Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 6

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie (budynek byłego Gimnazjum Nr 1), ul. Kościuszki 68 Zgorzelec
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Kościuszki od nr 30 do końca, Lubańska od nr 5 do nr 10, Migdałowa, Norwida, Wyspiańskiego nr 1A, 1B, 1C, nieparzyste od nr 1 do nr 9A, parzyste od nr 2 do nr 20
Liczba mieszkańców 1816
Liczba wyborców 1578
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Zgorzelec 2
Rady Powiatu Zgorzeleckiego 1
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 4

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Miasta Zgorzelec
  • Wybory Rady Miasta Zgorzelec) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Powiatu Zgorzeleckiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Zgorzelec
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1588
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1588
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1427
3 Liczba kart niewykorzystanych 629
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 798
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 798
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 798
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 797
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 786
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronicz rafalz wojciechGRONICZ Rafał Wojciech 45 wyższe Zgorzelec 499 0.06349
63.49
2 mazur anetaMAZUR Aneta 44 wyższe Zgorzelec 102 0.01298
12.98
3 skonieczka agnieszka olgaSKONIECZKA Agnieszka Olga 35 wyższe Zgorzelec 185 0.02354
23.54
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Zgorzelec) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1588
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1588
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1427
3 Liczba kart niewykorzystanych 629
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 798
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 798
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 798
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 797
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 21
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 776
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pakulza magdalena wandaPAKUŁA Magdalena Wanda 19 Zgorzelec 22 0.00284
2.84
2 ziomek adrian sebastianZIOMEK Adrian Sebastian 24 Zgorzelec 5 0.00064
0.64
3 sroka pawelz henrykSROKA Paweł Henryk 38 Zgorzelec 11 0.00142
1.42
4 osozbka sebastianOSÓBKA Sebastian 21 Zgorzelec 4 0.00052
0.52
5 szczepanzska doris monikaSZCZEPAŃSKA Doris Monika 26 Zgorzelec 7 0.0009
0.90
6 konicka joannaKONICKA Joanna 45 Zgorzelec 6 0.00077
0.77
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mazurek danutaMAZUREK Danuta 70 Zgorzelec 154 0.01985
19.85
2 zzzelezzniak jerzy leonŻELEŹNIAK Jerzy Leon 69 Zgorzelec 23 0.00296
2.96
3 jakubowski krzysztof piotrJAKUBOWSKI Krzysztof Piotr 50 Zgorzelec 7 0.0009
0.90
4 witkowski tomaszWITKOWSKI Tomasz 32 Zgorzelec 22 0.00284
2.84
5 rogojsza agnieszka barbaraROGOJSZA Agnieszka Barbara 33 Zgorzelec 11 0.00142
1.42
6 owsian damian romanOWSIAN Damian Roman 30 Zgorzelec 13 0.00168
1.68
7 sztulberg magdalena dobrochnaSZTULBERG Magdalena Dobrochna 42 Zgorzelec 9 0.00116
1.16
Razem 239
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 239

Lista nr 16 - KWW RAFAŁA GRONICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baranowska dorotaBARANOWSKA Dorota 54 Zgorzelec 152 0.01959
19.59
2 rusketos nikolaosRUSKETOS Nikolaos 60 Zgorzelec 156 0.0201
20.10
3 mostowik artur ireneuszMOSTOWIK Artur Ireneusz 48 Zgorzelec 29 0.00374
3.74
4 szostek-bicka beataSZOSTEK-BICKA Beata 52 Zgorzelec 34 0.00438
4.38
5 borkowska elzzzbietaBORKOWSKA Elżbieta 42 Zgorzelec 20 0.00258
2.58
6 rudzinzski marek tadeuszRUDZIŃSKI Marek Tadeusz 80 Zgorzelec 58 0.00747
7.47
7 hlzadki ludwikHŁADKI Ludwik 68 Zgorzelec 33 0.00425
4.25
Razem 482
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 482
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1588
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1447
3 Liczba kart niewykorzystanych 649
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 798
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 799
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 5
10 Liczba kart ważnych 794
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 30
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 764
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przybylski cezary adamPRZYBYLSKI Cezary Adam 62 Raciborowice Górne 29 0.0038
3.80
2 obrezbalski marek adamOBRĘBALSKI Marek Adam 60 Jelenia Góra 3 0.00039
0.39
3 piotrowska halina gabrielaPIOTROWSKA Halina Gabriela 61 Trójca 32 0.00419
4.19
4 foremna justyna magdalenaFOREMNA Justyna Magdalena 40 Bolesławiec 3 0.00039
0.39
5 tobiasz aleksandra martaTOBIASZ Aleksandra Marta 37 Bogatynia 3 0.00039
0.39
6 kuszwik bartosz sewerynKUŚWIK Bartosz Seweryn 37 Lubań 0 0
0.00
7 grabas eugeniusz tadeuszGRABAS Eugeniusz Tadeusz 57 Mirsk 1 0.00013
0.13
8 grzelak katarzyna anetaGRZELAK Katarzyna Aneta 40 Sosnówka 7 0.00092
0.92
Razem 78
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 78

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baczko sylwester ryszardBAĆKO Sylwester Ryszard 57 Kamienna Góra 5 0.00065
0.65
2 kocon grzegorzKOCON Grzegorz 54 Bolesławiec 0 0
0.00
3 rak zofiaRAK Zofia 64 Gryfów Śląski 3 0.00039
0.39
4 langer mariola bronislzawaLANGER Mariola Bronisława 54 Staniszów 2 0.00026
0.26
5 dumin joannaDUMIN Joanna 57 Jelenia Góra 2 0.00026
0.26
6 greb robert maciejGREB Robert Maciej 55 Zgorzelec 2 0.00026
0.26
7 kubicki adamKUBICKI Adam 57 Jelenia Góra 2 0.00026
0.26
8 dulnik jerzy stanislzawDULNIK Jerzy Stanisław 68 Wrocław 0 0
0.00
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartkowiak wlzodzimierzBARTKOWIAK Włodzimierz 68 Osiecznica 4 0.00052
0.52
2 kuzio-podrucka stanislzawa mariaKUZIO-PODRUCKA Stanisława Maria 41 Zgorzelec 6 0.00079
0.79
3 misztal wiktor piotrMISZTAL Wiktor Piotr 24 Świecie 2 0.00026
0.26
4 mastalska ewa katarzynaMASTALSKA Ewa Katarzyna 44 Wrocław 0 0
0.00
5 tracz edward wlzadyslzawTRACZ Edward Władysław 71 Bolesławiec 4 0.00052
0.52
6 siewierska danuta halinaSIEWIERSKA Danuta Halina 71 Jelenia Góra 0 0
0.00
7 urbanzski pawelzURBAŃSKI Paweł 33 Żerkowice 0 0
0.00
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pokozj jerzy janPOKÓJ Jerzy Jan 63 Ścięgny 29 0.0038
3.80
2 michalski janMICHALSKI Jan 55 Zgorzelec 148 0.01937
19.37
3 grzeszkozw alicja teresaGRZEŚKÓW Alicja Teresa 62 Kotliska 22 0.00288
2.88
4 magrysz urszulaMAGRYŚ Urszula 59 Bolesławiec 8 0.00105
1.05
5 misan henrykaMISAN Henryka 59 Kamienna Góra 2 0.00026
0.26
6 rozg anna malzgorzataRÓG Anna Małgorzata 43 Jelenia Góra 7 0.00092
0.92
7 zawisza jolanta danutaZAWISZA Jolanta Danuta 58 Lubań 4 0.00052
0.52
8 zawilza marcin edwardZAWIŁA Marcin Edward 60 Jelenia Góra 11 0.00144
1.44
Razem 231
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 231

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kusiak jozzefKUSIAK Józef 67 Jelenia Góra 8 0.00105
1.05
2 zbieg grazzzyna stanislzawaZBIEG Grażyna Stanisława 63 Bolesławiec 3 0.00039
0.39
3 tyc andrzej janTYC Andrzej Jan 72 Zgorzelec 81 0.0106
10.60
4 mirecki zdzislzawMIRECKI Zdzisław 67 Bolesławiec 4 0.00052
0.52
5 ciszek sylwia malzgorzataCISZEK Sylwia Małgorzata 41 Kowary 4 0.00052
0.52
6 dudzik jolantaDUDZIK Jolanta 60 Gryfów Śląski 3 0.00039
0.39
7 kubieniec henryk jozzefKUBIENIEC Henryk Józef 68 Kamienna Góra 1 0.00013
0.13
8 adamczuk andrzej lucjanADAMCZUK Andrzej Lucjan 50 Siekierczyn 0 0
0.00
Razem 104
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 104

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maszlak robertMAŚLAK Robert 52 Wrocław 3 0.00039
0.39
2 halzka kalina mariannaHAŁKA Kalina Marianna 33 Jelenia Góra 1 0.00013
0.13
3 grycz pawelzGRYĆ Paweł 34 Jelenia Góra 1 0.00013
0.13
4 hernik anna mariaHERNIK Anna Maria 40 Stankowice 0 0
0.00
5 koszlacz pawelzKOŚLACZ Paweł 30 Wrocław 0 0
0.00
6 iwaszkiewicz justyna mariaIWASZKIEWICZ Justyna Maria 31 Wrocław 0 0
0.00
7 jankowiak jakub szymonJANKOWIAK Jakub Szymon 19 Jelenia Góra 0 0
0.00
8 jurecka berenika saraJURECKA Berenika Sara 33 Wrocław 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 winnicki robert arturWINNICKI Robert Artur 33 Zgorzelec 12 0.00157
1.57
2 urban czeslzawURBAN Czesław 66 Nowogrodziec 1 0.00013
0.13
3 szwierzowska malzgorzata agnieszkaŚWIERZOWSKA Małgorzata Agnieszka 31 Dłużec 0 0
0.00
4 wyspianzska danutaWYSPIAŃSKA Danuta 46 Nowogrodziec 2 0.00026
0.26
5 januszewski sebastianJANUSZEWSKI Sebastian 37 Zgorzelec 1 0.00013
0.13
6 wandycz sylwia wandaWANDYCZ Sylwia Wanda 65 Kamienna Góra 0 0
0.00
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 beczek krzysztof piotrBECZEK Krzysztof Piotr 48 Pieńsk 16 0.00209
2.09
2 dzzzoga wojciechDŻOGA Wojciech 45 Bogatynia 2 0.00026
0.26
3 janiec jaroslzaw mariuszJANIEC Jarosław Mariusz 44 Wykroty 6 0.00079
0.79
4 krozl iwona annaKRÓL Iwona Anna 42 Zgorzelec 14 0.00183
1.83
5 rzepczynzska halina mariaRZEPCZYŃSKA Halina Maria 59 Lubin 3 0.00039
0.39
6 skowronzska beata katarzynaSKOWROŃSKA Beata Katarzyna 43 Łagów 9 0.00118
1.18
7 lercher maciej arkadiuszLERCHER Maciej Arkadiusz 44 Jelenia Góra 1 0.00013
0.13
Razem 51
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 51

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasyliszyn daniel januszWASYLISZYN Daniel Janusz 40 Mirsk 0 0
0.00
2 strzelecki boguslzaw krzysztofSTRZELECKI Bogusław Krzysztof 40 Pobiedna 0 0
0.00
3 dobrowolski tomasz piotrDOBROWOLSKI Tomasz Piotr 20 Wrocław 0 0
0.00
4 owczarek konrad mieczyslzawOWCZAREK Konrad Mieczysław 23 Jelenia Góra 0 0
0.00
5 maksymczuk katarzyna monikaMAKSYMCZUK Katarzyna Monika 42 Siedlęcin 0 0
0.00
6 kacperska igaKACPERSKA Iga 28 Wrocław 2 0.00026
0.26
7 wozjcik marika ewaWÓJCIK Marika Ewa 28 Wrocław 1 0.00013
0.13
8 dubiel katarzyna mariaDUBIEL Katarzyna Maria 21 Ratowice 2 0.00026
0.26
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kredkowski andrzejKREDKOWSKI Andrzej 45 Lwówek Śląski 102 0.01335
13.35
2 leszczyk wojciech pawelzLESZCZYK Wojciech Paweł 37 JeleniaGóra 9 0.00118
1.18
3 zembik teresaZEMBIK Teresa 56 Lubań 23 0.00301
3.01
4 karbowski jaroslzaw jozzefKARBOWSKI Jarosław Józef 54 Warta Bolesławiecka 3 0.00039
0.39
5 troczynzska danuta annaTROCZYŃSKA Danuta Anna 47 Uniegoszcz 26 0.0034
3.40
6 sikora andrzej piotrSIKORA Andrzej Piotr 43 Krzeszów 11 0.00144
1.44
7 zzzylza-monik agata emiliaŻYŁA-MONIK Agata Emilia 27 Zgorzelec 18 0.00236
2.36
8 potocki jacek krzysztofPOTOCKI Jacek Krzysztof 49 Mysłakowice 13 0.0017
1.70
Razem 205
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 205

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fronik michalz ryszardFRONIK Michał Ryszard 59 Jelenia Góra 0 0
0.00
2 szwed anna wlzadyslzawaSZWED Anna Władysława 54 Jelenia Góra 1 0.00013
0.13
3 kaminzski slzawomir waclzawKAMIŃSKI Sławomir Wacław 39 Kopaczów 1 0.00013
0.13
4 machajska anna monikaMACHAJSKA Anna Monika 35 Jelenia Góra 1 0.00013
0.13
5 placety iwona stanislzawaPLACETY Iwona Stanisława 59 Jelenia Góra 0 0
0.00
6 jasinzska-nowak renataJASIŃSKA-NOWAK Renata 65 Wrocław 0 0
0.00
7 jalzoszynzski andrzejJAŁOSZYŃSKI Andrzej 55 Wrocław 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 12 - KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waliczek tadeusz jerzyWALICZEK Tadeusz Jerzy 61 Jelenia Góra 2 0.00026
0.26
2 lech-gotthardt elzzzbietaLECH-GOTTHARDT Elżbieta 53 Zgorzelec 29 0.0038
3.80
3 zatonzska helenaZATOŃSKA Helena 63 Lubań 1 0.00013
0.13
4 bielanzczyk piotrBIELAŃCZYK Piotr 46 Szklarska Poręba 1 0.00013
0.13
5 jezdrzejczak piotr boguslzawJĘDRZEJCZAK Piotr Bogusław 59 Jelenia Góra 0 0
0.00
6 bulzkowski adam andrzejBUŁKOWSKI Adam Andrzej 38 Lwówek Śląski 1 0.00013
0.13
7 hertman karolina agataHERTMAN Karolina Agata 33 Bolesławiec 0 0
0.00
8 zielinzska joannaZIELIŃSKA Joanna 31 Wleń 0 0
0.00
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Zgorzeleckiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1588
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1427
3 Liczba kart niewykorzystanych 629
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 798
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 798
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 798
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 15
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 783
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 weychan andrzej marekWEYCHAN Andrzej Marek 58 Zgorzelec 57 0.00728
7.28
2 rudzinzski tomasz jerzyRUDZIŃSKI Tomasz Jerzy 44 Zgorzelec 16 0.00204
2.04
3 babicz pawelz jakubBABICZ Paweł Jakub 29 Zgorzelec 14 0.00179
1.79
4 radziszewska edyta annaRADZISZEWSKA Edyta Anna 46 Zgorzelec 13 0.00166
1.66
5 poniedzialzek annaPONIEDZIAŁEK Anna 50 Zgorzelec 1 0.00013
0.13
6 kacperska martaKACPERSKA Marta 41 Zgorzelec 0 0
0.00
7 nowak jacek konradNOWAK Jacek Konrad 42 Zgorzelec 4 0.00051
0.51
8 gilowska esteraGILOWSKA Estera 31 Zgorzelec 2 0.00026
0.26
9 konieczny bartosz dominikKONIECZNY Bartosz Dominik 43 Zgorzelec 8 0.00102
1.02
Razem 115
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 115

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bielinzski artur stanislzawBIELIŃSKI Artur Stanisław 57 Zgorzelec 57 0.00728
7.28
2 kozielz eleonora grazzzynaKOZIEŁ Eleonora Grażyna 67 Zgorzelec 62 0.00792
7.92
3 kurzynzski marek januszKURZYŃSKI Marek Janusz 61 Zgorzelec 42 0.00536
5.36
4 baranowski radoslzaw stanislzawBARANOWSKI Radosław Stanisław 54 Zgorzelec 45 0.00575
5.75
5 jaroszewska malzgorzataJAROSZEWSKA Małgorzata 57 Zgorzelec 7 0.00089
0.89
6 belka-palzka malzgorzataBELKA-PAŁKA Małgorzata 35 Zgorzelec 14 0.00179
1.79
7 serafinzska danutaSERAFIŃSKA Danuta 61 Zgorzelec 8 0.00102
1.02
8 szymkozw wojciech krzysztofSZYMKÓW Wojciech Krzysztof 45 Zgorzelec 12 0.00153
1.53
9 kozlzowski zbigniewKOZŁOWSKI Zbigniew 50 Zgorzelec 34 0.00434
4.34
Razem 281
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 281

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tyminzski wieslzaw piotrTYMIŃSKI Wiesław Piotr 47 Zgorzelec 14 0.00179
1.79
2 pakulza waldemarPAKUŁA Waldemar 51 Zgorzelec 9 0.00115
1.15
3 piasecka dorotaPIASECKA Dorota 51 Zgorzelec 10 0.00128
1.28
4 konieczny zdzislzawKONIECZNY Zdzisław 52 Zgorzelec 1 0.00013
0.13
5 niedziela grazzzyna mariaNIEDZIELA Grażyna Maria 66 Zgorzelec 3 0.00038
0.38
6 wlzos mateuszWŁOS Mateusz 32 Jerzmanki 2 0.00026
0.26
7 osozbka katarzynaOSÓBKA Katarzyna 44 Zgorzelec 4 0.00051
0.51
8 zatylny kewinZATYLNY Kewin 21 Zgorzelec 12 0.00153
1.53
9 patelska-walczak honorataPATELSKA-WALCZAK Honorata 37 Zgorzelec 3 0.00038
0.38
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buciuto jadwiga barbaraBUCIUTO Jadwiga Barbara 57 Zgorzelec 45 0.00575
5.75
2 tokarczyk arturTOKARCZYK Artur 51 Zgorzelec 80 0.01022
10.22
3 popezda wioletaPOPĘDA Wioleta 36 Zgorzelec 31 0.00396
3.96
4 szelachowski grzegorz bronislzawSZELACHOWSKI Grzegorz Bronisław 50 Tylice 2 0.00026
0.26
5 dudzik eugeniusz wlzadyslzawDUDZIK Eugeniusz Władysław 73 Zgorzelec 5 0.00064
0.64
6 kazcki dariuszKĄCKI Dariusz 51 Zgorzelec 7 0.00089
0.89
7 piotrowska aleksandraPIOTROWSKA Aleksandra 52 Zgorzelec 11 0.0014
1.40
8 kasprzyk tomaszKASPRZYK Tomasz 41 Zgorzelec 6 0.00077
0.77
9 polonis renataPOLONIS Renata 33 Zgorzelec 8 0.00102
1.02
Razem 195
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 195

Lista nr 13 - KWW POROZUMIENIE PRAWICY DLA POWIATU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 soszniak alicjaSOŚNIAK Alicja 73 Zgorzelec 22 0.00281
2.81
2 owsik ireneuszOWSIK Ireneusz 55 Zgorzelec 4 0.00051
0.51
3 droszcz ryszard wiktorDROSZCZ Ryszard Wiktor 36 Zgorzelec 13 0.00166
1.66
4 mandau jolantaMANDAU Jolanta 58 Zgorzelec 2 0.00026
0.26
5 kabalza jerzy ryszardKABAŁA Jerzy Ryszard 65 Zgorzelec 2 0.00026
0.26
6 szwiaztecka-gryszczuk agnieszka joannaŚWIĄTECKA-GRYSZCZUK Agnieszka Joanna 45 Zgorzelec 0 0
0.00
7 chruszcinzska lidia urszulaCHRUŚCIŃSKA Lidia Urszula 60 Zgorzelec 1 0.00013
0.13
8 mikolzajczyk tomasz jakubMIKOŁAJCZYK Tomasz Jakub 42 Zgorzelec 0 0
0.00
9 gozrski janusz lechGÓRSKI Janusz Lech 71 Zgorzelec 6 0.00077
0.77
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 14 - KWW SAMORZĄD PONAD PODZIAŁAMI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz miroslzawFIEDOROWICZ Mirosław 62 Łagów 34 0.00434
4.34
2 tomczyk anna jozzefaTOMCZYK Anna Józefa 56 Zgorzelec 16 0.00204
2.04
3 zdanowicz zbigniewZDANOWICZ Zbigniew 45 Zgorzelec 5 0.00064
0.64
4 zych katarzyna edytaZYCH Katarzyna Edyta 43 Łagów 2 0.00026
0.26
5 miszczanowicz andrzejMISZCZANOWICZ Andrzej 42 Zgorzelec 1 0.00013
0.13
6 dziemiesz wieslzawa janinaDZIEMIESZ Wiesława Janina 60 Zgorzelec 2 0.00026
0.26
7 tokarczuk joannaTOKARCZUK Joanna 40 Zgorzelec 5 0.00064
0.64
8 rojek andrzejROJEK Andrzej 46 Zgorzelec 8 0.00102
1.02
9 wolanin marek zenonWOLANIN Marek Zenon 60 Zgorzelec 11 0.0014
1.40
Razem 84
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 84