Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 9

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach, 60 A Lisie Jamy
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Sołectwo : Szklana, Nowa Ameryka, Długi Kierz, Leszczynki tj. miejscowości : Ameryka, Jagodowo, Nowa Ameryka, Przylesie, Srocze Góry, Szramnica, Szklana, Długi Kierz, Leszczynki, Kamienicka Huta, Lisie Jamy. Szklana ulica Nowowiejska.
Liczba mieszkańców 1337
Liczba wyborców 914
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Gminy Sierakowice 7
Rady Powiatu Kartuskiego 1
Sejmiku Województwa Pomorskiego 4

Protokoły

  • Wybory Rady Gminy Sierakowice) - Okręg nr 7
  • Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Powiatu Kartuskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Wójta Gminy Sierakowice
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Sierakowice) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 915
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 915
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 826
3 Liczba kart niewykorzystanych 317
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 509
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 509
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 509
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 509
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 497
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
15 okroj bogumilzaOKROJ Bogumiła 56 Lisie Jamy 384 0.07726
77.26
17 wozzniak damian jozzefWOŹNIAK Damian Józef 20 Szklana 113 0.02274
22.74
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 915
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 918
3 Liczba kart niewykorzystanych 409
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 509
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 509
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 509
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 47
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 16
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 31
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 462
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mezczykowski dariusz franciszekMĘCZYKOWSKI Dariusz Franciszek 55 Grabówko 13 0.00281
2.81
2 herold-wazs lucyna kingaHEROLD-WĄS Lucyna Kinga 39 Pinczyn 6 0.0013
1.30
3 dorniak tomaszDORNIAK Tomasz 47 Żukowo 18 0.0039
3.90
4 daszkiewicz maria jolantaDASZKIEWICZ Maria Jolanta 67 Starogard Gdański 2 0.00043
0.43
5 michalak leszekMICHALAK Leszek 73 Pruszcz Gdański 5 0.00108
1.08
6 dazbek-stobierska janina mariaDĄBEK-STOBIERSKA Janina Maria 32 Koszwały 3 0.00065
0.65
7 cichocki czeslzawCICHOCKI Czesław 57 Szteklin 3 0.00065
0.65
8 radowska alina barbaraRADOWSKA Alina Barbara 30 Przodkowo 3 0.00065
0.65
9 kurecki bogdan janKURECKI Bogdan Jan 63 Stara Kiszewa 1 0.00022
0.22
Razem 54
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 54

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski miroslzaw jozzefGÓRSKI Mirosław Józef 54 Banino 5 0.00108
1.08
2 baum joanna zofiaBAUM Joanna Zofia 29 Gdańsk 0 0
0.00
3 wensierski marek aleksanderWENSIERSKI Marek Aleksander 48 Banino 1 0.00022
0.22
4 tatarek iwonaTATAREK Iwona 53 Pruszcz Gdański 0 0
0.00
5 wangler renata mariaWANGLER Renata Maria 51 Banino 0 0
0.00
6 jablzonzski tadeuszJABŁOŃSKI Tadeusz 60 Gdańsk 1 0.00022
0.22
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szwilski ryszard janŚWILSKI Ryszard Jan 47 Pruszcz Gdański 24 0.00519
5.19
2 laskowska-bobula sylwia justynaLASKOWSKA-BOBULA Sylwia Justyna 39 Borkowo 4 0.00087
0.87
3 trawicki pawelzTRAWICKI Paweł 39 Piece 3 0.00065
0.65
4 neumann rafalz marekNEUMANN Rafał Marek 43 Starogard Gdański 3 0.00065
0.65
5 barton marzena halinaBARTON Marzena Halina 57 Kościerzyna 0 0
0.00
6 szwitalza grzegorz tomaszŚWITAŁA Grzegorz Tomasz 41 Nowy Klincz 3 0.00065
0.65
7 bylinzska hanna ewaBYLIŃSKA Hanna Ewa 40 Chmielno 5 0.00108
1.08
8 ciesielska agnieszka katarzynaCIESIELSKA Agnieszka Katarzyna 47 Pruszcz Gdański 0 0
0.00
9 rek danuta bogumilzaREK Danuta Bogumiła 67 Kartuzy 27 0.00584
5.84
Razem 69
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 69

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stachowicz edmund kazimierzSTACHOWICZ Edmund Kazimierz 70 Starogard Gdański 1 0.00022
0.22
2 kawinzska barbara grazzzynaKAWIŃSKA Barbara Grażyna 66 Gdańsk 4 0.00087
0.87
3 kruglzy wlzadyslzaw andrzejKRUGŁY Władysław Andrzej 63 Dzierżążno 0 0
0.00
4 nakielska alinaNAKIELSKA Alina 68 Kościerzyna 2 0.00043
0.43
5 rudzinzski stanislzaw andrzejRUDZIŃSKI Stanisław Andrzej 21 Boroszewo 2 0.00043
0.43
6 damps grazzzyna ewaDAMPS Grażyna Ewa 58 Kartuzy 1 0.00022
0.22
7 jozzzwik grzegorzJÓŹWIK Grzegorz 61 Gdańsk 3 0.00065
0.65
8 mocarska sara paulaMOCARSKA Sara Paula 18 Pruszcz Gdański 0 0
0.00
9 czubala grazzzyna teresaCZUBALA Grażyna Teresa 54 Gdańsk 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrska annaGÓRSKA Anna 38 Straszyn 5 0.00108
1.08
2 slzupecki jacek ignacySŁUPECKI Jacek Ignacy 28 Borkowo 0 0
0.00
3 cacha aleksandra grazzzynaCACHA Aleksandra Grażyna 43 Gdańsk 0 0
0.00
4 chmara leszek grzegorzCHMARA Leszek Grzegorz 27 Szczodrowo 0 0
0.00
5 zajazczkowska annaZAJĄCZKOWSKA Anna 34 Gdynia 2 0.00043
0.43
6 leczkowski maciejLECZKOWSKI Maciej 28 Gdańsk 4 0.00087
0.87
7 koszcielniak jagoda mariaKOŚCIELNIAK Jagoda Maria 30 Gdańsk 1 0.00022
0.22
8 glzazbinzski stanislzaw marekGŁĄBIŃSKI Stanisław Marek 87 Gdańsk 0 0
0.00
9 vitkovska katarzyna iwonaVITKOVSKA Katarzyna Iwona 40 Gdańsk 2 0.00043
0.43
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 winiarski dawid stanislzawWINIARSKI Dawid Stanisław 23 Starogard Gdański 3 0.00065
0.65
2 ebertowska karolina monikaEBERTOWSKA Karolina Monika 21 Skorzewo 0 0
0.00
3 lemka mateusz michalzLEMKA Mateusz Michał 23 Skarszewy 0 0
0.00
4 gozzdziewska beata katarzynaGOŹDZIEWSKA Beata Katarzyna 52 Gdańsk 0 0
0.00
5 glzowacki bartlzomiej wojciechGŁOWACKI Bartłomiej Wojciech 36 Glincz 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 narozzznik tomasz piotrNAROŻNIK Tomasz Piotr 50 Pruszcz Gdański 5 0.00108
1.08
2 guss jaroslzawGUSS Jarosław 57 Gdańsk 1 0.00022
0.22
3 zydek danielZYDEK Daniel 58 Banino 0 0
0.00
4 izydorczyk sylwia joannaIZYDORCZYK Sylwia Joanna 40 Gdańsk 1 0.00022
0.22
5 kowalczyk joanna helenaKOWALCZYK Joanna Helena 29 Ostaszewo 5 0.00108
1.08
6 dyszelewska kaja katarzynaDYSZELEWSKA Kaja Katarzyna 29 Gdańsk 3 0.00065
0.65
7 kiraga annaKIRAGA Anna 60 Bojano 4 0.00087
0.87
8 hirsz-rompa regina martaHIRSZ-ROMPA Regina Marta 66 Kościerska Huta 0 0
0.00
9 orland beniamin dawidORLAND Beniamin Dawid 53 Kościerzyna 1 0.00022
0.22
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dyszer michalzDYSZER Michał 25 Lemany 8 0.00173
1.73
2 szwieczkowski arkadiusz krzysztofŚWIECZKOWSKI Arkadiusz Krzysztof 29 Somonino 1 0.00022
0.22
3 kotlzowska alicjaKOTŁOWSKA Alicja 20 Łyśniewo Sierakowickie 9 0.00195
1.95
4 jakubek lzukaszJAKUBEK Łukasz 30 Gowidlino 7 0.00152
1.52
5 szwieczkowska iwona gabrielaŚWIECZKOWSKA Iwona Gabriela 23 Somonino 1 0.00022
0.22
6 michalski krzysztofMICHALSKI Krzysztof 47 Tczew 1 0.00022
0.22
7 wyczlinzska paulina annaWYCZLIŃSKA Paulina Anna 29 Nowy Dwór Gdański 0 0
0.00
8 stachowiak szymon kacperSTACHOWIAK Szymon Kacper 19 Siemirowice 1 0.00022
0.22
9 kamienz danuta mariaKAMIEŃ Danuta Maria 67 Wejherowo 0 0
0.00
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karczewski piotr mariuszKARCZEWSKI Piotr Mariusz 54 Kościerzyna 150 0.03247
32.47
2 leyk sylwia ewaLEYK Sylwia Ewa 49 Kartuzy 28 0.00606
6.06
3 sroka magdalena joannaSROKA Magdalena Joanna 39 Trąbki Wielkie 13 0.00281
2.81
4 zwara piotr romanZWARA Piotr Roman 44 Gdańsk 41 0.00887
8.87
5 kempa anna magdalenaKEMPA Anna Magdalena 42 Trąbki Wielkie 12 0.0026
2.60
6 fanslau marek jerzyFANSLAU Marek Jerzy 53 Krąg 2 0.00043
0.43
7 zgainzski zbigniew marianZGAIŃSKI Zbigniew Marian 69 Gdynia 5 0.00108
1.08
8 jezdrzejczak ryszard stanislzawJĘDRZEJCZAK Ryszard Stanisław 69 Gdańsk 2 0.00043
0.43
9 pilkiewicz olenaPILKIEWICZ Olena 44 Starogard Gdański 1 0.00022
0.22
Razem 254
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 254
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Kartuskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 915
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 868
3 Liczba kart niewykorzystanych 359
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 509
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 509
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 509
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 39
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 23
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 16
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 470
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 siemieniuk wlzodzimierz jerzySIEMIENIUK Włodzimierz Jerzy 33 Sierakowice 26 0.00553
5.53
2 gojtowska barbara mariaGOJTOWSKA Barbara Maria 34 Tuchlino 10 0.00213
2.13
3 znaminzski jaroslzaw jerzyZNAMIŃSKI Jarosław Jerzy 64 Zawory 0 0
0.00
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grucza ewa mariaGRUCZA Ewa Maria 51 Gowidlino 33 0.00702
7.02
2 lzezcki miroslzaw andrzejŁĘCKI Mirosław Andrzej 54 Sierakowice 20 0.00426
4.26
3 marszk julianMARSZK Julian 22 Węsiory 10 0.00213
2.13
4 smentoch stanislzawSMENTOCH Stanisław 64 Stara Huta 39 0.0083
8.30
5 rambiert stefan antoniRAMBIERT Stefan Antoni 65 Borzestowo 8 0.0017
1.70
6 lejk magdalena mariaLEJK Magdalena Maria 28 Sierakowice 9 0.00191
1.91
7 piasecka anna mariaPIASECKA Anna Maria 42 Kamienica Królewska 3 0.00064
0.64
8 karczewski franciszekKARCZEWSKI Franciszek 65 Garcz 27 0.00574
5.74
Razem 149
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 149

Lista nr 11 - KWW SAMORZĄDNE KASZUBY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kwiecienz janinaKWIECIEŃ Janina 72 Sierakowice 55 0.0117
11.70
2 andryskowski krzysztof marianANDRYSKOWSKI Krzysztof Marian 59 Sierakowice 17 0.00362
3.62
3 potrac andrzej franciszekPOTRAC Andrzej Franciszek 56 Sulęczyno 3 0.00064
0.64
4 kwidzinzski marianKWIDZIŃSKI Marian 53 Garcz 3 0.00064
0.64
5 klajn ryszardKLAJN Ryszard 49 Długi Kierz 77 0.01638
16.38
6 brzeska grazzzyna mariaBRZESKA Grażyna Maria 50 Sierakowice 0 0
0.00
7 jancen bozzzenaJANCEN Bożena 57 Miechucino 5 0.00106
1.06
8 wezsierska jolanta annaWĘSIERSKA Jolanta Anna 44 Mściszewice 1 0.00021
0.21
Razem 161
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 161

Lista nr 12 - KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA KASZUB

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 leszczynzski piotr marekLESZCZYŃSKI Piotr Marek 56 Pałubice 7 0.00149
1.49
2 bir marzenaBIR Marzena 49 Sierakowice 8 0.0017
1.70
3 korda ireneusz jozzefKORDA Ireneusz Józef 57 Sulęczyno 0 0
0.00
4 jozskowski jaroslzaw janJÓSKOWSKI Jarosław Jan 49 Mojusz 6 0.00128
1.28
5 wenta zygmuntWENTA Zygmunt 65 Chmielno 0 0
0.00
6 gliszczynzska irena stanislzawaGLISZCZYŃSKA Irena Stanisława 61 Kamienica Królewska 1 0.00021
0.21
7 czerwionka joanna barbaraCZERWIONKA Joanna Barbara 47 Kartuzy 1 0.00021
0.21
8 zengerski piotr krzysztofZENGERSKI Piotr Krzysztof 52 Gowidlino 22 0.00468
4.68
Razem 45
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 45

Lista nr 13 - KWW RAZEM DLA POWIATU I GMIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grzegorzewski jerzy wojciechGRZEGORZEWSKI Jerzy Wojciech 70 Chmielno 7 0.00149
1.49
2 zatonz piotr lechZATOŃ Piotr Lech 44 Sulęczyno 2 0.00043
0.43
3 miotk adam danielMIOTK Adam Daniel 39 Sierakowice 44 0.00936
9.36
4 binzkowska joanna karolinaBIŃKOWSKA Joanna Karolina 52 Sierakowice 2 0.00043
0.43
5 stencel magdalenaSTENCEL Magdalena 33 Mściszewice 3 0.00064
0.64
6 formela arturFORMELA Artur 30 Sierakowice 1 0.00021
0.21
7 piepiozrka lzukasz wojciechPIEPIÓRKA Łukasz Wojciech 30 Sulęczyno 1 0.00021
0.21
8 krozl anna mariaKRÓL Anna Maria 44 Kożyczkowo 2 0.00043
0.43
Razem 62
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 62

Lista nr 14 - KWW OTWARTE KASZUBY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stencel jakub mariaSTENCEL Jakub Maria 27 Sierakowice 2 0.00043
0.43
2 marszk dorota hannaMARSZK Dorota Hanna 34 Węsiory 13 0.00277
2.77
3 lubocka gruenholz beataLUBOCKA GRUENHOLZ Beata 43 Chmielno 2 0.00043
0.43
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Wójta Gminy Sierakowice
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 915
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 915
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 823
3 Liczba kart niewykorzystanych 314
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 509
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 509
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 509
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 509
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 504
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grzenkowicz tomaszGRZENKOWICZ Tomasz 52 Wyższe Sierakowice 49 0.00972
9.72
2 kobiela tadeusz romanKOBIELA Tadeusz Roman 61 Wyższe Gowidlino 240 0.04762
47.62
3 smentoch michalzSMENTOCH Michał 36 Wyższe Stara Huta 215 0.04266
42.66