Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 13

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, ul. Francuska 6 Zgorzelec
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Baczyńskiego, Cienista od nr 3 do nr 10, Francuska, Grunwaldzka, Konopnickiej, Mickiewicza, Rolna, Rzeczki Dolne, Słowackiego, Szarych Szeregów, Świętego Jana
Liczba mieszkańców 1688
Liczba wyborców 1413
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Zgorzelec 4
Rady Powiatu Zgorzeleckiego 1
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 4

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Miasta Zgorzelec
  • Wybory Rady Powiatu Zgorzeleckiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Miasta Zgorzelec) - Okręg nr 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Zgorzelec
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1413
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1413
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1281
3 Liczba kart niewykorzystanych 503
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 778
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 778
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 778
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 778
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 21
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 756
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronicz rafalz wojciechGRONICZ Rafał Wojciech 45 wyższe Zgorzelec 439 0.05807
58.07
2 mazur anetaMAZUR Aneta 44 wyższe Zgorzelec 126 0.01667
16.67
3 skonieczka agnieszka olgaSKONIECZKA Agnieszka Olga 35 wyższe Zgorzelec 191 0.02526
25.26
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Zgorzeleckiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1413
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1285
3 Liczba kart niewykorzystanych 507
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 778
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 777
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 777
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 37
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 19
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 740
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 weychan andrzej marekWEYCHAN Andrzej Marek 58 Zgorzelec 79 0.01068
10.68
2 rudzinzski tomasz jerzyRUDZIŃSKI Tomasz Jerzy 44 Zgorzelec 11 0.00149
1.49
3 babicz pawelz jakubBABICZ Paweł Jakub 29 Zgorzelec 2 0.00027
0.27
4 radziszewska edyta annaRADZISZEWSKA Edyta Anna 46 Zgorzelec 2 0.00027
0.27
5 poniedzialzek annaPONIEDZIAŁEK Anna 50 Zgorzelec 3 0.00041
0.41
6 kacperska martaKACPERSKA Marta 41 Zgorzelec 0 0
0.00
7 nowak jacek konradNOWAK Jacek Konrad 42 Zgorzelec 1 0.00014
0.14
8 gilowska esteraGILOWSKA Estera 31 Zgorzelec 1 0.00014
0.14
9 konieczny bartosz dominikKONIECZNY Bartosz Dominik 43 Zgorzelec 15 0.00203
2.03
Razem 114
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 114

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bielinzski artur stanislzawBIELIŃSKI Artur Stanisław 57 Zgorzelec 50 0.00676
6.76
2 kozielz eleonora grazzzynaKOZIEŁ Eleonora Grażyna 67 Zgorzelec 23 0.00311
3.11
3 kurzynzski marek januszKURZYŃSKI Marek Janusz 61 Zgorzelec 40 0.00541
5.41
4 baranowski radoslzaw stanislzawBARANOWSKI Radosław Stanisław 54 Zgorzelec 8 0.00108
1.08
5 jaroszewska malzgorzataJAROSZEWSKA Małgorzata 57 Zgorzelec 11 0.00149
1.49
6 belka-palzka malzgorzataBELKA-PAŁKA Małgorzata 35 Zgorzelec 6 0.00081
0.81
7 serafinzska danutaSERAFIŃSKA Danuta 61 Zgorzelec 6 0.00081
0.81
8 szymkozw wojciech krzysztofSZYMKÓW Wojciech Krzysztof 45 Zgorzelec 6 0.00081
0.81
9 kozlzowski zbigniewKOZŁOWSKI Zbigniew 50 Zgorzelec 14 0.00189
1.89
Razem 164
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 164

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tyminzski wieslzaw piotrTYMIŃSKI Wiesław Piotr 47 Zgorzelec 8 0.00108
1.08
2 pakulza waldemarPAKUŁA Waldemar 51 Zgorzelec 9 0.00122
1.22
3 piasecka dorotaPIASECKA Dorota 51 Zgorzelec 11 0.00149
1.49
4 konieczny zdzislzawKONIECZNY Zdzisław 52 Zgorzelec 4 0.00054
0.54
5 niedziela grazzzyna mariaNIEDZIELA Grażyna Maria 66 Zgorzelec 3 0.00041
0.41
6 wlzos mateuszWŁOS Mateusz 32 Jerzmanki 1 0.00014
0.14
7 osozbka katarzynaOSÓBKA Katarzyna 44 Zgorzelec 1 0.00014
0.14
8 zatylny kewinZATYLNY Kewin 21 Zgorzelec 8 0.00108
1.08
9 patelska-walczak honorataPATELSKA-WALCZAK Honorata 37 Zgorzelec 4 0.00054
0.54
Razem 49
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 49

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buciuto jadwiga barbaraBUCIUTO Jadwiga Barbara 57 Zgorzelec 91 0.0123
12.30
2 tokarczyk arturTOKARCZYK Artur 51 Zgorzelec 31 0.00419
4.19
3 popezda wioletaPOPĘDA Wioleta 36 Zgorzelec 7 0.00095
0.95
4 szelachowski grzegorz bronislzawSZELACHOWSKI Grzegorz Bronisław 50 Tylice 6 0.00081
0.81
5 dudzik eugeniusz wlzadyslzawDUDZIK Eugeniusz Władysław 73 Zgorzelec 3 0.00041
0.41
6 kazcki dariuszKĄCKI Dariusz 51 Zgorzelec 2 0.00027
0.27
7 piotrowska aleksandraPIOTROWSKA Aleksandra 52 Zgorzelec 14 0.00189
1.89
8 kasprzyk tomaszKASPRZYK Tomasz 41 Zgorzelec 7 0.00095
0.95
9 polonis renataPOLONIS Renata 33 Zgorzelec 6 0.00081
0.81
Razem 167
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 167

Lista nr 13 - KWW POROZUMIENIE PRAWICY DLA POWIATU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 soszniak alicjaSOŚNIAK Alicja 73 Zgorzelec 41 0.00554
5.54
2 owsik ireneuszOWSIK Ireneusz 55 Zgorzelec 3 0.00041
0.41
3 droszcz ryszard wiktorDROSZCZ Ryszard Wiktor 36 Zgorzelec 135 0.01824
18.24
4 mandau jolantaMANDAU Jolanta 58 Zgorzelec 2 0.00027
0.27
5 kabalza jerzy ryszardKABAŁA Jerzy Ryszard 65 Zgorzelec 5 0.00068
0.68
6 szwiaztecka-gryszczuk agnieszka joannaŚWIĄTECKA-GRYSZCZUK Agnieszka Joanna 45 Zgorzelec 0 0
0.00
7 chruszcinzska lidia urszulaCHRUŚCIŃSKA Lidia Urszula 60 Zgorzelec 0 0
0.00
8 mikolzajczyk tomasz jakubMIKOŁAJCZYK Tomasz Jakub 42 Zgorzelec 1 0.00014
0.14
9 gozrski janusz lechGÓRSKI Janusz Lech 71 Zgorzelec 1 0.00014
0.14
Razem 188
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 188

Lista nr 14 - KWW SAMORZĄD PONAD PODZIAŁAMI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz miroslzawFIEDOROWICZ Mirosław 62 Łagów 25 0.00338
3.38
2 tomczyk anna jozzefaTOMCZYK Anna Józefa 56 Zgorzelec 9 0.00122
1.22
3 zdanowicz zbigniewZDANOWICZ Zbigniew 45 Zgorzelec 8 0.00108
1.08
4 zych katarzyna edytaZYCH Katarzyna Edyta 43 Łagów 5 0.00068
0.68
5 miszczanowicz andrzejMISZCZANOWICZ Andrzej 42 Zgorzelec 0 0
0.00
6 dziemiesz wieslzawa janinaDZIEMIESZ Wiesława Janina 60 Zgorzelec 0 0
0.00
7 tokarczuk joannaTOKARCZUK Joanna 40 Zgorzelec 5 0.00068
0.68
8 rojek andrzejROJEK Andrzej 46 Zgorzelec 0 0
0.00
9 wolanin marek zenonWOLANIN Marek Zenon 60 Zgorzelec 6 0.00081
0.81
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1413
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1300
3 Liczba kart niewykorzystanych 522
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 778
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 778
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 778
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 52
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 43
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 726
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przybylski cezary adamPRZYBYLSKI Cezary Adam 62 Raciborowice Górne 17 0.00234
2.34
2 obrezbalski marek adamOBRĘBALSKI Marek Adam 60 Jelenia Góra 2 0.00028
0.28
3 piotrowska halina gabrielaPIOTROWSKA Halina Gabriela 61 Trójca 30 0.00413
4.13
4 foremna justyna magdalenaFOREMNA Justyna Magdalena 40 Bolesławiec 6 0.00083
0.83
5 tobiasz aleksandra martaTOBIASZ Aleksandra Marta 37 Bogatynia 8 0.0011
1.10
6 kuszwik bartosz sewerynKUŚWIK Bartosz Seweryn 37 Lubań 0 0
0.00
7 grabas eugeniusz tadeuszGRABAS Eugeniusz Tadeusz 57 Mirsk 0 0
0.00
8 grzelak katarzyna anetaGRZELAK Katarzyna Aneta 40 Sosnówka 15 0.00207
2.07
Razem 78
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 78

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baczko sylwester ryszardBAĆKO Sylwester Ryszard 57 Kamienna Góra 1 0.00014
0.14
2 kocon grzegorzKOCON Grzegorz 54 Bolesławiec 1 0.00014
0.14
3 rak zofiaRAK Zofia 64 Gryfów Śląski 2 0.00028
0.28
4 langer mariola bronislzawaLANGER Mariola Bronisława 54 Staniszów 0 0
0.00
5 dumin joannaDUMIN Joanna 57 Jelenia Góra 0 0
0.00
6 greb robert maciejGREB Robert Maciej 55 Zgorzelec 0 0
0.00
7 kubicki adamKUBICKI Adam 57 Jelenia Góra 3 0.00041
0.41
8 dulnik jerzy stanislzawDULNIK Jerzy Stanisław 68 Wrocław 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartkowiak wlzodzimierzBARTKOWIAK Włodzimierz 68 Osiecznica 3 0.00041
0.41
2 kuzio-podrucka stanislzawa mariaKUZIO-PODRUCKA Stanisława Maria 41 Zgorzelec 4 0.00055
0.55
3 misztal wiktor piotrMISZTAL Wiktor Piotr 24 Świecie 2 0.00028
0.28
4 mastalska ewa katarzynaMASTALSKA Ewa Katarzyna 44 Wrocław 3 0.00041
0.41
5 tracz edward wlzadyslzawTRACZ Edward Władysław 71 Bolesławiec 2 0.00028
0.28
6 siewierska danuta halinaSIEWIERSKA Danuta Halina 71 Jelenia Góra 1 0.00014
0.14
7 urbanzski pawelzURBAŃSKI Paweł 33 Żerkowice 4 0.00055
0.55
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pokozj jerzy janPOKÓJ Jerzy Jan 63 Ścięgny 32 0.00441
4.41
2 michalski janMICHALSKI Jan 55 Zgorzelec 124 0.01708
17.08
3 grzeszkozw alicja teresaGRZEŚKÓW Alicja Teresa 62 Kotliska 9 0.00124
1.24
4 magrysz urszulaMAGRYŚ Urszula 59 Bolesławiec 6 0.00083
0.83
5 misan henrykaMISAN Henryka 59 Kamienna Góra 1 0.00014
0.14
6 rozg anna malzgorzataRÓG Anna Małgorzata 43 Jelenia Góra 1 0.00014
0.14
7 zawisza jolanta danutaZAWISZA Jolanta Danuta 58 Lubań 5 0.00069
0.69
8 zawilza marcin edwardZAWIŁA Marcin Edward 60 Jelenia Góra 9 0.00124
1.24
Razem 187
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 187

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kusiak jozzefKUSIAK Józef 67 Jelenia Góra 4 0.00055
0.55
2 zbieg grazzzyna stanislzawaZBIEG Grażyna Stanisława 63 Bolesławiec 1 0.00014
0.14
3 tyc andrzej janTYC Andrzej Jan 72 Zgorzelec 53 0.0073
7.30
4 mirecki zdzislzawMIRECKI Zdzisław 67 Bolesławiec 1 0.00014
0.14
5 ciszek sylwia malzgorzataCISZEK Sylwia Małgorzata 41 Kowary 1 0.00014
0.14
6 dudzik jolantaDUDZIK Jolanta 60 Gryfów Śląski 2 0.00028
0.28
7 kubieniec henryk jozzefKUBIENIEC Henryk Józef 68 Kamienna Góra 0 0
0.00
8 adamczuk andrzej lucjanADAMCZUK Andrzej Lucjan 50 Siekierczyn 0 0
0.00
Razem 62
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 62

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maszlak robertMAŚLAK Robert 52 Wrocław 4 0.00055
0.55
2 halzka kalina mariannaHAŁKA Kalina Marianna 33 Jelenia Góra 1 0.00014
0.14
3 grycz pawelzGRYĆ Paweł 34 Jelenia Góra 1 0.00014
0.14
4 hernik anna mariaHERNIK Anna Maria 40 Stankowice 1 0.00014
0.14
5 koszlacz pawelzKOŚLACZ Paweł 30 Wrocław 0 0
0.00
6 iwaszkiewicz justyna mariaIWASZKIEWICZ Justyna Maria 31 Wrocław 2 0.00028
0.28
7 jankowiak jakub szymonJANKOWIAK Jakub Szymon 19 Jelenia Góra 0 0
0.00
8 jurecka berenika saraJURECKA Berenika Sara 33 Wrocław 2 0.00028
0.28
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 winnicki robert arturWINNICKI Robert Artur 33 Zgorzelec 5 0.00069
0.69
2 urban czeslzawURBAN Czesław 66 Nowogrodziec 1 0.00014
0.14
3 szwierzowska malzgorzata agnieszkaŚWIERZOWSKA Małgorzata Agnieszka 31 Dłużec 2 0.00028
0.28
4 wyspianzska danutaWYSPIAŃSKA Danuta 46 Nowogrodziec 2 0.00028
0.28
5 januszewski sebastianJANUSZEWSKI Sebastian 37 Zgorzelec 2 0.00028
0.28
6 wandycz sylwia wandaWANDYCZ Sylwia Wanda 65 Kamienna Góra 1 0.00014
0.14
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 beczek krzysztof piotrBECZEK Krzysztof Piotr 48 Pieńsk 15 0.00207
2.07
2 dzzzoga wojciechDŻOGA Wojciech 45 Bogatynia 9 0.00124
1.24
3 janiec jaroslzaw mariuszJANIEC Jarosław Mariusz 44 Wykroty 6 0.00083
0.83
4 krozl iwona annaKRÓL Iwona Anna 42 Zgorzelec 9 0.00124
1.24
5 rzepczynzska halina mariaRZEPCZYŃSKA Halina Maria 59 Lubin 2 0.00028
0.28
6 skowronzska beata katarzynaSKOWROŃSKA Beata Katarzyna 43 Łagów 12 0.00165
1.65
7 lercher maciej arkadiuszLERCHER Maciej Arkadiusz 44 Jelenia Góra 3 0.00041
0.41
Razem 56
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 56

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasyliszyn daniel januszWASYLISZYN Daniel Janusz 40 Mirsk 1 0.00014
0.14
2 strzelecki boguslzaw krzysztofSTRZELECKI Bogusław Krzysztof 40 Pobiedna 2 0.00028
0.28
3 dobrowolski tomasz piotrDOBROWOLSKI Tomasz Piotr 20 Wrocław 1 0.00014
0.14
4 owczarek konrad mieczyslzawOWCZAREK Konrad Mieczysław 23 Jelenia Góra 1 0.00014
0.14
5 maksymczuk katarzyna monikaMAKSYMCZUK Katarzyna Monika 42 Siedlęcin 0 0
0.00
6 kacperska igaKACPERSKA Iga 28 Wrocław 0 0
0.00
7 wozjcik marika ewaWÓJCIK Marika Ewa 28 Wrocław 3 0.00041
0.41
8 dubiel katarzyna mariaDUBIEL Katarzyna Maria 21 Ratowice 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kredkowski andrzejKREDKOWSKI Andrzej 45 Lwówek Śląski 92 0.01267
12.67
2 leszczyk wojciech pawelzLESZCZYK Wojciech Paweł 37 JeleniaGóra 13 0.00179
1.79
3 zembik teresaZEMBIK Teresa 56 Lubań 19 0.00262
2.62
4 karbowski jaroslzaw jozzefKARBOWSKI Jarosław Józef 54 Warta Bolesławiecka 4 0.00055
0.55
5 troczynzska danuta annaTROCZYŃSKA Danuta Anna 47 Uniegoszcz 13 0.00179
1.79
6 sikora andrzej piotrSIKORA Andrzej Piotr 43 Krzeszów 7 0.00096
0.96
7 zzzylza-monik agata emiliaŻYŁA-MONIK Agata Emilia 27 Zgorzelec 53 0.0073
7.30
8 potocki jacek krzysztofPOTOCKI Jacek Krzysztof 49 Mysłakowice 20 0.00275
2.75
Razem 221
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 221

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fronik michalz ryszardFRONIK Michał Ryszard 59 Jelenia Góra 1 0.00014
0.14
2 szwed anna wlzadyslzawaSZWED Anna Władysława 54 Jelenia Góra 1 0.00014
0.14
3 kaminzski slzawomir waclzawKAMIŃSKI Sławomir Wacław 39 Kopaczów 0 0
0.00
4 machajska anna monikaMACHAJSKA Anna Monika 35 Jelenia Góra 1 0.00014
0.14
5 placety iwona stanislzawaPLACETY Iwona Stanisława 59 Jelenia Góra 0 0
0.00
6 jasinzska-nowak renataJASIŃSKA-NOWAK Renata 65 Wrocław 1 0.00014
0.14
7 jalzoszynzski andrzejJAŁOSZYŃSKI Andrzej 55 Wrocław 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 12 - KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waliczek tadeusz jerzyWALICZEK Tadeusz Jerzy 61 Jelenia Góra 6 0.00083
0.83
2 lech-gotthardt elzzzbietaLECH-GOTTHARDT Elżbieta 53 Zgorzelec 40 0.00551
5.51
3 zatonzska helenaZATOŃSKA Helena 63 Lubań 5 0.00069
0.69
4 bielanzczyk piotrBIELAŃCZYK Piotr 46 Szklarska Poręba 1 0.00014
0.14
5 jezdrzejczak piotr boguslzawJĘDRZEJCZAK Piotr Bogusław 59 Jelenia Góra 2 0.00028
0.28
6 bulzkowski adam andrzejBUŁKOWSKI Adam Andrzej 38 Lwówek Śląski 0 0
0.00
7 hertman karolina agataHERTMAN Karolina Agata 33 Bolesławiec 0 0
0.00
8 zielinzska joannaZIELIŃSKA Joanna 31 Wleń 6 0.00083
0.83
Razem 60
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 60
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Zgorzelec) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1413
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1413
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1282
3 Liczba kart niewykorzystanych 504
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 778
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 778
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 778
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 778
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 766
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 walczak robertWALCZAK Robert 37 Zgorzelec 20 0.00261
2.61
2 delijewski aleksanderDELIJEWSKI Aleksander 50 Zgorzelec 15 0.00196
1.96
3 rybotycka jolanta jadwigaRYBOTYCKA Jolanta Jadwiga 62 Zgorzelec 7 0.00091
0.91
4 marciniak agnieszka rozaliaMARCINIAK Agnieszka Rozalia 45 Zgorzelec 7 0.00091
0.91
5 czesnowski franciszekCZESNOWSKI Franciszek 60 Zgorzelec 10 0.00131
1.31
Razem 59
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 59

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szpak teresaSZPAK Teresa 61 Zgorzelec 90 0.01175
11.75
2 hempel radoslzaw romanHEMPEL Radosław Roman 31 Zgorzelec 38 0.00496
4.96
3 kret mateuszKRET Mateusz 22 Zgorzelec 19 0.00248
2.48
4 bazk milzoszBĄK Miłosz 24 Zgorzelec 15 0.00196
1.96
5 wyspianzska ewaWYSPIAŃSKA Ewa 54 Zgorzelec 21 0.00274
2.74
6 krzeszewska-muzyka monika elzzzbietaKRZESZEWSKA-MUZYKA Monika Elżbieta 42 Zgorzelec 9 0.00117
1.17
7 szyrwiel wincentySZYRWIEL Wincenty 62 Zgorzelec 12 0.00157
1.57
Razem 204
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 204

Lista nr 16 - KWW RAFAŁA GRONICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 murmylzo katarzyna ewaMURMYŁO Katarzyna Ewa 41 Zgorzelec 123 0.01606
16.06
2 droszcz ryszardDROSZCZ Ryszard 60 Zgorzelec 168 0.02193
21.93
3 gozral tomasz marekGÓRAL Tomasz Marek 33 Zgorzelec 141 0.01841
18.41
4 malicki rafalz krzysztofMALICKI Rafał Krzysztof 43 Zgorzelec 7 0.00091
0.91
5 filozof marcin krzysztofFILOZOF Marcin Krzysztof 35 Zgorzelec 32 0.00418
4.18
6 haniszewska danuta mariaHANISZEWSKA Danuta Maria 67 Zgorzelec 7 0.00091
0.91
7 arcimowicz wiolettaARCIMOWICZ Wioletta 51 Zgorzelec 25 0.00326
3.26
Razem 503
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 503