Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 7 028
Wyborców 5 773
Obwodów 5
 • Wybory do Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
 • Wybory Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Burmistrza
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Dworcowa 8 Miasteczko Śląskie stały Tak Adama Asnyka, Astronautów, Stefana Czarnieckiego, Dębina, Michała Dudy, Dworcowa do nr 50, Aleksandra Fredry, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Gierzyna, Gwiaździsta, Jana Kilińskiego, Marii Konopnickiej, Krótka, Górnicza, Jana Matejki, Metalowa 4, Niepodległości, Cypriana Kamila Norwida do nr 67, Władysława Orkana, Piwna, Plac Władysława Jagiełły, Promienna, Rubinowa, Rycerska, Lucjana Rydla, Rynek, Słoneczna, Staromiejska, Sztolniowa, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Woźnicka, Wspólna, Józefa Wybickiego, Żołnierska.
2 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Dworcowa 8 Miasteczko Śląskie stały Tak Białego, Cegielniana, Ceramiczna, Cynkowa, Dworcowa od nr 54, Działkowa, Gajowa, Hutnicza, Kolejowa, Leśna, Metalowa 1, 3, 5, 8, Andrzeja Modrzewskiego, Cypriana Kamila Norwida od nr 82, Tomasza Pękatego, Por. Józefa Pindora, Północna, Sportowa, Srebrna 6, 8, 10, 10A, 10B, 13, 14, 15, Złota.
3 Miejski Ośrodek Kultury, ul. Srebrna 24 Miasteczko Śląskie stały Tak Metalowa 2, 6, Srebrna 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28.
4 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Harcerska 5 Miasteczko Śląskie stały Tak Akacjowa, Brynicka, Brzozowa, Budowlana, Bukowa, Józefa Chełmońskiego, Dębowa, Jana Długosza, Grabowa, Gwarecka, Harcerska, Imielów, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Karpacka, Kasztanowa, Klonowa, ks. Franciszka Wyciślika, Lipowa, Łąkowa, Makowa, Jacka Malczewskiego, Modrzewiowa, Nowowiejska, Okólna, Paprotna, Podleśna, Polna, Południowa, Józefa Poniatowskiego, Przygodna, Przyjaźni, Ptasia, Rolna, Skautów, Skrajna, Sokoła, Sosnowa, Stacyjna, Storczykowa, Studzienna, Wita Stwosza, Sztygarska, Szyndros, Śląska, Świerkowa, Św. Marka, Wodociągi Bibiela, Wrzosowa, Zielona.
5 Strażnica OSP Brynica, ul. Łokietka 5 Miasteczko Śląskie stały Nie Borowa, Grobla, Władysława Łokietka, Rzeczna, Starowiejska, Tartaczna, Żyglińska.

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego numery parzyste od 2 do 36, Gierzyna, Gwiaździsta, Jana Kilińskiego, Niepodległości, Plac Władysława Jagiełły, Rycerska, Staromiejska, Kazimierza Przerwy-Tetmajera 1 382 5 5
0.0000020000Nr 2 Astronautów, Stefana Czarnieckiego, Dębina, Aleksandra Fredry, Jana Matejki, Władysława Orkana, Piwna, Rubinowa, Rynek, Woźnicka, Józefa Wybickiego, Żołnierska 1 357 3 3
0.0000030000Nr 3 Michała Dudy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego numery nieparzyste od 3 do 23, Krótka, Górnicza, Cypriana Kamila Norwida od nr 6 - 67, Promienna, Słoneczna 1 423 4 4
0.0000040000Nr 4 Adama Asnyka, Dworcowa od nr 1 - 50, Marii Konopnickiej, Metalowa 4, Lucjana Rydla, Sztolniowa, Wspólna 1 389 3 3
0.0000050000Nr 5 Cegielniana, Ceramiczna, Cynkowa, Dworcowa od nr 54 - 142, Działkowa, Gajowa, Hutnicza, Leśna, Andrzeja Modrzewskiego, Tomasza Pękatego, Północna, Sportowa, Srebrna 8 1 408 5 5
0.0000060000Nr 6 Białego, Kolejowa, Cypriana Kamila Norwida od nr 82 do końca, Por. Józefa Pindora, Srebrna 13, 14 i 15, Złota 1 397 4 4
0.0000070000Nr 7 Metalowa 1, 3, 5, 8; Srebrna 6, 10, 10A, 10B 1 389 3 3
0.0000080000Nr 8 Metalowa 2, 6; Srebrna 23, 25, 28 1 405 5 5
0.0000090000Nr 9 Srebrna 17, 19, 21, 22 i 26 1 406 5 5
0.0000100000Nr 10 Srebrna 16, 18, 20 1 376 4 4
0.0000110000Nr 11 Jana Długosza, Gwarecka, Łąkowa, Jacka Malczewskiego, Skrajna, Stacyjna, Storczykowa, Sztygarska, Św. Marka, Wrzosowa, Zielona 1 374 4 4
0.0000120000Nr 12 Brynicka, Budowlana, Józefa Chełmońskiego, Harcerska, Podleśna, Józefa Poniatowskiego, Rolna, Sokoła, Śląska od nr 2 - 43 1 354 4 4
0.0000130000Nr 13 Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Imielów, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Modrzewiowa, Nowowiejska, Okólna, Paprotna, Polna, Południowa, Ptasia, Skautów, Sosnowa, Studzienna, Śląska od nr 45 - 88, Świerkowa 1 334 5 5
0.0000140000Nr 14 Karpacka, ks. Franciszka Wyciślika, Makowa, Przygodna, Przyjaźni, Wita Stwosza, Szyndros, Śląska od nr 90 do końca, Wodociagi Bibiela 1 359 4 4
0.0000150000Nr 15 Borowa, Grobla, Władysława Łokietka, Rzeczna, Starowiejska, Tartaczna, Żyglińska 1 420 4 4
Podsumowanie 15 5 773 62 62

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23 KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNY SAMORZĄD POWIATU TARNOGÓRSKIEGO KW STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY SAMORZĄD TG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNA GMINA” KWW „WSPÓLNA GMINA” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZĄDNE MIASTECZKO” KWW „SAMORZĄDNE MIASTECZKO” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DAJ MIASTECZKU SKRZYDŁA" KWW "DAJ MIASTECZKU SKRZYDŁA" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
3 NOWAK Krzysztof Rafał 46 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZĄDNE MIASTECZKO” Miasteczko Śląskie
4 RESPONDEK Tomasz Adam 44 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNA GMINA” Miasteczko Śląskie
5 SKRZYDŁO Michał Jacek 38 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DAJ MIASTECZKU SKRZYDŁA" Miasteczko Śląskie
1 BOINO Roman Piotr 47 średnie KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNY SAMORZĄD POWIATU TARNOGÓRSKIEGO Miasteczko Śląskie
2 KASPRUSZ Andrzej Paweł 51 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Miasteczko Śląskie

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 383 233 233 60.84% 0.06084
229 98.28% 0.09828
Tak
2 358 212 213 59.50% 0.0595
208 97.65% 0.09765
Tak
3 423 274 274 64.78% 0.06478
264 96.35% 0.09635
Tak
4 390 239 239 61.28% 0.06128
232 97.07% 0.09707
Tak
5 409 263 263 64.30% 0.0643
253 96.20% 0.0962
Tak
6 396 224 224 56.57% 0.05657
220 98.21% 0.09821
Tak
7 388 204 204 52.58% 0.05258
197 96.57% 0.09657
Tak
8 405 216 213 52.59% 0.05259
208 97.65% 0.09765
Tak
9 406 205 205 50.49% 0.05049
200 97.56% 0.09756
Tak
10 376 196 199 52.93% 0.05293
192 96.48% 0.09648
Tak
11 374 192 192 51.34% 0.05134
183 95.31% 0.09531
Tak
12 354 212 212 59.89% 0.05989
209 98.58% 0.09858
Tak
13 334 199 199 59.58% 0.05958
195 97.99% 0.09799
Tak
14 359 164 164 45.68% 0.04568
162 98.78% 0.09878
Tak
15 420 276 276 65.71% 0.06571
265 96.01% 0.09601
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 523 12 16.26% 0.01626
23 KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNY SAMORZĄD POWIATU TARNOGÓRSKIEGO 409 11 12.71% 0.01271
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNA GMINA” 750 13 23.31% 0.02331
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZĄDNE MIASTECZKO” 861 14 26.76% 0.02676
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DAJ MIASTECZKU SKRZYDŁA" 674 12 20.95% 0.02095

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 523 12 0 16.26% 0.01626
23 KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNY SAMORZĄD POWIATU TARNOGÓRSKIEGO 409 11 3 12.71% 0.01271
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNA GMINA” 750 13 5 23.31% 0.02331
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZĄDNE MIASTECZKO” 861 14 6 26.76% 0.02676
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DAJ MIASTECZKU SKRZYDŁA" 674 12 1 20.95% 0.02095

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 KLINKERT Jerzy Piotr 38 16.59% 0.01659
Nie
1 23 23 BANASZ Marcin Adam 43 18.78% 0.01878
Nie
1 24 24 BIELAWSKA Katarzyna Maria 6 2.62% 0.00262
Nie
1 25 25 SCHNEIDER Piotr Jan 80 34.93% 0.03493
Tak
1 26 26 KURC Patryk Adam 62 27.07% 0.02707
Nie
2 24 24 DUDA Leszek Franciszek 61 29.33% 0.02933
Nie
2 25 25 PŁOMIŃSKI Zbigniew Jan 94 45.19% 0.04519
Tak
2 26 26 SZOŁTYSIK Marcin Stanisław 53 25.48% 0.02548
Nie
3 23 23 KULEJ Dariusz Andrzej 16 6.06% 0.00606
Nie
3 24 24 SOŁTYSIK Krzysztof Marek 99 37.50% 0.0375
Tak
3 25 25 LABUS Lucjan Adam 80 30.30% 0.0303
Nie
3 26 26 KRÓLIK Mateusz Jan 69 26.14% 0.02614
Nie
4 10 10 DROZDZ Bronisław Mikołaj 58 25.00% 0.025
Nie
4 25 25 LISZKA Anna Maria 90 38.79% 0.03879
Tak
4 26 26 SIERZPUTOWSKI Arkadiusz Jan 84 36.21% 0.03621
Nie
5 10 10 WODARCZYK Anna Maria 50 19.76% 0.01976
Nie
5 23 23 SMOLIŃSKA Agata Anna 22 8.70% 0.0087
Nie
5 24 24 BAŃCZYK Anna Magdalena 53 20.95% 0.02095
Nie
5 25 25 PARUZEL Marcin Rafał 65 25.69% 0.02569
Tak
5 26 26 DZIAŁACH Janusz Krzysztof 63 24.90% 0.0249
Nie
6 10 10 MIOZGA Artur Andrzej 43 19.55% 0.01955
Nie
6 24 24 RESPONDEK Tomasz Adam 86 39.09% 0.03909
Tak
6 25 25 JANECKI Sławomir Paweł 28 12.73% 0.01273
Nie
6 26 26 SKRZYDŁO Michał Jacek 63 28.64% 0.02864
Nie
7 23 23 BOINO Roman Piotr 111 56.35% 0.05635
Tak
7 25 25 KURSATZKY Piotr Antoni 33 16.75% 0.01675
Nie
7 26 26 CZARNECKA-CHAŚ Alina Maria 53 26.90% 0.0269
Nie
8 10 10 BOROSZ-WOJTAS Małgorzata Katarzyna 46 22.12% 0.02212
Nie
8 23 23 LUKOSZ-KOWALSKA Irena Barbara 69 33.17% 0.03317
Tak
8 24 24 LISIAK Marcin Tadeusz 20 9.62% 0.00962
Nie
8 25 25 MUNIAK Joanna Karolina 48 23.08% 0.02308
Nie
8 26 26 DITTRICH Janusz Marian 25 12.02% 0.01202
Nie
9 10 10 KAŹMIERCZAK Monika Teresa 21 10.50% 0.0105
Nie
9 23 23 SURYGAŁA Łukasz Piotr 12 6.00% 0.006
Nie
9 24 24 ZOK Dariusz Gerard 93 46.50% 0.0465
Tak
9 25 25 JUSZCZAK Marcin Juliusz 27 13.50% 0.0135
Nie
9 26 26 MARSZAŁEK Marcin Ryszard 47 23.50% 0.0235
Nie
10 10 10 KASPRUSZ Andrzej Paweł 43 22.40% 0.0224
Nie
10 23 23 WOLKOWNIK Beata Maria 37 19.27% 0.01927
Nie
10 24 24 JUPOWICZ Mirosław Damian 33 17.19% 0.01719
Nie
10 26 26 PAWLAK Paweł Łukasz 79 41.15% 0.04115
Tak
11 10 10 BUCHENFELD Dawid Łukasz 23 12.57% 0.01257
Nie
11 24 24 HYLA Sebastian Józef 39 21.31% 0.02131
Nie
11 25 25 SIWY Damian Joachim 89 48.63% 0.04863
Tak
11 26 26 GALBAS Krystian Jan 32 17.49% 0.01749
Nie
12 10 10 ŻYDEK Łukasz Mateusz 50 23.92% 0.02392
Nie
12 23 23 BRAMOWSKI Andrzej Franciszek 59 28.23% 0.02823
Tak
12 24 24 MYŚLIWCZYK Łucjan Czesław 51 24.40% 0.0244
Nie
12 25 25 GWÓŹDŹ Sebastian Jan 49 23.44% 0.02344
Nie
13 10 10 PRONOBIS Arnold Beniamin 40 20.51% 0.02051
Nie
13 23 23 LIPKA Jan Paweł 13 6.67% 0.00667
Nie
13 24 24 ŚLUSAREK Joanna Agnieszka 35 17.95% 0.01795
Nie
13 25 25 ŚLIWA Agata Jadwiga 63 32.31% 0.03231
Tak
13 26 26 WIDERA Remigiusz Paweł 44 22.56% 0.02256
Nie
14 10 10 KOCAN Krzysztof Piotr 47 29.01% 0.02901
Nie
14 23 23 GROS Karol Nikodem 21 12.96% 0.01296
Nie
14 24 24 SKOWRONEK Bogdan Marek 53 32.72% 0.03272
Tak
14 25 25 GULBA Marek Paweł 41 25.31% 0.02531
Nie
15 10 10 SZULC Eugeniusz Tadeusz 64 24.15% 0.02415
Nie
15 23 23 OGRODOWSKI Paweł 6 2.26% 0.00226
Nie
15 24 24 JANIK Wojciech Stefan 121 45.66% 0.04566
Tak
15 25 25 WRÓBEL Rafał Łukasz 74 27.92% 0.02792
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BOINO Roman Piotr 47 średnie Miasteczko Śląskie, 498 15.20 Nie
2 KASPRUSZ Andrzej Paweł 51 wyższe Miasteczko Śląskie, 455 13.88 Nie
3 NOWAK Krzysztof Rafał 46 wyższe Miasteczko Śląskie, 1 013 30.91 Druga tura
4 RESPONDEK Tomasz Adam 44 wyższe Miasteczko Śląskie, 650 19.84 Nie
5 SKRZYDŁO Michał Jacek 38 wyższe Miasteczko Śląskie, 661 20.17 Druga tura

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Dworcowa 8 Miasteczko Śląskie stały 1 554 958 957 61.58% 0.06158
952 99.48%
2 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Dworcowa 8 Miasteczko Śląskie stały 1 193 691 691 57.92% 0.05792
686 99.28%
3 Miejski Ośrodek Kultury, ul. Srebrna 24 Miasteczko Śląskie stały 1 189 617 617 51.89% 0.05189
615 99.68%
4 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Harcerska 5 Miasteczko Śląskie stały 1 421 766 764 53.76% 0.05376
755 98.82%
5 Strażnica OSP Brynica, ul. Łokietka 5 Miasteczko Śląskie stały 420 276 276 65.71% 0.06571
269 97.46%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 NOWAK Krzysztof Rafał 46 wyższe Miasteczko Śląskie, 1314 45.88 Nie
2 SKRZYDŁO Michał Jacek 38 wyższe Miasteczko Śląskie, 1550 54.12 Tak

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych SKRZYDŁO Michał Jacek Głosów ważnych oddanych na kandydatów NOWAK Krzysztof Rafał
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Dworcowa 8 Miasteczko Śląskie 871 421 48.34% 0.04834
51.66% 450
2 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Dworcowa 8 Miasteczko Śląskie 616 377 61.20% 0.0612
38.80% 239
3 Miejski Ośrodek Kultury, ul. Srebrna 24 Miasteczko Śląskie 528 349 66.10% 0.0661
33.90% 179
4 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Harcerska 5 Miasteczko Śląskie 610 290 47.54% 0.04754
52.46% 320
5 Strażnica OSP Brynica, ul. Łokietka 5 Miasteczko Śląskie 239 113 47.28% 0.04728
52.72% 126

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Dworcowa 8 Miasteczko Śląskie stały 1564 874 874 55.88% 0.05588
871 99.66%
2 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Dworcowa 8 Miasteczko Śląskie stały 1197 617 617 51.55% 0.05155
616 99.84%
3 Miejski Ośrodek Kultury, ul. Srebrna 24 Miasteczko Śląskie stały 1190 532 532 44.71% 0.04471
528 99.25%
4 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Harcerska 5 Miasteczko Śląskie stały 1422 612 612 43.04% 0.04304
610 99.67%
5 Strażnica OSP Brynica, ul. Łokietka 5 Miasteczko Śląskie stały 423 240 240 56.74% 0.05674
239 99.58%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 7 028 5 773 5 1