Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 1

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Centrum Sportowo Rekreacyjne Sp. z o. o., ul. Maratońska 2 Zgorzelec
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Konarskiego, Krupińskiego, Maratońska, Powstańców Śląskich, Sportowa, Warszawska od nr 18 do końca
Liczba mieszkańców 2316
Liczba wyborców 2032
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Zgorzelec 1
Rady Powiatu Zgorzeleckiego 1
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 4

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Miasta Zgorzelec
  • Wybory Rady Miasta Zgorzelec) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Powiatu Zgorzeleckiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Zgorzelec
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2032
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2031
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1845
3 Liczba kart niewykorzystanych 770
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1075
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1075
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1076
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1076
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 28
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 20
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1048
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronicz rafalz wojciechGRONICZ Rafał Wojciech 45 wyższe Zgorzelec 650 0.06202
62.02
2 mazur anetaMAZUR Aneta 44 wyższe Zgorzelec 141 0.01345
13.45
3 skonieczka agnieszka olgaSKONIECZKA Agnieszka Olga 35 wyższe Zgorzelec 257 0.02452
24.52
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Zgorzelec) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2032
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2031
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1843
3 Liczba kart niewykorzystanych 768
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1075
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1075
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1076
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1076
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 45
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 33
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1031
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mazur anetaMAZUR Aneta 44 Zgorzelec 77 0.00747
7.47
2 kosowicka katarzyna monikaKOSOWICKA Katarzyna Monika 45 Zgorzelec 5 0.00048
0.48
3 liro oliwiaLIRO Oliwia 30 Zgorzelec 13 0.00126
1.26
4 garlinzska izabela malzgorzataGARLIŃSKA Izabela Małgorzata 51 Zgorzelec 13 0.00126
1.26
5 bukiel adam dariuszBUKIEL Adam Dariusz 38 Zgorzelec 6 0.00058
0.58
6 szyszka krzysztofSZYSZKA Krzysztof 46 Zgorzelec 4 0.00039
0.39
7 szymanzski grzegorzSZYMAŃSKI Grzegorz 52 Zgorzelec 4 0.00039
0.39
8 zzzywiolzek stefan stanislzawŻYWIOŁEK Stefan Stanisław 63 Zgorzelec 19 0.00184
1.84
Razem 141
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 141

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skonieczka agnieszka olgaSKONIECZKA Agnieszka Olga 35 Zgorzelec 169 0.01639
16.39
2 starodub pawelz piotrSTARODUB Paweł Piotr 38 Zgorzelec 32 0.0031
3.10
3 bawozlz jan eugeniuszBAWÓŁ Jan Eugeniusz 57 Zgorzelec 19 0.00184
1.84
4 jasinzska beata anetaJASIŃSKA Beata Aneta 45 Zgorzelec 11 0.00107
1.07
5 laskowski piotr krzysztofLASKOWSKI Piotr Krzysztof 44 Zgorzelec 11 0.00107
1.07
6 zielenz krzysztof marcinZIELEŃ Krzysztof Marcin 36 Zgorzelec 6 0.00058
0.58
7 zyszk adamZYŚK Adam 52 Zgorzelec 2 0.00019
0.19
8 halat joannaHALAT Joanna 46 Zgorzelec 3 0.00029
0.29
Razem 253
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 253

Lista nr 16 - KWW RAFAŁA GRONICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronicz rafalz wojciechGRONICZ Rafał Wojciech 45 Zgorzelec 213 0.02066
20.66
2 wozzniak waldemarWOŹNIAK Waldemar 47 Zgorzelec 192 0.01862
18.62
3 walotka kazimierzWALOTKA Kazimierz 65 Zgorzelec 137 0.01329
13.29
4 jaszkiewicz anzelmJAŚKIEWICZ Anzelm 68 Zgorzelec 44 0.00427
4.27
5 walasik kingaWALASIK Kinga 46 Zgorzelec 16 0.00155
1.55
6 grabarek wojciech tomaszGRABAREK Wojciech Tomasz 55 Zgorzelec 16 0.00155
1.55
7 wolska dorotaWOLSKA Dorota 33 Zgorzelec 4 0.00039
0.39
8 komicz-scaramozzino agata renataKOMICZ-SCARAMOZZINO Agata Renata 45 Zgorzelec 15 0.00145
1.45
Razem 637
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 637
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Zgorzeleckiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2031
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1852
3 Liczba kart niewykorzystanych 777
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1075
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1074
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1074
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 55
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 29
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 26
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1019
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 weychan andrzej marekWEYCHAN Andrzej Marek 58 Zgorzelec 58 0.00569
5.69
2 rudzinzski tomasz jerzyRUDZIŃSKI Tomasz Jerzy 44 Zgorzelec 28 0.00275
2.75
3 babicz pawelz jakubBABICZ Paweł Jakub 29 Zgorzelec 10 0.00098
0.98
4 radziszewska edyta annaRADZISZEWSKA Edyta Anna 46 Zgorzelec 7 0.00069
0.69
5 poniedzialzek annaPONIEDZIAŁEK Anna 50 Zgorzelec 15 0.00147
1.47
6 kacperska martaKACPERSKA Marta 41 Zgorzelec 5 0.00049
0.49
7 nowak jacek konradNOWAK Jacek Konrad 42 Zgorzelec 6 0.00059
0.59
8 gilowska esteraGILOWSKA Estera 31 Zgorzelec 0 0
0.00
9 konieczny bartosz dominikKONIECZNY Bartosz Dominik 43 Zgorzelec 9 0.00088
0.88
Razem 138
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 138

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bielinzski artur stanislzawBIELIŃSKI Artur Stanisław 57 Zgorzelec 117 0.01148
11.48
2 kozielz eleonora grazzzynaKOZIEŁ Eleonora Grażyna 67 Zgorzelec 75 0.00736
7.36
3 kurzynzski marek januszKURZYŃSKI Marek Janusz 61 Zgorzelec 45 0.00442
4.42
4 baranowski radoslzaw stanislzawBARANOWSKI Radosław Stanisław 54 Zgorzelec 31 0.00304
3.04
5 jaroszewska malzgorzataJAROSZEWSKA Małgorzata 57 Zgorzelec 19 0.00186
1.86
6 belka-palzka malzgorzataBELKA-PAŁKA Małgorzata 35 Zgorzelec 7 0.00069
0.69
7 serafinzska danutaSERAFIŃSKA Danuta 61 Zgorzelec 14 0.00137
1.37
8 szymkozw wojciech krzysztofSZYMKÓW Wojciech Krzysztof 45 Zgorzelec 22 0.00216
2.16
9 kozlzowski zbigniewKOZŁOWSKI Zbigniew 50 Zgorzelec 26 0.00255
2.55
Razem 356
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 356

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tyminzski wieslzaw piotrTYMIŃSKI Wiesław Piotr 47 Zgorzelec 27 0.00265
2.65
2 pakulza waldemarPAKUŁA Waldemar 51 Zgorzelec 5 0.00049
0.49
3 piasecka dorotaPIASECKA Dorota 51 Zgorzelec 11 0.00108
1.08
4 konieczny zdzislzawKONIECZNY Zdzisław 52 Zgorzelec 3 0.00029
0.29
5 niedziela grazzzyna mariaNIEDZIELA Grażyna Maria 66 Zgorzelec 2 0.0002
0.20
6 wlzos mateuszWŁOS Mateusz 32 Jerzmanki 1 0.0001
0.10
7 osozbka katarzynaOSÓBKA Katarzyna 44 Zgorzelec 3 0.00029
0.29
8 zatylny kewinZATYLNY Kewin 21 Zgorzelec 15 0.00147
1.47
9 patelska-walczak honorataPATELSKA-WALCZAK Honorata 37 Zgorzelec 3 0.00029
0.29
Razem 70
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 70

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buciuto jadwiga barbaraBUCIUTO Jadwiga Barbara 57 Zgorzelec 111 0.01089
10.89
2 tokarczyk arturTOKARCZYK Artur 51 Zgorzelec 48 0.00471
4.71
3 popezda wioletaPOPĘDA Wioleta 36 Zgorzelec 8 0.00079
0.79
4 szelachowski grzegorz bronislzawSZELACHOWSKI Grzegorz Bronisław 50 Tylice 13 0.00128
1.28
5 dudzik eugeniusz wlzadyslzawDUDZIK Eugeniusz Władysław 73 Zgorzelec 9 0.00088
0.88
6 kazcki dariuszKĄCKI Dariusz 51 Zgorzelec 9 0.00088
0.88
7 piotrowska aleksandraPIOTROWSKA Aleksandra 52 Zgorzelec 21 0.00206
2.06
8 kasprzyk tomaszKASPRZYK Tomasz 41 Zgorzelec 9 0.00088
0.88
9 polonis renataPOLONIS Renata 33 Zgorzelec 14 0.00137
1.37
Razem 242
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 242

Lista nr 13 - KWW POROZUMIENIE PRAWICY DLA POWIATU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 soszniak alicjaSOŚNIAK Alicja 73 Zgorzelec 25 0.00245
2.45
2 owsik ireneuszOWSIK Ireneusz 55 Zgorzelec 6 0.00059
0.59
3 droszcz ryszard wiktorDROSZCZ Ryszard Wiktor 36 Zgorzelec 39 0.00383
3.83
4 mandau jolantaMANDAU Jolanta 58 Zgorzelec 5 0.00049
0.49
5 kabalza jerzy ryszardKABAŁA Jerzy Ryszard 65 Zgorzelec 3 0.00029
0.29
6 szwiaztecka-gryszczuk agnieszka joannaŚWIĄTECKA-GRYSZCZUK Agnieszka Joanna 45 Zgorzelec 1 0.0001
0.10
7 chruszcinzska lidia urszulaCHRUŚCIŃSKA Lidia Urszula 60 Zgorzelec 1 0.0001
0.10
8 mikolzajczyk tomasz jakubMIKOŁAJCZYK Tomasz Jakub 42 Zgorzelec 1 0.0001
0.10
9 gozrski janusz lechGÓRSKI Janusz Lech 71 Zgorzelec 3 0.00029
0.29
Razem 84
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 84

Lista nr 14 - KWW SAMORZĄD PONAD PODZIAŁAMI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz miroslzawFIEDOROWICZ Mirosław 62 Łagów 53 0.0052
5.20
2 tomczyk anna jozzefaTOMCZYK Anna Józefa 56 Zgorzelec 5 0.00049
0.49
3 zdanowicz zbigniewZDANOWICZ Zbigniew 45 Zgorzelec 14 0.00137
1.37
4 zych katarzyna edytaZYCH Katarzyna Edyta 43 Łagów 12 0.00118
1.18
5 miszczanowicz andrzejMISZCZANOWICZ Andrzej 42 Zgorzelec 0 0
0.00
6 dziemiesz wieslzawa janinaDZIEMIESZ Wiesława Janina 60 Zgorzelec 2 0.0002
0.20
7 tokarczuk joannaTOKARCZUK Joanna 40 Zgorzelec 6 0.00059
0.59
8 rojek andrzejROJEK Andrzej 46 Zgorzelec 20 0.00196
1.96
9 wolanin marek zenonWOLANIN Marek Zenon 60 Zgorzelec 17 0.00167
1.67
Razem 129
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 129
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2031
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1838
3 Liczba kart niewykorzystanych 763
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1075
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1073
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1073
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 64
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 54
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1009
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przybylski cezary adamPRZYBYLSKI Cezary Adam 62 Raciborowice Górne 38 0.00377
3.77
2 obrezbalski marek adamOBRĘBALSKI Marek Adam 60 Jelenia Góra 3 0.0003
0.30
3 piotrowska halina gabrielaPIOTROWSKA Halina Gabriela 61 Trójca 35 0.00347
3.47
4 foremna justyna magdalenaFOREMNA Justyna Magdalena 40 Bolesławiec 2 0.0002
0.20
5 tobiasz aleksandra martaTOBIASZ Aleksandra Marta 37 Bogatynia 14 0.00139
1.39
6 kuszwik bartosz sewerynKUŚWIK Bartosz Seweryn 37 Lubań 2 0.0002
0.20
7 grabas eugeniusz tadeuszGRABAS Eugeniusz Tadeusz 57 Mirsk 1 0.0001
0.10
8 grzelak katarzyna anetaGRZELAK Katarzyna Aneta 40 Sosnówka 14 0.00139
1.39
Razem 109
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 109

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baczko sylwester ryszardBAĆKO Sylwester Ryszard 57 Kamienna Góra 4 0.0004
0.40
2 kocon grzegorzKOCON Grzegorz 54 Bolesławiec 3 0.0003
0.30
3 rak zofiaRAK Zofia 64 Gryfów Śląski 5 0.0005
0.50
4 langer mariola bronislzawaLANGER Mariola Bronisława 54 Staniszów 1 0.0001
0.10
5 dumin joannaDUMIN Joanna 57 Jelenia Góra 1 0.0001
0.10
6 greb robert maciejGREB Robert Maciej 55 Zgorzelec 1 0.0001
0.10
7 kubicki adamKUBICKI Adam 57 Jelenia Góra 0 0
0.00
8 dulnik jerzy stanislzawDULNIK Jerzy Stanisław 68 Wrocław 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartkowiak wlzodzimierzBARTKOWIAK Włodzimierz 68 Osiecznica 8 0.00079
0.79
2 kuzio-podrucka stanislzawa mariaKUZIO-PODRUCKA Stanisława Maria 41 Zgorzelec 2 0.0002
0.20
3 misztal wiktor piotrMISZTAL Wiktor Piotr 24 Świecie 1 0.0001
0.10
4 mastalska ewa katarzynaMASTALSKA Ewa Katarzyna 44 Wrocław 0 0
0.00
5 tracz edward wlzadyslzawTRACZ Edward Władysław 71 Bolesławiec 0 0
0.00
6 siewierska danuta halinaSIEWIERSKA Danuta Halina 71 Jelenia Góra 0 0
0.00
7 urbanzski pawelzURBAŃSKI Paweł 33 Żerkowice 2 0.0002
0.20
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pokozj jerzy janPOKÓJ Jerzy Jan 63 Ścięgny 27 0.00268
2.68
2 michalski janMICHALSKI Jan 55 Zgorzelec 241 0.02389
23.89
3 grzeszkozw alicja teresaGRZEŚKÓW Alicja Teresa 62 Kotliska 21 0.00208
2.08
4 magrysz urszulaMAGRYŚ Urszula 59 Bolesławiec 10 0.00099
0.99
5 misan henrykaMISAN Henryka 59 Kamienna Góra 1 0.0001
0.10
6 rozg anna malzgorzataRÓG Anna Małgorzata 43 Jelenia Góra 10 0.00099
0.99
7 zawisza jolanta danutaZAWISZA Jolanta Danuta 58 Lubań 8 0.00079
0.79
8 zawilza marcin edwardZAWIŁA Marcin Edward 60 Jelenia Góra 8 0.00079
0.79
Razem 326
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 326

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kusiak jozzefKUSIAK Józef 67 Jelenia Góra 6 0.00059
0.59
2 zbieg grazzzyna stanislzawaZBIEG Grażyna Stanisława 63 Bolesławiec 2 0.0002
0.20
3 tyc andrzej janTYC Andrzej Jan 72 Zgorzelec 106 0.01051
10.51
4 mirecki zdzislzawMIRECKI Zdzisław 67 Bolesławiec 1 0.0001
0.10
5 ciszek sylwia malzgorzataCISZEK Sylwia Małgorzata 41 Kowary 1 0.0001
0.10
6 dudzik jolantaDUDZIK Jolanta 60 Gryfów Śląski 0 0
0.00
7 kubieniec henryk jozzefKUBIENIEC Henryk Józef 68 Kamienna Góra 2 0.0002
0.20
8 adamczuk andrzej lucjanADAMCZUK Andrzej Lucjan 50 Siekierczyn 1 0.0001
0.10
Razem 119
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 119

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maszlak robertMAŚLAK Robert 52 Wrocław 6 0.00059
0.59
2 halzka kalina mariannaHAŁKA Kalina Marianna 33 Jelenia Góra 1 0.0001
0.10
3 grycz pawelzGRYĆ Paweł 34 Jelenia Góra 1 0.0001
0.10
4 hernik anna mariaHERNIK Anna Maria 40 Stankowice 1 0.0001
0.10
5 koszlacz pawelzKOŚLACZ Paweł 30 Wrocław 1 0.0001
0.10
6 iwaszkiewicz justyna mariaIWASZKIEWICZ Justyna Maria 31 Wrocław 0 0
0.00
7 jankowiak jakub szymonJANKOWIAK Jakub Szymon 19 Jelenia Góra 1 0.0001
0.10
8 jurecka berenika saraJURECKA Berenika Sara 33 Wrocław 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 winnicki robert arturWINNICKI Robert Artur 33 Zgorzelec 4 0.0004
0.40
2 urban czeslzawURBAN Czesław 66 Nowogrodziec 0 0
0.00
3 szwierzowska malzgorzata agnieszkaŚWIERZOWSKA Małgorzata Agnieszka 31 Dłużec 2 0.0002
0.20
4 wyspianzska danutaWYSPIAŃSKA Danuta 46 Nowogrodziec 0 0
0.00
5 januszewski sebastianJANUSZEWSKI Sebastian 37 Zgorzelec 3 0.0003
0.30
6 wandycz sylwia wandaWANDYCZ Sylwia Wanda 65 Kamienna Góra 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 beczek krzysztof piotrBECZEK Krzysztof Piotr 48 Pieńsk 26 0.00258
2.58
2 dzzzoga wojciechDŻOGA Wojciech 45 Bogatynia 4 0.0004
0.40
3 janiec jaroslzaw mariuszJANIEC Jarosław Mariusz 44 Wykroty 5 0.0005
0.50
4 krozl iwona annaKRÓL Iwona Anna 42 Zgorzelec 17 0.00168
1.68
5 rzepczynzska halina mariaRZEPCZYŃSKA Halina Maria 59 Lubin 2 0.0002
0.20
6 skowronzska beata katarzynaSKOWROŃSKA Beata Katarzyna 43 Łagów 14 0.00139
1.39
7 lercher maciej arkadiuszLERCHER Maciej Arkadiusz 44 Jelenia Góra 2 0.0002
0.20
Razem 70
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 70

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasyliszyn daniel januszWASYLISZYN Daniel Janusz 40 Mirsk 3 0.0003
0.30
2 strzelecki boguslzaw krzysztofSTRZELECKI Bogusław Krzysztof 40 Pobiedna 0 0
0.00
3 dobrowolski tomasz piotrDOBROWOLSKI Tomasz Piotr 20 Wrocław 0 0
0.00
4 owczarek konrad mieczyslzawOWCZAREK Konrad Mieczysław 23 Jelenia Góra 0 0
0.00
5 maksymczuk katarzyna monikaMAKSYMCZUK Katarzyna Monika 42 Siedlęcin 0 0
0.00
6 kacperska igaKACPERSKA Iga 28 Wrocław 0 0
0.00
7 wozjcik marika ewaWÓJCIK Marika Ewa 28 Wrocław 0 0
0.00
8 dubiel katarzyna mariaDUBIEL Katarzyna Maria 21 Ratowice 1 0.0001
0.10
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kredkowski andrzejKREDKOWSKI Andrzej 45 Lwówek Śląski 142 0.01407
14.07
2 leszczyk wojciech pawelzLESZCZYK Wojciech Paweł 37 JeleniaGóra 19 0.00188
1.88
3 zembik teresaZEMBIK Teresa 56 Lubań 25 0.00248
2.48
4 karbowski jaroslzaw jozzefKARBOWSKI Jarosław Józef 54 Warta Bolesławiecka 7 0.00069
0.69
5 troczynzska danuta annaTROCZYŃSKA Danuta Anna 47 Uniegoszcz 19 0.00188
1.88
6 sikora andrzej piotrSIKORA Andrzej Piotr 43 Krzeszów 19 0.00188
1.88
7 zzzylza-monik agata emiliaŻYŁA-MONIK Agata Emilia 27 Zgorzelec 28 0.00278
2.78
8 potocki jacek krzysztofPOTOCKI Jacek Krzysztof 49 Mysłakowice 7 0.00069
0.69
Razem 266
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 266

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fronik michalz ryszardFRONIK Michał Ryszard 59 Jelenia Góra 0 0
0.00
2 szwed anna wlzadyslzawaSZWED Anna Władysława 54 Jelenia Góra 1 0.0001
0.10
3 kaminzski slzawomir waclzawKAMIŃSKI Sławomir Wacław 39 Kopaczów 1 0.0001
0.10
4 machajska anna monikaMACHAJSKA Anna Monika 35 Jelenia Góra 0 0
0.00
5 placety iwona stanislzawaPLACETY Iwona Stanisława 59 Jelenia Góra 0 0
0.00
6 jasinzska-nowak renataJASIŃSKA-NOWAK Renata 65 Wrocław 0 0
0.00
7 jalzoszynzski andrzejJAŁOSZYŃSKI Andrzej 55 Wrocław 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 12 - KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waliczek tadeusz jerzyWALICZEK Tadeusz Jerzy 61 Jelenia Góra 2 0.0002
0.20
2 lech-gotthardt elzzzbietaLECH-GOTTHARDT Elżbieta 53 Zgorzelec 57 0.00565
5.65
3 zatonzska helenaZATOŃSKA Helena 63 Lubań 0 0
0.00
4 bielanzczyk piotrBIELAŃCZYK Piotr 46 Szklarska Poręba 0 0
0.00
5 jezdrzejczak piotr boguslzawJĘDRZEJCZAK Piotr Bogusław 59 Jelenia Góra 1 0.0001
0.10
6 bulzkowski adam andrzejBUŁKOWSKI Adam Andrzej 38 Lwówek Śląski 0 0
0.00
7 hertman karolina agataHERTMAN Karolina Agata 33 Bolesławiec 0 0
0.00
8 zielinzska joannaZIELIŃSKA Joanna 31 Wleń 5 0.0005
0.50
Razem 65
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 65