Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 21

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkół nr 4, ul. pl. Jana Metziga 25 Leszno
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Aleje Jana Pawła II 9 - 13, Aleje Zygmunta Krasińskiego 1 - 5 nieparzyste, Bolesława Chrobrego 12 - 22, Kościelna, Leszczyńskich 4 - 32 parzyste i 3 - 43a nieparzyste, Mała Kościelna, pl. Jana Metziga, Rynek 31 - 38, Słowiańska 1 - 31 nieparzyste, Szkolna, Świętojańska, Świętokrzyska, Waleriana Wróblewskiego 1 - 4, Wąska, Zielona 1 - 11 i 25 - 30
Liczba mieszkańców 1345
Liczba wyborców 1062
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej Leszna 3
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 6

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Leszna
  • Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 6
  • Wybory Rady Miejskiej Leszna) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Leszna
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1062
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1062
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 960
3 Liczba kart niewykorzystanych 498
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 462
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 462
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 462
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 462
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 453
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 banasik grazzzyna teresaBANASIK Grażyna Teresa 65 średnie Leszno 6 0.00132
1.32
2 borowiak lzukaszBOROWIAK Łukasz 43 wyższe ekonomiczne Leszno 234 0.05166
51.66
3 koszmider adam andrzejKOŚMIDER Adam Andrzej 37 Wyższe Leszno 77 0.017
17.00
4 rusiecki grzegorz stanislzawRUSIECKI Grzegorz Stanisław 35 Wyższe Leszno 133 0.02936
29.36
5 schaschner kamila barbaraSCHASCHNER Kamila Barbara 40 wyższe Leszno 3 0.00066
0.66
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1062
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 960
3 Liczba kart niewykorzystanych 498
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 462
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 462
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 462
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 40
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 20
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 20
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 422
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rezkosiewicz teresa stanislzawaRĘKOSIEWICZ Teresa Stanisława 64 Leszno 14 0.00332
3.32
2 bogacka-gancarczyk barbara bozzzenaBOGACKA-GANCARCZYK Barbara Bożena 61 Miejska Górka 2 0.00047
0.47
3 smoczyk jaroslzaw jacekSMOCZYK Jarosław Jacek 54 Kiełczewo 6 0.00142
1.42
4 tomczak renataTOMCZAK Renata 19 Leszno 5 0.00118
1.18
5 kryjom slzawomir marcinKRYJOM Sławomir Marcin 38 Leszno 12 0.00284
2.84
6 lichaj michalz jerzyLICHAJ Michał Jerzy 66 Leszno 8 0.0019
1.90
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szalczyk zofia barbaraSZALCZYK Zofia Barbara 69 Poznań 5 0.00118
1.18
2 chudy kazimierzCHUDY Kazimierz 72 Pakosław 4 0.00095
0.95
3 krozl-trazbka joannaKRÓL-TRĄBKA Joanna 39 Krotoszyn 2 0.00047
0.47
4 napieralza ryszardNAPIERAŁA Ryszard 58 Opalenica 4 0.00095
0.95
5 wawrzyniak jaroslzaw maciejWAWRZYNIAK Jarosław Maciej 49 Leszno 2 0.00047
0.47
6 pawlak marcinPAWLAK Marcin 37 Gostyń 4 0.00095
0.95
7 gozrny bartlzomiej wojciechGÓRNY Bartłomiej Wojciech 44 Bucz 0 0
0.00
8 mixtacka wieslzawa dorotaMIXTACKA Wiesława Dorota 69 Leszno 1 0.00024
0.24
9 potocka-misz ewa katarzynaPOTOCKA-MIŚ Ewa Katarzyna 37 Brońsko 1 0.00024
0.24
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 panowicz ewa mariaPANOWICZ Ewa Maria 45 Gronówko 54 0.0128
12.80
2 wiszniewski maciej medardWIŚNIEWSKI Maciej Medard 42 Leszno 26 0.00616
6.16
3 szymanzski henrykSZYMAŃSKI Henryk 70 Grodzisk Wielkopolski 3 0.00071
0.71
4 pospieszynzski andrzej janPOSPIESZYŃSKI Andrzej Jan 60 Gostyń 1 0.00024
0.24
5 wieczorek ewelina mariaWIECZOREK Ewelina Maria 33 Nowy Tomyśl 2 0.00047
0.47
6 beba janBEBA Jan 29 Wilanowo 1 0.00024
0.24
7 szewczyk wlzodzimierzSZEWCZYK Włodzimierz 59 Krotoszyn 2 0.00047
0.47
8 iwasiewicz alicjaIWASIEWICZ Alicja 58 Zbąszyń 1 0.00024
0.24
9 suchanecka annaSUCHANECKA Anna 37 Dębno Polskie 21 0.00498
4.98
Razem 111
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 111

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szczepanzski wieslzaw andrzejSZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej 58 Leszno 58 0.01374
13.74
2 jagodzinzska elzzzbietaJAGODZIŃSKA Elżbieta 46 Jutrosin 2 0.00047
0.47
3 zzzak tadeusz wlzodzimierzŻAK Tadeusz Włodzimierz 70 Krotoszyn 1 0.00024
0.24
4 supelzo-dolata violetta katarzynaSUPEŁO-DOLATA Violetta Katarzyna 51 Nowy Tomyśl 0 0
0.00
5 wieczorek-dubska katarzynaWIECZOREK-DUBSKA Katarzyna 48 Kościan 0 0
0.00
6 piaskowska malzgorzata mariaPIASKOWSKA Małgorzata Maria 63 Grodzisk Wielkopolski 1 0.00024
0.24
7 stachowiak arkadiuszSTACHOWIAK Arkadiusz 38 Gostyń 1 0.00024
0.24
8 marszalzek krystynaMARSZAŁEK Krystyna 70 Leszno 3 0.00071
0.71
9 cukier adam romanCUKIER Adam Roman 67 Stara Tuchorza 3 0.00071
0.71
Razem 69
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 69

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowacki konradNOWACKI Konrad 36 Zduny 5 0.00118
1.18
2 konat barbaraKONAT Barbara 34 Poznań 1 0.00024
0.24
3 chlastawa dominik blzazzzejCHLASTAWA Dominik Błażej 52 Poznań 0 0
0.00
4 konarzewska-michalak ewa annaKONARZEWSKA-MICHALAK Ewa Anna 42 Września 0 0
0.00
5 buras wojciechBURAS Wojciech 34 Poznań 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bazkowska anita stanislzawaBĄKOWSKA Anita Stanisława 39 Krotoszyn 3 0.00071
0.71
2 brylzka weronikaBRYŁKA Weronika 20 Kobylata 0 0
0.00
3 pompalza adam ignacyPOMPAŁA Adam Ignacy 55 Poznań 1 0.00024
0.24
4 hubert gabryelaHUBERT Gabryela 61 Krotoszyn 1 0.00024
0.24
5 frydrych adamFRYDRYCH Adam 20 Krzykosy 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wajnert lzukaszWAJNERT Łukasz 38 Krobia 10 0.00237
2.37
2 kochanzska julia annaKOCHAŃSKA Julia Anna 29 Przybyszewo 1 0.00024
0.24
3 krzykalza sebastian robertKRZYKAŁA Sebastian Robert 26 Krotoszyn 2 0.00047
0.47
4 sazsiadek bognaSĄSIADEK Bogna 55 Przybyszewo 0 0
0.00
5 morgiel martaMORGIEL Marta 24 Krotoszyn 2 0.00047
0.47
6 ksiazzzzkiewicz hubertKSIĄŻKIEWICZ Hubert 48 Leszno 2 0.00047
0.47
7 duda grzegorz jozzefDUDA Grzegorz Józef 65 Miejska Górka 2 0.00047
0.47
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiebich mikolzajFIEBICH Mikołaj 26 Poniec 5 0.00118
1.18
2 brajer artur lzukaszBRAJER Artur Łukasz 25 Krotoszyn 1 0.00024
0.24
3 manzko slzawomirMAŃKO Sławomir 27 Drobnin 0 0
0.00
4 kaczmarek karolinaKACZMAREK Karolina 20 Leszno 2 0.00047
0.47
5 skrobalza malzgorzataSKROBAŁA Małgorzata 53 Osieczna 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sowa marek janSOWA Marek Jan 66 Leszno 74 0.01754
17.54
2 blzaszczyk krzysztof jakubBŁASZCZYK Krzysztof Jakub 59 Obra 9 0.00213
2.13
3 straburzynzski feliksSTRABURZYŃSKI Feliks 56 Opalenica 2 0.00047
0.47
4 jezcz andrzejJĘCZ Andrzej 59 Łagowo 16 0.00379
3.79
5 nawrot joannaNAWROT Joanna 27 Włoszakowice 12 0.00284
2.84
6 andrzejewska teresa malzgorzataANDRZEJEWSKA Teresa Małgorzata 65 Krobia 0 0
0.00
7 smotrysz malzgorzata beataSMOTRYŚ Małgorzata Beata 45 Przyłęk 2 0.00047
0.47
8 przybylska joanna paulinaPRZYBYLSKA Joanna Paulina 33 Leszno 11 0.00261
2.61
9 wierzchowiecki jerzy stanislzawWIERZCHOWIECKI Jerzy Stanisław 52 Puszczykowo 1 0.00024
0.24
Razem 127
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 127

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bergmann ewa annaBERGMANN Ewa Anna 44 Konary 4 0.00095
0.95
2 stachowiak jan leszekSTACHOWIAK Jan Leszek 55 Zakrzewo 0 0
0.00
3 statucka lidia annaSTATUCKA Lidia Anna 54 Chrzypsko Wielkie 1 0.00024
0.24
4 waszcinzski leszekWAŚCIŃSKI Leszek 49 Nad Stawem 1 0.00024
0.24
5 broda stefanBRODA Stefan 69 Skoraszewice 0 0
0.00
6 kezdzia karolKĘDZIA Karol 45 Woszczkowo 1 0.00024
0.24
7 jozzwowiak elzzzbietaJÓZWOWIAK Elżbieta 56 Nowe 0 0
0.00
8 andrzejewska maria zofiaANDRZEJEWSKA Maria Zofia 58 Łaziska 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej Leszna) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1062
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1062
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 963
3 Liczba kart niewykorzystanych 499
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 462
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 462
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 462
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 462
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 27
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 17
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 435
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zielonka jaroslzaw marekZIELONKA Jarosław Marek 51 Leszno 28 0.00644
6.44
2 feliczak-przybylza edyta magdalenaFELICZAK-PRZYBYŁA Edyta Magdalena 49 Leszno 17 0.00391
3.91
3 sacha jacekSACHA Jacek 63 Leszno 9 0.00207
2.07
4 jozzefowicz patrykJÓZEFOWICZ Patryk 22 Leszno 6 0.00138
1.38
5 adamska adriannaADAMSKA Adrianna 27 Leszno 8 0.00184
1.84
6 mruk grzegorz stanislzawMRUK Grzegorz Stanisław 62 Leszno 41 0.00943
9.43
7 nowaczyk beataNOWACZYK Beata 29 Leszno 4 0.00092
0.92
Razem 113
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 113

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 herman grzegorzHERMAN Grzegorz 37 Leszno 19 0.00437
4.37
2 grezzlikowski zbigniew alfonsGREŹLIKOWSKI Zbigniew Alfons 61 Leszno 2 0.00046
0.46
3 kaczmarek ireneuszKACZMAREK Ireneusz 61 Leszno 0 0
0.00
4 kubiak sylwia zofiaKUBIAK Sylwia Zofia 45 Leszno 2 0.00046
0.46
5 glapiak karolina mariaGLAPIAK Karolina Maria 37 Leszno 3 0.00069
0.69
6 pytlik andzzzelika izabelaPYTLIK Andżelika Izabela 28 Leszno 1 0.00023
0.23
7 ganowicz marek gwidonGANOWICZ Marek Gwidon 68 Leszno 9 0.00207
2.07
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koszmider adam andrzejKOŚMIDER Adam Andrzej 37 Leszno 49 0.01126
11.26
2 szymczak damian edwardSZYMCZAK Damian Edward 45 Leszno 42 0.00966
9.66
3 witczak justynaWITCZAK Justyna 46 Leszno 9 0.00207
2.07
4 stezpczak jakub mateuszSTĘPCZAK Jakub Mateusz 27 Leszno 7 0.00161
1.61
5 piech tomaszPIECH Tomasz 56 Leszno 4 0.00092
0.92
6 kurasiak-firlej miroslzawaKURASIAK-FIRLEJ Mirosława 66 Leszno 1 0.00023
0.23
7 piekarczyk anna katarzynaPIEKARCZYK Anna Katarzyna 49 Leszno 7 0.00161
1.61
Razem 119
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 119

Lista nr 12 - KWW PL 18 ŁUKASZA BOROWIAKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 borowiak lzukaszBOROWIAK Łukasz 43 Leszno 104 0.02391
23.91
2 kotomska hanna mariaKOTOMSKA Hanna Maria 56 Leszno 45 0.01034
10.34
3 gancarz aureliaGANCARZ Aurelia 60 Leszno 1 0.00023
0.23
4 zarembska-marciniak edyta beataZAREMBSKA-MARCINIAK Edyta Beata 52 Leszno 2 0.00046
0.46
5 musielak mariusz jozzefMUSIELAK Mariusz Józef 44 Leszno 5 0.00115
1.15
6 bartosz dominika annaBARTOSZ Dominika Anna 24 Leszno 3 0.00069
0.69
7 kucza mikolzaj andrzejKUCZA Mikołaj Andrzej 39 Leszno 3 0.00069
0.69
Razem 163
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 163

Lista nr 13 - KWW LDM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ksiazg barbaraKSIĄG Barbara 35 Leszno 0 0
0.00
2 lech slzawomirLECH Sławomir 47 Leszno 1 0.00023
0.23
3 matuszak justyna magdalenaMATUSZAK Justyna Magdalena 43 Leszno 1 0.00023
0.23
4 walczak ryszard antoniWALCZAK Ryszard Antoni 31 Leszno 2 0.00046
0.46
5 szymendera marianna ewaSZYMENDERA Marianna Ewa 61 Leszno 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4