Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 34

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Miodowa 6 Rzeszów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ulice: Mieszka I, Miodowa, Niepodległości, Nizinna, Słodka, Ułanów, Żołnierzy Września.
Liczba mieszkańców 2031
Liczba wyborców 1653
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Rzeszowa 2
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Rzeszowa
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miasta Rzeszowa) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Rzeszowa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1653
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1653
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1491
3 Liczba kart niewykorzystanych 467
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1024
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1024
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1015
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1015
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 2
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1013
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 belter lzukasz marekBELTER Łukasz Marek 37 wyższe Czarna 7 0.00069
0.69
2 buczak wojciechBUCZAK Wojciech 63 wyższe Rzeszów 303 0.02991
29.91
3 ferenc tadeuszFERENC Tadeusz 78 wyższe Rzeszów 660 0.06515
65.15
4 kaszuba krzysztofKASZUBA Krzysztof 64 wyższe Rzeszów 26 0.00257
2.57
5 maslzowski maciej przemyslzawMASŁOWSKI Maciej Przemysław 34 wyższe Rzeszów 17 0.00168
1.68
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1653
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1492
3 Liczba kart niewykorzystanych 477
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1015
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1015
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1015
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 27
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 23
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 988
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dzieszko ireneuszDZIESZKO Ireneusz 51 Mielec 13 0.00132
1.32
2 rezkas sylwia judytaRĘKAS Sylwia Judyta 52 Rzeszów 9 0.00091
0.91
3 rzazsa irena stanislzawaRZĄSA Irena Stanisława 61 Rzeszów 11 0.00111
1.11
4 kaszuba katarzyna bogumilzaKASZUBA Katarzyna Bogumiła 47 Rzeszów 8 0.00081
0.81
5 widelak bartlzomiej ryszardWIDELAK Bartłomiej Ryszard 35 Styków 2 0.0002
0.20
6 malzek damian maciejMAŁEK Damian Maciej 30 Rzeszów 13 0.00132
1.32
Razem 56
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 56

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartman stanislzaw wojciechBARTMAN Stanisław Wojciech 63 Kraczkowa 7 0.00071
0.71
2 slzupek edward jozzefSŁUPEK Edward Józef 60 Rzeszów 40 0.00405
4.05
3 gdanzski jozzefGDAŃSKI Józef 58 Budy Łańcuckie 6 0.00061
0.61
4 burek janBUREK Jan 67 Rzeszów 4 0.0004
0.40
5 majewicz kazimieraMAJEWICZ Kazimiera 62 Leżajsk 0 0
0.00
6 kuzzniar janina jozzefaKUŹNIAR Janina Józefa 71 Albigowa 1 0.0001
0.10
7 nierojewski witold jozzefNIEROJEWSKI Witold Józef 69 Rzeszów 3 0.0003
0.30
8 pochecz klaudia ewaPOCHEĆ Klaudia Ewa 23 Krasne 0 0
0.00
9 kotlinzska marzena annaKOTLIŃSKA Marzena Anna 52 Rzeszów 0 0
0.00
10 patrusz grzegorzPATRUŚ Grzegorz 41 Nienadówka 0 0
0.00
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 omietonzska jolanta teresaOMIETOŃSKA Jolanta Teresa 60 Rzeszów 0 0
0.00
2 lignar tomasz dominikLIGNAR Tomasz Dominik 28 Rzeszów 3 0.0003
0.30
3 wilk marzena malzgorzataWILK Marzena Małgorzata 45 Rzeszów 3 0.0003
0.30
4 groch bartlzomiej tomaszGROCH Bartłomiej Tomasz 27 Żurawiczki 0 0
0.00
5 bazylewicz zofiaBAZYLEWICZ Zofia 59 Rzeszów 0 0
0.00
6 smalec bartosz zbigniewSMALEC Bartosz Zbigniew 41 Rzeszów 1 0.0001
0.10
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 feret krzysztof adamFERET Krzysztof Adam 50 Rzeszów 101 0.01022
10.22
2 stezpienz danuta waleriaSTĘPIEŃ Danuta Waleria 70 Rzeszów 77 0.00779
7.79
3 tomaka jan walentyTOMAKA Jan Walenty 69 Nowa Wieś 50 0.00506
5.06
4 ordyczynzski marek stefanORDYCZYŃSKI Marek Stefan 53 Leżajsk 4 0.0004
0.40
5 szczyrba marta stanislzawaSZCZYRBA Marta Stanisława 57 Rzeszów 5 0.00051
0.51
6 holzub ewa magdalenaHOŁUB Ewa Magdalena 47 Łańcut 5 0.00051
0.51
7 nowak stanislzawNOWAK Stanisław 64 Rzeszów 2 0.0002
0.20
8 rogowska anna jolantaROGOWSKA Anna Jolanta 64 Rzeszów 14 0.00142
1.42
9 grabowski zbigniewGRABOWSKI Zbigniew 70 Rzeszów 1 0.0001
0.10
10 dziki miroslzaw arturDZIKI Mirosław Artur 55 Rzeszów 25 0.00253
2.53
Razem 284
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 284

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 niewczas marta agataNIEWCZAS Marta Agata 44 Rzeszów 74 0.00749
7.49
2 rybka jerzyRYBKA Jerzy 66 Rogoźnica 5 0.00051
0.51
3 dominik dorota annaDOMINIK Dorota Anna 54 Rzeszów 10 0.00101
1.01
4 mezdrala ryszard janMĘDRALA Ryszard Jan 65 Łańcut 1 0.0001
0.10
5 skrzydlak wlzodzimierz stanislzawSKRZYDLAK Włodzimierz Stanisław 68 Nowa Sarzyna 0 0
0.00
6 pietrzak henrykPIETRZAK Henryk 60 Rzeszów 1 0.0001
0.10
7 gajdek krystynaGAJDEK Krystyna 63 Rzeszów 4 0.0004
0.40
8 wytrwalz marta jozzefaWYTRWAŁ Marta Józefa 60 Rzeszów 0 0
0.00
9 kuzzmicz marek andrzejKUŹMICZ Marek Andrzej 23 Rzeszów 1 0.0001
0.10
10 filipek jerzyFILIPEK Jerzy 67 Rzeszów 5 0.00051
0.51
Razem 101
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 101

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 itner agnieszkaITNER Agnieszka 47 Rzeszów 7 0.00071
0.71
2 preneta pawelz krzysztofPRENETA Paweł Krzysztof 37 Rzeszów 1 0.0001
0.10
3 ozzzozg barbara katarzynaOŻÓG Barbara Katarzyna 48 Nienadówka 2 0.0002
0.20
4 turonz arkadiuszTUROŃ Arkadiusz 40 Rzeszów 1 0.0001
0.10
5 tymczak sandra magdalenaTYMCZAK Sandra Magdalena 20 Rzeszów 3 0.0003
0.30
6 jasinzski krzysztofJASIŃSKI Krzysztof 23 Łańcut 0 0
0.00
7 gazsior-niemiec anna katarzynaGĄSIOR-NIEMIEC Anna Katarzyna 54 Roztoki 4 0.0004
0.40
8 bazk dominikBĄK Dominik 27 Bratkowice 0 0
0.00
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buczek tomasz wojciechBUCZEK Tomasz Wojciech 32 Kolbuszowa Górna 2 0.0002
0.20
2 pomykalza izabela karolinaPOMYKAŁA Izabela Karolina 24 Łańcut 0 0
0.00
3 sylwanowicz krzysztof jerzySYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 26 Medynia Głogowska 0 0
0.00
4 dazbek damian lzukaszDĄBEK Damian Łukasz 28 Rakszawa 0 0
0.00
5 chorzezpa elzzzbietaCHORZĘPA Elżbieta 24 Trzeboś 2 0.0002
0.20
6 wolzoszyn tomaszWOŁOSZYN Tomasz 57 Rzeszów 0 0
0.00
7 browinzska magdalena anetaBROWIŃSKA Magdalena Aneta 25 Rzeszów 1 0.0001
0.10
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bobola alicja mariaBOBOLA Alicja Maria 28 Rzeszów 27 0.00273
2.73
2 guz krzysztof jacekGUZ Krzysztof Jacek 34 Boguchwała 12 0.00121
1.21
3 tezcza teresa annaTĘCZA Teresa Anna 53 Głogów Małopolski 5 0.00051
0.51
4 bernat mateusz kamilBERNAT Mateusz Kamil 23 Górno 6 0.00061
0.61
5 pazczka przemyslzawPĄCZKA Przemysław 41 Brzóza Królewska 5 0.00051
0.51
6 romanzska danuta krystynaROMAŃSKA Danuta Krystyna 70 Nowa Sarzyna 3 0.0003
0.30
7 marut grzegorz jozzefMARUT Grzegorz Józef 35 Sokołów Małopolski 2 0.0002
0.20
8 gancarz maria paulinaGANCARZ Maria Paulina 30 Krzemienica 4 0.0004
0.40
9 blzazdek andrzejBŁĄDEK Andrzej 36 Wierzawice 4 0.0004
0.40
Razem 68
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 68

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 banzka damianBAŃKA Damian 21 Strzyżów 4 0.0004
0.40
2 kardasinzska marzenaKARDASIŃSKA Marzena 54 Stalowa Wola 2 0.0002
0.20
3 pilawa marcin tomaszPILAWA Marcin Tomasz 39 Rzeszów 0 0
0.00
4 drazzzzek lzukasz franciszekDRĄŻEK Łukasz Franciszek 32 Rzeszów 0 0
0.00
5 zalewska karolina kingaZALEWSKA Karolina Kinga 24 Rzeszów 2 0.0002
0.20
6 drewniak tomasz wieslzawDREWNIAK Tomasz Wiesław 37 Futoma 1 0.0001
0.10
7 krupa ewelinaKRUPA Ewelina 28 Rzeszów 0 0
0.00
8 szyszka sylwester marcinSZYSZKA Sylwester Marcin 31 Rzeszów 1 0.0001
0.10
9 czenczek kinga elzzzbietaCZENCZEK Kinga Elżbieta 27 Giedlarowa 0 0
0.00
10 stelmach alicja lucynaSTELMACH Alicja Lucyna 47 Tarnobrzeg 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cyprysz jerzyCYPRYŚ Jerzy 52 Rzeszów 198 0.02004
20.04
2 fajger maria bozzzenaFAJGER Maria Bożena 54 Rzeszów 19 0.00192
1.92
3 kruczek stanislzawKRUCZEK Stanisław 52 Futoma 24 0.00243
2.43
4 kotula jacek adamKOTULA Jacek Adam 52 Rzeszów 63 0.00638
6.38
5 wybraniec boguslzawaWYBRANIEC Bogusława 60 Rzeszów 8 0.00081
0.81
6 kitlinzska nina beataKITLIŃSKA Nina Beata 51 Rzeszów 6 0.00061
0.61
7 tolzpa mieczyslzawTOŁPA Mieczysław 54 Wierzawice 2 0.0002
0.20
8 ozzzozg karol wojciechOŻÓG Karol Wojciech 36 Rzeszów 19 0.00192
1.92
9 cygan halinaCYGAN Halina 48 Ulanica 5 0.00051
0.51
10 jakim roman stanislzawJAKIM Roman Stanisław 59 Rzeszów 29 0.00294
2.94
Razem 373
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 373

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagielza beataJAGIEŁA Beata 43 Rzeszów 1 0.0001
0.10
2 muskus ewaMUSKUS Ewa 23 Chodaczów 1 0.0001
0.10
3 ulicki kazimierzULICKI Kazimierz 54 Rzeszów 1 0.0001
0.10
4 skowron tadeusz wojciechSKOWRON Tadeusz Wojciech 58 Rzeszów 0 0
0.00
5 wiazcek agata paulinaWIĄCEK Agata Paulina 31 Nosówka 1 0.0001
0.10
6 zzzugaj lzukasz jozzefŻUGAJ Łukasz Józef 37 Chodaczów 0 0
0.00
7 adamiec jolanta stanislzawaADAMIEC Jolanta Stanisława 42 Rzeszów 0 0
0.00
8 pachla izabela katarzynaPACHLA Izabela Katarzyna 27 Nowe Brusno 0 0
0.00
9 szczurko krzysztof januszSZCZURKO Krzysztof Janusz 65 Cieszyna 0 0
0.00
10 matwij miroslzaw stanislzawMATWIJ Mirosław Stanisław 47 Rzeszów 1 0.0001
0.10
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Rzeszowa) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1653
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1653
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1491
3 Liczba kart niewykorzystanych 476
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1015
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1015
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1005
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1005
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 995
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zieminzski wieslzaw stanislzawZIEMIŃSKI Wiesław Stanisław 54 Rzeszów 69 0.00693
6.93
2 koterba piotrKOTERBA Piotr 41 Rzeszów 17 0.00171
1.71
3 ostrowska-rzepko malzgorzata barbaraOSTROWSKA-RZEPKO Małgorzata Barbara 40 Rzeszów 10 0.00101
1.01
4 micke andrzejMICKE Andrzej 61 Rzeszów 7 0.0007
0.70
5 borcz dorota mariaBORCZ Dorota Maria 61 Rzeszów 7 0.0007
0.70
6 kusz bozzzena barbaraKUSZ Bożena Barbara 45 Rzeszów 4 0.0004
0.40
7 slzupek janusz piotrSŁUPEK Janusz Piotr 41 Rzeszów 25 0.00251
2.51
8 sowinzski jacek damianSOWIŃSKI Jacek Damian 44 Rzeszów 4 0.0004
0.40
Razem 143
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 143

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziedzic ewa mariaDZIEDZIC Ewa Maria 39 Rzeszów 13 0.00131
1.31
2 kozik dominik andrzejKOZIK Dominik Andrzej 33 Rzeszów 7 0.0007
0.70
3 borys marek piotrBORYS Marek Piotr 48 Rzeszów 5 0.0005
0.50
4 wojdylzo mariaWOJDYŁO Maria 65 Rzeszów 1 0.0001
0.10
5 szostek karol franciszekSZOSTEK Karol Franciszek 44 Rzeszów 4 0.0004
0.40
6 turzanzska martaTURZAŃSKA Marta 51 Rzeszów 6 0.0006
0.60
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 walat wieslzaw janWALAT Wiesław Jan 70 Rzeszów 11 0.00111
1.11
2 szkutnik krystyna mariaSZKUTNIK Krystyna Maria 61 Rzeszów 0 0
0.00
3 werelusz krzysztofWERELUSZ Krzysztof 43 Rzeszów 3 0.0003
0.30
4 pezkala piotrPĘKALA Piotr 25 Rzeszów 1 0.0001
0.10
5 babula hubert henrykBABULA Hubert Henryk 21 Rzeszów 0 0
0.00
6 dziadosz mariaDZIADOSZ Maria 63 Rzeszów 0 0
0.00
7 golzazbek anna barbaraGOŁĄBEK Anna Barbara 46 Rzeszów 3 0.0003
0.30
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jezczmienionka jerzyJĘCZMIENIONKA Jerzy 50 Rzeszów 275 0.02764
27.64
2 szarama grazzzynaSZARAMA Grażyna 59 Rzeszów 37 0.00372
3.72
3 olechowski mariusz marekOLECHOWSKI Mariusz Marek 61 Rzeszów 19 0.00191
1.91
4 napiozrkowski adam kazimierzNAPIÓRKOWSKI Adam Kazimierz 40 Rzeszów 24 0.00241
2.41
5 tereszkiewicz grazzzyna stefaniaTERESZKIEWICZ Grażyna Stefania 53 Rzeszów 3 0.0003
0.30
6 delikat michalz jozzefDELIKAT Michał Józef 31 Rzeszów 9 0.0009
0.90
7 osozbka-oponz katarzynaOSÓBKA-OPOŃ Katarzyna 26 Rzeszów 10 0.00101
1.01
8 elgass milzosz radoslzawELGASS Miłosz Radosław 29 Rzeszów 4 0.0004
0.40
Razem 381
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 381

Lista nr 12 - KW ROZWÓJ RZESZOWA TADEUSZA FERENCA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sak boguslzaw waclzawSAK Bogusław Wacław 61 Rzeszów 51 0.00513
5.13
2 golzazb slzawomir janGOŁĄB Sławomir Jan 53 Rzeszów 100 0.01005
10.05
3 homicki robert andrzejHOMICKI Robert Andrzej 49 Rzeszów 23 0.00231
2.31
4 drozdowska renata barbaraDROZDOWSKA Renata Barbara 51 Rzeszów 138 0.01387
13.87
5 wolicki henrykWOLICKI Henryk 65 Rzeszów 30 0.00302
3.02
6 kunysz daniel konradKUNYSZ Daniel Konrad 30 Rzeszów 25 0.00251
2.51
7 dec janina krystynaDEC Janina Krystyna 68 Rzeszów 15 0.00151
1.51
8 buk agnieszka annaBUK Agnieszka Anna 45 Rzeszów 35 0.00352
3.52
Razem 417
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 417