Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 9

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Traugutta 77b Zgorzelec
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Chopina, Henryka Wieniawskiego, Moniuszki, Poniatowskiego od nr 3 do nr 8, Szymanowskiego, Traugutta, Tuwima parzyste od nr 14 do nr 28, nieparzyste od nr 33 do nr 63
Liczba mieszkańców 1560
Liczba wyborców 1340
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Zgorzelec 3
Rady Powiatu Zgorzeleckiego 1
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 4

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Miasta Zgorzelec
  • Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Powiatu Zgorzeleckiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miasta Zgorzelec) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Zgorzelec
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1340
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1340
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1216
3 Liczba kart niewykorzystanych 506
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 710
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 710
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 710
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 710
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 703
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronicz rafalz wojciechGRONICZ Rafał Wojciech 45 wyższe Zgorzelec 412 0.05861
58.61
2 mazur anetaMAZUR Aneta 44 wyższe Zgorzelec 86 0.01223
12.23
3 skonieczka agnieszka olgaSKONIECZKA Agnieszka Olga 35 wyższe Zgorzelec 205 0.02916
29.16
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1340
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1200
3 Liczba kart niewykorzystanych 490
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 710
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 710
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 6
10 Liczba kart ważnych 704
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 28
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 16
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 676
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przybylski cezary adamPRZYBYLSKI Cezary Adam 62 Raciborowice Górne 22 0.00325
3.25
2 obrezbalski marek adamOBRĘBALSKI Marek Adam 60 Jelenia Góra 2 0.0003
0.30
3 piotrowska halina gabrielaPIOTROWSKA Halina Gabriela 61 Trójca 36 0.00533
5.33
4 foremna justyna magdalenaFOREMNA Justyna Magdalena 40 Bolesławiec 2 0.0003
0.30
5 tobiasz aleksandra martaTOBIASZ Aleksandra Marta 37 Bogatynia 7 0.00104
1.04
6 kuszwik bartosz sewerynKUŚWIK Bartosz Seweryn 37 Lubań 0 0
0.00
7 grabas eugeniusz tadeuszGRABAS Eugeniusz Tadeusz 57 Mirsk 0 0
0.00
8 grzelak katarzyna anetaGRZELAK Katarzyna Aneta 40 Sosnówka 8 0.00118
1.18
Razem 77
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 77

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baczko sylwester ryszardBAĆKO Sylwester Ryszard 57 Kamienna Góra 4 0.00059
0.59
2 kocon grzegorzKOCON Grzegorz 54 Bolesławiec 1 0.00015
0.15
3 rak zofiaRAK Zofia 64 Gryfów Śląski 3 0.00044
0.44
4 langer mariola bronislzawaLANGER Mariola Bronisława 54 Staniszów 0 0
0.00
5 dumin joannaDUMIN Joanna 57 Jelenia Góra 0 0
0.00
6 greb robert maciejGREB Robert Maciej 55 Zgorzelec 1 0.00015
0.15
7 kubicki adamKUBICKI Adam 57 Jelenia Góra 0 0
0.00
8 dulnik jerzy stanislzawDULNIK Jerzy Stanisław 68 Wrocław 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartkowiak wlzodzimierzBARTKOWIAK Włodzimierz 68 Osiecznica 2 0.0003
0.30
2 kuzio-podrucka stanislzawa mariaKUZIO-PODRUCKA Stanisława Maria 41 Zgorzelec 6 0.00089
0.89
3 misztal wiktor piotrMISZTAL Wiktor Piotr 24 Świecie 0 0
0.00
4 mastalska ewa katarzynaMASTALSKA Ewa Katarzyna 44 Wrocław 1 0.00015
0.15
5 tracz edward wlzadyslzawTRACZ Edward Władysław 71 Bolesławiec 0 0
0.00
6 siewierska danuta halinaSIEWIERSKA Danuta Halina 71 Jelenia Góra 2 0.0003
0.30
7 urbanzski pawelzURBAŃSKI Paweł 33 Żerkowice 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pokozj jerzy janPOKÓJ Jerzy Jan 63 Ścięgny 17 0.00251
2.51
2 michalski janMICHALSKI Jan 55 Zgorzelec 145 0.02145
21.45
3 grzeszkozw alicja teresaGRZEŚKÓW Alicja Teresa 62 Kotliska 10 0.00148
1.48
4 magrysz urszulaMAGRYŚ Urszula 59 Bolesławiec 6 0.00089
0.89
5 misan henrykaMISAN Henryka 59 Kamienna Góra 0 0
0.00
6 rozg anna malzgorzataRÓG Anna Małgorzata 43 Jelenia Góra 0 0
0.00
7 zawisza jolanta danutaZAWISZA Jolanta Danuta 58 Lubań 3 0.00044
0.44
8 zawilza marcin edwardZAWIŁA Marcin Edward 60 Jelenia Góra 4 0.00059
0.59
Razem 185
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 185

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kusiak jozzefKUSIAK Józef 67 Jelenia Góra 5 0.00074
0.74
2 zbieg grazzzyna stanislzawaZBIEG Grażyna Stanisława 63 Bolesławiec 1 0.00015
0.15
3 tyc andrzej janTYC Andrzej Jan 72 Zgorzelec 64 0.00947
9.47
4 mirecki zdzislzawMIRECKI Zdzisław 67 Bolesławiec 0 0
0.00
5 ciszek sylwia malzgorzataCISZEK Sylwia Małgorzata 41 Kowary 1 0.00015
0.15
6 dudzik jolantaDUDZIK Jolanta 60 Gryfów Śląski 5 0.00074
0.74
7 kubieniec henryk jozzefKUBIENIEC Henryk Józef 68 Kamienna Góra 0 0
0.00
8 adamczuk andrzej lucjanADAMCZUK Andrzej Lucjan 50 Siekierczyn 2 0.0003
0.30
Razem 78
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 78

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maszlak robertMAŚLAK Robert 52 Wrocław 3 0.00044
0.44
2 halzka kalina mariannaHAŁKA Kalina Marianna 33 Jelenia Góra 2 0.0003
0.30
3 grycz pawelzGRYĆ Paweł 34 Jelenia Góra 1 0.00015
0.15
4 hernik anna mariaHERNIK Anna Maria 40 Stankowice 1 0.00015
0.15
5 koszlacz pawelzKOŚLACZ Paweł 30 Wrocław 0 0
0.00
6 iwaszkiewicz justyna mariaIWASZKIEWICZ Justyna Maria 31 Wrocław 0 0
0.00
7 jankowiak jakub szymonJANKOWIAK Jakub Szymon 19 Jelenia Góra 0 0
0.00
8 jurecka berenika saraJURECKA Berenika Sara 33 Wrocław 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 winnicki robert arturWINNICKI Robert Artur 33 Zgorzelec 5 0.00074
0.74
2 urban czeslzawURBAN Czesław 66 Nowogrodziec 0 0
0.00
3 szwierzowska malzgorzata agnieszkaŚWIERZOWSKA Małgorzata Agnieszka 31 Dłużec 1 0.00015
0.15
4 wyspianzska danutaWYSPIAŃSKA Danuta 46 Nowogrodziec 1 0.00015
0.15
5 januszewski sebastianJANUSZEWSKI Sebastian 37 Zgorzelec 0 0
0.00
6 wandycz sylwia wandaWANDYCZ Sylwia Wanda 65 Kamienna Góra 1 0.00015
0.15
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 beczek krzysztof piotrBECZEK Krzysztof Piotr 48 Pieńsk 19 0.00281
2.81
2 dzzzoga wojciechDŻOGA Wojciech 45 Bogatynia 5 0.00074
0.74
3 janiec jaroslzaw mariuszJANIEC Jarosław Mariusz 44 Wykroty 3 0.00044
0.44
4 krozl iwona annaKRÓL Iwona Anna 42 Zgorzelec 9 0.00133
1.33
5 rzepczynzska halina mariaRZEPCZYŃSKA Halina Maria 59 Lubin 0 0
0.00
6 skowronzska beata katarzynaSKOWROŃSKA Beata Katarzyna 43 Łagów 7 0.00104
1.04
7 lercher maciej arkadiuszLERCHER Maciej Arkadiusz 44 Jelenia Góra 2 0.0003
0.30
Razem 45
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 45

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasyliszyn daniel januszWASYLISZYN Daniel Janusz 40 Mirsk 1 0.00015
0.15
2 strzelecki boguslzaw krzysztofSTRZELECKI Bogusław Krzysztof 40 Pobiedna 0 0
0.00
3 dobrowolski tomasz piotrDOBROWOLSKI Tomasz Piotr 20 Wrocław 1 0.00015
0.15
4 owczarek konrad mieczyslzawOWCZAREK Konrad Mieczysław 23 Jelenia Góra 1 0.00015
0.15
5 maksymczuk katarzyna monikaMAKSYMCZUK Katarzyna Monika 42 Siedlęcin 0 0
0.00
6 kacperska igaKACPERSKA Iga 28 Wrocław 0 0
0.00
7 wozjcik marika ewaWÓJCIK Marika Ewa 28 Wrocław 0 0
0.00
8 dubiel katarzyna mariaDUBIEL Katarzyna Maria 21 Ratowice 1 0.00015
0.15
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kredkowski andrzejKREDKOWSKI Andrzej 45 Lwówek Śląski 95 0.01405
14.05
2 leszczyk wojciech pawelzLESZCZYK Wojciech Paweł 37 JeleniaGóra 14 0.00207
2.07
3 zembik teresaZEMBIK Teresa 56 Lubań 16 0.00237
2.37
4 karbowski jaroslzaw jozzefKARBOWSKI Jarosław Józef 54 Warta Bolesławiecka 8 0.00118
1.18
5 troczynzska danuta annaTROCZYŃSKA Danuta Anna 47 Uniegoszcz 17 0.00251
2.51
6 sikora andrzej piotrSIKORA Andrzej Piotr 43 Krzeszów 16 0.00237
2.37
7 zzzylza-monik agata emiliaŻYŁA-MONIK Agata Emilia 27 Zgorzelec 18 0.00266
2.66
8 potocki jacek krzysztofPOTOCKI Jacek Krzysztof 49 Mysłakowice 9 0.00133
1.33
Razem 193
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 193

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fronik michalz ryszardFRONIK Michał Ryszard 59 Jelenia Góra 0 0
0.00
2 szwed anna wlzadyslzawaSZWED Anna Władysława 54 Jelenia Góra 0 0
0.00
3 kaminzski slzawomir waclzawKAMIŃSKI Sławomir Wacław 39 Kopaczów 0 0
0.00
4 machajska anna monikaMACHAJSKA Anna Monika 35 Jelenia Góra 1 0.00015
0.15
5 placety iwona stanislzawaPLACETY Iwona Stanisława 59 Jelenia Góra 0 0
0.00
6 jasinzska-nowak renataJASIŃSKA-NOWAK Renata 65 Wrocław 0 0
0.00
7 jalzoszynzski andrzejJAŁOSZYŃSKI Andrzej 55 Wrocław 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 12 - KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waliczek tadeusz jerzyWALICZEK Tadeusz Jerzy 61 Jelenia Góra 6 0.00089
0.89
2 lech-gotthardt elzzzbietaLECH-GOTTHARDT Elżbieta 53 Zgorzelec 48 0.0071
7.10
3 zatonzska helenaZATOŃSKA Helena 63 Lubań 2 0.0003
0.30
4 bielanzczyk piotrBIELAŃCZYK Piotr 46 Szklarska Poręba 1 0.00015
0.15
5 jezdrzejczak piotr boguslzawJĘDRZEJCZAK Piotr Bogusław 59 Jelenia Góra 0 0
0.00
6 bulzkowski adam andrzejBUŁKOWSKI Adam Andrzej 38 Lwówek Śląski 0 0
0.00
7 hertman karolina agataHERTMAN Karolina Agata 33 Bolesławiec 0 0
0.00
8 zielinzska joannaZIELIŃSKA Joanna 31 Wleń 1 0.00015
0.15
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Zgorzeleckiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1340
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1219
3 Liczba kart niewykorzystanych 509
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 710
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 709
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 709
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 21
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 15
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 688
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 weychan andrzej marekWEYCHAN Andrzej Marek 58 Zgorzelec 38 0.00552
5.52
2 rudzinzski tomasz jerzyRUDZIŃSKI Tomasz Jerzy 44 Zgorzelec 12 0.00174
1.74
3 babicz pawelz jakubBABICZ Paweł Jakub 29 Zgorzelec 4 0.00058
0.58
4 radziszewska edyta annaRADZISZEWSKA Edyta Anna 46 Zgorzelec 9 0.00131
1.31
5 poniedzialzek annaPONIEDZIAŁEK Anna 50 Zgorzelec 4 0.00058
0.58
6 kacperska martaKACPERSKA Marta 41 Zgorzelec 1 0.00015
0.15
7 nowak jacek konradNOWAK Jacek Konrad 42 Zgorzelec 1 0.00015
0.15
8 gilowska esteraGILOWSKA Estera 31 Zgorzelec 3 0.00044
0.44
9 konieczny bartosz dominikKONIECZNY Bartosz Dominik 43 Zgorzelec 20 0.00291
2.91
Razem 92
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 92

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bielinzski artur stanislzawBIELIŃSKI Artur Stanisław 57 Zgorzelec 76 0.01105
11.05
2 kozielz eleonora grazzzynaKOZIEŁ Eleonora Grażyna 67 Zgorzelec 34 0.00494
4.94
3 kurzynzski marek januszKURZYŃSKI Marek Janusz 61 Zgorzelec 34 0.00494
4.94
4 baranowski radoslzaw stanislzawBARANOWSKI Radosław Stanisław 54 Zgorzelec 24 0.00349
3.49
5 jaroszewska malzgorzataJAROSZEWSKA Małgorzata 57 Zgorzelec 12 0.00174
1.74
6 belka-palzka malzgorzataBELKA-PAŁKA Małgorzata 35 Zgorzelec 10 0.00145
1.45
7 serafinzska danutaSERAFIŃSKA Danuta 61 Zgorzelec 10 0.00145
1.45
8 szymkozw wojciech krzysztofSZYMKÓW Wojciech Krzysztof 45 Zgorzelec 5 0.00073
0.73
9 kozlzowski zbigniewKOZŁOWSKI Zbigniew 50 Zgorzelec 17 0.00247
2.47
Razem 222
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 222

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tyminzski wieslzaw piotrTYMIŃSKI Wiesław Piotr 47 Zgorzelec 5 0.00073
0.73
2 pakulza waldemarPAKUŁA Waldemar 51 Zgorzelec 22 0.0032
3.20
3 piasecka dorotaPIASECKA Dorota 51 Zgorzelec 16 0.00233
2.33
4 konieczny zdzislzawKONIECZNY Zdzisław 52 Zgorzelec 3 0.00044
0.44
5 niedziela grazzzyna mariaNIEDZIELA Grażyna Maria 66 Zgorzelec 0 0
0.00
6 wlzos mateuszWŁOS Mateusz 32 Jerzmanki 0 0
0.00
7 osozbka katarzynaOSÓBKA Katarzyna 44 Zgorzelec 1 0.00015
0.15
8 zatylny kewinZATYLNY Kewin 21 Zgorzelec 3 0.00044
0.44
9 patelska-walczak honorataPATELSKA-WALCZAK Honorata 37 Zgorzelec 0 0
0.00
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buciuto jadwiga barbaraBUCIUTO Jadwiga Barbara 57 Zgorzelec 68 0.00988
9.88
2 tokarczyk arturTOKARCZYK Artur 51 Zgorzelec 44 0.0064
6.40
3 popezda wioletaPOPĘDA Wioleta 36 Zgorzelec 18 0.00262
2.62
4 szelachowski grzegorz bronislzawSZELACHOWSKI Grzegorz Bronisław 50 Tylice 7 0.00102
1.02
5 dudzik eugeniusz wlzadyslzawDUDZIK Eugeniusz Władysław 73 Zgorzelec 5 0.00073
0.73
6 kazcki dariuszKĄCKI Dariusz 51 Zgorzelec 5 0.00073
0.73
7 piotrowska aleksandraPIOTROWSKA Aleksandra 52 Zgorzelec 13 0.00189
1.89
8 kasprzyk tomaszKASPRZYK Tomasz 41 Zgorzelec 10 0.00145
1.45
9 polonis renataPOLONIS Renata 33 Zgorzelec 14 0.00203
2.03
Razem 184
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 184

Lista nr 13 - KWW POROZUMIENIE PRAWICY DLA POWIATU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 soszniak alicjaSOŚNIAK Alicja 73 Zgorzelec 20 0.00291
2.91
2 owsik ireneuszOWSIK Ireneusz 55 Zgorzelec 4 0.00058
0.58
3 droszcz ryszard wiktorDROSZCZ Ryszard Wiktor 36 Zgorzelec 10 0.00145
1.45
4 mandau jolantaMANDAU Jolanta 58 Zgorzelec 28 0.00407
4.07
5 kabalza jerzy ryszardKABAŁA Jerzy Ryszard 65 Zgorzelec 4 0.00058
0.58
6 szwiaztecka-gryszczuk agnieszka joannaŚWIĄTECKA-GRYSZCZUK Agnieszka Joanna 45 Zgorzelec 0 0
0.00
7 chruszcinzska lidia urszulaCHRUŚCIŃSKA Lidia Urszula 60 Zgorzelec 2 0.00029
0.29
8 mikolzajczyk tomasz jakubMIKOŁAJCZYK Tomasz Jakub 42 Zgorzelec 1 0.00015
0.15
9 gozrski janusz lechGÓRSKI Janusz Lech 71 Zgorzelec 0 0
0.00
Razem 69
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 69

Lista nr 14 - KWW SAMORZĄD PONAD PODZIAŁAMI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz miroslzawFIEDOROWICZ Mirosław 62 Łagów 17 0.00247
2.47
2 tomczyk anna jozzefaTOMCZYK Anna Józefa 56 Zgorzelec 5 0.00073
0.73
3 zdanowicz zbigniewZDANOWICZ Zbigniew 45 Zgorzelec 3 0.00044
0.44
4 zych katarzyna edytaZYCH Katarzyna Edyta 43 Łagów 11 0.0016
1.60
5 miszczanowicz andrzejMISZCZANOWICZ Andrzej 42 Zgorzelec 0 0
0.00
6 dziemiesz wieslzawa janinaDZIEMIESZ Wiesława Janina 60 Zgorzelec 8 0.00116
1.16
7 tokarczuk joannaTOKARCZUK Joanna 40 Zgorzelec 4 0.00058
0.58
8 rojek andrzejROJEK Andrzej 46 Zgorzelec 12 0.00174
1.74
9 wolanin marek zenonWOLANIN Marek Zenon 60 Zgorzelec 11 0.0016
1.60
Razem 71
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 71
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Zgorzelec) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1340
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1340
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1215
3 Liczba kart niewykorzystanych 505
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 710
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 710
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 710
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 710
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 23
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 687
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 labentz katarzynaLABENTZ Katarzyna 45 Zgorzelec 15 0.00218
2.18
2 szymanzski jacekSZYMAŃSKI Jacek 55 Zgorzelec 15 0.00218
2.18
3 zarezbski gabrielZARĘBSKI Gabriel 34 Zgorzelec 10 0.00146
1.46
4 iwanowska teresa genowefaIWANOWSKA Teresa Genowefa 70 Zgorzelec 8 0.00116
1.16
5 rogala-nowakowska joannaROGALA-NOWAKOWSKA Joanna 51 Zgorzelec 5 0.00073
0.73
6 lzazarewicz marek nikodemŁAZAREWICZ Marek Nikodem 38 Zgorzelec 4 0.00058
0.58
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chitrunz dorota malzgorzataCHITRUŃ Dorota Małgorzata 54 Zgorzelec 89 0.01295
12.95
2 szczerbaty mateuszSZCZERBATY Mateusz 30 Zgorzelec 39 0.00568
5.68
3 szniezzzyk tomasz bogdanŚNIEŻYK Tomasz Bogdan 41 Zgorzelec 17 0.00247
2.47
4 zalzuska dominika zofiaZAŁUSKA Dominika Zofia 36 Zgorzelec 31 0.00451
4.51
5 ciszewska-kotlezga dorota katarzynaCISZEWSKA-KOTLĘGA Dorota Katarzyna 47 Zgorzelec 5 0.00073
0.73
6 obuchowski marek miroslzawOBUCHOWSKI Marek Mirosław 38 Zgorzelec 13 0.00189
1.89
7 marchel olga karolinaMARCHEL Olga Karolina 31 Zgorzelec 13 0.00189
1.89
Razem 207
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 207

Lista nr 16 - KWW RAFAŁA GRONICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cyburt jerzy andrzejCYBURT Jerzy Andrzej 71 Zgorzelec 58 0.00844
8.44
2 komsta krystyna mariaKOMSTA Krystyna Maria 56 Zgorzelec 53 0.00771
7.71
3 kalzuzzza marianKAŁUŻA Marian 79 Zgorzelec 92 0.01339
13.39
4 dziedzic-wozjcik marta magdalenaDZIEDZIC-WÓJCIK Marta Magdalena 43 Zgorzelec 51 0.00742
7.42
5 motyka ewaMOTYKA Ewa 63 Zgorzelec 81 0.01179
11.79
6 mrygonz anetaMRYGOŃ Aneta 45 Zgorzelec 20 0.00291
2.91
7 kozak andrzej januszKOZAK Andrzej Janusz 60 Zgorzelec 68 0.0099
9.90
Razem 423
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 423