Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 11 745
Wyborców 9 276
Obwodów 6
 • Wybory do Rady Gminy Bestwina
 • Wybory Wójta Gminy Bestwina
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Dom Strażaka, ul. Kościelna 41 Bestwina stały Nie Buczyna, Dolna, Gen. Hallera, Gen. Kustronia, Gen. Sikorskiego, Godynia, Gołębnik, Gospodarska, Graniczna, Kościelna, Ludowa, Mjr. Sucharskiego, Młyńska, Ogrodnicza, Okrężna, Plebańska, Pod Magówką, Podkępie, Polna, Rzeczna, Sokołów, Spokojna, Starowiejska, Widokowa, Wielodroga, Witosa, Zacisze, Zaułek, prawa strona ul. Krakowskiej od nr 2 do granicy sołectwa (numery parzyste) oraz lewa strona ul. Krakowskiej od nr 7 do skrzyżowania z ul. Janowicką (numery nieparzyste), lewa strona ul. Janowickiej do granicy sołectwa (numery nieparzyste)
2 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 11 Bestwina stały Tak Akacjowa, Bestwińska, Bialska, Brzozowa, Chabrowa, Cyprysowa, Górska, Groszkowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kąty, Konopnickiej, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Maków, Obca, Odległa, Ofiar Wojny, Podleska, Podzamcze, Pogodna, Prusa, Sienkiewicza, Sosnowa, Studziennik, Szkolna, Świerkowa, Wydrzyniec, Zielona, prawa strona ul. Janowickiej do granicy sołectwa (numery parzyste), lewa strona ulicy Krakowskiej od nr 95 do nr 181 (numery nieparzyste)
3 Szkoła Podstawowa, ul. Dworkowa 3 Bestwinka stały Tak Obwód głosowania stanowi sołectwo Bestwinka
4 Szkoła Podstawowa, ul. Korczaka 2 Janowice stały Nie Obwód głosowania stanowi sołectwo Janowice
5 Szkoła Podstawowa, ul. Batalionów Chłopskich 15 Kaniów stały Nie Batalionów Chłopskich, Czechowicka, Dębowa, Dworska, Firganka, Furczyka, Gawlików, Hamerlaka, Jagodowa, Krzywolaków, Ks. Wieczorka, Kóski, Ludowa, Malinowa, Młyńska, Modra, Myśliwska, Olchowa, Poziomkowa, Rogowa, Rybacka, Żwirowa
6 Szkoła Podstawowa, ul. Batalionów Chłopskich 15 Kaniów stały Tak Bażancia, Bociania, Dankowicka, Głębokie, Grobel Borowa, Jawiszowicka, Jemioły, Łabędzia, Mirowska, Nad Łękawką, Parkowa, Podpolec, Sarnia, Słoneczna, Sosnowicka, Stawowa, Św. Floriana, Torowa, Wiślana, Witosa, Zgody

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 BESTWINA: DOLNA; GENERAŁA HALLERA, GOSPODARSKA, KOŚCIELNA parzyste: 34 - 50, 69 - 87, MŁYŃSKA, PLEBAŃSKA, PODKĘPIE, POLNA 18 - 49, RZECZNA, WIDOKOWA, WIELODROGA, WITOSA nieparzyste: 69 - 93, 94 - 188, ZACISZE, ZAUŁEK 1 793 2 2
0.0000020000Nr 2 BESTWINA: BUCZYNA, GOŁĘBNIK, GRANICZNA, JANOWICKA od 3 do końca numery nieparzyste, KOŚCIELNA 2 - 11, 15 - 27 nieparzyste, KRAKOWSKA 2 - 94, 96 - 170 parzyste, OGRODNICZA, OKRĘŻNA, POD MAGÓWKĄ, POLNA 3, SPOKOJNA, STAROWIEJSKA 1 535 1 1
0.0000030000Nr 3 BESTWINA: GENERAŁA KUSTRONIA, GENERAŁA SIKORSKIEGO, GODYNIA, KOŚCIELNA 12 - 28 parzyste, 29 - 61 nieparzyste, KRAKOWSKA od 180 do końca numery parzyste, LUDOWA, MAJORA SUCHARSKIEGO, SOKOŁÓW, WITOSA 1 - 68, 70 - 90 parzyste 1 574 3 3
0.0000040000Nr 4 BESTWINA: BIALSKA, CHABROWA, CYPRYSOWA, KRAKOWSKA od 133 do końca numery nieparzyste, KWIATOWA, MAKÓW, WYDRZYNIEC 1 505 1 1
0.0000050000Nr 5 BESTWINA: JANOWICKA od 8 do końca numery parzyste, KONOPNICKIEJ, KRAKOWSKA 95 - 121 nieparzyste, LESZCZYNOWA, LEŚNA, ODLEGŁA, OFIAR WOJNY, PODZAMCZE, POGODNA, PRUSA, SIENKIEWICZA, STUDZIENNIK, SZKOLNA, ŚWIERKOWA, ZIELONA 1 836 2 2
0.0000060000Nr 6 BESTWINA: AKACJOWA, BESTWIŃSKA, BRZOZOWA, GÓRSKA, GROSZKOWA, JAWOROWA, JESIONOWA, JODŁOWA, KĄTY, LIPOWA, OBCA, PODLESKA, SOSNOWA 1 616 1 1
0.0000070000Nr 7 BESTWINKA: BŁAWATKÓW, DWORKOWA, JARZĘBINOWA, KSIĘDZA CZESŁAWA ADAMASZKA, ŁADNA, MŁYŃSKA, OLCHOWA, PODPOLEC, POLNA, SPORTOWA, ŚWIĘTEGO FLORIANA numery nieparzyste, TULIPANÓW, WITOSA, ZAGRODNIA 1 636 2 2
0.0000080000Nr 8 BESTWINKA: AKACJOWA, BRACI DUDÓW, DANKOWICKA, GANDORA, DŁUGA, PASTWISKOWA, RZECZNA, STAROWIEJSKA, ŚLOSARCZYKA, ŚWIĘTEGO FLORIANA numery parzyste, ŚWIĘTEGO SEBASTIANA, WIŚNIOWA 1 686 2 2
0.0000090000Nr 9 JANOWICE: GRANICZNA, JANOWICKA 139 - 172, 174 - 186A parzyste, KORCZAKA, ŁANOWA, MIODOWA, PSZCZELARSKA, TARGANICKA, FAMUŁKOWA 1 541 1 1
0.0000100000Nr 10 JANOWICE: BOROWA, JANOWICKA 2 - 138, KUBIKA, PODLESIE, PRUSA, SZKOLNA 1 438 2 2
0.0000110000Nr 11 JANOWICE: GAJOWA, GÓRSKA, JANOWICKA 173 - 189 nieparzyste, od 190 do końca, ŁĄKOWA, PISARZOWICKA 1 450 2 2
0.0000120000Nr 12 KANIÓW: BATALIONÓW CHŁOPSKICH, DWORSKA, FURCZYKA, KÓSKI, KSIĘDZA WIECZORKA, OSIEDLOWA, ROGOWA, RYBACKA, WĘDKARSKA, WODNA 1 599 1 1
0.0000130000Nr 13 KANIÓW: CZECHOWICKA, DĘBOWA, JAGODOWA, KRZYWOLAKÓW, LUDOWA, MALINOWA, MŁYŃSKA, MODRA, MYŚLIWSKA, OLCHOWA, POZIOMKOWA, ŻWIROWA 1 743 1 1
0.0000140000Nr 14 KANIÓW: BAŻANCIA, BOCIANIA, GŁĘBOKIE, GROBEL BOROWA, JAWISZOWICKA, JEMIOŁY, ŁABĘDZIA, MIROWSKA, NAD ŁĘKAWKĄ, SARNIA, SŁONECZNA, STAWOWA, WIŚLANA 1 744 1 1
0.0000150000Nr 15 KANIÓW: DANKOWICKA, PODPOLEC, SOSNOWICKA, ŚWIĘTEGO FLORIANA, TOROWA, WITOSA, ZGODY 1 580 1 1
Podsumowanie 15 9 276 23 23

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 5
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA NARODOWA KWW WN 1 1 2
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA I POSTĘP KWW WSPÓLNOTA I POSTĘP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY KWW POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 BENIOWSKI Artur Rafał 40 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA I POSTĘP Polskie Stronnictwo Ludowe Kaniów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 795 393 393 49.43% 0.04943
378 96.18% 0.09618
Tak
2 Bez głosowania Nie
3 577 327 327 56.67% 0.05667
320 97.86% 0.09786
Tak
4 Bez głosowania Nie
5 837 406 405 48.39% 0.04839
380 93.83% 0.09383
Tak
6 Bez głosowania Nie
7 636 344 343 53.93% 0.05393
328 95.63% 0.09563
Tak
8 686 354 352 51.31% 0.05131
340 96.59% 0.09659
Tak
9 Bez głosowania Nie
10 438 271 271 61.87% 0.06187
267 98.52% 0.09852
Tak
11 450 217 217 48.22% 0.04822
209 96.31% 0.09631
Tak
12 Bez głosowania Nie
13 Bez głosowania Nie
14 Bez głosowania Nie
15 Bez głosowania Nie

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 411 5 18.50% 0.0185
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA NARODOWA 160 2 7.20% 0.0072
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA I POSTĘP 1 532 15 68.95% 0.06895
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY 119 1 5.36% 0.00536

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 411 5 0 18.50% 0.0185
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA NARODOWA 160 2 0 7.20% 0.0072
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA I POSTĘP 1 532 15 15 68.95% 0.06895
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY 119 1 0 5.36% 0.00536

Rada Gminy Bestwina - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 SIUDAK Bogusław Jan 82 21.69% 0.02169
Nie
1 21 21 ŁUKOŚ Małgorzata Zofia 296 78.31% 0.07831
Tak
2 21 21 ZDEB Łukasz Wojciech Bez głosowania Tak
3 10 10 SUROWIAK Dorota Barbara 62 19.38% 0.01938
Nie
3 21 21 STANCLIK Jerzy Stanisław 139 43.44% 0.04344
Tak
3 22 22 WOJTYŁA Andrzej Mariusz 119 37.19% 0.03719
Nie
4 21 21 GAC Marcin Kamil Bez głosowania Tak
5 10 10 JASZEK Jadwiga Ewa 110 28.95% 0.02895
Nie
5 21 21 STANCLIK Ireneusz Stanisław 270 71.05% 0.07105
Tak
6 21 21 MRÓZ Radosław Andrzej Bez głosowania Tak
7 20 20 ŚLÓSARCZYK Jan Andrzej 74 22.56% 0.02256
Nie
7 21 21 WALCZAK Sławomir Andrzej 254 77.44% 0.07744
Tak
8 20 20 KÓSKA Leon 86 25.29% 0.02529
Nie
8 21 21 WIZNER-WILCZEK Magdalena Joanna 254 74.71% 0.07471
Tak
9 21 21 NYCZ Stanisław Bez głosowania Tak
10 10 10 KOWALCZYK Edward Grzegorz 86 32.21% 0.03221
Nie
10 21 21 BORUTKA Jerzy Tadeusz 181 67.79% 0.06779
Tak
11 10 10 KOZŁOWSKI Piotr Marcin 71 33.97% 0.03397
Nie
11 21 21 SZYMAŃSKI Marek Tomasz 138 66.03% 0.06603
Tak
12 21 21 KOŁODZIEJCZYK Grzegorz Henryk Bez głosowania Tak
13 21 21 PACYGA Roman Józef Bez głosowania Tak
14 21 21 OWCZARZ Grzegorz Włodzimierz Bez głosowania Tak
15 21 21 FURCZYK Łukasz Piotr Bez głosowania Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy za % głosów za Głosy przeciw Wybrany
1 BENIOWSKI Artur Rafał 40 wyższe Kaniów, 3762 81.34% 863 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Dom Strażaka, ul. Kościelna 41 Bestwina stały 1 909 961 961 50.34% 0.05034
938 97.61%
2 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 11 Bestwina stały 1 958 969 967 49.39% 0.04939
944 97.62%
3 Szkoła Podstawowa, ul. Dworkowa 3 Bestwinka stały 1 322 698 695 52.57% 0.05257
675 97.12%
4 Szkoła Podstawowa, ul. Korczaka 2 Janowice stały 1 429 772 759 53.11% 0.05311
749 98.68%
5 Szkoła Podstawowa, ul. Batalionów Chłopskich 15 Kaniów stały 1 342 643 642 47.84% 0.04784
634 98.75%
6 Szkoła Podstawowa, ul. Batalionów Chłopskich 15 Kaniów stały 1 324 693 693 52.34% 0.05234
685 98.85%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 11 745 9 276 6 1