Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 865
Wyborców 3 143
Obwodów 6
 • Wybory do Rady Gminy Jabłoń
 • Wybory Wójta Gminy Jabłoń
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu, ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3 Jabłoń stały Tak Miejscowości: Jabłoń Kudry Wantopol
2 Szkoła Podstawowa w Gęsi, 165 Gęś stały Nie Miejscowości: Gęś Łubno
3 Szkoła Podstawowa im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie, 44 Kolano-Kolonia stały Nie Miejscowości: Kolano, Holendernia, Kolano-Kolonia
4 Szkoła Podstawowa w Paszenkach, 78 Paszenki stały Nie Miejscowości: Paszenki Puchowa Góra
5 Dom Pomocy Społecznej w Kalince, 12 - 13 Kalinka stały Tak Miejsowość Kalinka i Dom Pomocy Społecznej w Kalince
6 Szkoła Podstawowa w Dawidach, 56 Dawidy stały Tak Miejscowość Dawidy

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Dawidy (część) od nr domu 7 do nr domu 52 1 175 1 1
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Dawidy (część) od nr domu 1 do nr domu 6, od nr domu 53 do końca 1 187 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Gęś (część) od nr domu 38 do nr domu 129, oraz nr domu 226 i 228 1 197 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Gęś (część) od nr domu 130 do nr domu 225 1 203 2 2
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Gęś (część) od nr domu 1 do nr domu 37 Sołectwo Łubno 1 168 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Kalinka 1 266 1 1
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Kolano Sołectwo Holendernia 1 271 3 3
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Kolano – Kolonia 1 170 2 2
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Paszenki (część) od nr domu 79 do końca Sołectwo Puchowa Góra 1 186 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Paszenki (część) od nr domu 1 do nr domu 78 1 201 3 3
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Kudry Sołectwo Wantopol 1 145 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Jabłoń (część) ul. J. Tokarskiej, ul. Kościelna, ul. T. Kościuszki, ul. Krótka, ul. Lipowa, ul. Pogodna, ul. A. Zamoyskiego od nr domu 1 do nr domu 9C, nr 11, 13, 15, 17, 19, 21 1 279 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Jabłoń (część) ul. 3 Maja, ul. Świerkowa, ul. Jaśminowa, Jabłoń nr domu 16, 17, 18, ul. A. Zamoyskiego nr domu 10, 12, 14, 14A, 16, 18, 20 od nr domu 22 do nr domu 61, nr domu 63, 65, 67, 69 1 298 4 4
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Jabłoń (część) ul. Klonowa, ul. A. Zamoyskiego nr domu 62, 64, 66, 68, od nr domu 70 do końca, ul. Polna od nr domu 1 do nr domu 8 oraz nr domu 10 Jabłoń od nr domu 1 do nr domu 15 1 208 3 3
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Jabłoń (część) ul. Polna, nr domu 9, oraz od nr domu 11 do końca ul. Zielona, ul. Sosnowa, Jabłoń od nr domu 19 do końca 1 189 2 2
Podsumowanie 15 3 143 33 33

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 8
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNA INICJATYWA KWW LOKALNA INICJATYWA 1 1 1 3
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ KWW ROZWÓJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 ŁOBEJKO Dariusz 42 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Jabłoń

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Bez głosowania Nie
2 363 109 109 30.03% 0.03003
106 97.25% 0.09725
Tak
3 197 109 110 55.84% 0.05584
108 98.18% 0.09818
Tak
4 203 128 127 62.56% 0.06256
118 92.91% 0.09291
Tak
5 168 85 85 50.60% 0.0506
83 97.65% 0.09765
Tak
6 Bez głosowania Nie
7 271 141 141 52.03% 0.05203
137 97.16% 0.09716
Tak
8 170 93 93 54.71% 0.05471
90 96.77% 0.09677
Tak
9 186 125 125 67.20% 0.0672
122 97.60% 0.0976
Tak
10 201 112 112 55.72% 0.05572
109 97.32% 0.09732
Tak
11 145 80 80 55.17% 0.05517
79 98.75% 0.09875
Tak
12 279 161 159 56.99% 0.05699
150 94.34% 0.09434
Tak
13 298 158 158 53.02% 0.05302
156 98.73% 0.09873
Tak
14 209 137 137 65.55% 0.06555
131 95.62% 0.09562
Tak
15 189 102 102 53.97% 0.05397
100 98.04% 0.09804
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 315 8 21.16% 0.02116
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 317 9 21.29% 0.02129
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNA INICJATYWA 138 3 9.27% 0.00927
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ 699 12 46.94% 0.04694
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA 20 1 1.34% 0.00134

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 315 8 1 21.16% 0.02116
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 317 9 4 21.29% 0.02129
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNA INICJATYWA 138 3 2 9.27% 0.00927
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ 699 12 8 46.94% 0.04694
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA 20 1 0 1.34% 0.00134

Rada Gminy Jabłoń - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 17 17 KOWALCZUK Łukasz Krzysztof Bez głosowania Tak
2 2 2 SAK Mateusz Piotr 39 36.79% 0.03679
Nie
2 17 17 KUNISZYK Agnieszka Maria 67 63.21% 0.06321
Tak
3 10 10 JEŻOWSKI Michał 53 49.07% 0.04907
Nie
3 17 17 GARMOL Roman Paweł 55 50.93% 0.05093
Tak
4 10 10 HUT Radosław 25 21.19% 0.02119
Nie
4 17 17 NIEŚCIORUK Magdalena 93 78.81% 0.07881
Tak
5 2 2 MAKARUK Daniel 34 40.96% 0.04096
Nie
5 10 10 DUDA Krystian Grzegorz 49 59.04% 0.05904
Tak
6 10 10 NICZYPORUK Paweł Bez głosowania Tak
7 2 2 DRABKO Henryk 48 35.04% 0.03504
Nie
7 10 10 ZIENIEWICZ Zbigniew Piotr 30 21.90% 0.0219
Nie
7 17 17 ABRAMCZUK-SAK Diana Emilia 59 43.07% 0.04307
Tak
8 2 2 KARUSIK Tomasz 35 38.89% 0.03889
Nie
8 10 10 JOŚKO Henryk 55 61.11% 0.06111
Tak
9 2 2 SIKORA Tomasz 64 52.46% 0.05246
Tak
9 17 17 JARMOSZEWSKA Sylwia 58 47.54% 0.04754
Nie
10 2 2 TRUBAJ Wiesław 38 34.86% 0.03486
Nie
10 10 10 PRZYSTUPA Zdzisław 18 16.51% 0.01651
Nie
10 17 17 ZIEŃCZUK Marzena 53 48.62% 0.04862
Tak
11 10 10 LEWCZUK Michał 53 67.09% 0.06709
Tak
11 17 17 CHILIMONIUK Tadeusz 26 32.91% 0.03291
Nie
12 16 16 JAGIELSKA Sylwia Justyna 31 20.67% 0.02067
Nie
12 17 17 BYCZKOWSKA Lidia 119 79.33% 0.07933
Tak
13 10 10 WELIK Małgorzata 34 21.79% 0.02179
Nie
13 16 16 KAMOLA Magdalena Małgorzata 55 35.26% 0.03526
Tak
13 17 17 WOŁOS Bożena 47 30.13% 0.03013
Nie
13 18 18 PTASZNIK Marian 20 12.82% 0.01282
Nie
14 2 2 KULIKOWSKA Marta Maria 29 22.14% 0.02214
Nie
14 16 16 JANUSZKO Adam Paweł 52 39.69% 0.03969
Tak
14 17 17 KACZAN Jolanta Katarzyna 50 38.17% 0.03817
Nie
15 2 2 ZIENIEWICZ Elżbieta 28 28.00% 0.028
Nie
15 17 17 KACZAN Adam Zbysław 72 72.00% 0.072
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy za % głosów za Głosy przeciw Wybrany
1 ŁOBEJKO Dariusz 42 Wyższe Jabłoń, 1386 82.65% 291 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu, ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3 Jabłoń stały 1 120 638 638 56.96% 0.05696
625 97.96%
2 Szkoła Podstawowa w Gęsi, 165 Gęś stały 568 322 322 56.69% 0.05669
310 96.27%
3 Szkoła Podstawowa im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie, 44 Kolano-Kolonia stały 441 234 234 53.06% 0.05306
226 96.58%
4 Szkoła Podstawowa w Paszenkach, 78 Paszenki stały 387 237 237 61.24% 0.06124
235 99.16%
5 Dom Pomocy Społecznej w Kalince, 12 - 13 Kalinka stały 266 72 72 27.07% 0.02707
71 98.61%
6 Szkoła Podstawowa w Dawidach, 56 Dawidy stały 363 212 212 58.40% 0.0584
210 99.06%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 3 865 3 143 6 1