Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 18

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie, ul. Armii Krajowej 2e Żukowo
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Żukowo-miasto: Osiedle Nowe – ulice: Abrahama, Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Ceynowy, Cyprysowa, część ul. Dambka numery parzyste od nr 2 do nr 30 oraz numery nieparzyste od nr 1 do nr 47, Derdowskiego, Dębowa, część ul. Gdyńska numery nieparzyste od nr 17 do nr 125, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Legionów, Leszczynowa, Lipowa, Łąkowa, 1 Maja, Majkowskiego, Promenada Kościelna, Siostry Faustyny, Wierzbowa, Witosa, Wrzosowa, ks. ppłk. Józefa Wryczy. Część Sołectwa Żukowo-ulice: Cicha, Chabrowa, część ul. Dambka numery parzyste od nr 32 do końca oraz numery nieparzyste od nr 49 do końca, Górki, Leśna, Podleśna, Sobótki, Sosnowa, Wichrowe Wzgórze.
Liczba mieszkańców 1601
Liczba wyborców 1220
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Żukowie 3
Rady Powiatu Kartuskiego 3
Sejmiku Województwa Pomorskiego 4

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Żukowie) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Powiatu Kartuskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Burmistrza Gminy Żukowo
  • Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Żukowie) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1219
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1219
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1100
3 Liczba kart niewykorzystanych 399
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 701
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 701
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 701
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 701
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 31
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 14
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 17
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 670
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 15 - KWW NASZA GMINA ŻUKOWO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzurawicz jerzy stanislzawŻURAWICZ Jerzy Stanisław 71 Żukowo 109 0.01627
16.27
2 kitowski piotrKITOWSKI Piotr 33 Żukowo 20 0.00299
2.99
3 stubinzska-nalewajek renata barbaraSTUBIŃSKA-NALEWAJEK Renata Barbara 53 Żukowo 38 0.00567
5.67
4 drewa ewa elzzzbietaDREWA Ewa Elżbieta 59 Żukowo 20 0.00299
2.99
5 dargacz witoldDARGACZ Witold 45 Żukowo 15 0.00224
2.24
6 myszlisz dorota annaMYŚLISZ Dorota Anna 41 Żukowo 18 0.00269
2.69
7 okrozj adam piotrOKRÓJ Adam Piotr 54 Borkowo 21 0.00313
3.13
Razem 241
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 241

Lista nr 16 - KWW KASZUBSKIE ZRZESZENIE WYBORCZE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szur stanislzaw wojciechSZUR Stanisław Wojciech 65 Żukowo 17 0.00254
2.54
2 treder brygidaTREDER Brygida 54 Żukowo 43 0.00642
6.42
3 dampc waldemarDAMPC Waldemar 44 Borkowo 49 0.00731
7.31
4 treder tyberiusz marekTREDER Tyberiusz Marek 49 Żukowo 70 0.01045
10.45
5 bigdonz bozzzenaBIGDOŃ Bożena 46 Żukowo 37 0.00552
5.52
6 byczkowska maria miroslzawaBYCZKOWSKA Maria Mirosława 55 Żukowo 131 0.01955
19.55
7 kassin kazimierzKASSIN Kazimierz 44 ŻUKOWO 47 0.00701
7.01
Razem 394
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 394

Lista nr 17 - KWW OTWARTE KASZUBY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sowinzski andrzej mateuszSOWIŃSKI Andrzej Mateusz 23 Żukowo 17 0.00254
2.54
2 kuper weronikaKUPER Weronika 30 Żukowo 7 0.00104
1.04
3 kuzzmicki krzysztof tadeuszKUŹMICKI Krzysztof Tadeusz 55 Żukowo 0 0
0.00
4 wroclzawska-tuszkowska barbara monikaWROCŁAWSKA-TUSZKOWSKA Barbara Monika 40 Żukowo 6 0.0009
0.90
5 wadowski michalz dariuszWADOWSKI Michał Dariusz 33 Żukowo 5 0.00075
0.75
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Kartuskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1219
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1144
3 Liczba kart niewykorzystanych 445
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 701
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 700
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 700
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 35
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 18
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 17
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 665
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzeromski miroslzaw andrzejŻEROMSKI Mirosław Andrzej 49 Żukowo 30 0.00451
4.51
2 cebela radoslzaw maciejCEBELA Radosław Maciej 40 Chwaszczyno 10 0.0015
1.50
3 blzanzska-mecner magdalena beataBŁAŃSKA-MECNER Magdalena Beata 41 Żukowo 8 0.0012
1.20
4 piaseczny bartlzomiej jerzyPIASECZNY Bartłomiej Jerzy 54 Skrzeszewo 3 0.00045
0.45
5 bielawski jaroslzaw grzegorzBIELAWSKI Jarosław Grzegorz 46 Żukowo 4 0.0006
0.60
6 rozdezbska magdalenaROZDĘBSKA Magdalena 28 Żukowo 2 0.0003
0.30
7 kassin sandraKASSIN Sandra 19 Żukowo 10 0.0015
1.50
8 karczewski stefan franciszekKARCZEWSKI Stefan Franciszek 61 Czaple 4 0.0006
0.60
9 paziewicz danutaPAZIEWICZ Danuta 45 Żukowo 7 0.00105
1.05
10 patelczyk dariuszPATELCZYK Dariusz 35 Żukowo 0 0
0.00
11 fopke tomasz michalzFOPKE Tomasz Michał 45 Chwaszczyno 5 0.00075
0.75
Razem 83
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 83

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gross bartlzomiej kazimierzGROSS Bartłomiej Kazimierz 42 Przyjaźń 41 0.00617
6.17
2 pleszyniak andrzejPLESZYNIAK Andrzej 49 Niestępowo 5 0.00075
0.75
3 andrzejewska joanna agnieszkaANDRZEJEWSKA Joanna Agnieszka 52 Przodkowo 7 0.00105
1.05
4 jaworska grazzzyna teresaJAWORSKA Grażyna Teresa 59 Żukowo 21 0.00316
3.16
5 kobiela halina jadwigaKOBIELA Halina Jadwiga 61 Leźno 2 0.0003
0.30
6 pufelska-raulin amelia annaPUFELSKA-RAULIN Amelia Anna 61 Pępowo 0 0
0.00
7 mikosz daniel tadeuszMIKOSZ Daniel Tadeusz 61 Żukowo 14 0.00211
2.11
8 reclzaf katarzyna ewaRECŁAF Katarzyna Ewa 51 Żukowo 3 0.00045
0.45
9 szymichowski karol januszSZYMICHOWSKI Karol Janusz 42 Sulęczyno 4 0.0006
0.60
10 sikora franciszekSIKORA Franciszek 60 Mirachowo 11 0.00165
1.65
Razem 108
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 108

Lista nr 11 - KWW SAMORZĄDNE KASZUBY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozzniak mieczyslzaw jozzefWOŹNIAK Mieczysław Józef 70 Przodkowo 22 0.00331
3.31
2 pryczkowski eugeniuszPRYCZKOWSKI Eugeniusz 49 Banino 23 0.00346
3.46
3 fikus piotr miroslzawFIKUS Piotr Mirosław 55 Chwaszczyno 2 0.0003
0.30
4 zasada genowefa klaraZASADA Genowefa Klara 73 Glincz 7 0.00105
1.05
5 belgrau jozzefBELGRAU Józef 55 Borkowo 6 0.0009
0.90
6 formela weronikaFORMELA Weronika 71 Leźno 2 0.0003
0.30
7 soliwoda jerzySOLIWODA Jerzy 60 Przodkowo 2 0.0003
0.30
8 blizzniewska katarzyna mariaBLIŹNIEWSKA Katarzyna Maria 42 Kosowo 0 0
0.00
9 kobiela jozzefKOBIELA Józef 75 Leźno 1 0.00015
0.15
10 klinkosz elzzzbieta kunegundaKLINKOSZ Elżbieta Kunegunda 62 Skrzeszewo 2 0.0003
0.30
11 szymkowiak tomasz jacekSZYMKOWIAK Tomasz Jacek 47 Banino 26 0.00391
3.91
Razem 93
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 93

Lista nr 12 - KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA KASZUB

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzapa bogdan janŁAPA Bogdan Jan 61 Żukowo 265 0.03985
39.85
2 rek grzegorzREK Grzegorz 68 Leźno 9 0.00135
1.35
3 wronzski jan andrzejWROŃSKI Jan Andrzej 67 Przyjaźń 12 0.0018
1.80
4 wandtke bogumilza annaWANDTKE Bogumiła Anna 54 Miszewo 0 0
0.00
5 miotk henrykMIOTK Henryk 51 Glincz 10 0.0015
1.50
6 groth stanislzaw ryszardGROTH Stanisław Ryszard 65 Tuchom 0 0
0.00
7 peek ryszard jozzefPEEK Ryszard Józef 56 Pępowo 37 0.00556
5.56
8 pruszak bernadeta mariaPRUSZAK Bernadeta Maria 52 Rutki 4 0.0006
0.60
9 wicka-rybinzska malzgorzata irenaWICKA-RYBIŃSKA Małgorzata Irena 42 Chwaszczyno 1 0.00015
0.15
10 skrzynzska paulina stefaniaSKRZYŃSKA Paulina Stefania 23 Warzenko 2 0.0003
0.30
11 miazskowski jacek bartlzomiejMIĄSKOWSKI Jacek Bartłomiej 48 Banino 19 0.00286
2.86
Razem 359
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 359

Lista nr 13 - KWW RAZEM DLA POWIATU I GMIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wronzski andrzej adamWROŃSKI Andrzej Adam 53 Borkowo 11 0.00165
1.65
2 czerwinzski leonCZERWIŃSKI Leon 60 Kawle Górne 1 0.00015
0.15
3 suchecka ewa krystynaSUCHECKA Ewa Krystyna 57 Pępowo 2 0.0003
0.30
4 falk alojzy karolFALK Alojzy Karol 65 Żukowo 4 0.0006
0.60
5 korzeniewska dorota malzgorzataKORZENIEWSKA Dorota Małgorzata 54 Banino 0 0
0.00
6 czuba marzenaCZUBA Marzena 56 Żukowo 0 0
0.00
7 kaminzski pawelzKAMIŃSKI Paweł 30 Żukowo 1 0.00015
0.15
8 czerwinzska-ziemann monika helenaCZERWIŃSKA-ZIEMANN Monika Helena 35 Przodkowo 0 0
0.00
9 hewelt izabela ewaHEWELT Izabela Ewa 42 Przodkowo 0 0
0.00
10 kozerska mila stoyanovaKOZERSKA Mila Stoyanova 44 Banino 2 0.0003
0.30
11 skorowski jaroslzawSKOROWSKI Jarosław 48 Żukowo 1 0.00015
0.15
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Gminy Żukowo
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1219
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1219
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1099
3 Liczba kart niewykorzystanych 385
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 701
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 701
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 702
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 701
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 693
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gachewicz krystianGACHEWICZ Krystian 27 wyższe Banino 100 0.01443
14.43
2 kankowski wojciech dariuszKANKOWSKI Wojciech Dariusz 50 Wyższe Skrzeszewo 341 0.04921
49.21
3 trepczyk marek alfonsTREPCZYK Marek Alfons 56 Wyższe Żukowo 252 0.03636
36.36
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1219
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1200
3 Liczba kart niewykorzystanych 508
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 701
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 701
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 701
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 42
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 30
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 659
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mezczykowski dariusz franciszekMĘCZYKOWSKI Dariusz Franciszek 55 Grabówko 24 0.00364
3.64
2 herold-wazs lucyna kingaHEROLD-WĄS Lucyna Kinga 39 Pinczyn 1 0.00015
0.15
3 dorniak tomaszDORNIAK Tomasz 47 Żukowo 38 0.00577
5.77
4 daszkiewicz maria jolantaDASZKIEWICZ Maria Jolanta 67 Starogard Gdański 1 0.00015
0.15
5 michalak leszekMICHALAK Leszek 73 Pruszcz Gdański 0 0
0.00
6 dazbek-stobierska janina mariaDĄBEK-STOBIERSKA Janina Maria 32 Koszwały 2 0.0003
0.30
7 cichocki czeslzawCICHOCKI Czesław 57 Szteklin 1 0.00015
0.15
8 radowska alina barbaraRADOWSKA Alina Barbara 30 Przodkowo 0 0
0.00
9 kurecki bogdan janKURECKI Bogdan Jan 63 Stara Kiszewa 0 0
0.00
Razem 67
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 67

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski miroslzaw jozzefGÓRSKI Mirosław Józef 54 Banino 3 0.00046
0.46
2 baum joanna zofiaBAUM Joanna Zofia 29 Gdańsk 3 0.00046
0.46
3 wensierski marek aleksanderWENSIERSKI Marek Aleksander 48 Banino 1 0.00015
0.15
4 tatarek iwonaTATAREK Iwona 53 Pruszcz Gdański 2 0.0003
0.30
5 wangler renata mariaWANGLER Renata Maria 51 Banino 1 0.00015
0.15
6 jablzonzski tadeuszJABŁOŃSKI Tadeusz 60 Gdańsk 1 0.00015
0.15
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szwilski ryszard janŚWILSKI Ryszard Jan 47 Pruszcz Gdański 59 0.00895
8.95
2 laskowska-bobula sylwia justynaLASKOWSKA-BOBULA Sylwia Justyna 39 Borkowo 122 0.01851
18.51
3 trawicki pawelzTRAWICKI Paweł 39 Piece 31 0.0047
4.70
4 neumann rafalz marekNEUMANN Rafał Marek 43 Starogard Gdański 8 0.00121
1.21
5 barton marzena halinaBARTON Marzena Halina 57 Kościerzyna 9 0.00137
1.37
6 szwitalza grzegorz tomaszŚWITAŁA Grzegorz Tomasz 41 Nowy Klincz 0 0
0.00
7 bylinzska hanna ewaBYLIŃSKA Hanna Ewa 40 Chmielno 4 0.00061
0.61
8 ciesielska agnieszka katarzynaCIESIELSKA Agnieszka Katarzyna 47 Pruszcz Gdański 7 0.00106
1.06
9 rek danuta bogumilzaREK Danuta Bogumiła 67 Kartuzy 64 0.00971
9.71
Razem 304
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 304

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stachowicz edmund kazimierzSTACHOWICZ Edmund Kazimierz 70 Starogard Gdański 1 0.00015
0.15
2 kawinzska barbara grazzzynaKAWIŃSKA Barbara Grażyna 66 Gdańsk 0 0
0.00
3 kruglzy wlzadyslzaw andrzejKRUGŁY Władysław Andrzej 63 Dzierżążno 0 0
0.00
4 nakielska alinaNAKIELSKA Alina 68 Kościerzyna 1 0.00015
0.15
5 rudzinzski stanislzaw andrzejRUDZIŃSKI Stanisław Andrzej 21 Boroszewo 1 0.00015
0.15
6 damps grazzzyna ewaDAMPS Grażyna Ewa 58 Kartuzy 0 0
0.00
7 jozzzwik grzegorzJÓŹWIK Grzegorz 61 Gdańsk 0 0
0.00
8 mocarska sara paulaMOCARSKA Sara Paula 18 Pruszcz Gdański 1 0.00015
0.15
9 czubala grazzzyna teresaCZUBALA Grażyna Teresa 54 Gdańsk 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrska annaGÓRSKA Anna 38 Straszyn 3 0.00046
0.46
2 slzupecki jacek ignacySŁUPECKI Jacek Ignacy 28 Borkowo 1 0.00015
0.15
3 cacha aleksandra grazzzynaCACHA Aleksandra Grażyna 43 Gdańsk 0 0
0.00
4 chmara leszek grzegorzCHMARA Leszek Grzegorz 27 Szczodrowo 1 0.00015
0.15
5 zajazczkowska annaZAJĄCZKOWSKA Anna 34 Gdynia 0 0
0.00
6 leczkowski maciejLECZKOWSKI Maciej 28 Gdańsk 0 0
0.00
7 koszcielniak jagoda mariaKOŚCIELNIAK Jagoda Maria 30 Gdańsk 0 0
0.00
8 glzazbinzski stanislzaw marekGŁĄBIŃSKI Stanisław Marek 87 Gdańsk 0 0
0.00
9 vitkovska katarzyna iwonaVITKOVSKA Katarzyna Iwona 40 Gdańsk 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 winiarski dawid stanislzawWINIARSKI Dawid Stanisław 23 Starogard Gdański 4 0.00061
0.61
2 ebertowska karolina monikaEBERTOWSKA Karolina Monika 21 Skorzewo 2 0.0003
0.30
3 lemka mateusz michalzLEMKA Mateusz Michał 23 Skarszewy 1 0.00015
0.15
4 gozzdziewska beata katarzynaGOŹDZIEWSKA Beata Katarzyna 52 Gdańsk 1 0.00015
0.15
5 glzowacki bartlzomiej wojciechGŁOWACKI Bartłomiej Wojciech 36 Glincz 6 0.00091
0.91
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 narozzznik tomasz piotrNAROŻNIK Tomasz Piotr 50 Pruszcz Gdański 7 0.00106
1.06
2 guss jaroslzawGUSS Jarosław 57 Gdańsk 2 0.0003
0.30
3 zydek danielZYDEK Daniel 58 Banino 2 0.0003
0.30
4 izydorczyk sylwia joannaIZYDORCZYK Sylwia Joanna 40 Gdańsk 0 0
0.00
5 kowalczyk joanna helenaKOWALCZYK Joanna Helena 29 Ostaszewo 2 0.0003
0.30
6 dyszelewska kaja katarzynaDYSZELEWSKA Kaja Katarzyna 29 Gdańsk 1 0.00015
0.15
7 kiraga annaKIRAGA Anna 60 Bojano 2 0.0003
0.30
8 hirsz-rompa regina martaHIRSZ-ROMPA Regina Marta 66 Kościerska Huta 1 0.00015
0.15
9 orland beniamin dawidORLAND Beniamin Dawid 53 Kościerzyna 6 0.00091
0.91
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dyszer michalzDYSZER Michał 25 Lemany 8 0.00121
1.21
2 szwieczkowski arkadiusz krzysztofŚWIECZKOWSKI Arkadiusz Krzysztof 29 Somonino 2 0.0003
0.30
3 kotlzowska alicjaKOTŁOWSKA Alicja 20 Łyśniewo Sierakowickie 4 0.00061
0.61
4 jakubek lzukaszJAKUBEK Łukasz 30 Gowidlino 2 0.0003
0.30
5 szwieczkowska iwona gabrielaŚWIECZKOWSKA Iwona Gabriela 23 Somonino 0 0
0.00
6 michalski krzysztofMICHALSKI Krzysztof 47 Tczew 1 0.00015
0.15
7 wyczlinzska paulina annaWYCZLIŃSKA Paulina Anna 29 Nowy Dwór Gdański 1 0.00015
0.15
8 stachowiak szymon kacperSTACHOWIAK Szymon Kacper 19 Siemirowice 1 0.00015
0.15
9 kamienz danuta mariaKAMIEŃ Danuta Maria 67 Wejherowo 1 0.00015
0.15
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karczewski piotr mariuszKARCZEWSKI Piotr Mariusz 54 Kościerzyna 114 0.0173
17.30
2 leyk sylwia ewaLEYK Sylwia Ewa 49 Kartuzy 21 0.00319
3.19
3 sroka magdalena joannaSROKA Magdalena Joanna 39 Trąbki Wielkie 28 0.00425
4.25
4 zwara piotr romanZWARA Piotr Roman 44 Gdańsk 8 0.00121
1.21
5 kempa anna magdalenaKEMPA Anna Magdalena 42 Trąbki Wielkie 21 0.00319
3.19
6 fanslau marek jerzyFANSLAU Marek Jerzy 53 Krąg 4 0.00061
0.61
7 zgainzski zbigniew marianZGAIŃSKI Zbigniew Marian 69 Gdynia 1 0.00015
0.15
8 jezdrzejczak ryszard stanislzawJĘDRZEJCZAK Ryszard Stanisław 69 Gdańsk 5 0.00076
0.76
9 pilkiewicz olenaPILKIEWICZ Olena 44 Starogard Gdański 9 0.00137
1.37
Razem 211
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 211