Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 6

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Świetlica SM, ul. Żabikowska 62 Luboń
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice LUBOŃ: ŁĄCZNIK, OSIEDLOWA, ŚWIERCZEWSKA, UNIJNA, ŹRÓDLANA, ŻABIKOWSKA od nr 12 do końca (parzyste) i od nr 39 do końca (nieparzyste)
Liczba mieszkańców 2749
Liczba wyborców 2232
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Luboń 2
Rady Powiatu w Poznaniu 5
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 3

Protokoły

  • Wybory Rady Miasta Luboń) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Powiatu w Poznaniu) - Okręg nr 5
  • Wybory Burmistrza Miasta Luboń
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Luboń) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2232
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2232
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2050
3 Liczba kart niewykorzystanych 839
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1212
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1212
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 9
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1212
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1212
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 62
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 36
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 26
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1150
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 broszkiewicz-lzosz barbara zofiaBROSZKIEWICZ-ŁOŚ Barbara Zofia 68 Luboń 43 0.00374
3.74
2 blzaszak hanna mariaBŁASZAK Hanna Maria 60 Luboń 23 0.002
2.00
3 nowak jerzyNOWAK Jerzy 49 Luboń 26 0.00226
2.26
4 chmielarz krystynaCHMIELARZ Krystyna 78 Luboń 8 0.0007
0.70
5 birecki janusz ryszardBIRECKI Janusz Ryszard 58 Luboń 5 0.00043
0.43
Razem 105
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 105

Lista nr 14 - KWW KOALICJA MIESZKAŃCÓW LUBONIA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 blzaszczak jan antoniBŁASZCZAK Jan Antoni 67 Luboń 36 0.00313
3.13
2 nyczkowiak malzgorzata ewaNYĆKOWIAK Małgorzata Ewa 54 Luboń 52 0.00452
4.52
3 bialzasik lidia katarzynaBIAŁASIK Lidia Katarzyna 47 Luboń 54 0.0047
4.70
4 chylinzski andrzejCHYLIŃSKI Andrzej 60 Luboń 27 0.00235
2.35
5 paczkowska-gajdzinzska bozzzena kazimieraPACZKOWSKA-GAJDZIŃSKA Bożena Kazimiera 75 Luboń 22 0.00191
1.91
6 borawski jakub michalzBORAWSKI Jakub Michał 36 Luboń 39 0.00339
3.39
7 wiszniewski artur juliuszWIŚNIEWSKI Artur Juliusz 69 Luboń 126 0.01096
10.96
Razem 356
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 356

Lista nr 15 - KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zygmanowska teresaZYGMANOWSKA Teresa 60 Luboń 188 0.01635
16.35
2 bartkowiak patryk marcinBARTKOWIAK Patryk Marcin 31 Luboń 89 0.00774
7.74
3 budzynzski lzukasz piotrBUDZYŃSKI Łukasz Piotr 46 Luboń 33 0.00287
2.87
4 tomczak violetta teresaTOMCZAK Violetta Teresa 53 Luboń 38 0.0033
3.30
5 goszciewska halinaGOŚCIEWSKA Halina 60 Luboń 32 0.00278
2.78
6 jelinski jakub przemyslzawJELINSKI Jakub Przemysław 21 Luboń 31 0.0027
2.70
7 szwacki michalz jacekSZWACKI Michał Jacek 36 Luboń 247 0.02148
21.48
Razem 658
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 658

Lista nr 16 - KWW ROBERT OSTAFIŃSKI- BODLER

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dominiak konradDOMINIAK Konrad 35 Luboń 17 0.00148
1.48
2 korcz krystynaKORCZ Krystyna 48 Luboń 9 0.00078
0.78
3 czerwinzski wojciechCZERWIŃSKI Wojciech 43 Luboń 2 0.00017
0.17
4 kokornaczyk blzazzzejKOKORNACZYK Błażej 52 Luboń 0 0
0.00
5 sidwa mariolaSIDWA Mariola 39 Luboń 1 9.0E-5
0.09
6 antoniewski piotr pawelzANTONIEWSKI Piotr Paweł 57 Luboń 2 0.00017
0.17
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2232
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2019
3 Liczba kart niewykorzystanych 805
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1212
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 9
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1212
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1212
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 86
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 26
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 60
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1126
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lechnerowski jerzy czeslzawLECHNEROWSKI Jerzy Czesław 67 Kórnik 29 0.00258
2.58
2 marusik joanna krystynaMARUSIK Joanna Krystyna 39 Środa Wielkopolska 20 0.00178
1.78
3 marciniak miroslzaw marcinMARCINIAK Mirosław Marcin 42 Śrem 8 0.00071
0.71
4 kapczynzska elzzzbieta malzgorzataKAPCZYŃSKA Elżbieta Małgorzata 58 Plewiska 16 0.00142
1.42
5 twardowski bartosz lzukaszTWARDOWSKI Bartosz Łukasz 33 Tarnowo Podgórne 17 0.00151
1.51
6 kowalewska halina danutaKOWALEWSKA Halina Danuta 77 Tulce 14 0.00124
1.24
7 hlawacik andrzejHLAWACIK Andrzej 65 Przeźmierowo 3 0.00027
0.27
8 renda anna lzucjaRENDA Anna Łucja 61 Zalasewo 15 0.00133
1.33
Razem 122
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 122

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jankowiak wojciechJANKOWIAK Wojciech 62 Skórzewo 31 0.00275
2.75
2 kazzmierczak miroslzawa katarzynaKAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 63 Środa Wielkopolska 7 0.00062
0.62
3 baumgart marek piotrBAUMGART Marek Piotr 48 Kobylnica 4 0.00036
0.36
4 brzezinzska agnieszka adrianaBRZEZIŃSKA Agnieszka Adriana 44 Poznań 5 0.00044
0.44
5 stezpa teodorSTĘPA Teodor 56 Sroczewo 1 9.0E-5
0.09
6 winiarski janusz michalzWINIARSKI Janusz Michał 57 Niechanowo 4 0.00036
0.36
7 mazurkiewicz jerzy januszMAZURKIEWICZ Jerzy Janusz 65 Biechowo 2 0.00018
0.18
8 berlik monikaBERLIK Monika 39 Napoleonowo 0 0
0.00
9 blzochowiak arkadiusz stanislzawBŁOCHOWIAK Arkadiusz Stanisław 67 Poznań 6 0.00053
0.53
10 manikowska-krawiec grazzzyna mariaMANIKOWSKA-KRAWIEC Grażyna Maria 54 Stęszewko 0 0
0.00
Razem 60
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 60

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krawczyk marcin janKRAWCZYK Marcin Jan 36 Poznań 6 0.00053
0.53
2 dudziak-dorozzzko izabela alicjaDUDZIAK-DOROŻKO Izabela Alicja 46 Wiry 8 0.00071
0.71
3 jastrzezbski radoslzawJASTRZĘBSKI Radosław 39 Poznań 1 9.0E-5
0.09
4 kiejdrowska karolina joannaKIEJDROWSKA Karolina Joanna 43 Swarzędz 2 0.00018
0.18
5 drozzzynzski artur marekDROŻYŃSKI Artur Marek 44 Poznań 1 9.0E-5
0.09
6 bielak magdalena kingaBIELAK Magdalena Kinga 42 Czerwonak 7 0.00062
0.62
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gola marekGOLA Marek 48 Zaniemyśl 192 0.01705
17.05
2 wituski maciej mariaWITUSKI Maciej Maria 56 Poznań 80 0.0071
7.10
3 dzikowska marta magdalenaDZIKOWSKA Marta Magdalena 36 Tarnowo Podgórne 72 0.00639
6.39
4 urbanek hieronim michalzURBANEK Hieronim Michał 59 Śrem 6 0.00053
0.53
5 waligozra stanislzaw melchiorWALIGÓRA Stanisław Melchior 56 Słomowo 16 0.00142
1.42
6 murawa dawid pawelzMURAWA Dawid Paweł 43 Poznań 16 0.00142
1.42
7 przybylska patrycja nataliaPRZYBYLSKA Patrycja Natalia 26 Skórzewo 33 0.00293
2.93
8 kruczek czeslzaw witoldKRUCZEK Czesław Witold 56 Gniezno 3 0.00027
0.27
9 kubiak barbaraKUBIAK Barbara 63 Środa Wielkopolska 21 0.00187
1.87
10 wojtasiak regina teresaWOJTASIAK Regina Teresa 57 Kostrzyn 15 0.00133
1.33
Razem 454
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 454

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tomaszewski tadeuszTOMASZEWSKI Tadeusz 59 Niechanowo 27 0.0024
2.40
2 kubicka-sztul krystynaKUBICKA-SZTUL Krystyna 65 Środa Wielkopolska 11 0.00098
0.98
3 dezbicki tadeuszDĘBICKI Tadeusz 73 Markowice 4 0.00036
0.36
4 wojciechowska magdalena adriannaWOJCIECHOWSKA Magdalena Adrianna 42 Swarzędz 10 0.00089
0.89
5 dankowski bronislzaw kazimierzDANKOWSKI Bronisław Kazimierz 74 Września 1 9.0E-5
0.09
6 jagielska anna henrykaJAGIELSKA Anna Henryka 48 Dopiewiec 5 0.00044
0.44
7 pezkala maria stanislzawaPĘKALA Maria Stanisława 66 Śrem 2 0.00018
0.18
8 kaminzski michalz jakubKAMIŃSKI Michał Jakub 37 Swarzędz 2 0.00018
0.18
9 stanowska annaSTANOWSKA Anna 49 Owieczki 1 9.0E-5
0.09
10 koralewska monikaKORALEWSKA Monika 41 Suchy Las 4 0.00036
0.36
Razem 67
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 67

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kasprzak-bartkowiak kamilaKASPRZAK-BARTKOWIAK Kamila 36 Gniezno 11 0.00098
0.98
2 krystek grzegorz andrzejKRYSTEK Grzegorz Andrzej 30 Luboń 20 0.00178
1.78
3 zzzakowska martaŻAKOWSKA Marta 34 Poznań 3 0.00027
0.27
4 bartkowiak pawelzBARTKOWIAK Paweł 35 Gniezno 14 0.00124
1.24
5 frankowska martaFRANKOWSKA Marta 36 Poznań 2 0.00018
0.18
6 kaleta bartlzomiej konstantyKALETA Bartłomiej Konstanty 27 Koziegłowy 2 0.00018
0.18
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jozzzwiak maciejJÓŹWIAK Maciej 34 Środa Wielkopolska 3 0.00027
0.27
2 szablewska joanna mariaSZABLEWSKA Joanna Maria 32 Rumianek 2 0.00018
0.18
3 motyl monika lilianaMOTYL Monika Liliana 55 Swarzędz 1 9.0E-5
0.09
4 jankowiak grzegorzJANKOWIAK Grzegorz 32 Środa Wielkopolska 3 0.00027
0.27
5 czech radoslzaw blzazzzejCZECH Radosław Błażej 23 Zberki 0 0
0.00
6 staszak dawidSTASZAK Dawid 23 Trzebisławki 0 0
0.00
7 andrzejczak katarzyna elzzzbietaANDRZEJCZAK Katarzyna Elżbieta 37 Lisówki 1 9.0E-5
0.09
8 lzobocki janusz marianŁOBOCKI Janusz Marian 42 Środa Wielkopolska 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piasecki miroslzawPIASECKI Mirosław 40 Luciny 17 0.00151
1.51
2 srebro michalzSREBRO Michał 47 Poznań 4 0.00036
0.36
3 przekaza slzawomir krzysztofPRZEKAZA Sławomir Krzysztof 35 Gutowo Małe 3 0.00027
0.27
4 kochan monikaKOCHAN Monika 30 Kórnik 8 0.00071
0.71
5 dlzugosz rafalz tomaszDŁUGOSZ Rafał Tomasz 47 Poznań 5 0.00044
0.44
6 jablzonzska nataliaJABŁOŃSKA Natalia 45 Poznań 4 0.00036
0.36
7 kotlzowska katarzyna annaKOTŁOWSKA Katarzyna Anna 43 Poznań 0 0
0.00
8 roszak sylwiaROSZAK Sylwia 36 Swarzędz 7 0.00062
0.62
9 wenzel anita katarzynaWENZEL Anita Katarzyna 46 Poznań 1 9.0E-5
0.09
10 kolzaczyk robertKOŁACZYK Robert 52 Poznań 6 0.00053
0.53
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szklarski radoslzawSZKLARSKI Radosław 24 Puszczykowo 5 0.00044
0.44
2 ossowska aleksandra zuzannaOSSOWSKA Aleksandra Zuzanna 18 Mosina 1 9.0E-5
0.09
3 michalak artur wojciechMICHALAK Artur Wojciech 37 Goślinowo 6 0.00053
0.53
4 adamiak milenaADAMIAK Milena 24 Ćmachowo 1 9.0E-5
0.09
5 szklarska weronikaSZKLARSKA Weronika 18 Puszczykowo 1 9.0E-5
0.09
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stryjska malzgorzata irenaSTRYJSKA Małgorzata Irena 65 Poznań 106 0.00941
9.41
2 dembinzski krzysztof henrykDEMBIŃSKI Krzysztof Henryk 50 Niepruszewo 35 0.00311
3.11
3 kopecz magdalenaKOPEĆ Magdalena 54 Podstolice 20 0.00178
1.78
4 grabowski lzukaszGRABOWSKI Łukasz 32 Małachowo Złych Miejsc 15 0.00133
1.33
5 kubiak agnieszka beataKUBIAK Agnieszka Beata 48 Konin 21 0.00187
1.87
6 hinc slzawomir michalzHINC Sławomir Michał 43 Poznań 34 0.00302
3.02
7 pietrzak-sikorska malzgorzataPIETRZAK-SIKORSKA Małgorzata 42 Gniezno 5 0.00044
0.44
8 pieczykolan alicjaPIECZYKOLAN Alicja 59 Śrem 2 0.00018
0.18
9 cichonzska alicja mariaCICHOŃSKA Alicja Maria 60 Września 16 0.00142
1.42
10 horla miroslzaw kazimierzHORLA Mirosław Kazimierz 74 Łowęcin 2 0.00018
0.18
Razem 256
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 256

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smektalza stanislzaw marekSMEKTAŁA Stanisław Marek 61 Mielno 3 0.00027
0.27
2 wlzodarczak marian stanislzawWŁODARCZAK Marian Stanisław 71 Lubiatowo 0 0
0.00
3 doroszuk agnieszka joannaDOROSZUK Agnieszka Joanna 28 Czapury 2 0.00018
0.18
4 broda piotr pawelzBRODA Piotr Paweł 43 Poznań 4 0.00036
0.36
5 kezdzia aneta agnieszkaKĘDZIA Aneta Agnieszka 36 Dłoń 2 0.00018
0.18
6 jezsiek elzzzbietaJĘSIEK Elżbieta 40 Konary 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Poznaniu) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2232
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2015
3 Liczba kart niewykorzystanych 803
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1212
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 9
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1212
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1212
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 67
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 24
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 43
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1145
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szmyt dariusz antoniSZMYT Dariusz Antoni 61 Luboń 119 0.01039
10.39
2 jezierski andrzej jaroslzawJEZIERSKI Andrzej Jarosław 59 Chomęcice 9 0.00079
0.79
3 frazckowiak izabelaFRĄCKOWIAK Izabela 39 Szreniawa 25 0.00218
2.18
4 giese marek krzysztofGIESE Marek Krzysztof 61 Luboń 11 0.00096
0.96
5 kociemba wojciechKOCIEMBA Wojciech 58 Puszczykowo 4 0.00035
0.35
6 stangierska maria annaSTANGIERSKA Maria Anna 50 Komorniki 6 0.00052
0.52
7 chodorowska izabella katarzynaCHODOROWSKA Izabella Katarzyna 43 Luboń 78 0.00681
6.81
Razem 252
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 252

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozzniak justyna mariaWOŹNIAK Justyna Maria 53 Plewiska 15 0.00131
1.31
2 werblinzski jakubWERBLIŃSKI Jakub 59 Łęczyca 4 0.00035
0.35
3 jezdrkowiak mateuszJĘDRKOWIAK Mateusz 32 Głuchowo 3 0.00026
0.26
4 pinczak aleksandraPINCZAK Aleksandra 31 Komorniki 4 0.00035
0.35
5 kaczmarek maciej tomaszKACZMAREK Maciej Tomasz 49 Komorniki 4 0.00035
0.35
6 betkowska malzgorzataBETKOWSKA Małgorzata 46 Mosina 3 0.00026
0.26
7 piaztkowski piotrPIĄTKOWSKI Piotr 33 Stęszew 3 0.00026
0.26
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wieloch miroslzaw andrzejWIELOCH Mirosław Andrzej 57 Komorniki 135 0.01179
11.79
2 laskowski andrzejLASKOWSKI Andrzej 76 Puszczykowo 35 0.00306
3.06
3 fiedler marzenaFIEDLER Marzena 57 Puszczykowo 106 0.00926
9.26
4 sendecka violetta mariaSENDECKA Violetta Maria 61 Luboń 20 0.00175
1.75
5 polerowicz-kelma katarzyna halinaPOLEROWICZ-KELMA Katarzyna Halina 44 Luboń 20 0.00175
1.75
6 mielezcki maciejMIELĘCKI Maciej 53 Komorniki 14 0.00122
1.22
7 jankowski zbigniew stanislzawJANKOWSKI Zbigniew Stanisław 71 Luboń 136 0.01188
11.88
Razem 466
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 466

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymkowiak arleta waleriaSZYMKOWIAK Arleta Waleria 55 Rosnówko 82 0.00716
7.16
2 kromolicki tomaszKROMOLICKI Tomasz 43 Puszczykowo 17 0.00148
1.48
3 pawlzowski tomasz jerzyPAWŁOWSKI Tomasz Jerzy 52 Puszczykowo 34 0.00297
2.97
4 majchrzak jaroslzaw grzegorzMAJCHRZAK Jarosław Grzegorz 47 Luboń 18 0.00157
1.57
5 krzeminzska maria jolantaKRZEMIŃSKA Maria Jolanta 56 Komorniki 22 0.00192
1.92
6 ruszkowski piotr pawelzRUSZKOWSKI Piotr Paweł 61 Luboń 55 0.0048
4.80
Razem 228
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 228

Lista nr 12 - KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zalewski piotr karolZALEWSKI Piotr Karol 61 Puszczykowo 20 0.00175
1.75
2 skrzypczak irena mariaSKRZYPCZAK Irena Maria 68 Luboń 55 0.0048
4.80
3 stemplewska anna irenaSTEMPLEWSKA Anna Irena 37 Komorniki 4 0.00035
0.35
4 sobilzo andrzej piotrSOBIŁO Andrzej Piotr 63 Luboń 54 0.00472
4.72
5 frazszczak anna mariaFRĄSZCZAK Anna Maria 43 Luboń 15 0.00131
1.31
6 lapis wlzodzimierz antoniLAPIS Włodzimierz Antoni 52 Komorniki 0 0
0.00
7 grzeszkowiak wojciech mieczyslzawGRZEŚKOWIAK Wojciech Mieczysław 56 Łęczyca 10 0.00087
0.87
Razem 158
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 158

Lista nr 13 - KWW P-DPP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowakowski marekNOWAKOWSKI Marek 61 Puszczykowo 2 0.00017
0.17
2 jalzowiec elzzzbieta bogumilzaJAŁOWIEC Elżbieta Bogumiła 58 Mosina 1 9.0E-5
0.09
3 pera anna mariaPERA Anna Maria 37 Dąbrowa 2 0.00017
0.17
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Luboń
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2232
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2232
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2073
3 Liczba kart niewykorzystanych 861
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1212
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1212
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 9
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1212
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1212
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 23
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1189
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 machalska malzgorzataMACHALSKA Małgorzata 51 wyższe Luboń 898 0.07553
75.53
2 nawrot monika izabelaNAWROT Monika Izabela 38 wyższe Luboń 236 0.01985
19.85
3 ostafinzski-bodler robert oliwierOSTAFIŃSKI-BODLER Robert Oliwier 47 wyższe Zalasewo 55 0.00463
4.63