3 kazzmierczyk anetaKAŹMIERCZYK Aneta 38 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00022
0.22
4 wasilewska anna agataWASILEWSKA Anna Agata 38 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00033
0.33
5 kmita krzysztofKMITA Krzysztof 44 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00044
0.44
6 nowak sebastian slzawomirNOWAK Sebastian Sławomir 44 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00033
0.33
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzuczak pawelz przemyslzawŁUCZAK Paweł Przemysław 49 Tomaszów Mazowiecki 78 0.00851
8.51
2 parada marekPARADA Marek 63 Wąwał 92 0.01003
10.03
3 walzach malzgorzata dorotaWAŁACH Małgorzata Dorota 54 Tomaszów Mazowiecki 52 0.00567
5.67
4 jablzonzski pawelzJABŁOŃSKI Paweł 23 Tomaszów Mazowiecki 38 0.00414
4.14
5 smolarek anna malzgorzataSMOLAREK Anna Małgorzata 27 Tomaszów Mazowiecki 14 0.00153
1.53
6 menke katarzyna monikaMENKE Katarzyna Monika 33 Tomaszów Mazowiecki 20 0.00218
2.18
Razem 294
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 294

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wezgrzynowski mariusz tomaszWĘGRZYNOWSKI Mariusz Tomasz 48 Tomaszów Mazowiecki 127 0.01385
13.85
2 kaczmarek ewa bozzzenaKACZMAREK Ewa Bożena 51 Tomaszów Mazowiecki 44 0.0048
4.80
3 ludwiczak monikaLUDWICZAK Monika 35 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00087
0.87
4 blzonzski slzawomir pawelzBŁOŃSKI Sławomir Paweł 48 Tomaszów Mazowiecki 9 0.00098
0.98
5 frazckowiak sylwia lidiaFRĄCKOWIAK Sylwia Lidia 47 Tomaszów Mazowiecki 11 0.0012
1.20
6 zdonek marcinZDONEK Marcin 40 Tomaszów Mazowiecki 47 0.00513
5.13
Razem 246
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 246

Lista nr 14 - KWW MARCINA WITKO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 strzezpek mariusz edwardSTRZĘPEK Mariusz Edward 51 Dąbrowa 99 0.0108
10.80
2 stanzdo stanislzaw wlzadyslzawSTAŃDO Stanisław Władysław 73 Tomaszów Mazowiecki 27 0.00294
2.94
3 sudak iwona bogumilzaSUDAK Iwona Bogumiła 51 Tomaszów Mazowiecki 24 0.00262
2.62
4 chilinzska maria jolantaCHILIŃSKA Maria Jolanta 59 Tomaszów Mazowiecki 35 0.00382
3.82
5 piotrowska iwona izabelaPIOTROWSKA Iwona Izabela 49 Tomaszów Mazowiecki 25 0.00273
2.73
6 juda ryszardJUDA Ryszard 57 Tomaszów Mazowiecki 52 0.00567
5.67
Razem 262
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 262

Lista nr 15 - KWW WSZYSCY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 borysowski konrad piotrBORYSOWSKI Konrad Piotr 28 Tomaszów Mazowiecki 32 0.00349
3.49
2 blzazzzejewska-wojtaszczyk lidiaBŁAŻEJEWSKA-WOJTASZCZYK Lidia 43 Tomaszów Mazowiecki 17 0.00185
1.85
3 tomczyk leszekTOMCZYK Leszek 60 Tomaszów Mazowiecki 9 0.00098
0.98
4 kot sylwia joannaKOT Sylwia Joanna 41 Przesiadłów 10 0.00109
1.09
5 pietras ewa bernardaPIETRAS Ewa Bernarda 57 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00044
0.44
6 osojca jaroslzawOSOJCA Jarosław 29 Ciebłowice Duże 4 0.00044
0.44
Razem 76
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 76
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2093
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2040
3 Liczba kart niewykorzystanych 1068
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 972
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 971
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 971
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 59
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 38
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 21
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 912
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajda zuzanna iwonaGAJDA Zuzanna Iwona 21 Zgierz 10 0.0011
1.10
2 borys jerzyBORYS Jerzy 43 Zgierz 4 0.00044
0.44
3 grzybowska ilona annaGRZYBOWSKA Ilona Anna 35 Emilia 1 0.00011
0.11
4 gawron jakub mateuszGAWRON Jakub Mateusz 43 Zgierz 3 0.00033
0.33
5 lzukasiewicz daniel lzukaszŁUKASIEWICZ Daniel Łukasz 33 Rawa Mazowiecka 5 0.00055
0.55
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klimczak dariuszKLIMCZAK Dariusz 38 Kaliszki 44 0.00482
4.82
2 bagienzski artur janBAGIEŃSKI Artur Jan 47 Paradyż 5 0.00055
0.55
3 olszewska grazzzyna mariannaOLSZEWSKA Grażyna Marianna 66 Skierniewice 0 0
0.00
4 dudka iwona mariaDUDKA Iwona Maria 55 Brzeziny 3 0.00033
0.33
5 koras malzgorzata mariaKORAS Małgorzata Maria 55 Skierniewice 2 0.00022
0.22
6 zzzerek janŻEREK Jan 64 Tomaszów Mazowiecki 10 0.0011
1.10
7 wojtaszek wlzodzimierzWOJTASZEK Włodzimierz 59 Smardzewice 5 0.00055
0.55
Razem 69
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 69

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszniewski bartlzomiej gabrielWIŚNIEWSKI Bartłomiej Gabriel 24 Skierniewice 2 0.00022
0.22
2 kobylinzski jakubKOBYLIŃSKI Jakub 35 Łódź 1 0.00011
0.11
3 fajkowska olga joannaFAJKOWSKA Olga Joanna 45 Łódź 1 0.00011
0.11
4 ossowicka beataOSSOWICKA Beata 51 Łódź 2 0.00022
0.22
5 piaztkowski tomasz maciejPIĄTKOWSKI Tomasz Maciej 44 Łódź 1 0.00011
0.11
6 stalmierska anna izabelaSTALMIERSKA Anna Izabela 51 Łódź 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajewski arkadiusz pawelzGAJEWSKI Arkadiusz Paweł 47 Tomaszów Mazowiecki 187 0.0205
20.50
2 nowak renata annaNOWAK Renata Anna 59 Wągry 27 0.00296
2.96
3 senejko andrzej jerzySENEJKO Andrzej Jerzy 54 Skierniewice 4 0.00044
0.44
4 kuba elzzzbieta ewaKUBA Elżbieta Ewa 52 Wałowice 6 0.00066
0.66
5 lewandowska gertruda mariaLEWANDOWSKA Gertruda Maria 41 Żarnów 5 0.00055
0.55
6 matysiak bartlzomiej krzysztofMATYSIAK Bartłomiej Krzysztof 37 Tomaszów Mazowiecki 35 0.00384
3.84
7 bujnowski tadeusz ryszardBUJNOWSKI Tadeusz Ryszard 65 Skierniewice 4 0.00044
0.44
Razem 268
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 268

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smurzynzski jaroslzaw jozzefSMURZYŃSKI Jarosław Józef 59 Łódź 11 0.00121
1.21
2 menke lech mikolzajMENKE Lech Mikołaj 68 Tomaszów Mazowiecki 13 0.00143
1.43
3 karbowiak malzgorzata stanislzawaKARBOWIAK Małgorzata Stanisława 61 Skierniewice 5 0.00055
0.55
4 iwaszkiewicz adam bogdanIWASZKIEWICZ Adam Bogdan 69 Rawa Mazowiecka 0 0
0.00
5 wiszniewska-kabat emilia malzgorzataWIŚNIEWSKA-KABAT Emilia Małgorzata 34 Łódź 1 0.00011
0.11
6 staryga jacek waldemarSTARYGA Jacek Waldemar 61 Skierniewice 0 0
0.00
7 ciesielska katarzyna karolinaCIESIELSKA Katarzyna Karolina 37 Opoczno 7 0.00077
0.77
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 panak martaPANAK Marta 39 Lipce Reymontowskie 6 0.00066
0.66
2 bartosiewicz rafalzBARTOSIEWICZ Rafał 36 Skierniewice 3 0.00033
0.33
3 klemba julia annaKLEMBA Julia Anna 36 Skierniewice 3 0.00033
0.33
4 podpora mariusz lzukaszPODPORA Mariusz Łukasz 32 Tomaszów Mazowiecki 7 0.00077
0.77
5 bies joanna agnieszkaBIES Joanna Agnieszka 33 Skierniewice 0 0
0.00
6 lewandowski tomaszLEWANDOWSKI Tomasz 27 Skierniewice 5 0.00055
0.55
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antoniak adrianANTONIAK Adrian 25 Skierniewice 8 0.00088
0.88
2 fazk andrzejFĄK Andrzej 51 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00022
0.22
3 kamocki konradKAMOCKI Konrad 27 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00066
0.66
4 plzocka ewelinaPŁOCKA Ewelina 25 Czerwonka 4 0.00044
0.44
5 salamon kalina mariaSALAMON Kalina Maria 27 Łódź 0 0
0.00
6 mikulska marlena dianaMIKULSKA Marlena Diana 22 Brzustów 0 0
0.00
7 fornalczyk patryk jacekFORNALCZYK Patryk Jacek 29 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00044
0.44
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rozg slzawomir stanislzawRÓG Sławomir Stanisław 54 Opoczno 19 0.00208
2.08
2 lewandowska malzgorzata annaLEWANDOWSKA Małgorzata Anna 54 Rokiciny Kolonia 9 0.00099
0.99
3 liszewska ewa barbaraLISZEWSKA Ewa Barbara 31 Skierniewice 4 0.00044
0.44
4 kowalski krzysztof waldemarKOWALSKI Krzysztof Waldemar 66 Drzewica 7 0.00077
0.77
5 kobylzczak pawelz piotrKOBYŁCZAK Paweł Piotr 38 Tuniki 2 0.00022
0.22
6 bartosiak-chylak anna malzgorzataBARTOSIAK-CHYLAK Anna Małgorzata 29 Sadkowice 4 0.00044
0.44
7 chachulza lzukaszCHACHUŁA Łukasz 35 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00022
0.22
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sezk adrianSĘK Adrian 21 Tomaszów Mazowiecki 21 0.0023
2.30
2 gawalzkiewicz andrzejGAWAŁKIEWICZ Andrzej 63 Skierniewice 0 0
0.00
3 trzonek lzukasz jakubTRZONEK Łukasz Jakub 33 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
4 specjalski michalz mariuszSPECJALSKI Michał Mariusz 35 Skierniewice 2 0.00022
0.22
5 zzzak karolina annaŻAK Karolina Anna 27 Brudzewice Kolonia 9 0.00099
0.99
6 ruben majaRUBEN Maja 41 Skierniewice 1 0.00011
0.11
7 blzoch ewelina annaBŁOCH Ewelina Anna 26 Wykno 0 0
0.00
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojciechowski grzegorz michalzWOJCIECHOWSKI Grzegorz Michał 58 Regnów 142 0.01557
15.57
2 wendrowska ewa beataWENDROWSKA Ewa Beata 50 Tomaszów Mazowiecki 123 0.01349
13.49
3 antkiewicz dariusz pawelzANTKIEWICZ Dariusz Paweł 49 Łódź 11 0.00121
1.21
4 salzek pawelzSAŁEK Paweł 43 Maków 17 0.00186
1.86
5 krzysztofik paulinaKRZYSZTOFIK Paulina 34 Tomaszów Mazowiecki 35 0.00384
3.84
6 ozga-flejszer beata ewaOZGA-FLEJSZER Beata Ewa 52 Skierniewice 4 0.00044
0.44
7 ciesielski janusz kazimierzCIESIELSKI Janusz Kazimierz 50 Zajączków 25 0.00274
2.74
Razem 357
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 357

Lista nr 11 - KWW AKCJA NARODOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzel edytaMANZEL Edyta 34 Skierniewice 1 0.00011
0.11
2 kulhawik arkadiusz janKULHAWIK Arkadiusz Jan 42 Mokra Prawa 1 0.00011
0.11
3 jung mariaJUNG Maria 49 Łódź 2 0.00022
0.22
4 chazdzynzski piotr eugeniuszCHĄDZYŃSKI Piotr Eugeniusz 43 Gałków Mały 0 0
0.00
5 szliwkiewicz waldemar adamŚLIWKIEWICZ Waldemar Adam 72 Dobra 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowakowski sylwesterNOWAKOWSKI Sylwester 68 Bełchatów 4 0.00044
0.44
2 wlzodarczyk miroslzawaWŁODARCZYK Mirosława 64 Wieluń 2 0.00022
0.22
3 sobczyk anna mariaSOBCZYK Anna Maria 37 Rawa Mazowiecka 4 0.00044
0.44
4 sikora wiktor kamilSIKORA Wiktor Kamil 36 Srock 0 0
0.00
5 jaszczuk marian stanislzawJASZCZUK Marian Stanisław 62 Zgierz 1 0.00011
0.11
6 piaztkowska anna anetaPIĄTKOWSKA Anna Aneta 35 Rawa Mazowiecka 2 0.00022
0.22
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 13 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gos jolanta teresaGOS Jolanta Teresa 64 Biała Rawska 1 0.00011
0.11
2 telenga wojciechTELENGA Wojciech 65 Skierniewice 1 0.00011
0.11
3 jablzonzska agnieszka katarzynaJABŁOŃSKA Agnieszka Katarzyna 30 Rawa Mazowiecka 3 0.00033
0.33
4 stefanzski marcinSTEFAŃSKI Marcin 31 Rawa Mazowiecka 1 0.00011
0.11
5 stolarczuk oleksandrSTOLARCZUK Oleksandr 21 Łódź 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2093
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2093
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1909
3 Liczba kart niewykorzystanych 937
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 972
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 972
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 967
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 967
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 48
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 17
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 31
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 919
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 witczak adrianWITCZAK Adrian 27 Tomaszów Mazowiecki 121 0.01317
13.17
2 koszarna sylwia annaKOSZARNA Sylwia Anna 41 Tomaszów Mazowiecki 23 0.0025
2.50
3 jodlzowski michalzJODŁOWSKI Michał 35 Tomaszów Mazowiecki 34 0.0037
3.70
4 rybarczyk-kwiecienz natalia agataRYBARCZYK-KWIECIEŃ Natalia Agata 40 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00054
0.54
5 kowalik krzysztof tomaszKOWALIK Krzysztof Tomasz 50 Tomaszów Mazowiecki 9 0.00098
0.98
6 krasonz lidia annaKRASOŃ Lidia Anna 48 Tomaszów Mazowiecki 19 0.00207
2.07
7 sielicka barbara annaSIELICKA Barbara Anna 53 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00065
0.65
8 sklzadowski kacper filipSKŁADOWSKI Kacper Filip 31 Tomaszów Mazowiecki 7 0.00076
0.76
9 balicki robert krzysztofBALICKI Robert Krzysztof 40 Tomaszów Mazowiecki 19 0.00207
2.07
Razem 243
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 243

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baranzski andrzejBARAŃSKI Andrzej 59 Tomaszów Mazowiecki 40 0.00435
4.35
2 gozrecki jan miroslzawGÓRECKI Jan Mirosław 62 Tomaszów Mazowiecki 1 0.00011
0.11
3 galzek julita ewaGAŁEK Julita Ewa 52 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00054
0.54
4 witek izabela mariaWITEK Izabela Maria 41 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
5 nawrocki adamNAWROCKI Adam 49 Tomaszów Mazowiecki 13 0.00141
1.41
6 mokrogulska daria magdalenaMOKROGULSKA Daria Magdalena 35 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
7 malzek hieronimMAŁEK Hieronim 80 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00022
0.22
8 dzbanek arkadiuszDZBANEK Arkadiusz 33 Tomaszów Mazowiecki 10 0.00109
1.09
9 franczak beataFRANCZAK Beata 54 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00033
0.33
Razem 74
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 74

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 poplzawska marzanna stanislzawaPOPŁAWSKA Marzanna Stanisława 51 Tomaszów Mazowiecki 72 0.00783
7.83
2 tarka dorota emiliaTARKA Dorota Emilia 50 Tomaszów Mazowiecki 31 0.00337
3.37
3 szwidzinzski bartlzomiej kamilŚWIDZIŃSKI Bartłomiej Kamil 31 Tomaszów Mazowiecki 17 0.00185
1.85
4 bazler anna lucjanaBAZLER Anna Lucjana 54 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00087
0.87
5 pieprzycki mariuszPIEPRZYCKI Mariusz 32 Tomaszów Mazowiecki 13 0.00141
1.41
6 musialz janinaMUSIAŁ Janina 62 Tomaszów Mazowiecki 18 0.00196
1.96
7 bartnik wojciech boleslzawBARTNIK Wojciech Bolesław 58 Tomaszów Mazowiecki 7 0.00076
0.76
8 jozzefowicz slzawomirJÓZEFOWICZ Sławomir 61 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00022
0.22
9 gozzdzik barbara bozzzenaGOŹDZIK Barbara Bożena 47 Tomaszów Mazowiecki 26 0.00283
2.83
Razem 194
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 194

Lista nr 16 - KWW NOWA JAKOŚĆ'18

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 witczak anna izabelaWITCZAK Anna Izabela 37 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00033
0.33
2 wezgrzynowski rafalz waldemarWĘGRZYNOWSKI Rafał Waldemar 43 Tomaszów Mazowiecki 8 0.00087
0.87
3 wozjcik andrzej tadeuszWÓJCIK Andrzej Tadeusz 52 Tomaszów Mazowiecki 0 0
0.00
4 kwarciana sandraKWARCIANA Sandra 25 Tomaszów Mazowiecki 1 0.00011
0.11
5 przybysz marta ewaPRZYBYSZ Marta Ewa 24 Tomaszów Mazowiecki 1 0.00011
0.11
6 szwinoga krzysztof ryszardŚWINOGA Krzysztof Ryszard 46 Tomaszów Mazowiecki 2 0.00022
0.22
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 17 - KWW MARCINA WITKO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przedbora elzzzbieta annaPRZEDBORA Elżbieta Anna 49 Tomaszów Mazowiecki 95 0.01034
10.34
2 pierszcinzski krzysztof wlzadyslzawPIERŚCIŃSKI Krzysztof Władysław 66 Tomaszów Mazowiecki 23 0.0025
2.50
3 storczyk malzgorzata katarzynaSTORCZYK Małgorzata Katarzyna 44 Tomaszów Mazowiecki 10 0.00109
1.09
4 rybak marcinRYBAK Marcin 43 Tomaszów Mazowiecki 75 0.00816
8.16
5 madzio edwardMADZIO Edward 53 Tomaszów Mazowiecki 14 0.00152
1.52
6 drzewoska agnieszka beataDRZEWOSKA Agnieszka Beata 47 Tomaszów Mazowiecki 25 0.00272
2.72
7 matyszewski jacekMATYSZEWSKI Jacek 53 Tomaszów Mazowiecki 47 0.00511
5.11
8 markiewicz bozzzena alicjaMARKIEWICZ Bożena Alicja 60 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00044
0.44
9 sygitowicz mikolzaj marekSYGITOWICZ Mikołaj Marek 18 Tomaszów Mazowiecki 19 0.00207
2.07
Razem 312
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 312

Lista nr 18 - KWW WSZYSCY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran kazimierzBARAN Kazimierz 53 Tomaszów Mazowiecki 40 0.00435
4.35
2 mrowinzski przemyslzaw piotrMROWIŃSKI Przemysław Piotr 38 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00054
0.54
3 borowski piotr maciejBOROWSKI Piotr Maciej 58 Tomaszów Mazowiecki 7 0.00076
0.76
4 gasyna monika sylwiaGASYNA Monika Sylwia 24 Tomaszów Mazowiecki 6 0.00065
0.65
5 janas-pawlzowska ilona malzgorzataJANAS-PAWŁOWSKA Ilona Małgorzata 35 Tomaszów Mazowiecki 1 0.00011
0.11
6 flejterski artur grzegorzFLEJTERSKI Artur Grzegorz 51 Tomaszów Mazowiecki 4 0.00044
0.44
7 andryszkiewicz agnieszka malzgorzataANDRYŚKIEWICZ Agnieszka Małgorzata 42 Tomaszów Mazowiecki 10 0.00109
1.09
8 krzysztofik anna bogumilzaKRZYSZTOFIK Anna Bogumiła 54 Tomaszów Mazowiecki 5 0.00054
0.54
9 szulc grzegorz janSZULC Grzegorz Jan 65 Tomaszów Mazowiecki 3 0.00033
0.33
Razem 81
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 81