Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW

Obwód nr 6

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida, 3 Maja 24 Nowe Miasto Lubawskie
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Ulice: Kamionki, Kłosowa, Konwaliowa, Kopernika, Kornatki, Kościuszki, Magnoliowa, 3 Maja, Mickiewicza, Narutowicza, Parkowa, Pszenna, Rolna, Słoneczna, Storczykowa, Tulipanowa, Zatorze, Zbożowa, Żytnia.
Liczba mieszkańców 1524
Liczba wyborców 1162
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim 14, 15
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim 4
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2

Protokoły

 • Wybory Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim) - Okręg nr 4
 • Wybory Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim) - Okręg nr 14
 • Wybory Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim) - Okręg nr 15
 • Wybory Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego) - Okręg nr 2
 • Wybory Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1162
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1042
3 Liczba kart niewykorzystanych 393
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 649
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 638
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 638
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 61
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 34
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 27
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 577
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ochlak andrzej ryszardOCHLAK Andrzej Ryszard 61 Nowe Miasto Lubawskie 110 0.01906
19.06
2 piaztkowski marek andrzejPIĄTKOWSKI Marek Andrzej 32 Nowe Miasto Lubawskie 66 0.01144
11.44
3 grzonkowska elzzzbieta katarzynaGRZONKOWSKA Elżbieta Katarzyna 59 Nowe Miasto Lubawskie 17 0.00295
2.95
4 olezcka katarzyna justynaOLĘCKA Katarzyna Justyna 45 Nowe Miasto Lubawskie 5 0.00087
0.87
5 haska justyna danutaHASKA Justyna Danuta 42 Nowe Miasto Lubawskie 8 0.00139
1.39
6 kurowski bogumilz kazimierzKUROWSKI Bogumił Kazimierz 60 Marzęcice 32 0.00555
5.55
Razem 238
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 238

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzydzinzski mieczyslzawŁYDZIŃSKI Mieczysław 62 Nowe Miasto Lubawskie 33 0.00572
5.72
2 kapitulska krystyna mariaKAPITULSKA Krystyna Maria 64 Nowe Miasto Lubawskie 30 0.0052
5.20
3 tesmer rafalz adamTESMER Rafał Adam 47 Kurzętnik 25 0.00433
4.33
4 wilga-godzinzska kamila annaWILGA-GODZIŃSKA Kamila Anna 39 Nowe Miasto Lubawskie 10 0.00173
1.73
5 sobczak daria magdalenaSOBCZAK Daria Magdalena 32 Kurzętnik 13 0.00225
2.25
6 sargalski michalz adamSARGALSKI Michał Adam 32 Pacółtowo 33 0.00572
5.72
Razem 144
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 144

Lista nr 12 - KWW NASZ POWIAT NOWOMIEJSKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 korecki andrzej ignacyKORECKI Andrzej Ignacy 68 Nowe Miasto Lubawskie 44 0.00763
7.63
2 blzaszkowski michalz edmundBŁASZKOWSKI Michał Edmund 54 Nowe Miasto Lubawskie 7 0.00121
1.21
3 dazbrowska bozzzena jadwigaDĄBROWSKA Bożena Jadwiga 60 Nowe Miasto Lubawskie 18 0.00312
3.12
4 zaciera jerzyZACIERA Jerzy 78 Nowe Miasto Lubawskie 14 0.00243
2.43
5 ziozlzkowska teresa halinaZIÓŁKOWSKA Teresa Halina 68 Nowe Miasto Lubawskie 2 0.00035
0.35
6 zawadzka krystyna martaZAWADZKA Krystyna Marta 27 Nowe Miasto Lubawskie 5 0.00087
0.87
Razem 90
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 90

Lista nr 13 - KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koszewski romuald januszKOSZEWSKI Romuald Janusz 71 Nowe Miasto Lubawskie 45 0.0078
7.80
2 resicki jerzy adamRESICKI Jerzy Adam 50 Nowe Miasto Lubawskie 13 0.00225
2.25
3 chelzkowska justyna katarzynaCHEŁKOWSKA Justyna Katarzyna 34 Nowe Miasto Lubawskie 4 0.00069
0.69
4 bober lechBOBER Lech 68 Nowe Miasto Lubawskie 29 0.00503
5.03
5 orzechowska mariola teresaORZECHOWSKA Mariola Teresa 56 Nowe Miasto Lubawskie 14 0.00243
2.43
Razem 105
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 105
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim) - Okręg nr 14
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 544
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 544
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 501
3 Liczba kart niewykorzystanych 192
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 309
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 309
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 306
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 306
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 302
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
10 dazbrowski maciej andrzejDĄBROWSKI Maciej Andrzej 49 Nowe Miasto Lubawskie 41 0.01358
13.58
16 kopycinzski miroslzawKOPYCIŃSKI Mirosław 51 Nowe Miasto Lubawskie 126 0.04172
41.72
17 oelberg jaroslzaw wlzodzimierzOELBERG Jarosław Włodzimierz 54 Nowe Miasto Lubawskie 135 0.0447
44.70
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim) - Okręg nr 15
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 556
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 556
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 544
3 Liczba kart niewykorzystanych 205
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 339
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 339
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 334
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 334
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 326
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
10 szczepanzski andrzej leszekSZCZEPAŃSKI Andrzej Leszek 46 Nowe Miasto Lubawskie 73 0.02239
22.39
14 jankowski piotrJANKOWSKI Piotr 51 Nowe Miasto Lubawskie 51 0.01564
15.64
16 truszczynzska iwonaTRUSZCZYŃSKA Iwona 49 Nowe Miasto Lubawskie 65 0.01994
19.94
17 szpanowski piotr pawelzSZPANOWSKI Piotr Paweł 57 Nowe Miasto Lubawskie 137 0.04202
42.02
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1162
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1049
3 Liczba kart niewykorzystanych 401
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 648
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 648
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 648
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 49
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 31
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 599
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzezin gustaw marekBRZEZIN Gustaw Marek 60 Ostróda 10 0.00167
1.67
2 ziejewski zbigniewZIEJEWSKI Zbigniew 59 Szwarcenowo 42 0.00701
7.01
3 zzzelichowski stanislzawŻELICHOWSKI Stanisław 74 Iłowo-Osada 7 0.00117
1.17
4 marchalewska monika barbaraMARCHALEWSKA Monika Barbara 45 Kruszewnia 3 0.0005
0.50
5 dzieniszewski andrzejDZIENISZEWSKI Andrzej 54 Iława 0 0
0.00
6 charytczak agnieszkaCHARYTCZAK Agnieszka 44 Nipkowie 0 0
0.00
7 wiszniewski andrzej januszWIŚNIEWSKI Andrzej Janusz 58 Lidzbark 1 0.00017
0.17
8 szulc jolanta elzzzbietaSZULC Jolanta Elżbieta 56 Nowe Miasto Lubawskie 157 0.02621
26.21
Razem 220
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 220

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hordejuk bernadeta justynaHORDEJUK Bernadeta Justyna 53 Iława 16 0.00267
2.67
2 gorczyca stanislzaw andrzejGORCZYCA Stanisław Andrzej 60 Szafranki 6 0.001
1.00
3 krozlak katarzynaKRÓLAK Katarzyna 47 Morąg 0 0
0.00
4 dembek ewa barbaraDEMBEK Ewa Barbara 58 Lipinki 124 0.0207
20.70
5 garbacz jakub marcinGARBACZ Jakub Marcin 37 Działdowo 0 0
0.00
6 raszkowski marcinRASZKOWSKI Marcin 37 Lubawa 3 0.0005
0.50
7 czuchan jerzy miroslzawCZUCHAN Jerzy Mirosław 59 Rybno 1 0.00017
0.17
8 zawodnik malzgorzata agnieszkaZAWODNIK Małgorzata Agnieszka 43 Lidzbark 0 0
0.00
Razem 150
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 150

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antochowski jan jozzefANTOCHOWSKI Jan Józef 65 Wałdowo 1 0.00017
0.17
2 zabielzlzo justynaZABIEŁŁO Justyna 35 Miłakowo 1 0.00017
0.17
3 kordecki tomaszKORDECKI Tomasz 43 Działdowo 4 0.00067
0.67
4 szreder leszek edwardSZREDER Leszek Edward 32 Morąg 0 0
0.00
5 karlsson elzzzbietaKARLSSON Elżbieta 74 Działdowo 0 0
0.00
6 kisicki patrykKISICKI Patryk 22 Lubawa 1 0.00017
0.17
7 kniazz ewa danutaKNIAŹ Ewa Danuta 60 Iława 1 0.00017
0.17
8 malzecki kazimierzMAŁECKI Kazimierz 68 Iława 1 0.00017
0.17
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartkowska emiliaBARTKOWSKA Emilia 26 Olsztyn 4 0.00067
0.67
2 kuligowski bogdan pawelzKULIGOWSKI Bogdan Paweł 62 Iława 3 0.0005
0.50
3 gulczynzska katarzyna krystynaGULCZYŃSKA Katarzyna Krystyna 61 Olsztyn 0 0
0.00
4 wach januszWACH Janusz 62 Olsztyn 2 0.00033
0.33
5 drazzzzewska monikaDRĄŻEWSKA Monika 31 Olsztyn 2 0.00033
0.33
6 bobrowicz grzegorz arturBOBROWICZ Grzegorz Artur 43 Olsztyn 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tulwinzski lzukaszTULWIŃSKI Łukasz 30 Iława 2 0.00033
0.33
2 lzozzzynzski krystian maciejŁOŻYŃSKI Krystian Maciej 37 Mortęgi 0 0
0.00
3 sezkowska magdalenaSĘKOWSKA Magdalena 32 Iława 0 0
0.00
4 zenowicz marikaZENOWICZ Marika 24 Lubawa 0 0
0.00
5 wiszniewska izabela lidiaWIŚNIEWSKA Izabela Lidia 19 Iława 0 0
0.00
6 maciejewski przemyslzawMACIEJEWSKI Przemysław 22 Iława 2 0.00033
0.33
7 zielinzski dariuszZIELIŃSKI Dariusz 38 Fijewo 4 0.00067
0.67
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jaskozlzowski pawelzJASKÓŁOWSKI Paweł 32 Miłomłyn 6 0.001
1.00
2 horbacz kamilaHORBACZ Kamila 37 Gulbity 4 0.00067
0.67
3 konicz marcinKONICZ Marcin 28 Jeglia 10 0.00167
1.67
4 dzika katarzynaDZIKA Katarzyna 29 Liwa 4 0.00067
0.67
5 kolzakowski przemyslzawKOŁAKOWSKI Przemysław 42 Ostróda 4 0.00067
0.67
6 jaskozlzowska joanna mariaJASKÓŁOWSKA Joanna Maria 31 Miłomłyn 1 0.00017
0.17
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kierozalski grzegorzKIEROZALSKI Grzegorz 57 Ostróda 32 0.00534
5.34
2 palinzska magdalena elzzzbietaPALIŃSKA Magdalena Elżbieta 43 Łukta 6 0.001
1.00
3 gontarz robertGONTARZ Robert 25 Tuczki 10 0.00167
1.67
4 godzinzski damian janGODZIŃSKI Damian Jan 39 Nowe Miasto Lubawskie 38 0.00634
6.34
5 hatalza bohdanHATAŁA Bohdan 57 Iława 3 0.0005
0.50
6 bartkowski lzukaszBARTKOWSKI Łukasz 37 Nawra 32 0.00534
5.34
7 rudnicka aleksandra helenaRUDNICKA Aleksandra Helena 27 Nowe Miasto Lubawskie 9 0.0015
1.50
8 rochnowska renata mariaROCHNOWSKA Renata Maria 69 Wawrowice 42 0.00701
7.01
Razem 172
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 172
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1162
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1162
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1045
3 Liczba kart niewykorzystanych 398
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 647
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 647
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 647
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 647
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 2
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 645
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 blank jozzefBLANK Józef 59 wyższe Tereszewo 306 0.04744
47.44
2 piaztek piotrPIĄTEK Piotr 55 wyższe Brodnica 123 0.01907
19.07
3 prusakowski leon ryszardPRUSAKOWSKI Leon Ryszard 56 wyższe Nowe Miasto Lubawskie 216 0.03349
33.49