Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 8 976
Wyborców 7 409
Obwodów 10
 • Wybory do Rady Miejskiej w Nałęczowie
 • Wybory Burmistrza Nałęczowa
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Burmistrza
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 SP ZOZ w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7 Nałęczów stały Tak Nałęczów ulice: Michała Elwira Andriollego, Armatnia Góra, Brzozy, Heleny i Kazimierza Dulębów, Głębocznica, Kolejowa, Modrzewiowa, Faustyny Morzyckiej, Fortunata Nowickiego, Pałuby, Partyzantów, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Słoneczna, Henryka Sienkiewicza, Spółdzielcza, Andrzeja Struga, Marii Świtalskiej, Jana Witkiewicza, Stefana Żeromskiego.
2 Liceum Plastyczne w Nałęczowie, ul. Lipowa 30 Nałęczów stały Tak Nałęczów ulice: Bochotnica, Cynkowska, Graniczna, Grzegorza Wójcika, Polna, Łąkowa, Słowicza, Wojciechowska. Bochotnica Kolonia, Cynków
3 CSW "Energetyk" w Nałęczowie, ul. Paderewskiego 10 Nałęczów stały Tak Nałęczów ulice: Batalionów Chłopskich, Charz A, Zygmunta Chmielewskiego, Bartosza Głowackiego, Harcerska, Kamieniak, Klonowa, Kombatanów, Wacława Lasockiego, Piaskowa, Ignacego Paderewskiego, Różana, Tadeusza Sołdka, Spacerowa, Wiejska, Henryka Wiercieńskiego, Chruszczów Kolonia
4 Nałęczowski Ośrodek Kultury w Nałęczowie, ul. Lipowa 6 Nałęczów stały Tak Nałęczów ulice: Fryderyka Chopina, Aleja Grabowa, Michała Górskiego, Aleja Kasztanowa, Tadeusza Kościuszki, Lipowa, Leśna, Aleja Stanisława Małachowskiego, 1 - go Maja, Bolesława Prusa, Przesmyk, Powstańców 1863 r. , Ewy Szelburg-Zarembiny, Strzelce
5 Szkoła Podstawowa w Drzewcach, 82A Drzewce Kol. stały Nie Drzewce Kolonia
6 Remiza OSP w Drzewcach, 60 Drzewce stały Nie Drzewce
7 Szkoła Podstawowa w Sadurkach, 106 Sadurki stały Tak Sadurki
8 Szkoła Podstawowa w Czesławicach, 13 Czesławice stały Nie Czesławice, Ludwinów
9 Szkoła Podstawowa w Piotrowicach, 107 Piotrowice stały Tak Paulinów, Piotrowice
10 Remiza OSP w Bronicach, 12 Bronice stały Nie Bronice, Bronice Kolonia

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Nałęczów-osiedle Staromiejskie ulice/aleje: M. E. Andriollego, Armatnia Góra, Z. Chmielewskiego, F. Chopina, B. Głowackiego, Grabowa, M. Górskiego, Kasztanowa, Klonowa, T. Kościuszki, W. Lasockiego, Lipowa, Leśna, St. Małachowskiego, I. Paderewskiego, 1 - go Maja, B. Prusa, Przesmyk, Różana, Spółdzielcza, A. Struga, S. Żeromskiego, E. Szelburg-Zarembiny. 1 461 5 5
0.0000020000Nr 2 Nałęczów (część osiedla "Na Wzgórzu") ulice: Kolejowa, Modrzewiowa, F. Nowickiego, Głębocznica, F. Morzyckiej, M. Świtalskiej 1 579 4 4
0.0000030000Nr 3 Nałęczów (część osiedla "Na Wzgórzu") ulica Partyzantów 1 489 5 5
0.0000040000Nr 4 Nałęczów (cz. Osiedla "Na Wzgórzu" i osiedle Dulębów) ulice: Brzozy, J. Witkiewicza, Pałuby, St. A. Poniatowskiego, H. i K. Dulębów, H. Sienkiewicza 1 353 5 5
0.0000050000Nr 5 Nałęczów (sołectwo Bochotnica) ulice: Bochotnica, Polna, Graniczna, Łąkowa, Cynkowska, Wojciechowska, G. Wójcika, Słowicza. 1 471 3 3
0.0000060000Nr 6 Nałęczów (sołectwa Charz "A" i Charz "B") ulice: Harcerska, Charz "A", Piaskowa, Spacerowa, Wiejska, Powstańców 1863 r. 1 487 6 6
0.0000070000Nr 7 Nałęczów (sołectwa Chruszczów, Nałęczów Kolonia) ulice: Kamieniak, H. Wiercieńskiego, Batalionów Chłopskich, Kombatantów, T. Sołdka, Słoneczna; sołectwo: Chruszczów-Kolonia. 1 422 4 4
0.0000080000Nr 8 sołectwo: Drzewce Kolonia 1 585 4 4
0.0000090000Nr 9 sołectwo: Drzewce 1 486 3 3
0.0000100000Nr 10 sołectwa: Bronice i Bronice-Kolonia 1 329 3 3
0.0000110000Nr 11 sołectwa: Piotrowice i Paulinów 1 635 6 6
0.0000120000Nr 12 sołectwa: Czesławice i Ludwinów 1 582 2 2
0.0000130000Nr 13 sołectwo Strzelce 1 366 4 4
0.0000140000Nr 14 sołectwo Sadurki 1 722 5 5
0.0000150000Nr 15 sołectwa: Antopol, Cynków i Bochotnica-Kolonia 1 442 4 4
Podsumowanie 15 7 409 63 63

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO GMINY - WSPÓLNY CEL KWW DOBRO GMINY - WSPÓLNY CEL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ I MÓJ NAŁĘCZÓW KWW TWÓJ I MÓJ NAŁĘCZÓW 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJDZIE NOWE KWW PRZYJDZIE NOWE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BROŃMY SIĘ RAZEM KWW BROŃMY SIĘ RAZEM 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
4 TOMASIAK Piotr 42 średnie KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Nałęczów
3 PARDYKA Wiesław Józef 41 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW Sadurki
5 TRUMIŃSKI Wiesław 72 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJDZIE NOWE Nałęczów
1 ĆWIEK Andrzej Roman 57 wyższ KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO GMINY - WSPÓLNY CEL Nałęczów
2 JAROSIŃSKI Wiesław 51 wyższe techniczne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ I MÓJ NAŁĘCZÓW Nałęczów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 462 284 284 61.47% 0.06147
283 99.65% 0.09965
Tak
2 579 336 336 58.03% 0.05803
325 96.73% 0.09673
Tak
3 489 294 295 60.33% 0.06033
290 98.31% 0.09831
Tak
4 353 236 231 65.44% 0.06544
226 97.84% 0.09784
Tak
5 475 314 315 66.32% 0.06632
310 98.41% 0.09841
Tak
6 489 308 310 63.39% 0.06339
309 99.68% 0.09968
Tak
7 422 243 243 57.58% 0.05758
240 98.77% 0.09877
Tak
8 588 313 313 53.23% 0.05323
310 99.04% 0.09904
Tak
9 489 268 268 54.81% 0.05481
263 98.13% 0.09813
Tak
10 329 189 189 57.45% 0.05745
187 98.94% 0.09894
Tak
11 640 340 340 53.13% 0.05313
339 99.71% 0.09971
Tak
12 583 282 282 48.37% 0.04837
275 97.52% 0.09752
Tak
13 370 244 244 65.95% 0.06595
240 98.36% 0.09836
Tak
14 722 424 424 58.73% 0.05873
420 99.06% 0.09906
Tak
15 444 228 228 51.35% 0.05135
221 96.93% 0.09693
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 17 1 0.40% 0.0004
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 594 9 14.02% 0.01402
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO GMINY - WSPÓLNY CEL 938 14 22.13% 0.02213
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ I MÓJ NAŁĘCZÓW 1 151 15 27.16% 0.02716
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJDZIE NOWE 229 9 5.40% 0.0054
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW 1 293 14 30.51% 0.03051
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BROŃMY SIĘ RAZEM 16 1 0.38% 0.00038

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 17 1 0 0.40% 0.0004
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 594 9 1 14.02% 0.01402
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO GMINY - WSPÓLNY CEL 938 14 4 22.13% 0.02213
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ I MÓJ NAŁĘCZÓW 1 151 15 5 27.16% 0.02716
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJDZIE NOWE 229 9 0 5.40% 0.0054
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW 1 293 14 5 30.51% 0.03051
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BROŃMY SIĘ RAZEM 16 1 0 0.38% 0.00038

Rada Miejska w Nałęczowie - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 ZUBRZYCKI Michał Tadeusz 66 23.32% 0.02332
Nie
1 15 15 SAMOŃ-DRZEWICKA Monika Anna 50 17.67% 0.01767
Nie
1 16 16 OSUCH Elżbieta Anna 29 10.25% 0.01025
Nie
1 17 17 MAZUREK Andrzej 22 7.77% 0.00777
Nie
1 18 18 SZKOŁA Grzegorz Władysław 116 40.99% 0.04099
Tak
2 15 15 OLSZTA Barbara 88 27.08% 0.02708
Nie
2 16 16 ADAMCZYK Tadeusz 92 28.31% 0.02831
Nie
2 17 17 MACIĄŻEK Agnieszka 49 15.08% 0.01508
Nie
2 18 18 SOŁDEK Jerzy Michał 96 29.54% 0.02954
Tak
3 10 10 SZYMCZYK Agnieszka Anna 62 21.38% 0.02138
Nie
3 15 15 GÓRALSKI Leszek Tadeusz 41 14.14% 0.01414
Nie
3 16 16 DEPTA Andrzej Krzysztof 113 38.97% 0.03897
Tak
3 17 17 MŁYNARCZYK Lech Andrzej 3 1.03% 0.00103
Nie
3 18 18 TUPAJ Waldemar 71 24.48% 0.02448
Nie
4 10 10 SOŁDAJ Teresa 43 19.03% 0.01903
Nie
4 15 15 KAMOLA Roman Lech 76 33.63% 0.03363
Tak
4 16 16 GOMÓŁKA Alina Maria 32 14.16% 0.01416
Nie
4 17 17 RADOMSKI Jarosław Marian 10 4.42% 0.00442
Nie
4 18 18 WOŚ Leszek Zbigniew 65 28.76% 0.02876
Nie
5 15 15 BORKOWSKA Urszula Maria 95 30.65% 0.03065
Nie
5 16 16 GRONKOWSKI Marcin Jan 36 11.61% 0.01161
Nie
5 18 18 WILK Jacek Andrzej 179 57.74% 0.05774
Tak
6 2 2 LEWANDOWSKI Jarosław 17 5.50% 0.0055
Nie
6 10 10 MIELKO Karolina Teresa 22 7.12% 0.00712
Nie
6 15 15 PIETRZNIAK Mirosława Jadwiga 41 13.27% 0.01327
Nie
6 16 16 MUCIEK Krzysztof 126 40.78% 0.04078
Tak
6 17 17 JAROSIŃSKI Paweł Mariusz 45 14.56% 0.01456
Nie
6 18 18 PECIO Bogdan Jan 58 18.77% 0.01877
Nie
7 10 10 TOMASIAK Piotr 63 26.25% 0.02625
Nie
7 15 15 PACIEJEWSKA Joanna Elżbieta 47 19.58% 0.01958
Nie
7 16 16 MACIĄŻEK Jarosław 83 34.58% 0.03458
Tak
7 18 18 WARTACZ Jarosław Adam 47 19.58% 0.01958
Nie
8 10 10 PACIEJEWSKI Andrzej 79 25.48% 0.02548
Nie
8 15 15 FRANCZAK-KOPIŃSKA Małgorzata 40 12.90% 0.0129
Nie
8 16 16 PYŚNIAK Jerzy 108 34.84% 0.03484
Tak
8 18 18 PYŚNIAK Monika 83 26.77% 0.02677
Nie
9 15 15 GRZEGORCZYK Bożena Katarzyna 55 20.91% 0.02091
Nie
9 16 16 PAWŁOCIK Wojciech Paweł 148 56.27% 0.05627
Tak
9 18 18 MAŁOCHA Joanna 60 22.81% 0.02281
Nie
10 10 10 BEDNARCZYK Grzegorz 69 36.90% 0.0369
Nie
10 15 15 GŁOS Marta Antonina 94 50.27% 0.05027
Tak
10 16 16 KRUK Maria Danuta 24 12.83% 0.01283
Nie
11 10 10 PSZCZOŁA Grzegorz 88 25.96% 0.02596
Tak
11 15 15 DEPTA Elżbieta Barbara 82 24.19% 0.02419
Nie
11 16 16 MAZUREK Zbigniew Jan 40 11.80% 0.0118
Nie
11 17 17 REJMAK Edyta Sylwia 45 13.27% 0.01327
Nie
11 18 18 STELMASZCZUK Joanna Karolina 68 20.06% 0.02006
Nie
11 19 19 SOŁYGA Marian 16 4.72% 0.00472
Nie
12 16 16 MROZEK Elżbieta Bożena 65 23.64% 0.02364
Nie
12 18 18 KOZAK Adam 210 76.36% 0.07636
Tak
13 15 15 MATYSIAK Robert Artur 84 35.00% 0.035
Tak
13 16 16 KUŚ Marcin 77 32.08% 0.03208
Nie
13 17 17 BUREK Marian Stanisław 28 11.67% 0.01167
Nie
13 18 18 REJMAK-DUŃSKA Danuta 51 21.25% 0.02125
Nie
14 10 10 GÓRNIAK Mateusz 102 24.29% 0.02429
Nie
14 15 15 KRZEWIŃSKI Tadeusz 63 15.00% 0.015
Nie
14 16 16 REJMAK Wiesław Lech 102 24.29% 0.02429
Nie
14 17 17 CABOŃ Piotr 20 4.76% 0.00476
Nie
14 18 18 PACHOLIK Małgorzata Iwona 133 31.67% 0.03167
Tak
15 15 15 PIECH Szczepan Przemysław 82 37.10% 0.0371
Tak
15 16 16 WILCZEK Joanna 76 34.39% 0.03439
Nie
15 17 17 KUŚ Piotr Łukasz 7 3.17% 0.00317
Nie
15 18 18 GORAL Izabela 56 25.34% 0.02534
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 ĆWIEK Andrzej Roman 57 wyższ Nałęczów, 810 18.98 Nie
2 JAROSIŃSKI Wiesław 51 wyższe techniczne Nałęczów, 1 364 31.96 Druga tura
3 PARDYKA Wiesław Józef 41 wyższe Sadurki, 1 490 34.91 Druga tura
4 TOMASIAK Piotr 42 średnie Nałęczów, 562 13.17 Nie
5 TRUMIŃSKI Wiesław 72 średnie Nałęczów, 42 0.98 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 SP ZOZ w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7 Nałęczów stały 1 564 956 945 60.42% 0.06042
937 99.15%
2 Liceum Plastyczne w Nałęczowie, ul. Lipowa 30 Nałęczów stały 919 542 542 58.98% 0.05898
537 99.08%
3 CSW "Energetyk" w Nałęczowie, ul. Paderewskiego 10 Nałęczów stały 723 425 426 58.92% 0.05892
422 99.06%
4 Nałęczowski Ośrodek Kultury w Nałęczowie, ul. Lipowa 6 Nałęczów stały 877 571 571 65.11% 0.06511
569 99.65%
5 Szkoła Podstawowa w Drzewcach, 82A Drzewce Kol. stały 588 313 313 53.23% 0.05323
311 99.36%
6 Remiza OSP w Drzewcach, 60 Drzewce stały 489 269 269 55.01% 0.05501
267 99.26%
7 Szkoła Podstawowa w Sadurkach, 106 Sadurki stały 722 424 424 58.73% 0.05873
421 99.29%
8 Szkoła Podstawowa w Czesławicach, 13 Czesławice stały 583 282 282 48.37% 0.04837
279 98.94%
9 Szkoła Podstawowa w Piotrowicach, 107 Piotrowice stały 640 340 340 53.13% 0.05313
338 99.41%
10 Remiza OSP w Bronicach, 12 Bronice stały 329 189 188 57.14% 0.05714
187 99.47%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 JAROSIŃSKI Wiesław 51 wyższe techniczne Nałęczów, 1888 49.96 Nie
2 PARDYKA Wiesław Józef 41 wyższe Sadurki, 1891 50.04 Tak

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych PARDYKA Wiesław Józef Głosów ważnych oddanych na kandydatów JAROSIŃSKI Wiesław
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 SP ZOZ w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7 Nałęczów 841 405 48.16% 0.04816
51.84% 436
2 Liceum Plastyczne w Nałęczowie, ul. Lipowa 30 Nałęczów 500 265 53.00% 0.053
47.00% 235
3 CSW "Energetyk" w Nałęczowie, ul. Paderewskiego 10 Nałęczów 377 125 33.16% 0.03316
66.84% 252
4 Nałęczowski Ośrodek Kultury w Nałęczowie, ul. Lipowa 6 Nałęczów 503 174 34.59% 0.03459
65.41% 329
5 Szkoła Podstawowa w Drzewcach, 82A Drzewce Kol. 235 94 40.00% 0.04
60.00% 141
6 Remiza OSP w Drzewcach, 60 Drzewce 213 82 38.50% 0.0385
61.50% 131
7 Szkoła Podstawowa w Sadurkach, 106 Sadurki 442 361 81.67% 0.08167
18.33% 81
8 Szkoła Podstawowa w Czesławicach, 13 Czesławice 263 185 70.34% 0.07034
29.66% 78
9 Szkoła Podstawowa w Piotrowicach, 107 Piotrowice 267 122 45.69% 0.04569
54.31% 145
10 Remiza OSP w Bronicach, 12 Bronice 138 78 56.52% 0.05652
43.48% 60

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 SP ZOZ w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7 Nałęczów stały 1562 845 846 54.16% 0.05416
841 99.41%
2 Liceum Plastyczne w Nałęczowie, ul. Lipowa 30 Nałęczów stały 914 507 507 55.47% 0.05547
500 98.62%
3 CSW "Energetyk" w Nałęczowie, ul. Paderewskiego 10 Nałęczów stały 723 380 381 52.70% 0.0527
377 98.95%
4 Nałęczowski Ośrodek Kultury w Nałęczowie, ul. Lipowa 6 Nałęczów stały 873 505 505 57.85% 0.05785
503 99.60%
5 Szkoła Podstawowa w Drzewcach, 82A Drzewce Kol. stały 585 235 235 40.17% 0.04017
235 100.00%
6 Remiza OSP w Drzewcach, 60 Drzewce stały 489 215 215 43.97% 0.04397
213 99.07%
7 Szkoła Podstawowa w Sadurkach, 106 Sadurki stały 723 446 446 61.69% 0.06169
442 99.10%
8 Szkoła Podstawowa w Czesławicach, 13 Czesławice stały 585 264 264 45.13% 0.04513
263 99.62%
9 Szkoła Podstawowa w Piotrowicach, 107 Piotrowice stały 633 268 268 42.34% 0.04234
267 99.63%
10 Remiza OSP w Bronicach, 12 Bronice stały 329 138 138 41.95% 0.04195
138 100.00%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 8 976 7 409 10 1