Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 14

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza (budynek byłego Gimnazjum Nr 2), ul. Orzeszkowej 60 Zgorzelec
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Aleja Ujazdowska, Braci Gierymskich, Brandta, Chełmońskiego, Konicza, Kossaka, Kotsisa, Malczewskiego, Matejki, Okólna, Orzeszkowej, Plac Dębowy, Plac Kasztanowy, Plac Klonowy, Polana Brzozowa, Spokojna, Zacisze
Liczba mieszkańców 1782
Liczba wyborców 1447
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Zgorzelec 4
Rady Powiatu Zgorzeleckiego 1
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 4

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Miasta Zgorzelec
  • Wybory Rady Powiatu Zgorzeleckiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miasta Zgorzelec) - Okręg nr 4
  • Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Zgorzelec
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1447
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1447
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1309
3 Liczba kart niewykorzystanych 476
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 832
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 832
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 833
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 832
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 822
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronicz rafalz wojciechGRONICZ Rafał Wojciech 45 wyższe Zgorzelec 491 0.05973
59.73
2 mazur anetaMAZUR Aneta 44 wyższe Zgorzelec 115 0.01399
13.99
3 skonieczka agnieszka olgaSKONIECZKA Agnieszka Olga 35 wyższe Zgorzelec 216 0.02628
26.28
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Zgorzeleckiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1447
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1308
3 Liczba kart niewykorzystanych 476
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 832
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 832
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 831
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 19
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 812
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 weychan andrzej marekWEYCHAN Andrzej Marek 58 Zgorzelec 41 0.00505
5.05
2 rudzinzski tomasz jerzyRUDZIŃSKI Tomasz Jerzy 44 Zgorzelec 13 0.0016
1.60
3 babicz pawelz jakubBABICZ Paweł Jakub 29 Zgorzelec 4 0.00049
0.49
4 radziszewska edyta annaRADZISZEWSKA Edyta Anna 46 Zgorzelec 0 0
0.00
5 poniedzialzek annaPONIEDZIAŁEK Anna 50 Zgorzelec 6 0.00074
0.74
6 kacperska martaKACPERSKA Marta 41 Zgorzelec 0 0
0.00
7 nowak jacek konradNOWAK Jacek Konrad 42 Zgorzelec 3 0.00037
0.37
8 gilowska esteraGILOWSKA Estera 31 Zgorzelec 0 0
0.00
9 konieczny bartosz dominikKONIECZNY Bartosz Dominik 43 Zgorzelec 12 0.00148
1.48
Razem 79
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 79

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bielinzski artur stanislzawBIELIŃSKI Artur Stanisław 57 Zgorzelec 72 0.00887
8.87
2 kozielz eleonora grazzzynaKOZIEŁ Eleonora Grażyna 67 Zgorzelec 39 0.0048
4.80
3 kurzynzski marek januszKURZYŃSKI Marek Janusz 61 Zgorzelec 41 0.00505
5.05
4 baranowski radoslzaw stanislzawBARANOWSKI Radosław Stanisław 54 Zgorzelec 22 0.00271
2.71
5 jaroszewska malzgorzataJAROSZEWSKA Małgorzata 57 Zgorzelec 27 0.00333
3.33
6 belka-palzka malzgorzataBELKA-PAŁKA Małgorzata 35 Zgorzelec 8 0.00099
0.99
7 serafinzska danutaSERAFIŃSKA Danuta 61 Zgorzelec 5 0.00062
0.62
8 szymkozw wojciech krzysztofSZYMKÓW Wojciech Krzysztof 45 Zgorzelec 13 0.0016
1.60
9 kozlzowski zbigniewKOZŁOWSKI Zbigniew 50 Zgorzelec 33 0.00406
4.06
Razem 260
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 260

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tyminzski wieslzaw piotrTYMIŃSKI Wiesław Piotr 47 Zgorzelec 5 0.00062
0.62
2 pakulza waldemarPAKUŁA Waldemar 51 Zgorzelec 3 0.00037
0.37
3 piasecka dorotaPIASECKA Dorota 51 Zgorzelec 13 0.0016
1.60
4 konieczny zdzislzawKONIECZNY Zdzisław 52 Zgorzelec 13 0.0016
1.60
5 niedziela grazzzyna mariaNIEDZIELA Grażyna Maria 66 Zgorzelec 7 0.00086
0.86
6 wlzos mateuszWŁOS Mateusz 32 Jerzmanki 7 0.00086
0.86
7 osozbka katarzynaOSÓBKA Katarzyna 44 Zgorzelec 1 0.00012
0.12
8 zatylny kewinZATYLNY Kewin 21 Zgorzelec 10 0.00123
1.23
9 patelska-walczak honorataPATELSKA-WALCZAK Honorata 37 Zgorzelec 2 0.00025
0.25
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buciuto jadwiga barbaraBUCIUTO Jadwiga Barbara 57 Zgorzelec 88 0.01084
10.84
2 tokarczyk arturTOKARCZYK Artur 51 Zgorzelec 18 0.00222
2.22
3 popezda wioletaPOPĘDA Wioleta 36 Zgorzelec 9 0.00111
1.11
4 szelachowski grzegorz bronislzawSZELACHOWSKI Grzegorz Bronisław 50 Tylice 15 0.00185
1.85
5 dudzik eugeniusz wlzadyslzawDUDZIK Eugeniusz Władysław 73 Zgorzelec 3 0.00037
0.37
6 kazcki dariuszKĄCKI Dariusz 51 Zgorzelec 7 0.00086
0.86
7 piotrowska aleksandraPIOTROWSKA Aleksandra 52 Zgorzelec 1 0.00012
0.12
8 kasprzyk tomaszKASPRZYK Tomasz 41 Zgorzelec 34 0.00419
4.19
9 polonis renataPOLONIS Renata 33 Zgorzelec 10 0.00123
1.23
Razem 185
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 185

Lista nr 13 - KWW POROZUMIENIE PRAWICY DLA POWIATU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 soszniak alicjaSOŚNIAK Alicja 73 Zgorzelec 54 0.00665
6.65
2 owsik ireneuszOWSIK Ireneusz 55 Zgorzelec 5 0.00062
0.62
3 droszcz ryszard wiktorDROSZCZ Ryszard Wiktor 36 Zgorzelec 30 0.00369
3.69
4 mandau jolantaMANDAU Jolanta 58 Zgorzelec 3 0.00037
0.37
5 kabalza jerzy ryszardKABAŁA Jerzy Ryszard 65 Zgorzelec 1 0.00012
0.12
6 szwiaztecka-gryszczuk agnieszka joannaŚWIĄTECKA-GRYSZCZUK Agnieszka Joanna 45 Zgorzelec 9 0.00111
1.11
7 chruszcinzska lidia urszulaCHRUŚCIŃSKA Lidia Urszula 60 Zgorzelec 7 0.00086
0.86
8 mikolzajczyk tomasz jakubMIKOŁAJCZYK Tomasz Jakub 42 Zgorzelec 0 0
0.00
9 gozrski janusz lechGÓRSKI Janusz Lech 71 Zgorzelec 8 0.00099
0.99
Razem 117
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 117

Lista nr 14 - KWW SAMORZĄD PONAD PODZIAŁAMI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz miroslzawFIEDOROWICZ Mirosław 62 Łagów 60 0.00739
7.39
2 tomczyk anna jozzefaTOMCZYK Anna Józefa 56 Zgorzelec 9 0.00111
1.11
3 zdanowicz zbigniewZDANOWICZ Zbigniew 45 Zgorzelec 18 0.00222
2.22
4 zych katarzyna edytaZYCH Katarzyna Edyta 43 Łagów 3 0.00037
0.37
5 miszczanowicz andrzejMISZCZANOWICZ Andrzej 42 Zgorzelec 2 0.00025
0.25
6 dziemiesz wieslzawa janinaDZIEMIESZ Wiesława Janina 60 Zgorzelec 1 0.00012
0.12
7 tokarczuk joannaTOKARCZUK Joanna 40 Zgorzelec 5 0.00062
0.62
8 rojek andrzejROJEK Andrzej 46 Zgorzelec 10 0.00123
1.23
9 wolanin marek zenonWOLANIN Marek Zenon 60 Zgorzelec 2 0.00025
0.25
Razem 110
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 110
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Zgorzelec) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1447
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1447
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1308
3 Liczba kart niewykorzystanych 474
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 832
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 832
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 833
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 3
10 Liczba kart ważnych 830
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 19
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 811
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 walczak robertWALCZAK Robert 37 Zgorzelec 18 0.00222
2.22
2 delijewski aleksanderDELIJEWSKI Aleksander 50 Zgorzelec 17 0.0021
2.10
3 rybotycka jolanta jadwigaRYBOTYCKA Jolanta Jadwiga 62 Zgorzelec 15 0.00185
1.85
4 marciniak agnieszka rozaliaMARCINIAK Agnieszka Rozalia 45 Zgorzelec 7 0.00086
0.86
5 czesnowski franciszekCZESNOWSKI Franciszek 60 Zgorzelec 6 0.00074
0.74
Razem 63
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 63

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szpak teresaSZPAK Teresa 61 Zgorzelec 126 0.01554
15.54
2 hempel radoslzaw romanHEMPEL Radosław Roman 31 Zgorzelec 38 0.00469
4.69
3 kret mateuszKRET Mateusz 22 Zgorzelec 19 0.00234
2.34
4 bazk milzoszBĄK Miłosz 24 Zgorzelec 15 0.00185
1.85
5 wyspianzska ewaWYSPIAŃSKA Ewa 54 Zgorzelec 20 0.00247
2.47
6 krzeszewska-muzyka monika elzzzbietaKRZESZEWSKA-MUZYKA Monika Elżbieta 42 Zgorzelec 10 0.00123
1.23
7 szyrwiel wincentySZYRWIEL Wincenty 62 Zgorzelec 9 0.00111
1.11
Razem 237
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 237

Lista nr 16 - KWW RAFAŁA GRONICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 murmylzo katarzyna ewaMURMYŁO Katarzyna Ewa 41 Zgorzelec 216 0.02663
26.63
2 droszcz ryszardDROSZCZ Ryszard 60 Zgorzelec 64 0.00789
7.89
3 gozral tomasz marekGÓRAL Tomasz Marek 33 Zgorzelec 133 0.0164
16.40
4 malicki rafalz krzysztofMALICKI Rafał Krzysztof 43 Zgorzelec 25 0.00308
3.08
5 filozof marcin krzysztofFILOZOF Marcin Krzysztof 35 Zgorzelec 38 0.00469
4.69
6 haniszewska danuta mariaHANISZEWSKA Danuta Maria 67 Zgorzelec 9 0.00111
1.11
7 arcimowicz wiolettaARCIMOWICZ Wioletta 51 Zgorzelec 26 0.00321
3.21
Razem 511
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 511
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1447
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1299
3 Liczba kart niewykorzystanych 467
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 832
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 832
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 831
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 16
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 806
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przybylski cezary adamPRZYBYLSKI Cezary Adam 62 Raciborowice Górne 31 0.00385
3.85
2 obrezbalski marek adamOBRĘBALSKI Marek Adam 60 Jelenia Góra 5 0.00062
0.62
3 piotrowska halina gabrielaPIOTROWSKA Halina Gabriela 61 Trójca 28 0.00347
3.47
4 foremna justyna magdalenaFOREMNA Justyna Magdalena 40 Bolesławiec 3 0.00037
0.37
5 tobiasz aleksandra martaTOBIASZ Aleksandra Marta 37 Bogatynia 8 0.00099
0.99
6 kuszwik bartosz sewerynKUŚWIK Bartosz Seweryn 37 Lubań 8 0.00099
0.99
7 grabas eugeniusz tadeuszGRABAS Eugeniusz Tadeusz 57 Mirsk 0 0
0.00
8 grzelak katarzyna anetaGRZELAK Katarzyna Aneta 40 Sosnówka 9 0.00112
1.12
Razem 92
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 92

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baczko sylwester ryszardBAĆKO Sylwester Ryszard 57 Kamienna Góra 1 0.00012
0.12
2 kocon grzegorzKOCON Grzegorz 54 Bolesławiec 1 0.00012
0.12
3 rak zofiaRAK Zofia 64 Gryfów Śląski 1 0.00012
0.12
4 langer mariola bronislzawaLANGER Mariola Bronisława 54 Staniszów 1 0.00012
0.12
5 dumin joannaDUMIN Joanna 57 Jelenia Góra 0 0
0.00
6 greb robert maciejGREB Robert Maciej 55 Zgorzelec 2 0.00025
0.25
7 kubicki adamKUBICKI Adam 57 Jelenia Góra 0 0
0.00
8 dulnik jerzy stanislzawDULNIK Jerzy Stanisław 68 Wrocław 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartkowiak wlzodzimierzBARTKOWIAK Włodzimierz 68 Osiecznica 3 0.00037
0.37
2 kuzio-podrucka stanislzawa mariaKUZIO-PODRUCKA Stanisława Maria 41 Zgorzelec 7 0.00087
0.87
3 misztal wiktor piotrMISZTAL Wiktor Piotr 24 Świecie 1 0.00012
0.12
4 mastalska ewa katarzynaMASTALSKA Ewa Katarzyna 44 Wrocław 0 0
0.00
5 tracz edward wlzadyslzawTRACZ Edward Władysław 71 Bolesławiec 0 0
0.00
6 siewierska danuta halinaSIEWIERSKA Danuta Halina 71 Jelenia Góra 0 0
0.00
7 urbanzski pawelzURBAŃSKI Paweł 33 Żerkowice 4 0.0005
0.50
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pokozj jerzy janPOKÓJ Jerzy Jan 63 Ścięgny 27 0.00335
3.35
2 michalski janMICHALSKI Jan 55 Zgorzelec 196 0.02432
24.32
3 grzeszkozw alicja teresaGRZEŚKÓW Alicja Teresa 62 Kotliska 19 0.00236
2.36
4 magrysz urszulaMAGRYŚ Urszula 59 Bolesławiec 6 0.00074
0.74
5 misan henrykaMISAN Henryka 59 Kamienna Góra 0 0
0.00
6 rozg anna malzgorzataRÓG Anna Małgorzata 43 Jelenia Góra 3 0.00037
0.37
7 zawisza jolanta danutaZAWISZA Jolanta Danuta 58 Lubań 10 0.00124
1.24
8 zawilza marcin edwardZAWIŁA Marcin Edward 60 Jelenia Góra 9 0.00112
1.12
Razem 270
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 270

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kusiak jozzefKUSIAK Józef 67 Jelenia Góra 11 0.00136
1.36
2 zbieg grazzzyna stanislzawaZBIEG Grażyna Stanisława 63 Bolesławiec 3 0.00037
0.37
3 tyc andrzej janTYC Andrzej Jan 72 Zgorzelec 59 0.00732
7.32
4 mirecki zdzislzawMIRECKI Zdzisław 67 Bolesławiec 0 0
0.00
5 ciszek sylwia malzgorzataCISZEK Sylwia Małgorzata 41 Kowary 0 0
0.00
6 dudzik jolantaDUDZIK Jolanta 60 Gryfów Śląski 2 0.00025
0.25
7 kubieniec henryk jozzefKUBIENIEC Henryk Józef 68 Kamienna Góra 1 0.00012
0.12
8 adamczuk andrzej lucjanADAMCZUK Andrzej Lucjan 50 Siekierczyn 1 0.00012
0.12
Razem 77
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 77

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maszlak robertMAŚLAK Robert 52 Wrocław 3 0.00037
0.37
2 halzka kalina mariannaHAŁKA Kalina Marianna 33 Jelenia Góra 0 0
0.00
3 grycz pawelzGRYĆ Paweł 34 Jelenia Góra 0 0
0.00
4 hernik anna mariaHERNIK Anna Maria 40 Stankowice 0 0
0.00
5 koszlacz pawelzKOŚLACZ Paweł 30 Wrocław 1 0.00012
0.12
6 iwaszkiewicz justyna mariaIWASZKIEWICZ Justyna Maria 31 Wrocław 1 0.00012
0.12
7 jankowiak jakub szymonJANKOWIAK Jakub Szymon 19 Jelenia Góra 0 0
0.00
8 jurecka berenika saraJURECKA Berenika Sara 33 Wrocław 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 winnicki robert arturWINNICKI Robert Artur 33 Zgorzelec 16 0.00199
1.99
2 urban czeslzawURBAN Czesław 66 Nowogrodziec 1 0.00012
0.12
3 szwierzowska malzgorzata agnieszkaŚWIERZOWSKA Małgorzata Agnieszka 31 Dłużec 0 0
0.00
4 wyspianzska danutaWYSPIAŃSKA Danuta 46 Nowogrodziec 1 0.00012
0.12
5 januszewski sebastianJANUSZEWSKI Sebastian 37 Zgorzelec 1 0.00012
0.12
6 wandycz sylwia wandaWANDYCZ Sylwia Wanda 65 Kamienna Góra 0 0
0.00
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 beczek krzysztof piotrBECZEK Krzysztof Piotr 48 Pieńsk 23 0.00285
2.85
2 dzzzoga wojciechDŻOGA Wojciech 45 Bogatynia 7 0.00087
0.87
3 janiec jaroslzaw mariuszJANIEC Jarosław Mariusz 44 Wykroty 1 0.00012
0.12
4 krozl iwona annaKRÓL Iwona Anna 42 Zgorzelec 7 0.00087
0.87
5 rzepczynzska halina mariaRZEPCZYŃSKA Halina Maria 59 Lubin 1 0.00012
0.12
6 skowronzska beata katarzynaSKOWROŃSKA Beata Katarzyna 43 Łagów 6 0.00074
0.74
7 lercher maciej arkadiuszLERCHER Maciej Arkadiusz 44 Jelenia Góra 2 0.00025
0.25
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasyliszyn daniel januszWASYLISZYN Daniel Janusz 40 Mirsk 1 0.00012
0.12
2 strzelecki boguslzaw krzysztofSTRZELECKI Bogusław Krzysztof 40 Pobiedna 2 0.00025
0.25
3 dobrowolski tomasz piotrDOBROWOLSKI Tomasz Piotr 20 Wrocław 0 0
0.00
4 owczarek konrad mieczyslzawOWCZAREK Konrad Mieczysław 23 Jelenia Góra 1 0.00012
0.12
5 maksymczuk katarzyna monikaMAKSYMCZUK Katarzyna Monika 42 Siedlęcin 0 0
0.00
6 kacperska igaKACPERSKA Iga 28 Wrocław 1 0.00012
0.12
7 wozjcik marika ewaWÓJCIK Marika Ewa 28 Wrocław 1 0.00012
0.12
8 dubiel katarzyna mariaDUBIEL Katarzyna Maria 21 Ratowice 1 0.00012
0.12
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kredkowski andrzejKREDKOWSKI Andrzej 45 Lwówek Śląski 87 0.01079
10.79
2 leszczyk wojciech pawelzLESZCZYK Wojciech Paweł 37 JeleniaGóra 6 0.00074
0.74
3 zembik teresaZEMBIK Teresa 56 Lubań 16 0.00199
1.99
4 karbowski jaroslzaw jozzefKARBOWSKI Jarosław Józef 54 Warta Bolesławiecka 6 0.00074
0.74
5 troczynzska danuta annaTROCZYŃSKA Danuta Anna 47 Uniegoszcz 18 0.00223
2.23
6 sikora andrzej piotrSIKORA Andrzej Piotr 43 Krzeszów 9 0.00112
1.12
7 zzzylza-monik agata emiliaŻYŁA-MONIK Agata Emilia 27 Zgorzelec 50 0.0062
6.20
8 potocki jacek krzysztofPOTOCKI Jacek Krzysztof 49 Mysłakowice 14 0.00174
1.74
Razem 206
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 206

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fronik michalz ryszardFRONIK Michał Ryszard 59 Jelenia Góra 1 0.00012
0.12
2 szwed anna wlzadyslzawaSZWED Anna Władysława 54 Jelenia Góra 0 0
0.00
3 kaminzski slzawomir waclzawKAMIŃSKI Sławomir Wacław 39 Kopaczów 1 0.00012
0.12
4 machajska anna monikaMACHAJSKA Anna Monika 35 Jelenia Góra 1 0.00012
0.12
5 placety iwona stanislzawaPLACETY Iwona Stanisława 59 Jelenia Góra 0 0
0.00
6 jasinzska-nowak renataJASIŃSKA-NOWAK Renata 65 Wrocław 0 0
0.00
7 jalzoszynzski andrzejJAŁOSZYŃSKI Andrzej 55 Wrocław 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 12 - KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waliczek tadeusz jerzyWALICZEK Tadeusz Jerzy 61 Jelenia Góra 4 0.0005
0.50
2 lech-gotthardt elzzzbietaLECH-GOTTHARDT Elżbieta 53 Zgorzelec 50 0.0062
6.20
3 zatonzska helenaZATOŃSKA Helena 63 Lubań 3 0.00037
0.37
4 bielanzczyk piotrBIELAŃCZYK Piotr 46 Szklarska Poręba 0 0
0.00
5 jezdrzejczak piotr boguslzawJĘDRZEJCZAK Piotr Bogusław 59 Jelenia Góra 0 0
0.00
6 bulzkowski adam andrzejBUŁKOWSKI Adam Andrzej 38 Lwówek Śląski 1 0.00012
0.12
7 hertman karolina agataHERTMAN Karolina Agata 33 Bolesławiec 0 0
0.00
8 zielinzska joannaZIELIŃSKA Joanna 31 Wleń 1 0.00012
0.12
Razem 59
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 59