Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Numer Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Dom Kultury w Brzezówce, 160 Brzezówka stały Tak sołectwo: Brzezówka
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lubzinie, 188 Lubzina stały Tak sołectwo: Lubzina
3 Dom Strażaka w Łączkach Kucharskich, 160 Łączki Kucharskie stały Nie sołectwo: Łączki Kucharskie
4 Dom Strażaka w Okoninie, 29 Okonin stały Nie sołectwo: Okonin
5 Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej, 40 Niedźwiada stały Tak sołectwo: Niedźwiada od numeru 1 do numeru 60A i od numeru 400 do końca
6 Dom Kultury w Niedźwiadzie, 113 Niedźwiada stały Tak sołectwo: Niedźwiada od numeru 61 do numeru 126a i od numeru 294 do numeru 399
7 Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Niedźwiadzie Górnej, 261 Niedźwiada stały Tak sołectwo: Niedźwiada od numeru 127 do numeru 293
8 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sinki w Małej, 35 Mała stały Nie Sołectwo: Mała
9 Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej, 268 Gnojnica stały Nie sołectwo: Gnojnica od numeru 1 do numeru 389 i od numeru 671 do końca
10 Szkoła Podstawowa im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Gnojnicy Woli, 504 Gnojnica stały Nie sołectwo: Gnojnica od numeru 390 do numeru 670
11 Dom Strażaka w Ropczycach, ul. Ogrodnicza 36f Ropczyce stały Tak osiedle Brzyzna: ulice: Błonie nr 1, Wilhelma Macha-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 7 i numery parzyste od nr. 4 do końca, Masarska-numery parzyste od nr. 30 do końca, Mickiewicza-numery nieparzyste od nr. 95 do nr. 125 i numery parzyste od nr. 72 do nr. 96, Ogrodnicza, Spokojna-numery nieparzyste od nr. 7 do końca i numery parzyste od nr. 10 do końca
12 Dom Strażaka w Ropczycach, ul. Leśna 88 Ropczyce stały Nie osiedle Granice: ulice: Borki Chechelskie, Leśna, Poręby Chechelskie, Wincentego Witosa-numery nieparzyste od nr. 17 do końca i numery parzyste od nr. 24 do końca
13 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach, ul. Konarskiego 4 Ropczyce stały Tak osiedle Północ: ulice: Adama Asnyka, Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Kolejowa-numer 15, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Stanisława Moniuszki, Józefa Piłsudskiego-numery nieparzyste od nr. 41 do końca i numery parzyste od nr. 28 do końca, Kazimierza Pułaskiego, Macieja Rataja, ks. Stanisława Skorodeckiego
14 Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach, ul. Robotnicza 48 Ropczyce stały Tak osiedle Czekaj: ulice: Brzozowa, Dworcowa, Kolejowa-numery nieparzyste od nr. 31 do końca i numery parzyste od nr. 24 do końca, Kwiatowa, Łąkowa, Ogrodowa, Przemysłowa, Robotnicza, Gen. Władysława Sikorskiego, ks. Stanisława Skorodeckiego, Słoneczna, Warzywna
15 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ropczycach, ul. 3 Maja 424 Ropczyce stały Tak osiedle Chechły: ulice: 3 Maja-numery nieparzyste od nr. 187 do końca i numery parzyste od nr. 196 do końca, Podsłońce, Strażacka, św. Anny, Wiejska, Zielona-numery nieparzyste od nr. 67 do końca i numery parzyste od nr. 66 do końca
16 Publiczne Przedszkole nr 3 w Ropczycach, ul. Szkolna 33A Ropczyce stały Tak osiedle Pietrzejowa: ulice: Błonie-numery nieparzyste od nr. 11 do końca, Wilhelma Macha-numery nieparzyste od nr. 9 do końca, Olszyny, Rolnicza, Spokojna-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 5 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 8, Szkolna-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 33 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 20, ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego-numery nieparzyste od nr. 137 do nr. 383 i numery parzyste od nr. 150 do nr. 448
17 Dom Kultury w Ropczycach, ul. Sucharskiego 101 Ropczyce stały Tak osiedle Witkowice: ulice: Błonie-numery nieparzyste od nr. 3 do nr. 9 i numery parzyste od nr. 2 do końca, Cicha, ks. Jana Jarosza, Kolonia, Wilhelma Macha nr 2, Mickiewicza-numery nieparzyste od nr. 127 do końca i numery parzyste od nr. 98 do końca, Pałacowa, Rzeczna, Rzeszowska, Jana III Sobieskiego, mjr. Henryka Sucharskiego, Szkolna-numery nieparzyste od nr. 35 do końca i numery parzyste od nr. 22 do końca, Torowa, ks. Józefa Wójcika, ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego-numery nieparzyste od nr. 385 do końca i numery parzyste od nr. 450 do końca
18 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach, ul. Konarskiego 4 Ropczyce stały Nie osiedle Świętej Barbary: ulice: Armii Krajowej, Stanisława Konarskiego, Józefa Mehoffera, Józefa Piłsudskiego-numery nieparzyste od nr. 31 do nr. 39 i numery parzyste od nr. 20 do nr. 26C, ks. Michała Siewierskiego, ks. Stanisława Skorodeckiego
19 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach, ul. Konarskiego 4 Ropczyce stały Nie osiedle Świętej Barbary: ulica: Seweryna Udzieli
20 Publiczne Przedszkole nr 2 w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 6 Ropczyce stały Nie osiedle Świętej Barbary: ulice: Jarosława Iwaszkiewicza, Parkowa-numery nieparzyste od nr. 19 do końca, św. Barbary-numery nieparzyste od nr. 21 do końca i od nr. 40 do końca, Stefana Żeromskiego
21 Zespół Szkół im. ks. dr. J. Zwierza w Ropczycach, ul. Mickiewicza 14 Ropczyce stały Tak osiedle Śródmieście: ulice: Dębowa, Konopnickiej, Janusza Korczaka, Leopolda Lisa-Kuli, Masarska-numery nieparzyste od nr. 1 do końca i numery parzyste od nr. 2 do nr. 28, Mickiewicza-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 93 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 70, Najświętszej Marii Panny, ks. Stanisława Skorodeckiego. Sportowa, Topolowa, Stanisława Viscardiego, Wierzbowe Miasto, Wincentego Witosa-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 15 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 22, Wyspiańskiego
22 Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach, ul. Bursztyna 1 Ropczyce stały Nie osiedle Śródmieście: ulice: Bohaterów Nockowej, Władysława Bursztyna, ks. Józefa Cieśli, Michała Grendysa, Kilińskiego, Kochanowskiego, Krisego, Króla Kazimierza Wielkiego nr 2/4, Krótka, ks. dr. Jana Zwierza, Józefa Piłsudskiego-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 29 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 18, Rynek, Sienkiewicza, Słowackiego, św. Floriana, ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 135 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 148
23 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19 Ropczyce stały Nie osiedle Śródmieście: ulice: 3 Maja-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 185 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 194, Grunwaldzka, Kościuszki, Krakowska, Króla Kazimierza Wielkiego-za wyjątkiem numeru 2/4, Monte Cassino, Parkowa-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 17 i numery parzyste od nr. 2 do końca, Polna, św. Barbary-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 19 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 38, Zielona-numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 65 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 64