Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 4

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Kościuszki 1 Zgorzelec
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Brzozowa, Cienista od nr 1 do nr 2A, Daszyńskiego od nr 39 do nr 102, Górna, Kilińskiego, Kościuszki od nr 1 do nr 29, Krasińskiego, Modrzewiowa, Piękna, Wąska
Liczba mieszkańców 1983
Liczba wyborców 1661
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Zgorzelec 1
Rady Powiatu Zgorzeleckiego 1
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 4

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Miasta Zgorzelec
  • Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Powiatu Zgorzeleckiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miasta Zgorzelec) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Zgorzelec
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1661
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1661
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1498
3 Liczba kart niewykorzystanych 688
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 810
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 810
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 810
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 810
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 32
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 31
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 778
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronicz rafalz wojciechGRONICZ Rafał Wojciech 45 wyższe Zgorzelec 464 0.05964
59.64
2 mazur anetaMAZUR Aneta 44 wyższe Zgorzelec 140 0.01799
17.99
3 skonieczka agnieszka olgaSKONIECZKA Agnieszka Olga 35 wyższe Zgorzelec 174 0.02237
22.37
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1661
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1497
3 Liczba kart niewykorzystanych 689
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 808
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 808
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 808
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 67
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 56
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 741
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przybylski cezary adamPRZYBYLSKI Cezary Adam 62 Raciborowice Górne 21 0.00283
2.83
2 obrezbalski marek adamOBRĘBALSKI Marek Adam 60 Jelenia Góra 4 0.00054
0.54
3 piotrowska halina gabrielaPIOTROWSKA Halina Gabriela 61 Trójca 40 0.0054
5.40
4 foremna justyna magdalenaFOREMNA Justyna Magdalena 40 Bolesławiec 2 0.00027
0.27
5 tobiasz aleksandra martaTOBIASZ Aleksandra Marta 37 Bogatynia 3 0.0004
0.40
6 kuszwik bartosz sewerynKUŚWIK Bartosz Seweryn 37 Lubań 1 0.00013
0.13
7 grabas eugeniusz tadeuszGRABAS Eugeniusz Tadeusz 57 Mirsk 0 0
0.00
8 grzelak katarzyna anetaGRZELAK Katarzyna Aneta 40 Sosnówka 8 0.00108
1.08
Razem 79
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 79

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baczko sylwester ryszardBAĆKO Sylwester Ryszard 57 Kamienna Góra 4 0.00054
0.54
2 kocon grzegorzKOCON Grzegorz 54 Bolesławiec 1 0.00013
0.13
3 rak zofiaRAK Zofia 64 Gryfów Śląski 1 0.00013
0.13
4 langer mariola bronislzawaLANGER Mariola Bronisława 54 Staniszów 0 0
0.00
5 dumin joannaDUMIN Joanna 57 Jelenia Góra 0 0
0.00
6 greb robert maciejGREB Robert Maciej 55 Zgorzelec 1 0.00013
0.13
7 kubicki adamKUBICKI Adam 57 Jelenia Góra 1 0.00013
0.13
8 dulnik jerzy stanislzawDULNIK Jerzy Stanisław 68 Wrocław 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartkowiak wlzodzimierzBARTKOWIAK Włodzimierz 68 Osiecznica 1 0.00013
0.13
2 kuzio-podrucka stanislzawa mariaKUZIO-PODRUCKA Stanisława Maria 41 Zgorzelec 7 0.00094
0.94
3 misztal wiktor piotrMISZTAL Wiktor Piotr 24 Świecie 1 0.00013
0.13
4 mastalska ewa katarzynaMASTALSKA Ewa Katarzyna 44 Wrocław 2 0.00027
0.27
5 tracz edward wlzadyslzawTRACZ Edward Władysław 71 Bolesławiec 1 0.00013
0.13
6 siewierska danuta halinaSIEWIERSKA Danuta Halina 71 Jelenia Góra 1 0.00013
0.13
7 urbanzski pawelzURBAŃSKI Paweł 33 Żerkowice 2 0.00027
0.27
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pokozj jerzy janPOKÓJ Jerzy Jan 63 Ścięgny 27 0.00364
3.64
2 michalski janMICHALSKI Jan 55 Zgorzelec 124 0.01673
16.73
3 grzeszkozw alicja teresaGRZEŚKÓW Alicja Teresa 62 Kotliska 17 0.00229
2.29
4 magrysz urszulaMAGRYŚ Urszula 59 Bolesławiec 7 0.00094
0.94
5 misan henrykaMISAN Henryka 59 Kamienna Góra 0 0
0.00
6 rozg anna malzgorzataRÓG Anna Małgorzata 43 Jelenia Góra 6 0.00081
0.81
7 zawisza jolanta danutaZAWISZA Jolanta Danuta 58 Lubań 7 0.00094
0.94
8 zawilza marcin edwardZAWIŁA Marcin Edward 60 Jelenia Góra 7 0.00094
0.94
Razem 195
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 195

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kusiak jozzefKUSIAK Józef 67 Jelenia Góra 10 0.00135
1.35
2 zbieg grazzzyna stanislzawaZBIEG Grażyna Stanisława 63 Bolesławiec 1 0.00013
0.13
3 tyc andrzej janTYC Andrzej Jan 72 Zgorzelec 86 0.01161
11.61
4 mirecki zdzislzawMIRECKI Zdzisław 67 Bolesławiec 0 0
0.00
5 ciszek sylwia malzgorzataCISZEK Sylwia Małgorzata 41 Kowary 1 0.00013
0.13
6 dudzik jolantaDUDZIK Jolanta 60 Gryfów Śląski 3 0.0004
0.40
7 kubieniec henryk jozzefKUBIENIEC Henryk Józef 68 Kamienna Góra 1 0.00013
0.13
8 adamczuk andrzej lucjanADAMCZUK Andrzej Lucjan 50 Siekierczyn 1 0.00013
0.13
Razem 103
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 103

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maszlak robertMAŚLAK Robert 52 Wrocław 4 0.00054
0.54
2 halzka kalina mariannaHAŁKA Kalina Marianna 33 Jelenia Góra 2 0.00027
0.27
3 grycz pawelzGRYĆ Paweł 34 Jelenia Góra 2 0.00027
0.27
4 hernik anna mariaHERNIK Anna Maria 40 Stankowice 0 0
0.00
5 koszlacz pawelzKOŚLACZ Paweł 30 Wrocław 0 0
0.00
6 iwaszkiewicz justyna mariaIWASZKIEWICZ Justyna Maria 31 Wrocław 0 0
0.00
7 jankowiak jakub szymonJANKOWIAK Jakub Szymon 19 Jelenia Góra 0 0
0.00
8 jurecka berenika saraJURECKA Berenika Sara 33 Wrocław 1 0.00013
0.13
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 winnicki robert arturWINNICKI Robert Artur 33 Zgorzelec 8 0.00108
1.08
2 urban czeslzawURBAN Czesław 66 Nowogrodziec 0 0
0.00
3 szwierzowska malzgorzata agnieszkaŚWIERZOWSKA Małgorzata Agnieszka 31 Dłużec 1 0.00013
0.13
4 wyspianzska danutaWYSPIAŃSKA Danuta 46 Nowogrodziec 0 0
0.00
5 januszewski sebastianJANUSZEWSKI Sebastian 37 Zgorzelec 2 0.00027
0.27
6 wandycz sylwia wandaWANDYCZ Sylwia Wanda 65 Kamienna Góra 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 beczek krzysztof piotrBECZEK Krzysztof Piotr 48 Pieńsk 22 0.00297
2.97
2 dzzzoga wojciechDŻOGA Wojciech 45 Bogatynia 7 0.00094
0.94
3 janiec jaroslzaw mariuszJANIEC Jarosław Mariusz 44 Wykroty 3 0.0004
0.40
4 krozl iwona annaKRÓL Iwona Anna 42 Zgorzelec 9 0.00121
1.21
5 rzepczynzska halina mariaRZEPCZYŃSKA Halina Maria 59 Lubin 5 0.00067
0.67
6 skowronzska beata katarzynaSKOWROŃSKA Beata Katarzyna 43 Łagów 13 0.00175
1.75
7 lercher maciej arkadiuszLERCHER Maciej Arkadiusz 44 Jelenia Góra 0 0
0.00
Razem 59
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 59

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasyliszyn daniel januszWASYLISZYN Daniel Janusz 40 Mirsk 3 0.0004
0.40
2 strzelecki boguslzaw krzysztofSTRZELECKI Bogusław Krzysztof 40 Pobiedna 0 0
0.00
3 dobrowolski tomasz piotrDOBROWOLSKI Tomasz Piotr 20 Wrocław 2 0.00027
0.27
4 owczarek konrad mieczyslzawOWCZAREK Konrad Mieczysław 23 Jelenia Góra 1 0.00013
0.13
5 maksymczuk katarzyna monikaMAKSYMCZUK Katarzyna Monika 42 Siedlęcin 0 0
0.00
6 kacperska igaKACPERSKA Iga 28 Wrocław 1 0.00013
0.13
7 wozjcik marika ewaWÓJCIK Marika Ewa 28 Wrocław 0 0
0.00
8 dubiel katarzyna mariaDUBIEL Katarzyna Maria 21 Ratowice 1 0.00013
0.13
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kredkowski andrzejKREDKOWSKI Andrzej 45 Lwówek Śląski 82 0.01107
11.07
2 leszczyk wojciech pawelzLESZCZYK Wojciech Paweł 37 JeleniaGóra 15 0.00202
2.02
3 zembik teresaZEMBIK Teresa 56 Lubań 20 0.0027
2.70
4 karbowski jaroslzaw jozzefKARBOWSKI Jarosław Józef 54 Warta Bolesławiecka 5 0.00067
0.67
5 troczynzska danuta annaTROCZYŃSKA Danuta Anna 47 Uniegoszcz 14 0.00189
1.89
6 sikora andrzej piotrSIKORA Andrzej Piotr 43 Krzeszów 12 0.00162
1.62
7 zzzylza-monik agata emiliaŻYŁA-MONIK Agata Emilia 27 Zgorzelec 14 0.00189
1.89
8 potocki jacek krzysztofPOTOCKI Jacek Krzysztof 49 Mysłakowice 11 0.00148
1.48
Razem 173
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 173

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fronik michalz ryszardFRONIK Michał Ryszard 59 Jelenia Góra 1 0.00013
0.13
2 szwed anna wlzadyslzawaSZWED Anna Władysława 54 Jelenia Góra 0 0
0.00
3 kaminzski slzawomir waclzawKAMIŃSKI Sławomir Wacław 39 Kopaczów 1 0.00013
0.13
4 machajska anna monikaMACHAJSKA Anna Monika 35 Jelenia Góra 2 0.00027
0.27
5 placety iwona stanislzawaPLACETY Iwona Stanisława 59 Jelenia Góra 0 0
0.00
6 jasinzska-nowak renataJASIŃSKA-NOWAK Renata 65 Wrocław 1 0.00013
0.13
7 jalzoszynzski andrzejJAŁOSZYŃSKI Andrzej 55 Wrocław 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 12 - KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waliczek tadeusz jerzyWALICZEK Tadeusz Jerzy 61 Jelenia Góra 2 0.00027
0.27
2 lech-gotthardt elzzzbietaLECH-GOTTHARDT Elżbieta 53 Zgorzelec 66 0.00891
8.91
3 zatonzska helenaZATOŃSKA Helena 63 Lubań 1 0.00013
0.13
4 bielanzczyk piotrBIELAŃCZYK Piotr 46 Szklarska Poręba 2 0.00027
0.27
5 jezdrzejczak piotr boguslzawJĘDRZEJCZAK Piotr Bogusław 59 Jelenia Góra 1 0.00013
0.13
6 bulzkowski adam andrzejBUŁKOWSKI Adam Andrzej 38 Lwówek Śląski 0 0
0.00
7 hertman karolina agataHERTMAN Karolina Agata 33 Bolesławiec 0 0
0.00
8 zielinzska joannaZIELIŃSKA Joanna 31 Wleń 4 0.00054
0.54
Razem 76
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 76
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Zgorzeleckiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1661
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1499
3 Liczba kart niewykorzystanych 689
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 808
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 808
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 808
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 42
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 16
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 26
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 766
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 weychan andrzej marekWEYCHAN Andrzej Marek 58 Zgorzelec 48 0.00627
6.27
2 rudzinzski tomasz jerzyRUDZIŃSKI Tomasz Jerzy 44 Zgorzelec 33 0.00431
4.31
3 babicz pawelz jakubBABICZ Paweł Jakub 29 Zgorzelec 11 0.00144
1.44
4 radziszewska edyta annaRADZISZEWSKA Edyta Anna 46 Zgorzelec 0 0
0.00
5 poniedzialzek annaPONIEDZIAŁEK Anna 50 Zgorzelec 11 0.00144
1.44
6 kacperska martaKACPERSKA Marta 41 Zgorzelec 0 0
0.00
7 nowak jacek konradNOWAK Jacek Konrad 42 Zgorzelec 2 0.00026
0.26
8 gilowska esteraGILOWSKA Estera 31 Zgorzelec 2 0.00026
0.26
9 konieczny bartosz dominikKONIECZNY Bartosz Dominik 43 Zgorzelec 11 0.00144
1.44
Razem 118
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 118

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bielinzski artur stanislzawBIELIŃSKI Artur Stanisław 57 Zgorzelec 69 0.00901
9.01
2 kozielz eleonora grazzzynaKOZIEŁ Eleonora Grażyna 67 Zgorzelec 47 0.00614
6.14
3 kurzynzski marek januszKURZYŃSKI Marek Janusz 61 Zgorzelec 35 0.00457
4.57
4 baranowski radoslzaw stanislzawBARANOWSKI Radosław Stanisław 54 Zgorzelec 13 0.0017
1.70
5 jaroszewska malzgorzataJAROSZEWSKA Małgorzata 57 Zgorzelec 12 0.00157
1.57
6 belka-palzka malzgorzataBELKA-PAŁKA Małgorzata 35 Zgorzelec 10 0.00131
1.31
7 serafinzska danutaSERAFIŃSKA Danuta 61 Zgorzelec 26 0.00339
3.39
8 szymkozw wojciech krzysztofSZYMKÓW Wojciech Krzysztof 45 Zgorzelec 10 0.00131
1.31
9 kozlzowski zbigniewKOZŁOWSKI Zbigniew 50 Zgorzelec 27 0.00352
3.52
Razem 249
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 249

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tyminzski wieslzaw piotrTYMIŃSKI Wiesław Piotr 47 Zgorzelec 18 0.00235
2.35
2 pakulza waldemarPAKUŁA Waldemar 51 Zgorzelec 9 0.00117
1.17
3 piasecka dorotaPIASECKA Dorota 51 Zgorzelec 12 0.00157
1.57
4 konieczny zdzislzawKONIECZNY Zdzisław 52 Zgorzelec 5 0.00065
0.65
5 niedziela grazzzyna mariaNIEDZIELA Grażyna Maria 66 Zgorzelec 2 0.00026
0.26
6 wlzos mateuszWŁOS Mateusz 32 Jerzmanki 3 0.00039
0.39
7 osozbka katarzynaOSÓBKA Katarzyna 44 Zgorzelec 1 0.00013
0.13
8 zatylny kewinZATYLNY Kewin 21 Zgorzelec 9 0.00117
1.17
9 patelska-walczak honorataPATELSKA-WALCZAK Honorata 37 Zgorzelec 2 0.00026
0.26
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buciuto jadwiga barbaraBUCIUTO Jadwiga Barbara 57 Zgorzelec 55 0.00718
7.18
2 tokarczyk arturTOKARCZYK Artur 51 Zgorzelec 23 0.003
3.00
3 popezda wioletaPOPĘDA Wioleta 36 Zgorzelec 17 0.00222
2.22
4 szelachowski grzegorz bronislzawSZELACHOWSKI Grzegorz Bronisław 50 Tylice 5 0.00065
0.65
5 dudzik eugeniusz wlzadyslzawDUDZIK Eugeniusz Władysław 73 Zgorzelec 8 0.00104
1.04
6 kazcki dariuszKĄCKI Dariusz 51 Zgorzelec 4 0.00052
0.52
7 piotrowska aleksandraPIOTROWSKA Aleksandra 52 Zgorzelec 19 0.00248
2.48
8 kasprzyk tomaszKASPRZYK Tomasz 41 Zgorzelec 7 0.00091
0.91
9 polonis renataPOLONIS Renata 33 Zgorzelec 8 0.00104
1.04
Razem 146
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 146

Lista nr 13 - KWW POROZUMIENIE PRAWICY DLA POWIATU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 soszniak alicjaSOŚNIAK Alicja 73 Zgorzelec 9 0.00117
1.17
2 owsik ireneuszOWSIK Ireneusz 55 Zgorzelec 6 0.00078
0.78
3 droszcz ryszard wiktorDROSZCZ Ryszard Wiktor 36 Zgorzelec 67 0.00875
8.75
4 mandau jolantaMANDAU Jolanta 58 Zgorzelec 5 0.00065
0.65
5 kabalza jerzy ryszardKABAŁA Jerzy Ryszard 65 Zgorzelec 9 0.00117
1.17
6 szwiaztecka-gryszczuk agnieszka joannaŚWIĄTECKA-GRYSZCZUK Agnieszka Joanna 45 Zgorzelec 2 0.00026
0.26
7 chruszcinzska lidia urszulaCHRUŚCIŃSKA Lidia Urszula 60 Zgorzelec 2 0.00026
0.26
8 mikolzajczyk tomasz jakubMIKOŁAJCZYK Tomasz Jakub 42 Zgorzelec 1 0.00013
0.13
9 gozrski janusz lechGÓRSKI Janusz Lech 71 Zgorzelec 1 0.00013
0.13
Razem 102
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 102

Lista nr 14 - KWW SAMORZĄD PONAD PODZIAŁAMI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz miroslzawFIEDOROWICZ Mirosław 62 Łagów 29 0.00379
3.79
2 tomczyk anna jozzefaTOMCZYK Anna Józefa 56 Zgorzelec 10 0.00131
1.31
3 zdanowicz zbigniewZDANOWICZ Zbigniew 45 Zgorzelec 7 0.00091
0.91
4 zych katarzyna edytaZYCH Katarzyna Edyta 43 Łagów 11 0.00144
1.44
5 miszczanowicz andrzejMISZCZANOWICZ Andrzej 42 Zgorzelec 3 0.00039
0.39
6 dziemiesz wieslzawa janinaDZIEMIESZ Wiesława Janina 60 Zgorzelec 3 0.00039
0.39
7 tokarczuk joannaTOKARCZUK Joanna 40 Zgorzelec 6 0.00078
0.78
8 rojek andrzejROJEK Andrzej 46 Zgorzelec 9 0.00117
1.17
9 wolanin marek zenonWOLANIN Marek Zenon 60 Zgorzelec 12 0.00157
1.57
Razem 90
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 90
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Zgorzelec) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1661
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1661
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1498
3 Liczba kart niewykorzystanych 688
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 809
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 809
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 809
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 809
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 42
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 30
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 767
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mazur anetaMAZUR Aneta 44 Zgorzelec 78 0.01017
10.17
2 kosowicka katarzyna monikaKOSOWICKA Katarzyna Monika 45 Zgorzelec 2 0.00026
0.26
3 liro oliwiaLIRO Oliwia 30 Zgorzelec 8 0.00104
1.04
4 garlinzska izabela malzgorzataGARLIŃSKA Izabela Małgorzata 51 Zgorzelec 4 0.00052
0.52
5 bukiel adam dariuszBUKIEL Adam Dariusz 38 Zgorzelec 1 0.00013
0.13
6 szyszka krzysztofSZYSZKA Krzysztof 46 Zgorzelec 14 0.00183
1.83
7 szymanzski grzegorzSZYMAŃSKI Grzegorz 52 Zgorzelec 1 0.00013
0.13
8 zzzywiolzek stefan stanislzawŻYWIOŁEK Stefan Stanisław 63 Zgorzelec 20 0.00261
2.61
Razem 128
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 128

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skonieczka agnieszka olgaSKONIECZKA Agnieszka Olga 35 Zgorzelec 104 0.01356
13.56
2 starodub pawelz piotrSTARODUB Paweł Piotr 38 Zgorzelec 23 0.003
3.00
3 bawozlz jan eugeniuszBAWÓŁ Jan Eugeniusz 57 Zgorzelec 24 0.00313
3.13
4 jasinzska beata anetaJASIŃSKA Beata Aneta 45 Zgorzelec 9 0.00117
1.17
5 laskowski piotr krzysztofLASKOWSKI Piotr Krzysztof 44 Zgorzelec 8 0.00104
1.04
6 zielenz krzysztof marcinZIELEŃ Krzysztof Marcin 36 Zgorzelec 3 0.00039
0.39
7 zyszk adamZYŚK Adam 52 Zgorzelec 5 0.00065
0.65
8 halat joannaHALAT Joanna 46 Zgorzelec 2 0.00026
0.26
Razem 178
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 178

Lista nr 16 - KWW RAFAŁA GRONICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronicz rafalz wojciechGRONICZ Rafał Wojciech 45 Zgorzelec 142 0.01851
18.51
2 wozzniak waldemarWOŹNIAK Waldemar 47 Zgorzelec 189 0.02464
24.64
3 walotka kazimierzWALOTKA Kazimierz 65 Zgorzelec 32 0.00417
4.17
4 jaszkiewicz anzelmJAŚKIEWICZ Anzelm 68 Zgorzelec 13 0.00169
1.69
5 walasik kingaWALASIK Kinga 46 Zgorzelec 17 0.00222
2.22
6 grabarek wojciech tomaszGRABAREK Wojciech Tomasz 55 Zgorzelec 47 0.00613
6.13
7 wolska dorotaWOLSKA Dorota 33 Zgorzelec 7 0.00091
0.91
8 komicz-scaramozzino agata renataKOMICZ-SCARAMOZZINO Agata Renata 45 Zgorzelec 14 0.00183
1.83
Razem 461
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 461