Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 2

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Józefa Poniatowskiego 16 Luboń
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice LUBOŃ: 11 LISTOPADA od nr 1 do nr 123 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 140 (parzyste), AGRESTOWA, CZEREMCHOWA, HUGONA KOŁŁĄTAJA od nr 16 do końca (parzyste) i od nr 29 do końca (nieparzyste), JAWOROWA, JESIENNA, JÓZEFA PONIATOWSKIEGO, KLONOWA od nr 1 do nr 9 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 14 (parzyste), LESZCZYNOWA, LIPOWA od nr 1 do nr 61 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 58 (parzyste), NAD ŻABINKĄ, OLSZYNOWA, POGODNA, SZKOLNA od nr 1 do nr 25 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 42 (parzyste), WIOSENNA
Liczba mieszkańców 2311
Liczba wyborców 1805
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Luboń 1
Rady Powiatu w Poznaniu 5
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 3

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Miasta Luboń
  • Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Powiatu w Poznaniu) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Miasta Luboń) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Luboń
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1807
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1807
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1642
3 Liczba kart niewykorzystanych 507
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1135
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1135
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1135
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1135
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1125
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 machalska malzgorzataMACHALSKA Małgorzata 51 wyższe Luboń 813 0.07227
72.27
2 nawrot monika izabelaNAWROT Monika Izabela 38 wyższe Luboń 248 0.02204
22.04
3 ostafinzski-bodler robert oliwierOSTAFIŃSKI-BODLER Robert Oliwier 47 wyższe Zalasewo 64 0.00569
5.69
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1807
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1625
3 Liczba kart niewykorzystanych 492
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1133
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1133
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1133
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 70
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 13
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 57
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1063
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lechnerowski jerzy czeslzawLECHNEROWSKI Jerzy Czesław 67 Kórnik 29 0.00273
2.73
2 marusik joanna krystynaMARUSIK Joanna Krystyna 39 Środa Wielkopolska 20 0.00188
1.88
3 marciniak miroslzaw marcinMARCINIAK Mirosław Marcin 42 Śrem 15 0.00141
1.41
4 kapczynzska elzzzbieta malzgorzataKAPCZYŃSKA Elżbieta Małgorzata 58 Plewiska 19 0.00179
1.79
5 twardowski bartosz lzukaszTWARDOWSKI Bartosz Łukasz 33 Tarnowo Podgórne 15 0.00141
1.41
6 kowalewska halina danutaKOWALEWSKA Halina Danuta 77 Tulce 16 0.00151
1.51
7 hlawacik andrzejHLAWACIK Andrzej 65 Przeźmierowo 10 0.00094
0.94
8 renda anna lzucjaRENDA Anna Łucja 61 Zalasewo 11 0.00103
1.03
Razem 135
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 135

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jankowiak wojciechJANKOWIAK Wojciech 62 Skórzewo 36 0.00339
3.39
2 kazzmierczak miroslzawa katarzynaKAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 63 Środa Wielkopolska 8 0.00075
0.75
3 baumgart marek piotrBAUMGART Marek Piotr 48 Kobylnica 1 9.0E-5
0.09
4 brzezinzska agnieszka adrianaBRZEZIŃSKA Agnieszka Adriana 44 Poznań 4 0.00038
0.38
5 stezpa teodorSTĘPA Teodor 56 Sroczewo 1 9.0E-5
0.09
6 winiarski janusz michalzWINIARSKI Janusz Michał 57 Niechanowo 1 9.0E-5
0.09
7 mazurkiewicz jerzy januszMAZURKIEWICZ Jerzy Janusz 65 Biechowo 2 0.00019
0.19
8 berlik monikaBERLIK Monika 39 Napoleonowo 2 0.00019
0.19
9 blzochowiak arkadiusz stanislzawBŁOCHOWIAK Arkadiusz Stanisław 67 Poznań 0 0
0.00
10 manikowska-krawiec grazzzyna mariaMANIKOWSKA-KRAWIEC Grażyna Maria 54 Stęszewko 1 9.0E-5
0.09
Razem 56
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 56

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krawczyk marcin janKRAWCZYK Marcin Jan 36 Poznań 7 0.00066
0.66
2 dudziak-dorozzzko izabela alicjaDUDZIAK-DOROŻKO Izabela Alicja 46 Wiry 8 0.00075
0.75
3 jastrzezbski radoslzawJASTRZĘBSKI Radosław 39 Poznań 3 0.00028
0.28
4 kiejdrowska karolina joannaKIEJDROWSKA Karolina Joanna 43 Swarzędz 0 0
0.00
5 drozzzynzski artur marekDROŻYŃSKI Artur Marek 44 Poznań 2 0.00019
0.19
6 bielak magdalena kingaBIELAK Magdalena Kinga 42 Czerwonak 4 0.00038
0.38
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gola marekGOLA Marek 48 Zaniemyśl 175 0.01646
16.46
2 wituski maciej mariaWITUSKI Maciej Maria 56 Poznań 51 0.0048
4.80
3 dzikowska marta magdalenaDZIKOWSKA Marta Magdalena 36 Tarnowo Podgórne 70 0.00659
6.59
4 urbanek hieronim michalzURBANEK Hieronim Michał 59 Śrem 11 0.00103
1.03
5 waligozra stanislzaw melchiorWALIGÓRA Stanisław Melchior 56 Słomowo 18 0.00169
1.69
6 murawa dawid pawelzMURAWA Dawid Paweł 43 Poznań 28 0.00263
2.63
7 przybylska patrycja nataliaPRZYBYLSKA Patrycja Natalia 26 Skórzewo 40 0.00376
3.76
8 kruczek czeslzaw witoldKRUCZEK Czesław Witold 56 Gniezno 6 0.00056
0.56
9 kubiak barbaraKUBIAK Barbara 63 Środa Wielkopolska 17 0.0016
1.60
10 wojtasiak regina teresaWOJTASIAK Regina Teresa 57 Kostrzyn 12 0.00113
1.13
Razem 428
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 428

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tomaszewski tadeuszTOMASZEWSKI Tadeusz 59 Niechanowo 30 0.00282
2.82
2 kubicka-sztul krystynaKUBICKA-SZTUL Krystyna 65 Środa Wielkopolska 4 0.00038
0.38
3 dezbicki tadeuszDĘBICKI Tadeusz 73 Markowice 1 9.0E-5
0.09
4 wojciechowska magdalena adriannaWOJCIECHOWSKA Magdalena Adrianna 42 Swarzędz 5 0.00047
0.47
5 dankowski bronislzaw kazimierzDANKOWSKI Bronisław Kazimierz 74 Września 0 0
0.00
6 jagielska anna henrykaJAGIELSKA Anna Henryka 48 Dopiewiec 0 0
0.00
7 pezkala maria stanislzawaPĘKALA Maria Stanisława 66 Śrem 0 0
0.00
8 kaminzski michalz jakubKAMIŃSKI Michał Jakub 37 Swarzędz 3 0.00028
0.28
9 stanowska annaSTANOWSKA Anna 49 Owieczki 6 0.00056
0.56
10 koralewska monikaKORALEWSKA Monika 41 Suchy Las 3 0.00028
0.28
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kasprzak-bartkowiak kamilaKASPRZAK-BARTKOWIAK Kamila 36 Gniezno 7 0.00066
0.66
2 krystek grzegorz andrzejKRYSTEK Grzegorz Andrzej 30 Luboń 18 0.00169
1.69
3 zzzakowska martaŻAKOWSKA Marta 34 Poznań 4 0.00038
0.38
4 bartkowiak pawelzBARTKOWIAK Paweł 35 Gniezno 2 0.00019
0.19
5 frankowska martaFRANKOWSKA Marta 36 Poznań 2 0.00019
0.19
6 kaleta bartlzomiej konstantyKALETA Bartłomiej Konstanty 27 Koziegłowy 3 0.00028
0.28
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jozzzwiak maciejJÓŹWIAK Maciej 34 Środa Wielkopolska 5 0.00047
0.47
2 szablewska joanna mariaSZABLEWSKA Joanna Maria 32 Rumianek 1 9.0E-5
0.09
3 motyl monika lilianaMOTYL Monika Liliana 55 Swarzędz 6 0.00056
0.56
4 jankowiak grzegorzJANKOWIAK Grzegorz 32 Środa Wielkopolska 0 0
0.00
5 czech radoslzaw blzazzzejCZECH Radosław Błażej 23 Zberki 0 0
0.00
6 staszak dawidSTASZAK Dawid 23 Trzebisławki 4 0.00038
0.38
7 andrzejczak katarzyna elzzzbietaANDRZEJCZAK Katarzyna Elżbieta 37 Lisówki 0 0
0.00
8 lzobocki janusz marianŁOBOCKI Janusz Marian 42 Środa Wielkopolska 0 0
0.00
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piasecki miroslzawPIASECKI Mirosław 40 Luciny 22 0.00207
2.07
2 srebro michalzSREBRO Michał 47 Poznań 7 0.00066
0.66
3 przekaza slzawomir krzysztofPRZEKAZA Sławomir Krzysztof 35 Gutowo Małe 0 0
0.00
4 kochan monikaKOCHAN Monika 30 Kórnik 8 0.00075
0.75
5 dlzugosz rafalz tomaszDŁUGOSZ Rafał Tomasz 47 Poznań 4 0.00038
0.38
6 jablzonzska nataliaJABŁOŃSKA Natalia 45 Poznań 14 0.00132
1.32
7 kotlzowska katarzyna annaKOTŁOWSKA Katarzyna Anna 43 Poznań 0 0
0.00
8 roszak sylwiaROSZAK Sylwia 36 Swarzędz 6 0.00056
0.56
9 wenzel anita katarzynaWENZEL Anita Katarzyna 46 Poznań 1 9.0E-5
0.09
10 kolzaczyk robertKOŁACZYK Robert 52 Poznań 2 0.00019
0.19
Razem 64
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 64

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szklarski radoslzawSZKLARSKI Radosław 24 Puszczykowo 10 0.00094
0.94
2 ossowska aleksandra zuzannaOSSOWSKA Aleksandra Zuzanna 18 Mosina 4 0.00038
0.38
3 michalak artur wojciechMICHALAK Artur Wojciech 37 Goślinowo 1 9.0E-5
0.09
4 adamiak milenaADAMIAK Milena 24 Ćmachowo 1 9.0E-5
0.09
5 szklarska weronikaSZKLARSKA Weronika 18 Puszczykowo 1 9.0E-5
0.09
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stryjska malzgorzata irenaSTRYJSKA Małgorzata Irena 65 Poznań 107 0.01007
10.07
2 dembinzski krzysztof henrykDEMBIŃSKI Krzysztof Henryk 50 Niepruszewo 17 0.0016
1.60
3 kopecz magdalenaKOPEĆ Magdalena 54 Podstolice 19 0.00179
1.79
4 grabowski lzukaszGRABOWSKI Łukasz 32 Małachowo Złych Miejsc 14 0.00132
1.32
5 kubiak agnieszka beataKUBIAK Agnieszka Beata 48 Konin 15 0.00141
1.41
6 hinc slzawomir michalzHINC Sławomir Michał 43 Poznań 32 0.00301
3.01
7 pietrzak-sikorska malzgorzataPIETRZAK-SIKORSKA Małgorzata 42 Gniezno 10 0.00094
0.94
8 pieczykolan alicjaPIECZYKOLAN Alicja 59 Śrem 0 0
0.00
9 cichonzska alicja mariaCICHOŃSKA Alicja Maria 60 Września 7 0.00066
0.66
10 horla miroslzaw kazimierzHORLA Mirosław Kazimierz 74 Łowęcin 1 9.0E-5
0.09
Razem 222
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 222

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smektalza stanislzaw marekSMEKTAŁA Stanisław Marek 61 Mielno 1 9.0E-5
0.09
2 wlzodarczak marian stanislzawWŁODARCZAK Marian Stanisław 71 Lubiatowo 2 0.00019
0.19
3 doroszuk agnieszka joannaDOROSZUK Agnieszka Joanna 28 Czapury 2 0.00019
0.19
4 broda piotr pawelzBRODA Piotr Paweł 43 Poznań 3 0.00028
0.28
5 kezdzia aneta agnieszkaKĘDZIA Aneta Agnieszka 36 Dłoń 3 0.00028
0.28
6 jezsiek elzzzbietaJĘSIEK Elżbieta 40 Konary 2 0.00019
0.19
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Poznaniu) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1807
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1619
3 Liczba kart niewykorzystanych 486
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1133
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1133
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1133
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 53
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 45
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1080
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szmyt dariusz antoniSZMYT Dariusz Antoni 61 Luboń 95 0.0088
8.80
2 jezierski andrzej jaroslzawJEZIERSKI Andrzej Jarosław 59 Chomęcice 9 0.00083
0.83
3 frazckowiak izabelaFRĄCKOWIAK Izabela 39 Szreniawa 26 0.00241
2.41
4 giese marek krzysztofGIESE Marek Krzysztof 61 Luboń 24 0.00222
2.22
5 kociemba wojciechKOCIEMBA Wojciech 58 Puszczykowo 10 0.00093
0.93
6 stangierska maria annaSTANGIERSKA Maria Anna 50 Komorniki 4 0.00037
0.37
7 chodorowska izabella katarzynaCHODOROWSKA Izabella Katarzyna 43 Luboń 50 0.00463
4.63
Razem 218
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 218

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozzniak justyna mariaWOŹNIAK Justyna Maria 53 Plewiska 26 0.00241
2.41
2 werblinzski jakubWERBLIŃSKI Jakub 59 Łęczyca 2 0.00019
0.19
3 jezdrkowiak mateuszJĘDRKOWIAK Mateusz 32 Głuchowo 1 9.0E-5
0.09
4 pinczak aleksandraPINCZAK Aleksandra 31 Komorniki 5 0.00046
0.46
5 kaczmarek maciej tomaszKACZMAREK Maciej Tomasz 49 Komorniki 2 0.00019
0.19
6 betkowska malzgorzataBETKOWSKA Małgorzata 46 Mosina 1 9.0E-5
0.09
7 piaztkowski piotrPIĄTKOWSKI Piotr 33 Stęszew 1 9.0E-5
0.09
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wieloch miroslzaw andrzejWIELOCH Mirosław Andrzej 57 Komorniki 124 0.01148
11.48
2 laskowski andrzejLASKOWSKI Andrzej 76 Puszczykowo 22 0.00204
2.04
3 fiedler marzenaFIEDLER Marzena 57 Puszczykowo 73 0.00676
6.76
4 sendecka violetta mariaSENDECKA Violetta Maria 61 Luboń 31 0.00287
2.87
5 polerowicz-kelma katarzyna halinaPOLEROWICZ-KELMA Katarzyna Halina 44 Luboń 13 0.0012
1.20
6 mielezcki maciejMIELĘCKI Maciej 53 Komorniki 5 0.00046
0.46
7 jankowski zbigniew stanislzawJANKOWSKI Zbigniew Stanisław 71 Luboń 231 0.02139
21.39
Razem 499
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 499

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymkowiak arleta waleriaSZYMKOWIAK Arleta Waleria 55 Rosnówko 85 0.00787
7.87
2 kromolicki tomaszKROMOLICKI Tomasz 43 Puszczykowo 15 0.00139
1.39
3 pawlzowski tomasz jerzyPAWŁOWSKI Tomasz Jerzy 52 Puszczykowo 12 0.00111
1.11
4 majchrzak jaroslzaw grzegorzMAJCHRZAK Jarosław Grzegorz 47 Luboń 29 0.00269
2.69
5 krzeminzska maria jolantaKRZEMIŃSKA Maria Jolanta 56 Komorniki 5 0.00046
0.46
6 ruszkowski piotr pawelzRUSZKOWSKI Piotr Paweł 61 Luboń 38 0.00352
3.52
Razem 184
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 184

Lista nr 12 - KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zalewski piotr karolZALEWSKI Piotr Karol 61 Puszczykowo 17 0.00157
1.57
2 skrzypczak irena mariaSKRZYPCZAK Irena Maria 68 Luboń 30 0.00278
2.78
3 stemplewska anna irenaSTEMPLEWSKA Anna Irena 37 Komorniki 9 0.00083
0.83
4 sobilzo andrzej piotrSOBIŁO Andrzej Piotr 63 Luboń 60 0.00556
5.56
5 frazszczak anna mariaFRĄSZCZAK Anna Maria 43 Luboń 9 0.00083
0.83
6 lapis wlzodzimierz antoniLAPIS Włodzimierz Antoni 52 Komorniki 1 9.0E-5
0.09
7 grzeszkowiak wojciech mieczyslzawGRZEŚKOWIAK Wojciech Mieczysław 56 Łęczyca 9 0.00083
0.83
Razem 135
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 135

Lista nr 13 - KWW P-DPP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowakowski marekNOWAKOWSKI Marek 61 Puszczykowo 3 0.00028
0.28
2 jalzowiec elzzzbieta bogumilzaJAŁOWIEC Elżbieta Bogumiła 58 Mosina 1 9.0E-5
0.09
3 pera anna mariaPERA Anna Maria 37 Dąbrowa 2 0.00019
0.19
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Luboń) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1807
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1807
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1653
3 Liczba kart niewykorzystanych 515
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1138
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1138
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1138
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1138
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 32
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 17
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 15
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1106
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzasecki michalzŁASECKI Michał 41 Luboń 50 0.00452
4.52
2 szymankiewicz marek jerzySZYMANKIEWICZ Marek Jerzy 62 Luboń 27 0.00244
2.44
3 budziak karolina magdalenaBUDZIAK Karolina Magdalena 45 Luboń 15 0.00136
1.36
4 pawlzowska krystyna annaPAWŁOWSKA Krystyna Anna 71 Luboń 12 0.00108
1.08
5 krozlikowski mariusz bernardKRÓLIKOWSKI Mariusz Bernard 61 Luboń 4 0.00036
0.36
Razem 108
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 108

Lista nr 14 - KWW KOALICJA MIESZKAŃCÓW LUBONIA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zaplzata-szwedziak elzzzbietaZAPŁATA-SZWEDZIAK Elżbieta 52 Luboń 128 0.01157
11.57
2 skrok grzegorz slzawomirSKROK Grzegorz Sławomir 63 Luboń 14 0.00127
1.27
3 lzakomy beata urszulaŁAKOMY Beata Urszula 49 Luboń 57 0.00515
5.15
4 grabia katarzynaGRABIA Katarzyna 47 Luboń 15 0.00136
1.36
5 rybak adrian piotrRYBAK Adrian Piotr 35 Luboń 7 0.00063
0.63
6 bazkowska kamila annaBĄKOWSKA Kamila Anna 30 Luboń 20 0.00181
1.81
7 jackowski jakub antoniJACKOWSKI Jakub Antoni 38 Luboń 48 0.00434
4.34
Razem 289
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 289

Lista nr 15 - KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krzyzzzostaniak pawelz radoslzawKRZYŻOSTANIAK Paweł Radosław 45 Luboń 185 0.01673
16.73
2 bernaciak anna edytaBERNACIAK Anna Edyta 36 Luboń 103 0.00931
9.31
3 andrzejczak pawelz andrzejANDRZEJCZAK Paweł Andrzej 61 Luboń 37 0.00335
3.35
4 gozrecki kazimierz janGÓRECKI Kazimierz Jan 61 Luboń 9 0.00081
0.81
5 janusz klaudiaJANUSZ Klaudia 21 Luboń 38 0.00344
3.44
6 pioterek ewa mariaPIOTEREK Ewa Maria 46 Luboń 35 0.00316
3.16
7 okupniak andrzej romanOKUPNIAK Andrzej Roman 55 Luboń 179 0.01618
16.18
Razem 586
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 586

Lista nr 16 - KWW ROBERT OSTAFIŃSKI- BODLER

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rozzzzanzski maciejRÓŻAŃSKI Maciej 34 Luboń 80 0.00723
7.23
2 skoracka marzenaSKORACKA Marzena 47 Luboń 12 0.00108
1.08
3 dudek zbigniew alfredDUDEK Zbigniew Alfred 65 Luboń 15 0.00136
1.36
4 strozzzzynzska monika annaSTRÓŻYŃSKA Monika Anna 43 Luboń 5 0.00045
0.45
5 glzadysiak hannaGŁADYSIAK Hanna 51 Luboń 2 0.00018
0.18
6 ratajski marek adamRATAJSKI Marek Adam 59 Luboń 8 0.00072
0.72
7 nowacka wiktoria malzgorzataNOWACKA Wiktoria Małgorzata 20 Luboń 1 9.0E-5
0.09
Razem 123
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 123