Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 27

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Rzeszowski Dom Kultury, ul. Staromiejska 43a Rzeszów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ulice: Bajkowa, Bałuckiego, Dożynkowa, gen. Maczka, Hoża, Jana Robaka, Kłosowa, Kolorowa, Krótka, ks. Józefa Stafieja, ks. Stanisława Folty, Lubelska (numery nieparzyste od 23 do końca i numery parzyste od 6 do końca), Lubicz, Młynarska, Morcinka, Nad Przyrwą, Niepokonanych, Opłotki, Partyzantów (numery nieparzyste od 3 do końca i numery parzyste od 10 do końca), Prosta, Przeskok, Rzecha (numery nieparzyste od 21 do końca i numery parzyste od 30 do końca), Sąsiedzka, Siemieńskiego (numery parzyste od 18 do końca), Stogi, Strumykowa, Szczera, Szczęśliwa, Śmiałych, Towarowa, Trembeckiego, Warszawska (numery nieparzyste od 59 do końca i numery parzyste od 26 do końca), Widok, Wioślarska, Wylotowa, Wyzwolenia (numery parzyste od 2 do 4), Zabłocie, Zapolskiej, Zaścianek, Zbigniewa Górala, Zbożowa, Zbrojna, Żniwna, Żwirowa, Życzliwa.
Liczba mieszkańców 2476
Liczba wyborców 1911
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Rzeszowa 2
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Rzeszowa
  • Wybory Rady Miasta Rzeszowa) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Rzeszowa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1921
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1921
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1718
3 Liczba kart niewykorzystanych 606
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1112
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1112
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 1114
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1114
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1106
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 belter lzukasz marekBELTER Łukasz Marek 37 wyższe Czarna 12 0.00108
1.08
2 buczak wojciechBUCZAK Wojciech 63 wyższe Rzeszów 293 0.02649
26.49
3 ferenc tadeuszFERENC Tadeusz 78 wyższe Rzeszów 719 0.06501
65.01
4 kaszuba krzysztofKASZUBA Krzysztof 64 wyższe Rzeszów 30 0.00271
2.71
5 maslzowski maciej przemyslzawMASŁOWSKI Maciej Przemysław 34 wyższe Rzeszów 52 0.0047
4.70
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Rzeszowa) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1921
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1921
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1726
3 Liczba kart niewykorzystanych 614
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1112
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1112
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 1114
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1114
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 18
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1096
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zieminzski wieslzaw stanislzawZIEMIŃSKI Wiesław Stanisław 54 Rzeszów 33 0.00301
3.01
2 koterba piotrKOTERBA Piotr 41 Rzeszów 70 0.00639
6.39
3 ostrowska-rzepko malzgorzata barbaraOSTROWSKA-RZEPKO Małgorzata Barbara 40 Rzeszów 19 0.00173
1.73
4 micke andrzejMICKE Andrzej 61 Rzeszów 3 0.00027
0.27
5 borcz dorota mariaBORCZ Dorota Maria 61 Rzeszów 10 0.00091
0.91
6 kusz bozzzena barbaraKUSZ Bożena Barbara 45 Rzeszów 5 0.00046
0.46
7 slzupek janusz piotrSŁUPEK Janusz Piotr 41 Rzeszów 3 0.00027
0.27
8 sowinzski jacek damianSOWIŃSKI Jacek Damian 44 Rzeszów 4 0.00036
0.36
Razem 147
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 147

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziedzic ewa mariaDZIEDZIC Ewa Maria 39 Rzeszów 35 0.00319
3.19
2 kozik dominik andrzejKOZIK Dominik Andrzej 33 Rzeszów 5 0.00046
0.46
3 borys marek piotrBORYS Marek Piotr 48 Rzeszów 6 0.00055
0.55
4 wojdylzo mariaWOJDYŁO Maria 65 Rzeszów 2 0.00018
0.18
5 szostek karol franciszekSZOSTEK Karol Franciszek 44 Rzeszów 2 0.00018
0.18
6 turzanzska martaTURZAŃSKA Marta 51 Rzeszów 3 0.00027
0.27
Razem 53
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 53

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 walat wieslzaw janWALAT Wiesław Jan 70 Rzeszów 15 0.00137
1.37
2 szkutnik krystyna mariaSZKUTNIK Krystyna Maria 61 Rzeszów 4 0.00036
0.36
3 werelusz krzysztofWERELUSZ Krzysztof 43 Rzeszów 5 0.00046
0.46
4 pezkala piotrPĘKALA Piotr 25 Rzeszów 8 0.00073
0.73
5 babula hubert henrykBABULA Hubert Henryk 21 Rzeszów 1 9.0E-5
0.09
6 dziadosz mariaDZIADOSZ Maria 63 Rzeszów 0 0
0.00
7 golzazbek anna barbaraGOŁĄBEK Anna Barbara 46 Rzeszów 3 0.00027
0.27
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jezczmienionka jerzyJĘCZMIENIONKA Jerzy 50 Rzeszów 62 0.00566
5.66
2 szarama grazzzynaSZARAMA Grażyna 59 Rzeszów 85 0.00776
7.76
3 olechowski mariusz marekOLECHOWSKI Mariusz Marek 61 Rzeszów 136 0.01241
12.41
4 napiozrkowski adam kazimierzNAPIÓRKOWSKI Adam Kazimierz 40 Rzeszów 7 0.00064
0.64
5 tereszkiewicz grazzzyna stefaniaTERESZKIEWICZ Grażyna Stefania 53 Rzeszów 11 0.001
1.00
6 delikat michalz jozzefDELIKAT Michał Józef 31 Rzeszów 20 0.00182
1.82
7 osozbka-oponz katarzynaOSÓBKA-OPOŃ Katarzyna 26 Rzeszów 36 0.00328
3.28
8 elgass milzosz radoslzawELGASS Miłosz Radosław 29 Rzeszów 4 0.00036
0.36
Razem 361
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 361

Lista nr 12 - KW ROZWÓJ RZESZOWA TADEUSZA FERENCA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sak boguslzaw waclzawSAK Bogusław Wacław 61 Rzeszów 118 0.01077
10.77
2 golzazb slzawomir janGOŁĄB Sławomir Jan 53 Rzeszów 242 0.02208
22.08
3 homicki robert andrzejHOMICKI Robert Andrzej 49 Rzeszów 21 0.00192
1.92
4 drozdowska renata barbaraDROZDOWSKA Renata Barbara 51 Rzeszów 20 0.00182
1.82
5 wolicki henrykWOLICKI Henryk 65 Rzeszów 15 0.00137
1.37
6 kunysz daniel konradKUNYSZ Daniel Konrad 30 Rzeszów 38 0.00347
3.47
7 dec janina krystynaDEC Janina Krystyna 68 Rzeszów 21 0.00192
1.92
8 buk agnieszka annaBUK Agnieszka Anna 45 Rzeszów 24 0.00219
2.19
Razem 499
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 499
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1921
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1714
3 Liczba kart niewykorzystanych 602
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1112
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 1111
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1111
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 28
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 21
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1083
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dzieszko ireneuszDZIESZKO Ireneusz 51 Mielec 18 0.00166
1.66
2 rezkas sylwia judytaRĘKAS Sylwia Judyta 52 Rzeszów 14 0.00129
1.29
3 rzazsa irena stanislzawaRZĄSA Irena Stanisława 61 Rzeszów 4 0.00037
0.37
4 kaszuba katarzyna bogumilzaKASZUBA Katarzyna Bogumiła 47 Rzeszów 9 0.00083
0.83
5 widelak bartlzomiej ryszardWIDELAK Bartłomiej Ryszard 35 Styków 2 0.00018
0.18
6 malzek damian maciejMAŁEK Damian Maciej 30 Rzeszów 8 0.00074
0.74
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartman stanislzaw wojciechBARTMAN Stanisław Wojciech 63 Kraczkowa 14 0.00129
1.29
2 slzupek edward jozzefSŁUPEK Edward Józef 60 Rzeszów 23 0.00212
2.12
3 gdanzski jozzefGDAŃSKI Józef 58 Budy Łańcuckie 12 0.00111
1.11
4 burek janBUREK Jan 67 Rzeszów 2 0.00018
0.18
5 majewicz kazimieraMAJEWICZ Kazimiera 62 Leżajsk 3 0.00028
0.28
6 kuzzniar janina jozzefaKUŹNIAR Janina Józefa 71 Albigowa 3 0.00028
0.28
7 nierojewski witold jozzefNIEROJEWSKI Witold Józef 69 Rzeszów 3 0.00028
0.28
8 pochecz klaudia ewaPOCHEĆ Klaudia Ewa 23 Krasne 0 0
0.00
9 kotlinzska marzena annaKOTLIŃSKA Marzena Anna 52 Rzeszów 1 9.0E-5
0.09
10 patrusz grzegorzPATRUŚ Grzegorz 41 Nienadówka 2 0.00018
0.18
Razem 63
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 63

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 omietonzska jolanta teresaOMIETOŃSKA Jolanta Teresa 60 Rzeszów 1 9.0E-5
0.09
2 lignar tomasz dominikLIGNAR Tomasz Dominik 28 Rzeszów 0 0
0.00
3 wilk marzena malzgorzataWILK Marzena Małgorzata 45 Rzeszów 3 0.00028
0.28
4 groch bartlzomiej tomaszGROCH Bartłomiej Tomasz 27 Żurawiczki 0 0
0.00
5 bazylewicz zofiaBAZYLEWICZ Zofia 59 Rzeszów 0 0
0.00
6 smalec bartosz zbigniewSMALEC Bartosz Zbigniew 41 Rzeszów 1 9.0E-5
0.09
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 feret krzysztof adamFERET Krzysztof Adam 50 Rzeszów 92 0.00849
8.49
2 stezpienz danuta waleriaSTĘPIEŃ Danuta Waleria 70 Rzeszów 66 0.00609
6.09
3 tomaka jan walentyTOMAKA Jan Walenty 69 Nowa Wieś 57 0.00526
5.26
4 ordyczynzski marek stefanORDYCZYŃSKI Marek Stefan 53 Leżajsk 5 0.00046
0.46
5 szczyrba marta stanislzawaSZCZYRBA Marta Stanisława 57 Rzeszów 6 0.00055
0.55
6 holzub ewa magdalenaHOŁUB Ewa Magdalena 47 Łańcut 4 0.00037
0.37
7 nowak stanislzawNOWAK Stanisław 64 Rzeszów 8 0.00074
0.74
8 rogowska anna jolantaROGOWSKA Anna Jolanta 64 Rzeszów 14 0.00129
1.29
9 grabowski zbigniewGRABOWSKI Zbigniew 70 Rzeszów 20 0.00185
1.85
10 dziki miroslzaw arturDZIKI Mirosław Artur 55 Rzeszów 15 0.00139
1.39
Razem 287
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 287

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 niewczas marta agataNIEWCZAS Marta Agata 44 Rzeszów 101 0.00933
9.33
2 rybka jerzyRYBKA Jerzy 66 Rogoźnica 10 0.00092
0.92
3 dominik dorota annaDOMINIK Dorota Anna 54 Rzeszów 1 9.0E-5
0.09
4 mezdrala ryszard janMĘDRALA Ryszard Jan 65 Łańcut 0 0
0.00
5 skrzydlak wlzodzimierz stanislzawSKRZYDLAK Włodzimierz Stanisław 68 Nowa Sarzyna 0 0
0.00
6 pietrzak henrykPIETRZAK Henryk 60 Rzeszów 2 0.00018
0.18
7 gajdek krystynaGAJDEK Krystyna 63 Rzeszów 2 0.00018
0.18
8 wytrwalz marta jozzefaWYTRWAŁ Marta Józefa 60 Rzeszów 1 9.0E-5
0.09
9 kuzzmicz marek andrzejKUŹMICZ Marek Andrzej 23 Rzeszów 0 0
0.00
10 filipek jerzyFILIPEK Jerzy 67 Rzeszów 5 0.00046
0.46
Razem 122
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 122

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 itner agnieszkaITNER Agnieszka 47 Rzeszów 12 0.00111
1.11
2 preneta pawelz krzysztofPRENETA Paweł Krzysztof 37 Rzeszów 4 0.00037
0.37
3 ozzzozg barbara katarzynaOŻÓG Barbara Katarzyna 48 Nienadówka 1 9.0E-5
0.09
4 turonz arkadiuszTUROŃ Arkadiusz 40 Rzeszów 2 0.00018
0.18
5 tymczak sandra magdalenaTYMCZAK Sandra Magdalena 20 Rzeszów 0 0
0.00
6 jasinzski krzysztofJASIŃSKI Krzysztof 23 Łańcut 4 0.00037
0.37
7 gazsior-niemiec anna katarzynaGĄSIOR-NIEMIEC Anna Katarzyna 54 Roztoki 5 0.00046
0.46
8 bazk dominikBĄK Dominik 27 Bratkowice 2 0.00018
0.18
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buczek tomasz wojciechBUCZEK Tomasz Wojciech 32 Kolbuszowa Górna 13 0.0012
1.20
2 pomykalza izabela karolinaPOMYKAŁA Izabela Karolina 24 Łańcut 2 0.00018
0.18
3 sylwanowicz krzysztof jerzySYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 26 Medynia Głogowska 1 9.0E-5
0.09
4 dazbek damian lzukaszDĄBEK Damian Łukasz 28 Rakszawa 1 9.0E-5
0.09
5 chorzezpa elzzzbietaCHORZĘPA Elżbieta 24 Trzeboś 2 0.00018
0.18
6 wolzoszyn tomaszWOŁOSZYN Tomasz 57 Rzeszów 1 9.0E-5
0.09
7 browinzska magdalena anetaBROWIŃSKA Magdalena Aneta 25 Rzeszów 0 0
0.00
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bobola alicja mariaBOBOLA Alicja Maria 28 Rzeszów 60 0.00554
5.54
2 guz krzysztof jacekGUZ Krzysztof Jacek 34 Boguchwała 17 0.00157
1.57
3 tezcza teresa annaTĘCZA Teresa Anna 53 Głogów Małopolski 7 0.00065
0.65
4 bernat mateusz kamilBERNAT Mateusz Kamil 23 Górno 2 0.00018
0.18
5 pazczka przemyslzawPĄCZKA Przemysław 41 Brzóza Królewska 2 0.00018
0.18
6 romanzska danuta krystynaROMAŃSKA Danuta Krystyna 70 Nowa Sarzyna 3 0.00028
0.28
7 marut grzegorz jozzefMARUT Grzegorz Józef 35 Sokołów Małopolski 5 0.00046
0.46
8 gancarz maria paulinaGANCARZ Maria Paulina 30 Krzemienica 3 0.00028
0.28
9 blzazdek andrzejBŁĄDEK Andrzej 36 Wierzawice 2 0.00018
0.18
Razem 101
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 101

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 banzka damianBAŃKA Damian 21 Strzyżów 11 0.00102
1.02
2 kardasinzska marzenaKARDASIŃSKA Marzena 54 Stalowa Wola 3 0.00028
0.28
3 pilawa marcin tomaszPILAWA Marcin Tomasz 39 Rzeszów 1 9.0E-5
0.09
4 drazzzzek lzukasz franciszekDRĄŻEK Łukasz Franciszek 32 Rzeszów 4 0.00037
0.37
5 zalewska karolina kingaZALEWSKA Karolina Kinga 24 Rzeszów 2 0.00018
0.18
6 drewniak tomasz wieslzawDREWNIAK Tomasz Wiesław 37 Futoma 3 0.00028
0.28
7 krupa ewelinaKRUPA Ewelina 28 Rzeszów 4 0.00037
0.37
8 szyszka sylwester marcinSZYSZKA Sylwester Marcin 31 Rzeszów 1 9.0E-5
0.09
9 czenczek kinga elzzzbietaCZENCZEK Kinga Elżbieta 27 Giedlarowa 0 0
0.00
10 stelmach alicja lucynaSTELMACH Alicja Lucyna 47 Tarnobrzeg 1 9.0E-5
0.09
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cyprysz jerzyCYPRYŚ Jerzy 52 Rzeszów 165 0.01524
15.24
2 fajger maria bozzzenaFAJGER Maria Bożena 54 Rzeszów 22 0.00203
2.03
3 kruczek stanislzawKRUCZEK Stanisław 52 Futoma 25 0.00231
2.31
4 kotula jacek adamKOTULA Jacek Adam 52 Rzeszów 65 0.006
6.00
5 wybraniec boguslzawaWYBRANIEC Bogusława 60 Rzeszów 15 0.00139
1.39
6 kitlinzska nina beataKITLIŃSKA Nina Beata 51 Rzeszów 7 0.00065
0.65
7 tolzpa mieczyslzawTOŁPA Mieczysław 54 Wierzawice 4 0.00037
0.37
8 ozzzozg karol wojciechOŻÓG Karol Wojciech 36 Rzeszów 22 0.00203
2.03
9 cygan halinaCYGAN Halina 48 Ulanica 8 0.00074
0.74
10 jakim roman stanislzawJAKIM Roman Stanisław 59 Rzeszów 31 0.00286
2.86
Razem 364
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 364

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagielza beataJAGIEŁA Beata 43 Rzeszów 2 0.00018
0.18
2 muskus ewaMUSKUS Ewa 23 Chodaczów 2 0.00018
0.18
3 ulicki kazimierzULICKI Kazimierz 54 Rzeszów 0 0
0.00
4 skowron tadeusz wojciechSKOWRON Tadeusz Wojciech 58 Rzeszów 1 9.0E-5
0.09
5 wiazcek agata paulinaWIĄCEK Agata Paulina 31 Nosówka 1 9.0E-5
0.09
6 zzzugaj lzukasz jozzefŻUGAJ Łukasz Józef 37 Chodaczów 0 0
0.00
7 adamiec jolanta stanislzawaADAMIEC Jolanta Stanisława 42 Rzeszów 0 0
0.00
8 pachla izabela katarzynaPACHLA Izabela Katarzyna 27 Nowe Brusno 0 0
0.00
9 szczurko krzysztof januszSZCZURKO Krzysztof Janusz 65 Cieszyna 0 0
0.00
10 matwij miroslzaw stanislzawMATWIJ Mirosław Stanisław 47 Rzeszów 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6