Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 44

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Podwisłocze 14 Rzeszów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ulice: Podwisłocze (numery nieparzyste i numery parzyste od 36 do końca).
Liczba mieszkańców 2272
Liczba wyborców 1902
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Rzeszowa 4
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Rzeszowa
  • Wybory Rady Miasta Rzeszowa) - Okręg nr 4
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Rzeszowa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1897
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1897
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1718
3 Liczba kart niewykorzystanych 741
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 978
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 978
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 977
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 4
10 Liczba kart ważnych 973
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 963
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 belter lzukasz marekBELTER Łukasz Marek 37 wyższe Czarna 13 0.00135
1.35
2 buczak wojciechBUCZAK Wojciech 63 wyższe Rzeszów 269 0.02793
27.93
3 ferenc tadeuszFERENC Tadeusz 78 wyższe Rzeszów 633 0.06573
65.73
4 kaszuba krzysztofKASZUBA Krzysztof 64 wyższe Rzeszów 21 0.00218
2.18
5 maslzowski maciej przemyslzawMASŁOWSKI Maciej Przemysław 34 wyższe Rzeszów 27 0.0028
2.80
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Rzeszowa) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1897
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1897
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1720
3 Liczba kart niewykorzystanych 743
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 978
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 978
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 977
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 977
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 20
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 957
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dec andrzej julianDEC Andrzej Julian 67 Rzeszów 78 0.00815
8.15
2 myrda kazimierz stanislzawMYRDA Kazimierz Stanisław 64 Rzeszów 12 0.00125
1.25
3 wozzniak-kunicka anna monikaWOŹNIAK-KUNICKA Anna Monika 45 Rzeszów 11 0.00115
1.15
4 szylar tadeusz janSZYLAR Tadeusz Jan 64 Rzeszów 9 0.00094
0.94
5 szlachcinzska-moraniec blanka dagmaraSZLACHCIŃSKA-MORANIEC Blanka Dagmara 28 Rzeszów 2 0.00021
0.21
6 inglot boguslzaw jozzefINGLOT Bogusław Józef 57 Rzeszów 1 0.0001
0.10
7 kolijewicz nawojka katarzynaKOLIJEWICZ Nawojka Katarzyna 58 Rzeszów 0 0
0.00
8 stezpienz wieslzawSTĘPIEŃ Wiesław 70 Rzeszów 2 0.00021
0.21
Razem 115
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 115

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maruszak maciej wojciechMARUSZAK Maciej Wojciech 47 Rzeszów 20 0.00209
2.09
2 rewak adam marcinREWAK Adam Marcin 32 Rzeszów 8 0.00084
0.84
3 brozzzyna jakub sebastianBROŻYNA Jakub Sebastian 26 Rzeszów 11 0.00115
1.15
4 mytych magdalena dorotaMYTYCH Magdalena Dorota 31 Rzeszów 5 0.00052
0.52
5 wojdylzo monika beataWOJDYŁO Monika Beata 35 Rzeszów 6 0.00063
0.63
6 zdunz natalia magdalenaZDUŃ Natalia Magdalena 30 Rzeszów 3 0.00031
0.31
7 kaczmarek jerzy ryszardKACZMAREK Jerzy Ryszard 45 Rzeszów 3 0.00031
0.31
Razem 56
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 56

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mazurek mariuszMAZUREK Mariusz 38 Rzeszów 4 0.00042
0.42
2 smusz aleksandra agnieszkaSMUSZ Aleksandra Agnieszka 28 Rzeszów 2 0.00021
0.21
3 krzemieniecka natalia juliaKRZEMIENIECKA Natalia Julia 37 Rzeszów 3 0.00031
0.31
4 lisowicz grzegorz stanislzawLISOWICZ Grzegorz Stanisław 25 Rzeszów 1 0.0001
0.10
5 pokrywka malzgorzata ewaPOKRYWKA Małgorzata Ewa 57 Rzeszów 1 0.0001
0.10
6 grabek joanna agnieszkaGRABEK Joanna Agnieszka 41 Rzeszów 1 0.0001
0.10
7 dec marcin benedyktDEC Marcin Benedykt 41 Rzeszów 3 0.00031
0.31
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fijolzek marcin piotrFIJOŁEK Marcin Piotr 31 Rzeszów 185 0.01933
19.33
2 fac izabelaFAC Izabela 46 Rzeszów 21 0.00219
2.19
3 bialzoglzowski robert arturBIAŁOGŁOWSKI Robert Artur 34 Rzeszów 18 0.00188
1.88
4 rozzzzanzska joanna agnieszkaRÓŻAŃSKA Joanna Agnieszka 43 Rzeszów 11 0.00115
1.15
5 szpyrka mateuszSZPYRKA Mateusz 31 Rzeszów 48 0.00502
5.02
6 pociask lzukasz bartlzomiejPOCIASK Łukasz Bartłomiej 29 Rzeszów 6 0.00063
0.63
7 rzezznik beata halinaRZEŹNIK Beata Halina 56 Rzeszów 15 0.00157
1.57
8 holzojuch mateuszHOŁOJUCH Mateusz 42 Rzeszów 21 0.00219
2.19
Razem 325
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 325

Lista nr 12 - KW ROZWÓJ RZESZOWA TADEUSZA FERENCA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ferenc tadeuszFERENC Tadeusz 78 Rzeszów 200 0.0209
20.90
2 buzzz wieslzawBUŻ Wiesław 61 Rzeszów 106 0.01108
11.08
3 kwaszniak miroslzaw zygmuntKWAŚNIAK Mirosław Zygmunt 66 Rzeszów 21 0.00219
2.19
4 fijolzek ewelinaFIJOŁEK Ewelina 39 Rzeszów 44 0.0046
4.60
5 sienko stanislzawSIENKO Stanisław 58 Rzeszów 37 0.00387
3.87
6 ozzzylzo tadeusz stanislzawOŻYŁO Tadeusz Stanisław 65 Rzeszów 1 0.0001
0.10
7 depa ewaDEPA Ewa 46 Rzeszów 19 0.00199
1.99
8 lasko joanna martaLASKO Joanna Marta 49 Rzeszów 15 0.00157
1.57
Razem 443
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 443

Lista nr 13 - KW NOWA PRAWICA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
artur stanislzaw hippeArtur Stanisław HIPPE XXXXX 0
0.00
2 nabel damian karolNABEL Damian Karol 29 Rzeszów 1 0.0001
0.10
3 gwizdalza kacperGWIZDAŁA Kacper 27 Rzeszów 0 0
0.00
4 piotrowicz katarzyna renataPIOTROWICZ Katarzyna Renata 33 Rzeszów 0 0
0.00
5 pilawa-kocur agnieszka danutaPILAWA-KOCUR Agnieszka Danuta 38 Rzeszów 1 0.0001
0.10
6 sperlan dagmara annaSPERLAN Dagmara Anna 44 Rzeszów 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1897
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1752
3 Liczba kart niewykorzystanych 775
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 978
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 977
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 977
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 26
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 951
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dzieszko ireneuszDZIESZKO Ireneusz 51 Mielec 11 0.00116
1.16
2 rezkas sylwia judytaRĘKAS Sylwia Judyta 52 Rzeszów 7 0.00074
0.74
3 rzazsa irena stanislzawaRZĄSA Irena Stanisława 61 Rzeszów 6 0.00063
0.63
4 kaszuba katarzyna bogumilzaKASZUBA Katarzyna Bogumiła 47 Rzeszów 6 0.00063
0.63
5 widelak bartlzomiej ryszardWIDELAK Bartłomiej Ryszard 35 Styków 0 0
0.00
6 malzek damian maciejMAŁEK Damian Maciej 30 Rzeszów 8 0.00084
0.84
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartman stanislzaw wojciechBARTMAN Stanisław Wojciech 63 Kraczkowa 19 0.002
2.00
2 slzupek edward jozzefSŁUPEK Edward Józef 60 Rzeszów 16 0.00168
1.68
3 gdanzski jozzefGDAŃSKI Józef 58 Budy Łańcuckie 6 0.00063
0.63
4 burek janBUREK Jan 67 Rzeszów 12 0.00126
1.26
5 majewicz kazimieraMAJEWICZ Kazimiera 62 Leżajsk 1 0.00011
0.11
6 kuzzniar janina jozzefaKUŹNIAR Janina Józefa 71 Albigowa 3 0.00032
0.32
7 nierojewski witold jozzefNIEROJEWSKI Witold Józef 69 Rzeszów 0 0
0.00
8 pochecz klaudia ewaPOCHEĆ Klaudia Ewa 23 Krasne 0 0
0.00
9 kotlinzska marzena annaKOTLIŃSKA Marzena Anna 52 Rzeszów 0 0
0.00
10 patrusz grzegorzPATRUŚ Grzegorz 41 Nienadówka 1 0.00011
0.11
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 omietonzska jolanta teresaOMIETOŃSKA Jolanta Teresa 60 Rzeszów 3 0.00032
0.32
2 lignar tomasz dominikLIGNAR Tomasz Dominik 28 Rzeszów 1 0.00011
0.11
3 wilk marzena malzgorzataWILK Marzena Małgorzata 45 Rzeszów 2 0.00021
0.21
4 groch bartlzomiej tomaszGROCH Bartłomiej Tomasz 27 Żurawiczki 0 0
0.00
5 bazylewicz zofiaBAZYLEWICZ Zofia 59 Rzeszów 1 0.00011
0.11
6 smalec bartosz zbigniewSMALEC Bartosz Zbigniew 41 Rzeszów 3 0.00032
0.32
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 feret krzysztof adamFERET Krzysztof Adam 50 Rzeszów 66 0.00694
6.94
2 stezpienz danuta waleriaSTĘPIEŃ Danuta Waleria 70 Rzeszów 79 0.00831
8.31
3 tomaka jan walentyTOMAKA Jan Walenty 69 Nowa Wieś 29 0.00305
3.05
4 ordyczynzski marek stefanORDYCZYŃSKI Marek Stefan 53 Leżajsk 1 0.00011
0.11
5 szczyrba marta stanislzawaSZCZYRBA Marta Stanisława 57 Rzeszów 3 0.00032
0.32
6 holzub ewa magdalenaHOŁUB Ewa Magdalena 47 Łańcut 11 0.00116
1.16
7 nowak stanislzawNOWAK Stanisław 64 Rzeszów 5 0.00053
0.53
8 rogowska anna jolantaROGOWSKA Anna Jolanta 64 Rzeszów 10 0.00105
1.05
9 grabowski zbigniewGRABOWSKI Zbigniew 70 Rzeszów 1 0.00011
0.11
10 dziki miroslzaw arturDZIKI Mirosław Artur 55 Rzeszów 11 0.00116
1.16
Razem 216
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 216

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 niewczas marta agataNIEWCZAS Marta Agata 44 Rzeszów 96 0.01009
10.09
2 rybka jerzyRYBKA Jerzy 66 Rogoźnica 11 0.00116
1.16
3 dominik dorota annaDOMINIK Dorota Anna 54 Rzeszów 7 0.00074
0.74
4 mezdrala ryszard janMĘDRALA Ryszard Jan 65 Łańcut 1 0.00011
0.11
5 skrzydlak wlzodzimierz stanislzawSKRZYDLAK Włodzimierz Stanisław 68 Nowa Sarzyna 0 0
0.00
6 pietrzak henrykPIETRZAK Henryk 60 Rzeszów 2 0.00021
0.21
7 gajdek krystynaGAJDEK Krystyna 63 Rzeszów 5 0.00053
0.53
8 wytrwalz marta jozzefaWYTRWAŁ Marta Józefa 60 Rzeszów 4 0.00042
0.42
9 kuzzmicz marek andrzejKUŹMICZ Marek Andrzej 23 Rzeszów 0 0
0.00
10 filipek jerzyFILIPEK Jerzy 67 Rzeszów 8 0.00084
0.84
Razem 134
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 134

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 itner agnieszkaITNER Agnieszka 47 Rzeszów 10 0.00105
1.05
2 preneta pawelz krzysztofPRENETA Paweł Krzysztof 37 Rzeszów 1 0.00011
0.11
3 ozzzozg barbara katarzynaOŻÓG Barbara Katarzyna 48 Nienadówka 3 0.00032
0.32
4 turonz arkadiuszTUROŃ Arkadiusz 40 Rzeszów 4 0.00042
0.42
5 tymczak sandra magdalenaTYMCZAK Sandra Magdalena 20 Rzeszów 0 0
0.00
6 jasinzski krzysztofJASIŃSKI Krzysztof 23 Łańcut 0 0
0.00
7 gazsior-niemiec anna katarzynaGĄSIOR-NIEMIEC Anna Katarzyna 54 Roztoki 0 0
0.00
8 bazk dominikBĄK Dominik 27 Bratkowice 4 0.00042
0.42
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buczek tomasz wojciechBUCZEK Tomasz Wojciech 32 Kolbuszowa Górna 9 0.00095
0.95
2 pomykalza izabela karolinaPOMYKAŁA Izabela Karolina 24 Łańcut 0 0
0.00
3 sylwanowicz krzysztof jerzySYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 26 Medynia Głogowska 1 0.00011
0.11
4 dazbek damian lzukaszDĄBEK Damian Łukasz 28 Rakszawa 1 0.00011
0.11
5 chorzezpa elzzzbietaCHORZĘPA Elżbieta 24 Trzeboś 0 0
0.00
6 wolzoszyn tomaszWOŁOSZYN Tomasz 57 Rzeszów 0 0
0.00
7 browinzska magdalena anetaBROWIŃSKA Magdalena Aneta 25 Rzeszów 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bobola alicja mariaBOBOLA Alicja Maria 28 Rzeszów 21 0.00221
2.21
2 guz krzysztof jacekGUZ Krzysztof Jacek 34 Boguchwała 12 0.00126
1.26
3 tezcza teresa annaTĘCZA Teresa Anna 53 Głogów Małopolski 7 0.00074
0.74
4 bernat mateusz kamilBERNAT Mateusz Kamil 23 Górno 10 0.00105
1.05
5 pazczka przemyslzawPĄCZKA Przemysław 41 Brzóza Królewska 3 0.00032
0.32
6 romanzska danuta krystynaROMAŃSKA Danuta Krystyna 70 Nowa Sarzyna 3 0.00032
0.32
7 marut grzegorz jozzefMARUT Grzegorz Józef 35 Sokołów Małopolski 0 0
0.00
8 gancarz maria paulinaGANCARZ Maria Paulina 30 Krzemienica 6 0.00063
0.63
9 blzazdek andrzejBŁĄDEK Andrzej 36 Wierzawice 5 0.00053
0.53
Razem 67
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 67

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 banzka damianBAŃKA Damian 21 Strzyżów 7 0.00074
0.74
2 kardasinzska marzenaKARDASIŃSKA Marzena 54 Stalowa Wola 2 0.00021
0.21
3 pilawa marcin tomaszPILAWA Marcin Tomasz 39 Rzeszów 2 0.00021
0.21
4 drazzzzek lzukasz franciszekDRĄŻEK Łukasz Franciszek 32 Rzeszów 0 0
0.00
5 zalewska karolina kingaZALEWSKA Karolina Kinga 24 Rzeszów 1 0.00011
0.11
6 drewniak tomasz wieslzawDREWNIAK Tomasz Wiesław 37 Futoma 1 0.00011
0.11
7 krupa ewelinaKRUPA Ewelina 28 Rzeszów 1 0.00011
0.11
8 szyszka sylwester marcinSZYSZKA Sylwester Marcin 31 Rzeszów 0 0
0.00
9 czenczek kinga elzzzbietaCZENCZEK Kinga Elżbieta 27 Giedlarowa 1 0.00011
0.11
10 stelmach alicja lucynaSTELMACH Alicja Lucyna 47 Tarnobrzeg 1 0.00011
0.11
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cyprysz jerzyCYPRYŚ Jerzy 52 Rzeszów 194 0.0204
20.40
2 fajger maria bozzzenaFAJGER Maria Bożena 54 Rzeszów 24 0.00252
2.52
3 kruczek stanislzawKRUCZEK Stanisław 52 Futoma 24 0.00252
2.52
4 kotula jacek adamKOTULA Jacek Adam 52 Rzeszów 49 0.00515
5.15
5 wybraniec boguslzawaWYBRANIEC Bogusława 60 Rzeszów 19 0.002
2.00
6 kitlinzska nina beataKITLIŃSKA Nina Beata 51 Rzeszów 10 0.00105
1.05
7 tolzpa mieczyslzawTOŁPA Mieczysław 54 Wierzawice 1 0.00011
0.11
8 ozzzozg karol wojciechOŻÓG Karol Wojciech 36 Rzeszów 17 0.00179
1.79
9 cygan halinaCYGAN Halina 48 Ulanica 4 0.00042
0.42
10 jakim roman stanislzawJAKIM Roman Stanisław 59 Rzeszów 34 0.00358
3.58
Razem 376
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 376

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagielza beataJAGIEŁA Beata 43 Rzeszów 0 0
0.00
2 muskus ewaMUSKUS Ewa 23 Chodaczów 0 0
0.00
3 ulicki kazimierzULICKI Kazimierz 54 Rzeszów 2 0.00021
0.21
4 skowron tadeusz wojciechSKOWRON Tadeusz Wojciech 58 Rzeszów 0 0
0.00
5 wiazcek agata paulinaWIĄCEK Agata Paulina 31 Nosówka 0 0
0.00
6 zzzugaj lzukasz jozzefŻUGAJ Łukasz Józef 37 Chodaczów 0 0
0.00
7 adamiec jolanta stanislzawaADAMIEC Jolanta Stanisława 42 Rzeszów 1 0.00011
0.11
8 pachla izabela katarzynaPACHLA Izabela Katarzyna 27 Nowe Brusno 0 0
0.00
9 szczurko krzysztof januszSZCZURKO Krzysztof Janusz 65 Cieszyna 0 0
0.00
10 matwij miroslzaw stanislzawMATWIJ Mirosław Stanisław 47 Rzeszów 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3