Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 024
Wyborców 2 384
Obwodów 2
 • Wybory do Rady Gminy Wapno
 • Wybory Wójta Gminy Wapno
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, ul. pl. Mickiewicza 2 Wapno stały Nie wieś Rusiec, wieś Stołężyn, wieś Podolin, wieś Wapno: ul. Dąbrowskiego, Chopina, Długa, Kochanowskiego, Górnicza, Kopernika, Libelta, Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sportowa, Śniadeckich, Podgórna od nr 18 do końca, Solna, Dworcowa, Czarna Droga, pl. Mickiewicza.
2 Dom Pomocy Społecznej, 62 Srebrna Góra stały Tak wieś Srebrna Góra, wieś Aleksandrowo, wieś Graboszewo, wieś Komasin, wieś Wapno ulice: Kościuszki, Wolności, Podgórna od nr 1 do 16, Piaskowa, Powstańców Wlkp. , Sienkiewicza

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Rusiec 1 127 2 2
0.0000020000Nr 2 Stołężyn ul. Kcyńska, ul. Parkowa 1 143 2 2
0.0000030000Nr 3 Stołężyn ul. Leśna, ul. Lęgniszewska, ul. Nowa 1 147 2 2
0.0000040000Nr 4 Stołężyn ul. Polna, ul. Poprzeczna, ul. Wągrowiecka 1 123 2 2
0.0000050000Nr 5 Srebrna Góra od nr 1 do nr 60 1 193 2 2
0.0000060000Nr 6 Aleksandrowo, Graboszewo, Srebrna Góra 62 1 169 2 2
0.0000070000Nr 7 Podolin 1 143 2 2
0.0000080000Nr 8 Wapno ul. Dąbrowskiego, ul Długa, ul. Kochanowskiego, ul. Kopernika 1 135 2 2
0.0000090000Nr 9 Wapno ul. Chopina, ul. Czarna Droga, ul. Libelta, ul. Śniadeckich 1 142 2 2
0.0000100000Nr 10 Wapno ul. Kościuszki, ul. Podgórna od nr 1 do nr 16, ul. Wolności 1 168 2 2
0.0000110000Nr 11 Komasin, Wapno ul. Piaskowa, ul. Powstańców Wlkp. , ul. Sienkiewicza 1 152 2 2
0.0000120000Nr 12 Wapno ul. Górnicza, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Podgórna od nr 18 do końca, ul. Sportowa 1 209 2 2
0.0000130000Nr 13 Wapno ul. Dworcowa, ul. Plac Mickiewicza, ul. Solna od nr 2 do nr 10, nr 10A oraz od nr 12 do nr 34 (parzyste) 1 166 2 2
0.0000140000Nr 14 Wapno ul. Solna od nr 11A do nr 11C oraz od nr 13A do nr 13D 1 185 2 2
0.0000150000Nr 15 Wapno ul. Solna nr 13, ul. Solna od nr 15 do nr 27 (nieparzyste) oraz od nr 36 do końca 1 182 2 2
Podsumowanie 15 2 384 30 30

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WAPNO NA MEDAL KWW WAPNO NA MEDAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY WAPNO KWW WSPÓLNIE DLA GMINY WAPNO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 BILSKI Janusz Wojciech 55 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY WAPNO Damasławek
2 KĘDZIERSKI Maciej 34 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WAPNO NA MEDAL Polskie Stronnictwo Ludowe Rusiec

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 127 87 87 68.50% 0.0685
86 98.85% 0.09885
Tak
2 143 81 81 56.64% 0.05664
81 100.00% 0.1
Tak
3 147 66 66 44.90% 0.0449
65 98.48% 0.09848
Tak
4 123 49 49 39.84% 0.03984
49 100.00% 0.1
Tak
5 193 101 101 52.33% 0.05233
98 97.03% 0.09703
Tak
6 169 75 74 43.79% 0.04379
70 94.59% 0.09459
Tak
7 143 92 92 64.34% 0.06434
88 95.65% 0.09565
Tak
8 135 57 57 42.22% 0.04222
57 100.00% 0.1
Tak
9 142 92 92 64.79% 0.06479
92 100.00% 0.1
Tak
10 168 105 105 62.50% 0.0625
101 96.19% 0.09619
Tak
11 152 80 80 52.63% 0.05263
78 97.50% 0.0975
Tak
12 209 124 124 59.33% 0.05933
121 97.58% 0.09758
Tak
13 166 109 109 65.66% 0.06566
109 100.00% 0.1
Tak
14 185 100 100 54.05% 0.05405
99 99.00% 0.099
Tak
15 182 97 97 53.30% 0.0533
93 95.88% 0.09588
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WAPNO NA MEDAL 837 15 65.03% 0.06503
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY WAPNO 450 15 34.97% 0.03497

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WAPNO NA MEDAL 837 15 12 65.03% 0.06503
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY WAPNO 450 15 3 34.97% 0.03497

Rada Gminy Wapno - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 14 14 KĘDZIERSKI Maciej 73 84.88% 0.08488
Tak
1 15 15 SZPREJDA Walenty 13 15.12% 0.01512
Nie
2 14 14 WAGNER Anna 65 80.25% 0.08025
Tak
2 15 15 CZERWIŃSKA Małgorzata Jolanta 16 19.75% 0.01975
Nie
3 14 14 SZALATY Wioleta 22 33.85% 0.03385
Nie
3 15 15 BIAŁOŻYT Marita Anna 43 66.15% 0.06615
Tak
4 14 14 POZNAŃSKA Justyna Elżbieta 22 44.90% 0.0449
Nie
4 15 15 SZYMANIK Andrzej Wawrzyniec 27 55.10% 0.0551
Tak
5 14 14 ROCHOWIAK Wojciech Tomasz 73 74.49% 0.07449
Tak
5 15 15 HARZYŃSKA Sylwia Anna 25 25.51% 0.02551
Nie
6 14 14 SKIBIŃSKA Magdalena 48 68.57% 0.06857
Tak
6 15 15 NOWAKOWSKA Izabela 22 31.43% 0.03143
Nie
7 14 14 KOLIŃSKI Jarosław Marek 58 65.91% 0.06591
Tak
7 15 15 SIERSZCHULSKI Marcin Adam 30 34.09% 0.03409
Nie
8 14 14 SZUMANN Mikołaj 50 87.72% 0.08772
Tak
8 15 15 ŻARNOWSKI Stanisław 7 12.28% 0.01228
Nie
9 14 14 BACZYŃSKI Leszek Wojciech 66 71.74% 0.07174
Tak
9 15 15 SZATANIK Mateusz Marcin 26 28.26% 0.02826
Nie
10 14 14 KOMASA Błażej 45 44.55% 0.04455
Nie
10 15 15 HEMMERLING Tomasz Mariusz 56 55.45% 0.05545
Tak
11 14 14 WLIZŁO Sławomir Grzegorz 60 76.92% 0.07692
Tak
11 15 15 KOMASA Zofia 18 23.08% 0.02308
Nie
12 14 14 ŁASUT Mariusz 71 58.68% 0.05868
Tak
12 15 15 KUBISZ Radosław Krzysztof 50 41.32% 0.04132
Nie
13 14 14 PIECHOWIAK Radosław Łukasz 55 50.46% 0.05046
Tak
13 15 15 RYSKA Maciej 54 49.54% 0.04954
Nie
14 14 14 GASZYŃSKA-CISZEWSKA Edyta 70 70.71% 0.07071
Tak
14 15 15 BILSKI Dariusz Krzysztof 29 29.29% 0.02929
Nie
15 14 14 STACHOWIAK Monika 59 63.44% 0.06344
Tak
15 15 15 WIERTEL Sylwia 34 36.56% 0.03656
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BILSKI Janusz Wojciech 55 wyższe Damasławek, 360 27.59 Nie
2 KĘDZIERSKI Maciej 34 wyższe Rusiec, 945 72.41 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, ul. pl. Mickiewicza 2 Wapno stały 1 702 954 954 56.05% 0.05605
946 99.16%
2 Dom Pomocy Społecznej, 62 Srebrna Góra stały 682 361 361 52.93% 0.05293
359 99.45%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 3 024 2 384 2 1