Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 9

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie – budynek Szkoły Podstawowej, ul. Lotnicza 15 Banino
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Sołectwo Czaple, Sołectwo Nowy Świat, Sołectwo Rębiechowo (miejscowości: Barniewice, Rębiechowo)
Liczba mieszkańców 1970
Liczba wyborców 1492
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Żukowie 1
Rady Powiatu Kartuskiego 3
Sejmiku Województwa Pomorskiego 4

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Żukowie) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Powiatu Kartuskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Burmistrza Gminy Żukowo
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Żukowie) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1496
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1496
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1328
3 Liczba kart niewykorzystanych 590
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 738
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 738
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 735
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 21
10 Liczba kart ważnych 714
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 24
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 16
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 690
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 15 - KWW NASZA GMINA ŻUKOWO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zmudzinzska mariola annaZMUDZIŃSKA Mariola Anna 45 Rębiechowo 89 0.0129
12.90
2 chylinzski adrian norbertCHYLIŃSKI Adrian Norbert 29 Banino 7 0.00101
1.01
3 makarewicz danutaMAKAREWICZ Danuta 49 Banino 6 0.00087
0.87
4 petkiewicz jacekPETKIEWICZ Jacek 59 Nowy Świat 46 0.00667
6.67
5 trepczyk marek alfonsTREPCZYK Marek Alfons 56 Żukowo 35 0.00507
5.07
Razem 183
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 183

Lista nr 16 - KWW KASZUBSKIE ZRZESZENIE WYBORCZE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bychowski albin michalzBYCHOWSKI Albin Michał 69 Banino 50 0.00725
7.25
2 korenz pawelz grzegorzKOREŃ Paweł Grzegorz 53 Banino 30 0.00435
4.35
3 ropel bogumilza barbaraROPEL Bogumiła Barbara 39 Rębiechowo 119 0.01725
17.25
4 ustowski ryszard antoniUSTOWSKI Ryszard Antoni 57 Banino 83 0.01203
12.03
5 pryczkowska elzzzbieta grazzzynaPRYCZKOWSKA Elżbieta Grażyna 44 Banino 32 0.00464
4.64
6 teska urszulaTESKA Urszula 42 Banino 11 0.00159
1.59
7 cejrowski jaroslzaw stanislzawCEJROWSKI Jarosław Stanisław 44 Czaple 121 0.01754
17.54
Razem 446
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 446

Lista nr 17 - KWW OTWARTE KASZUBY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gachewicz krystianGACHEWICZ Krystian 27 Banino 37 0.00536
5.36
2 pajazk maciejPAJĄK Maciej 34 Banino 9 0.0013
1.30
3 zdanowicz alicjaZDANOWICZ Alicja 33 Banino 9 0.0013
1.30
4 glzaz-wiktorowicz justyna aleksandraGŁAZ-WIKTOROWICZ Justyna Aleksandra 30 Banino 0 0
0.00
5 niklas tomasz adamNIKLAS Tomasz Adam 37 Banino 6 0.00087
0.87
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Kartuskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1496
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1383
3 Liczba kart niewykorzystanych 645
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 738
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 735
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 4
10 Liczba kart ważnych 731
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 26
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 20
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 705
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzeromski miroslzaw andrzejŻEROMSKI Mirosław Andrzej 49 Żukowo 103 0.01461
14.61
2 cebela radoslzaw maciejCEBELA Radosław Maciej 40 Chwaszczyno 10 0.00142
1.42
3 blzanzska-mecner magdalena beataBŁAŃSKA-MECNER Magdalena Beata 41 Żukowo 17 0.00241
2.41
4 piaseczny bartlzomiej jerzyPIASECZNY Bartłomiej Jerzy 54 Skrzeszewo 11 0.00156
1.56
5 bielawski jaroslzaw grzegorzBIELAWSKI Jarosław Grzegorz 46 Żukowo 5 0.00071
0.71
6 rozdezbska magdalenaROZDĘBSKA Magdalena 28 Żukowo 15 0.00213
2.13
7 kassin sandraKASSIN Sandra 19 Żukowo 10 0.00142
1.42
8 karczewski stefan franciszekKARCZEWSKI Stefan Franciszek 61 Czaple 24 0.0034
3.40
9 paziewicz danutaPAZIEWICZ Danuta 45 Żukowo 4 0.00057
0.57
10 patelczyk dariuszPATELCZYK Dariusz 35 Żukowo 3 0.00043
0.43
11 fopke tomasz michalzFOPKE Tomasz Michał 45 Chwaszczyno 9 0.00128
1.28
Razem 211
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 211

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gross bartlzomiej kazimierzGROSS Bartłomiej Kazimierz 42 Przyjaźń 47 0.00667
6.67
2 pleszyniak andrzejPLESZYNIAK Andrzej 49 Niestępowo 11 0.00156
1.56
3 andrzejewska joanna agnieszkaANDRZEJEWSKA Joanna Agnieszka 52 Przodkowo 15 0.00213
2.13
4 jaworska grazzzyna teresaJAWORSKA Grażyna Teresa 59 Żukowo 13 0.00184
1.84
5 kobiela halina jadwigaKOBIELA Halina Jadwiga 61 Leźno 13 0.00184
1.84
6 pufelska-raulin amelia annaPUFELSKA-RAULIN Amelia Anna 61 Pępowo 0 0
0.00
7 mikosz daniel tadeuszMIKOSZ Daniel Tadeusz 61 Żukowo 1 0.00014
0.14
8 reclzaf katarzyna ewaRECŁAF Katarzyna Ewa 51 Żukowo 5 0.00071
0.71
9 szymichowski karol januszSZYMICHOWSKI Karol Janusz 42 Sulęczyno 4 0.00057
0.57
10 sikora franciszekSIKORA Franciszek 60 Mirachowo 18 0.00255
2.55
Razem 127
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 127

Lista nr 11 - KWW SAMORZĄDNE KASZUBY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozzniak mieczyslzaw jozzefWOŹNIAK Mieczysław Józef 70 Przodkowo 10 0.00142
1.42
2 pryczkowski eugeniuszPRYCZKOWSKI Eugeniusz 49 Banino 67 0.0095
9.50
3 fikus piotr miroslzawFIKUS Piotr Mirosław 55 Chwaszczyno 10 0.00142
1.42
4 zasada genowefa klaraZASADA Genowefa Klara 73 Glincz 5 0.00071
0.71
5 belgrau jozzefBELGRAU Józef 55 Borkowo 5 0.00071
0.71
6 formela weronikaFORMELA Weronika 71 Leźno 4 0.00057
0.57
7 soliwoda jerzySOLIWODA Jerzy 60 Przodkowo 0 0
0.00
8 blizzniewska katarzyna mariaBLIŹNIEWSKA Katarzyna Maria 42 Kosowo 2 0.00028
0.28
9 kobiela jozzefKOBIELA Józef 75 Leźno 7 0.00099
0.99
10 klinkosz elzzzbieta kunegundaKLINKOSZ Elżbieta Kunegunda 62 Skrzeszewo 0 0
0.00
11 szymkowiak tomasz jacekSZYMKOWIAK Tomasz Jacek 47 Banino 67 0.0095
9.50
Razem 177
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 177

Lista nr 12 - KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA KASZUB

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzapa bogdan janŁAPA Bogdan Jan 61 Żukowo 24 0.0034
3.40
2 rek grzegorzREK Grzegorz 68 Leźno 25 0.00355
3.55
3 wronzski jan andrzejWROŃSKI Jan Andrzej 67 Przyjaźń 4 0.00057
0.57
4 wandtke bogumilza annaWANDTKE Bogumiła Anna 54 Miszewo 2 0.00028
0.28
5 miotk henrykMIOTK Henryk 51 Glincz 5 0.00071
0.71
6 groth stanislzaw ryszardGROTH Stanisław Ryszard 65 Tuchom 2 0.00028
0.28
7 peek ryszard jozzefPEEK Ryszard Józef 56 Pępowo 6 0.00085
0.85
8 pruszak bernadeta mariaPRUSZAK Bernadeta Maria 52 Rutki 2 0.00028
0.28
9 wicka-rybinzska malzgorzata irenaWICKA-RYBIŃSKA Małgorzata Irena 42 Chwaszczyno 1 0.00014
0.14
10 skrzynzska paulina stefaniaSKRZYŃSKA Paulina Stefania 23 Warzenko 0 0
0.00
11 miazskowski jacek bartlzomiejMIĄSKOWSKI Jacek Bartłomiej 48 Banino 74 0.0105
10.50
Razem 145
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 145

Lista nr 13 - KWW RAZEM DLA POWIATU I GMIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wronzski andrzej adamWROŃSKI Andrzej Adam 53 Borkowo 15 0.00213
2.13
2 czerwinzski leonCZERWIŃSKI Leon 60 Kawle Górne 11 0.00156
1.56
3 suchecka ewa krystynaSUCHECKA Ewa Krystyna 57 Pępowo 5 0.00071
0.71
4 falk alojzy karolFALK Alojzy Karol 65 Żukowo 3 0.00043
0.43
5 korzeniewska dorota malzgorzataKORZENIEWSKA Dorota Małgorzata 54 Banino 0 0
0.00
6 czuba marzenaCZUBA Marzena 56 Żukowo 5 0.00071
0.71
7 kaminzski pawelzKAMIŃSKI Paweł 30 Żukowo 0 0
0.00
8 czerwinzska-ziemann monika helenaCZERWIŃSKA-ZIEMANN Monika Helena 35 Przodkowo 2 0.00028
0.28
9 hewelt izabela ewaHEWELT Izabela Ewa 42 Przodkowo 0 0
0.00
10 kozerska mila stoyanovaKOZERSKA Mila Stoyanova 44 Banino 3 0.00043
0.43
11 skorowski jaroslzawSKOROWSKI Jarosław 48 Żukowo 1 0.00014
0.14
Razem 45
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 45
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1496
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1472
3 Liczba kart niewykorzystanych 734
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 738
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 732
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 731
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 21
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 16
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 710
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mezczykowski dariusz franciszekMĘCZYKOWSKI Dariusz Franciszek 55 Grabówko 13 0.00183
1.83
2 herold-wazs lucyna kingaHEROLD-WĄS Lucyna Kinga 39 Pinczyn 1 0.00014
0.14
3 dorniak tomaszDORNIAK Tomasz 47 Żukowo 21 0.00296
2.96
4 daszkiewicz maria jolantaDASZKIEWICZ Maria Jolanta 67 Starogard Gdański 0 0
0.00
5 michalak leszekMICHALAK Leszek 73 Pruszcz Gdański 2 0.00028
0.28
6 dazbek-stobierska janina mariaDĄBEK-STOBIERSKA Janina Maria 32 Koszwały 2 0.00028
0.28
7 cichocki czeslzawCICHOCKI Czesław 57 Szteklin 1 0.00014
0.14
8 radowska alina barbaraRADOWSKA Alina Barbara 30 Przodkowo 2 0.00028
0.28
9 kurecki bogdan janKURECKI Bogdan Jan 63 Stara Kiszewa 0 0
0.00
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski miroslzaw jozzefGÓRSKI Mirosław Józef 54 Banino 5 0.0007
0.70
2 baum joanna zofiaBAUM Joanna Zofia 29 Gdańsk 4 0.00056
0.56
3 wensierski marek aleksanderWENSIERSKI Marek Aleksander 48 Banino 1 0.00014
0.14
4 tatarek iwonaTATAREK Iwona 53 Pruszcz Gdański 0 0
0.00
5 wangler renata mariaWANGLER Renata Maria 51 Banino 1 0.00014
0.14
6 jablzonzski tadeuszJABŁOŃSKI Tadeusz 60 Gdańsk 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szwilski ryszard janŚWILSKI Ryszard Jan 47 Pruszcz Gdański 83 0.01169
11.69
2 laskowska-bobula sylwia justynaLASKOWSKA-BOBULA Sylwia Justyna 39 Borkowo 99 0.01394
13.94
3 trawicki pawelzTRAWICKI Paweł 39 Piece 14 0.00197
1.97
4 neumann rafalz marekNEUMANN Rafał Marek 43 Starogard Gdański 27 0.0038
3.80
5 barton marzena halinaBARTON Marzena Halina 57 Kościerzyna 14 0.00197
1.97
6 szwitalza grzegorz tomaszŚWITAŁA Grzegorz Tomasz 41 Nowy Klincz 8 0.00113
1.13
7 bylinzska hanna ewaBYLIŃSKA Hanna Ewa 40 Chmielno 8 0.00113
1.13
8 ciesielska agnieszka katarzynaCIESIELSKA Agnieszka Katarzyna 47 Pruszcz Gdański 19 0.00268
2.68
9 rek danuta bogumilzaREK Danuta Bogumiła 67 Kartuzy 55 0.00775
7.75
Razem 327
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 327

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stachowicz edmund kazimierzSTACHOWICZ Edmund Kazimierz 70 Starogard Gdański 11 0.00155
1.55
2 kawinzska barbara grazzzynaKAWIŃSKA Barbara Grażyna 66 Gdańsk 4 0.00056
0.56
3 kruglzy wlzadyslzaw andrzejKRUGŁY Władysław Andrzej 63 Dzierżążno 1 0.00014
0.14
4 nakielska alinaNAKIELSKA Alina 68 Kościerzyna 0 0
0.00
5 rudzinzski stanislzaw andrzejRUDZIŃSKI Stanisław Andrzej 21 Boroszewo 0 0
0.00
6 damps grazzzyna ewaDAMPS Grażyna Ewa 58 Kartuzy 4 0.00056
0.56
7 jozzzwik grzegorzJÓŹWIK Grzegorz 61 Gdańsk 1 0.00014
0.14
8 mocarska sara paulaMOCARSKA Sara Paula 18 Pruszcz Gdański 3 0.00042
0.42
9 czubala grazzzyna teresaCZUBALA Grażyna Teresa 54 Gdańsk 0 0
0.00
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrska annaGÓRSKA Anna 38 Straszyn 14 0.00197
1.97
2 slzupecki jacek ignacySŁUPECKI Jacek Ignacy 28 Borkowo 2 0.00028
0.28
3 cacha aleksandra grazzzynaCACHA Aleksandra Grażyna 43 Gdańsk 1 0.00014
0.14
4 chmara leszek grzegorzCHMARA Leszek Grzegorz 27 Szczodrowo 2 0.00028
0.28
5 zajazczkowska annaZAJĄCZKOWSKA Anna 34 Gdynia 0 0
0.00
6 leczkowski maciejLECZKOWSKI Maciej 28 Gdańsk 1 0.00014
0.14
7 koszcielniak jagoda mariaKOŚCIELNIAK Jagoda Maria 30 Gdańsk 0 0
0.00
8 glzazbinzski stanislzaw marekGŁĄBIŃSKI Stanisław Marek 87 Gdańsk 0 0
0.00
9 vitkovska katarzyna iwonaVITKOVSKA Katarzyna Iwona 40 Gdańsk 4 0.00056
0.56
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 winiarski dawid stanislzawWINIARSKI Dawid Stanisław 23 Starogard Gdański 8 0.00113
1.13
2 ebertowska karolina monikaEBERTOWSKA Karolina Monika 21 Skorzewo 1 0.00014
0.14
3 lemka mateusz michalzLEMKA Mateusz Michał 23 Skarszewy 0 0
0.00
4 gozzdziewska beata katarzynaGOŹDZIEWSKA Beata Katarzyna 52 Gdańsk 2 0.00028
0.28
5 glzowacki bartlzomiej wojciechGŁOWACKI Bartłomiej Wojciech 36 Glincz 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 narozzznik tomasz piotrNAROŻNIK Tomasz Piotr 50 Pruszcz Gdański 14 0.00197
1.97
2 guss jaroslzawGUSS Jarosław 57 Gdańsk 1 0.00014
0.14
3 zydek danielZYDEK Daniel 58 Banino 7 0.00099
0.99
4 izydorczyk sylwia joannaIZYDORCZYK Sylwia Joanna 40 Gdańsk 2 0.00028
0.28
5 kowalczyk joanna helenaKOWALCZYK Joanna Helena 29 Ostaszewo 6 0.00085
0.85
6 dyszelewska kaja katarzynaDYSZELEWSKA Kaja Katarzyna 29 Gdańsk 1 0.00014
0.14
7 kiraga annaKIRAGA Anna 60 Bojano 2 0.00028
0.28
8 hirsz-rompa regina martaHIRSZ-ROMPA Regina Marta 66 Kościerska Huta 2 0.00028
0.28
9 orland beniamin dawidORLAND Beniamin Dawid 53 Kościerzyna 2 0.00028
0.28
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dyszer michalzDYSZER Michał 25 Lemany 9 0.00127
1.27
2 szwieczkowski arkadiusz krzysztofŚWIECZKOWSKI Arkadiusz Krzysztof 29 Somonino 2 0.00028
0.28
3 kotlzowska alicjaKOTŁOWSKA Alicja 20 Łyśniewo Sierakowickie 3 0.00042
0.42
4 jakubek lzukaszJAKUBEK Łukasz 30 Gowidlino 5 0.0007
0.70
5 szwieczkowska iwona gabrielaŚWIECZKOWSKA Iwona Gabriela 23 Somonino 2 0.00028
0.28
6 michalski krzysztofMICHALSKI Krzysztof 47 Tczew 1 0.00014
0.14
7 wyczlinzska paulina annaWYCZLIŃSKA Paulina Anna 29 Nowy Dwór Gdański 1 0.00014
0.14
8 stachowiak szymon kacperSTACHOWIAK Szymon Kacper 19 Siemirowice 2 0.00028
0.28
9 kamienz danuta mariaKAMIEŃ Danuta Maria 67 Wejherowo 3 0.00042
0.42
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karczewski piotr mariuszKARCZEWSKI Piotr Mariusz 54 Kościerzyna 105 0.01479
14.79
2 leyk sylwia ewaLEYK Sylwia Ewa 49 Kartuzy 26 0.00366
3.66
3 sroka magdalena joannaSROKA Magdalena Joanna 39 Trąbki Wielkie 21 0.00296
2.96
4 zwara piotr romanZWARA Piotr Roman 44 Gdańsk 15 0.00211
2.11
5 kempa anna magdalenaKEMPA Anna Magdalena 42 Trąbki Wielkie 21 0.00296
2.96
6 fanslau marek jerzyFANSLAU Marek Jerzy 53 Krąg 6 0.00085
0.85
7 zgainzski zbigniew marianZGAIŃSKI Zbigniew Marian 69 Gdynia 6 0.00085
0.85
8 jezdrzejczak ryszard stanislzawJĘDRZEJCZAK Ryszard Stanisław 69 Gdańsk 1 0.00014
0.14
9 pilkiewicz olenaPILKIEWICZ Olena 44 Starogard Gdański 5 0.0007
0.70
Razem 206
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 206
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Gminy Żukowo
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1496
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1496
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1286
3 Liczba kart niewykorzystanych 548
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 738
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 738
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 735
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 733
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 13
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 720
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gachewicz krystianGACHEWICZ Krystian 27 wyższe Banino 128 0.01778
17.78
2 kankowski wojciech dariuszKANKOWSKI Wojciech Dariusz 50 Wyższe Skrzeszewo 401 0.05569
55.69
3 trepczyk marek alfonsTREPCZYK Marek Alfons 56 Wyższe Żukowo 191 0.02653
26.53