Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 15

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Reymonta 16 Zgorzelec
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Barbary, Chmielna, Cmentarna, Cynamonowa, Duszy, Górnicza, Górnowiejska, Gwarków, Kochanowskiego, Leśna, Łużycka od nr 46 do końca, Oliwkowa, Plac Najświętszej Maryi Panny, Reymonta od nr 41 do końca, Rzeczki Górne, Strumykowa, Sulikowska, Sztygarska, Turowska, Ułańska, Widok, Wrzosowa, Zielna, Żytnia
Liczba mieszkańców 1709
Liczba wyborców 1438
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Zgorzelec 4
Rady Powiatu Zgorzeleckiego 1
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 4

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Miasta Zgorzelec
  • Wybory Rady Miasta Zgorzelec) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Powiatu Zgorzeleckiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Zgorzelec
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1438
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1438
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1297
3 Liczba kart niewykorzystanych 508
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 788
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 788
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 787
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 787
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 15
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 772
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronicz rafalz wojciechGRONICZ Rafał Wojciech 45 wyższe Zgorzelec 388 0.05026
50.26
2 mazur anetaMAZUR Aneta 44 wyższe Zgorzelec 137 0.01775
17.75
3 skonieczka agnieszka olgaSKONIECZKA Agnieszka Olga 35 wyższe Zgorzelec 247 0.03199
31.99
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Zgorzelec) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1438
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1438
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1298
3 Liczba kart niewykorzystanych 507
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 788
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 788
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 787
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 3
10 Liczba kart ważnych 784
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 23
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 16
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 761
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 walczak robertWALCZAK Robert 37 Zgorzelec 24 0.00315
3.15
2 delijewski aleksanderDELIJEWSKI Aleksander 50 Zgorzelec 44 0.00578
5.78
3 rybotycka jolanta jadwigaRYBOTYCKA Jolanta Jadwiga 62 Zgorzelec 11 0.00145
1.45
4 marciniak agnieszka rozaliaMARCINIAK Agnieszka Rozalia 45 Zgorzelec 9 0.00118
1.18
5 czesnowski franciszekCZESNOWSKI Franciszek 60 Zgorzelec 4 0.00053
0.53
Razem 92
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 92

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szpak teresaSZPAK Teresa 61 Zgorzelec 78 0.01025
10.25
2 hempel radoslzaw romanHEMPEL Radosław Roman 31 Zgorzelec 63 0.00828
8.28
3 kret mateuszKRET Mateusz 22 Zgorzelec 9 0.00118
1.18
4 bazk milzoszBĄK Miłosz 24 Zgorzelec 2 0.00026
0.26
5 wyspianzska ewaWYSPIAŃSKA Ewa 54 Zgorzelec 61 0.00802
8.02
6 krzeszewska-muzyka monika elzzzbietaKRZESZEWSKA-MUZYKA Monika Elżbieta 42 Zgorzelec 6 0.00079
0.79
7 szyrwiel wincentySZYRWIEL Wincenty 62 Zgorzelec 25 0.00329
3.29
Razem 244
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 244

Lista nr 16 - KWW RAFAŁA GRONICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 murmylzo katarzyna ewaMURMYŁO Katarzyna Ewa 41 Zgorzelec 118 0.01551
15.51
2 droszcz ryszardDROSZCZ Ryszard 60 Zgorzelec 129 0.01695
16.95
3 gozral tomasz marekGÓRAL Tomasz Marek 33 Zgorzelec 92 0.01209
12.09
4 malicki rafalz krzysztofMALICKI Rafał Krzysztof 43 Zgorzelec 20 0.00263
2.63
5 filozof marcin krzysztofFILOZOF Marcin Krzysztof 35 Zgorzelec 45 0.00591
5.91
6 haniszewska danuta mariaHANISZEWSKA Danuta Maria 67 Zgorzelec 4 0.00053
0.53
7 arcimowicz wiolettaARCIMOWICZ Wioletta 51 Zgorzelec 17 0.00223
2.23
Razem 425
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 425
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Zgorzeleckiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1438
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1300
3 Liczba kart niewykorzystanych 512
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 788
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 788
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 788
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 18
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 770
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 weychan andrzej marekWEYCHAN Andrzej Marek 58 Zgorzelec 42 0.00545
5.45
2 rudzinzski tomasz jerzyRUDZIŃSKI Tomasz Jerzy 44 Zgorzelec 13 0.00169
1.69
3 babicz pawelz jakubBABICZ Paweł Jakub 29 Zgorzelec 2 0.00026
0.26
4 radziszewska edyta annaRADZISZEWSKA Edyta Anna 46 Zgorzelec 0 0
0.00
5 poniedzialzek annaPONIEDZIAŁEK Anna 50 Zgorzelec 2 0.00026
0.26
6 kacperska martaKACPERSKA Marta 41 Zgorzelec 0 0
0.00
7 nowak jacek konradNOWAK Jacek Konrad 42 Zgorzelec 7 0.00091
0.91
8 gilowska esteraGILOWSKA Estera 31 Zgorzelec 4 0.00052
0.52
9 konieczny bartosz dominikKONIECZNY Bartosz Dominik 43 Zgorzelec 6 0.00078
0.78
Razem 76
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 76

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bielinzski artur stanislzawBIELIŃSKI Artur Stanisław 57 Zgorzelec 53 0.00688
6.88
2 kozielz eleonora grazzzynaKOZIEŁ Eleonora Grażyna 67 Zgorzelec 20 0.0026
2.60
3 kurzynzski marek januszKURZYŃSKI Marek Janusz 61 Zgorzelec 35 0.00455
4.55
4 baranowski radoslzaw stanislzawBARANOWSKI Radosław Stanisław 54 Zgorzelec 17 0.00221
2.21
5 jaroszewska malzgorzataJAROSZEWSKA Małgorzata 57 Zgorzelec 12 0.00156
1.56
6 belka-palzka malzgorzataBELKA-PAŁKA Małgorzata 35 Zgorzelec 6 0.00078
0.78
7 serafinzska danutaSERAFIŃSKA Danuta 61 Zgorzelec 3 0.00039
0.39
8 szymkozw wojciech krzysztofSZYMKÓW Wojciech Krzysztof 45 Zgorzelec 9 0.00117
1.17
9 kozlzowski zbigniewKOZŁOWSKI Zbigniew 50 Zgorzelec 15 0.00195
1.95
Razem 170
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 170

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tyminzski wieslzaw piotrTYMIŃSKI Wiesław Piotr 47 Zgorzelec 11 0.00143
1.43
2 pakulza waldemarPAKUŁA Waldemar 51 Zgorzelec 8 0.00104
1.04
3 piasecka dorotaPIASECKA Dorota 51 Zgorzelec 8 0.00104
1.04
4 konieczny zdzislzawKONIECZNY Zdzisław 52 Zgorzelec 4 0.00052
0.52
5 niedziela grazzzyna mariaNIEDZIELA Grażyna Maria 66 Zgorzelec 6 0.00078
0.78
6 wlzos mateuszWŁOS Mateusz 32 Jerzmanki 3 0.00039
0.39
7 osozbka katarzynaOSÓBKA Katarzyna 44 Zgorzelec 1 0.00013
0.13
8 zatylny kewinZATYLNY Kewin 21 Zgorzelec 13 0.00169
1.69
9 patelska-walczak honorataPATELSKA-WALCZAK Honorata 37 Zgorzelec 4 0.00052
0.52
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buciuto jadwiga barbaraBUCIUTO Jadwiga Barbara 57 Zgorzelec 136 0.01766
17.66
2 tokarczyk arturTOKARCZYK Artur 51 Zgorzelec 43 0.00558
5.58
3 popezda wioletaPOPĘDA Wioleta 36 Zgorzelec 5 0.00065
0.65
4 szelachowski grzegorz bronislzawSZELACHOWSKI Grzegorz Bronisław 50 Tylice 22 0.00286
2.86
5 dudzik eugeniusz wlzadyslzawDUDZIK Eugeniusz Władysław 73 Zgorzelec 1 0.00013
0.13
6 kazcki dariuszKĄCKI Dariusz 51 Zgorzelec 3 0.00039
0.39
7 piotrowska aleksandraPIOTROWSKA Aleksandra 52 Zgorzelec 10 0.0013
1.30
8 kasprzyk tomaszKASPRZYK Tomasz 41 Zgorzelec 4 0.00052
0.52
9 polonis renataPOLONIS Renata 33 Zgorzelec 4 0.00052
0.52
Razem 228
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 228

Lista nr 13 - KWW POROZUMIENIE PRAWICY DLA POWIATU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 soszniak alicjaSOŚNIAK Alicja 73 Zgorzelec 47 0.0061
6.10
2 owsik ireneuszOWSIK Ireneusz 55 Zgorzelec 4 0.00052
0.52
3 droszcz ryszard wiktorDROSZCZ Ryszard Wiktor 36 Zgorzelec 77 0.01
10.00
4 mandau jolantaMANDAU Jolanta 58 Zgorzelec 4 0.00052
0.52
5 kabalza jerzy ryszardKABAŁA Jerzy Ryszard 65 Zgorzelec 3 0.00039
0.39
6 szwiaztecka-gryszczuk agnieszka joannaŚWIĄTECKA-GRYSZCZUK Agnieszka Joanna 45 Zgorzelec 1 0.00013
0.13
7 chruszcinzska lidia urszulaCHRUŚCIŃSKA Lidia Urszula 60 Zgorzelec 4 0.00052
0.52
8 mikolzajczyk tomasz jakubMIKOŁAJCZYK Tomasz Jakub 42 Zgorzelec 1 0.00013
0.13
9 gozrski janusz lechGÓRSKI Janusz Lech 71 Zgorzelec 0 0
0.00
Razem 141
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 141

Lista nr 14 - KWW SAMORZĄD PONAD PODZIAŁAMI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz miroslzawFIEDOROWICZ Mirosław 62 Łagów 31 0.00403
4.03
2 tomczyk anna jozzefaTOMCZYK Anna Józefa 56 Zgorzelec 2 0.00026
0.26
3 zdanowicz zbigniewZDANOWICZ Zbigniew 45 Zgorzelec 18 0.00234
2.34
4 zych katarzyna edytaZYCH Katarzyna Edyta 43 Łagów 13 0.00169
1.69
5 miszczanowicz andrzejMISZCZANOWICZ Andrzej 42 Zgorzelec 0 0
0.00
6 dziemiesz wieslzawa janinaDZIEMIESZ Wiesława Janina 60 Zgorzelec 1 0.00013
0.13
7 tokarczuk joannaTOKARCZUK Joanna 40 Zgorzelec 12 0.00156
1.56
8 rojek andrzejROJEK Andrzej 46 Zgorzelec 10 0.0013
1.30
9 wolanin marek zenonWOLANIN Marek Zenon 60 Zgorzelec 10 0.0013
1.30
Razem 97
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 97
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1438
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1299
3 Liczba kart niewykorzystanych 512
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 788
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 786
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 6
10 Liczba kart ważnych 780
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 47
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 41
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 733
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przybylski cezary adamPRZYBYLSKI Cezary Adam 62 Raciborowice Górne 17 0.00232
2.32
2 obrezbalski marek adamOBRĘBALSKI Marek Adam 60 Jelenia Góra 0 0
0.00
3 piotrowska halina gabrielaPIOTROWSKA Halina Gabriela 61 Trójca 38 0.00518
5.18
4 foremna justyna magdalenaFOREMNA Justyna Magdalena 40 Bolesławiec 0 0
0.00
5 tobiasz aleksandra martaTOBIASZ Aleksandra Marta 37 Bogatynia 8 0.00109
1.09
6 kuszwik bartosz sewerynKUŚWIK Bartosz Seweryn 37 Lubań 1 0.00014
0.14
7 grabas eugeniusz tadeuszGRABAS Eugeniusz Tadeusz 57 Mirsk 3 0.00041
0.41
8 grzelak katarzyna anetaGRZELAK Katarzyna Aneta 40 Sosnówka 10 0.00136
1.36
Razem 77
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 77

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baczko sylwester ryszardBAĆKO Sylwester Ryszard 57 Kamienna Góra 4 0.00055
0.55
2 kocon grzegorzKOCON Grzegorz 54 Bolesławiec 1 0.00014
0.14
3 rak zofiaRAK Zofia 64 Gryfów Śląski 0 0
0.00
4 langer mariola bronislzawaLANGER Mariola Bronisława 54 Staniszów 1 0.00014
0.14
5 dumin joannaDUMIN Joanna 57 Jelenia Góra 2 0.00027
0.27
6 greb robert maciejGREB Robert Maciej 55 Zgorzelec 5 0.00068
0.68
7 kubicki adamKUBICKI Adam 57 Jelenia Góra 2 0.00027
0.27
8 dulnik jerzy stanislzawDULNIK Jerzy Stanisław 68 Wrocław 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartkowiak wlzodzimierzBARTKOWIAK Włodzimierz 68 Osiecznica 4 0.00055
0.55
2 kuzio-podrucka stanislzawa mariaKUZIO-PODRUCKA Stanisława Maria 41 Zgorzelec 2 0.00027
0.27
3 misztal wiktor piotrMISZTAL Wiktor Piotr 24 Świecie 0 0
0.00
4 mastalska ewa katarzynaMASTALSKA Ewa Katarzyna 44 Wrocław 1 0.00014
0.14
5 tracz edward wlzadyslzawTRACZ Edward Władysław 71 Bolesławiec 0 0
0.00
6 siewierska danuta halinaSIEWIERSKA Danuta Halina 71 Jelenia Góra 1 0.00014
0.14
7 urbanzski pawelzURBAŃSKI Paweł 33 Żerkowice 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pokozj jerzy janPOKÓJ Jerzy Jan 63 Ścięgny 18 0.00246
2.46
2 michalski janMICHALSKI Jan 55 Zgorzelec 120 0.01637
16.37
3 grzeszkozw alicja teresaGRZEŚKÓW Alicja Teresa 62 Kotliska 12 0.00164
1.64
4 magrysz urszulaMAGRYŚ Urszula 59 Bolesławiec 5 0.00068
0.68
5 misan henrykaMISAN Henryka 59 Kamienna Góra 0 0
0.00
6 rozg anna malzgorzataRÓG Anna Małgorzata 43 Jelenia Góra 3 0.00041
0.41
7 zawisza jolanta danutaZAWISZA Jolanta Danuta 58 Lubań 7 0.00095
0.95
8 zawilza marcin edwardZAWIŁA Marcin Edward 60 Jelenia Góra 7 0.00095
0.95
Razem 172
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 172

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kusiak jozzefKUSIAK Józef 67 Jelenia Góra 9 0.00123
1.23
2 zbieg grazzzyna stanislzawaZBIEG Grażyna Stanisława 63 Bolesławiec 1 0.00014
0.14
3 tyc andrzej janTYC Andrzej Jan 72 Zgorzelec 42 0.00573
5.73
4 mirecki zdzislzawMIRECKI Zdzisław 67 Bolesławiec 1 0.00014
0.14
5 ciszek sylwia malzgorzataCISZEK Sylwia Małgorzata 41 Kowary 0 0
0.00
6 dudzik jolantaDUDZIK Jolanta 60 Gryfów Śląski 2 0.00027
0.27
7 kubieniec henryk jozzefKUBIENIEC Henryk Józef 68 Kamienna Góra 0 0
0.00
8 adamczuk andrzej lucjanADAMCZUK Andrzej Lucjan 50 Siekierczyn 1 0.00014
0.14
Razem 56
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 56

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maszlak robertMAŚLAK Robert 52 Wrocław 5 0.00068
0.68
2 halzka kalina mariannaHAŁKA Kalina Marianna 33 Jelenia Góra 0 0
0.00
3 grycz pawelzGRYĆ Paweł 34 Jelenia Góra 0 0
0.00
4 hernik anna mariaHERNIK Anna Maria 40 Stankowice 1 0.00014
0.14
5 koszlacz pawelzKOŚLACZ Paweł 30 Wrocław 0 0
0.00
6 iwaszkiewicz justyna mariaIWASZKIEWICZ Justyna Maria 31 Wrocław 1 0.00014
0.14
7 jankowiak jakub szymonJANKOWIAK Jakub Szymon 19 Jelenia Góra 1 0.00014
0.14
8 jurecka berenika saraJURECKA Berenika Sara 33 Wrocław 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 winnicki robert arturWINNICKI Robert Artur 33 Zgorzelec 17 0.00232
2.32
2 urban czeslzawURBAN Czesław 66 Nowogrodziec 0 0
0.00
3 szwierzowska malzgorzata agnieszkaŚWIERZOWSKA Małgorzata Agnieszka 31 Dłużec 1 0.00014
0.14
4 wyspianzska danutaWYSPIAŃSKA Danuta 46 Nowogrodziec 1 0.00014
0.14
5 januszewski sebastianJANUSZEWSKI Sebastian 37 Zgorzelec 0 0
0.00
6 wandycz sylwia wandaWANDYCZ Sylwia Wanda 65 Kamienna Góra 2 0.00027
0.27
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 beczek krzysztof piotrBECZEK Krzysztof Piotr 48 Pieńsk 15 0.00205
2.05
2 dzzzoga wojciechDŻOGA Wojciech 45 Bogatynia 15 0.00205
2.05
3 janiec jaroslzaw mariuszJANIEC Jarosław Mariusz 44 Wykroty 0 0
0.00
4 krozl iwona annaKRÓL Iwona Anna 42 Zgorzelec 15 0.00205
2.05
5 rzepczynzska halina mariaRZEPCZYŃSKA Halina Maria 59 Lubin 1 0.00014
0.14
6 skowronzska beata katarzynaSKOWROŃSKA Beata Katarzyna 43 Łagów 6 0.00082
0.82
7 lercher maciej arkadiuszLERCHER Maciej Arkadiusz 44 Jelenia Góra 2 0.00027
0.27
Razem 54
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 54

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasyliszyn daniel januszWASYLISZYN Daniel Janusz 40 Mirsk 1 0.00014
0.14
2 strzelecki boguslzaw krzysztofSTRZELECKI Bogusław Krzysztof 40 Pobiedna 0 0
0.00
3 dobrowolski tomasz piotrDOBROWOLSKI Tomasz Piotr 20 Wrocław 2 0.00027
0.27
4 owczarek konrad mieczyslzawOWCZAREK Konrad Mieczysław 23 Jelenia Góra 1 0.00014
0.14
5 maksymczuk katarzyna monikaMAKSYMCZUK Katarzyna Monika 42 Siedlęcin 0 0
0.00
6 kacperska igaKACPERSKA Iga 28 Wrocław 0 0
0.00
7 wozjcik marika ewaWÓJCIK Marika Ewa 28 Wrocław 0 0
0.00
8 dubiel katarzyna mariaDUBIEL Katarzyna Maria 21 Ratowice 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kredkowski andrzejKREDKOWSKI Andrzej 45 Lwówek Śląski 104 0.01419
14.19
2 leszczyk wojciech pawelzLESZCZYK Wojciech Paweł 37 JeleniaGóra 12 0.00164
1.64
3 zembik teresaZEMBIK Teresa 56 Lubań 15 0.00205
2.05
4 karbowski jaroslzaw jozzefKARBOWSKI Jarosław Józef 54 Warta Bolesławiecka 8 0.00109
1.09
5 troczynzska danuta annaTROCZYŃSKA Danuta Anna 47 Uniegoszcz 17 0.00232
2.32
6 sikora andrzej piotrSIKORA Andrzej Piotr 43 Krzeszów 8 0.00109
1.09
7 zzzylza-monik agata emiliaŻYŁA-MONIK Agata Emilia 27 Zgorzelec 73 0.00996
9.96
8 potocki jacek krzysztofPOTOCKI Jacek Krzysztof 49 Mysłakowice 13 0.00177
1.77
Razem 250
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 250

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fronik michalz ryszardFRONIK Michał Ryszard 59 Jelenia Góra 0 0
0.00
2 szwed anna wlzadyslzawaSZWED Anna Władysława 54 Jelenia Góra 2 0.00027
0.27
3 kaminzski slzawomir waclzawKAMIŃSKI Sławomir Wacław 39 Kopaczów 4 0.00055
0.55
4 machajska anna monikaMACHAJSKA Anna Monika 35 Jelenia Góra 2 0.00027
0.27
5 placety iwona stanislzawaPLACETY Iwona Stanisława 59 Jelenia Góra 0 0
0.00
6 jasinzska-nowak renataJASIŃSKA-NOWAK Renata 65 Wrocław 2 0.00027
0.27
7 jalzoszynzski andrzejJAŁOSZYŃSKI Andrzej 55 Wrocław 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 12 - KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waliczek tadeusz jerzyWALICZEK Tadeusz Jerzy 61 Jelenia Góra 5 0.00068
0.68
2 lech-gotthardt elzzzbietaLECH-GOTTHARDT Elżbieta 53 Zgorzelec 44 0.006
6.00
3 zatonzska helenaZATOŃSKA Helena 63 Lubań 1 0.00014
0.14
4 bielanzczyk piotrBIELAŃCZYK Piotr 46 Szklarska Poręba 1 0.00014
0.14
5 jezdrzejczak piotr boguslzawJĘDRZEJCZAK Piotr Bogusław 59 Jelenia Góra 0 0
0.00
6 bulzkowski adam andrzejBUŁKOWSKI Adam Andrzej 38 Lwówek Śląski 2 0.00027
0.27
7 hertman karolina agataHERTMAN Karolina Agata 33 Bolesławiec 0 0
0.00
8 zielinzska joannaZIELIŃSKA Joanna 31 Wleń 5 0.00068
0.68
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58