Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 11

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Dzienny Dom "Senior-Wigor", ul. Romana Maya 1b Luboń
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice LUBOŃ: ARMII POZNAŃ od nr 49 do końca (nieparzyste) i od nr 74 do końca (parzyste), CHEMIKÓW, DOLNA, FRANCISZKA RATAJCZAKA, KOLONIA PZNF, LEŚNA, ŁĄKOWA, MAGAZYNOWA, PIASKOWA, PIOTRA WAWRZYNIAKA, PODGÓRNA od nr 1 do nr 17 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 24a (parzyste), ROMANA MAYA, SPOKOJNA, STARORZECZNA, STAWNA, WANDY RUTKIEWICZ, WODNA
Liczba mieszkańców 1323
Liczba wyborców 989
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Luboń 4
Rady Powiatu w Poznaniu 5
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 3

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Miasta Luboń
  • Wybory Rady Powiatu w Poznaniu) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Miasta Luboń) - Okręg nr 4
  • Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Luboń
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 990
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 990
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 978
3 Liczba kart niewykorzystanych 558
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 419
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 419
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 418
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 418
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 407
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 machalska malzgorzataMACHALSKA Małgorzata 51 wyższe Luboń 214 0.05258
52.58
2 nawrot monika izabelaNAWROT Monika Izabela 38 wyższe Luboń 108 0.02654
26.54
3 ostafinzski-bodler robert oliwierOSTAFIŃSKI-BODLER Robert Oliwier 47 wyższe Zalasewo 85 0.02088
20.88
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Poznaniu) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 990
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 968
3 Liczba kart niewykorzystanych 545
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 419
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 421
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 421
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 40
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 15
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 25
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 381
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szmyt dariusz antoniSZMYT Dariusz Antoni 61 Luboń 44 0.01155
11.55
2 jezierski andrzej jaroslzawJEZIERSKI Andrzej Jarosław 59 Chomęcice 0 0
0.00
3 frazckowiak izabelaFRĄCKOWIAK Izabela 39 Szreniawa 19 0.00499
4.99
4 giese marek krzysztofGIESE Marek Krzysztof 61 Luboń 3 0.00079
0.79
5 kociemba wojciechKOCIEMBA Wojciech 58 Puszczykowo 1 0.00026
0.26
6 stangierska maria annaSTANGIERSKA Maria Anna 50 Komorniki 2 0.00052
0.52
7 chodorowska izabella katarzynaCHODOROWSKA Izabella Katarzyna 43 Luboń 26 0.00682
6.82
Razem 95
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 95

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozzniak justyna mariaWOŹNIAK Justyna Maria 53 Plewiska 7 0.00184
1.84
2 werblinzski jakubWERBLIŃSKI Jakub 59 Łęczyca 3 0.00079
0.79
3 jezdrkowiak mateuszJĘDRKOWIAK Mateusz 32 Głuchowo 1 0.00026
0.26
4 pinczak aleksandraPINCZAK Aleksandra 31 Komorniki 2 0.00052
0.52
5 kaczmarek maciej tomaszKACZMAREK Maciej Tomasz 49 Komorniki 3 0.00079
0.79
6 betkowska malzgorzataBETKOWSKA Małgorzata 46 Mosina 3 0.00079
0.79
7 piaztkowski piotrPIĄTKOWSKI Piotr 33 Stęszew 0 0
0.00
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wieloch miroslzaw andrzejWIELOCH Mirosław Andrzej 57 Komorniki 18 0.00472
4.72
2 laskowski andrzejLASKOWSKI Andrzej 76 Puszczykowo 5 0.00131
1.31
3 fiedler marzenaFIEDLER Marzena 57 Puszczykowo 19 0.00499
4.99
4 sendecka violetta mariaSENDECKA Violetta Maria 61 Luboń 6 0.00157
1.57
5 polerowicz-kelma katarzyna halinaPOLEROWICZ-KELMA Katarzyna Halina 44 Luboń 5 0.00131
1.31
6 mielezcki maciejMIELĘCKI Maciej 53 Komorniki 1 0.00026
0.26
7 jankowski zbigniew stanislzawJANKOWSKI Zbigniew Stanisław 71 Luboń 14 0.00367
3.67
Razem 68
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 68

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymkowiak arleta waleriaSZYMKOWIAK Arleta Waleria 55 Rosnówko 27 0.00709
7.09
2 kromolicki tomaszKROMOLICKI Tomasz 43 Puszczykowo 3 0.00079
0.79
3 pawlzowski tomasz jerzyPAWŁOWSKI Tomasz Jerzy 52 Puszczykowo 6 0.00157
1.57
4 majchrzak jaroslzaw grzegorzMAJCHRZAK Jarosław Grzegorz 47 Luboń 5 0.00131
1.31
5 krzeminzska maria jolantaKRZEMIŃSKA Maria Jolanta 56 Komorniki 6 0.00157
1.57
6 ruszkowski piotr pawelzRUSZKOWSKI Piotr Paweł 61 Luboń 27 0.00709
7.09
Razem 74
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 74

Lista nr 12 - KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zalewski piotr karolZALEWSKI Piotr Karol 61 Puszczykowo 4 0.00105
1.05
2 skrzypczak irena mariaSKRZYPCZAK Irena Maria 68 Luboń 59 0.01549
15.49
3 stemplewska anna irenaSTEMPLEWSKA Anna Irena 37 Komorniki 0 0
0.00
4 sobilzo andrzej piotrSOBIŁO Andrzej Piotr 63 Luboń 41 0.01076
10.76
5 frazszczak anna mariaFRĄSZCZAK Anna Maria 43 Luboń 8 0.0021
2.10
6 lapis wlzodzimierz antoniLAPIS Włodzimierz Antoni 52 Komorniki 0 0
0.00
7 grzeszkowiak wojciech mieczyslzawGRZEŚKOWIAK Wojciech Mieczysław 56 Łęczyca 2 0.00052
0.52
Razem 114
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 114

Lista nr 13 - KWW P-DPP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowakowski marekNOWAKOWSKI Marek 61 Puszczykowo 2 0.00052
0.52
2 jalzowiec elzzzbieta bogumilzaJAŁOWIEC Elżbieta Bogumiła 58 Mosina 7 0.00184
1.84
3 pera anna mariaPERA Anna Maria 37 Dąbrowa 2 0.00052
0.52
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Luboń) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 990
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 990
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 985
3 Liczba kart niewykorzystanych 564
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 419
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 419
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 420
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 420
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 28
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 14
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 392
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojtasiak michalzWOJTASIAK Michał 69 Luboń 20 0.0051
5.10
2 wodecki grzegorz cezaryWODECKI Grzegorz Cezary 40 Luboń 5 0.00128
1.28
3 krawczyk longinaKRAWCZYK Longina 79 Luboń 39 0.00995
9.95
4 langner izabelaLANGNER Izabela 40 Luboń 4 0.00102
1.02
5 bartoszak ewaBARTOSZAK Ewa 55 Luboń 4 0.00102
1.02
Razem 72
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 72

Lista nr 14 - KWW KOALICJA MIESZKAŃCÓW LUBONIA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kazzmierczak mariuszKAŹMIERCZAK Mariusz 48 Luboń 5 0.00128
1.28
2 andrysiak malzgorzata barbaraANDRYSIAK Małgorzata Barbara 38 Luboń 7 0.00179
1.79
3 nowakowski adam danielNOWAKOWSKI Adam Daniel 36 Luboń 6 0.00153
1.53
4 nawrot monika izabelaNAWROT Monika Izabela 38 Luboń 24 0.00612
6.12
5 poprawka elwiraPOPRAWKA Elwira 47 Luboń 5 0.00128
1.28
6 bazkowska agataBĄKOWSKA Agata 35 Luboń 15 0.00383
3.83
7 tarasiewicz bogdanTARASIEWICZ Bogdan 59 Luboń 8 0.00204
2.04
Razem 70
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 70

Lista nr 15 - KWW FORUM OBYWATELSKIE LUBOŃ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 franek dorotaFRANEK Dorota 53 Luboń 47 0.01199
11.99
2 gawelski hieronimGAWELSKI Hieronim 52 Luboń 20 0.0051
5.10
3 frazckowiak katarzynaFRĄCKOWIAK Katarzyna 49 Luboń 79 0.02015
20.15
4 wilczynzska-kazkol karolina monikaWILCZYŃSKA-KĄKOL Karolina Monika 48 Luboń 45 0.01148
11.48
5 kaminzski arkadiusz witoldKAMIŃSKI Arkadiusz Witold 49 Luboń 1 0.00026
0.26
6 ciechomski wieslzaw jaroslzawCIECHOMSKI Wiesław Jarosław 54 Luboń 2 0.00051
0.51
7 wozzniak magdalena annaWOŹNIAK Magdalena Anna 35 Luboń 8 0.00204
2.04
Razem 202
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 202

Lista nr 16 - KWW ROBERT OSTAFIŃSKI- BODLER

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 korcz robert jozzefKORCZ Robert Józef 52 Luboń 6 0.00153
1.53
2 zajazczkowska anna nataliaZAJĄCZKOWSKA Anna Natalia 36 Luboń 15 0.00383
3.83
3 napieralza krzysztofNAPIERAŁA Krzysztof 57 Luboń 3 0.00077
0.77
4 goraj-chytry joannaGORAJ-CHYTRY Joanna 29 Luboń 13 0.00332
3.32
5 koszciak wlzodzimierz marianKOŚCIAK Włodzimierz Marian 60 Luboń 7 0.00179
1.79
6 bazk magdalena krystynaBĄK Magdalena Krystyna 25 Luboń 4 0.00102
1.02
7 przedpelzski jacek michalzPRZEDPEŁSKI Jacek Michał 21 Luboń 0 0
0.00
Razem 48
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 48
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 990
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 970
3 Liczba kart niewykorzystanych 548
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 419
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 422
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 422
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 45
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 38
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 377
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lechnerowski jerzy czeslzawLECHNEROWSKI Jerzy Czesław 67 Kórnik 9 0.00239
2.39
2 marusik joanna krystynaMARUSIK Joanna Krystyna 39 Środa Wielkopolska 6 0.00159
1.59
3 marciniak miroslzaw marcinMARCINIAK Mirosław Marcin 42 Śrem 3 0.0008
0.80
4 kapczynzska elzzzbieta malzgorzataKAPCZYŃSKA Elżbieta Małgorzata 58 Plewiska 6 0.00159
1.59
5 twardowski bartosz lzukaszTWARDOWSKI Bartosz Łukasz 33 Tarnowo Podgórne 4 0.00106
1.06
6 kowalewska halina danutaKOWALEWSKA Halina Danuta 77 Tulce 2 0.00053
0.53
7 hlawacik andrzejHLAWACIK Andrzej 65 Przeźmierowo 2 0.00053
0.53
8 renda anna lzucjaRENDA Anna Łucja 61 Zalasewo 4 0.00106
1.06
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jankowiak wojciechJANKOWIAK Wojciech 62 Skórzewo 5 0.00133
1.33
2 kazzmierczak miroslzawa katarzynaKAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 63 Środa Wielkopolska 2 0.00053
0.53
3 baumgart marek piotrBAUMGART Marek Piotr 48 Kobylnica 2 0.00053
0.53
4 brzezinzska agnieszka adrianaBRZEZIŃSKA Agnieszka Adriana 44 Poznań 0 0
0.00
5 stezpa teodorSTĘPA Teodor 56 Sroczewo 3 0.0008
0.80
6 winiarski janusz michalzWINIARSKI Janusz Michał 57 Niechanowo 0 0
0.00
7 mazurkiewicz jerzy januszMAZURKIEWICZ Jerzy Janusz 65 Biechowo 2 0.00053
0.53
8 berlik monikaBERLIK Monika 39 Napoleonowo 2 0.00053
0.53
9 blzochowiak arkadiusz stanislzawBŁOCHOWIAK Arkadiusz Stanisław 67 Poznań 1 0.00027
0.27
10 manikowska-krawiec grazzzyna mariaMANIKOWSKA-KRAWIEC Grażyna Maria 54 Stęszewko 1 0.00027
0.27
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krawczyk marcin janKRAWCZYK Marcin Jan 36 Poznań 2 0.00053
0.53
2 dudziak-dorozzzko izabela alicjaDUDZIAK-DOROŻKO Izabela Alicja 46 Wiry 2 0.00053
0.53
3 jastrzezbski radoslzawJASTRZĘBSKI Radosław 39 Poznań 1 0.00027
0.27
4 kiejdrowska karolina joannaKIEJDROWSKA Karolina Joanna 43 Swarzędz 0 0
0.00
5 drozzzynzski artur marekDROŻYŃSKI Artur Marek 44 Poznań 0 0
0.00
6 bielak magdalena kingaBIELAK Magdalena Kinga 42 Czerwonak 3 0.0008
0.80
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gola marekGOLA Marek 48 Zaniemyśl 28 0.00743
7.43
2 wituski maciej mariaWITUSKI Maciej Maria 56 Poznań 12 0.00318
3.18
3 dzikowska marta magdalenaDZIKOWSKA Marta Magdalena 36 Tarnowo Podgórne 22 0.00584
5.84
4 urbanek hieronim michalzURBANEK Hieronim Michał 59 Śrem 8 0.00212
2.12
5 waligozra stanislzaw melchiorWALIGÓRA Stanisław Melchior 56 Słomowo 5 0.00133
1.33
6 murawa dawid pawelzMURAWA Dawid Paweł 43 Poznań 6 0.00159
1.59
7 przybylska patrycja nataliaPRZYBYLSKA Patrycja Natalia 26 Skórzewo 17 0.00451
4.51
8 kruczek czeslzaw witoldKRUCZEK Czesław Witold 56 Gniezno 0 0
0.00
9 kubiak barbaraKUBIAK Barbara 63 Środa Wielkopolska 6 0.00159
1.59
10 wojtasiak regina teresaWOJTASIAK Regina Teresa 57 Kostrzyn 2 0.00053
0.53
Razem 106
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 106

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tomaszewski tadeuszTOMASZEWSKI Tadeusz 59 Niechanowo 5 0.00133
1.33
2 kubicka-sztul krystynaKUBICKA-SZTUL Krystyna 65 Środa Wielkopolska 7 0.00186
1.86
3 dezbicki tadeuszDĘBICKI Tadeusz 73 Markowice 0 0
0.00
4 wojciechowska magdalena adriannaWOJCIECHOWSKA Magdalena Adrianna 42 Swarzędz 3 0.0008
0.80
5 dankowski bronislzaw kazimierzDANKOWSKI Bronisław Kazimierz 74 Września 2 0.00053
0.53
6 jagielska anna henrykaJAGIELSKA Anna Henryka 48 Dopiewiec 3 0.0008
0.80
7 pezkala maria stanislzawaPĘKALA Maria Stanisława 66 Śrem 1 0.00027
0.27
8 kaminzski michalz jakubKAMIŃSKI Michał Jakub 37 Swarzędz 1 0.00027
0.27
9 stanowska annaSTANOWSKA Anna 49 Owieczki 2 0.00053
0.53
10 koralewska monikaKORALEWSKA Monika 41 Suchy Las 1 0.00027
0.27
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kasprzak-bartkowiak kamilaKASPRZAK-BARTKOWIAK Kamila 36 Gniezno 2 0.00053
0.53
2 krystek grzegorz andrzejKRYSTEK Grzegorz Andrzej 30 Luboń 12 0.00318
3.18
3 zzzakowska martaŻAKOWSKA Marta 34 Poznań 1 0.00027
0.27
4 bartkowiak pawelzBARTKOWIAK Paweł 35 Gniezno 8 0.00212
2.12
5 frankowska martaFRANKOWSKA Marta 36 Poznań 1 0.00027
0.27
6 kaleta bartlzomiej konstantyKALETA Bartłomiej Konstanty 27 Koziegłowy 3 0.0008
0.80
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jozzzwiak maciejJÓŹWIAK Maciej 34 Środa Wielkopolska 1 0.00027
0.27
2 szablewska joanna mariaSZABLEWSKA Joanna Maria 32 Rumianek 1 0.00027
0.27
3 motyl monika lilianaMOTYL Monika Liliana 55 Swarzędz 1 0.00027
0.27
4 jankowiak grzegorzJANKOWIAK Grzegorz 32 Środa Wielkopolska 0 0
0.00
5 czech radoslzaw blzazzzejCZECH Radosław Błażej 23 Zberki 0 0
0.00
6 staszak dawidSTASZAK Dawid 23 Trzebisławki 0 0
0.00
7 andrzejczak katarzyna elzzzbietaANDRZEJCZAK Katarzyna Elżbieta 37 Lisówki 1 0.00027
0.27
8 lzobocki janusz marianŁOBOCKI Janusz Marian 42 Środa Wielkopolska 2 0.00053
0.53
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piasecki miroslzawPIASECKI Mirosław 40 Luciny 10 0.00265
2.65
2 srebro michalzSREBRO Michał 47 Poznań 4 0.00106
1.06
3 przekaza slzawomir krzysztofPRZEKAZA Sławomir Krzysztof 35 Gutowo Małe 2 0.00053
0.53
4 kochan monikaKOCHAN Monika 30 Kórnik 5 0.00133
1.33
5 dlzugosz rafalz tomaszDŁUGOSZ Rafał Tomasz 47 Poznań 3 0.0008
0.80
6 jablzonzska nataliaJABŁOŃSKA Natalia 45 Poznań 2 0.00053
0.53
7 kotlzowska katarzyna annaKOTŁOWSKA Katarzyna Anna 43 Poznań 2 0.00053
0.53
8 roszak sylwiaROSZAK Sylwia 36 Swarzędz 2 0.00053
0.53
9 wenzel anita katarzynaWENZEL Anita Katarzyna 46 Poznań 1 0.00027
0.27
10 kolzaczyk robertKOŁACZYK Robert 52 Poznań 3 0.0008
0.80
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szklarski radoslzawSZKLARSKI Radosław 24 Puszczykowo 2 0.00053
0.53
2 ossowska aleksandra zuzannaOSSOWSKA Aleksandra Zuzanna 18 Mosina 2 0.00053
0.53
3 michalak artur wojciechMICHALAK Artur Wojciech 37 Goślinowo 2 0.00053
0.53
4 adamiak milenaADAMIAK Milena 24 Ćmachowo 1 0.00027
0.27
5 szklarska weronikaSZKLARSKA Weronika 18 Puszczykowo 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stryjska malzgorzata irenaSTRYJSKA Małgorzata Irena 65 Poznań 53 0.01406
14.06
2 dembinzski krzysztof henrykDEMBIŃSKI Krzysztof Henryk 50 Niepruszewo 6 0.00159
1.59
3 kopecz magdalenaKOPEĆ Magdalena 54 Podstolice 13 0.00345
3.45
4 grabowski lzukaszGRABOWSKI Łukasz 32 Małachowo Złych Miejsc 4 0.00106
1.06
5 kubiak agnieszka beataKUBIAK Agnieszka Beata 48 Konin 6 0.00159
1.59
6 hinc slzawomir michalzHINC Sławomir Michał 43 Poznań 8 0.00212
2.12
7 pietrzak-sikorska malzgorzataPIETRZAK-SIKORSKA Małgorzata 42 Gniezno 7 0.00186
1.86
8 pieczykolan alicjaPIECZYKOLAN Alicja 59 Śrem 2 0.00053
0.53
9 cichonzska alicja mariaCICHOŃSKA Alicja Maria 60 Września 7 0.00186
1.86
10 horla miroslzaw kazimierzHORLA Mirosław Kazimierz 74 Łowęcin 2 0.00053
0.53
Razem 108
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 108

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smektalza stanislzaw marekSMEKTAŁA Stanisław Marek 61 Mielno 0 0
0.00
2 wlzodarczak marian stanislzawWŁODARCZAK Marian Stanisław 71 Lubiatowo 1 0.00027
0.27
3 doroszuk agnieszka joannaDOROSZUK Agnieszka Joanna 28 Czapury 1 0.00027
0.27
4 broda piotr pawelzBRODA Piotr Paweł 43 Poznań 0 0
0.00
5 kezdzia aneta agnieszkaKĘDZIA Aneta Agnieszka 36 Dłoń 0 0
0.00
6 jezsiek elzzzbietaJĘSIEK Elżbieta 40 Konary 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2