Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 8

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej lokal Szkoły Podstawowej, 63 Leśce
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Leśce
Liczba mieszkańców 540
Liczba wyborców 438
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Gminy Garbów 15
Rady Powiatu w Lublinie 3
Sejmiku Województwa Lubelskiego 2

Protokoły

  • Wybory Rady Gminy Garbów) - Okręg nr 15
  • Wybory Rady Powiatu w Lublinie) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Wójta Gminy Garbów
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Garbów) - Okręg nr 15
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 440
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 440
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 396
3 Liczba kart niewykorzystanych 136
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 259
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 259
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 5
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 260
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 260
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 257
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
10 kulikowski dariuszKULIKOWSKI Dariusz 49 Karolin 43 0.01673
16.73
15 grabarz bozzzena jadwigaGRABARZ Bożena Jadwiga 48 Leśce 214 0.08327
83.27
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Lublinie) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 440
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 442
3 Liczba kart niewykorzystanych 184
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 259
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 5
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 259
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 259
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 248
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozjcik robert slzawomirWÓJCIK Robert Sławomir 54 Garbów 37 0.01492
14.92
2 prazzzmo dariusz cezaryPRAŻMO Dariusz Cezary 45 Smugi 8 0.00323
3.23
3 pietrak grazzzyna mariaPIETRAK Grażyna Maria 49 Moszna 1 0.0004
0.40
4 banaszek karolinaBANASZEK Karolina 26 Bogucin 12 0.00484
4.84
5 kaminzska anna dorotaKAMIŃSKA Anna Dorota 43 Przybysławice 5 0.00202
2.02
6 czubak jan ludwikCZUBAK Jan Ludwik 71 Panieńszczyzna 0 0
0.00
Razem 63
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 63

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koziolz grzegorz piotrKOZIOŁ Grzegorz Piotr 53 Piotrawin 32 0.0129
12.90
2 leszek malzgorzataLESZEK Małgorzata 50 Zagrody 25 0.01008
10.08
3 kawecka grazzzynaKAWECKA Grażyna 60 Snopków 2 0.00081
0.81
4 niedbalza zdzislzaw marianNIEDBAŁA Zdzisław Marian 55 Garbów 100 0.04032
40.32
5 szymczyk alicjaSZYMCZYK Alicja 50 Karolin 9 0.00363
3.63
6 gorczyca kazimierz robertGORCZYCA Kazimierz Robert 62 Dąbrowica 1 0.0004
0.40
Razem 169
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 169

Lista nr 13 - KWW POWIAT LUBELSKI 2018

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozjcik teresa halinaWÓJCIK Teresa Halina 60 Smugi 4 0.00161
1.61
2 milanowski jacek robertMILANOWSKI Jacek Robert 41 Panieńszczyzna 0 0
0.00
3 koszcianzczuk zbigniew krzysztofKOŚCIAŃCZUK Zbigniew Krzysztof 65 Garbów 4 0.00161
1.61
4 ganzska beataGAŃSKA Beata 42 Kawka 1 0.0004
0.40
5 brzostowska-prazzzmo paulina annaBRZOSTOWSKA-PRAŻMO Paulina Anna 38 Wola Niemiecka 2 0.00081
0.81
6 cios eugeniuszCIOS Eugeniusz 59 Panieńszczyzna 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 14 - KWW SAMORZĄDNI.PL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrecki krzysztofGÓRECKI Krzysztof 62 Moszna 1 0.0004
0.40
2 kowalczyk annaKOWALCZYK Anna 27 Bogucin 0 0
0.00
3 smolak grzegorzSMOLAK Grzegorz 34 Wola Przybysławska 4 0.00161
1.61
4 weinberger joanna malzgorzataWEINBERGER Joanna Małgorzata 32 Snopków 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 440
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 397
3 Liczba kart niewykorzystanych 139
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 259
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 5
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 259
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 259
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 23
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 236
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kapusta grzegorz krzysztofKAPUSTA Grzegorz Krzysztof 51 Ryki 4 0.00169
1.69
2 rzetelski piotr slzawomirRZETELSKI Piotr Sławomir 49 Baranów 8 0.00339
3.39
3 kos marekKOS Marek 49 Kraśnik 0 0
0.00
4 dudziak henryk jozzefDUDZIAK Henryk Józef 70 Bychawa 0 0
0.00
5 smolarz henryk jozzefSMOLARZ Henryk Józef 49 Dys 34 0.01441
14.41
6 szyszko grzegorz stanislzawSZYSZKO Grzegorz Stanisław 44 Lubartów 1 0.00042
0.42
7 dec agnieszkaDEC Agnieszka 41 Opole Lubelskie 1 0.00042
0.42
8 sobonz henryk jerzySOBOŃ Henryk Jerzy 65 Puławy 0 0
0.00
9 olszak anna monikaOLSZAK Anna Monika 42 Radawczyk Drugi 3 0.00127
1.27
10 szklarczyk marta kazimieraSZKLARCZYK Marta Kazimiera 55 Kaznów-Kolonia 0 0
0.00
11 kamola hanna elzzzbietaKAMOLA Hanna Elżbieta 46 Puławy 0 0
0.00
12 misiaszek magdalenaMISIASZEK Magdalena 31 Józefin 1 0.00042
0.42
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 babisz krzysztofBABISZ Krzysztof 54 Kraśnik 3 0.00127
1.27
2 nakonieczny pawelz krzysztofNAKONIECZNY Paweł Krzysztof 54 Gołąb 3 0.00127
1.27
3 glzadysz krzysztof andrzejGŁADYSZ Krzysztof Andrzej 60 Marysin 3 0.00127
1.27
4 lisowska anna elizaLISOWSKA Anna Eliza 33 Jakubowice Konińskie 1 0.00042
0.42
5 fert jozzef franciszekFERT Józef Franciszek 73 Lublin 0 0
0.00
6 kalinowski andrzej boleslzawKALINOWSKI Andrzej Bolesław 64 Opole Lubelskie 0 0
0.00
7 guz sylwia stanislzawaGUZ Sylwia Stanisława 38 Lubartów 2 0.00085
0.85
8 rozpezdowska agnieszka milenaROZPĘDOWSKA Agnieszka Milena 30 Góry 1 0.00042
0.42
9 lipnicki wojciech bogdanLIPNICKI Wojciech Bogdan 54 Dęblin 0 0
0.00
10 fatyga katarzynaFATYGA Katarzyna 44 Ćmiłów 3 0.00127
1.27
11 dunia adam tomaszDUNIA Adam Tomasz 49 Wylągi 0 0
0.00
12 stefanek lillaSTEFANEK Lilla 48 Poniatowa 0 0
0.00
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czerniak jacek andrzejCZERNIAK Jacek Andrzej 54 Lublin 0 0
0.00
2 zlzomaniec miroslzaw dariuszZŁOMANIEC Mirosław Dariusz 65 Motycz Józefin 0 0
0.00
3 wicha beataWICHA Beata 49 Łęka 1 0.00042
0.42
4 pielaszkiewicz annaPIELASZKIEWICZ Anna 42 Kraśnik 0 0
0.00
5 kasprzak adam krzysztofKASPRZAK Adam Krzysztof 62 Kłoczew 0 0
0.00
6 knap rafalzKNAP Rafał 40 Janów Lubelski 0 0
0.00
7 kornacki krzysztof marianKORNACKI Krzysztof Marian 69 Kozłówka 0 0
0.00
8 kaminzski henrykKAMIŃSKI Henryk 65 Poniatowa 0 0
0.00
9 siemion-dudek monika elzzzbietaSIEMION-DUDEK Monika Elżbieta 72 Dys 0 0
0.00
10 chylinzski tomasz grzegorzCHYLIŃSKI Tomasz Grzegorz 43 Świdniczek 0 0
0.00
11 lzabarewicz anna mariaŁABAREWICZ Anna Maria 62 Lublin 0 0
0.00
12 sadurska malzgorzata elzzzbietaSADURSKA Małgorzata Elżbieta 50 Opole Lubelskie 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 warzocha tomasz piotrWARZOCHA Tomasz Piotr 34 Kraśnik 2 0.00085
0.85
2 kasza joanna edytaKASZA Joanna Edyta 40 Wyżnica 0 0
0.00
3 sypianzski jakubSYPIAŃSKI Jakub 29 Puławy 0 0
0.00
4 rebejko jolantaREBEJKO Jolanta 35 Kraśnik 0 0
0.00
5 koziolz maciej pawelzKOZIOŁ Maciej Paweł 31 Wilkołaz Drugi 1 0.00042
0.42
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olejnicki tomasz antoniOLEJNICKI Tomasz Antoni 65 Zarzeka 2 0.00085
0.85
2 robak adam antoniROBAK Adam Antoni 52 Walentynów 0 0
0.00
3 gajda arkadiuszGAJDA Arkadiusz 29 Kurów 6 0.00254
2.54
4 mysiakowski rafalz grzegorzMYSIAKOWSKI Rafał Grzegorz 39 Lublin 0 0
0.00
5 wiezclzawski andrzej tomaszWIĘCŁAWSKI Andrzej Tomasz 48 Puławy 0 0
0.00
6 bartosiewicz-olejnicka izabellaBARTOSIEWICZ-OLEJNICKA Izabella 67 Zarzeka 0 0
0.00
7 krawczyk ewa mariaKRAWCZYK Ewa Maria 67 Lublin 0 0
0.00
8 augustynowicz monika teresaAUGUSTYNOWICZ Monika Teresa 43 Lublin 0 0
0.00
9 misztal michalz piotrMISZTAL Michał Piotr 43 Lublin 0 0
0.00
10 janiszek dorotaJANISZEK Dorota 32 Lublin 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gogozlzka robert miroslzawGOGÓŁKA Robert Mirosław 41 Granice 4 0.00169
1.69
2 kowalczyk krzysztofKOWALCZYK Krzysztof 31 Bogucin 5 0.00212
2.12
3 kubala pawelzKUBALA Paweł 24 Jaroszewice 2 0.00085
0.85
4 piekarczyk katarzynaPIEKARCZYK Katarzyna 32 Trzciniec 1 0.00042
0.42
5 zieztek mariaZIĘTEK Maria 23 Wola Gałęzowska 0 0
0.00
6 krawiec kazimieraKRAWIEC Kazimiera 69 Bystrzyca 0 0
0.00
7 kargulewicz pawelzKARGULEWICZ Paweł 45 Majdan Bobowski 0 0
0.00
8 wszelaka malzgorzata annaWSZELAKA Małgorzata Anna 38 Suchynia 1 0.00042
0.42
9 raczkowska-rola annaRACZKOWSKA-ROLA Anna 49 Chodel 0 0
0.00
10 michalska angelikaMICHALSKA Angelika 29 Dzierzkowice Podwody 1 0.00042
0.42
11 krzyzzzanek pawelzKRZYŻANEK Paweł 31 Zaraszów 1 0.00042
0.42
12 kulesza katarzynaKULESZA Katarzyna 27 Puławy 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszlinzska natalia annaWIŚLIŃSKA Natalia Anna 29 Lublin 1 0.00042
0.42
2 cegielzka maksymilian olafCEGIEŁKA Maksymilian Olaf 19 Turka 2 0.00085
0.85
3 szlachta natan pawelzSZLACHTA Natan Paweł 18 Trzciniec 1 0.00042
0.42
4 jarosz monika dorotaJAROSZ Monika Dorota 39 Moszna 1 0.00042
0.42
5 wasak marika patrycjaWASAK Marika Patrycja 25 Wola Niemiecka 1 0.00042
0.42
6 stezpniak mateuszSTĘPNIAK Mateusz 18 Wolica 0 0
0.00
7 gieracz wieslzawa mariaGIERACZ Wiesława Maria 73 Lublin 1 0.00042
0.42
8 pikul karolPIKUL Karol 26 Noworąblów 0 0
0.00
9 bialzach konrad piotrBIAŁACH Konrad Piotr 43 Przykwa 0 0
0.00
10 kezdzierski adrian norbertKĘDZIERSKI Adrian Norbert 26 Lublin 0 0
0.00
11 januszek dominika annaJANUSZEK Dominika Anna 23 Opole Lubelskie 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 solis tomasz piotrSOLIS Tomasz Piotr 55 Mikołajówka 13 0.00551
5.51
2 szczot jacek andrzejSZCZOT Jacek Andrzej 53 Lublin 9 0.00381
3.81
3 baluch annaBALUCH Anna 45 Kraśnik 2 0.00085
0.85
4 dziaduch ilonaDZIADUCH Ilona 27 Poniatowa 2 0.00085
0.85
5 wojciechowski marek grzegorzWOJCIECHOWSKI Marek Grzegorz 39 Miłocin 42 0.0178
17.80
6 podkanzski zdzislzaw zbigniewPODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 69 Mętów 12 0.00508
5.08
7 koconz tadeuszKOCOŃ Tadeusz 68 Puławy 3 0.00127
1.27
8 majkowski ryszard marekMAJKOWSKI Ryszard Marek 55 Janów Lubelski 1 0.00042
0.42
9 kaczynzska agnieszkaKACZYŃSKA Agnieszka 47 Mieczysławka 7 0.00297
2.97
10 filipek-sobczak magdalenaFILIPEK-SOBCZAK Magdalena 35 Płouszowice-Kolonia 27 0.01144
11.44
11 matraszek-furtak anna aldonaMATRASZEK-FURTAK Anna Aldona 57 Karmanowice 3 0.00127
1.27
12 kowalczyk leszekKOWALCZYK Leszek 48 Ryki 12 0.00508
5.08
Razem 133
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 133

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 goluch wieslzawa grazzzynaGOLUCH Wiesława Grażyna 57 Wilczanka 0 0
0.00
2 tokarczyk miroslzawTOKARCZYK Mirosław 50 Puławy 0 0
0.00
3 gozrecki stefanGÓRECKI Stefan 73 Góra Puławska 0 0
0.00
4 wasz stanislzaw wojciechWAŚ Stanisław Wojciech 63 Stary Pożóg 0 0
0.00
5 pyszniak annaPYSZNIAK Anna 49 Jaroszyn 0 0
0.00
6 nierozbca annaNIERÓBCA Anna 51 Jaroszyn 0 0
0.00
7 nowakowski cezaryNOWAKOWSKI Cezary 47 Dęblin 0 0
0.00
8 wlzodarczyk barbaraWŁODARCZYK Barbara 67 Drążgów 0 0
0.00
9 ozzzarek katarzynaOŻAREK Katarzyna 18 Ułęż 0 0
0.00
10 kempa ryszardKEMPA Ryszard 23 Puławy 0 0
0.00
11 ozzzarek barbaraOŻAREK Barbara 50 Ułęż 1 0.00042
0.42
12 kruk cezary janKRUK Cezary Jan 56 Puławy 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Wójta Gminy Garbów
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 440
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 440
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 392
3 Liczba kart niewykorzystanych 133
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 259
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 259
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 5
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 259
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 259
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 256
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 barszcz tadeusz grzegorzBARSZCZ Tadeusz Grzegorz 40 wyższe Gutanów 112 0.04375
43.75
2 firlej kazimierzFIRLEJ Kazimierz 58 wyższe Garbów 144 0.05625
56.25