Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 20

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 3, ul. pl. Jana Amosa Komeńskiego 1 Leszno
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Aleje Jana Pawła II 3 - 5 i 15 - 25, Aptekarska, Bolesława Chrobrego 1 - 11 i 23 - 51, Bracka, Gabriela Narutowicza 2 - 22 parzyste, gen. Jarosława Dąbrowskiego 2 - 26 parzyste, Królowej Jadwigi, Krótka, Niepodległości 2 - 34 parzyste, pl. Jana Amosa Komeńskiego, Rynek 14 - 29, Waleriana Wróblewskiego 5 - 9, Wolności 1 - 12 i 23 - 31a, Zakątek, Zielona 12 - 24
Liczba mieszkańców 1571
Liczba wyborców 1272
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej Leszna 3
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 6

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Leszna
  • Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 6
  • Wybory Rady Miejskiej Leszna) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Leszna
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1273
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1273
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1155
3 Liczba kart niewykorzystanych 601
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 554
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 554
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 554
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 554
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 547
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 banasik grazzzyna teresaBANASIK Grażyna Teresa 65 średnie Leszno 14 0.00256
2.56
2 borowiak lzukaszBOROWIAK Łukasz 43 wyższe ekonomiczne Leszno 369 0.06746
67.46
3 koszmider adam andrzejKOŚMIDER Adam Andrzej 37 Wyższe Leszno 37 0.00676
6.76
4 rusiecki grzegorz stanislzawRUSIECKI Grzegorz Stanisław 35 Wyższe Leszno 125 0.02285
22.85
5 schaschner kamila barbaraSCHASCHNER Kamila Barbara 40 wyższe Leszno 2 0.00037
0.37
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1273
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1170
3 Liczba kart niewykorzystanych 616
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 554
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 552
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 550
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 53
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 24
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 29
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 497
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rezkosiewicz teresa stanislzawaRĘKOSIEWICZ Teresa Stanisława 64 Leszno 21 0.00423
4.23
2 bogacka-gancarczyk barbara bozzzenaBOGACKA-GANCARCZYK Barbara Bożena 61 Miejska Górka 6 0.00121
1.21
3 smoczyk jaroslzaw jacekSMOCZYK Jarosław Jacek 54 Kiełczewo 10 0.00201
2.01
4 tomczak renataTOMCZAK Renata 19 Leszno 12 0.00241
2.41
5 kryjom slzawomir marcinKRYJOM Sławomir Marcin 38 Leszno 25 0.00503
5.03
6 lichaj michalz jerzyLICHAJ Michał Jerzy 66 Leszno 7 0.00141
1.41
Razem 81
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 81

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szalczyk zofia barbaraSZALCZYK Zofia Barbara 69 Poznań 2 0.0004
0.40
2 chudy kazimierzCHUDY Kazimierz 72 Pakosław 2 0.0004
0.40
3 krozl-trazbka joannaKRÓL-TRĄBKA Joanna 39 Krotoszyn 0 0
0.00
4 napieralza ryszardNAPIERAŁA Ryszard 58 Opalenica 2 0.0004
0.40
5 wawrzyniak jaroslzaw maciejWAWRZYNIAK Jarosław Maciej 49 Leszno 4 0.0008
0.80
6 pawlak marcinPAWLAK Marcin 37 Gostyń 1 0.0002
0.20
7 gozrny bartlzomiej wojciechGÓRNY Bartłomiej Wojciech 44 Bucz 0 0
0.00
8 mixtacka wieslzawa dorotaMIXTACKA Wiesława Dorota 69 Leszno 0 0
0.00
9 potocka-misz ewa katarzynaPOTOCKA-MIŚ Ewa Katarzyna 37 Brońsko 3 0.0006
0.60
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 panowicz ewa mariaPANOWICZ Ewa Maria 45 Gronówko 55 0.01107
11.07
2 wiszniewski maciej medardWIŚNIEWSKI Maciej Medard 42 Leszno 47 0.00946
9.46
3 szymanzski henrykSZYMAŃSKI Henryk 70 Grodzisk Wielkopolski 10 0.00201
2.01
4 pospieszynzski andrzej janPOSPIESZYŃSKI Andrzej Jan 60 Gostyń 2 0.0004
0.40
5 wieczorek ewelina mariaWIECZOREK Ewelina Maria 33 Nowy Tomyśl 6 0.00121
1.21
6 beba janBEBA Jan 29 Wilanowo 1 0.0002
0.20
7 szewczyk wlzodzimierzSZEWCZYK Włodzimierz 59 Krotoszyn 0 0
0.00
8 iwasiewicz alicjaIWASIEWICZ Alicja 58 Zbąszyń 5 0.00101
1.01
9 suchanecka annaSUCHANECKA Anna 37 Dębno Polskie 14 0.00282
2.82
Razem 140
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 140

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szczepanzski wieslzaw andrzejSZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej 58 Leszno 81 0.0163
16.30
2 jagodzinzska elzzzbietaJAGODZIŃSKA Elżbieta 46 Jutrosin 6 0.00121
1.21
3 zzzak tadeusz wlzodzimierzŻAK Tadeusz Włodzimierz 70 Krotoszyn 0 0
0.00
4 supelzo-dolata violetta katarzynaSUPEŁO-DOLATA Violetta Katarzyna 51 Nowy Tomyśl 0 0
0.00
5 wieczorek-dubska katarzynaWIECZOREK-DUBSKA Katarzyna 48 Kościan 1 0.0002
0.20
6 piaskowska malzgorzata mariaPIASKOWSKA Małgorzata Maria 63 Grodzisk Wielkopolski 1 0.0002
0.20
7 stachowiak arkadiuszSTACHOWIAK Arkadiusz 38 Gostyń 1 0.0002
0.20
8 marszalzek krystynaMARSZAŁEK Krystyna 70 Leszno 2 0.0004
0.40
9 cukier adam romanCUKIER Adam Roman 67 Stara Tuchorza 0 0
0.00
Razem 92
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 92

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowacki konradNOWACKI Konrad 36 Zduny 2 0.0004
0.40
2 konat barbaraKONAT Barbara 34 Poznań 1 0.0002
0.20
3 chlastawa dominik blzazzzejCHLASTAWA Dominik Błażej 52 Poznań 0 0
0.00
4 konarzewska-michalak ewa annaKONARZEWSKA-MICHALAK Ewa Anna 42 Września 1 0.0002
0.20
5 buras wojciechBURAS Wojciech 34 Poznań 1 0.0002
0.20
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bazkowska anita stanislzawaBĄKOWSKA Anita Stanisława 39 Krotoszyn 1 0.0002
0.20
2 brylzka weronikaBRYŁKA Weronika 20 Kobylata 0 0
0.00
3 pompalza adam ignacyPOMPAŁA Adam Ignacy 55 Poznań 0 0
0.00
4 hubert gabryelaHUBERT Gabryela 61 Krotoszyn 1 0.0002
0.20
5 frydrych adamFRYDRYCH Adam 20 Krzykosy 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wajnert lzukaszWAJNERT Łukasz 38 Krobia 12 0.00241
2.41
2 kochanzska julia annaKOCHAŃSKA Julia Anna 29 Przybyszewo 6 0.00121
1.21
3 krzykalza sebastian robertKRZYKAŁA Sebastian Robert 26 Krotoszyn 1 0.0002
0.20
4 sazsiadek bognaSĄSIADEK Bogna 55 Przybyszewo 0 0
0.00
5 morgiel martaMORGIEL Marta 24 Krotoszyn 0 0
0.00
6 ksiazzzzkiewicz hubertKSIĄŻKIEWICZ Hubert 48 Leszno 1 0.0002
0.20
7 duda grzegorz jozzefDUDA Grzegorz Józef 65 Miejska Górka 2 0.0004
0.40
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiebich mikolzajFIEBICH Mikołaj 26 Poniec 4 0.0008
0.80
2 brajer artur lzukaszBRAJER Artur Łukasz 25 Krotoszyn 2 0.0004
0.40
3 manzko slzawomirMAŃKO Sławomir 27 Drobnin 1 0.0002
0.20
4 kaczmarek karolinaKACZMAREK Karolina 20 Leszno 2 0.0004
0.40
5 skrobalza malzgorzataSKROBAŁA Małgorzata 53 Osieczna 1 0.0002
0.20
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sowa marek janSOWA Marek Jan 66 Leszno 48 0.00966
9.66
2 blzaszczyk krzysztof jakubBŁASZCZYK Krzysztof Jakub 59 Obra 19 0.00382
3.82
3 straburzynzski feliksSTRABURZYŃSKI Feliks 56 Opalenica 2 0.0004
0.40
4 jezcz andrzejJĘCZ Andrzej 59 Łagowo 14 0.00282
2.82
5 nawrot joannaNAWROT Joanna 27 Włoszakowice 15 0.00302
3.02
6 andrzejewska teresa malzgorzataANDRZEJEWSKA Teresa Małgorzata 65 Krobia 7 0.00141
1.41
7 smotrysz malzgorzata beataSMOTRYŚ Małgorzata Beata 45 Przyłęk 2 0.0004
0.40
8 przybylska joanna paulinaPRZYBYLSKA Joanna Paulina 33 Leszno 13 0.00262
2.62
9 wierzchowiecki jerzy stanislzawWIERZCHOWIECKI Jerzy Stanisław 52 Puszczykowo 6 0.00121
1.21
Razem 126
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 126

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bergmann ewa annaBERGMANN Ewa Anna 44 Konary 0 0
0.00
2 stachowiak jan leszekSTACHOWIAK Jan Leszek 55 Zakrzewo 1 0.0002
0.20
3 statucka lidia annaSTATUCKA Lidia Anna 54 Chrzypsko Wielkie 0 0
0.00
4 waszcinzski leszekWAŚCIŃSKI Leszek 49 Nad Stawem 0 0
0.00
5 broda stefanBRODA Stefan 69 Skoraszewice 1 0.0002
0.20
6 kezdzia karolKĘDZIA Karol 45 Woszczkowo 0 0
0.00
7 jozzwowiak elzzzbietaJÓZWOWIAK Elżbieta 56 Nowe 1 0.0002
0.20
8 andrzejewska maria zofiaANDRZEJEWSKA Maria Zofia 58 Łaziska 2 0.0004
0.40
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej Leszna) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1273
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1273
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1157
3 Liczba kart niewykorzystanych 603
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 554
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 554
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 553
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 553
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 35
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 28
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 518
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zielonka jaroslzaw marekZIELONKA Jarosław Marek 51 Leszno 51 0.00985
9.85
2 feliczak-przybylza edyta magdalenaFELICZAK-PRZYBYŁA Edyta Magdalena 49 Leszno 11 0.00212
2.12
3 sacha jacekSACHA Jacek 63 Leszno 7 0.00135
1.35
4 jozzefowicz patrykJÓZEFOWICZ Patryk 22 Leszno 21 0.00405
4.05
5 adamska adriannaADAMSKA Adrianna 27 Leszno 5 0.00097
0.97
6 mruk grzegorz stanislzawMRUK Grzegorz Stanisław 62 Leszno 21 0.00405
4.05
7 nowaczyk beataNOWACZYK Beata 29 Leszno 6 0.00116
1.16
Razem 122
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 122

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 herman grzegorzHERMAN Grzegorz 37 Leszno 47 0.00907
9.07
2 grezzlikowski zbigniew alfonsGREŹLIKOWSKI Zbigniew Alfons 61 Leszno 7 0.00135
1.35
3 kaczmarek ireneuszKACZMAREK Ireneusz 61 Leszno 5 0.00097
0.97
4 kubiak sylwia zofiaKUBIAK Sylwia Zofia 45 Leszno 1 0.00019
0.19
5 glapiak karolina mariaGLAPIAK Karolina Maria 37 Leszno 0 0
0.00
6 pytlik andzzzelika izabelaPYTLIK Andżelika Izabela 28 Leszno 4 0.00077
0.77
7 ganowicz marek gwidonGANOWICZ Marek Gwidon 68 Leszno 7 0.00135
1.35
Razem 71
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 71

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koszmider adam andrzejKOŚMIDER Adam Andrzej 37 Leszno 42 0.00811
8.11
2 szymczak damian edwardSZYMCZAK Damian Edward 45 Leszno 14 0.0027
2.70
3 witczak justynaWITCZAK Justyna 46 Leszno 11 0.00212
2.12
4 stezpczak jakub mateuszSTĘPCZAK Jakub Mateusz 27 Leszno 5 0.00097
0.97
5 piech tomaszPIECH Tomasz 56 Leszno 27 0.00521
5.21
6 kurasiak-firlej miroslzawaKURASIAK-FIRLEJ Mirosława 66 Leszno 1 0.00019
0.19
7 piekarczyk anna katarzynaPIEKARCZYK Anna Katarzyna 49 Leszno 9 0.00174
1.74
Razem 109
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 109

Lista nr 12 - KWW PL 18 ŁUKASZA BOROWIAKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 borowiak lzukaszBOROWIAK Łukasz 43 Leszno 146 0.02819
28.19
2 kotomska hanna mariaKOTOMSKA Hanna Maria 56 Leszno 41 0.00792
7.92
3 gancarz aureliaGANCARZ Aurelia 60 Leszno 5 0.00097
0.97
4 zarembska-marciniak edyta beataZAREMBSKA-MARCINIAK Edyta Beata 52 Leszno 5 0.00097
0.97
5 musielak mariusz jozzefMUSIELAK Mariusz Józef 44 Leszno 2 0.00039
0.39
6 bartosz dominika annaBARTOSZ Dominika Anna 24 Leszno 12 0.00232
2.32
7 kucza mikolzaj andrzejKUCZA Mikołaj Andrzej 39 Leszno 4 0.00077
0.77
Razem 215
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 215

Lista nr 13 - KWW LDM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ksiazg barbaraKSIĄG Barbara 35 Leszno 0 0
0.00
2 lech slzawomirLECH Sławomir 47 Leszno 0 0
0.00
3 matuszak justyna magdalenaMATUSZAK Justyna Magdalena 43 Leszno 0 0
0.00
4 walczak ryszard antoniWALCZAK Ryszard Antoni 31 Leszno 0 0
0.00
5 szymendera marianna ewaSZYMENDERA Marianna Ewa 61 Leszno 1 0.00019
0.19
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1