Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 14

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Hugona Kołłątaja 1 Luboń
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice LUBOŃ: CZAJCZA, FABIANOWSKA, GÓRNA, JANA III SOBIESKIEGO od nr 1 do nr 19 (wszystkie), KAROLA BUCZKA, KOMORNICKA, KUJAWSKA, MACIEJKOWA, MAŁOPOLSKA, MOKRA, PODLASKA, POMORSKA, POZNAŃSKA, SIOSTRY FAUSTYNY, SKOŚNA, SKROMNA, SZRENIAWSKA, ŚWIĘTOKRZYSKA, TARGOWA, UROCZA, WIELKOPOLSKA, WIROWSKA, WYSOKA, ŻABIKOWSKA od nr 1 do nr 10 (wszystkie)
Liczba mieszkańców 1742
Liczba wyborców 1289
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Luboń 4
Rady Powiatu w Poznaniu 5
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 3

Protokoły

  • Wybory Rady Miasta Luboń) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Powiatu w Poznaniu) - Okręg nr 5
  • Wybory Burmistrza Miasta Luboń
  • Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Luboń) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1293
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1293
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1173
3 Liczba kart niewykorzystanych 395
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 780
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 780
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 778
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 777
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 19
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 758
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojtasiak michalzWOJTASIAK Michał 69 Luboń 28 0.00369
3.69
2 wodecki grzegorz cezaryWODECKI Grzegorz Cezary 40 Luboń 14 0.00185
1.85
3 krawczyk longinaKRAWCZYK Longina 79 Luboń 5 0.00066
0.66
4 langner izabelaLANGNER Izabela 40 Luboń 5 0.00066
0.66
5 bartoszak ewaBARTOSZAK Ewa 55 Luboń 7 0.00092
0.92
Razem 59
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 59

Lista nr 14 - KWW KOALICJA MIESZKAŃCÓW LUBONIA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kazzmierczak mariuszKAŹMIERCZAK Mariusz 48 Luboń 20 0.00264
2.64
2 andrysiak malzgorzata barbaraANDRYSIAK Małgorzata Barbara 38 Luboń 19 0.00251
2.51
3 nowakowski adam danielNOWAKOWSKI Adam Daniel 36 Luboń 30 0.00396
3.96
4 nawrot monika izabelaNAWROT Monika Izabela 38 Luboń 61 0.00805
8.05
5 poprawka elwiraPOPRAWKA Elwira 47 Luboń 6 0.00079
0.79
6 bazkowska agataBĄKOWSKA Agata 35 Luboń 4 0.00053
0.53
7 tarasiewicz bogdanTARASIEWICZ Bogdan 59 Luboń 162 0.02137
21.37
Razem 302
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 302

Lista nr 15 - KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 franek dorotaFRANEK Dorota 53 Luboń 63 0.00831
8.31
2 gawelski hieronimGAWELSKI Hieronim 52 Luboń 17 0.00224
2.24
3 frazckowiak katarzynaFRĄCKOWIAK Katarzyna 49 Luboń 26 0.00343
3.43
4 wilczynzska-kazkol karolina monikaWILCZYŃSKA-KĄKOL Karolina Monika 48 Luboń 45 0.00594
5.94
5 kaminzski arkadiusz witoldKAMIŃSKI Arkadiusz Witold 49 Luboń 2 0.00026
0.26
6 ciechomski wieslzaw jaroslzawCIECHOMSKI Wiesław Jarosław 54 Luboń 5 0.00066
0.66
7 wozzniak magdalena annaWOŹNIAK Magdalena Anna 35 Luboń 190 0.02507
25.07
Razem 348
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 348

Lista nr 16 - KWW ROBERT OSTAFIŃSKI- BODLER

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 korcz robert jozzefKORCZ Robert Józef 52 Luboń 13 0.00172
1.72
2 zajazczkowska anna nataliaZAJĄCZKOWSKA Anna Natalia 36 Luboń 4 0.00053
0.53
3 napieralza krzysztofNAPIERAŁA Krzysztof 57 Luboń 12 0.00158
1.58
4 goraj-chytry joannaGORAJ-CHYTRY Joanna 29 Luboń 2 0.00026
0.26
5 koszciak wlzodzimierz marianKOŚCIAK Włodzimierz Marian 60 Luboń 13 0.00172
1.72
6 bazk magdalena krystynaBĄK Magdalena Krystyna 25 Luboń 4 0.00053
0.53
7 przedpelzski jacek michalzPRZEDPEŁSKI Jacek Michał 21 Luboń 1 0.00013
0.13
Razem 49
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 49
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Poznaniu) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1293
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1158
3 Liczba kart niewykorzystanych 366
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 780
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 780
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 778
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 36
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 32
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 742
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szmyt dariusz antoniSZMYT Dariusz Antoni 61 Luboń 79 0.01065
10.65
2 jezierski andrzej jaroslzawJEZIERSKI Andrzej Jarosław 59 Chomęcice 9 0.00121
1.21
3 frazckowiak izabelaFRĄCKOWIAK Izabela 39 Szreniawa 13 0.00175
1.75
4 giese marek krzysztofGIESE Marek Krzysztof 61 Luboń 17 0.00229
2.29
5 kociemba wojciechKOCIEMBA Wojciech 58 Puszczykowo 4 0.00054
0.54
6 stangierska maria annaSTANGIERSKA Maria Anna 50 Komorniki 3 0.0004
0.40
7 chodorowska izabella katarzynaCHODOROWSKA Izabella Katarzyna 43 Luboń 49 0.0066
6.60
Razem 174
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 174

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozzniak justyna mariaWOŹNIAK Justyna Maria 53 Plewiska 9 0.00121
1.21
2 werblinzski jakubWERBLIŃSKI Jakub 59 Łęczyca 3 0.0004
0.40
3 jezdrkowiak mateuszJĘDRKOWIAK Mateusz 32 Głuchowo 1 0.00013
0.13
4 pinczak aleksandraPINCZAK Aleksandra 31 Komorniki 5 0.00067
0.67
5 kaczmarek maciej tomaszKACZMAREK Maciej Tomasz 49 Komorniki 1 0.00013
0.13
6 betkowska malzgorzataBETKOWSKA Małgorzata 46 Mosina 1 0.00013
0.13
7 piaztkowski piotrPIĄTKOWSKI Piotr 33 Stęszew 4 0.00054
0.54
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wieloch miroslzaw andrzejWIELOCH Mirosław Andrzej 57 Komorniki 62 0.00836
8.36
2 laskowski andrzejLASKOWSKI Andrzej 76 Puszczykowo 20 0.0027
2.70
3 fiedler marzenaFIEDLER Marzena 57 Puszczykowo 57 0.00768
7.68
4 sendecka violetta mariaSENDECKA Violetta Maria 61 Luboń 11 0.00148
1.48
5 polerowicz-kelma katarzyna halinaPOLEROWICZ-KELMA Katarzyna Halina 44 Luboń 12 0.00162
1.62
6 mielezcki maciejMIELĘCKI Maciej 53 Komorniki 7 0.00094
0.94
7 jankowski zbigniew stanislzawJANKOWSKI Zbigniew Stanisław 71 Luboń 143 0.01927
19.27
Razem 312
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 312

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymkowiak arleta waleriaSZYMKOWIAK Arleta Waleria 55 Rosnówko 51 0.00687
6.87
2 kromolicki tomaszKROMOLICKI Tomasz 43 Puszczykowo 7 0.00094
0.94
3 pawlzowski tomasz jerzyPAWŁOWSKI Tomasz Jerzy 52 Puszczykowo 12 0.00162
1.62
4 majchrzak jaroslzaw grzegorzMAJCHRZAK Jarosław Grzegorz 47 Luboń 18 0.00243
2.43
5 krzeminzska maria jolantaKRZEMIŃSKA Maria Jolanta 56 Komorniki 9 0.00121
1.21
6 ruszkowski piotr pawelzRUSZKOWSKI Piotr Paweł 61 Luboń 28 0.00377
3.77
Razem 125
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 125

Lista nr 12 - KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zalewski piotr karolZALEWSKI Piotr Karol 61 Puszczykowo 14 0.00189
1.89
2 skrzypczak irena mariaSKRZYPCZAK Irena Maria 68 Luboń 24 0.00323
3.23
3 stemplewska anna irenaSTEMPLEWSKA Anna Irena 37 Komorniki 10 0.00135
1.35
4 sobilzo andrzej piotrSOBIŁO Andrzej Piotr 63 Luboń 38 0.00512
5.12
5 frazszczak anna mariaFRĄSZCZAK Anna Maria 43 Luboń 7 0.00094
0.94
6 lapis wlzodzimierz antoniLAPIS Włodzimierz Antoni 52 Komorniki 2 0.00027
0.27
7 grzeszkowiak wojciech mieczyslzawGRZEŚKOWIAK Wojciech Mieczysław 56 Łęczyca 5 0.00067
0.67
Razem 100
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 100

Lista nr 13 - KWW P-DPP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowakowski marekNOWAKOWSKI Marek 61 Puszczykowo 4 0.00054
0.54
2 jalzowiec elzzzbieta bogumilzaJAŁOWIEC Elżbieta Bogumiła 58 Mosina 1 0.00013
0.13
3 pera anna mariaPERA Anna Maria 37 Dąbrowa 2 0.00027
0.27
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Luboń
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1293
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1293
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1150
3 Liczba kart niewykorzystanych 368
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 780
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 780
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 779
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 778
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 768
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 machalska malzgorzataMACHALSKA Małgorzata 51 wyższe Luboń 489 0.06367
63.67
2 nawrot monika izabelaNAWROT Monika Izabela 38 wyższe Luboń 215 0.02799
27.99
3 ostafinzski-bodler robert oliwierOSTAFIŃSKI-BODLER Robert Oliwier 47 wyższe Zalasewo 64 0.00833
8.33
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1293
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1150
3 Liczba kart niewykorzystanych 369
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 780
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 780
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 8
10 Liczba kart ważnych 772
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 39
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 36
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 733
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lechnerowski jerzy czeslzawLECHNEROWSKI Jerzy Czesław 67 Kórnik 12 0.00164
1.64
2 marusik joanna krystynaMARUSIK Joanna Krystyna 39 Środa Wielkopolska 12 0.00164
1.64
3 marciniak miroslzaw marcinMARCINIAK Mirosław Marcin 42 Śrem 12 0.00164
1.64
4 kapczynzska elzzzbieta malzgorzataKAPCZYŃSKA Elżbieta Małgorzata 58 Plewiska 11 0.0015
1.50
5 twardowski bartosz lzukaszTWARDOWSKI Bartosz Łukasz 33 Tarnowo Podgórne 10 0.00136
1.36
6 kowalewska halina danutaKOWALEWSKA Halina Danuta 77 Tulce 12 0.00164
1.64
7 hlawacik andrzejHLAWACIK Andrzej 65 Przeźmierowo 1 0.00014
0.14
8 renda anna lzucjaRENDA Anna Łucja 61 Zalasewo 10 0.00136
1.36
Razem 80
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 80

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jankowiak wojciechJANKOWIAK Wojciech 62 Skórzewo 18 0.00246
2.46
2 kazzmierczak miroslzawa katarzynaKAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 63 Środa Wielkopolska 2 0.00027
0.27
3 baumgart marek piotrBAUMGART Marek Piotr 48 Kobylnica 0 0
0.00
4 brzezinzska agnieszka adrianaBRZEZIŃSKA Agnieszka Adriana 44 Poznań 7 0.00095
0.95
5 stezpa teodorSTĘPA Teodor 56 Sroczewo 1 0.00014
0.14
6 winiarski janusz michalzWINIARSKI Janusz Michał 57 Niechanowo 1 0.00014
0.14
7 mazurkiewicz jerzy januszMAZURKIEWICZ Jerzy Janusz 65 Biechowo 1 0.00014
0.14
8 berlik monikaBERLIK Monika 39 Napoleonowo 1 0.00014
0.14
9 blzochowiak arkadiusz stanislzawBŁOCHOWIAK Arkadiusz Stanisław 67 Poznań 1 0.00014
0.14
10 manikowska-krawiec grazzzyna mariaMANIKOWSKA-KRAWIEC Grażyna Maria 54 Stęszewko 3 0.00041
0.41
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krawczyk marcin janKRAWCZYK Marcin Jan 36 Poznań 4 0.00055
0.55
2 dudziak-dorozzzko izabela alicjaDUDZIAK-DOROŻKO Izabela Alicja 46 Wiry 6 0.00082
0.82
3 jastrzezbski radoslzawJASTRZĘBSKI Radosław 39 Poznań 1 0.00014
0.14
4 kiejdrowska karolina joannaKIEJDROWSKA Karolina Joanna 43 Swarzędz 4 0.00055
0.55
5 drozzzynzski artur marekDROŻYŃSKI Artur Marek 44 Poznań 0 0
0.00
6 bielak magdalena kingaBIELAK Magdalena Kinga 42 Czerwonak 3 0.00041
0.41
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gola marekGOLA Marek 48 Zaniemyśl 96 0.0131
13.10
2 wituski maciej mariaWITUSKI Maciej Maria 56 Poznań 28 0.00382
3.82
3 dzikowska marta magdalenaDZIKOWSKA Marta Magdalena 36 Tarnowo Podgórne 69 0.00941
9.41
4 urbanek hieronim michalzURBANEK Hieronim Michał 59 Śrem 15 0.00205
2.05
5 waligozra stanislzaw melchiorWALIGÓRA Stanisław Melchior 56 Słomowo 18 0.00246
2.46
6 murawa dawid pawelzMURAWA Dawid Paweł 43 Poznań 15 0.00205
2.05
7 przybylska patrycja nataliaPRZYBYLSKA Patrycja Natalia 26 Skórzewo 39 0.00532
5.32
8 kruczek czeslzaw witoldKRUCZEK Czesław Witold 56 Gniezno 4 0.00055
0.55
9 kubiak barbaraKUBIAK Barbara 63 Środa Wielkopolska 23 0.00314
3.14
10 wojtasiak regina teresaWOJTASIAK Regina Teresa 57 Kostrzyn 15 0.00205
2.05
Razem 322
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 322

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tomaszewski tadeuszTOMASZEWSKI Tadeusz 59 Niechanowo 11 0.0015
1.50
2 kubicka-sztul krystynaKUBICKA-SZTUL Krystyna 65 Środa Wielkopolska 3 0.00041
0.41
3 dezbicki tadeuszDĘBICKI Tadeusz 73 Markowice 1 0.00014
0.14
4 wojciechowska magdalena adriannaWOJCIECHOWSKA Magdalena Adrianna 42 Swarzędz 4 0.00055
0.55
5 dankowski bronislzaw kazimierzDANKOWSKI Bronisław Kazimierz 74 Września 0 0
0.00
6 jagielska anna henrykaJAGIELSKA Anna Henryka 48 Dopiewiec 6 0.00082
0.82
7 pezkala maria stanislzawaPĘKALA Maria Stanisława 66 Śrem 0 0
0.00
8 kaminzski michalz jakubKAMIŃSKI Michał Jakub 37 Swarzędz 3 0.00041
0.41
9 stanowska annaSTANOWSKA Anna 49 Owieczki 1 0.00014
0.14
10 koralewska monikaKORALEWSKA Monika 41 Suchy Las 0 0
0.00
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kasprzak-bartkowiak kamilaKASPRZAK-BARTKOWIAK Kamila 36 Gniezno 9 0.00123
1.23
2 krystek grzegorz andrzejKRYSTEK Grzegorz Andrzej 30 Luboń 10 0.00136
1.36
3 zzzakowska martaŻAKOWSKA Marta 34 Poznań 3 0.00041
0.41
4 bartkowiak pawelzBARTKOWIAK Paweł 35 Gniezno 2 0.00027
0.27
5 frankowska martaFRANKOWSKA Marta 36 Poznań 3 0.00041
0.41
6 kaleta bartlzomiej konstantyKALETA Bartłomiej Konstanty 27 Koziegłowy 3 0.00041
0.41
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jozzzwiak maciejJÓŹWIAK Maciej 34 Środa Wielkopolska 5 0.00068
0.68
2 szablewska joanna mariaSZABLEWSKA Joanna Maria 32 Rumianek 4 0.00055
0.55
3 motyl monika lilianaMOTYL Monika Liliana 55 Swarzędz 1 0.00014
0.14
4 jankowiak grzegorzJANKOWIAK Grzegorz 32 Środa Wielkopolska 2 0.00027
0.27
5 czech radoslzaw blzazzzejCZECH Radosław Błażej 23 Zberki 0 0
0.00
6 staszak dawidSTASZAK Dawid 23 Trzebisławki 1 0.00014
0.14
7 andrzejczak katarzyna elzzzbietaANDRZEJCZAK Katarzyna Elżbieta 37 Lisówki 0 0
0.00
8 lzobocki janusz marianŁOBOCKI Janusz Marian 42 Środa Wielkopolska 1 0.00014
0.14
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piasecki miroslzawPIASECKI Mirosław 40 Luciny 17 0.00232
2.32
2 srebro michalzSREBRO Michał 47 Poznań 4 0.00055
0.55
3 przekaza slzawomir krzysztofPRZEKAZA Sławomir Krzysztof 35 Gutowo Małe 1 0.00014
0.14
4 kochan monikaKOCHAN Monika 30 Kórnik 7 0.00095
0.95
5 dlzugosz rafalz tomaszDŁUGOSZ Rafał Tomasz 47 Poznań 3 0.00041
0.41
6 jablzonzska nataliaJABŁOŃSKA Natalia 45 Poznań 4 0.00055
0.55
7 kotlzowska katarzyna annaKOTŁOWSKA Katarzyna Anna 43 Poznań 3 0.00041
0.41
8 roszak sylwiaROSZAK Sylwia 36 Swarzędz 2 0.00027
0.27
9 wenzel anita katarzynaWENZEL Anita Katarzyna 46 Poznań 0 0
0.00
10 kolzaczyk robertKOŁACZYK Robert 52 Poznań 2 0.00027
0.27
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szklarski radoslzawSZKLARSKI Radosław 24 Puszczykowo 7 0.00095
0.95
2 ossowska aleksandra zuzannaOSSOWSKA Aleksandra Zuzanna 18 Mosina 1 0.00014
0.14
3 michalak artur wojciechMICHALAK Artur Wojciech 37 Goślinowo 0 0
0.00
4 adamiak milenaADAMIAK Milena 24 Ćmachowo 0 0
0.00
5 szklarska weronikaSZKLARSKA Weronika 18 Puszczykowo 1 0.00014
0.14
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stryjska malzgorzata irenaSTRYJSKA Małgorzata Irena 65 Poznań 55 0.0075
7.50
2 dembinzski krzysztof henrykDEMBIŃSKI Krzysztof Henryk 50 Niepruszewo 18 0.00246
2.46
3 kopecz magdalenaKOPEĆ Magdalena 54 Podstolice 24 0.00327
3.27
4 grabowski lzukaszGRABOWSKI Łukasz 32 Małachowo Złych Miejsc 4 0.00055
0.55
5 kubiak agnieszka beataKUBIAK Agnieszka Beata 48 Konin 12 0.00164
1.64
6 hinc slzawomir michalzHINC Sławomir Michał 43 Poznań 18 0.00246
2.46
7 pietrzak-sikorska malzgorzataPIETRZAK-SIKORSKA Małgorzata 42 Gniezno 4 0.00055
0.55
8 pieczykolan alicjaPIECZYKOLAN Alicja 59 Śrem 1 0.00014
0.14
9 cichonzska alicja mariaCICHOŃSKA Alicja Maria 60 Września 2 0.00027
0.27
10 horla miroslzaw kazimierzHORLA Mirosław Kazimierz 74 Łowęcin 5 0.00068
0.68
Razem 143
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 143

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smektalza stanislzaw marekSMEKTAŁA Stanisław Marek 61 Mielno 1 0.00014
0.14
2 wlzodarczak marian stanislzawWŁODARCZAK Marian Stanisław 71 Lubiatowo 2 0.00027
0.27
3 doroszuk agnieszka joannaDOROSZUK Agnieszka Joanna 28 Czapury 1 0.00014
0.14
4 broda piotr pawelzBRODA Piotr Paweł 43 Poznań 5 0.00068
0.68
5 kezdzia aneta agnieszkaKĘDZIA Aneta Agnieszka 36 Dłoń 0 0
0.00
6 jezsiek elzzzbietaJĘSIEK Elżbieta 40 Konary 1 0.00014
0.14
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10