Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 9

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 Luboń
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice LUBOŃ: ALEJA JANA PAWŁA II, WSCHODNIA
Liczba mieszkańców 2174
Liczba wyborców 1502
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Luboń 3
Rady Powiatu w Poznaniu 5
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 3

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Miasta Luboń
  • Wybory Rady Miasta Luboń) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Powiatu w Poznaniu) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Luboń
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1499
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1499
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1362
3 Liczba kart niewykorzystanych 453
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 909
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 909
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 909
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 909
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 905
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 machalska malzgorzataMACHALSKA Małgorzata 51 wyższe Luboń 788 0.08707
87.07
2 nawrot monika izabelaNAWROT Monika Izabela 38 wyższe Luboń 96 0.01061
10.61
3 ostafinzski-bodler robert oliwierOSTAFIŃSKI-BODLER Robert Oliwier 47 wyższe Zalasewo 21 0.00232
2.32
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Luboń) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1499
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1499
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1346
3 Liczba kart niewykorzystanych 437
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 909
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 909
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 909
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 909
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 27
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 20
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 882
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pawalzowska dorota agnieszkaPAWAŁOWSKA Dorota Agnieszka 44 Luboń 30 0.0034
3.40
2 blzaszkiewicz malzgorzata hannaBŁASZKIEWICZ Małgorzata Hanna 45 Luboń 13 0.00147
1.47
3 pawlzowski andrzej jozzefPAWŁOWSKI Andrzej Józef 70 Luboń 7 0.00079
0.79
4 zawirska-wojtasiak renata elzzzbietaZAWIRSKA-WOJTASIAK Renata Elżbieta 68 Luboń 3 0.00034
0.34
5 haremza roman franciszekHAREMZA Roman Franciszek 68 Luboń 8 0.00091
0.91
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61

Lista nr 14 - KWW KOALICJA MIESZKAŃCÓW LUBONIA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 samulczyk marekSAMULCZYK Marek 65 Luboń 49 0.00556
5.56
2 waliczak tadeusz marianWALICZAK Tadeusz Marian 69 Luboń 8 0.00091
0.91
3 socha teresaSOCHA Teresa 61 Luboń 21 0.00238
2.38
4 kaczmarek iwona katarzynaKACZMAREK Iwona Katarzyna 47 Luboń 28 0.00317
3.17
5 gabler adamGABLER Adam 71 Luboń 7 0.00079
0.79
6 pastusiak krzysztofPASTUSIAK Krzysztof 27 Luboń 4 0.00045
0.45
7 konwinzska malzgorzata annaKONWIŃSKA Małgorzata Anna 29 Luboń 20 0.00227
2.27
8 dura patryk piotrDURA Patryk Piotr 26 Luboń 8 0.00091
0.91
Razem 145
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 145

Lista nr 15 - KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wolniewicz pawelz antoniWOLNIEWICZ Paweł Antoni 59 Luboń 110 0.01247
12.47
2 izydorski piotr lzukaszIZYDORSKI Piotr Łukasz 36 Luboń 285 0.03231
32.31
3 ekwinzska katarzynaEKWIŃSKA Katarzyna 48 Luboń 44 0.00499
4.99
4 paluszczak-gozrna ewa annaPALUSZCZAK-GÓRNA Ewa Anna 42 Luboń 28 0.00317
3.17
5 holzowiecka jolantaHOŁOWIECKA Jolanta 43 Luboń 60 0.0068
6.80
6 strugarek janSTRUGAREK Jan 66 Luboń 70 0.00794
7.94
7 zielinzski damian pawelzZIELIŃSKI Damian Paweł 43 Luboń 9 0.00102
1.02
8 kleczewska magdalena irenaKLECZEWSKA Magdalena Irena 36 Luboń 51 0.00578
5.78
Razem 657
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 657

Lista nr 16 - KWW ROBERT OSTAFIŃSKI- BODLER

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jalzoszynzska agnieszka izabelaJAŁOSZYŃSKA Agnieszka Izabela 32 Luboń 5 0.00057
0.57
2 bartosz marekBARTOSZ Marek 60 Luboń 1 0.00011
0.11
3 staniszewska elzzzbieta mariaSTANISZEWSKA Elżbieta Maria 46 Luboń 0 0
0.00
4 kukurenda maciej marcinKUKURENDA Maciej Marcin 33 Luboń 1 0.00011
0.11
5 dotka magdalena agnieszkaDOTKA Magdalena Agnieszka 50 Luboń 2 0.00023
0.23
6 bendlewska lidia katarzynaBENDLEWSKA Lidia Katarzyna 47 Luboń 2 0.00023
0.23
7 rozzzzanzski adrianRÓŻAŃSKI Adrian 33 Luboń 8 0.00091
0.91
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1499
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1344
3 Liczba kart niewykorzystanych 430
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 909
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 909
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 909
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 37
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 30
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 872
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lechnerowski jerzy czeslzawLECHNEROWSKI Jerzy Czesław 67 Kórnik 24 0.00275
2.75
2 marusik joanna krystynaMARUSIK Joanna Krystyna 39 Środa Wielkopolska 14 0.00161
1.61
3 marciniak miroslzaw marcinMARCINIAK Mirosław Marcin 42 Śrem 13 0.00149
1.49
4 kapczynzska elzzzbieta malzgorzataKAPCZYŃSKA Elżbieta Małgorzata 58 Plewiska 10 0.00115
1.15
5 twardowski bartosz lzukaszTWARDOWSKI Bartosz Łukasz 33 Tarnowo Podgórne 7 0.0008
0.80
6 kowalewska halina danutaKOWALEWSKA Halina Danuta 77 Tulce 8 0.00092
0.92
7 hlawacik andrzejHLAWACIK Andrzej 65 Przeźmierowo 3 0.00034
0.34
8 renda anna lzucjaRENDA Anna Łucja 61 Zalasewo 11 0.00126
1.26
Razem 90
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 90

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jankowiak wojciechJANKOWIAK Wojciech 62 Skórzewo 11 0.00126
1.26
2 kazzmierczak miroslzawa katarzynaKAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 63 Środa Wielkopolska 3 0.00034
0.34
3 baumgart marek piotrBAUMGART Marek Piotr 48 Kobylnica 1 0.00011
0.11
4 brzezinzska agnieszka adrianaBRZEZIŃSKA Agnieszka Adriana 44 Poznań 6 0.00069
0.69
5 stezpa teodorSTĘPA Teodor 56 Sroczewo 2 0.00023
0.23
6 winiarski janusz michalzWINIARSKI Janusz Michał 57 Niechanowo 0 0
0.00
7 mazurkiewicz jerzy januszMAZURKIEWICZ Jerzy Janusz 65 Biechowo 1 0.00011
0.11
8 berlik monikaBERLIK Monika 39 Napoleonowo 2 0.00023
0.23
9 blzochowiak arkadiusz stanislzawBŁOCHOWIAK Arkadiusz Stanisław 67 Poznań 1 0.00011
0.11
10 manikowska-krawiec grazzzyna mariaMANIKOWSKA-KRAWIEC Grażyna Maria 54 Stęszewko 2 0.00023
0.23
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krawczyk marcin janKRAWCZYK Marcin Jan 36 Poznań 11 0.00126
1.26
2 dudziak-dorozzzko izabela alicjaDUDZIAK-DOROŻKO Izabela Alicja 46 Wiry 5 0.00057
0.57
3 jastrzezbski radoslzawJASTRZĘBSKI Radosław 39 Poznań 2 0.00023
0.23
4 kiejdrowska karolina joannaKIEJDROWSKA Karolina Joanna 43 Swarzędz 3 0.00034
0.34
5 drozzzynzski artur marekDROŻYŃSKI Artur Marek 44 Poznań 3 0.00034
0.34
6 bielak magdalena kingaBIELAK Magdalena Kinga 42 Czerwonak 1 0.00011
0.11
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gola marekGOLA Marek 48 Zaniemyśl 164 0.01881
18.81
2 wituski maciej mariaWITUSKI Maciej Maria 56 Poznań 45 0.00516
5.16
3 dzikowska marta magdalenaDZIKOWSKA Marta Magdalena 36 Tarnowo Podgórne 98 0.01124
11.24
4 urbanek hieronim michalzURBANEK Hieronim Michał 59 Śrem 9 0.00103
1.03
5 waligozra stanislzaw melchiorWALIGÓRA Stanisław Melchior 56 Słomowo 15 0.00172
1.72
6 murawa dawid pawelzMURAWA Dawid Paweł 43 Poznań 29 0.00333
3.33
7 przybylska patrycja nataliaPRZYBYLSKA Patrycja Natalia 26 Skórzewo 49 0.00562
5.62
8 kruczek czeslzaw witoldKRUCZEK Czesław Witold 56 Gniezno 3 0.00034
0.34
9 kubiak barbaraKUBIAK Barbara 63 Środa Wielkopolska 26 0.00298
2.98
10 wojtasiak regina teresaWOJTASIAK Regina Teresa 57 Kostrzyn 22 0.00252
2.52
Razem 460
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 460

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tomaszewski tadeuszTOMASZEWSKI Tadeusz 59 Niechanowo 27 0.0031
3.10
2 kubicka-sztul krystynaKUBICKA-SZTUL Krystyna 65 Środa Wielkopolska 6 0.00069
0.69
3 dezbicki tadeuszDĘBICKI Tadeusz 73 Markowice 4 0.00046
0.46
4 wojciechowska magdalena adriannaWOJCIECHOWSKA Magdalena Adrianna 42 Swarzędz 1 0.00011
0.11
5 dankowski bronislzaw kazimierzDANKOWSKI Bronisław Kazimierz 74 Września 0 0
0.00
6 jagielska anna henrykaJAGIELSKA Anna Henryka 48 Dopiewiec 3 0.00034
0.34
7 pezkala maria stanislzawaPĘKALA Maria Stanisława 66 Śrem 1 0.00011
0.11
8 kaminzski michalz jakubKAMIŃSKI Michał Jakub 37 Swarzędz 2 0.00023
0.23
9 stanowska annaSTANOWSKA Anna 49 Owieczki 0 0
0.00
10 koralewska monikaKORALEWSKA Monika 41 Suchy Las 6 0.00069
0.69
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kasprzak-bartkowiak kamilaKASPRZAK-BARTKOWIAK Kamila 36 Gniezno 11 0.00126
1.26
2 krystek grzegorz andrzejKRYSTEK Grzegorz Andrzej 30 Luboń 11 0.00126
1.26
3 zzzakowska martaŻAKOWSKA Marta 34 Poznań 2 0.00023
0.23
4 bartkowiak pawelzBARTKOWIAK Paweł 35 Gniezno 5 0.00057
0.57
5 frankowska martaFRANKOWSKA Marta 36 Poznań 2 0.00023
0.23
6 kaleta bartlzomiej konstantyKALETA Bartłomiej Konstanty 27 Koziegłowy 0 0
0.00
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jozzzwiak maciejJÓŹWIAK Maciej 34 Środa Wielkopolska 5 0.00057
0.57
2 szablewska joanna mariaSZABLEWSKA Joanna Maria 32 Rumianek 1 0.00011
0.11
3 motyl monika lilianaMOTYL Monika Liliana 55 Swarzędz 1 0.00011
0.11
4 jankowiak grzegorzJANKOWIAK Grzegorz 32 Środa Wielkopolska 0 0
0.00
5 czech radoslzaw blzazzzejCZECH Radosław Błażej 23 Zberki 0 0
0.00
6 staszak dawidSTASZAK Dawid 23 Trzebisławki 0 0
0.00
7 andrzejczak katarzyna elzzzbietaANDRZEJCZAK Katarzyna Elżbieta 37 Lisówki 0 0
0.00
8 lzobocki janusz marianŁOBOCKI Janusz Marian 42 Środa Wielkopolska 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piasecki miroslzawPIASECKI Mirosław 40 Luciny 12 0.00138
1.38
2 srebro michalzSREBRO Michał 47 Poznań 11 0.00126
1.26
3 przekaza slzawomir krzysztofPRZEKAZA Sławomir Krzysztof 35 Gutowo Małe 1 0.00011
0.11
4 kochan monikaKOCHAN Monika 30 Kórnik 10 0.00115
1.15
5 dlzugosz rafalz tomaszDŁUGOSZ Rafał Tomasz 47 Poznań 3 0.00034
0.34
6 jablzonzska nataliaJABŁOŃSKA Natalia 45 Poznań 7 0.0008
0.80
7 kotlzowska katarzyna annaKOTŁOWSKA Katarzyna Anna 43 Poznań 1 0.00011
0.11
8 roszak sylwiaROSZAK Sylwia 36 Swarzędz 2 0.00023
0.23
9 wenzel anita katarzynaWENZEL Anita Katarzyna 46 Poznań 1 0.00011
0.11
10 kolzaczyk robertKOŁACZYK Robert 52 Poznań 1 0.00011
0.11
Razem 49
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 49

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szklarski radoslzawSZKLARSKI Radosław 24 Puszczykowo 7 0.0008
0.80
2 ossowska aleksandra zuzannaOSSOWSKA Aleksandra Zuzanna 18 Mosina 2 0.00023
0.23
3 michalak artur wojciechMICHALAK Artur Wojciech 37 Goślinowo 3 0.00034
0.34
4 adamiak milenaADAMIAK Milena 24 Ćmachowo 0 0
0.00
5 szklarska weronikaSZKLARSKA Weronika 18 Puszczykowo 0 0
0.00
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stryjska malzgorzata irenaSTRYJSKA Małgorzata Irena 65 Poznań 38 0.00436
4.36
2 dembinzski krzysztof henrykDEMBIŃSKI Krzysztof Henryk 50 Niepruszewo 14 0.00161
1.61
3 kopecz magdalenaKOPEĆ Magdalena 54 Podstolice 13 0.00149
1.49
4 grabowski lzukaszGRABOWSKI Łukasz 32 Małachowo Złych Miejsc 6 0.00069
0.69
5 kubiak agnieszka beataKUBIAK Agnieszka Beata 48 Konin 11 0.00126
1.26
6 hinc slzawomir michalzHINC Sławomir Michał 43 Poznań 13 0.00149
1.49
7 pietrzak-sikorska malzgorzataPIETRZAK-SIKORSKA Małgorzata 42 Gniezno 3 0.00034
0.34
8 pieczykolan alicjaPIECZYKOLAN Alicja 59 Śrem 1 0.00011
0.11
9 cichonzska alicja mariaCICHOŃSKA Alicja Maria 60 Września 4 0.00046
0.46
10 horla miroslzaw kazimierzHORLA Mirosław Kazimierz 74 Łowęcin 6 0.00069
0.69
Razem 109
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 109

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smektalza stanislzaw marekSMEKTAŁA Stanisław Marek 61 Mielno 0 0
0.00
2 wlzodarczak marian stanislzawWŁODARCZAK Marian Stanisław 71 Lubiatowo 2 0.00023
0.23
3 doroszuk agnieszka joannaDOROSZUK Agnieszka Joanna 28 Czapury 5 0.00057
0.57
4 broda piotr pawelzBRODA Piotr Paweł 43 Poznań 1 0.00011
0.11
5 kezdzia aneta agnieszkaKĘDZIA Aneta Agnieszka 36 Dłoń 1 0.00011
0.11
6 jezsiek elzzzbietaJĘSIEK Elżbieta 40 Konary 1 0.00011
0.11
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Poznaniu) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1499
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1336
3 Liczba kart niewykorzystanych 427
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 909
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 909
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 909
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 47
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 16
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 31
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 862
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szmyt dariusz antoniSZMYT Dariusz Antoni 61 Luboń 59 0.00684
6.84
2 jezierski andrzej jaroslzawJEZIERSKI Andrzej Jarosław 59 Chomęcice 9 0.00104
1.04
3 frazckowiak izabelaFRĄCKOWIAK Izabela 39 Szreniawa 17 0.00197
1.97
4 giese marek krzysztofGIESE Marek Krzysztof 61 Luboń 19 0.0022
2.20
5 kociemba wojciechKOCIEMBA Wojciech 58 Puszczykowo 10 0.00116
1.16
6 stangierska maria annaSTANGIERSKA Maria Anna 50 Komorniki 3 0.00035
0.35
7 chodorowska izabella katarzynaCHODOROWSKA Izabella Katarzyna 43 Luboń 75 0.0087
8.70
Razem 192
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 192

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozzniak justyna mariaWOŹNIAK Justyna Maria 53 Plewiska 24 0.00278
2.78
2 werblinzski jakubWERBLIŃSKI Jakub 59 Łęczyca 2 0.00023
0.23
3 jezdrkowiak mateuszJĘDRKOWIAK Mateusz 32 Głuchowo 0 0
0.00
4 pinczak aleksandraPINCZAK Aleksandra 31 Komorniki 1 0.00012
0.12
5 kaczmarek maciej tomaszKACZMAREK Maciej Tomasz 49 Komorniki 3 0.00035
0.35
6 betkowska malzgorzataBETKOWSKA Małgorzata 46 Mosina 2 0.00023
0.23
7 piaztkowski piotrPIĄTKOWSKI Piotr 33 Stęszew 4 0.00046
0.46
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wieloch miroslzaw andrzejWIELOCH Mirosław Andrzej 57 Komorniki 143 0.01659
16.59
2 laskowski andrzejLASKOWSKI Andrzej 76 Puszczykowo 38 0.00441
4.41
3 fiedler marzenaFIEDLER Marzena 57 Puszczykowo 144 0.01671
16.71
4 sendecka violetta mariaSENDECKA Violetta Maria 61 Luboń 23 0.00267
2.67
5 polerowicz-kelma katarzyna halinaPOLEROWICZ-KELMA Katarzyna Halina 44 Luboń 38 0.00441
4.41
6 mielezcki maciejMIELĘCKI Maciej 53 Komorniki 19 0.0022
2.20
7 jankowski zbigniew stanislzawJANKOWSKI Zbigniew Stanisław 71 Luboń 47 0.00545
5.45
Razem 452
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 452

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymkowiak arleta waleriaSZYMKOWIAK Arleta Waleria 55 Rosnówko 40 0.00464
4.64
2 kromolicki tomaszKROMOLICKI Tomasz 43 Puszczykowo 12 0.00139
1.39
3 pawlzowski tomasz jerzyPAWŁOWSKI Tomasz Jerzy 52 Puszczykowo 14 0.00162
1.62
4 majchrzak jaroslzaw grzegorzMAJCHRZAK Jarosław Grzegorz 47 Luboń 13 0.00151
1.51
5 krzeminzska maria jolantaKRZEMIŃSKA Maria Jolanta 56 Komorniki 10 0.00116
1.16
6 ruszkowski piotr pawelzRUSZKOWSKI Piotr Paweł 61 Luboń 16 0.00186
1.86
Razem 105
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 105

Lista nr 12 - KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zalewski piotr karolZALEWSKI Piotr Karol 61 Puszczykowo 30 0.00348
3.48
2 skrzypczak irena mariaSKRZYPCZAK Irena Maria 68 Luboń 17 0.00197
1.97
3 stemplewska anna irenaSTEMPLEWSKA Anna Irena 37 Komorniki 8 0.00093
0.93
4 sobilzo andrzej piotrSOBIŁO Andrzej Piotr 63 Luboń 5 0.00058
0.58
5 frazszczak anna mariaFRĄSZCZAK Anna Maria 43 Luboń 6 0.0007
0.70
6 lapis wlzodzimierz antoniLAPIS Włodzimierz Antoni 52 Komorniki 2 0.00023
0.23
7 grzeszkowiak wojciech mieczyslzawGRZEŚKOWIAK Wojciech Mieczysław 56 Łęczyca 3 0.00035
0.35
Razem 71
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 71

Lista nr 13 - KWW P-DPP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowakowski marekNOWAKOWSKI Marek 61 Puszczykowo 3 0.00035
0.35
2 jalzowiec elzzzbieta bogumilzaJAŁOWIEC Elżbieta Bogumiła 58 Mosina 1 0.00012
0.12
3 pera anna mariaPERA Anna Maria 37 Dąbrowa 2 0.00023
0.23
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6