Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 11

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierakowicach, Spacerowa 14 Sierakowice
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Sierakowice ulice: Aleksandra Lammka, Bolesława Prusa, Doktora Majkowskiego, Aleksandra Fredry, Jana Matejki, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Krótka, Ks. Antoniego Peplińskiego, Leśna, Curie-Skłodowskiej, Mikołaja Reja, Mirachowska, Nad Potokiem, Stanisława Wyspiańskiego, Sosnowa, Spacerowa, Wita Stwosza, Wrzosowa, Zaciszna.
Liczba mieszkańców 1386
Liczba wyborców 967
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Gminy Sierakowice 14
Rady Powiatu Kartuskiego 1
Sejmiku Województwa Pomorskiego 4

Protokoły

  • Wybory Rady Gminy Sierakowice) - Okręg nr 14
  • Wybory Rady Powiatu Kartuskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Wójta Gminy Sierakowice
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Sierakowice) - Okręg nr 14
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 973
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 973
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 877
3 Liczba kart niewykorzystanych 270
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 607
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 607
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 607
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 607
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 14
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 593
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
15 sildatk witold edmundSILDATK Witold Edmund 48 Sierakowice 296 0.04992
49.92
16 wozzniak piotr adamWOŹNIAK Piotr Adam 37 Sierakowice 297 0.05008
50.08
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Kartuskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 973
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 920
3 Liczba kart niewykorzystanych 313
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 607
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 605
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 605
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 27
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 15
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 578
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 siemieniuk wlzodzimierz jerzySIEMIENIUK Włodzimierz Jerzy 33 Sierakowice 36 0.00623
6.23
2 gojtowska barbara mariaGOJTOWSKA Barbara Maria 34 Tuchlino 8 0.00138
1.38
3 znaminzski jaroslzaw jerzyZNAMIŃSKI Jarosław Jerzy 64 Zawory 1 0.00017
0.17
Razem 45
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 45

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grucza ewa mariaGRUCZA Ewa Maria 51 Gowidlino 69 0.01194
11.94
2 lzezcki miroslzaw andrzejŁĘCKI Mirosław Andrzej 54 Sierakowice 44 0.00761
7.61
3 marszk julianMARSZK Julian 22 Węsiory 3 0.00052
0.52
4 smentoch stanislzawSMENTOCH Stanisław 64 Stara Huta 31 0.00536
5.36
5 rambiert stefan antoniRAMBIERT Stefan Antoni 65 Borzestowo 0 0
0.00
6 lejk magdalena mariaLEJK Magdalena Maria 28 Sierakowice 16 0.00277
2.77
7 piasecka anna mariaPIASECKA Anna Maria 42 Kamienica Królewska 10 0.00173
1.73
8 karczewski franciszekKARCZEWSKI Franciszek 65 Garcz 8 0.00138
1.38
Razem 181
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 181

Lista nr 11 - KWW SAMORZĄDNE KASZUBY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kwiecienz janinaKWIECIEŃ Janina 72 Sierakowice 68 0.01176
11.76
2 andryskowski krzysztof marianANDRYSKOWSKI Krzysztof Marian 59 Sierakowice 48 0.0083
8.30
3 potrac andrzej franciszekPOTRAC Andrzej Franciszek 56 Sulęczyno 3 0.00052
0.52
4 kwidzinzski marianKWIDZIŃSKI Marian 53 Garcz 2 0.00035
0.35
5 klajn ryszardKLAJN Ryszard 49 Długi Kierz 27 0.00467
4.67
6 brzeska grazzzyna mariaBRZESKA Grażyna Maria 50 Sierakowice 1 0.00017
0.17
7 jancen bozzzenaJANCEN Bożena 57 Miechucino 0 0
0.00
8 wezsierska jolanta annaWĘSIERSKA Jolanta Anna 44 Mściszewice 2 0.00035
0.35
Razem 151
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 151

Lista nr 12 - KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA KASZUB

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 leszczynzski piotr marekLESZCZYŃSKI Piotr Marek 56 Pałubice 22 0.00381
3.81
2 bir marzenaBIR Marzena 49 Sierakowice 38 0.00657
6.57
3 korda ireneusz jozzefKORDA Ireneusz Józef 57 Sulęczyno 0 0
0.00
4 jozskowski jaroslzaw janJÓSKOWSKI Jarosław Jan 49 Mojusz 10 0.00173
1.73
5 wenta zygmuntWENTA Zygmunt 65 Chmielno 2 0.00035
0.35
6 gliszczynzska irena stanislzawaGLISZCZYŃSKA Irena Stanisława 61 Kamienica Królewska 10 0.00173
1.73
7 czerwionka joanna barbaraCZERWIONKA Joanna Barbara 47 Kartuzy 2 0.00035
0.35
8 zengerski piotr krzysztofZENGERSKI Piotr Krzysztof 52 Gowidlino 63 0.0109
10.90
Razem 147
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 147

Lista nr 13 - KWW RAZEM DLA POWIATU I GMIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grzegorzewski jerzy wojciechGRZEGORZEWSKI Jerzy Wojciech 70 Chmielno 4 0.00069
0.69
2 zatonz piotr lechZATOŃ Piotr Lech 44 Sulęczyno 0 0
0.00
3 miotk adam danielMIOTK Adam Daniel 39 Sierakowice 29 0.00502
5.02
4 binzkowska joanna karolinaBIŃKOWSKA Joanna Karolina 52 Sierakowice 8 0.00138
1.38
5 stencel magdalenaSTENCEL Magdalena 33 Mściszewice 0 0
0.00
6 formela arturFORMELA Artur 30 Sierakowice 8 0.00138
1.38
7 piepiozrka lzukasz wojciechPIEPIÓRKA Łukasz Wojciech 30 Sulęczyno 0 0
0.00
8 krozl anna mariaKRÓL Anna Maria 44 Kożyczkowo 0 0
0.00
Razem 49
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 49

Lista nr 14 - KWW OTWARTE KASZUBY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stencel jakub mariaSTENCEL Jakub Maria 27 Sierakowice 2 0.00035
0.35
2 marszk dorota hannaMARSZK Dorota Hanna 34 Węsiory 3 0.00052
0.52
3 lubocka gruenholz beataLUBOCKA GRUENHOLZ Beata 43 Chmielno 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 973
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 901
3 Liczba kart niewykorzystanych 294
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 607
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 606
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 606
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 33
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 22
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 573
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mezczykowski dariusz franciszekMĘCZYKOWSKI Dariusz Franciszek 55 Grabówko 5 0.00087
0.87
2 herold-wazs lucyna kingaHEROLD-WĄS Lucyna Kinga 39 Pinczyn 0 0
0.00
3 dorniak tomaszDORNIAK Tomasz 47 Żukowo 4 0.0007
0.70
4 daszkiewicz maria jolantaDASZKIEWICZ Maria Jolanta 67 Starogard Gdański 0 0
0.00
5 michalak leszekMICHALAK Leszek 73 Pruszcz Gdański 4 0.0007
0.70
6 dazbek-stobierska janina mariaDĄBEK-STOBIERSKA Janina Maria 32 Koszwały 0 0
0.00
7 cichocki czeslzawCICHOCKI Czesław 57 Szteklin 0 0
0.00
8 radowska alina barbaraRADOWSKA Alina Barbara 30 Przodkowo 2 0.00035
0.35
9 kurecki bogdan janKURECKI Bogdan Jan 63 Stara Kiszewa 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski miroslzaw jozzefGÓRSKI Mirosław Józef 54 Banino 3 0.00052
0.52
2 baum joanna zofiaBAUM Joanna Zofia 29 Gdańsk 0 0
0.00
3 wensierski marek aleksanderWENSIERSKI Marek Aleksander 48 Banino 1 0.00017
0.17
4 tatarek iwonaTATAREK Iwona 53 Pruszcz Gdański 0 0
0.00
5 wangler renata mariaWANGLER Renata Maria 51 Banino 2 0.00035
0.35
6 jablzonzski tadeuszJABŁOŃSKI Tadeusz 60 Gdańsk 1 0.00017
0.17
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szwilski ryszard janŚWILSKI Ryszard Jan 47 Pruszcz Gdański 37 0.00646
6.46
2 laskowska-bobula sylwia justynaLASKOWSKA-BOBULA Sylwia Justyna 39 Borkowo 18 0.00314
3.14
3 trawicki pawelzTRAWICKI Paweł 39 Piece 6 0.00105
1.05
4 neumann rafalz marekNEUMANN Rafał Marek 43 Starogard Gdański 8 0.0014
1.40
5 barton marzena halinaBARTON Marzena Halina 57 Kościerzyna 8 0.0014
1.40
6 szwitalza grzegorz tomaszŚWITAŁA Grzegorz Tomasz 41 Nowy Klincz 8 0.0014
1.40
7 bylinzska hanna ewaBYLIŃSKA Hanna Ewa 40 Chmielno 3 0.00052
0.52
8 ciesielska agnieszka katarzynaCIESIELSKA Agnieszka Katarzyna 47 Pruszcz Gdański 5 0.00087
0.87
9 rek danuta bogumilzaREK Danuta Bogumiła 67 Kartuzy 71 0.01239
12.39
Razem 164
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 164

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stachowicz edmund kazimierzSTACHOWICZ Edmund Kazimierz 70 Starogard Gdański 3 0.00052
0.52
2 kawinzska barbara grazzzynaKAWIŃSKA Barbara Grażyna 66 Gdańsk 0 0
0.00
3 kruglzy wlzadyslzaw andrzejKRUGŁY Władysław Andrzej 63 Dzierżążno 0 0
0.00
4 nakielska alinaNAKIELSKA Alina 68 Kościerzyna 1 0.00017
0.17
5 rudzinzski stanislzaw andrzejRUDZIŃSKI Stanisław Andrzej 21 Boroszewo 1 0.00017
0.17
6 damps grazzzyna ewaDAMPS Grażyna Ewa 58 Kartuzy 4 0.0007
0.70
7 jozzzwik grzegorzJÓŹWIK Grzegorz 61 Gdańsk 2 0.00035
0.35
8 mocarska sara paulaMOCARSKA Sara Paula 18 Pruszcz Gdański 1 0.00017
0.17
9 czubala grazzzyna teresaCZUBALA Grażyna Teresa 54 Gdańsk 0 0
0.00
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrska annaGÓRSKA Anna 38 Straszyn 3 0.00052
0.52
2 slzupecki jacek ignacySŁUPECKI Jacek Ignacy 28 Borkowo 1 0.00017
0.17
3 cacha aleksandra grazzzynaCACHA Aleksandra Grażyna 43 Gdańsk 0 0
0.00
4 chmara leszek grzegorzCHMARA Leszek Grzegorz 27 Szczodrowo 0 0
0.00
5 zajazczkowska annaZAJĄCZKOWSKA Anna 34 Gdynia 2 0.00035
0.35
6 leczkowski maciejLECZKOWSKI Maciej 28 Gdańsk 0 0
0.00
7 koszcielniak jagoda mariaKOŚCIELNIAK Jagoda Maria 30 Gdańsk 1 0.00017
0.17
8 glzazbinzski stanislzaw marekGŁĄBIŃSKI Stanisław Marek 87 Gdańsk 0 0
0.00
9 vitkovska katarzyna iwonaVITKOVSKA Katarzyna Iwona 40 Gdańsk 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 winiarski dawid stanislzawWINIARSKI Dawid Stanisław 23 Starogard Gdański 0 0
0.00
2 ebertowska karolina monikaEBERTOWSKA Karolina Monika 21 Skorzewo 0 0
0.00
3 lemka mateusz michalzLEMKA Mateusz Michał 23 Skarszewy 2 0.00035
0.35
4 gozzdziewska beata katarzynaGOŹDZIEWSKA Beata Katarzyna 52 Gdańsk 0 0
0.00
5 glzowacki bartlzomiej wojciechGŁOWACKI Bartłomiej Wojciech 36 Glincz 3 0.00052
0.52
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 narozzznik tomasz piotrNAROŻNIK Tomasz Piotr 50 Pruszcz Gdański 10 0.00175
1.75
2 guss jaroslzawGUSS Jarosław 57 Gdańsk 1 0.00017
0.17
3 zydek danielZYDEK Daniel 58 Banino 1 0.00017
0.17
4 izydorczyk sylwia joannaIZYDORCZYK Sylwia Joanna 40 Gdańsk 3 0.00052
0.52
5 kowalczyk joanna helenaKOWALCZYK Joanna Helena 29 Ostaszewo 3 0.00052
0.52
6 dyszelewska kaja katarzynaDYSZELEWSKA Kaja Katarzyna 29 Gdańsk 1 0.00017
0.17
7 kiraga annaKIRAGA Anna 60 Bojano 1 0.00017
0.17
8 hirsz-rompa regina martaHIRSZ-ROMPA Regina Marta 66 Kościerska Huta 2 0.00035
0.35
9 orland beniamin dawidORLAND Beniamin Dawid 53 Kościerzyna 1 0.00017
0.17
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dyszer michalzDYSZER Michał 25 Lemany 18 0.00314
3.14
2 szwieczkowski arkadiusz krzysztofŚWIECZKOWSKI Arkadiusz Krzysztof 29 Somonino 3 0.00052
0.52
3 kotlzowska alicjaKOTŁOWSKA Alicja 20 Łyśniewo Sierakowickie 7 0.00122
1.22
4 jakubek lzukaszJAKUBEK Łukasz 30 Gowidlino 5 0.00087
0.87
5 szwieczkowska iwona gabrielaŚWIECZKOWSKA Iwona Gabriela 23 Somonino 0 0
0.00
6 michalski krzysztofMICHALSKI Krzysztof 47 Tczew 0 0
0.00
7 wyczlinzska paulina annaWYCZLIŃSKA Paulina Anna 29 Nowy Dwór Gdański 0 0
0.00
8 stachowiak szymon kacperSTACHOWIAK Szymon Kacper 19 Siemirowice 3 0.00052
0.52
9 kamienz danuta mariaKAMIEŃ Danuta Maria 67 Wejherowo 0 0
0.00
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karczewski piotr mariuszKARCZEWSKI Piotr Mariusz 54 Kościerzyna 149 0.026
26.00
2 leyk sylwia ewaLEYK Sylwia Ewa 49 Kartuzy 56 0.00977
9.77
3 sroka magdalena joannaSROKA Magdalena Joanna 39 Trąbki Wielkie 31 0.00541
5.41
4 zwara piotr romanZWARA Piotr Roman 44 Gdańsk 36 0.00628
6.28
5 kempa anna magdalenaKEMPA Anna Magdalena 42 Trąbki Wielkie 23 0.00401
4.01
6 fanslau marek jerzyFANSLAU Marek Jerzy 53 Krąg 1 0.00017
0.17
7 zgainzski zbigniew marianZGAIŃSKI Zbigniew Marian 69 Gdynia 1 0.00017
0.17
8 jezdrzejczak ryszard stanislzawJĘDRZEJCZAK Ryszard Stanisław 69 Gdańsk 4 0.0007
0.70
9 pilkiewicz olenaPILKIEWICZ Olena 44 Starogard Gdański 3 0.00052
0.52
Razem 304
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 304
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Wójta Gminy Sierakowice
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 973
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 973
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 877
3 Liczba kart niewykorzystanych 270
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 607
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 607
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 607
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 607
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 601
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grzenkowicz tomaszGRZENKOWICZ Tomasz 52 Wyższe Sierakowice 23 0.00383
3.83
2 kobiela tadeusz romanKOBIELA Tadeusz Roman 61 Wyższe Gowidlino 411 0.06839
68.39
3 smentoch michalzSMENTOCH Michał 36 Wyższe Stara Huta 167 0.02779
27.79