Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 4

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa im. Jana Trepczyka w Miszewie, Strażacka 9 Miszewo
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Sołectwo Miszewo (miejscowości: Dąbrowa, Miszewko, Miszewo, Nowy Tuchom)
Liczba mieszkańców 1206
Liczba wyborców 897
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Żukowie 2
Rady Powiatu Kartuskiego 3
Sejmiku Województwa Pomorskiego 4

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Żukowie) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Powiatu Kartuskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Burmistrza Gminy Żukowo
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Żukowie) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 897
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 897
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 795
3 Liczba kart niewykorzystanych 290
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 507
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 507
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 508
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 508
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 13
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 486
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 15 - KWW NASZA GMINA ŻUKOWO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gruba stefanGRUBA Stefan 59 Małkowo 24 0.00494
4.94
2 rabek malzgorzata ryszardaRABEK Małgorzata Ryszarda 71 Pępowo 7 0.00144
1.44
3 jasz stanislzaw bogdanJAŚ Stanisław Bogdan 73 Miszewko 10 0.00206
2.06
4 stenka salomea mariaSTENKA Salomea Maria 60 Nowy Świat 8 0.00165
1.65
5 cieszynzski krzysztof romanCIESZYŃSKI Krzysztof Roman 41 Miszewo 94 0.01934
19.34
Razem 143
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 143

Lista nr 16 - KWW KASZUBSKIE ZRZESZENIE WYBORCZE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szmidtke witold tomaszSZMIDTKE Witold Tomasz 44 Pępowo 128 0.02634
26.34
2 fopke jacek krzysztofFOPKE Jacek Krzysztof 37 Chwaszczyno 9 0.00185
1.85
3 klawikowski tadeuszKLAWIKOWSKI Tadeusz 48 Tuchom 10 0.00206
2.06
4 wiercinzska jolanta monikaWIERCIŃSKA Jolanta Monika 38 Chwaszczyno 5 0.00103
1.03
5 kordas-stezpska karolina annaKORDAS-STĘPSKA Karolina Anna 41 Banino 65 0.01337
13.37
6 bobkowska natalia malzgorzataBOBKOWSKA Natalia Małgorzata 30 Miszewko 58 0.01193
11.93
7 derra grazzzyna lidiaDERRA Grażyna Lidia 55 Małkowo 9 0.00185
1.85
Razem 284
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 284

Lista nr 17 - KWW OTWARTE KASZUBY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 janczukowicz karolina ewaJANCZUKOWICZ Karolina Ewa 45 Chwaszczyno 19 0.00391
3.91
2 skazznik dariaSKAŹNIK Daria 30 Banino 19 0.00391
3.91
3 kowalewski stanislzaw edmundKOWALEWSKI Stanisław Edmund 59 Miszewko 13 0.00267
2.67
4 glzaz lzukasz ludwikGŁAZ Łukasz Ludwik 33 Banino 3 0.00062
0.62
5 grabowski daniel pawelzGRABOWSKI Daniel Paweł 33 Banino 5 0.00103
1.03
Razem 59
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 59
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Kartuskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 897
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 841
3 Liczba kart niewykorzystanych 334
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 507
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 508
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 508
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 491
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzeromski miroslzaw andrzejŻEROMSKI Mirosław Andrzej 49 Żukowo 48 0.00978
9.78
2 cebela radoslzaw maciejCEBELA Radosław Maciej 40 Chwaszczyno 3 0.00061
0.61
3 blzanzska-mecner magdalena beataBŁAŃSKA-MECNER Magdalena Beata 41 Żukowo 6 0.00122
1.22
4 piaseczny bartlzomiej jerzyPIASECZNY Bartłomiej Jerzy 54 Skrzeszewo 6 0.00122
1.22
5 bielawski jaroslzaw grzegorzBIELAWSKI Jarosław Grzegorz 46 Żukowo 3 0.00061
0.61
6 rozdezbska magdalenaROZDĘBSKA Magdalena 28 Żukowo 8 0.00163
1.63
7 kassin sandraKASSIN Sandra 19 Żukowo 6 0.00122
1.22
8 karczewski stefan franciszekKARCZEWSKI Stefan Franciszek 61 Czaple 3 0.00061
0.61
9 paziewicz danutaPAZIEWICZ Danuta 45 Żukowo 3 0.00061
0.61
10 patelczyk dariuszPATELCZYK Dariusz 35 Żukowo 2 0.00041
0.41
11 fopke tomasz michalzFOPKE Tomasz Michał 45 Chwaszczyno 15 0.00305
3.05
Razem 103
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 103

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gross bartlzomiej kazimierzGROSS Bartłomiej Kazimierz 42 Przyjaźń 19 0.00387
3.87
2 pleszyniak andrzejPLESZYNIAK Andrzej 49 Niestępowo 5 0.00102
1.02
3 andrzejewska joanna agnieszkaANDRZEJEWSKA Joanna Agnieszka 52 Przodkowo 6 0.00122
1.22
4 jaworska grazzzyna teresaJAWORSKA Grażyna Teresa 59 Żukowo 2 0.00041
0.41
5 kobiela halina jadwigaKOBIELA Halina Jadwiga 61 Leźno 3 0.00061
0.61
6 pufelska-raulin amelia annaPUFELSKA-RAULIN Amelia Anna 61 Pępowo 2 0.00041
0.41
7 mikosz daniel tadeuszMIKOSZ Daniel Tadeusz 61 Żukowo 4 0.00081
0.81
8 reclzaf katarzyna ewaRECŁAF Katarzyna Ewa 51 Żukowo 3 0.00061
0.61
9 szymichowski karol januszSZYMICHOWSKI Karol Janusz 42 Sulęczyno 6 0.00122
1.22
10 sikora franciszekSIKORA Franciszek 60 Mirachowo 1 0.0002
0.20
Razem 51
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 51

Lista nr 11 - KWW SAMORZĄDNE KASZUBY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozzniak mieczyslzaw jozzefWOŹNIAK Mieczysław Józef 70 Przodkowo 6 0.00122
1.22
2 pryczkowski eugeniuszPRYCZKOWSKI Eugeniusz 49 Banino 64 0.01303
13.03
3 fikus piotr miroslzawFIKUS Piotr Mirosław 55 Chwaszczyno 13 0.00265
2.65
4 zasada genowefa klaraZASADA Genowefa Klara 73 Glincz 5 0.00102
1.02
5 belgrau jozzefBELGRAU Józef 55 Borkowo 0 0
0.00
6 formela weronikaFORMELA Weronika 71 Leźno 1 0.0002
0.20
7 soliwoda jerzySOLIWODA Jerzy 60 Przodkowo 3 0.00061
0.61
8 blizzniewska katarzyna mariaBLIŹNIEWSKA Katarzyna Maria 42 Kosowo 3 0.00061
0.61
9 kobiela jozzefKOBIELA Józef 75 Leźno 0 0
0.00
10 klinkosz elzzzbieta kunegundaKLINKOSZ Elżbieta Kunegunda 62 Skrzeszewo 1 0.0002
0.20
11 szymkowiak tomasz jacekSZYMKOWIAK Tomasz Jacek 47 Banino 28 0.0057
5.70
Razem 124
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 124

Lista nr 12 - KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA KASZUB

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzapa bogdan janŁAPA Bogdan Jan 61 Żukowo 11 0.00224
2.24
2 rek grzegorzREK Grzegorz 68 Leźno 0 0
0.00
3 wronzski jan andrzejWROŃSKI Jan Andrzej 67 Przyjaźń 5 0.00102
1.02
4 wandtke bogumilza annaWANDTKE Bogumiła Anna 54 Miszewo 77 0.01568
15.68
5 miotk henrykMIOTK Henryk 51 Glincz 0 0
0.00
6 groth stanislzaw ryszardGROTH Stanisław Ryszard 65 Tuchom 10 0.00204
2.04
7 peek ryszard jozzefPEEK Ryszard Józef 56 Pępowo 7 0.00143
1.43
8 pruszak bernadeta mariaPRUSZAK Bernadeta Maria 52 Rutki 1 0.0002
0.20
9 wicka-rybinzska malzgorzata irenaWICKA-RYBIŃSKA Małgorzata Irena 42 Chwaszczyno 1 0.0002
0.20
10 skrzynzska paulina stefaniaSKRZYŃSKA Paulina Stefania 23 Warzenko 1 0.0002
0.20
11 miazskowski jacek bartlzomiejMIĄSKOWSKI Jacek Bartłomiej 48 Banino 74 0.01507
15.07
Razem 187
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 187

Lista nr 13 - KWW RAZEM DLA POWIATU I GMIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wronzski andrzej adamWROŃSKI Andrzej Adam 53 Borkowo 6 0.00122
1.22
2 czerwinzski leonCZERWIŃSKI Leon 60 Kawle Górne 3 0.00061
0.61
3 suchecka ewa krystynaSUCHECKA Ewa Krystyna 57 Pępowo 6 0.00122
1.22
4 falk alojzy karolFALK Alojzy Karol 65 Żukowo 2 0.00041
0.41
5 korzeniewska dorota malzgorzataKORZENIEWSKA Dorota Małgorzata 54 Banino 1 0.0002
0.20
6 czuba marzenaCZUBA Marzena 56 Żukowo 2 0.00041
0.41
7 kaminzski pawelzKAMIŃSKI Paweł 30 Żukowo 1 0.0002
0.20
8 czerwinzska-ziemann monika helenaCZERWIŃSKA-ZIEMANN Monika Helena 35 Przodkowo 2 0.00041
0.41
9 hewelt izabela ewaHEWELT Izabela Ewa 42 Przodkowo 0 0
0.00
10 kozerska mila stoyanovaKOZERSKA Mila Stoyanova 44 Banino 1 0.0002
0.20
11 skorowski jaroslzawSKOROWSKI Jarosław 48 Żukowo 2 0.00041
0.41
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 897
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 879
3 Liczba kart niewykorzystanych 373
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 507
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 508
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 508
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 24
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 19
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 484
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mezczykowski dariusz franciszekMĘCZYKOWSKI Dariusz Franciszek 55 Grabówko 20 0.00413
4.13
2 herold-wazs lucyna kingaHEROLD-WĄS Lucyna Kinga 39 Pinczyn 1 0.00021
0.21
3 dorniak tomaszDORNIAK Tomasz 47 Żukowo 16 0.00331
3.31
4 daszkiewicz maria jolantaDASZKIEWICZ Maria Jolanta 67 Starogard Gdański 0 0
0.00
5 michalak leszekMICHALAK Leszek 73 Pruszcz Gdański 2 0.00041
0.41
6 dazbek-stobierska janina mariaDĄBEK-STOBIERSKA Janina Maria 32 Koszwały 2 0.00041
0.41
7 cichocki czeslzawCICHOCKI Czesław 57 Szteklin 0 0
0.00
8 radowska alina barbaraRADOWSKA Alina Barbara 30 Przodkowo 5 0.00103
1.03
9 kurecki bogdan janKURECKI Bogdan Jan 63 Stara Kiszewa 1 0.00021
0.21
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski miroslzaw jozzefGÓRSKI Mirosław Józef 54 Banino 0 0
0.00
2 baum joanna zofiaBAUM Joanna Zofia 29 Gdańsk 0 0
0.00
3 wensierski marek aleksanderWENSIERSKI Marek Aleksander 48 Banino 0 0
0.00
4 tatarek iwonaTATAREK Iwona 53 Pruszcz Gdański 2 0.00041
0.41
5 wangler renata mariaWANGLER Renata Maria 51 Banino 1 0.00021
0.21
6 jablzonzski tadeuszJABŁOŃSKI Tadeusz 60 Gdańsk 3 0.00062
0.62
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szwilski ryszard janŚWILSKI Ryszard Jan 47 Pruszcz Gdański 69 0.01426
14.26
2 laskowska-bobula sylwia justynaLASKOWSKA-BOBULA Sylwia Justyna 39 Borkowo 64 0.01322
13.22
3 trawicki pawelzTRAWICKI Paweł 39 Piece 11 0.00227
2.27
4 neumann rafalz marekNEUMANN Rafał Marek 43 Starogard Gdański 4 0.00083
0.83
5 barton marzena halinaBARTON Marzena Halina 57 Kościerzyna 0 0
0.00
6 szwitalza grzegorz tomaszŚWITAŁA Grzegorz Tomasz 41 Nowy Klincz 3 0.00062
0.62
7 bylinzska hanna ewaBYLIŃSKA Hanna Ewa 40 Chmielno 5 0.00103
1.03
8 ciesielska agnieszka katarzynaCIESIELSKA Agnieszka Katarzyna 47 Pruszcz Gdański 2 0.00041
0.41
9 rek danuta bogumilzaREK Danuta Bogumiła 67 Kartuzy 41 0.00847
8.47
Razem 199
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 199

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stachowicz edmund kazimierzSTACHOWICZ Edmund Kazimierz 70 Starogard Gdański 6 0.00124
1.24
2 kawinzska barbara grazzzynaKAWIŃSKA Barbara Grażyna 66 Gdańsk 1 0.00021
0.21
3 kruglzy wlzadyslzaw andrzejKRUGŁY Władysław Andrzej 63 Dzierżążno 0 0
0.00
4 nakielska alinaNAKIELSKA Alina 68 Kościerzyna 1 0.00021
0.21
5 rudzinzski stanislzaw andrzejRUDZIŃSKI Stanisław Andrzej 21 Boroszewo 1 0.00021
0.21
6 damps grazzzyna ewaDAMPS Grażyna Ewa 58 Kartuzy 1 0.00021
0.21
7 jozzzwik grzegorzJÓŹWIK Grzegorz 61 Gdańsk 0 0
0.00
8 mocarska sara paulaMOCARSKA Sara Paula 18 Pruszcz Gdański 5 0.00103
1.03
9 czubala grazzzyna teresaCZUBALA Grażyna Teresa 54 Gdańsk 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrska annaGÓRSKA Anna 38 Straszyn 9 0.00186
1.86
2 slzupecki jacek ignacySŁUPECKI Jacek Ignacy 28 Borkowo 2 0.00041
0.41
3 cacha aleksandra grazzzynaCACHA Aleksandra Grażyna 43 Gdańsk 2 0.00041
0.41
4 chmara leszek grzegorzCHMARA Leszek Grzegorz 27 Szczodrowo 2 0.00041
0.41
5 zajazczkowska annaZAJĄCZKOWSKA Anna 34 Gdynia 2 0.00041
0.41
6 leczkowski maciejLECZKOWSKI Maciej 28 Gdańsk 0 0
0.00
7 koszcielniak jagoda mariaKOŚCIELNIAK Jagoda Maria 30 Gdańsk 1 0.00021
0.21
8 glzazbinzski stanislzaw marekGŁĄBIŃSKI Stanisław Marek 87 Gdańsk 1 0.00021
0.21
9 vitkovska katarzyna iwonaVITKOVSKA Katarzyna Iwona 40 Gdańsk 0 0
0.00
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 winiarski dawid stanislzawWINIARSKI Dawid Stanisław 23 Starogard Gdański 4 0.00083
0.83
2 ebertowska karolina monikaEBERTOWSKA Karolina Monika 21 Skorzewo 1 0.00021
0.21
3 lemka mateusz michalzLEMKA Mateusz Michał 23 Skarszewy 1 0.00021
0.21
4 gozzdziewska beata katarzynaGOŹDZIEWSKA Beata Katarzyna 52 Gdańsk 0 0
0.00
5 glzowacki bartlzomiej wojciechGŁOWACKI Bartłomiej Wojciech 36 Glincz 6 0.00124
1.24
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 narozzznik tomasz piotrNAROŻNIK Tomasz Piotr 50 Pruszcz Gdański 7 0.00145
1.45
2 guss jaroslzawGUSS Jarosław 57 Gdańsk 3 0.00062
0.62
3 zydek danielZYDEK Daniel 58 Banino 7 0.00145
1.45
4 izydorczyk sylwia joannaIZYDORCZYK Sylwia Joanna 40 Gdańsk 6 0.00124
1.24
5 kowalczyk joanna helenaKOWALCZYK Joanna Helena 29 Ostaszewo 5 0.00103
1.03
6 dyszelewska kaja katarzynaDYSZELEWSKA Kaja Katarzyna 29 Gdańsk 1 0.00021
0.21
7 kiraga annaKIRAGA Anna 60 Bojano 4 0.00083
0.83
8 hirsz-rompa regina martaHIRSZ-ROMPA Regina Marta 66 Kościerska Huta 3 0.00062
0.62
9 orland beniamin dawidORLAND Beniamin Dawid 53 Kościerzyna 1 0.00021
0.21
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dyszer michalzDYSZER Michał 25 Lemany 7 0.00145
1.45
2 szwieczkowski arkadiusz krzysztofŚWIECZKOWSKI Arkadiusz Krzysztof 29 Somonino 0 0
0.00
3 kotlzowska alicjaKOTŁOWSKA Alicja 20 Łyśniewo Sierakowickie 1 0.00021
0.21
4 jakubek lzukaszJAKUBEK Łukasz 30 Gowidlino 2 0.00041
0.41
5 szwieczkowska iwona gabrielaŚWIECZKOWSKA Iwona Gabriela 23 Somonino 1 0.00021
0.21
6 michalski krzysztofMICHALSKI Krzysztof 47 Tczew 2 0.00041
0.41
7 wyczlinzska paulina annaWYCZLIŃSKA Paulina Anna 29 Nowy Dwór Gdański 1 0.00021
0.21
8 stachowiak szymon kacperSTACHOWIAK Szymon Kacper 19 Siemirowice 3 0.00062
0.62
9 kamienz danuta mariaKAMIEŃ Danuta Maria 67 Wejherowo 4 0.00083
0.83
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karczewski piotr mariuszKARCZEWSKI Piotr Mariusz 54 Kościerzyna 56 0.01157
11.57
2 leyk sylwia ewaLEYK Sylwia Ewa 49 Kartuzy 17 0.00351
3.51
3 sroka magdalena joannaSROKA Magdalena Joanna 39 Trąbki Wielkie 13 0.00269
2.69
4 zwara piotr romanZWARA Piotr Roman 44 Gdańsk 17 0.00351
3.51
5 kempa anna magdalenaKEMPA Anna Magdalena 42 Trąbki Wielkie 12 0.00248
2.48
6 fanslau marek jerzyFANSLAU Marek Jerzy 53 Krąg 2 0.00041
0.41
7 zgainzski zbigniew marianZGAIŃSKI Zbigniew Marian 69 Gdynia 2 0.00041
0.41
8 jezdrzejczak ryszard stanislzawJĘDRZEJCZAK Ryszard Stanisław 69 Gdańsk 5 0.00103
1.03
9 pilkiewicz olenaPILKIEWICZ Olena 44 Starogard Gdański 4 0.00083
0.83
Razem 128
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 128
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Gminy Żukowo
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 897
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 897
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 795
3 Liczba kart niewykorzystanych 289
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 507
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 507
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 508
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 508
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 501
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gachewicz krystianGACHEWICZ Krystian 27 wyższe Banino 153 0.03054
30.54
2 kankowski wojciech dariuszKANKOWSKI Wojciech Dariusz 50 Wyższe Skrzeszewo 241 0.0481
48.10
3 trepczyk marek alfonsTREPCZYK Marek Alfons 56 Wyższe Żukowo 107 0.02136
21.36