Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 8

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkół Plastycznych, ul. Staszica 16a Rzeszów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ulice: Dąbrowskiego (numery nieparzyste od 21 do 63), Dąbrówki, Wincentego Pola (numery nieparzyste od 11 do końca).
Liczba mieszkańców 1916
Liczba wyborców 1626
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Rzeszowa 3
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Rzeszowa
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miasta Rzeszowa) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Rzeszowa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1625
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1625
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1468
3 Liczba kart niewykorzystanych 611
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 857
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 857
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 857
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 857
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 852
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 belter lzukasz marekBELTER Łukasz Marek 37 wyższe Czarna 15 0.00176
1.76
2 buczak wojciechBUCZAK Wojciech 63 wyższe Rzeszów 219 0.0257
25.70
3 ferenc tadeuszFERENC Tadeusz 78 wyższe Rzeszów 577 0.06772
67.72
4 kaszuba krzysztofKASZUBA Krzysztof 64 wyższe Rzeszów 19 0.00223
2.23
5 maslzowski maciej przemyslzawMASŁOWSKI Maciej Przemysław 34 wyższe Rzeszów 22 0.00258
2.58
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1625
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1470
3 Liczba kart niewykorzystanych 613
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 857
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 855
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 855
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 830
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dzieszko ireneuszDZIESZKO Ireneusz 51 Mielec 13 0.00157
1.57
2 rezkas sylwia judytaRĘKAS Sylwia Judyta 52 Rzeszów 10 0.0012
1.20
3 rzazsa irena stanislzawaRZĄSA Irena Stanisława 61 Rzeszów 11 0.00133
1.33
4 kaszuba katarzyna bogumilzaKASZUBA Katarzyna Bogumiła 47 Rzeszów 3 0.00036
0.36
5 widelak bartlzomiej ryszardWIDELAK Bartłomiej Ryszard 35 Styków 3 0.00036
0.36
6 malzek damian maciejMAŁEK Damian Maciej 30 Rzeszów 7 0.00084
0.84
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartman stanislzaw wojciechBARTMAN Stanisław Wojciech 63 Kraczkowa 10 0.0012
1.20
2 slzupek edward jozzefSŁUPEK Edward Józef 60 Rzeszów 17 0.00205
2.05
3 gdanzski jozzefGDAŃSKI Józef 58 Budy Łańcuckie 5 0.0006
0.60
4 burek janBUREK Jan 67 Rzeszów 5 0.0006
0.60
5 majewicz kazimieraMAJEWICZ Kazimiera 62 Leżajsk 0 0
0.00
6 kuzzniar janina jozzefaKUŹNIAR Janina Józefa 71 Albigowa 0 0
0.00
7 nierojewski witold jozzefNIEROJEWSKI Witold Józef 69 Rzeszów 1 0.00012
0.12
8 pochecz klaudia ewaPOCHEĆ Klaudia Ewa 23 Krasne 0 0
0.00
9 kotlinzska marzena annaKOTLIŃSKA Marzena Anna 52 Rzeszów 2 0.00024
0.24
10 patrusz grzegorzPATRUŚ Grzegorz 41 Nienadówka 1 0.00012
0.12
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 omietonzska jolanta teresaOMIETOŃSKA Jolanta Teresa 60 Rzeszów 3 0.00036
0.36
2 lignar tomasz dominikLIGNAR Tomasz Dominik 28 Rzeszów 0 0
0.00
3 wilk marzena malzgorzataWILK Marzena Małgorzata 45 Rzeszów 4 0.00048
0.48
4 groch bartlzomiej tomaszGROCH Bartłomiej Tomasz 27 Żurawiczki 0 0
0.00
5 bazylewicz zofiaBAZYLEWICZ Zofia 59 Rzeszów 4 0.00048
0.48
6 smalec bartosz zbigniewSMALEC Bartosz Zbigniew 41 Rzeszów 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 feret krzysztof adamFERET Krzysztof Adam 50 Rzeszów 68 0.00819
8.19
2 stezpienz danuta waleriaSTĘPIEŃ Danuta Waleria 70 Rzeszów 72 0.00867
8.67
3 tomaka jan walentyTOMAKA Jan Walenty 69 Nowa Wieś 32 0.00386
3.86
4 ordyczynzski marek stefanORDYCZYŃSKI Marek Stefan 53 Leżajsk 3 0.00036
0.36
5 szczyrba marta stanislzawaSZCZYRBA Marta Stanisława 57 Rzeszów 4 0.00048
0.48
6 holzub ewa magdalenaHOŁUB Ewa Magdalena 47 Łańcut 1 0.00012
0.12
7 nowak stanislzawNOWAK Stanisław 64 Rzeszów 5 0.0006
0.60
8 rogowska anna jolantaROGOWSKA Anna Jolanta 64 Rzeszów 7 0.00084
0.84
9 grabowski zbigniewGRABOWSKI Zbigniew 70 Rzeszów 1 0.00012
0.12
10 dziki miroslzaw arturDZIKI Mirosław Artur 55 Rzeszów 15 0.00181
1.81
Razem 208
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 208

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 niewczas marta agataNIEWCZAS Marta Agata 44 Rzeszów 91 0.01096
10.96
2 rybka jerzyRYBKA Jerzy 66 Rogoźnica 15 0.00181
1.81
3 dominik dorota annaDOMINIK Dorota Anna 54 Rzeszów 7 0.00084
0.84
4 mezdrala ryszard janMĘDRALA Ryszard Jan 65 Łańcut 2 0.00024
0.24
5 skrzydlak wlzodzimierz stanislzawSKRZYDLAK Włodzimierz Stanisław 68 Nowa Sarzyna 1 0.00012
0.12
6 pietrzak henrykPIETRZAK Henryk 60 Rzeszów 2 0.00024
0.24
7 gajdek krystynaGAJDEK Krystyna 63 Rzeszów 19 0.00229
2.29
8 wytrwalz marta jozzefaWYTRWAŁ Marta Józefa 60 Rzeszów 5 0.0006
0.60
9 kuzzmicz marek andrzejKUŹMICZ Marek Andrzej 23 Rzeszów 2 0.00024
0.24
10 filipek jerzyFILIPEK Jerzy 67 Rzeszów 10 0.0012
1.20
Razem 154
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 154

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 itner agnieszkaITNER Agnieszka 47 Rzeszów 4 0.00048
0.48
2 preneta pawelz krzysztofPRENETA Paweł Krzysztof 37 Rzeszów 3 0.00036
0.36
3 ozzzozg barbara katarzynaOŻÓG Barbara Katarzyna 48 Nienadówka 0 0
0.00
4 turonz arkadiuszTUROŃ Arkadiusz 40 Rzeszów 1 0.00012
0.12
5 tymczak sandra magdalenaTYMCZAK Sandra Magdalena 20 Rzeszów 0 0
0.00
6 jasinzski krzysztofJASIŃSKI Krzysztof 23 Łańcut 1 0.00012
0.12
7 gazsior-niemiec anna katarzynaGĄSIOR-NIEMIEC Anna Katarzyna 54 Roztoki 0 0
0.00
8 bazk dominikBĄK Dominik 27 Bratkowice 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buczek tomasz wojciechBUCZEK Tomasz Wojciech 32 Kolbuszowa Górna 8 0.00096
0.96
2 pomykalza izabela karolinaPOMYKAŁA Izabela Karolina 24 Łańcut 1 0.00012
0.12
3 sylwanowicz krzysztof jerzySYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 26 Medynia Głogowska 1 0.00012
0.12
4 dazbek damian lzukaszDĄBEK Damian Łukasz 28 Rakszawa 0 0
0.00
5 chorzezpa elzzzbietaCHORZĘPA Elżbieta 24 Trzeboś 1 0.00012
0.12
6 wolzoszyn tomaszWOŁOSZYN Tomasz 57 Rzeszów 0 0
0.00
7 browinzska magdalena anetaBROWIŃSKA Magdalena Aneta 25 Rzeszów 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bobola alicja mariaBOBOLA Alicja Maria 28 Rzeszów 20 0.00241
2.41
2 guz krzysztof jacekGUZ Krzysztof Jacek 34 Boguchwała 5 0.0006
0.60
3 tezcza teresa annaTĘCZA Teresa Anna 53 Głogów Małopolski 6 0.00072
0.72
4 bernat mateusz kamilBERNAT Mateusz Kamil 23 Górno 0 0
0.00
5 pazczka przemyslzawPĄCZKA Przemysław 41 Brzóza Królewska 1 0.00012
0.12
6 romanzska danuta krystynaROMAŃSKA Danuta Krystyna 70 Nowa Sarzyna 0 0
0.00
7 marut grzegorz jozzefMARUT Grzegorz Józef 35 Sokołów Małopolski 1 0.00012
0.12
8 gancarz maria paulinaGANCARZ Maria Paulina 30 Krzemienica 3 0.00036
0.36
9 blzazdek andrzejBŁĄDEK Andrzej 36 Wierzawice 3 0.00036
0.36
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 banzka damianBAŃKA Damian 21 Strzyżów 2 0.00024
0.24
2 kardasinzska marzenaKARDASIŃSKA Marzena 54 Stalowa Wola 2 0.00024
0.24
3 pilawa marcin tomaszPILAWA Marcin Tomasz 39 Rzeszów 0 0
0.00
4 drazzzzek lzukasz franciszekDRĄŻEK Łukasz Franciszek 32 Rzeszów 6 0.00072
0.72
5 zalewska karolina kingaZALEWSKA Karolina Kinga 24 Rzeszów 1 0.00012
0.12
6 drewniak tomasz wieslzawDREWNIAK Tomasz Wiesław 37 Futoma 2 0.00024
0.24
7 krupa ewelinaKRUPA Ewelina 28 Rzeszów 1 0.00012
0.12
8 szyszka sylwester marcinSZYSZKA Sylwester Marcin 31 Rzeszów 0 0
0.00
9 czenczek kinga elzzzbietaCZENCZEK Kinga Elżbieta 27 Giedlarowa 0 0
0.00
10 stelmach alicja lucynaSTELMACH Alicja Lucyna 47 Tarnobrzeg 2 0.00024
0.24
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cyprysz jerzyCYPRYŚ Jerzy 52 Rzeszów 128 0.01542
15.42
2 fajger maria bozzzenaFAJGER Maria Bożena 54 Rzeszów 25 0.00301
3.01
3 kruczek stanislzawKRUCZEK Stanisław 52 Futoma 21 0.00253
2.53
4 kotula jacek adamKOTULA Jacek Adam 52 Rzeszów 63 0.00759
7.59
5 wybraniec boguslzawaWYBRANIEC Bogusława 60 Rzeszów 3 0.00036
0.36
6 kitlinzska nina beataKITLIŃSKA Nina Beata 51 Rzeszów 6 0.00072
0.72
7 tolzpa mieczyslzawTOŁPA Mieczysław 54 Wierzawice 3 0.00036
0.36
8 ozzzozg karol wojciechOŻÓG Karol Wojciech 36 Rzeszów 11 0.00133
1.33
9 cygan halinaCYGAN Halina 48 Ulanica 4 0.00048
0.48
10 jakim roman stanislzawJAKIM Roman Stanisław 59 Rzeszów 23 0.00277
2.77
Razem 287
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 287

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagielza beataJAGIEŁA Beata 43 Rzeszów 1 0.00012
0.12
2 muskus ewaMUSKUS Ewa 23 Chodaczów 0 0
0.00
3 ulicki kazimierzULICKI Kazimierz 54 Rzeszów 3 0.00036
0.36
4 skowron tadeusz wojciechSKOWRON Tadeusz Wojciech 58 Rzeszów 0 0
0.00
5 wiazcek agata paulinaWIĄCEK Agata Paulina 31 Nosówka 0 0
0.00
6 zzzugaj lzukasz jozzefŻUGAJ Łukasz Józef 37 Chodaczów 0 0
0.00
7 adamiec jolanta stanislzawaADAMIEC Jolanta Stanisława 42 Rzeszów 0 0
0.00
8 pachla izabela katarzynaPACHLA Izabela Katarzyna 27 Nowe Brusno 1 0.00012
0.12
9 szczurko krzysztof januszSZCZURKO Krzysztof Janusz 65 Cieszyna 0 0
0.00
10 matwij miroslzaw stanislzawMATWIJ Mirosław Stanisław 47 Rzeszów 2 0.00024
0.24
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Rzeszowa) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1625
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1625
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1454
3 Liczba kart niewykorzystanych 597
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 857
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 857
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 857
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 857
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 26
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 831
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 derezgowski marcinDERĘGOWSKI Marcin 37 Rzeszów 112 0.01348
13.48
2 bacher agata iwonaBACHER Agata Iwona 44 Rzeszów 6 0.00072
0.72
3 jozzefek jakub janJÓZEFEK Jakub Jan 30 Rzeszów 6 0.00072
0.72
4 czwik agata annaĆWIK Agata Anna 42 Rzeszów 6 0.00072
0.72
5 koryl zbigniew marianKORYL Zbigniew Marian 65 Rzeszów 11 0.00132
1.32
6 malzecka magdalena agataMAŁECKA Magdalena Agata 58 Rzeszów 6 0.00072
0.72
7 fronz malzgorzata mariaFROŃ Małgorzata Maria 61 Rzeszów 3 0.00036
0.36
8 szewczyk mariuszSZEWCZYK Mariusz 57 Rzeszów 3 0.00036
0.36
Razem 153
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 153

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nycz ewelina magdalenaNYCZ Ewelina Magdalena 31 Rzeszów 16 0.00193
1.93
2 gieniec jacekGIENIEC Jacek 37 Rzeszów 6 0.00072
0.72
3 znamirowska natalia joannaZNAMIROWSKA Natalia Joanna 35 Rzeszów 4 0.00048
0.48
4 kotula janinaKOTULA Janina 59 Rzeszów 2 0.00024
0.24
5 deminzski tomasz rafalzDEMIŃSKI Tomasz Rafał 44 Rzeszów 0 0
0.00
6 ruszalza andrzejRUSZAŁA Andrzej 62 Rzeszów 6 0.00072
0.72
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gezbarowski damian grzegorzGĘBAROWSKI Damian Grzegorz 33 Rzeszów 12 0.00144
1.44
2 stec-rusiecka jolanta magdalenaSTEC-RUSIECKA Jolanta Magdalena 38 Rzeszów 5 0.0006
0.60
3 pakulza-sacharczuk anna zofiaPAKUŁA-SACHARCZUK Anna Zofia 62 Rzeszów 3 0.00036
0.36
4 danzczyszyn karolina jagodaDAŃCZYSZYN Karolina Jagoda 34 Rzeszów 3 0.00036
0.36
5 podbielski dawid bogdanPODBIELSKI Dawid Bogdan 21 Rzeszów 1 0.00012
0.12
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szumny waldemar wlzodzimierzSZUMNY Waldemar Włodzimierz 50 Rzeszów 126 0.01516
15.16
2 kotula waldemar krystianKOTULA Waldemar Krystian 32 Rzeszów 72 0.00866
8.66
3 neszew agnieszka klaudiaNESZEW Agnieszka Klaudia 55 Rzeszów 21 0.00253
2.53
4 rusinek stanislzaw pawelzRUSINEK Stanisław Paweł 66 Rzeszów 12 0.00144
1.44
5 kowalska izabela teresaKOWALSKA Izabela Teresa 54 Rzeszów 25 0.00301
3.01
6 borek janusz piotrBOREK Janusz Piotr 42 Rzeszów 4 0.00048
0.48
7 olechowska annaOLECHOWSKA Anna 23 Rzeszów 5 0.0006
0.60
8 lasota ernest andrzejLASOTA Ernest Andrzej 45 Rzeszów 9 0.00108
1.08
Razem 274
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 274

Lista nr 12 - KW ROZWÓJ RZESZOWA TADEUSZA FERENCA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fijolzek konrad rafalzFIJOŁEK Konrad Rafał 42 Rzeszów 133 0.016
16.00
2 skiba anna agnieszkaSKIBA Anna Agnieszka 42 Rzeszów 30 0.00361
3.61
3 wywrocki waldemar ludwikWYWROCKI Waldemar Ludwik 47 Rzeszów 42 0.00505
5.05
4 micalz janusz antoniMICAŁ Janusz Antoni 61 Rzeszów 6 0.00072
0.72
5 ustrobinzski marek jerzyUSTROBIŃSKI Marek Jerzy 53 Rzeszów 70 0.00842
8.42
6 dudzinzska krystyna mariaDUDZIŃSKA Krystyna Maria 68 Rzeszów 13 0.00156
1.56
7 rzazsa dorota elzzzbietaRZĄSA Dorota Elżbieta 49 Rzeszów 21 0.00253
2.53
8 walawender robert pawelzWALAWENDER Robert Paweł 42 Rzeszów 31 0.00373
3.73
Razem 346
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 346