Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 28

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 9, ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 57 Leszno
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Czesława Miłosza, gen. Henryka Dembińskiego, Józefa Chełmońskiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Juliana Tuwima, Karola Olszewskiego, Karola Szymanowskiego, Michała Drzymały 29 - 69 nieparzyste i 20 - 58 parzyste, Piaskowa, Stanisława Dubois, Stanisława Grochowiaka, Stanisława Mikołajczyka, Stanisława Szczepanowskiego 29 - 63 nieparzyste, Stefana Batorego, Świętego Franciszka z Asyżu 11 - 19 nieparzyste i 6 - 16 parzyste, Władysława Orkana, Władysława Reymonta
Liczba mieszkańców 1756
Liczba wyborców 1433
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej Leszna 4
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 6

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Leszna
  • Wybory Rady Miejskiej Leszna) - Okręg nr 4
  • Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Leszna
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1433
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1433
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1311
3 Liczba kart niewykorzystanych 426
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 885
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 885
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 883
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 883
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 874
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 banasik grazzzyna teresaBANASIK Grażyna Teresa 65 średnie Leszno 22 0.00252
2.52
2 borowiak lzukaszBOROWIAK Łukasz 43 wyższe ekonomiczne Leszno 454 0.05195
51.95
3 koszmider adam andrzejKOŚMIDER Adam Andrzej 37 Wyższe Leszno 122 0.01396
13.96
4 rusiecki grzegorz stanislzawRUSIECKI Grzegorz Stanisław 35 Wyższe Leszno 270 0.03089
30.89
5 schaschner kamila barbaraSCHASCHNER Kamila Barbara 40 wyższe Leszno 6 0.00069
0.69
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej Leszna) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1433
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1433
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1293
3 Liczba kart niewykorzystanych 408
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 885
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 885
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 884
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 884
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 26
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 14
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 858
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mikolzajczak tomaszMIKOŁAJCZAK Tomasz 41 Leszno 58 0.00676
6.76
2 adamczak jacek tadeuszADAMCZAK Jacek Tadeusz 65 Leszno 29 0.00338
3.38
3 wybieralski krzysztofWYBIERALSKI Krzysztof 32 Leszno 12 0.0014
1.40
4 wielebska alicja mariaWIELEBSKA Alicja Maria 59 Leszno 4 0.00047
0.47
5 cieszla alinaCIEŚLA Alina 60 Leszno 23 0.00268
2.68
6 szpilakowski andrzej piotrSZPILAKOWSKI Andrzej Piotr 52 Leszno 12 0.0014
1.40
7 szudra krystyna teresaSZUDRA Krystyna Teresa 68 Leszno 38 0.00443
4.43
8 sadowska sylwiaSADOWSKA Sylwia 50 Leszno 10 0.00117
1.17
9 razczka dariuszRĄCZKA Dariusz 32 Leszno 39 0.00455
4.55
Razem 225
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 225

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kazzmierczak bernardynaKAŹMIERCZAK Bernardyna 57 Leszno 47 0.00548
5.48
2 zimniak wojciech lzucjanZIMNIAK Wojciech Łucjan 70 Leszno 7 0.00082
0.82
3 poszlednik boleslzawPOŚLEDNIK Bolesław 68 Leszno 7 0.00082
0.82
4 tomkozw slzawomir wojciechTOMKÓW Sławomir Wojciech 53 Leszno 0 0
0.00
5 gnacinzski zdzislzaw stanislzawGNACIŃSKI Zdzisław Stanisław 61 Leszno 2 0.00023
0.23
6 zajazczkowska krystyna annaZAJĄCZKOWSKA Krystyna Anna 62 Leszno 1 0.00012
0.12
7 chwat roksana annaCHWAT Roksana Anna 39 Leszno 1 0.00012
0.12
8 sterna monikaSTERNA Monika 36 Leszno 5 0.00058
0.58
9 michalak marianMICHALAK Marian 66 Leszno 2 0.00023
0.23
Razem 72
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 72

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jezcz kazimierzJĘCZ Kazimierz 66 Leszno 83 0.00967
9.67
2 kasperski leszek stanislzawKASPERSKI Leszek Stanisław 55 Leszno 17 0.00198
1.98
3 solztysik danutaSOŁTYSIK Danuta 67 Leszno 5 0.00058
0.58
4 szydlewski rafalz dawidSZYDLEWSKI Rafał Dawid 31 Leszno 15 0.00175
1.75
5 bialzasik szymon franciszekBIAŁASIK Szymon Franciszek 37 Leszno 5 0.00058
0.58
6 miler zofiaMILER Zofia 78 Leszno 3 0.00035
0.35
7 kurzawski bogdan kazimierzKURZAWSKI Bogdan Kazimierz 57 Leszno 29 0.00338
3.38
8 fiebich dobrochna kazimieraFIEBICH Dobrochna Kazimiera 74 Leszno 14 0.00163
1.63
9 soszynzska magdalena irenaSOSZYŃSKA Magdalena Irena 37 Leszno 5 0.00058
0.58
Razem 176
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 176

Lista nr 12 - KWW PL 18 ŁUKASZA BOROWIAKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 malepszy tomaszMALEPSZY Tomasz 72 Leszno 66 0.00769
7.69
2 lewandowska monika reginaLEWANDOWSKA Monika Regina 43 Leszno 71 0.00828
8.28
3 wiezckowiak piotrWIĘCKOWIAK Piotr 34 Leszno 10 0.00117
1.17
4 petrus-schmidt aleksandraPETRUS-SCHMIDT Aleksandra 37 Leszno 197 0.02296
22.96
5 kapitan edyta annaKAPITAN Edyta Anna 35 Leszno 15 0.00175
1.75
6 majer marzena cecyliaMAJER Marzena Cecylia 29 Leszno 5 0.00058
0.58
7 dudkowiak jaroslzawDUDKOWIAK Jarosław 59 Leszno 3 0.00035
0.35
8 borowiak maciej jozzefBOROWIAK Maciej Józef 68 Leszno 12 0.0014
1.40
9 nawrocka wanda agataNAWROCKA Wanda Agata 51 Leszno 6 0.0007
0.70
Razem 385
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 385
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1433
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1300
3 Liczba kart niewykorzystanych 415
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 885
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 884
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 884
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 45
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 37
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 839
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rezkosiewicz teresa stanislzawaRĘKOSIEWICZ Teresa Stanisława 64 Leszno 27 0.00322
3.22
2 bogacka-gancarczyk barbara bozzzenaBOGACKA-GANCARCZYK Barbara Bożena 61 Miejska Górka 6 0.00072
0.72
3 smoczyk jaroslzaw jacekSMOCZYK Jarosław Jacek 54 Kiełczewo 5 0.0006
0.60
4 tomczak renataTOMCZAK Renata 19 Leszno 12 0.00143
1.43
5 kryjom slzawomir marcinKRYJOM Sławomir Marcin 38 Leszno 27 0.00322
3.22
6 lichaj michalz jerzyLICHAJ Michał Jerzy 66 Leszno 11 0.00131
1.31
Razem 88
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 88

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szalczyk zofia barbaraSZALCZYK Zofia Barbara 69 Poznań 18 0.00215
2.15
2 chudy kazimierzCHUDY Kazimierz 72 Pakosław 3 0.00036
0.36
3 krozl-trazbka joannaKRÓL-TRĄBKA Joanna 39 Krotoszyn 5 0.0006
0.60
4 napieralza ryszardNAPIERAŁA Ryszard 58 Opalenica 5 0.0006
0.60
5 wawrzyniak jaroslzaw maciejWAWRZYNIAK Jarosław Maciej 49 Leszno 31 0.00369
3.69
6 pawlak marcinPAWLAK Marcin 37 Gostyń 3 0.00036
0.36
7 gozrny bartlzomiej wojciechGÓRNY Bartłomiej Wojciech 44 Bucz 2 0.00024
0.24
8 mixtacka wieslzawa dorotaMIXTACKA Wiesława Dorota 69 Leszno 0 0
0.00
9 potocka-misz ewa katarzynaPOTOCKA-MIŚ Ewa Katarzyna 37 Brońsko 1 0.00012
0.12
Razem 68
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 68

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 panowicz ewa mariaPANOWICZ Ewa Maria 45 Gronówko 143 0.01704
17.04
2 wiszniewski maciej medardWIŚNIEWSKI Maciej Medard 42 Leszno 61 0.00727
7.27
3 szymanzski henrykSZYMAŃSKI Henryk 70 Grodzisk Wielkopolski 12 0.00143
1.43
4 pospieszynzski andrzej janPOSPIESZYŃSKI Andrzej Jan 60 Gostyń 6 0.00072
0.72
5 wieczorek ewelina mariaWIECZOREK Ewelina Maria 33 Nowy Tomyśl 13 0.00155
1.55
6 beba janBEBA Jan 29 Wilanowo 6 0.00072
0.72
7 szewczyk wlzodzimierzSZEWCZYK Włodzimierz 59 Krotoszyn 2 0.00024
0.24
8 iwasiewicz alicjaIWASIEWICZ Alicja 58 Zbąszyń 8 0.00095
0.95
9 suchanecka annaSUCHANECKA Anna 37 Dębno Polskie 34 0.00405
4.05
Razem 285
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 285

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szczepanzski wieslzaw andrzejSZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej 58 Leszno 90 0.01073
10.73
2 jagodzinzska elzzzbietaJAGODZIŃSKA Elżbieta 46 Jutrosin 7 0.00083
0.83
3 zzzak tadeusz wlzodzimierzŻAK Tadeusz Włodzimierz 70 Krotoszyn 1 0.00012
0.12
4 supelzo-dolata violetta katarzynaSUPEŁO-DOLATA Violetta Katarzyna 51 Nowy Tomyśl 0 0
0.00
5 wieczorek-dubska katarzynaWIECZOREK-DUBSKA Katarzyna 48 Kościan 1 0.00012
0.12
6 piaskowska malzgorzata mariaPIASKOWSKA Małgorzata Maria 63 Grodzisk Wielkopolski 1 0.00012
0.12
7 stachowiak arkadiuszSTACHOWIAK Arkadiusz 38 Gostyń 2 0.00024
0.24
8 marszalzek krystynaMARSZAŁEK Krystyna 70 Leszno 4 0.00048
0.48
9 cukier adam romanCUKIER Adam Roman 67 Stara Tuchorza 1 0.00012
0.12
Razem 107
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 107

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowacki konradNOWACKI Konrad 36 Zduny 6 0.00072
0.72
2 konat barbaraKONAT Barbara 34 Poznań 2 0.00024
0.24
3 chlastawa dominik blzazzzejCHLASTAWA Dominik Błażej 52 Poznań 0 0
0.00
4 konarzewska-michalak ewa annaKONARZEWSKA-MICHALAK Ewa Anna 42 Września 1 0.00012
0.12
5 buras wojciechBURAS Wojciech 34 Poznań 1 0.00012
0.12
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bazkowska anita stanislzawaBĄKOWSKA Anita Stanisława 39 Krotoszyn 3 0.00036
0.36
2 brylzka weronikaBRYŁKA Weronika 20 Kobylata 3 0.00036
0.36
3 pompalza adam ignacyPOMPAŁA Adam Ignacy 55 Poznań 0 0
0.00
4 hubert gabryelaHUBERT Gabryela 61 Krotoszyn 0 0
0.00
5 frydrych adamFRYDRYCH Adam 20 Krzykosy 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wajnert lzukaszWAJNERT Łukasz 38 Krobia 8 0.00095
0.95
2 kochanzska julia annaKOCHAŃSKA Julia Anna 29 Przybyszewo 12 0.00143
1.43
3 krzykalza sebastian robertKRZYKAŁA Sebastian Robert 26 Krotoszyn 0 0
0.00
4 sazsiadek bognaSĄSIADEK Bogna 55 Przybyszewo 5 0.0006
0.60
5 morgiel martaMORGIEL Marta 24 Krotoszyn 0 0
0.00
6 ksiazzzzkiewicz hubertKSIĄŻKIEWICZ Hubert 48 Leszno 3 0.00036
0.36
7 duda grzegorz jozzefDUDA Grzegorz Józef 65 Miejska Górka 4 0.00048
0.48
Razem 32
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 32

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiebich mikolzajFIEBICH Mikołaj 26 Poniec 8 0.00095
0.95
2 brajer artur lzukaszBRAJER Artur Łukasz 25 Krotoszyn 0 0
0.00
3 manzko slzawomirMAŃKO Sławomir 27 Drobnin 2 0.00024
0.24
4 kaczmarek karolinaKACZMAREK Karolina 20 Leszno 1 0.00012
0.12
5 skrobalza malzgorzataSKROBAŁA Małgorzata 53 Osieczna 1 0.00012
0.12
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sowa marek janSOWA Marek Jan 66 Leszno 145 0.01728
17.28
2 blzaszczyk krzysztof jakubBŁASZCZYK Krzysztof Jakub 59 Obra 9 0.00107
1.07
3 straburzynzski feliksSTRABURZYŃSKI Feliks 56 Opalenica 1 0.00012
0.12
4 jezcz andrzejJĘCZ Andrzej 59 Łagowo 39 0.00465
4.65
5 nawrot joannaNAWROT Joanna 27 Włoszakowice 11 0.00131
1.31
6 andrzejewska teresa malzgorzataANDRZEJEWSKA Teresa Małgorzata 65 Krobia 8 0.00095
0.95
7 smotrysz malzgorzata beataSMOTRYŚ Małgorzata Beata 45 Przyłęk 1 0.00012
0.12
8 przybylska joanna paulinaPRZYBYLSKA Joanna Paulina 33 Leszno 8 0.00095
0.95
9 wierzchowiecki jerzy stanislzawWIERZCHOWIECKI Jerzy Stanisław 52 Puszczykowo 5 0.0006
0.60
Razem 227
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 227

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bergmann ewa annaBERGMANN Ewa Anna 44 Konary 0 0
0.00
2 stachowiak jan leszekSTACHOWIAK Jan Leszek 55 Zakrzewo 0 0
0.00
3 statucka lidia annaSTATUCKA Lidia Anna 54 Chrzypsko Wielkie 0 0
0.00
4 waszcinzski leszekWAŚCIŃSKI Leszek 49 Nad Stawem 0 0
0.00
5 broda stefanBRODA Stefan 69 Skoraszewice 1 0.00012
0.12
6 kezdzia karolKĘDZIA Karol 45 Woszczkowo 2 0.00024
0.24
7 jozzwowiak elzzzbietaJÓZWOWIAK Elżbieta 56 Nowe 1 0.00012
0.12
8 andrzejewska maria zofiaANDRZEJEWSKA Maria Zofia 58 Łaziska 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4