Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW

Obwód nr 6

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Remiza OSP w Grochowalsku, 35 Grochowalsk
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Sołectwa: Grochowalsk, Kisielewo, Krępa, Szpiegowo
Liczba mieszkańców 969
Liczba wyborców 773
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą 9, 11
Rady Powiatu w Lipnie 3
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6

Protokoły

 • Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
 • Wybory Rady Powiatu w Lipnie) - Okręg nr 3
 • Wybory Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego) - Okręg nr 6
 • Wybory Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą) - Okręg nr 9
 • Wybory Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą) - Okręg nr 11
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 773
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 773
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 701
3 Liczba kart niewykorzystanych 302
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 399
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 399
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 399
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 399
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 394
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klzobukowski dariusz januszKŁOBUKOWSKI Dariusz Janusz 59 wyższe Dobrzyń nad Wisłą 26 0.0066
6.60
2 obernikowicz jan teofilOBERNIKOWICZ Jan Teofil 68 średnie Lenie Wielkie 17 0.00431
4.31
3 szyjkowski andrzej aleksanderSZYJKOWSKI Andrzej Aleksander 63 wyższe Dobrzyń nad Wisłą 9 0.00228
2.28
4 waszko jacekWAŚKO Jacek 52 wyższe Dobrzyń nad Wisłą 83 0.02107
21.07
5 wiszniewski piotr pawelzWIŚNIEWSKI Piotr Paweł 37 wyższe Płomiany 259 0.06574
65.74
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Lipnie) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 773
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 702
3 Liczba kart niewykorzystanych 303
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 399
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 399
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 399
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 35
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 26
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 364
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kolzaczynzski janKOŁACZYŃSKI Jan 69 Krojczyn 31 0.00852
8.52
2 kulig maria katarzynaKULIG Maria Katarzyna 58 Nowa Wieś 2 0.00055
0.55
3 bylicki ludomir stefanBYLICKI Ludomir Stefan 67 Zbyszewo 10 0.00275
2.75
4 strupczewska miroslzawa annaSTRUPCZEWSKA Mirosława Anna 57 Wielgie 1 0.00027
0.27
5 matera jadwigaMATERA Jadwiga 71 Wielgie 1 0.00027
0.27
6 dobieszewski ryszard grzegorzDOBIESZEWSKI Ryszard Grzegorz 66 Dobrzyń nad Wisłą 16 0.0044
4.40
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 orbaczewski slzawomir henrykORBACZEWSKI Sławomir Henryk 65 Szpiegowo 51 0.01401
14.01
2 czachowski dariuszCZACHOWSKI Dariusz 50 Płonczyn 0 0
0.00
3 zaborowska wieslzawaZABOROWSKA Wiesława 46 Dobrzyń nad Wisłą 1 0.00027
0.27
4 lzabezcka katarzyna emiliaŁABĘCKA Katarzyna Emilia 33 Grochowalsk 40 0.01099
10.99
5 gozrska malzgorzataGÓRSKA Małgorzata 48 Płomiany 3 0.00082
0.82
6 bienzkowski ludwik aleksanderBIEŃKOWSKI Ludwik Aleksander 62 Szczepanki 4 0.0011
1.10
Razem 99
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 99

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wadonz janWADOŃ Jan 65 Radomice 5 0.00137
1.37
2 wozzniak wojciech henrykWOŹNIAK Wojciech Henryk 59 Bachorzewo 2 0.00055
0.55
3 kuczmarska zofiaKUCZMARSKA Zofia 54 Wielgie 4 0.0011
1.10
4 kowalska marzena annaKOWALSKA Marzena Anna 38 Dobrzyń nad Wisłą 3 0.00082
0.82
5 szliwinzska wioletta barbaraŚLIWIŃSKA Wioletta Barbara 43 Rumunki Witkowskie 2 0.00055
0.55
6 olewinzski sebastian maciejOLEWIŃSKI Sebastian Maciej 46 Dobrzyń nad Wisłą 5 0.00137
1.37
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gezsicki przemyslzaw mieczyslzawGĘSICKI Przemysław Mieczysław 64 Teodorowo 19 0.00522
5.22
2 turkiewicz magdalenaTURKIEWICZ Magdalena 43 Grochowalsk 69 0.01896
18.96
3 borkowska lidia jadwigaBORKOWSKA Lidia Jadwiga 30 Suradówek 0 0
0.00
4 stankiewicz janSTANKIEWICZ Jan 71 Nowa Wieś 1 0.00027
0.27
5 staniszewski tadeuszSTANISZEWSKI Tadeusz 78 Chalin 2 0.00055
0.55
6 niekrasz marzena malzgorzataNIEKRAŚ Marzena Małgorzata 50 Dobrzyń nad Wisłą 9 0.00247
2.47
Razem 100
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 100

Lista nr 13 - KWW B.S. WSPÓLNIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szczepanzski bronislzaw tadeuszSZCZEPAŃSKI Bronisław Tadeusz 45 Tulibowo 83 0.0228
22.80
2 komorowska wiolettaKOMOROWSKA Wioletta 48 Nowa Wieś 0 0
0.00
3 kolzaczynzski krzysztof michalzKOŁACZYŃSKI Krzysztof Michał 35 Glewo Mokre 0 0
0.00
Razem 83
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 83
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 773
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 703
3 Liczba kart niewykorzystanych 304
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 399
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 399
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 399
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 35
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 18
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 17
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 364
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jezdrzejewska anetaJĘDRZEJEWSKA Aneta 43 Borek 48 0.01319
13.19
2 politowski dariuszPOLITOWSKI Dariusz 50 Włocławek 1 0.00027
0.27
3 kulinzski wojciech jerzyKULIŃSKI Wojciech Jerzy 62 Kikół 0 0
0.00
4 kwapinzski witoldKWAPIŃSKI Witold 45 Włocławek 1 0.00027
0.27
5 jankowska malzgorzataJANKOWSKA Małgorzata 47 Stara Wieś 1 0.00027
0.27
6 sosnowski zygmuntSOSNOWSKI Zygmunt 69 Piotrków Kujawski 8 0.0022
2.20
7 kierzkowska ewa slzawomiraKIERZKOWSKA Ewa Sławomira 54 Włocławek 1 0.00027
0.27
Razem 60
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 60

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kopyszcz slzawomir andrzejKOPYŚĆ Sławomir Andrzej 59 Włocławek 8 0.0022
2.20
2 stezpniewska bozzzena teresaSTĘPNIEWSKA Bożena Teresa 62 Włocławek 3 0.00082
0.82
3 buzanowska grazzzyna mariaBUZANOWSKA Grażyna Maria 56 Wieniec-Zalesie 0 0
0.00
4 trojanowski mariusz ryszardTROJANOWSKI Mariusz Ryszard 55 Aleksandrów Kujawski 0 0
0.00
5 pietrzak grzegorz marianPIETRZAK Grzegorz Marian 59 Piotrków Kujawski 1 0.00027
0.27
6 radowska agnieszka elzzzbietaRADOWSKA Agnieszka Elżbieta 45 Włocławek 0 0
0.00
7 orbaczewska teresaORBACZEWSKA Teresa 61 Szpiegowo 118 0.03242
32.42
Razem 130
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 130

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pawlak stanislzawPAWLAK Stanisław 66 Lubraniec 4 0.0011
1.10
2 czajkowska grazzzyna stanislzawaCZAJKOWSKA Grażyna Stanisława 61 Włocławek 2 0.00055
0.55
3 wysocki jerzy janWYSOCKI Jerzy Jan 62 Lenie Wielkie 11 0.00302
3.02
4 kozinzski marek tadeuszKOZIŃSKI Marek Tadeusz 60 Włocławek 2 0.00055
0.55
5 szczurowska inez justynaSZCZUROWSKA Inez Justyna 23 Piotrków Kujawski 0 0
0.00
6 jaworski dariusz wlzodzimierzJAWORSKI Dariusz Włodzimierz 56 Ciechocinek 1 0.00027
0.27
7 turska anna zofiaTURSKA Anna Zofia 70 Przywieczerzynek 3 0.00082
0.82
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matraszek tomasz piotrMATRASZEK Tomasz Piotr 45 Włocławek 0 0
0.00
2 czernic katarzynaCZERNIC Katarzyna 25 Toruń 0 0
0.00
3 belska dorotaBELSKA Dorota 21 Toruń 1 0.00027
0.27
4 szmigielski maciej wojciechŚMIGIELSKI Maciej Wojciech 28 Toruń 0 0
0.00
5 pokorska julia joannaPOKORSKA Julia Joanna 30 Toruń 1 0.00027
0.27
6 malzecki krzysztof michalzMAŁECKI Krzysztof Michał 50 Chodecz 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szarwas cezary rafalzSZARWAS Cezary Rafał 40 Choceń 0 0
0.00
2 pininzska annaPINIŃSKA Anna 29 Kujawka 0 0
0.00
3 hoffman juliuszHOFFMAN Juliusz 52 Włocławek 1 0.00027
0.27
4 limanowski kazimierzLIMANOWSKI Kazimierz 23 Słońsk Dolny 0 0
0.00
5 adamiak elzzzbietaADAMIAK Elżbieta 61 Włocławek 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kuszynzski marekKUSZYŃSKI Marek 40 Ciechocinek 2 0.00055
0.55
2 komorowska-dudek aneta stanislzawaKOMOROWSKA-DUDEK Aneta Stanisława 38 Nieszawa 1 0.00027
0.27
3 budzinzski mariuszBUDZIŃSKI Mariusz 49 Kikół 2 0.00055
0.55
4 sikorowski jerzySIKOROWSKI Jerzy 29 Bytoń 0 0
0.00
5 wilinzska agnieszka elzzzbietaWILIŃSKA Agnieszka Elżbieta 32 Piotrków Kujawski 1 0.00027
0.27
6 bendkowski dominik wlzadyslzawBENDKOWSKI Dominik Władysław 33 Raciążek 0 0
0.00
7 szwiderska katarzynaŚWIDERSKA Katarzyna 46 Włocławek 1 0.00027
0.27
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzuczak piotr zbigniewŁUCZAK Piotr Zbigniew 18 Brzyszewo 0 0
0.00
2 ziozlzkowska natalia martaZIÓŁKOWSKA Natalia Marta 31 Grudziądz 0 0
0.00
3 boronz kacperBOROŃ Kacper 22 Toruń 1 0.00027
0.27
4 mentzen agnieszkaMENTZEN Agnieszka 31 Toruń 1 0.00027
0.27
5 melerski krzysztof januszMELERSKI Krzysztof Janusz 34 Toruń 1 0.00027
0.27
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jaranowski wojciechJARANOWSKI Wojciech 55 Włocławek 7 0.00192
1.92
2 sobolewski rafalz wlzadyslzawSOBOLEWSKI Rafał Władysław 45 Włocławek 3 0.00082
0.82
3 krajewski miroslzawKRAJEWSKI Mirosław 72 Brodnica 1 0.00027
0.27
4 jaszczak edyta mariaJASZCZAK Edyta Maria 50 Rożno-Parcele 1 0.00027
0.27
5 szledzinzska-bezdkowska annaŚLEDZIŃSKA-BĘDKOWSKA Anna 62 Osięciny 2 0.00055
0.55
6 wiszniewski andrzejWIŚNIEWSKI Andrzej 44 Barany 5 0.00137
1.37
7 gembicka anna urszulaGEMBICKA Anna Urszula 26 Włocławek 116 0.03187
31.87
Razem 135
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 135

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kuropatwinzski lech stefanKUROPATWIŃSKI Lech Stefan 71 Strzały 1 0.00027
0.27
2 michalak waldemarMICHALAK Waldemar 63 Płowki 0 0
0.00
3 puszczalzowski zbigniew franciszekPUSZCZAŁOWSKI Zbigniew Franciszek 65 Ciechocinek 0 0
0.00
4 kalinowska malzgorzataKALINOWSKA Małgorzata 44 Rumunki Podgłodowskie 2 0.00055
0.55
5 lzyczak maria wandaŁYCZAK Maria Wanda 73 Kruśliwiec 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą) - Okręg nr 9
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 416
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 416
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 378
3 Liczba kart niewykorzystanych 141
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 237
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 237
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 237
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 237
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 1
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 236
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
15 zalewska anna barbaraZALEWSKA Anna Barbara 55 Krępa 49 0.02076
20.76
16 jankowski piotrJANKOWSKI Piotr 40 Grochowalsk 48 0.02034
20.34
17 raszkiewicz grzegorzRASZKIEWICZ Grzegorz 59 Krępa 120 0.05085
50.85
18 rozzzzanowski radoslzawRÓŻANOWSKI Radosław 39 Grochowalsk 19 0.00805
8.05
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą) - Okręg nr 11
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 357
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 357
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 323
3 Liczba kart niewykorzystanych 161
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 162
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 162
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 162
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 162
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 2
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 160
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
5 malinowski pawelzMALINOWSKI Paweł 31 Kisielewo 63 0.03938
39.38
15 wasiolzek jerzy piotrWASIOŁEK Jerzy Piotr 60 Szpiegowo 50 0.03125
31.25
17 abramczuk kamilABRAMCZUK Kamil 29 Szpiegowo 38 0.02375
23.75
18 balcerowski bogumilz hieronimBALCEROWSKI Bogumił Hieronim 58 Szpiegowo 9 0.00563
5.63