Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 6 944
Wyborców 5 619
Obwodów 7
 • Wybory do Rady Gminy Złotoryja
 • Wybory Wójta Gminy Złotoryja
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Świetlica wiejska, 68a Jerzmanice-Zdrój stały Tak Jerzmanice-Zdrój, Nowa Ziemia, Sępów
2 Szkoła Podstawowa, 42 Gierałtowiec stały Tak Brennik, Gierałtowiec, Ernestynów, Nowa Wieś Złotoryjska, Podolany, Pyskowice, Wyskok
3 Świetlica wiejska, 39b Lubiatów stały Nie Lubiatów, Kwiatów
4 Szkoła Podstawowa, 35 Rokitnica stały Tak Kopacz, Łaźniki, Rokitnica, Kozów, Rzymówka, Wysocko
5 Świetlica wiejska, 16 Prusice stały Tak Leszczyna, Prusice
6 Świetlica wiejska, 52 Wilków stały Nie Wilków
7 Świetlica, ul. Kochanowskiego 1 Wilków-Osiedle stały Nie Wilków-Osiedle

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Jerzmanice-Zdrój od nr 1 do nr 30, Nowa Ziemia, Sępów 1 372 4 4
0.0000020000Nr 2 Jerzmanice-Zdrój od nr 31 do nr 127 1 376 4 4
0.0000030000Nr 3 Brennik, Gierałtowiec 1 432 4 4
0.0000040000Nr 4 Ernestynów 1 237 4 4
0.0000050000Nr 5 Lubiatów od nr 1 do nr 37C, Kwiatów 1 304 3 3
0.0000060000Nr 6 Lubiatów od nr 38 do nr 77 1 325 3 3
0.0000070000Nr 7 Nowa Wieś Złotoryjska, Podolany, Pyskowice, Wyskok 1 422 5 5
0.0000080000Nr 8 Prusice od nr 1 do nr 27 i od nr 58 do nr 107 1 406 4 4
0.0000090000Nr 9 Prusice od nr 28 do nr 57, Leszczyna 1 269 3 3
0.0000100000Nr 10 Kopacz, Łaźniki, Rokitnica 1 454 7 7
0.0000110000Nr 11 Kozów, Rzymówka, Wysocko 1 473 4 4
0.0000120000Nr 12 Wilków od nr 1 do nr 45 1 283 2 2
0.0000130000Nr 13 Wilków od nr 46 do nr 95, ulice: Brzozowa, Dworcowa, Działkowa, Konwaliowa 1 329 3 3
0.0000140000Nr 14 Wilków–Osiedle ulice: Brata Alberta, Paderewskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kopernika, Mickiewicza, Polna, Ogrodowa, Leszczyńska, Leśna, Szkolna 1 450 4 4
0.0000150000Nr 15 Wilków–Osiedle ulice: Piotra i Pawła, Staszica, Pocztowa, Kochanowskiego, Damrota, Sienkiewicza 1 487 4 4
Podsumowanie 15 5 619 58 58

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 1 1 2
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KWW NASZA GMINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ GMINNY DOM KWW NASZ GMINNY DOM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNA I SAMORZĄDNA GMINA ZŁOTORYJA KWW SILNA I SAMORZĄDNA GMINA ZŁOTORYJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZEK KARDASZ DOBRY GOSPODARZ KWW LESZEK KARDASZ DOBRY GOSPODARZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA SZAPOWAŁA KWW JAROSŁAWA SZAPOWAŁA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 CHOCZAJ Paweł Andrzej 52 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA Platforma Obywatelska RP Wilków
5 TYMCZYSZYN Jan Tadeusz 51 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNA I SAMORZĄDNA GMINA ZŁOTORYJA Lubiatów
3 KARDASZ Leszek 58 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZEK KARDASZ DOBRY GOSPODARZ Gierałtowiec
4 SZAPOWAŁ Jarosław 34 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA SZAPOWAŁA Gierałtowiec
1 BŁASZCZYK Gabriel Sebastian 42 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ GMINNY DOM Kozów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 372 190 189 50.81% 0.05081
185 97.88% 0.09788
Tak
2 376 178 178 47.34% 0.04734
175 98.31% 0.09831
Tak
3 432 268 268 62.04% 0.06204
265 98.88% 0.09888
Tak
4 237 126 126 53.16% 0.05316
124 98.41% 0.09841
Tak
5 304 142 142 46.71% 0.04671
132 92.96% 0.09296
Tak
6 325 199 199 61.23% 0.06123
191 95.98% 0.09598
Tak
7 422 229 229 54.27% 0.05427
229 100.00% 0.1
Tak
8 406 212 212 52.22% 0.05222
206 97.17% 0.09717
Tak
9 269 114 114 42.38% 0.04238
111 97.37% 0.09737
Tak
10 455 284 284 62.42% 0.06242
279 98.24% 0.09824
Tak
11 473 264 264 55.81% 0.05581
262 99.24% 0.09924
Tak
12 283 138 138 48.76% 0.04876
133 96.38% 0.09638
Tak
13 329 166 166 50.46% 0.05046
163 98.19% 0.09819
Tak
14 451 200 200 44.35% 0.04435
194 97.00% 0.097
Tak
15 487 246 246 50.51% 0.05051
242 98.37% 0.09837
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 69 1 2.39% 0.00239
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 102 2 3.53% 0.00353
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA 695 12 24.04% 0.02404
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ GMINNY DOM 299 9 10.34% 0.01034
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNA I SAMORZĄDNA GMINA ZŁOTORYJA 1 036 13 35.84% 0.03584
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZEK KARDASZ DOBRY GOSPODARZ 183 11 6.33% 0.00633
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA SZAPOWAŁA 469 9 16.22% 0.01622
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 38 1 1.31% 0.00131

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 69 1 1 2.39% 0.00239
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 102 2 1 3.53% 0.00353
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA 695 12 2 24.04% 0.02404
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ GMINNY DOM 299 9 0 10.34% 0.01034
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNA I SAMORZĄDNA GMINA ZŁOTORYJA 1 036 13 8 35.84% 0.03584
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZEK KARDASZ DOBRY GOSPODARZ 183 11 0 6.33% 0.00633
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA SZAPOWAŁA 469 9 2 16.22% 0.01622
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 38 1 1 1.31% 0.00131

Rada Gminy Złotoryja - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 5 5 RYGIELSKI Ernest Radosław 63 34.05% 0.03405
Tak
1 15 15 DIDENKOW Aleksander Jan 55 29.73% 0.02973
Nie
1 17 17 PAŹDZIOR Dorota Monika 53 28.65% 0.02865
Nie
1 18 18 SKOP Andrzej Grzegorz 14 7.57% 0.00757
Nie
2 15 15 ZAJĄC Wioletta Sylwia 49 28.00% 0.028
Nie
2 17 17 JANIEC Edward Ryszard 63 36.00% 0.036
Tak
2 18 18 GÓRAK Dorota Maria 12 6.86% 0.00686
Nie
2 19 19 PITERA Magdalena Maria 51 29.14% 0.02914
Nie
3 15 15 KARWAN Joanna Stanisława 52 19.62% 0.01962
Nie
3 16 16 ZARZECZNY Przemysław Arkadiusz 65 24.53% 0.02453
Nie
3 18 18 BILIK Maria 38 14.34% 0.01434
Nie
3 19 19 DOLATA Bogusław Marcin 110 41.51% 0.04151
Tak
4 16 16 MAZUR Marek Krzysztof 11 8.87% 0.00887
Nie
4 17 17 STEMPLOWSKI Mariusz Piotr 75 60.48% 0.06048
Tak
4 18 18 MATWIEJCZUK Edward Zbigniew 4 3.23% 0.00323
Nie
4 19 19 WOŹNICKA Joanna Małgorzata 34 27.42% 0.02742
Nie
5 17 17 TYMCZYSZYN Jan Tadeusz 93 70.45% 0.07045
Tak
5 18 18 DRZYZGA Zenon 3 2.27% 0.00227
Nie
5 19 19 KARWACKI Rafał Norbert 36 27.27% 0.02727
Nie
6 17 17 CZAPLIŃSKI Czesław Edward 60 31.41% 0.03141
Nie
6 18 18 KARDASZ Leszek Piotr 6 3.14% 0.00314
Nie
6 19 19 PILICH-ZAREMBA Magdalena Barbara 125 65.45% 0.06545
Tak
7 15 15 SOKOŁOWSKI Grzegorz 47 20.52% 0.02052
Nie
7 16 16 CHAMSKA Antonina 60 26.20% 0.0262
Nie
7 17 17 PAWLUS Jarosław 82 35.81% 0.03581
Tak
7 18 18 KARDASZ Leszek 15 6.55% 0.00655
Nie
7 19 19 KOCHAŃSKA Joanna Julia 25 10.92% 0.01092
Nie
8 15 15 HANCZYN Renata Ewa 75 36.41% 0.03641
Nie
8 16 16 MAŁY Agnieszka Aniela 12 5.83% 0.00583
Nie
8 17 17 PIECHOWICZ Joanna 93 45.15% 0.04515
Tak
8 18 18 CZECH Marian Franciszek 26 12.62% 0.01262
Nie
9 15 15 ADASZEK Zdzisław Jan 36 32.43% 0.03243
Nie
9 17 17 GŁĄB Zbigniew Jan 37 33.33% 0.03333
Nie
9 20 20 KUŚNIERZ Katarzyna Joanna 38 34.23% 0.03423
Tak
10 2 2 KRET Marian Henryk 69 24.73% 0.02473
Tak
10 5 5 STAWIŃSKI Czesław Kazimierz 39 13.98% 0.01398
Nie
10 15 15 KOT Włodzimierz Władysław 60 21.51% 0.02151
Nie
10 16 16 MOHYLOWSKA Małgorzata Beata 36 12.90% 0.0129
Nie
10 17 17 POPIELARZ Regina Elżbieta 56 20.07% 0.02007
Nie
10 18 18 WĘGIEREK Elżbieta Barbara 3 1.08% 0.00108
Nie
10 19 19 LESIK Irena 16 5.73% 0.00573
Nie
11 15 15 RASZKIEWICZ Dorota Anna 25 9.54% 0.00954
Nie
11 16 16 BŁASZCZYK Gabriel Sebastian 49 18.70% 0.0187
Nie
11 17 17 SIUDAK Przemysław Mariusz 136 51.91% 0.05191
Tak
11 18 18 ARJAN Elżbieta 52 19.85% 0.01985
Nie
12 15 15 CHOCZAJ Paweł Andrzej 99 74.44% 0.07444
Tak
12 16 16 FICNER Małgorzata Katarzyna 34 25.56% 0.02556
Nie
13 15 15 MAJCHROWSKI Dariusz Andrzej 78 47.85% 0.04785
Tak
13 17 17 TRZASKA Sławomir 75 46.01% 0.04601
Nie
13 18 18 NOWAK Zdzisław 10 6.13% 0.00613
Nie
14 15 15 POMYKAŁA Jan Piotr 55 28.35% 0.02835
Nie
14 16 16 KMITA Stanisław 6 3.09% 0.00309
Nie
14 17 17 WRUTNIAK Ryszard Marcin 84 43.30% 0.0433
Tak
14 19 19 MARCHAJ-MILLER Łucja Maria 49 25.26% 0.02526
Nie
15 15 15 CZUBER Małgorzata Joanna 64 26.45% 0.02645
Nie
15 16 16 ADAMSKA Agnieszka Barbara 26 10.74% 0.01074
Nie
15 17 17 PARAŃSKI Jacek Włodzimierz 129 53.31% 0.05331
Tak
15 19 19 RUSZAJ Izabella 23 9.50% 0.0095
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BŁASZCZYK Gabriel Sebastian 42 wyższe Kozów, 277 9.53 Nie
2 CHOCZAJ Paweł Andrzej 52 wyższe Wilków, 717 24.66 Druga tura
3 KARDASZ Leszek 58 wyższe Gierałtowiec, 222 7.64 Nie
4 SZAPOWAŁ Jarosław 34 wyższe Gierałtowiec, 490 16.86 Nie
5 TYMCZYSZYN Jan Tadeusz 51 wyższe Lubiatów, 1 201 41.31 Druga tura

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Świetlica wiejska, 68a Jerzmanice-Zdrój stały 748 368 367 49.06% 0.04906
360 98.09%
2 Szkoła Podstawowa, 42 Gierałtowiec stały 1 091 623 623 57.10% 0.0571
621 99.68%
3 Świetlica wiejska, 39b Lubiatów stały 629 341 341 54.21% 0.05421
333 97.65%
4 Szkoła Podstawowa, 35 Rokitnica stały 928 548 548 59.05% 0.05905
539 98.36%
5 Świetlica wiejska, 16 Prusice stały 675 326 326 48.30% 0.0483
314 96.32%
6 Świetlica wiejska, 52 Wilków stały 612 304 304 49.67% 0.04967
299 98.36%
7 Świetlica, ul. Kochanowskiego 1 Wilków-Osiedle stały 938 446 446 47.55% 0.04755
441 98.88%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 CHOCZAJ Paweł Andrzej 52 wyższe Wilków, 581 27.24 Nie
2 TYMCZYSZYN Jan Tadeusz 51 wyższe Lubiatów, 1552 72.76 Tak

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych CHOCZAJ Paweł Andrzej Głosów ważnych oddanych na kandydatów TYMCZYSZYN Jan Tadeusz
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Świetlica wiejska, 68a Jerzmanice-Zdrój 241 65 26.97% 0.02697
73.03% 176
2 Szkoła Podstawowa, 42 Gierałtowiec 425 30 7.06% 0.00706
92.94% 395
3 Świetlica wiejska, 39b Lubiatów 319 9 2.82% 0.00282
97.18% 310
4 Szkoła Podstawowa, 35 Rokitnica 369 60 16.26% 0.01626
83.74% 309
5 Świetlica wiejska, 16 Prusice 187 35 18.72% 0.01872
81.28% 152
6 Świetlica wiejska, 52 Wilków 238 195 81.93% 0.08193
18.07% 43
7 Świetlica, ul. Kochanowskiego 1 Wilków-Osiedle 354 187 52.82% 0.05282
47.18% 167

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Świetlica wiejska, 68a Jerzmanice-Zdrój stały 749 241 241 32.18% 0.03218
241 100.00%
2 Szkoła Podstawowa, 42 Gierałtowiec stały 1091 426 426 39.05% 0.03905
425 99.77%
3 Świetlica wiejska, 39b Lubiatów stały 631 319 319 50.55% 0.05055
319 100.00%
4 Szkoła Podstawowa, 35 Rokitnica stały 929 374 374 40.26% 0.04026
369 98.66%
5 Świetlica wiejska, 16 Prusice stały 676 188 188 27.81% 0.02781
187 99.47%
6 Świetlica wiejska, 52 Wilków stały 612 240 240 39.22% 0.03922
238 99.17%
7 Świetlica, ul. Kochanowskiego 1 Wilków-Osiedle stały 938 355 355 37.85% 0.03785
354 99.72%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 6 944 5 619 7 1