Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 56

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Dębicka 288 Rzeszów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ulice: Działowa, Dębicka (numery parzyste od 200 do 612), Jordanówka, Ługowa, Magórska, Oświatowa, Przybyszowska, Stadionowa, Ustrzycka, Usługowa.
Liczba mieszkańców 2093
Liczba wyborców 1660
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Rzeszowa 1
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Rzeszowa
  • Wybory Rady Miasta Rzeszowa) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Rzeszowa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1655
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1655
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1559
3 Liczba kart niewykorzystanych 685
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 874
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 874
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 873
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 873
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 867
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 belter lzukasz marekBELTER Łukasz Marek 37 wyższe Czarna 4 0.00046
0.46
2 buczak wojciechBUCZAK Wojciech 63 wyższe Rzeszów 282 0.03253
32.53
3 ferenc tadeuszFERENC Tadeusz 78 wyższe Rzeszów 514 0.05928
59.28
4 kaszuba krzysztofKASZUBA Krzysztof 64 wyższe Rzeszów 44 0.00507
5.07
5 maslzowski maciej przemyslzawMASŁOWSKI Maciej Przemysław 34 wyższe Rzeszów 23 0.00265
2.65
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Rzeszowa) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1655
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1655
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1476
3 Liczba kart niewykorzystanych 602
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 874
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 874
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 872
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 872
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 856
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kazzmierczak jolanta barbaraKAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 60 Rzeszów 47 0.00549
5.49
2 maciejczyk mateuszMACIEJCZYK Mateusz 31 Rzeszów 5 0.00058
0.58
3 adamiec justyna paulinaADAMIEC Justyna Paulina 33 Rzeszów 0 0
0.00
4 gutkowski andrzejGUTKOWSKI Andrzej 54 Rzeszów 92 0.01075
10.75
5 walczyk edyta annaWALCZYK Edyta Anna 48 Rzeszów 0 0
0.00
6 cuprysz wlzodzimierzCUPRYŚ Włodzimierz 52 Rzeszów 39 0.00456
4.56
7 hejda grazzzyna eulaliaHEJDA Grażyna Eulalia 66 Rzeszów 0 0
0.00
8 zajdel jadwiga annaZAJDEL Jadwiga Anna 61 Rzeszów 1 0.00012
0.12
9 solinzski tomasz sebastianSOLIŃSKI Tomasz Sebastian 40 Rzeszów 1 0.00012
0.12
Razem 185
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 185

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skitalz aneta annaSKITAŁ Aneta Anna 46 Rzeszów 2 0.00023
0.23
2 janowska-kurdziel weronika mariaJANOWSKA-KURDZIEL Weronika Maria 30 Rzeszów 6 0.0007
0.70
3 holdenmajer krzysztof janHOLDENMAJER Krzysztof Jan 40 Rzeszów 2 0.00023
0.23
4 mokrzycki artur ryszardMOKRZYCKI Artur Ryszard 34 Rzeszów 6 0.0007
0.70
5 pietrucha aleksander tomaszPIETRUCHA Aleksander Tomasz 33 Rzeszów 1 0.00012
0.12
6 gieniec katarzyna dominikaGIENIEC Katarzyna Dominika 37 Rzeszów 1 0.00012
0.12
7 turzanzski mariuszTURZAŃSKI Mariusz 56 Rzeszów 10 0.00117
1.17
8 czarnecki piotr lzukaszCZARNECKI Piotr Łukasz 36 Rzeszów 1 0.00012
0.12
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 papuga grzegorz janPAPUGA Grzegorz Jan 37 Rzeszów 3 0.00035
0.35
2 procz tomasz miroslzawPROĆ Tomasz Mirosław 40 Rzeszów 0 0
0.00
3 sadowski damian tomaszSADOWSKI Damian Tomasz 24 Rzeszów 1 0.00012
0.12
4 werelusz-wolzcz monika annaWERELUSZ-WOŁCZ Monika Anna 42 Rzeszów 1 0.00012
0.12
5 korniak agnieszka elzzzbietaKORNIAK Agnieszka Elżbieta 58 Rzeszów 0 0
0.00
6 przyszlak boguslzawa krystynaPRZYSZLAK Bogusława Krystyna 66 Rzeszów 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kultys robertKULTYS Robert 51 Rzeszów 20 0.00234
2.34
2 koryl grzegorzKORYL Grzegorz 45 Rzeszów 237 0.02769
27.69
3 solarz danutaSOLARZ Danuta 62 Rzeszów 18 0.0021
2.10
4 zajazc michalz wojciechZAJĄC Michał Wojciech 29 Rzeszów 32 0.00374
3.74
5 szostek grazzzynaSZOSTEK Grażyna 45 Rzeszów 1 0.00012
0.12
6 januszewska-jahn romana annaJANUSZEWSKA-JAHN Romana Anna 61 Rzeszów 2 0.00023
0.23
7 cyprysz pawelz waldemarCYPRYŚ Paweł Waldemar 42 Rzeszów 20 0.00234
2.34
8 olechowska dominikaOLECHOWSKA Dominika 25 Rzeszów 3 0.00035
0.35
9 ramski janusz henrykRAMSKI Janusz Henryk 59 Rzeszów 4 0.00047
0.47
Razem 337
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 337

Lista nr 12 - KW ROZWÓJ RZESZOWA TADEUSZA FERENCA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzski tomasz arturKAMIŃSKI Tomasz Artur 38 Rzeszów 35 0.00409
4.09
2 chlebek czeslzaw janCHLEBEK Czesław Jan 61 Rzeszów 63 0.00736
7.36
3 walawender witold piotrWALAWENDER Witold Piotr 42 Rzeszów 25 0.00292
2.92
4 warcholz mariaWARCHOŁ Maria 65 Rzeszów 4 0.00047
0.47
5 skwirut kamil andrzejSKWIRUT Kamil Andrzej 30 Rzeszów 111 0.01297
12.97
6 gocek agnieszkaGOCEK Agnieszka 35 Rzeszów 9 0.00105
1.05
7 tadla jozzef romanTADLA Józef Roman 60 Rzeszów 2 0.00023
0.23
8 leszniak-moczuk krystyna helenaLEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 59 Rzeszów 7 0.00082
0.82
9 kobialzka dominika ewaKOBIAŁKA Dominika Ewa 34 Rzeszów 43 0.00502
5.02
Razem 299
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 299

Lista nr 13 - KW NOWA PRAWICA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kotylak piotr janKOTYLAK Piotr Jan 30 Rzeszów 0 0
0.00
2 lech pawelz andrzejLECH Paweł Andrzej 31 Rzeszów 1 0.00012
0.12
3 rozzzek szymonROŻEK Szymon 20 Rzeszów 0 0
0.00
4 drabik przemyslzaw rafalzDRABIK Przemysław Rafał 37 Rzeszów 0 0
0.00
5 zagajewska-kajuth sylwia martaZAGAJEWSKA-KAJUTH Sylwia Marta 36 Rzeszów 0 0
0.00
6 wyszynzska maria annaWYSZYŃSKA Maria Anna 39 Rzeszów 0 0
0.00
7 michno aneta joannaMICHNO Aneta Joanna 39 Rzeszów 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1655
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1465
3 Liczba kart niewykorzystanych 591
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 874
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 871
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 871
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 41
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 31
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 830
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dzieszko ireneuszDZIESZKO Ireneusz 51 Mielec 10 0.0012
1.20
2 rezkas sylwia judytaRĘKAS Sylwia Judyta 52 Rzeszów 0 0
0.00
3 rzazsa irena stanislzawaRZĄSA Irena Stanisława 61 Rzeszów 9 0.00108
1.08
4 kaszuba katarzyna bogumilzaKASZUBA Katarzyna Bogumiła 47 Rzeszów 15 0.00181
1.81
5 widelak bartlzomiej ryszardWIDELAK Bartłomiej Ryszard 35 Styków 1 0.00012
0.12
6 malzek damian maciejMAŁEK Damian Maciej 30 Rzeszów 4 0.00048
0.48
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartman stanislzaw wojciechBARTMAN Stanisław Wojciech 63 Kraczkowa 8 0.00096
0.96
2 slzupek edward jozzefSŁUPEK Edward Józef 60 Rzeszów 9 0.00108
1.08
3 gdanzski jozzefGDAŃSKI Józef 58 Budy Łańcuckie 2 0.00024
0.24
4 burek janBUREK Jan 67 Rzeszów 4 0.00048
0.48
5 majewicz kazimieraMAJEWICZ Kazimiera 62 Leżajsk 0 0
0.00
6 kuzzniar janina jozzefaKUŹNIAR Janina Józefa 71 Albigowa 3 0.00036
0.36
7 nierojewski witold jozzefNIEROJEWSKI Witold Józef 69 Rzeszów 1 0.00012
0.12
8 pochecz klaudia ewaPOCHEĆ Klaudia Ewa 23 Krasne 0 0
0.00
9 kotlinzska marzena annaKOTLIŃSKA Marzena Anna 52 Rzeszów 1 0.00012
0.12
10 patrusz grzegorzPATRUŚ Grzegorz 41 Nienadówka 0 0
0.00
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 omietonzska jolanta teresaOMIETOŃSKA Jolanta Teresa 60 Rzeszów 1 0.00012
0.12
2 lignar tomasz dominikLIGNAR Tomasz Dominik 28 Rzeszów 0 0
0.00
3 wilk marzena malzgorzataWILK Marzena Małgorzata 45 Rzeszów 1 0.00012
0.12
4 groch bartlzomiej tomaszGROCH Bartłomiej Tomasz 27 Żurawiczki 2 0.00024
0.24
5 bazylewicz zofiaBAZYLEWICZ Zofia 59 Rzeszów 1 0.00012
0.12
6 smalec bartosz zbigniewSMALEC Bartosz Zbigniew 41 Rzeszów 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 feret krzysztof adamFERET Krzysztof Adam 50 Rzeszów 41 0.00494
4.94
2 stezpienz danuta waleriaSTĘPIEŃ Danuta Waleria 70 Rzeszów 28 0.00337
3.37
3 tomaka jan walentyTOMAKA Jan Walenty 69 Nowa Wieś 28 0.00337
3.37
4 ordyczynzski marek stefanORDYCZYŃSKI Marek Stefan 53 Leżajsk 3 0.00036
0.36
5 szczyrba marta stanislzawaSZCZYRBA Marta Stanisława 57 Rzeszów 9 0.00108
1.08
6 holzub ewa magdalenaHOŁUB Ewa Magdalena 47 Łańcut 2 0.00024
0.24
7 nowak stanislzawNOWAK Stanisław 64 Rzeszów 4 0.00048
0.48
8 rogowska anna jolantaROGOWSKA Anna Jolanta 64 Rzeszów 4 0.00048
0.48
9 grabowski zbigniewGRABOWSKI Zbigniew 70 Rzeszów 1 0.00012
0.12
10 dziki miroslzaw arturDZIKI Mirosław Artur 55 Rzeszów 13 0.00157
1.57
Razem 133
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 133

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 niewczas marta agataNIEWCZAS Marta Agata 44 Rzeszów 51 0.00614
6.14
2 rybka jerzyRYBKA Jerzy 66 Rogoźnica 4 0.00048
0.48
3 dominik dorota annaDOMINIK Dorota Anna 54 Rzeszów 1 0.00012
0.12
4 mezdrala ryszard janMĘDRALA Ryszard Jan 65 Łańcut 1 0.00012
0.12
5 skrzydlak wlzodzimierz stanislzawSKRZYDLAK Włodzimierz Stanisław 68 Nowa Sarzyna 0 0
0.00
6 pietrzak henrykPIETRZAK Henryk 60 Rzeszów 4 0.00048
0.48
7 gajdek krystynaGAJDEK Krystyna 63 Rzeszów 0 0
0.00
8 wytrwalz marta jozzefaWYTRWAŁ Marta Józefa 60 Rzeszów 0 0
0.00
9 kuzzmicz marek andrzejKUŹMICZ Marek Andrzej 23 Rzeszów 2 0.00024
0.24
10 filipek jerzyFILIPEK Jerzy 67 Rzeszów 8 0.00096
0.96
Razem 71
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 71

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 itner agnieszkaITNER Agnieszka 47 Rzeszów 4 0.00048
0.48
2 preneta pawelz krzysztofPRENETA Paweł Krzysztof 37 Rzeszów 4 0.00048
0.48
3 ozzzozg barbara katarzynaOŻÓG Barbara Katarzyna 48 Nienadówka 0 0
0.00
4 turonz arkadiuszTUROŃ Arkadiusz 40 Rzeszów 0 0
0.00
5 tymczak sandra magdalenaTYMCZAK Sandra Magdalena 20 Rzeszów 0 0
0.00
6 jasinzski krzysztofJASIŃSKI Krzysztof 23 Łańcut 0 0
0.00
7 gazsior-niemiec anna katarzynaGĄSIOR-NIEMIEC Anna Katarzyna 54 Roztoki 1 0.00012
0.12
8 bazk dominikBĄK Dominik 27 Bratkowice 1 0.00012
0.12
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buczek tomasz wojciechBUCZEK Tomasz Wojciech 32 Kolbuszowa Górna 4 0.00048
0.48
2 pomykalza izabela karolinaPOMYKAŁA Izabela Karolina 24 Łańcut 1 0.00012
0.12
3 sylwanowicz krzysztof jerzySYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 26 Medynia Głogowska 0 0
0.00
4 dazbek damian lzukaszDĄBEK Damian Łukasz 28 Rakszawa 0 0
0.00
5 chorzezpa elzzzbietaCHORZĘPA Elżbieta 24 Trzeboś 1 0.00012
0.12
6 wolzoszyn tomaszWOŁOSZYN Tomasz 57 Rzeszów 0 0
0.00
7 browinzska magdalena anetaBROWIŃSKA Magdalena Aneta 25 Rzeszów 3 0.00036
0.36
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bobola alicja mariaBOBOLA Alicja Maria 28 Rzeszów 19 0.00229
2.29
2 guz krzysztof jacekGUZ Krzysztof Jacek 34 Boguchwała 36 0.00434
4.34
3 tezcza teresa annaTĘCZA Teresa Anna 53 Głogów Małopolski 5 0.0006
0.60
4 bernat mateusz kamilBERNAT Mateusz Kamil 23 Górno 5 0.0006
0.60
5 pazczka przemyslzawPĄCZKA Przemysław 41 Brzóza Królewska 1 0.00012
0.12
6 romanzska danuta krystynaROMAŃSKA Danuta Krystyna 70 Nowa Sarzyna 3 0.00036
0.36
7 marut grzegorz jozzefMARUT Grzegorz Józef 35 Sokołów Małopolski 1 0.00012
0.12
8 gancarz maria paulinaGANCARZ Maria Paulina 30 Krzemienica 2 0.00024
0.24
9 blzazdek andrzejBŁĄDEK Andrzej 36 Wierzawice 7 0.00084
0.84
Razem 79
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 79

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 banzka damianBAŃKA Damian 21 Strzyżów 1 0.00012
0.12
2 kardasinzska marzenaKARDASIŃSKA Marzena 54 Stalowa Wola 1 0.00012
0.12
3 pilawa marcin tomaszPILAWA Marcin Tomasz 39 Rzeszów 0 0
0.00
4 drazzzzek lzukasz franciszekDRĄŻEK Łukasz Franciszek 32 Rzeszów 1 0.00012
0.12
5 zalewska karolina kingaZALEWSKA Karolina Kinga 24 Rzeszów 1 0.00012
0.12
6 drewniak tomasz wieslzawDREWNIAK Tomasz Wiesław 37 Futoma 0 0
0.00
7 krupa ewelinaKRUPA Ewelina 28 Rzeszów 0 0
0.00
8 szyszka sylwester marcinSZYSZKA Sylwester Marcin 31 Rzeszów 5 0.0006
0.60
9 czenczek kinga elzzzbietaCZENCZEK Kinga Elżbieta 27 Giedlarowa 0 0
0.00
10 stelmach alicja lucynaSTELMACH Alicja Lucyna 47 Tarnobrzeg 1 0.00012
0.12
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cyprysz jerzyCYPRYŚ Jerzy 52 Rzeszów 220 0.02651
26.51
2 fajger maria bozzzenaFAJGER Maria Bożena 54 Rzeszów 28 0.00337
3.37
3 kruczek stanislzawKRUCZEK Stanisław 52 Futoma 35 0.00422
4.22
4 kotula jacek adamKOTULA Jacek Adam 52 Rzeszów 59 0.00711
7.11
5 wybraniec boguslzawaWYBRANIEC Bogusława 60 Rzeszów 28 0.00337
3.37
6 kitlinzska nina beataKITLIŃSKA Nina Beata 51 Rzeszów 5 0.0006
0.60
7 tolzpa mieczyslzawTOŁPA Mieczysław 54 Wierzawice 4 0.00048
0.48
8 ozzzozg karol wojciechOŻÓG Karol Wojciech 36 Rzeszów 39 0.0047
4.70
9 cygan halinaCYGAN Halina 48 Ulanica 2 0.00024
0.24
10 jakim roman stanislzawJAKIM Roman Stanisław 59 Rzeszów 21 0.00253
2.53
Razem 441
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 441

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagielza beataJAGIEŁA Beata 43 Rzeszów 0 0
0.00
2 muskus ewaMUSKUS Ewa 23 Chodaczów 0 0
0.00
3 ulicki kazimierzULICKI Kazimierz 54 Rzeszów 1 0.00012
0.12
4 skowron tadeusz wojciechSKOWRON Tadeusz Wojciech 58 Rzeszów 1 0.00012
0.12
5 wiazcek agata paulinaWIĄCEK Agata Paulina 31 Nosówka 0 0
0.00
6 zzzugaj lzukasz jozzefŻUGAJ Łukasz Józef 37 Chodaczów 0 0
0.00
7 adamiec jolanta stanislzawaADAMIEC Jolanta Stanisława 42 Rzeszów 2 0.00024
0.24
8 pachla izabela katarzynaPACHLA Izabela Katarzyna 27 Nowe Brusno 0 0
0.00
9 szczurko krzysztof januszSZCZURKO Krzysztof Janusz 65 Cieszyna 1 0.00012
0.12
10 matwij miroslzaw stanislzawMATWIJ Mirosław Stanisław 47 Rzeszów 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5