Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW

Obwód nr 1

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich, ul. Działyńskich 14 Nowe Miasto Lubawskie
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Ulice : Boczna, Daszyńskiego, Działyńskich, 7 Grudnia, Kazimierza Wielkiego, Kościelna, Nad Drwęcą, Norwida, Ogrodowa, Okólna, Rynek, Sienkiewicza, 19 Stycznia, Szkolna, Waryńskiego, Wąska, Wjazdowa, Wodna.
Liczba mieszkańców 1272
Liczba wyborców 1045
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim 1, 2
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim 4
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2

Protokoły

 • Wybory Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 • Wybory Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim) - Okręg nr 2
 • Wybory Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim) - Okręg nr 1
 • Wybory Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego) - Okręg nr 2
 • Wybory Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim) - Okręg nr 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1045
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1045
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 936
3 Liczba kart niewykorzystanych 465
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 471
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 471
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 4
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 471
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 7
10 Liczba kart ważnych 464
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 461
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 blank jozzefBLANK Józef 59 wyższe Tereszewo 196 0.04252
42.52
2 piaztek piotrPIĄTEK Piotr 55 wyższe Brodnica 74 0.01605
16.05
3 prusakowski leon ryszardPRUSAKOWSKI Leon Ryszard 56 wyższe Nowe Miasto Lubawskie 191 0.04143
41.43
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 575
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 575
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 515
3 Liczba kart niewykorzystanych 255
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 260
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 260
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 259
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 259
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 253
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
10 chelzkowska anna ewaCHEŁKOWSKA Anna Ewa 44 Nowe Miasto Lubawskie 58 0.02292
22.92
15 groszkowski pawelzGROSZKOWSKI Paweł 21 Nowe Miasto Lubawskie 21 0.0083
8.30
16 orzechowski andrzej michalzORZECHOWSKI Andrzej Michał 44 Nowe Miasto Lubawskie 56 0.02213
22.13
17 hoppe krzysztof kazimierzHOPPE Krzysztof Kazimierz 56 Nowe Miasto Lubawskie 118 0.04664
46.64
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 470
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 470
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 420
3 Liczba kart niewykorzystanych 209
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 211
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 211
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 211
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 211
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 207
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
10 szarek andrzejSZAREK Andrzej 55 Nowe Miasto Lubawskie 41 0.01981
19.81
16 wielgosinzska annaWIELGOSIŃSKA Anna 42 Nowe Miasto Lubawskie 42 0.02029
20.29
17 ewertowski zbigniew janEWERTOWSKI Zbigniew Jan 65 Nowe Miasto Lubawskie 61 0.02947
29.47
18 urbanowski miroslzaw stanislzawURBANOWSKI Mirosław Stanisław 62 Nowe Miasto Lubawskie 63 0.03043
30.43
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1045
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 931
3 Liczba kart niewykorzystanych 460
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 471
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 4
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 470
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 470
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 37
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 23
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 433
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzezin gustaw marekBRZEZIN Gustaw Marek 60 Ostróda 18 0.00416
4.16
2 ziejewski zbigniewZIEJEWSKI Zbigniew 59 Szwarcenowo 26 0.006
6.00
3 zzzelichowski stanislzawŻELICHOWSKI Stanisław 74 Iłowo-Osada 5 0.00115
1.15
4 marchalewska monika barbaraMARCHALEWSKA Monika Barbara 45 Kruszewnia 5 0.00115
1.15
5 dzieniszewski andrzejDZIENISZEWSKI Andrzej 54 Iława 1 0.00023
0.23
6 charytczak agnieszkaCHARYTCZAK Agnieszka 44 Nipkowie 0 0
0.00
7 wiszniewski andrzej januszWIŚNIEWSKI Andrzej Janusz 58 Lidzbark 6 0.00139
1.39
8 szulc jolanta elzzzbietaSZULC Jolanta Elżbieta 56 Nowe Miasto Lubawskie 108 0.02494
24.94
Razem 169
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 169

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hordejuk bernadeta justynaHORDEJUK Bernadeta Justyna 53 Iława 5 0.00115
1.15
2 gorczyca stanislzaw andrzejGORCZYCA Stanisław Andrzej 60 Szafranki 3 0.00069
0.69
3 krozlak katarzynaKRÓLAK Katarzyna 47 Morąg 0 0
0.00
4 dembek ewa barbaraDEMBEK Ewa Barbara 58 Lipinki 118 0.02725
27.25
5 garbacz jakub marcinGARBACZ Jakub Marcin 37 Działdowo 1 0.00023
0.23
6 raszkowski marcinRASZKOWSKI Marcin 37 Lubawa 1 0.00023
0.23
7 czuchan jerzy miroslzawCZUCHAN Jerzy Mirosław 59 Rybno 1 0.00023
0.23
8 zawodnik malzgorzata agnieszkaZAWODNIK Małgorzata Agnieszka 43 Lidzbark 0 0
0.00
Razem 129
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 129

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antochowski jan jozzefANTOCHOWSKI Jan Józef 65 Wałdowo 1 0.00023
0.23
2 zabielzlzo justynaZABIEŁŁO Justyna 35 Miłakowo 1 0.00023
0.23
3 kordecki tomaszKORDECKI Tomasz 43 Działdowo 0 0
0.00
4 szreder leszek edwardSZREDER Leszek Edward 32 Morąg 0 0
0.00
5 karlsson elzzzbietaKARLSSON Elżbieta 74 Działdowo 0 0
0.00
6 kisicki patrykKISICKI Patryk 22 Lubawa 0 0
0.00
7 kniazz ewa danutaKNIAŹ Ewa Danuta 60 Iława 0 0
0.00
8 malzecki kazimierzMAŁECKI Kazimierz 68 Iława 2 0.00046
0.46
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartkowska emiliaBARTKOWSKA Emilia 26 Olsztyn 2 0.00046
0.46
2 kuligowski bogdan pawelzKULIGOWSKI Bogdan Paweł 62 Iława 1 0.00023
0.23
3 gulczynzska katarzyna krystynaGULCZYŃSKA Katarzyna Krystyna 61 Olsztyn 0 0
0.00
4 wach januszWACH Janusz 62 Olsztyn 1 0.00023
0.23
5 drazzzzewska monikaDRĄŻEWSKA Monika 31 Olsztyn 0 0
0.00
6 bobrowicz grzegorz arturBOBROWICZ Grzegorz Artur 43 Olsztyn 1 0.00023
0.23
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tulwinzski lzukaszTULWIŃSKI Łukasz 30 Iława 1 0.00023
0.23
2 lzozzzynzski krystian maciejŁOŻYŃSKI Krystian Maciej 37 Mortęgi 1 0.00023
0.23
3 sezkowska magdalenaSĘKOWSKA Magdalena 32 Iława 0 0
0.00
4 zenowicz marikaZENOWICZ Marika 24 Lubawa 0 0
0.00
5 wiszniewska izabela lidiaWIŚNIEWSKA Izabela Lidia 19 Iława 1 0.00023
0.23
6 maciejewski przemyslzawMACIEJEWSKI Przemysław 22 Iława 0 0
0.00
7 zielinzski dariuszZIELIŃSKI Dariusz 38 Fijewo 6 0.00139
1.39
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jaskozlzowski pawelzJASKÓŁOWSKI Paweł 32 Miłomłyn 1 0.00023
0.23
2 horbacz kamilaHORBACZ Kamila 37 Gulbity 1 0.00023
0.23
3 konicz marcinKONICZ Marcin 28 Jeglia 3 0.00069
0.69
4 dzika katarzynaDZIKA Katarzyna 29 Liwa 6 0.00139
1.39
5 kolzakowski przemyslzawKOŁAKOWSKI Przemysław 42 Ostróda 2 0.00046
0.46
6 jaskozlzowska joanna mariaJASKÓŁOWSKA Joanna Maria 31 Miłomłyn 1 0.00023
0.23
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kierozalski grzegorzKIEROZALSKI Grzegorz 57 Ostróda 19 0.00439
4.39
2 palinzska magdalena elzzzbietaPALIŃSKA Magdalena Elżbieta 43 Łukta 0 0
0.00
3 gontarz robertGONTARZ Robert 25 Tuczki 8 0.00185
1.85
4 godzinzski damian janGODZIŃSKI Damian Jan 39 Nowe Miasto Lubawskie 33 0.00762
7.62
5 hatalza bohdanHATAŁA Bohdan 57 Iława 2 0.00046
0.46
6 bartkowski lzukaszBARTKOWSKI Łukasz 37 Nawra 10 0.00231
2.31
7 rudnicka aleksandra helenaRUDNICKA Aleksandra Helena 27 Nowe Miasto Lubawskie 7 0.00162
1.62
8 rochnowska renata mariaROCHNOWSKA Renata Maria 69 Wawrowice 24 0.00554
5.54
Razem 103
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 103
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1045
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 931
3 Liczba kart niewykorzystanych 460
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 471
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 4
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 469
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 469
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 32
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 23
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 437
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ochlak andrzej ryszardOCHLAK Andrzej Ryszard 61 Nowe Miasto Lubawskie 95 0.02174
21.74
2 piaztkowski marek andrzejPIĄTKOWSKI Marek Andrzej 32 Nowe Miasto Lubawskie 27 0.00618
6.18
3 grzonkowska elzzzbieta katarzynaGRZONKOWSKA Elżbieta Katarzyna 59 Nowe Miasto Lubawskie 20 0.00458
4.58
4 olezcka katarzyna justynaOLĘCKA Katarzyna Justyna 45 Nowe Miasto Lubawskie 14 0.0032
3.20
5 haska justyna danutaHASKA Justyna Danuta 42 Nowe Miasto Lubawskie 7 0.0016
1.60
6 kurowski bogumilz kazimierzKUROWSKI Bogumił Kazimierz 60 Marzęcice 32 0.00732
7.32
Razem 195
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 195

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzydzinzski mieczyslzawŁYDZIŃSKI Mieczysław 62 Nowe Miasto Lubawskie 26 0.00595
5.95
2 kapitulska krystyna mariaKAPITULSKA Krystyna Maria 64 Nowe Miasto Lubawskie 33 0.00755
7.55
3 tesmer rafalz adamTESMER Rafał Adam 47 Kurzętnik 8 0.00183
1.83
4 wilga-godzinzska kamila annaWILGA-GODZIŃSKA Kamila Anna 39 Nowe Miasto Lubawskie 16 0.00366
3.66
5 sobczak daria magdalenaSOBCZAK Daria Magdalena 32 Kurzętnik 3 0.00069
0.69
6 sargalski michalz adamSARGALSKI Michał Adam 32 Pacółtowo 8 0.00183
1.83
Razem 94
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 94

Lista nr 12 - KWW NASZ POWIAT NOWOMIEJSKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 korecki andrzej ignacyKORECKI Andrzej Ignacy 68 Nowe Miasto Lubawskie 33 0.00755
7.55
2 blzaszkowski michalz edmundBŁASZKOWSKI Michał Edmund 54 Nowe Miasto Lubawskie 5 0.00114
1.14
3 dazbrowska bozzzena jadwigaDĄBROWSKA Bożena Jadwiga 60 Nowe Miasto Lubawskie 13 0.00297
2.97
4 zaciera jerzyZACIERA Jerzy 78 Nowe Miasto Lubawskie 16 0.00366
3.66
5 ziozlzkowska teresa halinaZIÓŁKOWSKA Teresa Halina 68 Nowe Miasto Lubawskie 3 0.00069
0.69
6 zawadzka krystyna martaZAWADZKA Krystyna Marta 27 Nowe Miasto Lubawskie 2 0.00046
0.46
Razem 72
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 72

Lista nr 13 - KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koszewski romuald januszKOSZEWSKI Romuald Janusz 71 Nowe Miasto Lubawskie 26 0.00595
5.95
2 resicki jerzy adamRESICKI Jerzy Adam 50 Nowe Miasto Lubawskie 15 0.00343
3.43
3 chelzkowska justyna katarzynaCHEŁKOWSKA Justyna Katarzyna 34 Nowe Miasto Lubawskie 9 0.00206
2.06
4 bober lechBOBER Lech 68 Nowe Miasto Lubawskie 20 0.00458
4.58
5 orzechowska mariola teresaORZECHOWSKA Mariola Teresa 56 Nowe Miasto Lubawskie 6 0.00137
1.37
Razem 76
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 76