Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 9 183
Wyborców 7 375
Obwodów 10
 • Wybory do Rady Miejskiej w Zabłudowie
 • Wybory Burmistrza Zabłudowa
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Zabłudowie, ul. Adama Mickiewicza 20 Zabłudów stały Tak Zabłudów-Kolonia, Gnieciuki, Ochremowicze, Małynka, Kołpaki, Olszanka, Żywkowo, Sieśki, Aleksicze.
2 Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce, 40 Dobrzyniówka stały Tak Dobrzyniówka, Teodorowo, Folwarki Małe, Krasne, Folwarki Wielkie, Folwarki Tylwickie.
3 Szkoła Podstawowa w Rafałówce, 64 Rafałówka stały Tak Rafałówka, Borowiki, Kucharówka, Kamionka, Bobrowa, Kościukówka, Łukiany, Płoskie, Rudnica, Słomianka, Tatarowce, Zacisze, Zajezierce.
4 Świetlica Wiejska w Kurianach, 29 Kuriany stały Nie Kuriany, Białostoczek.
5 Była Szkoła Podstawowa w Zwierkach, 43 Zwierki stały Nie Protasy, Zwierki, Łubniki, Zagruszany.
6 Wiejski Dom Kultury w Krynickich, 55 Krynickie stały Nie Kowalowce, Solniki, Krynickie, Rzepniki, Żuki, Nowosady.
7 Wiejski Dom Kultury w Rybołach, 129 Ryboły stały Nie Ryboły, SK Ryboły, Laszki, Koźliki, Pawły, Ciełuszki, Dawidowicze, Kaniuki, Miniewicze, Ostrówki.
8 Świetlica Wiejska w Halickich, 3 Halickie stały Nie Halickie, Skrybicze, Bogdaniec, Józefowo, Kudrycze, Pasynki.
9 Szkoła Podstawowa w Zabłudowie, Adama Mickiewicza 20 Zabłudów stały Tak Zabłudów: ul. Białostocka, ul. 3 Maja, ul. Surażska, Trawiasta, ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Bielska, ul. Cerkiewna, ul. Podrzeczna, ul. Muchawiecka, ul. Książąt Litewskich, ul. I Dywizji, ul. Szkolna, ul. Koziniec.
10 Szkoła Podstawowa w Zabłudowie, Adama Mickiewicza 20 Zabłudów stały Tak Zabłudów: ul. Kalwińska, ul. Św. Rocha, ul. Zamiejska, ul. Polna, ul. Adama Mickiewicza, ul. Rynek, ul. Kościelna, ul. Zaułek, ul. Grzegorza Chodkiewicza, ul. Radziwiłłowska, ul. Drukarzy Zabłudowskich, ul. Franciszka Karpińskiego, ul. Kazimierza Ostaszewskiego, ul. Sapiehów, ul. Józefa Manteuffla, ul. Izabeli Demblińskiej, Zabłudów Kolonia Miasto.

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Zabłudów: ul. Białostocka ul. 3 Maja ul. Surażska ul. Trawiasta 1 500 2 2
0.0000020000Nr 2 Zabłudów: ul. Gen. Władysława Sikorskiego ul. Bielska ul. Cerkiewna ul. Podrzeczna ul. Muchawiecka ul. Książąt Litewskich ul. I Dywizji ul. Szkolna ul. Koziniec 1 456 2 2
0.0000030000Nr 3 Zabłudów: ul. Kalwińska ul. Św. Rocha ul. Zamiejska ul. Polna 1 570 2 2
0.0000040000Nr 4 Zabłudów: ul. Adama Mickiewicza ul. Rynek ul. Kościelna ul. Zaułek ul. Grzegorza Chodkiewicza ul. Radziwiłłowska ul. Drukarzy Zabłudowskich ul. Franciszka Karpińskiego ul. Kazimierza Ostaszewskiego ul. Sapiehów ul. Józefa Manteuffla ul. Izabeli Demblińskiej Zabłudów Kolonia Miasto 1 465 2 2
0.0000050000Nr 5 Zabłudów-Kolonia Gnieciuki Ochremowicze Małynka Kołpaki Olszanka Żywkowo Sieśki Aleksicze 1 422 2 2
0.0000060000Nr 6 Dobrzyniówka Teodorowo 1 527 2 2
0.0000070000Nr 7 Rafałówka Borowiki Kucharówka 1 480 2 2
0.0000080000Nr 8 Kamionka Bobrowa Kościukówka Łukiany Płoskie Rudnica Słomianka Tatarowce Zacisze Zajezierce 1 368 1 1
0.0000090000Nr 9 Folwarki Małe Krasne Folwarki Wielkie Folwarki Tylwickie 1 379 2 2
0.0000100000Nr 10 Kuriany Białostoczek 1 619 2 2
0.0000110000Nr 11 Protasy Zwierki Łubniki Zagruszany 1 653 2 2
0.0000120000Nr 12 Halickie Skrybicze Bogdaniec Józefowo Kudrycze Pasynki 1 538 2 2
0.0000130000Nr 13 Kowalowce Solniki Krynickie Rzepniki Żuki Nowosady 1 562 2 2
0.0000140000Nr 14 Ryboły SK Ryboły Laszki Koźliki 1 465 2 2
0.0000150000Nr 15 Pawły Ciełuszki Dawidowicze Kaniuki Miniewicze Ostrówki 1 371 2 2
Podsumowanie 15 7 375 29 29

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JESTEŚMY Z GMINĄ ZABŁUDÓW KWW JESTEŚMY Z GMINĄ ZABŁUDÓW 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA GMINNA ZABŁUDÓW KWW WG ZABŁUDÓW 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DOBIECKIEGO KWW PAWŁA DOBIECKIEGO 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 ZAWADZKA Magdalena 37 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA GMINNA ZABŁUDÓW Prawo i Sprawiedliwość Zabłudów
1 TOMANEK Adam 53 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JESTEŚMY Z GMINĄ ZABŁUDÓW Zabłudów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 500 245 245 49.00% 0.049
239 97.55% 0.09755
Tak
2 456 222 222 48.68% 0.04868
215 96.85% 0.09685
Tak
3 570 324 324 56.84% 0.05684
318 98.15% 0.09815
Tak
4 465 269 269 57.85% 0.05785
258 95.91% 0.09591
Tak
5 422 188 188 44.55% 0.04455
180 95.74% 0.09574
Tak
6 527 228 228 43.26% 0.04326
221 96.93% 0.09693
Tak
7 482 266 266 55.19% 0.05519
265 99.62% 0.09962
Tak
8 Bez głosowania Nie
9 379 212 211 55.67% 0.05567
210 99.53% 0.09953
Tak
10 619 335 335 54.12% 0.05412
330 98.51% 0.09851
Tak
11 639 362 362 56.65% 0.05665
350 96.69% 0.09669
Tak
12 538 302 302 56.13% 0.05613
296 98.01% 0.09801
Tak
13 562 297 297 52.85% 0.05285
293 98.65% 0.09865
Tak
14 465 221 221 47.53% 0.04753
221 100.00% 0.1
Tak
15 371 170 170 45.82% 0.04582
169 99.41% 0.09941
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JESTEŚMY Z GMINĄ ZABŁUDÓW 2 254 14 63.23% 0.06323
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA GMINNA ZABŁUDÓW 1 311 14 36.77% 0.03677
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DOBIECKIEGO 0 1 00.00% 0

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JESTEŚMY Z GMINĄ ZABŁUDÓW 2 254 14 13 63.23% 0.06323
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA GMINNA ZABŁUDÓW 1 311 14 1 36.77% 0.03677
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DOBIECKIEGO 0 1 1 00.00% 0

Rada Miejska w Zabłudowie - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 15 15 LEWKOWICZ Janusz Grzegorz 149 62.34% 0.06234
Tak
1 16 16 ROGUCKI Maciej 90 37.66% 0.03766
Nie
2 15 15 MURAWSKA Edyta Bogusława 142 66.05% 0.06605
Tak
2 16 16 DOŁĘGIEWICZ Agnieszka 73 33.95% 0.03395
Nie
3 15 15 KALINOWSKI Marcin 238 74.84% 0.07484
Tak
3 16 16 JABŁOŃSKI Adam 80 25.16% 0.02516
Nie
4 15 15 GIERMANIUK Włodzimierz 146 56.59% 0.05659
Tak
4 16 16 RUSIŁOWICZ Krzysztof Tomasz 112 43.41% 0.04341
Nie
5 15 15 ALEKSIEJCZUK-SZOTKO Marta 131 72.78% 0.07278
Tak
5 16 16 MINKO Bartosz 49 27.22% 0.02722
Nie
6 15 15 IWANOWICZ Agnieszka 134 60.63% 0.06063
Tak
6 16 16 SAROSIEK Marcin 87 39.37% 0.03937
Nie
7 15 15 TEOFILEWICZ Teresa 124 46.79% 0.04679
Nie
7 16 16 DREWNOWSKI Dariusz Jacek 141 53.21% 0.05321
Tak
8 17 17 DOBIECKI Paweł Bez głosowania Tak
9 15 15 NIKOŁAJUK Mariusz 138 65.71% 0.06571
Tak
9 16 16 REGUCKI Adam 72 34.29% 0.03429
Nie
10 15 15 KUŻEL Justyna 230 69.70% 0.0697
Tak
10 16 16 GALICKI Mirosław 100 30.30% 0.0303
Nie
11 15 15 KUŹMICZ Zdzisław 234 66.86% 0.06686
Tak
11 16 16 SYCZEWSKA Monika 116 33.14% 0.03314
Nie
12 15 15 MICHALCZUK Andrzej 165 55.74% 0.05574
Tak
12 16 16 CZAJKOWSKI Wiesław 131 44.26% 0.04426
Nie
13 15 15 BOROWSKI Jan 160 54.61% 0.05461
Tak
13 16 16 GŁOWACKI Jan 133 45.39% 0.04539
Nie
14 15 15 KUNA Antonina 140 63.35% 0.06335
Tak
14 16 16 ZASIM Katarzyna 81 36.65% 0.03665
Nie
15 15 15 CHARYTONIUK-MICHIEJ Grażyna 123 72.78% 0.07278
Tak
15 16 16 KOROLCZUK Jarosław 46 27.22% 0.02722
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 TOMANEK Adam 53 wyższe Zabłudów, 2 591 69.32 Tak
2 ZAWADZKA Magdalena 37 wyższe Zabłudów, Prawo i Sprawiedliwość 1 147 30.68 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Zabłudowie, ul. Adama Mickiewicza 20 Zabłudów stały 422 188 188 44.55% 0.04455
186 98.94%
2 Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce, 40 Dobrzyniówka stały 906 440 440 48.57% 0.04857
433 98.41%
3 Szkoła Podstawowa w Rafałówce, 64 Rafałówka stały 853 417 417 48.89% 0.04889
411 98.56%
4 Świetlica Wiejska w Kurianach, 29 Kuriany stały 619 335 335 54.12% 0.05412
330 98.51%
5 Była Szkoła Podstawowa w Zwierkach, 43 Zwierki stały 639 362 362 56.65% 0.05665
360 99.45%
6 Wiejski Dom Kultury w Krynickich, 55 Krynickie stały 562 297 297 52.85% 0.05285
294 98.99%
7 Wiejski Dom Kultury w Rybołach, 129 Ryboły stały 836 391 391 46.77% 0.04677
385 98.47%
8 Świetlica Wiejska w Halickich, 3 Halickie stały 538 302 302 56.13% 0.05613
297 98.34%
9 Szkoła Podstawowa w Zabłudowie, Adama Mickiewicza 20 Zabłudów stały 956 467 466 48.74% 0.04874
457 98.07%
10 Szkoła Podstawowa w Zabłudowie, Adama Mickiewicza 20 Zabłudów stały 1 035 593 593 57.29% 0.05729
585 98.65%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 9 183 7 375 10 1