Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 12

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Dominikańska 4 Rzeszów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ulice: Chrobrego, Dąbrowskiego (numery nieparzyste od 65 do 89), Hetmańska (numery parzyste od 38 do 52), Piastów (bez numerów 11 i 13), pl. Matki Boskiej Saletyńskiej.
Liczba mieszkańców 2265
Liczba wyborców 1929
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Rzeszowa 3
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Rzeszowa
  • Wybory Rady Miasta Rzeszowa) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Rzeszowa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1935
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1935
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1745
3 Liczba kart niewykorzystanych 771
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 975
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 975
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 975
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 975
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 969
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 belter lzukasz marekBELTER Łukasz Marek 37 wyższe Czarna 9 0.00093
0.93
2 buczak wojciechBUCZAK Wojciech 63 wyższe Rzeszów 287 0.02962
29.62
3 ferenc tadeuszFERENC Tadeusz 78 wyższe Rzeszów 621 0.06409
64.09
4 kaszuba krzysztofKASZUBA Krzysztof 64 wyższe Rzeszów 30 0.0031
3.10
5 maslzowski maciej przemyslzawMASŁOWSKI Maciej Przemysław 34 wyższe Rzeszów 22 0.00227
2.27
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Rzeszowa) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1935
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1935
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1740
3 Liczba kart niewykorzystanych 765
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 975
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 975
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 975
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 975
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 19
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 956
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 derezgowski marcinDERĘGOWSKI Marcin 37 Rzeszów 90 0.00941
9.41
2 bacher agata iwonaBACHER Agata Iwona 44 Rzeszów 10 0.00105
1.05
3 jozzefek jakub janJÓZEFEK Jakub Jan 30 Rzeszów 1 0.0001
0.10
4 czwik agata annaĆWIK Agata Anna 42 Rzeszów 27 0.00282
2.82
5 koryl zbigniew marianKORYL Zbigniew Marian 65 Rzeszów 5 0.00052
0.52
6 malzecka magdalena agataMAŁECKA Magdalena Agata 58 Rzeszów 6 0.00063
0.63
7 fronz malzgorzata mariaFROŃ Małgorzata Maria 61 Rzeszów 11 0.00115
1.15
8 szewczyk mariuszSZEWCZYK Mariusz 57 Rzeszów 9 0.00094
0.94
Razem 159
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 159

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nycz ewelina magdalenaNYCZ Ewelina Magdalena 31 Rzeszów 26 0.00272
2.72
2 gieniec jacekGIENIEC Jacek 37 Rzeszów 8 0.00084
0.84
3 znamirowska natalia joannaZNAMIROWSKA Natalia Joanna 35 Rzeszów 12 0.00126
1.26
4 kotula janinaKOTULA Janina 59 Rzeszów 6 0.00063
0.63
5 deminzski tomasz rafalzDEMIŃSKI Tomasz Rafał 44 Rzeszów 1 0.0001
0.10
6 ruszalza andrzejRUSZAŁA Andrzej 62 Rzeszów 3 0.00031
0.31
Razem 56
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 56

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gezbarowski damian grzegorzGĘBAROWSKI Damian Grzegorz 33 Rzeszów 6 0.00063
0.63
2 stec-rusiecka jolanta magdalenaSTEC-RUSIECKA Jolanta Magdalena 38 Rzeszów 6 0.00063
0.63
3 pakulza-sacharczuk anna zofiaPAKUŁA-SACHARCZUK Anna Zofia 62 Rzeszów 2 0.00021
0.21
4 danzczyszyn karolina jagodaDAŃCZYSZYN Karolina Jagoda 34 Rzeszów 3 0.00031
0.31
5 podbielski dawid bogdanPODBIELSKI Dawid Bogdan 21 Rzeszów 1 0.0001
0.10
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szumny waldemar wlzodzimierzSZUMNY Waldemar Włodzimierz 50 Rzeszów 160 0.01674
16.74
2 kotula waldemar krystianKOTULA Waldemar Krystian 32 Rzeszów 102 0.01067
10.67
3 neszew agnieszka klaudiaNESZEW Agnieszka Klaudia 55 Rzeszów 6 0.00063
0.63
4 rusinek stanislzaw pawelzRUSINEK Stanisław Paweł 66 Rzeszów 19 0.00199
1.99
5 kowalska izabela teresaKOWALSKA Izabela Teresa 54 Rzeszów 22 0.0023
2.30
6 borek janusz piotrBOREK Janusz Piotr 42 Rzeszów 12 0.00126
1.26
7 olechowska annaOLECHOWSKA Anna 23 Rzeszów 7 0.00073
0.73
8 lasota ernest andrzejLASOTA Ernest Andrzej 45 Rzeszów 7 0.00073
0.73
Razem 335
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 335

Lista nr 12 - KW ROZWÓJ RZESZOWA TADEUSZA FERENCA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fijolzek konrad rafalzFIJOŁEK Konrad Rafał 42 Rzeszów 118 0.01234
12.34
2 skiba anna agnieszkaSKIBA Anna Agnieszka 42 Rzeszów 44 0.0046
4.60
3 wywrocki waldemar ludwikWYWROCKI Waldemar Ludwik 47 Rzeszów 42 0.00439
4.39
4 micalz janusz antoniMICAŁ Janusz Antoni 61 Rzeszów 19 0.00199
1.99
5 ustrobinzski marek jerzyUSTROBIŃSKI Marek Jerzy 53 Rzeszów 86 0.009
9.00
6 dudzinzska krystyna mariaDUDZIŃSKA Krystyna Maria 68 Rzeszów 10 0.00105
1.05
7 rzazsa dorota elzzzbietaRZĄSA Dorota Elżbieta 49 Rzeszów 19 0.00199
1.99
8 walawender robert pawelzWALAWENDER Robert Paweł 42 Rzeszów 50 0.00523
5.23
Razem 388
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 388
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Podkarpackiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1935
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1894
3 Liczba kart niewykorzystanych 920
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 975
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 976
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 976
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 19
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 951
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dzieszko ireneuszDZIESZKO Ireneusz 51 Mielec 17 0.00179
1.79
2 rezkas sylwia judytaRĘKAS Sylwia Judyta 52 Rzeszów 8 0.00084
0.84
3 rzazsa irena stanislzawaRZĄSA Irena Stanisława 61 Rzeszów 13 0.00137
1.37
4 kaszuba katarzyna bogumilzaKASZUBA Katarzyna Bogumiła 47 Rzeszów 9 0.00095
0.95
5 widelak bartlzomiej ryszardWIDELAK Bartłomiej Ryszard 35 Styków 2 0.00021
0.21
6 malzek damian maciejMAŁEK Damian Maciej 30 Rzeszów 6 0.00063
0.63
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartman stanislzaw wojciechBARTMAN Stanisław Wojciech 63 Kraczkowa 10 0.00105
1.05
2 slzupek edward jozzefSŁUPEK Edward Józef 60 Rzeszów 8 0.00084
0.84
3 gdanzski jozzefGDAŃSKI Józef 58 Budy Łańcuckie 2 0.00021
0.21
4 burek janBUREK Jan 67 Rzeszów 1 0.00011
0.11
5 majewicz kazimieraMAJEWICZ Kazimiera 62 Leżajsk 2 0.00021
0.21
6 kuzzniar janina jozzefaKUŹNIAR Janina Józefa 71 Albigowa 1 0.00011
0.11
7 nierojewski witold jozzefNIEROJEWSKI Witold Józef 69 Rzeszów 1 0.00011
0.11
8 pochecz klaudia ewaPOCHEĆ Klaudia Ewa 23 Krasne 1 0.00011
0.11
9 kotlinzska marzena annaKOTLIŃSKA Marzena Anna 52 Rzeszów 2 0.00021
0.21
10 patrusz grzegorzPATRUŚ Grzegorz 41 Nienadówka 2 0.00021
0.21
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 omietonzska jolanta teresaOMIETOŃSKA Jolanta Teresa 60 Rzeszów 2 0.00021
0.21
2 lignar tomasz dominikLIGNAR Tomasz Dominik 28 Rzeszów 0 0
0.00
3 wilk marzena malzgorzataWILK Marzena Małgorzata 45 Rzeszów 6 0.00063
0.63
4 groch bartlzomiej tomaszGROCH Bartłomiej Tomasz 27 Żurawiczki 0 0
0.00
5 bazylewicz zofiaBAZYLEWICZ Zofia 59 Rzeszów 0 0
0.00
6 smalec bartosz zbigniewSMALEC Bartosz Zbigniew 41 Rzeszów 1 0.00011
0.11
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 feret krzysztof adamFERET Krzysztof Adam 50 Rzeszów 96 0.01009
10.09
2 stezpienz danuta waleriaSTĘPIEŃ Danuta Waleria 70 Rzeszów 69 0.00726
7.26
3 tomaka jan walentyTOMAKA Jan Walenty 69 Nowa Wieś 25 0.00263
2.63
4 ordyczynzski marek stefanORDYCZYŃSKI Marek Stefan 53 Leżajsk 5 0.00053
0.53
5 szczyrba marta stanislzawaSZCZYRBA Marta Stanisława 57 Rzeszów 10 0.00105
1.05
6 holzub ewa magdalenaHOŁUB Ewa Magdalena 47 Łańcut 5 0.00053
0.53
7 nowak stanislzawNOWAK Stanisław 64 Rzeszów 15 0.00158
1.58
8 rogowska anna jolantaROGOWSKA Anna Jolanta 64 Rzeszów 15 0.00158
1.58
9 grabowski zbigniewGRABOWSKI Zbigniew 70 Rzeszów 5 0.00053
0.53
10 dziki miroslzaw arturDZIKI Mirosław Artur 55 Rzeszów 16 0.00168
1.68
Razem 261
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 261

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 niewczas marta agataNIEWCZAS Marta Agata 44 Rzeszów 108 0.01136
11.36
2 rybka jerzyRYBKA Jerzy 66 Rogoźnica 12 0.00126
1.26
3 dominik dorota annaDOMINIK Dorota Anna 54 Rzeszów 4 0.00042
0.42
4 mezdrala ryszard janMĘDRALA Ryszard Jan 65 Łańcut 0 0
0.00
5 skrzydlak wlzodzimierz stanislzawSKRZYDLAK Włodzimierz Stanisław 68 Nowa Sarzyna 0 0
0.00
6 pietrzak henrykPIETRZAK Henryk 60 Rzeszów 1 0.00011
0.11
7 gajdek krystynaGAJDEK Krystyna 63 Rzeszów 8 0.00084
0.84
8 wytrwalz marta jozzefaWYTRWAŁ Marta Józefa 60 Rzeszów 0 0
0.00
9 kuzzmicz marek andrzejKUŹMICZ Marek Andrzej 23 Rzeszów 2 0.00021
0.21
10 filipek jerzyFILIPEK Jerzy 67 Rzeszów 9 0.00095
0.95
Razem 144
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 144

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 itner agnieszkaITNER Agnieszka 47 Rzeszów 7 0.00074
0.74
2 preneta pawelz krzysztofPRENETA Paweł Krzysztof 37 Rzeszów 3 0.00032
0.32
3 ozzzozg barbara katarzynaOŻÓG Barbara Katarzyna 48 Nienadówka 2 0.00021
0.21
4 turonz arkadiuszTUROŃ Arkadiusz 40 Rzeszów 3 0.00032
0.32
5 tymczak sandra magdalenaTYMCZAK Sandra Magdalena 20 Rzeszów 2 0.00021
0.21
6 jasinzski krzysztofJASIŃSKI Krzysztof 23 Łańcut 1 0.00011
0.11
7 gazsior-niemiec anna katarzynaGĄSIOR-NIEMIEC Anna Katarzyna 54 Roztoki 0 0
0.00
8 bazk dominikBĄK Dominik 27 Bratkowice 0 0
0.00
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buczek tomasz wojciechBUCZEK Tomasz Wojciech 32 Kolbuszowa Górna 4 0.00042
0.42
2 pomykalza izabela karolinaPOMYKAŁA Izabela Karolina 24 Łańcut 0 0
0.00
3 sylwanowicz krzysztof jerzySYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 26 Medynia Głogowska 3 0.00032
0.32
4 dazbek damian lzukaszDĄBEK Damian Łukasz 28 Rakszawa 2 0.00021
0.21
5 chorzezpa elzzzbietaCHORZĘPA Elżbieta 24 Trzeboś 2 0.00021
0.21
6 wolzoszyn tomaszWOŁOSZYN Tomasz 57 Rzeszów 1 0.00011
0.11
7 browinzska magdalena anetaBROWIŃSKA Magdalena Aneta 25 Rzeszów 0 0
0.00
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bobola alicja mariaBOBOLA Alicja Maria 28 Rzeszów 25 0.00263
2.63
2 guz krzysztof jacekGUZ Krzysztof Jacek 34 Boguchwała 3 0.00032
0.32
3 tezcza teresa annaTĘCZA Teresa Anna 53 Głogów Małopolski 11 0.00116
1.16
4 bernat mateusz kamilBERNAT Mateusz Kamil 23 Górno 4 0.00042
0.42
5 pazczka przemyslzawPĄCZKA Przemysław 41 Brzóza Królewska 2 0.00021
0.21
6 romanzska danuta krystynaROMAŃSKA Danuta Krystyna 70 Nowa Sarzyna 0 0
0.00
7 marut grzegorz jozzefMARUT Grzegorz Józef 35 Sokołów Małopolski 1 0.00011
0.11
8 gancarz maria paulinaGANCARZ Maria Paulina 30 Krzemienica 3 0.00032
0.32
9 blzazdek andrzejBŁĄDEK Andrzej 36 Wierzawice 1 0.00011
0.11
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 banzka damianBAŃKA Damian 21 Strzyżów 4 0.00042
0.42
2 kardasinzska marzenaKARDASIŃSKA Marzena 54 Stalowa Wola 1 0.00011
0.11
3 pilawa marcin tomaszPILAWA Marcin Tomasz 39 Rzeszów 2 0.00021
0.21
4 drazzzzek lzukasz franciszekDRĄŻEK Łukasz Franciszek 32 Rzeszów 4 0.00042
0.42
5 zalewska karolina kingaZALEWSKA Karolina Kinga 24 Rzeszów 1 0.00011
0.11
6 drewniak tomasz wieslzawDREWNIAK Tomasz Wiesław 37 Futoma 2 0.00021
0.21
7 krupa ewelinaKRUPA Ewelina 28 Rzeszów 0 0
0.00
8 szyszka sylwester marcinSZYSZKA Sylwester Marcin 31 Rzeszów 1 0.00011
0.11
9 czenczek kinga elzzzbietaCZENCZEK Kinga Elżbieta 27 Giedlarowa 0 0
0.00
10 stelmach alicja lucynaSTELMACH Alicja Lucyna 47 Tarnobrzeg 1 0.00011
0.11
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cyprysz jerzyCYPRYŚ Jerzy 52 Rzeszów 154 0.01619
16.19
2 fajger maria bozzzenaFAJGER Maria Bożena 54 Rzeszów 21 0.00221
2.21
3 kruczek stanislzawKRUCZEK Stanisław 52 Futoma 30 0.00315
3.15
4 kotula jacek adamKOTULA Jacek Adam 52 Rzeszów 64 0.00673
6.73
5 wybraniec boguslzawaWYBRANIEC Bogusława 60 Rzeszów 9 0.00095
0.95
6 kitlinzska nina beataKITLIŃSKA Nina Beata 51 Rzeszów 7 0.00074
0.74
7 tolzpa mieczyslzawTOŁPA Mieczysław 54 Wierzawice 6 0.00063
0.63
8 ozzzozg karol wojciechOŻÓG Karol Wojciech 36 Rzeszów 9 0.00095
0.95
9 cygan halinaCYGAN Halina 48 Ulanica 14 0.00147
1.47
10 jakim roman stanislzawJAKIM Roman Stanisław 59 Rzeszów 23 0.00242
2.42
Razem 337
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 337

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagielza beataJAGIEŁA Beata 43 Rzeszów 2 0.00021
0.21
2 muskus ewaMUSKUS Ewa 23 Chodaczów 1 0.00011
0.11
3 ulicki kazimierzULICKI Kazimierz 54 Rzeszów 13 0.00137
1.37
4 skowron tadeusz wojciechSKOWRON Tadeusz Wojciech 58 Rzeszów 0 0
0.00
5 wiazcek agata paulinaWIĄCEK Agata Paulina 31 Nosówka 1 0.00011
0.11
6 zzzugaj lzukasz jozzefŻUGAJ Łukasz Józef 37 Chodaczów 1 0.00011
0.11
7 adamiec jolanta stanislzawaADAMIEC Jolanta Stanisława 42 Rzeszów 1 0.00011
0.11
8 pachla izabela katarzynaPACHLA Izabela Katarzyna 27 Nowe Brusno 0 0
0.00
9 szczurko krzysztof januszSZCZURKO Krzysztof Janusz 65 Cieszyna 0 0
0.00
10 matwij miroslzaw stanislzawMATWIJ Mirosław Stanisław 47 Rzeszów 0 0
0.00
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19