Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 6 942
Wyborców 5 632
Obwodów 7
  • Geografia
  • Wybory do Rady Gminy Złotoryja
  • Wybory Wójta Gminy Złotoryja

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Świetlica wiejska, 68a Jerzmanice-Zdrój stały Tak Jerzmanice-Zdrój, Nowa Ziemia, Sępów
2 Szkoła Podstawowa, 42 Gierałtowiec stały Tak Brennik, Gierałtowiec, Ernestynów, Nowa Wieś Złotoryjska, Podolany, Pyskowice, Wyskok
3 Świetlica wiejska, 39b Lubiatów stały Nie Lubiatów, Kwiatów
4 Szkoła Podstawowa, 35 Rokitnica stały Tak Kopacz, Łaźniki, Rokitnica, Kozów, Rzymówka, Wysocko
5 Świetlica wiejska, 16 Prusice stały Tak Leszczyna, Prusice
6 Świetlica wiejska, 52 Wilków stały Nie Wilków
7 Świetlica, ul. Kochanowskiego 1 Wilków-Osiedle stały Nie Wilków-Osiedle

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Jerzmanice-Zdrój od nr 1 do nr 30, Nowa Ziemia, Sępów 1 372 4 4
0.0000020000Nr 2 Jerzmanice-Zdrój od nr 31 do nr 127 1 374 4 4
0.0000030000Nr 3 Brennik, Gierałtowiec 1 433 4 4
0.0000040000Nr 4 Ernestynów 1 238 4 4
0.0000050000Nr 5 Lubiatów od nr 1 do nr 37C, Kwiatów 1 305 3 3
0.0000060000Nr 6 Lubiatów od nr 38 do nr 77 1 323 3 3
0.0000070000Nr 7 Nowa Wieś Złotoryjska, Podolany, Pyskowice, Wyskok 1 422 5 5
0.0000080000Nr 8 Prusice od nr 1 do nr 27 i od nr 58 do nr 107 1 409 4 4
0.0000090000Nr 9 Prusice od nr 28 do nr 57, Leszczyna 1 273 3 3
0.0000100000Nr 10 Kopacz, Łaźniki, Rokitnica 1 455 7 7
0.0000110000Nr 11 Kozów, Rzymówka, Wysocko 1 475 4 4
0.0000120000Nr 12 Wilków od nr 1 do nr 45 1 285 2 2
0.0000130000Nr 13 Wilków od nr 46 do nr 95, ulice: Brzozowa, Dworcowa, Działkowa, Konwaliowa 1 329 3 3
0.0000140000Nr 14 Wilków–Osiedle ulice: Brata Alberta, Paderewskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kopernika, Mickiewicza, Polna, Ogrodowa, Leszczyńska, Leśna, Szkolna 1 450 4 4
0.0000150000Nr 15 Wilków–Osiedle ulice: Piotra i Pawła, Staszica, Pocztowa, Kochanowskiego, Damrota, Sienkiewicza 1 489 4 4
Podsumowanie 15 5 632 58 58

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 1 1 2
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KWW NASZA GMINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ GMINNY DOM KWW NASZ GMINNY DOM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNA I SAMORZĄDNA GMINA ZŁOTORYJA KWW SILNA I SAMORZĄDNA GMINA ZŁOTORYJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZEK KARDASZ DOBRY GOSPODARZ KWW LESZEK KARDASZ DOBRY GOSPODARZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA SZAPOWAŁA KWW JAROSŁAWA SZAPOWAŁA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 1 1
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 6 942 5 632 7 1