Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 699
Wyborców 3 763
Obwodów 5
 • Wybory do Rady Gminy Sorkwity
 • Wybory Wójta Gminy Sorkwity
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Sorkwitach, sala 124 parter, ul. Szkolna 17b Sorkwity stały Tak Sołectwo Sorkwity: Miłuki, Słomowo, Sorkwity, Załuki, Sołectwo Pustniki: Pustniki Sołectwo Stama: Stama, Młynik
2 Szkoła Podstawowa w Sorkwitach, sala 126 parter, ul. Szkolna 17b Sorkwity stały Tak Sołestwo Maradki: Głodowo, Maradki, Maradzki Chojniak, Wilamówko, Sołectwo Jędrychowo: Janowo, Jędrychowo, Rodowo, Sołectwo Nibork: Kozarek Mały, Kozarek Wielki, Nibork, Szarłaty, Sołectwo Stary Gieląd: Gieląd Mały, Nowy Gieląd, Stary Gieląd
3 Świetlica Wiejska w Warpunach, ul. Wolności 12A Warpuny stały Tak Sołectwo Burszewo: Burszewo Sołectwo Szymanowo: Szymanowo Sołectwo Surmówka: Surmówka, Szelągówka Sołectwo Warpuny: Warpuny Sołectwo Zyndaki: Zyndaki, Bałowo, Zamkowo. Sołectwo Gizewo: Gizewo.
4 Biblioteka w Rybnie, ul. Długa 20 Rybno stały Nie Sołectwo Rozogi: Rozogi Sołectwo Borowe: Borowe. Sołectwo Borowski Las: Borowski Las, Wola Maradzka Sołectwo Rybno: Karczewiec, Piłaki, Rybno, Tyszkowo. Sołectwo Kozłowo: Kozłowo, Lesiny.
5 Świetlica Wiejska w Choszczewie, 49a Choszczewo stały Tak Sołectwo Choszczewo: Choszczewo, Janiszewo. Sołectwo Jełmuń: Jełmuń.

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Część Sołectwa Sorkwity: ul. Szkolna 1 320 2 2
0.0000020000Nr 2 Część Sołectwa Sorkwity: z wyłączeniem ul. Szkolnej 1 239 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo: Pustniki, Stama 1 210 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwo: Maradki, Jędrychowo 1 245 2 2
0.0000050000Nr 5 Sołectwo: Nibork, Stary Gieląd 1 350 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo: Burszewo 1 172 2 2
0.0000070000Nr 7 Sołectwo: Szymanowo, Surmówka 1 231 2 2
0.0000080000Nr 8 Część Sołectwa Warpuny: ul. Wolności , Jeziorna, Robotnicza 1 216 2 2
0.0000090000Nr 9 Cześć Sołectwa Warpuny: ul. Młynowa , Żytnia, Ogrodowa, Kolonia Warpuny 1 155 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwo: Zyndaki 1 214 3 3
0.0000110000Nr 11 Sołectwo: Gizewo 1 230 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo: Rozogi, Borowe, Borowski Las 1 317 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwo: Rybno 1 351 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo: Kozłowo 1 189 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwo: Choszczewo, Jełmuń 1 324 2 2
Podsumowanie 15 3 763 31 31

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARII GAŁĄZKA KWW MARII GAŁĄZKA 1 1 2
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA MACIEJEWSKIEGO KWW JÓZEFA MACIEJEWSKIEGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MONIKI ADAMELAK KWW MONIKI ADAMELAK 1 1
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MONIKI SZYMAŃSKIEJ KWW MONIKI SZYMAŃSKIEJ 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 KOLCZYŃSKI Krzysztof 51 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Olsztyn
2 MACIEJEWSKI Józef 61 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA MACIEJEWSKIEGO Stary Gieląd

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 320 177 177 55.31% 0.05531
171 96.61% 0.09661
Tak
2 239 125 125 52.30% 0.0523
123 98.40% 0.0984
Tak
3 210 118 118 56.19% 0.05619
117 99.15% 0.09915
Tak
4 245 150 150 61.22% 0.06122
149 99.33% 0.09933
Tak
5 350 181 181 51.71% 0.05171
175 96.69% 0.09669
Tak
6 172 105 105 61.05% 0.06105
105 100.00% 0.1
Tak
7 233 142 142 60.94% 0.06094
136 95.77% 0.09577
Tak
8 216 137 137 63.43% 0.06343
136 99.27% 0.09927
Tak
9 157 98 98 62.42% 0.06242
96 97.96% 0.09796
Tak
10 217 136 136 62.67% 0.06267
135 99.26% 0.09926
Tak
11 233 115 115 49.36% 0.04936
114 99.13% 0.09913
Tak
12 323 185 185 57.28% 0.05728
184 99.46% 0.09946
Tak
13 353 156 156 44.19% 0.04419
149 95.51% 0.09551
Tak
14 194 111 111 57.22% 0.05722
106 95.50% 0.0955
Tak
15 324 137 137 42.28% 0.04228
133 97.08% 0.09708
Tak

Rada Gminy Sorkwity - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 ONISIEWICZ Anna 45 26.32% 0.02632
Nie
1 16 16 PLICHTA Mariola 126 73.68% 0.07368
Tak
2 10 10 RAJ Małgorzata 52 42.28% 0.04228
Nie
2 16 16 KOZAK-ŁAWIŃSKA Danuta 71 57.72% 0.05772
Tak
3 15 15 ŚWINIARSKA Zuzanna Iwona 59 50.43% 0.05043
Tak
3 16 16 NOSEK Tadeusz 58 49.57% 0.04957
Nie
4 15 15 GAŁĄZKA Maria 83 55.70% 0.0557
Tak
4 16 16 KORDAL Marianna 66 44.30% 0.0443
Nie
5 10 10 WOJNAROWSKI Zdzisław Dariusz 78 44.57% 0.04457
Nie
5 16 16 ZMITROWICZ-WISZNIEWSKA Barbara Jadwiga 97 55.43% 0.05543
Tak
6 16 16 OCHNIK Stanisław 54 51.43% 0.05143
Tak
6 18 18 SZYMAŃSKA Monika Anna 51 48.57% 0.04857
Nie
7 10 10 WARMIŃSKI Roman 68 50.00% 0.05
Tak
7 16 16 ŁUCIUK Włodzimierz 68 50.00% 0.05
Nie
8 10 10 CEKAŁA Adrian Patryk 30 22.06% 0.02206
Nie
8 16 16 GAŁKA Justyna 106 77.94% 0.07794
Tak
9 10 10 WOŹNIEL Adam Rafał 41 42.71% 0.04271
Nie
9 16 16 PIOTROWSKI Cezary Andrzej 55 57.29% 0.05729
Tak
10 10 10 SZYDLIK Władysław 27 20.00% 0.02
Nie
10 16 16 KRÓL Mirosława Barbara 55 40.74% 0.04074
Tak
10 17 17 ADAMELAK Monika Anna 53 39.26% 0.03926
Nie
11 10 10 JUSZKIEWICZ Wiesława 53 46.49% 0.04649
Nie
11 16 16 KSIĄŻKIEWICZ Sylwester 61 53.51% 0.05351
Tak
12 10 10 ŁUKASZUK Janina 96 52.17% 0.05217
Tak
12 16 16 MALEWSKI Sławomir 88 47.83% 0.04783
Nie
13 10 10 POLONIS Izabela 20 13.42% 0.01342
Nie
13 16 16 DUDA Zygmunt 129 86.58% 0.08658
Tak
14 10 10 KRYSIAK Marcin 60 56.60% 0.0566
Tak
14 16 16 BANACH Marian 46 43.40% 0.0434
Nie
15 10 10 RUDKOWSKI Andrzej 44 33.08% 0.03308
Nie
15 16 16 ZEMBOWSKI Manfred 89 66.92% 0.06692
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KOLCZYŃSKI Krzysztof 51 wyższe Olsztyn, 757 37.38 Nie
2 MACIEJEWSKI Józef 61 wyższe Stary Gieląd, 1 268 62.62 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Sorkwitach, sala 124 parter, ul. Szkolna 17b Sorkwity stały 769 420 420 54.62% 0.05462
410 97.62%
2 Szkoła Podstawowa w Sorkwitach, sala 126 parter, ul. Szkolna 17b Sorkwity stały 595 331 331 55.63% 0.05563
324 97.89%
3 Świetlica Wiejska w Warpunach, ul. Wolności 12A Warpuny stały 1 228 728 728 59.28% 0.05928
718 98.63%
4 Biblioteka w Rybnie, ul. Długa 20 Rybno stały 870 453 453 52.07% 0.05207
438 96.69%
5 Świetlica Wiejska w Choszczewie, 49a Choszczewo stały 324 137 137 42.28% 0.04228
135 98.54%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 699 3 763 5 1