Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 52

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Czajkowskiego 11 Rzeszów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ulice: : Armii Krajowej (numery parzyste od 2 do 38), Forsycji, Frezji, Irysowa, Kaczeńcowa, Konwalii, Krokusowa, Łukasiewicza, Magnolii, Malwowa, Nasturcji, Pelargonii, Piwonii, Powstańców Listopadowych (numery parzyste od 38 do końca), Rumiankowa, Sasanki, Słonecznikowa, Storczykowa, Wrzosowa.
Liczba mieszkańców 2306
Liczba wyborców 1868
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Rzeszowa 4
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Rzeszowa
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miasta Rzeszowa) - Okręg nr 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Rzeszowa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1857
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1856
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1584
3 Liczba kart niewykorzystanych 408
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1187
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1187
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1187
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1187
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1183
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 belter lzukasz marekBELTER Łukasz Marek 37 wyższe Czarna 13 0.0011
1.10
2 buczak wojciechBUCZAK Wojciech 63 wyższe Rzeszów 375 0.0317
31.70
3 ferenc tadeuszFERENC Tadeusz 78 wyższe Rzeszów 727 0.06145
61.45
4 kaszuba krzysztofKASZUBA Krzysztof 64 wyższe Rzeszów 17 0.00144
1.44
5 maslzowski maciej przemyslzawMASŁOWSKI Maciej Przemysław 34 wyższe Rzeszów 51 0.00431
4.31
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1856
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1673
3 Liczba kart niewykorzystanych 497
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1187
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1186
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1186
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1161
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dzieszko ireneuszDZIESZKO Ireneusz 51 Mielec 10 0.00086
0.86
2 rezkas sylwia judytaRĘKAS Sylwia Judyta 52 Rzeszów 3 0.00026
0.26
3 rzazsa irena stanislzawaRZĄSA Irena Stanisława 61 Rzeszów 9 0.00078
0.78
4 kaszuba katarzyna bogumilzaKASZUBA Katarzyna Bogumiła 47 Rzeszów 4 0.00034
0.34
5 widelak bartlzomiej ryszardWIDELAK Bartłomiej Ryszard 35 Styków 0 0
0.00
6 malzek damian maciejMAŁEK Damian Maciej 30 Rzeszów 5 0.00043
0.43
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartman stanislzaw wojciechBARTMAN Stanisław Wojciech 63 Kraczkowa 15 0.00129
1.29
2 slzupek edward jozzefSŁUPEK Edward Józef 60 Rzeszów 16 0.00138
1.38
3 gdanzski jozzefGDAŃSKI Józef 58 Budy Łańcuckie 12 0.00103
1.03
4 burek janBUREK Jan 67 Rzeszów 3 0.00026
0.26
5 majewicz kazimieraMAJEWICZ Kazimiera 62 Leżajsk 0 0
0.00
6 kuzzniar janina jozzefaKUŹNIAR Janina Józefa 71 Albigowa 2 0.00017
0.17
7 nierojewski witold jozzefNIEROJEWSKI Witold Józef 69 Rzeszów 0 0
0.00
8 pochecz klaudia ewaPOCHEĆ Klaudia Ewa 23 Krasne 1 9.0E-5
0.09
9 kotlinzska marzena annaKOTLIŃSKA Marzena Anna 52 Rzeszów 3 0.00026
0.26
10 patrusz grzegorzPATRUŚ Grzegorz 41 Nienadówka 0 0
0.00
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 omietonzska jolanta teresaOMIETOŃSKA Jolanta Teresa 60 Rzeszów 8 0.00069
0.69
2 lignar tomasz dominikLIGNAR Tomasz Dominik 28 Rzeszów 0 0
0.00
3 wilk marzena malzgorzataWILK Marzena Małgorzata 45 Rzeszów 3 0.00026
0.26
4 groch bartlzomiej tomaszGROCH Bartłomiej Tomasz 27 Żurawiczki 1 9.0E-5
0.09
5 bazylewicz zofiaBAZYLEWICZ Zofia 59 Rzeszów 8 0.00069
0.69
6 smalec bartosz zbigniewSMALEC Bartosz Zbigniew 41 Rzeszów 0 0
0.00
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 feret krzysztof adamFERET Krzysztof Adam 50 Rzeszów 92 0.00792
7.92
2 stezpienz danuta waleriaSTĘPIEŃ Danuta Waleria 70 Rzeszów 146 0.01258
12.58
3 tomaka jan walentyTOMAKA Jan Walenty 69 Nowa Wieś 55 0.00474
4.74
4 ordyczynzski marek stefanORDYCZYŃSKI Marek Stefan 53 Leżajsk 1 9.0E-5
0.09
5 szczyrba marta stanislzawaSZCZYRBA Marta Stanisława 57 Rzeszów 13 0.00112
1.12
6 holzub ewa magdalenaHOŁUB Ewa Magdalena 47 Łańcut 11 0.00095
0.95
7 nowak stanislzawNOWAK Stanisław 64 Rzeszów 8 0.00069
0.69
8 rogowska anna jolantaROGOWSKA Anna Jolanta 64 Rzeszów 12 0.00103
1.03
9 grabowski zbigniewGRABOWSKI Zbigniew 70 Rzeszów 3 0.00026
0.26
10 dziki miroslzaw arturDZIKI Mirosław Artur 55 Rzeszów 22 0.00189
1.89
Razem 363
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 363

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 niewczas marta agataNIEWCZAS Marta Agata 44 Rzeszów 79 0.0068
6.80
2 rybka jerzyRYBKA Jerzy 66 Rogoźnica 8 0.00069
0.69
3 dominik dorota annaDOMINIK Dorota Anna 54 Rzeszów 7 0.0006
0.60
4 mezdrala ryszard janMĘDRALA Ryszard Jan 65 Łańcut 0 0
0.00
5 skrzydlak wlzodzimierz stanislzawSKRZYDLAK Włodzimierz Stanisław 68 Nowa Sarzyna 0 0
0.00
6 pietrzak henrykPIETRZAK Henryk 60 Rzeszów 8 0.00069
0.69
7 gajdek krystynaGAJDEK Krystyna 63 Rzeszów 5 0.00043
0.43
8 wytrwalz marta jozzefaWYTRWAŁ Marta Józefa 60 Rzeszów 1 9.0E-5
0.09
9 kuzzmicz marek andrzejKUŹMICZ Marek Andrzej 23 Rzeszów 0 0
0.00
10 filipek jerzyFILIPEK Jerzy 67 Rzeszów 11 0.00095
0.95
Razem 119
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 119

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 itner agnieszkaITNER Agnieszka 47 Rzeszów 9 0.00078
0.78
2 preneta pawelz krzysztofPRENETA Paweł Krzysztof 37 Rzeszów 1 9.0E-5
0.09
3 ozzzozg barbara katarzynaOŻÓG Barbara Katarzyna 48 Nienadówka 0 0
0.00
4 turonz arkadiuszTUROŃ Arkadiusz 40 Rzeszów 1 9.0E-5
0.09
5 tymczak sandra magdalenaTYMCZAK Sandra Magdalena 20 Rzeszów 0 0
0.00
6 jasinzski krzysztofJASIŃSKI Krzysztof 23 Łańcut 0 0
0.00
7 gazsior-niemiec anna katarzynaGĄSIOR-NIEMIEC Anna Katarzyna 54 Roztoki 1 9.0E-5
0.09
8 bazk dominikBĄK Dominik 27 Bratkowice 1 9.0E-5
0.09
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buczek tomasz wojciechBUCZEK Tomasz Wojciech 32 Kolbuszowa Górna 8 0.00069
0.69
2 pomykalza izabela karolinaPOMYKAŁA Izabela Karolina 24 Łańcut 4 0.00034
0.34
3 sylwanowicz krzysztof jerzySYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 26 Medynia Głogowska 0 0
0.00
4 dazbek damian lzukaszDĄBEK Damian Łukasz 28 Rakszawa 2 0.00017
0.17
5 chorzezpa elzzzbietaCHORZĘPA Elżbieta 24 Trzeboś 0 0
0.00
6 wolzoszyn tomaszWOŁOSZYN Tomasz 57 Rzeszów 1 9.0E-5
0.09
7 browinzska magdalena anetaBROWIŃSKA Magdalena Aneta 25 Rzeszów 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bobola alicja mariaBOBOLA Alicja Maria 28 Rzeszów 20 0.00172
1.72
2 guz krzysztof jacekGUZ Krzysztof Jacek 34 Boguchwała 10 0.00086
0.86
3 tezcza teresa annaTĘCZA Teresa Anna 53 Głogów Małopolski 5 0.00043
0.43
4 bernat mateusz kamilBERNAT Mateusz Kamil 23 Górno 3 0.00026
0.26
5 pazczka przemyslzawPĄCZKA Przemysław 41 Brzóza Królewska 7 0.0006
0.60
6 romanzska danuta krystynaROMAŃSKA Danuta Krystyna 70 Nowa Sarzyna 1 9.0E-5
0.09
7 marut grzegorz jozzefMARUT Grzegorz Józef 35 Sokołów Małopolski 4 0.00034
0.34
8 gancarz maria paulinaGANCARZ Maria Paulina 30 Krzemienica 5 0.00043
0.43
9 blzazdek andrzejBŁĄDEK Andrzej 36 Wierzawice 9 0.00078
0.78
Razem 64
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 64

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 banzka damianBAŃKA Damian 21 Strzyżów 9 0.00078
0.78
2 kardasinzska marzenaKARDASIŃSKA Marzena 54 Stalowa Wola 2 0.00017
0.17
3 pilawa marcin tomaszPILAWA Marcin Tomasz 39 Rzeszów 2 0.00017
0.17
4 drazzzzek lzukasz franciszekDRĄŻEK Łukasz Franciszek 32 Rzeszów 1 9.0E-5
0.09
5 zalewska karolina kingaZALEWSKA Karolina Kinga 24 Rzeszów 1 9.0E-5
0.09
6 drewniak tomasz wieslzawDREWNIAK Tomasz Wiesław 37 Futoma 3 0.00026
0.26
7 krupa ewelinaKRUPA Ewelina 28 Rzeszów 0 0
0.00
8 szyszka sylwester marcinSZYSZKA Sylwester Marcin 31 Rzeszów 2 0.00017
0.17
9 czenczek kinga elzzzbietaCZENCZEK Kinga Elżbieta 27 Giedlarowa 0 0
0.00
10 stelmach alicja lucynaSTELMACH Alicja Lucyna 47 Tarnobrzeg 0 0
0.00
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cyprysz jerzyCYPRYŚ Jerzy 52 Rzeszów 171 0.01473
14.73
2 fajger maria bozzzenaFAJGER Maria Bożena 54 Rzeszów 27 0.00233
2.33
3 kruczek stanislzawKRUCZEK Stanisław 52 Futoma 28 0.00241
2.41
4 kotula jacek adamKOTULA Jacek Adam 52 Rzeszów 60 0.00517
5.17
5 wybraniec boguslzawaWYBRANIEC Bogusława 60 Rzeszów 5 0.00043
0.43
6 kitlinzska nina beataKITLIŃSKA Nina Beata 51 Rzeszów 9 0.00078
0.78
7 tolzpa mieczyslzawTOŁPA Mieczysław 54 Wierzawice 1 9.0E-5
0.09
8 ozzzozg karol wojciechOŻÓG Karol Wojciech 36 Rzeszów 27 0.00233
2.33
9 cygan halinaCYGAN Halina 48 Ulanica 5 0.00043
0.43
10 jakim roman stanislzawJAKIM Roman Stanisław 59 Rzeszów 128 0.01102
11.02
Razem 461
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 461

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagielza beataJAGIEŁA Beata 43 Rzeszów 1 9.0E-5
0.09
2 muskus ewaMUSKUS Ewa 23 Chodaczów 1 9.0E-5
0.09
3 ulicki kazimierzULICKI Kazimierz 54 Rzeszów 1 9.0E-5
0.09
4 skowron tadeusz wojciechSKOWRON Tadeusz Wojciech 58 Rzeszów 0 0
0.00
5 wiazcek agata paulinaWIĄCEK Agata Paulina 31 Nosówka 0 0
0.00
6 zzzugaj lzukasz jozzefŻUGAJ Łukasz Józef 37 Chodaczów 0 0
0.00
7 adamiec jolanta stanislzawaADAMIEC Jolanta Stanisława 42 Rzeszów 0 0
0.00
8 pachla izabela katarzynaPACHLA Izabela Katarzyna 27 Nowe Brusno 0 0
0.00
9 szczurko krzysztof januszSZCZURKO Krzysztof Janusz 65 Cieszyna 0 0
0.00
10 matwij miroslzaw stanislzawMATWIJ Mirosław Stanisław 47 Rzeszów 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Rzeszowa) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1857
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1856
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1678
3 Liczba kart niewykorzystanych 502
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1187
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1187
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1187
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1187
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1179
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dec andrzej julianDEC Andrzej Julian 67 Rzeszów 116 0.00984
9.84
2 myrda kazimierz stanislzawMYRDA Kazimierz Stanisław 64 Rzeszów 7 0.00059
0.59
3 wozzniak-kunicka anna monikaWOŹNIAK-KUNICKA Anna Monika 45 Rzeszów 15 0.00127
1.27
4 szylar tadeusz janSZYLAR Tadeusz Jan 64 Rzeszów 31 0.00263
2.63
5 szlachcinzska-moraniec blanka dagmaraSZLACHCIŃSKA-MORANIEC Blanka Dagmara 28 Rzeszów 4 0.00034
0.34
6 inglot boguslzaw jozzefINGLOT Bogusław Józef 57 Rzeszów 18 0.00153
1.53
7 kolijewicz nawojka katarzynaKOLIJEWICZ Nawojka Katarzyna 58 Rzeszów 6 0.00051
0.51
8 stezpienz wieslzawSTĘPIEŃ Wiesław 70 Rzeszów 31 0.00263
2.63
Razem 228
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 228

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maruszak maciej wojciechMARUSZAK Maciej Wojciech 47 Rzeszów 23 0.00195
1.95
2 rewak adam marcinREWAK Adam Marcin 32 Rzeszów 5 0.00042
0.42
3 brozzzyna jakub sebastianBROŻYNA Jakub Sebastian 26 Rzeszów 4 0.00034
0.34
4 mytych magdalena dorotaMYTYCH Magdalena Dorota 31 Rzeszów 1 8.0E-5
0.08
5 wojdylzo monika beataWOJDYŁO Monika Beata 35 Rzeszów 6 0.00051
0.51
6 zdunz natalia magdalenaZDUŃ Natalia Magdalena 30 Rzeszów 10 0.00085
0.85
7 kaczmarek jerzy ryszardKACZMAREK Jerzy Ryszard 45 Rzeszów 3 0.00025
0.25
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mazurek mariuszMAZUREK Mariusz 38 Rzeszów 6 0.00051
0.51
2 smusz aleksandra agnieszkaSMUSZ Aleksandra Agnieszka 28 Rzeszów 4 0.00034
0.34
3 krzemieniecka natalia juliaKRZEMIENIECKA Natalia Julia 37 Rzeszów 1 8.0E-5
0.08
4 lisowicz grzegorz stanislzawLISOWICZ Grzegorz Stanisław 25 Rzeszów 0 0
0.00
5 pokrywka malzgorzata ewaPOKRYWKA Małgorzata Ewa 57 Rzeszów 1 8.0E-5
0.08
6 grabek joanna agnieszkaGRABEK Joanna Agnieszka 41 Rzeszów 1 8.0E-5
0.08
7 dec marcin benedyktDEC Marcin Benedykt 41 Rzeszów 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fijolzek marcin piotrFIJOŁEK Marcin Piotr 31 Rzeszów 196 0.01662
16.62
2 fac izabelaFAC Izabela 46 Rzeszów 36 0.00305
3.05
3 bialzoglzowski robert arturBIAŁOGŁOWSKI Robert Artur 34 Rzeszów 40 0.00339
3.39
4 rozzzzanzska joanna agnieszkaRÓŻAŃSKA Joanna Agnieszka 43 Rzeszów 15 0.00127
1.27
5 szpyrka mateuszSZPYRKA Mateusz 31 Rzeszów 16 0.00136
1.36
6 pociask lzukasz bartlzomiejPOCIASK Łukasz Bartłomiej 29 Rzeszów 69 0.00585
5.85
7 rzezznik beata halinaRZEŹNIK Beata Halina 56 Rzeszów 4 0.00034
0.34
8 holzojuch mateuszHOŁOJUCH Mateusz 42 Rzeszów 16 0.00136
1.36
Razem 392
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 392

Lista nr 12 - KW ROZWÓJ RZESZOWA TADEUSZA FERENCA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ferenc tadeuszFERENC Tadeusz 78 Rzeszów 190 0.01612
16.12
2 buzzz wieslzawBUŻ Wiesław 61 Rzeszów 41 0.00348
3.48
3 kwaszniak miroslzaw zygmuntKWAŚNIAK Mirosław Zygmunt 66 Rzeszów 62 0.00526
5.26
4 fijolzek ewelinaFIJOŁEK Ewelina 39 Rzeszów 26 0.00221
2.21
5 sienko stanislzawSIENKO Stanisław 58 Rzeszów 110 0.00933
9.33
6 ozzzylzo tadeusz stanislzawOŻYŁO Tadeusz Stanisław 65 Rzeszów 4 0.00034
0.34
7 depa ewaDEPA Ewa 46 Rzeszów 19 0.00161
1.61
8 lasko joanna martaLASKO Joanna Marta 49 Rzeszów 35 0.00297
2.97
Razem 487
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 487

Lista nr 13 - KW NOWA PRAWICA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
artur stanislzaw hippeArtur Stanisław HIPPE XXXXX 0
0.00
2 nabel damian karolNABEL Damian Karol 29 Rzeszów 2 0.00017
0.17
3 gwizdalza kacperGWIZDAŁA Kacper 27 Rzeszów 0 0
0.00
4 piotrowicz katarzyna renataPIOTROWICZ Katarzyna Renata 33 Rzeszów 0 0
0.00
5 pilawa-kocur agnieszka danutaPILAWA-KOCUR Agnieszka Danuta 38 Rzeszów 0 0
0.00
6 sperlan dagmara annaSPERLAN Dagmara Anna 44 Rzeszów 1 8.0E-5
0.08
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7